LiU Electronic Press
Download:
File size:
1647 kb
Format:
application/pdf
Author:
Andersson, Henric (Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design) (Linköping University, The Institute of Technology)
Title:
Variability and Customization of Simulator Products: A Product Line Approach in Model Based Systems Engineering
Department:
Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design
Linköping University, The Institute of Technology
Publication type:
Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Language:
English
Publisher: Linköping University Electronic Press
Pages:
83
Series:
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, ISSN 0345-7524; 1427
Year of publ.:
2012
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-73572
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-73572
ISBN:
978-91-7519-963-4
Subject category:
Computer and Information Science
Mechanical Engineering
Abstract(en) :

AIRCRAFT DEVELOPERS, like other organizations within development and manufacturing, are experiencing increasing complexity in their products and growing competition in the global market. Products are built from increasingly advanced technologies and their mechanical, electronic, and software parts grow in number and become more interconnected. Different approaches are used to manage information and knowledge of products in various stages of their lifecycle.

"Reuse" and "Model Based Development" are two prominent trends for improving industrial development efficiency. The product line approach is used to reduce the time to create product variants by reusing components. The model based approach provides means to capture knowledge about a system in the early lifecycle stages for usage throughout its entire lifetime. It also enables structured data  management as a basis for analysis, automation, and team collaboration for efficient management of large systems and families of products.

This work is focused on the combination of methods and techniques within;

  • modeling and simulation-based development, and
  • (re)use of simulation models through the product line concept.

With increasing computational performance and more efficient techniques/tools for building simulation models, the number of models increases, and their usage ranges from concept evaluation to end-user training. The activities related to model verification and validation contribute to a large part of the overall cost for development and maintenance of simulation models. The studied methodology aims to reduce the number of similar models created by different teams during design, testing, and end-user support of industrial products.

Results of the work include evaluation of a configurator to customize and integrate simulation models for different types of aircraft simulators that are part of a simulator product family. Furthermore, contribution comprises results where constraints in the primary product family (aircraft) govern the configuration space of the secondary product family (simulators). Evaluation of the proposed methodology was carried out in cooperation with the simulator department for the 39 Gripen fighter aircraft at Saab Aeronautics.

Abstract(sv) :

FLYGPLANSTILLVERKARE LIKSOM andra industrier inom utveckling och tillverkning, hanterar ökande komplexitet i sina produkter och upplever en större konkurrens på den globala marknaden. Produkter byggs från allt mer avancerad teknologi. Ingående delar av mekanik, elektronik och mjukvara växer i antal och blir allt mer integrerade. Olika metoder används för att hantera information och kunskap om produkter i olika steg av dess livscykel.

”Återanvändning” och ”Modellbaserad utveckling” är två tydliga trender för att öka effektiviteten inom industriell utveckling. Produktfamiljer används för att minska ledtider när man skapar varianter av produkter genom att återanvända färdiga komponenter. Modellbaserade metoder ger möjlighet att tidigt i livscykeln samla kunskap om ett system för att användas under hela systemets livstid. De ger också strukturerad hantering av data som grund för analys, automatisering och samarbete mellan utvecklingsteam, vilket är en förutsättning för effektiv hantering av komplexa system och produkter.

Detta arbete är fokuserat på en kombination av metoder och tekniker för;

  • utveckling som baseras på modellering och simulering, och
  • (åter)användning av simuleringsmodeller.

Med ökande beräkningsprestanda och effektivare metoder/verktyg för att bygga simuleringsmodeller så ökar antalet modeller och deras användning spänner allt från konceptvärderingen till utbildning av slutanvändare. Arbetet med verifiering och validering av simuleringsmodeller utgör en stor del av deras totala utvecklings- och underhållskostnader. De studerade metoderna syftar till att minska antalet liknande modeller som hanteras av olika team för olika syften, som till exempel; utveckling, verifiering och som stöd för slutanvändare.

Resultat av arbete inkluderar utvärdering av en konfigurator för att välja, integrera och anpassa simuleringsmodeller för olika typer av flygplanssimulatorer i en simulatorproduktfamilj. Dessutom bidrar arbetet med en metodik där begränsningarna i den primära produktfamiljen (flygplan) begränsar konfigurationsutrymmet för den sekundära produktfamiljen (simulatorer). Utvärdering av den föreslagna metoden har genomförts i samarbete med simulatoravdelning för flygplan 39 Gripen på Saab Aeronautics.

Public defence:
2012-03-08, C3, Hus C, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 10:15 (English)
Degree:
Doctor of Philosophy (PhD)
Supervisor:
Krus, Petter, Professor (Linköping University, Department of Management and Engineering, Fluid and Mechatronic Systems) (Linköping University, The Institute of Technology)
Ölvander, Johan, Professor (Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design) (Linköping University, The Institute of Technology)
Opponent:
Hvam, Lars, Professor (Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark)
Available from:
2012-02-16
Created:
2012-01-09
Last updated:
2012-02-16
Statistics:
1183 hits
FILE INFORMATION
File size:
1647 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
739 hits
File size:
224 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
cover
Statistics:
74 hits