LiU Electronic Press
Download:
File size:
870 kb
Format:
application/pdf
Author:
Sköld, Peter (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Att vara där: designaspekter av ett VR-system för användning i en arkitektpraktik.
Alternative title (en) :
Being there: design aspects of a VR-system for architects.
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister)
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
samhälle/juridik
Year of publ.:
2002
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-1335
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1335
ISRN:
LIU-KOGVET-D--02/05--SE
Subject category:
Social Sciences Interdisciplinary
SVEP category:
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Keywords(en) :
Interdisciplinary studies, VR, 3D, visualisering, interaktionsdesign, designteori, arkitektur
Keywords(sv) :
TVÄRVETENSKAP
Abstract(sv) :

I denna studie undersöktes designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Dagens användning av VR-system inom arkitektur är inte särskilt utbredd men anses vara ett stort framtida användningsområde för VR-teknik. Större delen av den forsk-ning som bedrivs inom VR-området fokuserar på tekniken i sig. VR-system skapade i demonstrationssyfte används till att undersöka fenomen som avståndsbedömning och navigeringsförmåga i virtuella världar. Denna forskning är viktig, men är inte tillräcklig för att ge vägledning i hur man bör designa ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk process.

Denna studie genomfördes istället som en tolkande fältstudie av ett större byggprojekt där ett VR-system användes i designprocessen. Resultatet av studien består dels av ett antal teman som beskriver hur deltagarna upplevde och interagerade med systemet. Utifrån dessa teman ges fem viktiga designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Slutligen ges också förslag på ett system som tar hänsyn till dessa designöverväganden. På detta sätt föreslås exempelvis att ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess bör vara uppbyggt av standardiserad PC-teknik och erbjuda sätt att interagera modellen som efterliknar vanliga sätt att navigera i den verkliga världen, så som cykla, promenera och så vidare. Vidare bör systemet ta hänsyn till att flera användare använder det samtidigt. Denna typ av kollektiv interak-tion med systemet som observerades kan beskrivas som"baksätesåkning". Denna form av interaktion innebär att en person sköter den direkta interaktionen med systemet samtidigt som de andra deltagarna ger önskemål om vad som ska göras i den virtuella världen.

Available from:
2002-08-16
Created:
2002-08-16
Statistics:
328 hits
FILE INFORMATION
File size:
870 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
358 hits