LiU Electronic Press
Download:
File size:
366 kb
Format:
application/pdf
Author:
Engström, Madelaine (Linköping University, The Institute of Technology)
Haraldsson, Anders (Linköping University, Department of Computer and Information Science, EIT - Education in Information Technology Group) (Linköping University, The Institute of Technology)
Mattsson, Tove (Linköping University, Faculty of Arts and Sciences)
Salminen-Karlsson, Minna (Linköping University, The Tema Institute) (Linköping University, Faculty of Arts and Sciences)
Title:
Studenter genusgranskar sin utbildning: Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid Linköpings universitet
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science, EIT - Education in Information Technology Group
Linköping University, Faculty of Arts and Sciences
Linköping University, The Tema Institute
Linköping University, The Institute of Technology
Publication type:
Report (Other academic)
Language:
Swedish
Place of publ.: Linköping Publisher: Linköping University Electronic Press
Pages:
56
Series:
CUL-rapporter, ISSN 1652-9278; 2003:5
Year of publ.:
2003
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-66259
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-66259
Local ID:
CUL-7373-678-3
Subject category:
Social Sciences
SVEP category:
SOCIAL SCIENCES
Abstract(sv) :

I huvudsak kvinnliga studenter från elektro- och dataprogrammen och lä-rarutbildningen utbildades i genuskunskap och fick i uppdrag att under ett läsår studera sina utbildningar ur ett genusperspektiv gällande inne-håll, kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer samt bemö-tande från lärare och andra studenter. Studenterna från respektive utbild-ningsområde bildade var sin projektgrupp under ledning av en handledare.

De huvudsakliga resultaten är dels att de kvinnliga studenterna efter utbildningen i genuskunskap och alla diskussioner ser sina utbildningar på ett nytt sätt, genom att självmant observera och reflektera över förete-elser de inte varit medvetna om. Dels har vi fått ökad kunskap om genus-aspekter i själva utbildningsprogrammen genom de observationer som studenterna gjort under läsåret. Dessutom kan man se projektet som en mall för andra program som man vill studera och genomlysa ur ett ge-nusperspektiv. Ett annat intressant resultat från projektet var bildandet av det kvinnliga nätverket Grace för elektro- och datastudenterna.

Rapporten beskriver projektet, dess uppläggning och genomförande, re-sultaten från respektive utbildningsområde och avslutas med en reflektion av projektet och de funna resultaten i ett större perspektiv med jämförelser med resultat från andra undersökningar om genus i högskoleutbildning.

Available from:
2011-03-10
Created:
2011-03-10
Last updated:
2011-03-10
Statistics:
65 hits
FILE INFORMATION
File size:
366 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
189 hits