LiU Electronic Press
Full-text not available in DiVA
Author:
Heintz, Fredrik (Linköping University, Department of Computer and Information Science, KPLAB - Knowledge Processing Lab) (Linköping University, The Institute of Technology)
Erlander Klein, Inger (Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control) (Linköping University, The Institute of Technology)
Title:
Civilingenjör i Mjukvaruteknik vid Linköpings universitet: mål, design och erfarenheter
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science, KPLAB - Knowledge Processing Lab
Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control
Linköping University, The Institute of Technology
Publication type:
Conference paper (Refereed)
Language:
Swedish
In:
Proceedings of 4:de Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (UtvSvIng)
Editor:
S. Vikström, R. Andersson, F. Georgsson, S. Gunnarsson, J. Malmqvist, S. Pålsson och D. Raudberget
Conference:
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Umeå universitet, 27-28 november 2013
Series:
UMINF, ISSN 0348-0542; 13:21
Year of publ.:
2013
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-100989
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-100989
Subject category:
Other Computer and Information Science
Abstract(en) :

Hösten 2013 startade Linköpings universitet den första civilingenjörsutbildningen i Mjukvaruteknik. Utbildningens mål är att bland annat att ge ett helhetsperspektiv på modern storskalig mjukvaruutveckling, ge en gedigen grund i datavetenskap och computational thinking samt främja entreprenörskap och innovation. Studenternas gensvar har varit över förväntan med över 600 sökande till de 30 platserna varav 134 förstahandssökande. Här presenterar vi programmets vision, mål, designprinciper samt det färdiga programmet. En viktig förebild är ACM/IEEE Computer Science Curricula som precis kommit i en ny uppdaterad version. Tre pedagogiska idéer vi har följt är (1) att använda projektkurser för att integrera teori och praktik samt ge erfarenhet i den vanligaste arbetsformen i näringslivet; (2) att undervisa i flera olika programspråk och flera olika programutvecklingsmetodiker för att ge en plattform att ta till sig det senaste på området; och (3) att införa en programsammanhållande kurs i ingenjörsprofessionalism i årskurs 1–3 som ger studenterna verktyg att reflektera över sitt eget lärande, att jobba i näringslivet samt sin professionella yrkesroll. Artikeln avslutas med en diskussion om viktiga aspekter som computational thinking och ACM/IEEE CS Curricula.

Available from:
2013-11-15
Created:
2013-11-15
Last updated:
2014-03-14
Statistics:
30 hits