liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Undersökning av kostnader som uppstår vid tillverkning av flera produktvarianter: En studie utförd på Axis Communications
Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Analysis of arising costs related to the manufacturing of multiple product variants : A study performed at Axis Communications (English)
Abstract [sv]

Dagens företag lägger ner allt mer tid och resurser på att utöka variantfloran i deras produktsortiment. Syftet är att nå ut till ett bredare segment av kunder samtidigt som företaget behåller en konkurrenskraftig position på marknaden. Vid framtagning av nya produkter ställs Axis Communications ofta inför utmaningen att ta beslut om att tillverka en eller flera varianter. I dagsläget tas beslut om att tillverka fler varianter i produktsortimentet utifrån priset på direkt material och försäljningsvolymen för varje variant. Axis Communications saknar därmed kunskap om vilka ytterligare faktorer som påverkas när beslut om variantskapande ska tas.

Syftet med studien är att ta fram en beräkningsmodell som kan användas som beslutsunderlag vid analys av kostnader i att tillverka mer än en produktvariant. För att besvara syftet har studien genomfört två fallstudier utifrån två olika produkter i Axis Communications produktsortiment. Den första fallstudien analyserar nuläget av tillverkningen hos Axis Communications kontraktstillverkare där kostnader som påverkas av att flera varianter tillverkas identifieras och beräknas. Den andra fallstudien är en fiktivt fallstudie där de identifierade kostnaderna beräknas på nytt men då endast en variant tillverkas och resterande varianter tagits bort. Därefter utfördes en analys på hur de identifierade kostnaderna påverkas vid tillverkning av endast en variant.

Utifrån litteraturstudier har de kostnader som påverkas i samband med att flera varianter tillverkas identifierats. Vidare har även processkartläggningar samt ett studiebesök hos en av Axis Communications kontraktstillverkare genomförts där ytterligare relevanta kostnader identifierats och bekräftats av personer med bred kunskap inom området. De kostnader som identifierats i studien och som därmed ansett påverkas mest av att variantfloran förändras är följande:

Direkta särkostnader

 • Direkt material
 • Lagerföringskostnader
 • Ställkostnader
 • Fixtur- och verktygskostnader

Indirekta särkostnader

 • Kvalitetskostnader
 • Time to Market

Investeringskostnader

 • Resurskostnader för utveckling av mekanik
 • Resurskostnader för utvecklig av elektronik
 • Certifieringskostnader
 • Verktygskostnader
 • Kostnader för test av produktion
 • Kostnader för framtagning av prototyper

Resultatet för direkt material visade att det går att utgå från ett medelvärde av priset för direkt material samt den prognostiserade försäljningsvolymen per variant för att skapa sig en första uppfattning om hur mycket variantskapande egentligen kostar.

Lagerföringskostnaden visade sig också påverkas vid tillverkning av endast en variant. Lagerföringskostnaden minskade i lagret för komponenter men ökade samtidigt i färdigvarulagret eftersom att det endast är den dyrare varianten med avseende på direkt material som tillverkas då det är den variant som har samtliga funktioner jämfört med resterande varianter.

Ställkostnaden eliminerades helt då ställtiderna som uppstår vid byte av varianter i tillverkningen försvann. Vidare så halverades kostnaderna för fixturer och verktyg. Kvalitetskostnaden visade sig vara svårare att kvantifiera, dock gick det att inse att desto högre volym som tillverkas av en variant desto fortare når varianten de uppsatta kvalitetsmålen vilket i sin tur bidrar till lägre kvalitetskostnader. Dessutom innebär ett lägre antal varianter i en och samma produktionslina att hanteringen blir lättare då bland annat risken för felmontering minskar. Det blir även lättare att identifiera, prioritera samt åtgärda fel som kan tänkas uppstå i produktionslinan. Det leder i sin tur till att kvalitetskostnaderna minskar.

Time to Market påverkades också när endast en variant tillverkades. Även om Time to Market inte direkt kan ses som en kostnad utan snarare som ett intäktsbortfall, påvisade studien att det går fortare att få fram produkterna på marknaden om antalet varianter minskar. Slutligen studerades olika investeringskostnader som går att koppla till tillverkningen av flera varianter och resultatet visade på att det går att minska investeringskostnaderna om endast en variant tillverkas.

Utifrån resultatet från de två fallstudierna utformades en beräkningsmodell åt Axis Communications som ska hjälpa företaget med att ta beslut om variantskapande. Beräkningsmodellen lyfter fram de kostnader som påverkas mest av en förändring i variantfloran tillsammans med en beskrivning av hur kostnaderna ska beräknas. Med hjälp av beräkningsmodellen kan Axis Communications beslut om variantskapande underlättas jämfört med hur de tar beslut idag.

Abstract [en]

Today’s companies spend a significant amount of time and resources on increasing the number of product variants in their product range. The aim is to reach a wider segment of customers while maintaining a competitive position in the market. When developing new products, Axis Communications is often faced with the challenge of deciding whether to focus on one or more product variants. At present, focus is directed towards developing more product variants in the product range based on the price of direct material and the sales volume for each variant. Axis Communications therefore lacks knowledge of what additional factors that are affected when decisions about creating more product variants are taken.

The purpose of the study is to provide a calculation model that can be used as a basis for analysing costs in producing more than one product variant. In order to achieve this purpose, the study has carried out two case studies based on two different products in Axis Communications product range. The first case study analyses the current state of production at Axis Communications’ contracted manufacturers, where costs that are affected by the production of multiple variants are identified and calculated. The second case study is a fictitious case study where the identified costs are calculated again, but only when one product variant is manufactured and the remaining product variants are disregarded. This was followed by an analysis regarding how the identified costs are affected when only one product variant is manufactured.

Based on literature studies, the costs associated with the production of several variants have been identified. Furthermore, process flow charts have been developed and a study visit to one of Axis Communications contracted manufacturers was undertaken, where additional relevant costs have been identified and confirmed by persons with broad knowledge about the manufacturing processes. The costs identified to be affected the most by the variation of product variants are as follows:

Direct incremental costs

 • Direct material
 • Inventory carrying costs
 • Setup costs
 • Fixture- and tooling costs

Indirect incremental costs

 • Quality costs
 • Time to Market

Investment costs

 • Resource costs for the development of mechanics
 • Resource costs for the development of electronics
 • Certification costs
 • Tooling costs
 • Costs for testing of production
 • Costs for prototyping

The result for direct material showed that an average of the price of direct material as well as the forecasted production volume for each product variant can be assumed to create an initial perception of how much an increase of product variants actually costs.

The inventory carrying cost also proved affected by the manufacturing of only one product variant. The inventory carrying cost decreased in the inventory of components but increased at the same time in the finished goods inventory since it is only the most expensive product variant with all functions compared to the other product variants that is being stored.

The setup cost was eliminated since the setup times that occurred when changing product variants in the production disappeared. Furthermore, the cost of fixtures and tools was halved. The quality cost proved to be harder to quantify, however, it was realized that the higher the volume produced by a product variant the faster the product variant reaches the set quality goals, which in turn contributes to lower quality costs. Additionally, a lower number of product variants in the same production line means that handling becomes easier, including the risk of errors in assembling the product variant. It will also be easier to identify, prioritize and correct errors that may occur in the production line. This in turn leads to a reduction of quality costs.

Time to Market was also affected when only one product variant was manufactured. Although Time to Market cannot be seen directly as a cost but rather as a loss of revenue, the study showed that it is faster to launch the product on the market if the number of product variants decreases. Finally, various investment costs were studied that could be linked to the production of several product variants, and the result showed that it is possible to reduce the investment costs if only one product variant is manufactured.

Based on the outcome of the two case studies, a calculation model was designed for Axis Communications to help the company decide whether to manufacture product variants or not. The calculation model explains the costs that are affected the most by a change of number of product variants together with a description of how the costs are to be calculated. Using the calculation model will enable Axis Communications to make well-informed decision on whether or not to introduce more product variants in the product range.

Place, publisher, year, edition, pages
2017. , p. 147
Keywords [sv]
kostnader, produktvariant, variant, särkostnader, investeringskostnader, direkta särkostnader, indirekta särkostnader, tillverkning, EMS, Electronic Manufacturing Services, yield, kvalitet, lagerföringskostnader, kamera, Axis Communications, Axis, beräkningsmodell, fallstudier, fallstudie, fixtur- och verktygskostnad, ställkostnad, direkt material, time to market, kvalitetskostnad, flödeskedja, supply chain, tillverkning, CLC, Configuration Logistics Center
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-139122ISRN: LIU-IEI-TEK-A--17/02907—SEOAI: oai:DiVA.org:liu-139122DiVA, id: diva2:1118849
External cooperation
Axis Communications
Subject / course
Logistics Management
Presentation
2017-06-02, Emdalavägen 14, Lund, 09:00 (Swedish)
Supervisors
Examiners
Available from: 2017-07-05 Created: 2017-07-02 Last updated: 2017-07-05Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3307 kB)191 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3307 kBChecksum SHA-512
97ad991965bb35f2dd1f0ea45049265f0be12da1d371775c2df6662c6e46061e5178e4a97e834427e61af4afe407188cd13182817d5afcaf0229ee72b88b3dd0
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Persson, JesperPersson, Johanna
By organisation
Logistics & Quality Management
Engineering and Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 191 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 463 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf