liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Grönlund, Agneta
Publications (1 of 1) Show all publications
Grönlund, A. (2019). Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning
2019 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[sv]
Feedback in Analogous and Digital Classrooms : Tensional Activities in Social Studies Instruction
Abstract [sv]

Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. I studien används kvalitativ metod med inspiration från etnografin. Datamaterialet består av skriftliga dokument med återkoppling, observationer av återkoppling i klassrum och i lärplattformars kursrum samt kvalitativa intervjuer med sammanlagt 11 gymnasielärare.

Resultaten visar att olika sammanhang och redskap ger olika möjligheter för formativ återkoppling. Såväl i den analoga kontexten som i lärplattformen framträder en summativ återkoppling med ett fokus på betyg. De sammanhang som framstår som gynnsamma för formativ återkoppling är när återkoppling ges under pågående arbetsprocess. Likheter framträdde mellan de bägge delstudierna i form av både formativt och summativt orienterade verksamheter. Dessa präglas av skilda normer, traditioner och roller men är sammanvävda i undervisningspraktiken. Spänningar mellan verksamheterna har beskrivits där handlingar i den ena verksamheten kan te sig kontraproduktiva i den andra verksamheten.

En skillnad mellan de olika kontexterna är förekomsten av den dokumenterande verksamheten i den digitala kontexten. Denna verksamhet är orienterad mot skolans och lärarens behov av dokumentation av betygsunderlaget i lärplattformarna. Den skapar en sammanblandning av återkoppling och betygsdokumentation som inte förekom i den analoga kontexten och en slutsats är att användning av lärplattform har bidragit till formandet av denna summativt orienterade verksamhet.

Förutsättningar för formativ återkoppling diskuteras i termer av ett ökad intresse för återkoppling, i relation till ämnets tradition och till de spänningar mellan ideal och rådande praktik som framträder. Vidare betraktas de möjligheter att skapa sammanhang för återkoppling där fokus riktas mot elevers lärande som förutsättningar för förändring.

Abstract [en]

The aim of the study is to discern how teachers use feedback when teaching Social Studies in analogous and digital contexts, with a special focus on the formative intentions of feedback. The study is based on Activity Theory. In part 1 teacher feedback is studied in an analogous classroom, whereas in part 2 feedback is given in a Learning Management System (LMS). In the study qualitative research methods are used, inspired by ethnography. Data include written documents with teacher feedback, observations of oral as well as digital feedback and qualitative interviews with a total of 11 upper secondary teachers.

The results reveal that different situations and tools offer different possibilities for formative feedback. In the analogous as well as the digital context summative feedback is prominent, with a focus on grades. The most favourable situation for formative feedback is when feedback is given during an ongoing working process. Similarities between the two parts of the study were obvious in both formatively and summatively oriented activities. Although permeated by different norms, traditions and roles, they are intertwined in the teaching practice. Tensions between the activities have been described, however, when actions in one activity may seem counterproductive in the other activity.

One difference between the two contexts is the existence of the documenting activity in the digital feedback context. This activity is oriented towards the teacher’s and the school’s need of documentation in the LMS as a base for grading. This created a confusion of feedback and documentation in the digital context, which was not present in the analogous context. One conclusion is that the use of a digital LMS has contributed to the creation of this summatively oriented activity.

The conditions for using formative feedback are discussed in terms of an increased interest in feedback, in relation to the traditions of the subject and the tensions between ideal and actual practice. A further condition discussed in the study is the possibilities for teachers to give feedback with a focus on students’ learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 290
Series
Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 218
Keywords
feedback, formative assessment, social studies teaching, social studies didactics, upper-secondary school, computer-aided teaching, Learning Management System, återkoppling, feedback, formativ bedömning, samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapsdidaktik, gymnasieskola, datorstödd undervisning, lärplattform
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156640 (URN)10.3384/diss.diva-156640 (DOI)9789176850749 (ISBN)
Public defence
2019-05-29, I:101, I-huset, Campus Valla, Linköping, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-05-02 Created: 2019-05-02 Last updated: 2019-05-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications