LiU Electronic Press
Download:
File size:
524 kb
Format:
application/pdf
Author:
Carlsson, Bertil (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Guldstandarder: dess skapande och utvärdering
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
Technology
Pages:
57
Year of publ.:
2009
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-19954
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19954
ISRN:
LIU-IDA/KOGVET-G--09/007—SE
Subject category:
Human Computer Interaction
SVEP category:
Cognitive science
Keywords(sv) :
pyramidmetoden, extraherinssammanfattningar, invärtes utvärdering, utvärtes utvärdering, informationstexter, precision/recall-tester
Abstract(sv) :

Forskningsområdet för att skapa bra automatiska sammanfattningar har ökat stadigt genom de senaste åren. Detta på grund av den efterfrågan som finns både inom den privata och offentliga sektorn på att kunna ta till sig mer information än vad som idag är möjligt. Man vill slippa sitta och läsa hela rapporter och informationstexter utan istället smidigt kunna läsa en sammanfattning av dessa för att på så sätt kunna läsa fler. För att veta om dessa automatiska sammanfattare håller en bra standard måste dessa utvärderas på något sätt. Ofta görs detta genom att se till hur mycket information som kommer med i sammanfattningen och hur mycket som utelämnas. För att detta ska vara möjligt att kontrollera behövs en så kallad guldstandard, en sammanfattning som agerar som facit gentemot de automatiskt sammanfattade texterna.

Den här rapporten behandlar ämnet guldstandarder och skapandet av dessa. I projektet har fem guldstandarder på informationstexter från Försäkringskassan skapats och utvärderats med positiva resultat.

Presentation:
2009-06-11, 00:00 (Swedish)
Supervisor:
Jönsson, Arne, Professor (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Examiner:
Silvervarg, Annika, Universitetsadjunkt (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Available from:
2010-01-27
Created:
2009-08-19
Last updated:
2010-01-27
Statistics:
123 hits
FILE INFORMATION
File size:
524 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
146 hits