LiU Electronic Press
Download:
File size:
296 kb
Format:
application/pdf
Author:
Wallqvist, Elin (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Distribuerad kognition och hemsjukvård: behov med avseende på informationshantering
Alternative title (en) :
Distributed cognition and home healthcare: needs regarding information handling
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister)
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
56
Year of publ.:
2003
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-1520
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1520
ISRN:
LIU-KOGVET-D--03/13--SE
Subject category:
Social Sciences Interdisciplinary
SVEP category:
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Keywords(en) :
Interdisciplinary studies, Distribuerad kognition, IT-stöd, hemsjukvård, informationshantering, fältobservationer, framtidsverkstad
Keywords(sv) :
TVÄRVETENSKAP
Abstract(sv) :

Den här studien utfördes på uppdrag av Cambio Healthcare Systems som utvecklar IT-system till sjukvården. Uppdraget gick ut på att ta reda på vilka behov, med avseende på informationshantering, ett IT-stöd för sjukvårdspersonal som gör hembesök måste tillgodose. Den specifika grupp som har studerats för detta ändamål är sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar tillsammans i hemrehabteam. Den teoretiska ansats som valdes för studien är distribuerad kognition. Denna ansats studerar individernas och artefakternas koordination och interaktion med varandra, samt hur information omvandlas och överförs i det kognitiva systemsom individerna och artefakterna utgör.

Studien är en fallstudie som bygger på fältstudier, kontextuella intervjuer och en framtidsverkstad. Resultatet visade att hemrehabteamen har behov av en samordnad kalender, av att kunna skriva journal på plats, av möjlighet till röststyrning, av ett interorganisatoriskt system, samt av att få strukturerad information när den behövs.

Available from:
2003-10-01
Created:
2003-10-01
Statistics:
0 hits
FILE INFORMATION
File size:
296 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
0 hits