LiU Electronic Press
Download:
File size:
1151 kb
Format:
application/pdf
Author:
Nordangård, Jacob (Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies)
Title:
Med brödfödan som drivkraft: En studie om att byta olja mot biodrivmedel i ett globalt perspektiv
Alternative title (en) :
With the bread and butter as a driving force: A global study about the possibilities to switch from oil to biofuels
Department:
Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Avdelning för geografi
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hp
Undergraduate subject:
Geography, C-level
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
54
Year of publ.:
2007
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-8116
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-8116
ISRN:
LIU-GEOG-C--07/001--SE
Subject category:
Human Geography
SVEP category:
Human geography
Keywords(en) :
Biobränsle, Biodrivmedel, Etanol, Biodiesel, Hållbar utveckling, Peak Oil, Klimatförändringar, Energi
Abstract(sv) :

Av två anledningar anses det som mycket viktigt att bryta beroendet av olja, naturgas och kol. Den första anledningen är de uppmärksammade klimatförändringarna. Förbränning av fossila bränslen anges idag som huvudorsak till växthuseffekten. Den andra mindre uppmärksammade orsaken är att oljan och naturgasen snart inte räcker till för att föda en allt energihungrigare värld. Utvinningen ser dessutom ut att ha nåt sin kulmen. Efter denna kommer en oundviklig produktionsnedgång. Med det stora beroendet som finns av oljan inom i stort sett alla sektorer är det ytterst viktigt att hitta andra alternativ. Speciellt gäller detta inom transportområdet. Förhoppningen står idag till ”gröna” drivmedel som etanol och biodiesel. IEA (International Energy Agency) har uppmanat de västerländska nationerna att satsa stort på biobränslen. I denna studie görs en analys av de förutsättningar som finns att bygga ut produktionen av denna i USA, Brasilien och Malaysia/Indonesien. Syftet har varit att ta reda på om det är möjligt att göra detta utan att inkräkta på andra näringar, inte skada miljön samt vara oberoende av fossil energi? Den bakomliggande teorin är att detta inte låter sig göras i den omfattning som krävs för att bibehålla de nuvarande samhällsstrukturerna. Detta visar sig också stämma med de uppgifter som står till buds. Endast en fraktion av det nuvarande drivmedelsbehovet går att försörja med biodrivmedel om det inte ska uppstå en allvarlig konkurrens om odlingsmarken eller orsaka stora ekologiska skador.

Presentation:
2007-01-17, Hygieia, Tema, Linköping, 10:00
Supervisor:
Holmén, Hans
Examiner:
Castensson, Reinhold (Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies)
Available from:
2007-02-02
Created:
2007-02-02
Statistics:
2961 hits
FILE INFORMATION
File size:
1151 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
2694 hits