liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Daugaard, Solveig
Publications (1 of 1) Show all publications
Daugaard, S. (2018). Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics
2018 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[sv]
Att samarbeta med Gertrude Stein : Medieekologier, reception, poetik
Abstract [en]

The reception of the American avant-garde poet, playwright, art collector and salon hostess Gertrude Stein (1874-1946) has to a wide extent taken place in an aesthetic context prior to her work’s academic and hermeneutic canonization. This thesis is in part a mapping of this transmedia reception as it is played out in a North American context in the period from her death and until today, and in part an account of Stein’s particular collaborative poetics, through which her work invites such a reception. Furthermore, the thesis maintains that we in a contemporary context are experien­cing a still increasing receptivity towards Stein’s oeuvre, that seems more relevant today than ever before.  

These circumstances, the thesis illuminates and discusses via a media theoretical framework, where Stein’s own work, as well as its aesthetic reception is considered as embedded in a complex media ecology. Media ecology is here conceived as a de­centralized, networked approach to aesthetic phenomena, which is able to contain many types of agents and materialities. The media ecology of an artwork is thus po­tentially made up by the entire network of processes, agents and materials that are relevant to its production, distribution and consumption and influences the subject positions available to the individual agents.

Through Stein’s aesthetic reception it is possible to catch sight of important compo­nents that are active in the media ecology but often neglected or considered subor­dinated to text-internal features. These include the material interface of the medium in question, the aestheticized persona of the artist and infrastructures such as the salon, which affect how and to whom the work and its meanings are distributed. The thesis also traces a number of parallels between the media situation of Stein in the beginning of the 20th century and the digital media situation at the verge of the 21st that suggest both explanations for and implications of her increasing contemporary relevance.

Abstract [sv]

Receptionen av den amerikanska avantgardepoeten, dramatiken, konstsamlaren och salongsvärdinnan Gertrude Stein (1874-1946) har till stor del ägt rum i konstnärliga sammanhang innan hennes verk kommit att kanoniseras genom akademiska studier och tolkningar. Denna avhandling är dels en kartläggning av denna transmediala reception, såsom den utspelat sig i en nordamerikansk kontext under perioden från Steins död fram till idag, dels en redogörelse för hennes specifika samarbetspoetik som uppmuntrat till en sådan reception. Dessutom hävdar avhandlingen att vi i en samtida kontext upplever en stadigt växande mottaglighet för Steins verk, som tycks mer aktuellt idag än någonsin tidigare.

Dessa omständigheter belyser och förklarar avhandlingen med hjälp av ett medieteoretiskt ramverk, där både Steins egna arbeten och deras konstnärliga reception betraktas som inbäddade i en komplex medieekologi. Medieekologi förstås här som en decentraliserande, nätverksorienterad tillgång till estetiska fenomen, inom vilken många typer av aktörer och materialiteter kan ingå. Ett verks medieekologi utgörs således, potentiellt, av hela det nätverk av processer, agenter och material som är relevanta för produktionen, distributionen och konsumtionen av verket i fråga, och påverkar utformningen av de subjektspositioner som är tillgängliga för de enskilda aktörerna.

Genom den konstnärliga receptionen av Stein är det möjligt att få syn på viktiga komponenter som är verksamma i medieekologin, men som ofta försummas eller betraktas som underordnade textinterna faktorer, till exempel. Till dessa komponenter hör mediets materiella gränssnitt, författarens estetiserade persona och infrastrukturer såsom salongen, som påverkar hur och till vem verket och dess betydelser distribueras. Avhandlingen följer också en räcka paralleller mellan Steins mediesituation i 1900-talets början och den digitala mediesituation som präglar 2000-talets inledning, vilka kan bistå med både förklaringar och implikationer av Steins växande aktualitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 465
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 737Studies in Language and Culture, ISSN 1403-2570 ; 30
Keywords
American poetry, Gertrude Stein, media ecologies, reception, poetics, collaborative poetics, media poetics, ambient poetics, Amerikansk poesi, Gertrude Stein, medieekologi, reception, poetik, samarbetspoetik, mediepoetik, ”ambient” poetik
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147346 (URN)10.3384/diss.diva-147346 (DOI)9789176853092 (ISBN)
Public defence
2018-05-25, Key 1, Hus Key, Campus Valla, Linköping, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2018-04-19 Created: 2018-04-19 Last updated: 2019-10-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications