liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Colliander, Helena, Filosofie doktorORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8475-9572
Publications (10 of 20) Show all publications
Colliander, H. & Nordmark, S. (2024). Framåtsträvanden genom språk. In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fehes (Ed.), Vägar fram?: Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige (pp. 89-102). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Framåtsträvanden genom språk
2024 (Swedish)In: Vägar fram?: Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fehes, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 89-102Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel handlar om hur deltagarna förstår sina vägar in i Sverige utifrån fyra berättelser om vad språkutveckling och språkanvändning betyder för deras liv och planer för framtiden. Kapitlet visar att de vägar för social rörlighet som framstår som möjliga formas i relation till individens egna och andras föreställningar om skyldigheter och rättigheter såväl som till individens egna resurser och livsomständigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-203320 (URN)9789144173535 (ISBN)
Projects
Migration lärande social inkludering
Funder
Swedish Research Council, Vetenskapsrådet, 2019-03902
Available from: 2024-05-07 Created: 2024-05-07 Last updated: 2024-05-16Bibliographically approved
Nordmark, S. & Colliander, H. (2023). Adult Migrants’ Endeavours for a Life as Included. Social Inclusion, 11(4), 111-120
Open this publication in new window or tab >>Adult Migrants’ Endeavours for a Life as Included
2023 (English)In: Social Inclusion, E-ISSN 2183-2803, Vol. 11, no 4, p. 111-120Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In many European countries, Sweden included, social inclusion of adult migrants has come to mean second language learning and labour market establishment. This understanding of social inclusion has been problematised by previous research as it reinforces a deficit discourse where migrants are depicted as lacking skills or incentives, and social inclusion is seen merely as a matter of adjusting to society. This study aims to examine migrants’ positioning in relation to language learning and social inclusion. It is based on a longitudinal interview study with adult migrants, first when being enrolled in second language education, and later in the continuing process of making a life in a new country. We analyse five migrant narratives, drawing on the concepts of positioning, agency, rights, duties, and capital in relation to their past, present, and future aspirations. The results show that the position of the “good migrant” taking responsibility for language learning and job seeking is prominent. At the same time, positioning is also constructed in relation to individual aspirations and opportunities, depending on one’s circumstance of life and capital, such as previous education or social networks. Thus, inclusion is closely related to being recognised, not primarily as a migrant, but as the person one strives to be, both professionally and personally.

Place, publisher, year, edition, pages
COGITATIO PRESS, 2023
Keywords
adult education; labour market; learning; migrants; narratives; positioning; recognition; social inclusion
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-198766 (URN)10.17645/si.v11i4.6992 (DOI)001089851100012 ()
Projects
Migration Lärande och Social inkludering
Funder
Swedish Research Council, 2019–03902
Note

Funding: Centre for Local Government Studies (CKS) at Linkoping University; Swedish Research Council [2019-03902]

Available from: 2023-10-31 Created: 2023-10-31 Last updated: 2024-04-15Bibliographically approved
Fejes, A., Dahlstedt, M., Colliander, H., Mesic, N., Nordmark, S., Nyström, S. & Rydell, M. (2023). Migration, språkligt lärande och social inkludering. In: Resultatdialog 2023: (pp. 44-47). Stockholm: Vetenskapsrådet, Sidorna 44-47
Open this publication in new window or tab >>Migration, språkligt lärande och social inkludering
Show others...
2023 (English)In: Resultatdialog 2023, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2023, Vol. Sidorna 44-47, p. 44-47Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta projekt undersöker vi vilka sammanhang och aktiviteter som framträder som centrala för migranters sociala inkludering. Vi har följt 58 vuxna migranter i tre år och resultaten pekar på att det civila samhället spelar stor roll för deras bana mot inkludering. Vidare framträder migranternas bakgrund i termer av ålder, utbildning och yrkeserfarenhet som centrala faktorer som villkorar möjligheten till social inkludering.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2023
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-200723 (URN)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Colliander, H. & Nordmark, S. (2023). Teachers’ approaches to social inclusion in second language teaching for adult migrants. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 14(3), 397-410
Open this publication in new window or tab >>Teachers’ approaches to social inclusion in second language teaching for adult migrants
2023 (English)In: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, E-ISSN 2000-7426, Vol. 14, no 3, p. 397-410Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Adult education has been used as a means to enhance citizens' opportunities to participate and be included in society, but adult education may also construe students as excluded. This study focuses on how teachers in second language education for migrants conceptualise and enact teaching for social inclusion. It draws on Fraser's concept of social justice and Biesta’s aims of sound education. The article is based on observations and interviews with teachers. The findings highlight that the teaching is enacted to develop the students’ language skills for formal qualification and everyday life as well as their knowledge of Civics and norms in Swedish society. Thus, conceptualising the students as emerging participants, lacking skills and knowledge as language users and citizens. This teaching enactment reflects qualification and socialisation as central aims of education, but less of subjectification processes. Consequently, social inclusion is conceptualised as migrants adjusting to society in predefined ways.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping University Electronic Press, 2023
Keywords
Social Inclusion, adult education, second language teaching, teachers' approaches
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-198470 (URN)10.3384/rela.2000-7426.4653 (DOI)001103719600006 ()
Funder
Swedish Research Council, 2019-03902
Note

Funding: Centre for Local Government Studies (CKS) at Linkoeping University and by the Swedish Research Council [2019-03902]

Available from: 2023-10-15 Created: 2023-10-15 Last updated: 2024-01-23Bibliographically approved
Colliander, H., Hallqvist, A. & Andersson, P. (2023). Teaching with a mission: Dimensions of professional identity among folk high school teachers in Sweden. In: Johan Lövgren, Jonas Andreasen Lysgaard, Rasmus Kolby Rahbek & Anders Hallqvist (Ed.), The Nordic folk high school teacher: Identity, work and education (pp. 35-59). Zürich: LIT Verlag
Open this publication in new window or tab >>Teaching with a mission: Dimensions of professional identity among folk high school teachers in Sweden
2023 (Swedish)In: The Nordic folk high school teacher: Identity, work and education / [ed] Johan Lövgren, Jonas Andreasen Lysgaard, Rasmus Kolby Rahbek & Anders Hallqvist, Zürich: LIT Verlag, 2023, p. 35-59Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter aims at describing the ways in which folk high school teachers in Sweden understand and claim themselves and their mission. Besides existing literature on the subject, the analysis is based on interviews with 12 teachers, located at different folk high schools and working with different courses and subjects.

Place, publisher, year, edition, pages
Zürich: LIT Verlag, 2023
Series
Folk High School Research ; 1
Keywords
folk high school, teacher, mission, professionalism
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-197173 (URN)10.52038/9783643912404 (DOI)9783643912404 (ISBN)9783643962409 (ISBN)
Available from: 2023-08-24 Created: 2023-08-24 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Colliander, H., Nordmark, S., Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2022). Komvux i svenska för invandrare: Möjliggörande eller begränsande för social inkludering?. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Komvux i svenska för invandrare: Möjliggörande eller begränsande för social inkludering?
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunerna är ansvariga för att erbjuda språkutbildning till migranter i behov av kunskaper i svenska. Komvux i svenska för invandrare (sfi) är en insats som över tid har tagit form både som formell språkutbildning och som en insats för att öka migranters möjligheter att försörja sig och delta i samhället och för kommuner att förse arbetsgivare med arbetskraft (Carlson, 2004; Lindberg & Sandwall, 2007; Rosén 2014). Ett grundläggande syfte i utbildningen är att eleverna ska utveckla språkkunskaper för deltagande i studie-, arbets-, vardags- och samhällsliv (Skolverket, 2018a). I denna rapport undersöker vi hur sfi organiseras på lokal nivå med fokus på om och i så fall på vilket sätt sfi kan bidra till migranters sociala inkludering. Följande forskningsfrågor ställs:

 1. Hur organiseras sfi för att bidra till migranters sociala inkludering?
 2. Hur beskriver migranter sitt deltagande i sfi och dess betydelse för social inkludering?
 3. Vilka deltagarbanor kan identifieras bland de migranter som deltar i sfi?
 4. På vilka sätt möjliggör eller begränsar sfi migranters sociala inkludering?

I följande punkter sammanfattas rapportens centrala resultat.

 • Båda kommuner som ingår i studien erbjuder plats på sfi för migranter som är i behov av språkutbildning inom den tid som regleras enlig lag. Vidare har de ett kursutbud som anpassas efter olika elevgruppers utbildningsbakgrund och de följer upp studieavbrott för att utveckla kunskap om hur dessa kan förebyggas. Kommunerna har även en, i nationell jämförelse, hög andel behöriga lärare.
 • En utmaning i organiseringen av sfi handlar om hur kommunerna ska lyckas erbjuda en likvärdig utbildning till en heterogen elevgrupp. Detta då elevunderlaget varierar över tid både vad gäller storlek och elevernas förutsättningar och behov.
 • Kommunernas mål och uppdrag med sfi är att öka migranters anställningsbarhet och därigenom tillgodose den lokala arbetsmarknadens behov av arbetskraft. I den meningen handlar social inkludering först och främst om försörjning och sysselsättning.
 • Sfi-undervisningen fokuserar på ett funktionellt språkbruk och att utveckla elevernas kunskaper om och för deltagande i arbete och samhälle. På så sätt kan sfi potentiellt bidra till social inkludering. Undervisningen präglas även av en normativ ansats där lärarna föreskriver vad eleverna bör göra för att bli inkluderade i samhället. På så sätt osynliggörs elevernas erfarenheter och tankar.
 • De nationella sfi-provens form och innehåll styr vilka kunskaper som värdesätts och ges utrymme i undervisningen. Godkända prov och betyg från sfi tillskrivs betydelse som en slags entrébiljett till fortsatt deltagande i studier och arbetsliv. Samtidigt fungerar sfi som ett hinder. Långdraget deltagande för att nå upp till kraven i sfi, och misslyckanden på prov hindrar elever från vidare deltagande i en rad samhälleliga sammanhang.
 • Sfi beskrivs av migranterna som betydelsefullt för att utveckla språkkunskaper och kunskap om utbildning och arbetsliv i Sverige. För vissa elever fungerar läraren som vägvisare in i det svenska samhället. Inte sällan är läraren en av få personer med svenska som modersmål som migranterna möter i sin vardag. Vidare beskrivs sfi som ett socialt rum där det är möjligt att öva svenska i en trygg miljö, och få hjälp med att orientera sig i samhället och vardagslivet. I detta rum erbjuds dessutom möjligheter att skaffa vänner som delar erfarenhet av att migrera och att skapa ett liv i Sverige.
 • Att lära sig språket och försörja sig själv är centrala inslag i migranternas deltagarbanor och i deras strävan att känna sig och erkännas som inkluderade i Sverige. Vidare är en god boendesituation och möjlighet att delta i meningsfulla sammanhang viktiga förutsättningar för att kunna vara del i samhället. Gemensamt för deltagarbanorna är att migranterna beskriver sig som aktiva när det gäller att ta sig vidare genom att lära sig svenska och visa att de vill bli del av samhället. Ett hinder i deras banor är avsaknaden av sociala sammanhang utanför sfi där det är möjligt att öva på svenska språket och skapa sociala kontakter med svensktalande.
 • Sfi organiseras framför allt som en formell språkutbildning präglad av läroplan och nationella prov. Inom ramen för utbildningen framställs social inkludering ske främst genom kunskap i svenska språket och framgång i att erhålla anställning. Språket förs med andra ord fram som nyckeln till inkludering. En sådan framställning delas i stort av migranterna i vår studie. Samtidigt kan vi se hur migranterna i vår studie även lyfter fram boende, trygghet och social gemenskap som centrala förutsättningar för social inkludering. Språkutbildning är således inte den enda nyckeln in i det svenska samhället.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022. p. 60
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2022:6
Keywords
språkutbildning till migranter; sfi; social inkludering, Social interaktion, Svenska för invandrare, Kommunal vuxenutbildning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-188853 (URN)9789179294304 (ISBN)9789179294311 (ISBN)
Available from: 2022-09-28 Created: 2022-09-28 Last updated: 2022-11-15Bibliographically approved
Andersson, P., Colliander, H. & Harlin, E.-M. (2021). Forskning om och för folkhögskolan. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener, Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & Forskning: Årsbok 2021 (pp. 98-112). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Forskning om och för folkhögskolan
2021 (Swedish)In: Folkbildning & Forskning: Årsbok 2021 / [ed] Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener, Lena Svensson, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2021, p. 98-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Folkhögskolan har på senare tid definierats som en "särskild utbildningsform" som främst riktar sig till vuxna. Många studeir om folkbildning fokuserar på vad folkbildning och folkhögskola är och om de kan sägas ha någon särart i förhållande till andra utbildningar. Flera av dessa studier fokuserar på folkbildning mer brett och de har ofta en historisk utgångspunkt. Med det här kapitlet vill vi dock ge en överblick av vad forskningen säger mer specifikt om och för folkhögskolan i Sverige idag och dess verksamhet inom en rad olika områden. Vi fokuserar på de idéer, organisatoriska förutsättningar och aktörer som är med och gör folkhögskolan till vad den är.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2021
Keywords
folkhögskola, folkbildning, folkhögskollärare, deltagare, folkhögskolepedagogik, folkhögskoledidaktik, möjligheter, utmaningar, Folkhögskolor, Sverige
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-176438 (URN)9789198021394 (ISBN)
Note

Kapitlet bygger på boken Om folkhögskolan – en särskild utbildningsform för vuxna (Andersson, Colliander &6 Harlin, red., 2020), där vi tillsammans med ett antal medförfattare mer utförligt och med utgångspunkt i den befintliga forskningen har gett vår bild av den svenska folkhögskolan.

Available from: 2021-06-14 Created: 2021-06-14 Last updated: 2021-11-16Bibliographically approved
Colliander, H., Nordmark, S. & Rydell, M. (2021). Sfi:s olika skepnader. In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (Ed.), Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering (pp. 89-112). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 89-112
Open this publication in new window or tab >>Sfi:s olika skepnader
2021 (Swedish)In: Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, Vol. Sidorna 89-112, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Föregående kapitel handlade om SI och lärarnas ambitioner. I det här kapitlet fokuserar vi i stället på sfi, lärarnas uppfattning om sfi:s uppdrag och hur de iscensätts i mötet mellan lärare och elever. Vi illustrerar den mångfacetterade roll som sfi spelar för det övergripande målet att eleverna ska ges språkliga verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Sfi organiseras i ett spänningsfält mellan nationell och lokal styrning, mellan olika myndigheters intressen samt mellan synen på sfi som en rättighet och en skyldighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
Andraspråksinlärning, Språkinlärning, Nyanlända, Språklärare, Svenska för invandrare
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-178357 (URN)9789144143255 (ISBN)
Available from: 2021-08-19 Created: 2021-08-19 Last updated: 2023-08-24Bibliographically approved
Dahlstedt, M., Colliander, H., Rydell, M. & Gruber, S. (2021). Språket som nyckel. In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (Ed.), Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering (pp. 43-68). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Språket som nyckel
2021 (Swedish)In: Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 43-68Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet undersöker vi den återkommande metaforen språket som nyckel och hur den används både i politisk argumentation och nyanlända migranters berättelser om sin tillvaro här och nu, och i deras förhoppningar inför framtiden. I kapitlet visar vi hur de nyanlända tillmäter språkinlärning stor betydelse. Språket förväntas öppna dörrar till olika rum, men förutsättningarna för att få tillgång till nyckeln har att göra med faktorer som ofta ligger utanför de nyanländas möjligheter att påverka, varav många finns utanför utbildningens kontext. Genom att tala om språket som nyckel till samhället framhävs språkets betydelse samtidigt som de villkor och förutsättningar som påverkar språkinlärningen osynliggörs.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
Andraspråksinlärning, Nyanlända
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-178146 (URN)9789144143255 (ISBN)
Available from: 2021-08-06 Created: 2021-08-06 Last updated: 2021-08-19Bibliographically approved
Colliander, H. (2021). The Development of Folk Development Colleges in Tanzania. In: E. P. Bhalalusesa, V. M. Mlekwa, P. L. Sanga, B. K. Kanukisya and M. J. Mwaikokesya (Ed.), Proceedings of the International Conference on 50 Years of Adult Education in Tanzania, 9-11 June, 2021: . Paper presented at International Conference on 50 Years of Adult Education in Tanzania, 9-11 June, 2021 (pp. 228-239). Dar Es Salaam
Open this publication in new window or tab >>The Development of Folk Development Colleges in Tanzania
2021 (English)In: Proceedings of the International Conference on 50 Years of Adult Education in Tanzania, 9-11 June, 2021 / [ed] E. P. Bhalalusesa, V. M. Mlekwa, P. L. Sanga, B. K. Kanukisya and M. J. Mwaikokesya, Dar Es Salaam, 2021, p. 228-239Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The Folk Development Colleges (FDCs) have played a part in the adult education system in Tanzania since 1970s. The colleges were established by former `Tanzanian president Julius Nyerere and with inspiration from the Swedish folk high schools. The FDCs have survived several milestones and changes, including a withdrawal of fund from SIDA and shifts from one ministry to another. The aim of this paper is to give a thematic overview of the research conducted on FDCs. One main theme is the relations between various national and international stakeholders. This type of studies, primarily, focuses on how ideas are transferred and developed at a system level. Another theme is the achievements and challenges of running the FDC activities, particularly in relation to (non-)available resources. What seem to be less researched, however, were the actual practices of the FDCs. Since they are influenced both by ideas and actors at the system level and conditioned by the local school community and the resources available, such a focus would contribute to a more comprehensive understanding of the FDC.

Place, publisher, year, edition, pages
Dar Es Salaam: , 2021
Keywords
Research review, folk development colleges, educational ideas and conditions
National Category
Social Sciences Educational Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-190453 (URN)
Conference
International Conference on 50 Years of Adult Education in Tanzania, 9-11 June, 2021
Projects
Interaction between knowledge traditions in non-formal adult education: Scandinavian influences, Indigenous Knowledge Systems and colonial legacies in Eastern Africa
Funder
Swedish Research Council, 2016-05720
Available from: 2022-12-09 Created: 2022-12-09 Last updated: 2022-12-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8475-9572

Search in DiVA

Show all publications