LiU Electronic Press
Download:
File size:
432 kb
Format:
application/pdf
Author:
Sipos, Christer (Linköping University, Department of Management and Engineering)
Title:
ideellt skadestånd till närstående vid psykiska besvär
Department:
Linköping University, Department of Management and Engineering
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hp
Undergraduate subject:
Master of Science Thesis (Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet)
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
64
Series:
Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats från Ekonomprogrammet); 2001:26
Year of publ.:
2001
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-11030
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11030
Subject category:
Law (excluding Law and Society)
SVEP category:
Tort law
Keywords(en) :
non-pecuniary damages, behavioural dysfunction
Keywords(sv) :
Skadestånd, ideellt skadestånd, anhörighetsersättning, psykiska besvär, psykisk chock, adekvans, skyddsändamål
Abstract(sv) :

Ofta rapporterar massmedia om brott som t.ex. mord, våldtäkt och misshandel. Den ena gärningen är brutalare än den andra. Denna uppsats behandlar ideellt skadestånd för sveda och värk som under vissa omständigheter kan tilldömas den som åsamkas psykiska besvär, till följd av underrättelsen om att en nära anhörig uppsåtligen har berövats livet. Effekterna av det psykiska lidande som närstående till ett brottsoffer tvingas utstå vid grova brott är ofta påtagliga för den som drabbas, varför skadestånd ev. kan bli aktuellt. En välkänd princip inom skadeståndsrätten är att s.k. tredjemansskador inte ersätts. Principen är normalt sett ett hinder för att tillerkännas ersättning i ett sådant fall. Sambandet mellan tredjemansskadan och gärningsmannens handling kan anses vara otillräckligt för att grunda ersättning. Principen har emellertid sitt väsentliga tillämpningsområde i situationer då tredje man drabbas av allmän förmögenhetsskada till följd av att någon annan har lidit en fysisk skada. Numera har det skett en utveckling på området genom att principen, i vissa fall, inte utesluter att ersättning för psykiska besvär kan utgå till den som har fått en underrättelse om att en nära anhörig bragts om livet.

Författaren presenterar här den rättsliga utvecklingen gällande sveda- och värkersättningen vars beloppsnivåer tenderar att höjas, och tar därefter ställning till bl.a. frågorna om var gränsen bör dras för skadeståndsansvar de lege ferenda samt vem som bör vara ersättningsberättigad.

Presentation:
2001-06-11, , A-huset, Linköpings Universitet, Linköping, 08:00
Supervisor:
Holm, Anders (Linköping University, Department of Management and Engineering)
Examiner:
Lindberg, Bo H. (Linköping University, Department of Management and Engineering)
Available from:
2008-02-13
Created:
2008-02-13
Statistics:
511 hits
FILE INFORMATION
File size:
432 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
385 hits