LiU Electronic Press
Download:
File size:
646 kb
Format:
application/pdf
Author:
Jonsson, Per (Linköping University, Department of Computer and Information Science) (Linköping University, The Institute of Technology)
External cooperation:
Ericsson Linköping
Title:
Design och implementation av webbenkäter: kvalitet, svarsfrekvens och underhåll
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Linköping University, The Institute of Technology
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE credits
Undergraduate subject:
Computer Programming
Pages:
10
Year of publ.:
2014
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-107379
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107379
ISRN:
LIU-IDA/LITH-EX-G--14/049--SE
Subject category:
Computer and Information Science
Keywords(sv) :
webbprogrammering, underhåll, underhållbarhet, mjukvara, webbenkäter, enkätdesign, mjukvarukvalitet, svarsfrekvens, svarskvalitet
Abstract(sv) :

En webbapplikation för analys och administration av webbenkäter har designats och implementerats. Dess syfte är att maximera svarskvalitet och svarsfrekvens samt att vara underhållbar. Uppdragsgivaren Ericsson Linköping har utfärdat kravspecifikationen för applikationen. Hänsyn har tagits till aspekterna webbenkätdesign och under-hållbarhet av mjukvara. Underhållbarhetsmodeller för mjukvara med tillhörande metriker, samt designmodeller och rekommendationer för webbenkäter har studerats. Arbetets bidrag till dessa områden är en praktisk modell som tillämpar rådande forskning, i form av en webbapplikation. Applikationen har testats mot modeller och rekommendationer för underhållbarhet och enkätdesign. Applikationen uppvisar hög grad av analyserbarhet, förändringsbarhet och testbarhet, men inte stabilitet. Effekten av enkätdesignen har inte utvärderats. Modellen för underhållbarhet kan klarlägga orsak och verkan i mjukvarusystem och bidra till utveckling av programvara med hög kvalitet.

Supervisor:
Åberg, Johan (Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems) (Linköping University, The Institute of Technology)
Examiner:
Dalenius, Peter (Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Intergrated Computer systems) (Linköping University, The Institute of Technology)
Available from:
2014-06-11
Created:
2014-06-11
Last updated:
2014-06-11
Statistics:
88 hits
FILE INFORMATION
File size:
646 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
51 hits