LiU Electronic Press
Download:
File size:
1707 kb
Format:
application/pdf
Author:
Andersson, Fredrik (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Genrer som stöd vid design av IT-artefakter: Reflektioner på ett designfall
Alternative title (en) :
Genres as support in design of IT-artifacts: Reflection on a design case
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister)
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
115
Year of publ.:
2002
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-1795
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1795
ISRN:
LIU-KOGVET-D--03/09--SE
Subject category:
Social Sciences Interdisciplinary
SVEP category:
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Keywords(en) :
Interdisciplinary studies, genre, handdatorer, interaktionsdesign, användbarhet, mobilt säljstöd
Keywords(sv) :
TVÄRVETENSKAP
Abstract(sv) :

Uppsatsen ämnar svara på en övergripande frågeställning som lyder: På vilket sätt kan genrer fungera som ett stöd vid design av IT-artefakter? Detta är uppdelat i två syften. Det ena är att utreda om ett medvetet arbete med genrer kan stödja designprocessen vid design av IT-artefakter. För att svara på detta görs en genomgång om vad litteraturen säger om genrer och sedan testas detta på ett designfall som genomförs på en handdatorapplikation, närmare bestämt ett mobilt säljstöd. Det andra syftet är att vid förberedande och genomförande av detta designfall samla ihop och sammanställa designråd lämpade för handdatorer. På samma sätt som en författare av en bok kan dra nytta av genren inom vilken denne skriver borde en designer kunna göra detsamma. Flera möjliga fördelar kan ses med ett explicit genretänkande. Man skulle bland annat kunna förhindra övergeneralisering och dra nytta av förväntningar som finns hos konsumenter av den aktuella genren. Ävenkonsumenten skulle kunna dra nytta av en genreindelning om den designade artefakten förmedlade vilken genre den tillhör. Trots att arbetet med genrer benämns som en metod i uppsatsen så är det osäkert om den kan betraktas som en sådan. Man skulle kunna kalla det för ett genreperspektiv på design och kontextuellt utforskande. Även om inte enbart fördelar kan ses med genrer så verkar det som om genretänkandet förser designern med ett bra sätt att snabbt rama in situationen för vilken denne skall designa. Frågorna i genreanalysen som användes täcker upp mycket av bruket utan att fastna i detaljer.

Available from:
2003-06-26
Created:
2003-06-26
Statistics:
411 hits
FILE INFORMATION
File size:
1707 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
615 hits