LiU Electronic Press
Download:
File size:
491 kb
Format:
application/pdf
Author:
Heintz, Fredrik (Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Intergrated Computer systems) (Linköping University, The Institute of Technology)
Färnqvist, Tommy (Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems) (Linköping University, The Institute of Technology)
Title:
Återkoppling genom automaträttning
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Intergrated Computer systems
Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems
Linköping University, The Institute of Technology
Publication type:
Conference paper (Refereed)
Language:
Swedish
In:
Proceedings of 4:de Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (UtvSvIng)
Conference:
4:de Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (UtvSvIng), 27-28 november, Umeå
Year of publ.:
2013
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-100988
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-100988
Subject category:
Other Computer and Information Science
Project:
PUG
Abstract(sv) :

Vi har undersökt olika former av återkoppling genom automaträttning i en kurs i datastrukturer och algoritmer. 2011 undersökte vi effekterna av tävlingsliknande moment som också använder automaträttning. 2012 införde vi automaträttning av laborationerna. Vi undersökte då hur återkoppling genom automaträttning påverkar studenternasarbetssätt, prestationsgrad och relation till den examinerande personalen. Genom automaträttning får studenterna omedelbar återkoppling om deras program är tillräckligt snabbt och ger rätt svar på testdata. När programmet är korrekt och resurseffektivt kontrollerar kursassistenterna att programmet även uppfyller andra krav som att vara välskrivet och välstrukturerat. Efter kursen undersökte vi studenternas inställning till och upplevelse av automaträttning genom en enkät. Resultaten är att studenterna är positiva till automaträttning (80% av alla som svarade) och att den påverkade studenternas sätt att arbeta huvudsakligen positivt. Till exempel svarade 50% att de ansträngde sig hårdare tack vare automaträttningen. Dessutom blir rättningen mer objektiv då den görs på exakt samma sätt för alla. Vår slutsats är att återkoppling genom automaträttning ger positiva effekter och upplevs som positiv av studenterna.

Available from:
2013-11-15
Created:
2013-11-15
Last updated:
2013-11-18
Statistics:
13 hits
FILE INFORMATION
File size:
491 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
33 hits
Version:
Authorʼs version