liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensson, Petra
Publications (3 of 3) Show all publications
Svensson, P. & Syssner, J. (2019). Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till. In: Sandra Wall-Reinius och Susanna Heldt Cassel (Ed.), Turismen och resandets utmaningar: (pp. 31-52). Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Open this publication in new window or tab >>Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till
2019 (Swedish)In: Turismen och resandets utmaningar / [ed] Sandra Wall-Reinius och Susanna Heldt Cassel, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi , 2019, p. 31-52Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel diskuterar hur platser har olika organisatoriska och idémässiga förutsättningar för att arbeta med destinationsutveckling, och att det har betydelse för hur de strateger som arbetar med frågan tar sig an sitt platsskapande, destinationsstrategiska uppdrag. Detta tillsammans skapar variation både i vad som är möjligt och vad som anses som önskvärt i det destinationsutvecklande arbetet. I kapitlet diskuteras fyra idealtypiska förhållningssätt för hur destinationsstrategiskt arbete kan gå till när det länkas till platsens tidigare historia: hur det kan se ut när regionen präglas av värden som pragmatisk problemlösning, hur det kan se ut när regionen präglas av andra frågor än turism, hur det kan se ut när regionen är engagerad men inte har så mycket erfarenhet av turism, och hur det kan se ut när regionen har stor erfarenhet och tradition av att arbeta med turism. 

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 2019
Series
Ymer, ISSN 0044-0477 ; 139
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161029 (URN)9789198215052 (ISBN)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework. Lex Localis, 17(3), 643-658
Open this publication in new window or tab >>Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework
2019 (English)In: Lex Localis, ISSN 1581-5374, E-ISSN 1855-363X, Vol. 17, no 3, p. 643-658Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It has been argued that political entrepreneurship is playing an increased role for public organizations and play a vital role in local government organizations. Political entrepreneurship has previously been studied from the motivations and actions of the individual entrepreneur. We argue that in order to understand why political entrepreneurship occurs in local public administration, these aspects are not enough. Instead, we need to consider entrepreneurship as situated, and analyse contextual conditions which form institutional demands for political entrepreneurship. A tentative framework is presented, which distinguish conditions coming from reformed organizational setting and conditions coming from new policy challenges. Finally, we conclude that the character of the conditions and thus the institutional demands directs political entrepreneurship towards either value-generative or collaborative entrepreneurship.

Place, publisher, year, edition, pages
Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor, 2019
Keywords
political entrepreneurship, local government, public administrators, institutional demands, situated agency
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159526 (URN)10.4335/17.3.643-658(2019) (DOI)000477968600012 ()
Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2019-08-12
Svensson, P. & Larsson, S. (2018). Kunskapsstyrning i besöksnäringen: Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsstyrning i besöksnäringen: Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie syftar till att klargöra vilka kunskapsaktörer som uppfattas som viktiga för den svenska besöksnäringen, hur kunskapsperspektiv samordnas, vilka kunskapsnätverk som finns i regionerna och hur man i dessa arbetar med kunskapsstyrning. Genom att studera detta får vi en grund för att dra slutsatser kring olika former av kunskapsstyrning inom besöksnäringen.

Rapporten är skriven inom forskningsprojektet ”Kunskapsstyrning i besöksnäringen”. Projektet finansieras av Tillväxtverket, och syftar till att undersöka hur kommuner och regioner kan stödja, påverka och främja kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Projektet grundar sig i Tillväxtverkets insatser under perioden 2016-2019, Hållbar produktutveckling (HPU), som syftar till att skapa det som man kallar fler ”exportmogna” turistdestinationer. I denna insats ingår sju regionala aktörer: Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB och Västarvet. Rapportens huvudsakliga empiriska material är intervjuer med de regionala projektledarna, som kompletterats med intervjuer med besöksnäringsföretagare.

Studien utgår från litteratur om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling kombinerat med litteratur om samverkan, tvärsektoriell styrning och nätverk.

Vi analyserar intervjumaterialet utifrån tre frågor:

  1. Vilken form av kunskap står i fokus?
  2. Vilka aktörer blir föremål för kunskapsstyrning och hur interagerar dessa aktörers kunskap?
  3. Vilka nätverksformer för kunskapsflöden kan urskiljas?

Tre primära former av organisering för kunskapsstyrning kan skönjas i analysen. Den första kännetecknas av organiskt och ganska informellt utbyte av kunskaper mellan aktörer, utan specifikt angiven riktning på kunskapsstyrningen. Den andra kännetecknas av strategiskt arbete med inriktning mot att få olika aktörer att ta sig an destinationsperspektivet. Detta innebär en mer formellt angiven riktning på kunskapsstyrningen. Den tredje kännetecknas av en uppdelning av olika slags perspektiv och kunskaper mellan aktörer, där de regionala aktörerna intar ett destinationsperspektiv och strategiskt stöttar besöksnäringsföretag i sin utveckling utifrån detta perspektiv, samtidigt som dessa fokuserar på sina specifika kunskapsområden. Samtliga former för kunskapsstyrning har potentiella för- och nackdelar för kunskapsutvecklingen inom besöksnäringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 43
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2018:9
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154154 (URN)9789176851418 (ISBN)
Available from: 2019-01-29 Created: 2019-01-29 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications