liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Forskarstött förändringsarbete i själva verket: Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare
Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics . Linköping University, The Institute of Technology.
2007 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)Alternative title
Researcher support for change in real service : Improving the work situation of 15,000 postmen (English)
Abstract [sv]

Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare.

Den teoretiska grunden utgörs av ett systemtänkande där konceptet ”Människa-Teknik-Organisation” (MTO), används för att granska interventionsprocessen.

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till kunskapsutveckling-en om forskarstött förändringsarbete utifrån följande delsyften: 1) att illustrera hur ett systemtänkande i förändringsarbete påverkar förståelsen för hur systemkomponenterna Människa, Teknik och Organisation (MTO) interagerar i praktiken, 2) att exemplifiera hur den kunskapen kan omsättas i praktiken genom utveckling och implementering av MTO-anpassade lösningar i samverkan mellan forskare och praktiker, 3) att empiriskt exemplifiera hur former för participation kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete genom analys och syntes av process och resultat.

Forskningsprojektet har bedrivits med en interaktiv ansats. Den interaktiva ansatsen har gjort det möjligt att belysa samverkan mellan forskare och praktiker på ett verklig-hetsnära och realistiskt sätt under fyra projektfaser fördelade över en femårsperiod.

Den inledande projektfasen innebar en diagnostisering av problematiken. Ett antal åtgärdsförslag presenterades av forskargruppen och ledde vidare till ett forskarstött ut-vecklingsarbete under en andra projektfas då ett underlag till olika förbättringsåtgärder arbetades fram. Detta inbegrep utveckling av såväl teknisk som arbetsorganisatorisk ka-raktär för att åstadkomma effektiva och hälsosamma arbetsprocesser för brevbärare inom postutdelningsverksamheten. I en tredje projektfas testades och utvärderades hela åtgärdspaketet genom implementering på ett pilotkontor. I en fjärde och sista projektfas implementerades förbättringsåtgärderna på samtliga 602 postutdelningskontor i landet och forskarna gjorde en utvärdering.

Resultaten visar hur man genom att anlägga ett MTO-perspektiv i förändringsarbete ökar möjligheterna att få klarhet i vilka faktorer som påverkar effektiviteten i ett pro-duktionssystem i sin helhet. Den tvärvetenskapliga forskningssatsningen i kombination med samverkan forskare/praktiker visade sig vara en förutsättning för att skapa förståel-se för interaktionen mellan M-T-O-komponenterna. Avhandlingen visar vidare hur olika former för participation i praktiken kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete både vad gäller process och resultat. Den utförliga redogörelsen för interventionsprocessen, forskarrollens skiftande karaktär samt hindrande och främjande faktorer för forskarstött förändringsarbete, utgör andra viktiga kunskapsbidrag.

Abstract [en]

This dissertation illuminates researcher-supported work for change within the “Postal Service Network”, the division within Posten Sverige AB with responsibility for mail distribution to customers. The intervention has been concerned with improving the work situation of 15,000 postmen.

The theoretical foundation consists in a form of systems thinking in which the con-cept of Man-Technology-Organisation (MTO) is employed to scrutinise the intervention process.

The overall aim of this dissertation is to contribute to the development of know-ledge in the arena of researcher-supported work for change. It proceeds on the basis of the following objectives 1) to illustrate how systems thinking in the change process

influences understanding of how the system’s Man-Technology-Organisation (MTO) components interact in practice, 2) to exemplify how this knowledge can be transformed in practice through the development and implementation of MTO-adapted solutions into collaboration between researchers and practitioners, 3) to exemplify empirically how forms for participation can contribute to a successful change process through the analy-sis and synthesis of both process and results.

The research project has been conducted interactively. The interactive approach has made it possible to illuminate collaboration between researchers and practitioners in a down-to-earth and realistic manner during four project phases spread over a five-year period.

The introductory project phase involved diagnosis of the problem. A number of proposals for action were presented by the research team, which led on to researcher-supported developmental work during a second project phase when a basis for various improvement measures was created. This involved development of both a technical and work-organisational nature to achieve efficient and healthy work processes for postmen in mail distribution. At a third project phase the entire package of measures was tested and evaluated through implementation in a pilot office. At the fourth and final phase of the project the improvements were implemented in all 602 postal distribution offices in Sweden, and the researchers performed an evaluation.

The results show how adopting an MTO perspective on work for change increases opportunities to obtain clarity with regard to which factors influence efficiency in a pro-duction system as a whole. The cross-disciplinary research approach, in combination with researcher/practitioner collaboration, proved to be a prerequisite for creating un-derstanding of the interaction between the MTO components. Further, the dissertation shows how different forms of participation in practice can contribute to successful work for change with regard to both process and results. The extensive reporting of the inter-vention process and accounts of the shifting nature of the researcher’s role and of hin-dering and promoting factors in researcher-supported work for change constitute other important contributions to knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling , 2007. , 376 p.
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, ISSN 0345-7524 ; 1122
Keyword [en]
Interactive research, action research, work for change, participation, learning, intervention, ergonomics, man-technology-organization, interdisciplinary research, sociotechnical systems, human factors, systems perspective
Keyword [sv]
Interaktiv forskning, aktionsforskning, socioteknik, human factors, systemperspektiv, förändringsarbete, participation, delaktighet, lärande, intervention, ergonomi, människa-teknik-organisation, tvärvetenskaplig forskning
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-9875ISBN: 978-91-85831-19-7OAI: oai:DiVA.org:liu-9875DiVA: diva2:24205
Public defence
2007-10-04, Nobel, Hus B, ingång 23, korridor D, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2007-10-01 Created: 2007-10-01 Last updated: 2009-05-05

Open Access in DiVA

attachment part Report LITH-IKP-R-1229(524 kB)114 downloads
File information
File name ATTACHMENT01.pdfFile size 524 kBChecksum MD5
f6c2ca49ca33ff937a1187aaa269efdb3a97d966fbd7fd8f9b99727314cab20703b95f7b
Type attachmentMimetype application/pdf
attachment part Report LITH-IKP-R-1350(823 kB)239 downloads
File information
File name ATTACHMENT02.pdfFile size 823 kBChecksum MD5
9ea8a647bdd95897829563705711bbbd1af0d7f0c70c7cfaa131170dc0dc41d2833b8c27
Type attachmentMimetype application/pdf
attachment part Report LITH-IKP-R-1395(584 kB)90 downloads
File information
File name ATTACHMENT03.pdfFile size 584 kBChecksum MD5
56fcd566e0a9d95dc37c583d737daefeb215604d7a163558de55a377d2a7c8a042ea0669
Type attachmentMimetype application/pdf
cover(90 kB)50 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 90 kBChecksum MD5
678081c785d7fb3e6caaf22efb0a4feb026ddbf7791059a1a1fd4c1efb82ad33e157cb8a
Type coverMimetype application/pdf
fulltext(3043 kB)1781 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3043 kBChecksum MD5
f1bab2eb9ea19f0148aae350567dc1bdf64c55564cd0b9eaddd960b96ca0f0a50d5f963f
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Karltun Erlandsson, Anette
By organisation
Industrial ergonomics The Institute of Technology
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1781 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 1994 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link