LiU Electronic Press
Download:
File size:
805 kb
Format:
application/pdf
Author:
Pettersson, Karin (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Att få en syn på datalagret: Visualisering som stöd för analytikers datalagerarbete
Alternative title (en) :
Getting a View of the Data Warehouse: supporting analysts through data warehouse visualization
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hp
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
teknik
Pages:
89
Year of publ.:
2005
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-3667
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-3667
ISRN:
LIU-KOGVET-D--05/17--SE
Subject category:
Human Computer Interaction
SVEP category:
Cognitive science
Keywords(en) :
visualization, data warehouse, knowledge tasks, user-centered design, future workshops, contextual inquiry, analysts, weighted objectives, prototyping, interaction design
Keywords(sv) :
visualisering, datalager, kunskapsuppgifter, användarcentrerad design, framtidsverkstad, kontextuell undersökning, analytiker, viktade mål, prototyper, interaktionsdesign
Abstract(sv) :

Datalager används för att ge företag en samlad bild av sin verksamhet, en bild som byggs upp av analytikers statistiska beräkningar och modeller. Analytiker arbetar i datalager med hjälp av olika analysverktyg, och begränsas av dessa verktygs möjligheter att ge en förståelse av datalagrets uppbyggnad och funktion, och av möjligheterna att hitta rätt analysdata. Arbetet med att hitta och analysera data är en iterativ problemlösningsprocess för att få fram det önskade resultatet.

Visualiseringar kan fungera som ett verktyg i arbetet och stödja användares beslutsfattande. Denna kvalitativa fallstudie syftar till att undersöka hur visualisering kan användas som ett stöd för marknads- och kreditanalytikers datalagerarbete. Studien använde användarcentrerade metoder för att undersöka analytikers arbete i ett datalager. Femton kunskapsuppgifter identifierades som mål för visualiseringsstöd i analytikers datalagerarbete. Ett analysorienterat och ett systemorienterat strukturförslag för visualiseringar värderades med dessa kunskapsuppgifter som viktade mål.

Av kunskapsuppgifterna är den viktigaste att koppla analysuppgifter till systemstruktur. Det kräver att visualiseringsstödet erbjuder en analysorienterad struktur initialt och blir alltmer systemorienterat i takt med att den intressanta informationsmängden definieras. Användarcentrerade metoder användes för att identifiera kunskapsuppgifter. Studien visar att dessa kunskapsuppgifter kan användas som designmål för värdering av visualiseringsstöd.

Supervisor:
Arvola, Mattias (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Examiner:
Arvola, Mattias (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Available from:
2006-02-27
Created:
2006-02-27
Statistics:
482 hits
FILE INFORMATION
File size:
805 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
596 hits