liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 127) Show all publications
Samuelsson, M., Enwall, F., Månsson, K. & Heiskanen, C. (2022). Att ägna uppmärksamhet åt olika saker och mer eller mindre leda elever till lärande. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 65-79). Linköping: Linköping University Electronic Press, Sidorna 65-79
Open this publication in new window or tab >>Att ägna uppmärksamhet åt olika saker och mer eller mindre leda elever till lärande
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, Vol. Sidorna 65-79, p. 65-79Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel beskriver hur lärarna bedrev ledarskap för lärande utifrån de medforskande lärarnas observationer. Kapitlet innehåller tre delar: (a) en beskrivning av det kvalitativa analysarbetet, (b) en empirinära beskrivning av resultatet av observationerna, (c) ett resonemang om likheter, skillnader och kvaliteter hos lågt och högt skattade lärares sätt att leda undervisning. Kapitlet svarar på forskningsfrågan; vad utmärker och skiljer högt skattade lärares sätt att leda undervisning från lågt skattade lärares sätt att leda undervisning?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-186232 (URN)9789179292881 (ISBN)
Available from: 2022-06-21 Created: 2022-06-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Samuelsson, M. & Thorsten, A. (2022). Didaktiskt ledarskap (1ed.). In: Ann S Pihlgren, Mikael Jensen (Ed.), Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik (pp. 45-58). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Didaktiskt ledarskap
2022 (Swedish)In: Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik / [ed] Ann S Pihlgren, Mikael Jensen, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022, 1, p. 45-58Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Didaktiskt ledarskap kan enkelt definieras som "att leda medan man undervisar och att undervisa medan man leder". En grund för ett didaktiskt ledarskap är att lärare erbjuder alla elever ett "angeläget sammanhang" som är begripligt, hanterbart och meningsfullt för dem.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022 Edition: 1
Keywords
Ledarskap, didaktik
National Category
Didactics Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-187781 (URN)9789151107172 (ISBN)
Projects
Ledarskap för lärande
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2022-08-25Bibliographically approved
Samuelsson, M., Thorsten, A., Mohlin, A., Heiskanen, C., Skoglund, C., Meckbach, J., . . . Månsson, K. (2022). Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 27-35). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande
Show others...
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, p. 27-35Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel beskriver en process och en produkt som tagits fram inom ramen för ett ULF-projekt (Thorsten, 2021), ett forskningsprojekt kallat Ledarskap för lärande. Namnet och inriktningen speglar ett intresse från skolledare och lärare i tre kommuner, Mjölby, Norrköping och Söderkö- ping. I dessa kommuner fanns ett behov av att öka kunskapen om ledarskap i relation till lärande vilket gjorde att ett praktiknära forskningsprojekt tillsammans med två forskare från Linköpings universitet påbörjades. Från varje kommun rekryterades medforskande lärare (två från Mjölby, fyra från Norrköping och två från Söderköping) som skulle delta i forskningsgruppen.

I forskningsprojektets inledning bestämdes att vi, som ett sätt att påverka lärares sätt att leda under- visning, skulle utforma en intervention i form av en fortbildning för lärare. Till följd av det be- stämdes också att interventionen skulle föregås och följas upp av observationer av lärarna som skulle delta i interventionen. Dessa observationer skulle genomföras av de medforskande lärarna. Till stöd för deras observationer behövdes ett observationsprotokoll. Syftet med protokollet var att identifiera kvalitativa skillnader i lärares sätt att leda undervisning.

Vi påbörjade arbetet med att diskutera kring vad observationer innebär och utgick då från en text av Granström (2004) som handlar om att göra tillförlitliga observationer och om vilken roll obser- vatören kan inta i relation till dem/de som observeras. Vi började också resonera om tänkbara svar på två grundläggande frågor om observation som Arno Bellack (1978) formulerat Vilka dimens- ioner av klassrumsbeteenden ska observeras? och Hur ska observationerna utföras? Dessa frågor kom att följa oss under hela processen och svaret på dem fann vi på flera sätt. Hur observations- protokollet kom att se ut påverkades av flera faktorer: (a) den erfarenhetsbaserade kunskapen i forskargruppen, (b) andra observationsprotokoll, (c) tidigare forskning och (d) utprovning av protokollet. Dessa fyra delar sammanvävdes på olika sätt under olika delar av processen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
Series
Utveckling, lärande och forskning - praktiknära forskning, ISSN 2004-3279
Keywords
observation, ledarskap, lärande
National Category
Didactics Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-183280 (URN)10.3384/9789179292881 (DOI)9789179292881 (ISBN)
Projects
Ledarskap för lärande
Available from: 2022-02-28 Created: 2022-02-28 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Meckbach, J., Mohlin, A. & Samuelsson, M. (2022). Förändringar i lärares sätt att leda undervisning. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 54-64). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Förändringar i lärares sätt att leda undervisning
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2022, p. 54-64Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel beskriver hur lärarna bedrev ledarskap för lärande utifrån skattningar som gjorts vid observationerna. Kapitlet innehåller fyra delar, (a) en beskrivning av det kvantitativa analysarbetet, (b) en beskrivning av den generella utvecklingen hos lärarna till följd av interventionen, (c) en analys av lågt, medel och högt skattade lärares sätt att bedriva ledarskap för lärande, och (d) en diskussion som fokuserar på förändrade sätt att leda undervisning och vad det kan bero på. Kapitlet svarar på forskningsfrågan; om och på vilket sätt lärares sätt att leda undervisning påverkas mellan för- och efter-observation och där emellan liggande intervention.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
Series
Utveckling, lärande och forskning - praktiknära forskning, ISSN 2004-3279
Keywords
Ledarskap, lärande, didaktik
National Category
Social Sciences Educational Sciences Didactics Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-183334 (URN)10.3384/9789179292881 (DOI)9789179292881 (ISBN)
Available from: 2022-03-03 Created: 2022-03-03 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Meckbach, J., Mohlin, A. & Samuelsson, M. (2022). Förändringar i lärares sätt att leda undervisning. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 54-64). Linköping: Linköping University Electronic Press, Sidorna 54-64
Open this publication in new window or tab >>Förändringar i lärares sätt att leda undervisning
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, Vol. Sidorna 54-64, p. 54-64Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel beskriver hur lärarna bedrev ledarskap för lärande utifrån skattningar som gjorts vid observationerna. Kapitlet innehåller fyra delar, (a) en beskrivning av det kvantitativa analysarbetet, (b) en beskrivning av den generella utvecklingen hos lärarna till följd av interventionen, (c) en analys av lågt, medel och högt skattade lärares sätt att bedriva ledarskap för lärande, och (d) en diskussion som fokuserar på förändrade sätt att leda undervisning och vad det kan bero på. Kapitlet svarar på forskningsfrågan; om och på vilket sätt lärares sätt att leda undervisning påverkas mellan för- och efter-observation och där emellan liggande intervention.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-186231 (URN)9789179292881 (ISBN)
Available from: 2022-06-21 Created: 2022-06-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Thorsten, A. & Samuelsson, M. (2022). Ledarskap för lärande – en forskningsöversikt. In: Ledarskap för lärande: (pp. 10-16). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap för lärande – en forskningsöversikt
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande, Linköping: Linköpings universitet , 2022, p. 10-16Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel är tänkt som och läses med fördel som en inledning, eller en inflygning till de bägge områden som detta ULF-projekt fokuserat på, ledarskap för lärande. Dessa två områden, ledarskap och lärande, är traditionellt skilda åt inom forskningen, men eftersom båda sammanvävs i lärares praktik så lyfter vi här fram områden som är centrala när lärare leder medan de undervisar eller undervisar medan de leder, såsom Samuelsson, Kilman, Lindqvist, Prytz, Sveider, Thorsten, We- din, Karlberg, Andersson, Johansson och Tväråna (2020) definierat området didaktiskt ledarskap. De två forskningsfälten som didaktiskt ledarskap vilar på är båda väldigt stora. Det här kapitalet gör inte på något sätt anspråk på att täcka in hela fälten. Tvärtom har vi avgränsat oss till en ansats inom ledarskap och ett perspektiv inom didaktik. Ansatsen och perspektivet har det gemensamt att de springer ur forskning om lärare, lärares sätt att leda undervisning och lärares sätt att få elever att lära sig av undervisning. Ansatsen och perspektivet bidrar också med essentiella och generiskt användbara begrepp för all undervisning, oavsett elevers ålder eller skolämne.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2022
Series
Utveckling, lärande och forskning - praktiknära forskning, ISSN 2004-3279 ; 1
Keywords
ledarskap, lärande, didaktik
National Category
Didactics Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-183279 (URN)10.3384/9789179292881 (DOI)9789179292881 (ISBN)
Projects
Ledarskap för lärande
Available from: 2022-02-28 Created: 2022-02-28 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Samuelsson, M. & Thorsten, A. (Eds.). (2022). Ledarskap för lärande. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap för lärande
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Ledarskap för lärande handlar om det som är lärares viktigaste uppdrag, nämligen att leda undervisning, det vill säga det didaktiska ledarskapet (se Samuelsson et al., 2020. Didaktiskt ledarskap handlar om att ha elevers lärande i fokus vid planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Det handlar om att skapa arbetsro och upprätthålla elevers uppmärksamhet samtidigt som det finns ett genomtänkt didaktiskt upplägg som gör att eleverna lär och utvecklas så långt som möjligt. Att leda eleverna till lärande är både givande och inspirerande, men också svårt och utmanande. Lärares förmåga att leda undervisningen är avgörande för elevers lärande, och trots att frågan ständigt diskuteras av lärare, utvecklingslärare, rektorer, skolledare och forskare finns det fortsatt behov av ytterligare studier, just därför att frågan är så komplex. Kanske var det därför som tre kommuner valde att fokusera på just lärares förmåga att leda elever till lärande när de skulle delta i det praktiknära forskningsprojekt som har resulterat i den här rapporten. 

I rapporten beskrivs ett tvåårigt forskningsprojekt inriktat mot Ledarskap för lärande. Projektet är en del i den nationella försöksverksamheten ULF som står för utveckling, lärande och forskning (Ulf-avtal, 2021). Två forskare från Linköpings universitet har samarbetat med åtta medforskande lärare från Mjölby, Norrköpings och Söderköpings kommun. De båda forskarna har lång erfarenhet av att själva arbeta som lärare. De arbetar nu på Linköpings universitet med forskning och utbildning. Deras forskningsområden kompletterar varandra. En av dem är inriktad på ledarskap och den andra på didaktik, och båda intresserar sig för hur dessa forskningsområden kan sammanflätas. De medforskande lärarna har lite olika roller i sina kommuner. Alla är lärarutbildade och arbetar med undervisning. Några av dem har ordinarie lärartjänster, med viss tid för skolutveckling och handledning av kollegor, andra har som huvudsyssla att handleda andra lärare på olika skolor i kommunen.

De medforskande lärarnas arbete i sina kommuner var utgångspunkten när forskningsområdet skulle avgränsas. Deras skolledare hade valt det övergripande området, ledarskap för lärande, och utsett dem som medforskare, eftersom de var erkänt skickliga lärare som på olika sätt också arbetade med och intresserade sig för skolutveckling. Eftersom de medforskande lärarna i olika utsträckning inte bara arbetade med att undervisa själva, utan även med att stötta andra lärare i sin lärarroll, beskrev de utmaningar som handlade om hur lärare kan stöttas i att utveckla nya strategier för att leda för lärande. Detta praktikgrundade behov utgjorde ett första underlag för forskningsgruppens arbete. 

För att kunna stötta lärare i deras didaktiska ledarskap blir det viktigt att definiera vad det är. Tidigare forskning är ofta uppdelad i ledarskapsforskning och didaktisk forskning, men i lärares dagliga praktik är dessa båda fält sammanvävda (Samuelsson et al., 2021). Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om vad didaktiskt ledarskap innebär, för att sedan kunna använda den kunskapen för att stötta lärare i deras förmåga att leda undervisning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022. p. 120
Series
Utveckling, lärande och forskning - praktiknära forskning, E-ISSN 2004-3279 ; 2022:1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-183203 (URN)10.3384/9789179292881 (DOI)9789179292881 (ISBN)
Note

Granskning:

Publikationen har granskats av en extern granskare.

Available from: 2022-02-28 Created: 2022-02-28 Last updated: 2022-11-17Bibliographically approved
Thorsten, A., Samuelsson, M., Dott, M., Enwall, F., Heiskanen, C., Kenndal, R., . . . Skoglund, C. (2022). Ledarskap för lärande – en inramning. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 7-9). Linköping: Linköping University Electronic Press, Sidorna 7-9
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap för lärande – en inramning
Show others...
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, Vol. Sidorna 7-9, p. 7-9Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-186226 (URN)9789179292881 (ISBN)
Available from: 2022-06-21 Created: 2022-06-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Samuelsson, M., Samuelsson, J., Thorsten, A. & Sveider, C. (2022). Lärarstudenters möten med didaktiska dilemman i en virtuell praktik. In: Sofia Lundmark & Janne Kontio (Ed.), Digitala didaktiska dilemman: (pp. 165-194). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters möten med didaktiska dilemman i en virtuell praktik
2022 (Swedish)In: Digitala didaktiska dilemman / [ed] Sofia Lundmark & Janne Kontio, Stockholm: Natur och kultur, 2022, p. 165-194Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det är inte särskilt djärvt att påstå att lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en hög kvalitet i skolan. Lärares förmåga att bedriva god undervisning är avgörande för ett framgångsrikt skolsystem. Grunden för lärares undervisningskompetens läggs i lärarutbildningen. Därför är det viktigt att lärarutbildningen kan erbjuda lärarstudenter möjligheter att utveckla sin förmåga att undervisa. Forskare påpekar att nyutbildade lärare ofta drabbas av en verklighetschock, bland annat på grund av att de inte har tillägnat sig tillräckliga färdigheter för att leda undervisning. Erfarenhet av att undervisa elever erbjuds de flesta lärarstudenter under begränsad tid under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Men VFU erbjuder inte alltid studenter tillräckligt med tid, rimligt säkra omständigheter, möjligheten att upprepa och fördjupa moment eller tillräckligt omfattande feedback för att de ska utveckla kunskaper och färdigheter, så att de får tilltro till sin egen förmåga att genomföra undervisning. Detta är ett didaktiskt dilemma för varje lärarutbildning då lärarstudenter ofta efterfrågar mer undervisningsträning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022
Keywords
Simuleringsträning, virtuell praktik, leda undervisning, matematik, didaktiskt ledarskap, lärarutbildning
National Category
Didactics Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-187782 (URN)9789127460263 (ISBN)
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2022-10-18Bibliographically approved
Thorsten, A., Samuelsson, M., Dott, M., Enwall, F., Heiskanen, C., Kenndal, R., . . . Skoglund, C. (2022). Modell 1-projektets faser. In: Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Ed.), Ledarskap för lärande: (pp. 24-26). Linköping: Linköping University Electronic Press, Sidorna 24-26
Open this publication in new window or tab >>Modell 1-projektets faser
Show others...
2022 (Swedish)In: Ledarskap för lärande / [ed] Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, Vol. Sidorna 24-26, p. 24-26Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta projekt har varit det som benämns som ett modell 1-projekt inom ramen för regionens arbete med ULF (utveckling, lärande och forskning). Modell 1 är ett praktiknära forskningsprojekt som sker i samverkan mellan Linköpings universitet och kommunerna i regionen. Det är tvååriga projekt som initieras av regionens skolchefsnätverk (Thorsten, 2021). Tanken är att modell 1-projekt ska resultera i forskning som ba-seras på de behov som identifieras i regionen och att även om alla?kommuner inte deltar aktivt i processen ska resultaten komma hela regionen till del. I detta kapitel beskrivs projektets övergripande process. Mer detaljerade beskrivningar av de metoder som har använts ges i respektive resultatkapitel.?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-186228 (URN)9789179292881 (ISBN)
Available from: 2022-06-21 Created: 2022-06-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5968-3104

Search in DiVA

Show all publications