liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Confabulation: sense-making, self-making and world-making in dementia
Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.ORCID iD: 0000-0002-3033-9879
2006 (English)In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456 (print), 1461-7080 (online), Vol. 8, no 5, 647-673 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study is concerned with the productive aspects of confabulation as it occurs spontaneously in dementia care, in its context, and in interaction with other care recipients. Confabulation is approached as a social and discursive event with distinct narrative features; plots and formerly established genres of plots, storylines, are used by confabulators in order to understand, manage and interact socially in the present situation. Three main functions of confabulation are discerned: 1) making sense of the current situation (sense-making); 2) maintaining a personal identity in interaction with others (self-making); and 3) organizing and legitimizing joint action in the world (world-making). The resources used by confabulating subjects are sparse and not well adjusted to changing conditions, as the number of accessible storylines is limited. This makes it difficult to apply storylines that explain the current situation satisfactorily, provide useful guidelines for how to act, as well as preserve a positive self-identity. Helping with this constitutes a major challenge in dementia care.

Place, publisher, year, edition, pages
2006. Vol. 8, no 5, 647-673 p.
Keyword [en]
Alzheimer’s disease, communication, confabulation, context, dementiam, ethnography
National Category
Communication Studies
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-13251DOI: 10.1177/1461445606067333OAI: oai:DiVA.org:liu-13251DiVA: diva2:18141
Available from: 2008-05-06 Created: 2008-05-06 Last updated: 2013-09-04
In thesis
1. Fragile identities, patched-up worlds: Dementia and meaning-making in social interaction
Open this publication in new window or tab >>Fragile identities, patched-up worlds: Dementia and meaning-making in social interaction
2008 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Fragila identiteter och en hoplappad värld : Demens och meningsskapande i socialt samspel
Abstract [sv]

Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. Av särskilt intresse är hur dessa per-soner hanterar problem som har att göra med att handla tillsammans med andra i en gemensamt delad värld och hitta sin roll i det pågående samspelet, och hur de etablerar och upprätthåller en identitet i detta samspel. Detta trots svåra minnesproblem, desorien-tering i tid och rum, olika sätt att förstå den pågående situationen samt svårigheter att be-rätta om sina liv på ett sätt som både stämmer överens med biografiska data och har en tillfredsställande temporal organisering. Avhandlingen adresserar också frågan om hur omsorgspersonalen kan hantera det komplexa samspelet mellan de boende i den dagliga omsorgen, med avseende på att upprätthålla och respektera dessa personers värdighet.

Studien ansluter till en växande tradition av att studera interaktion vid demens som meningsbaserad och situerad i en kontext snarare än enbart som beteende som orsakas av kognitiva svårigheter. Metodologiskt är studien etnografisk och bygger på observationer fördelade över en tidsperiod av sex månader. Materialet, som består av ca 150 h videoma-terial och kompletterande fältanteckningar, möjliggör att samspelet studeras både i detalj och i relation till det större sammanhang som det ingår i.

Studien visar på kvarvarande kompetenser och bidrar med ny kunskap om strategier som personerna med demens använder sig av i ett aktivt, kreativt och på många sätt ratio-nellt meningsskapande i det sociala samspelet med andra människor. Detta diskuteras i termer av resurser för demensomsorgen i relation till den stora utmaning som det innebär att lappa ihop och upprätthålla en begriplig och socialt delad värld, samt upprätthålla kon-tinuitet med personernas livshistorier på ett sätt som möjliggör en önskad identitet.

Abstract [en]

This thesis focuses on the identity work and the meaning- or sense-making that continue in the face of evolving dementia diseases, in social interaction, and the challenges for care this involves. The study adopts an actor-oriented approach and addresses the question of how persons with age-related progressive dementia diseases in everyday communication make sense of their situations, their surroundings, and their lives – all within the context of daily life in residential care. Of particular interest is how these persons handle issues of joint action in a shared world and how they establish and maintain an identity in the inte-raction. This is in spite of severe memory problems, disorientation in time and space, dif-fering understandings of the current situation, and difficulties in telling “accurate” and temporally ordered stories about their lives. The thesis also addresses the question of how caregivers may handle the complex interplay between residents in daily care, in maintain-ing and respecting these persons’ dignity.

The study follows a growing tradition of studying interaction in dementia as mean-ing-based and situated in a context rather than merely as behavior caused by cognitive impairment. Methodologically, this is an ethnographic study based on observations made within a period of six months. The data consist of around 150 hours of video recordings and complementary field notes. This extensive material has made it possible to study the social interaction both in detail and situated in a larger context.

The findings point to remaining competences and strategies that persons with demen-tia use actively and creatively in the ongoing interaction – and, given the premises, often in a rational way. This is discussed in terms of resources for dementia care, in relation to the great challenge of patching up and putting together a comprehensive socially shared world as well as maintaining continuity with the persons’ previous life histories in a way that preserves a positive self-identity.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. 108 + papers A-D p.
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 428Linköping Dissertations on Health and Society, ISSN 1651-1646 ; 12
Keyword
Alzheimer’s disease, communication, confabulation, context, continuity, dignity, disorientation, ethnographic methods, ethnography, identity, life history, life story, meaning, microethics, narrative, progressive dementia diseases, sense-making, social interaction, storytelling, vascular dementia, Alzheimers sjukdom, berättande, desorientering, etnografiska metoder, identitet, kommunikation, konfabulering, kontext, kontinuitet, livsberättelse, mening, mikroetik, narrativ, progressiva demenssjukdomar, samspel, social interaktion, vaskulärdemens, värdighet
National Category
Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-11736 (URN)978-91-7393-929-4 (ISBN)
Public defence
2008-04-25, Aulan, Hus 240, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-05-06 Created: 2008-05-06 Last updated: 2014-09-24Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

Other links

Publisher's full textLink to Ph.D. thesis

Search in DiVA

By author/editor
Örulv, LindaHydén, Lars-Christer
By organisation
Health and SocietyFaculty of Arts and Sciences
Communication Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Altmetric score

Total: 423 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link