liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 119
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Lotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bohman, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Van Well, Lisa
  School of Architecture and the Built Environment, KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm.
  Jonsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Management & Organisation/Centre for International Business Studies, University of Gothenburg, Sweden.
  Persson, Gunn
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Farelius, Johanna
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera.

  Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad vi behöver rusta oss för. Vi ska möta klimatförändringar som sker här i Sverige, men vi måste också anpassa oss till vad klimatförändringar i andra länder innebär för Sverige.

  Kostnaderna för klimatanpassning kan bli höga, men bedöms av bland andra EUkommissionen ändå löna sig i förhållande till de skadekostnader som uppstår om inga åtgärder vidtas.

  Klimatanpassningsarbetet i Sverige har gått framåt under de senaste åren. Några exempel på myndighetsuppdrag är Nationell höjddatabas, Ras- och skredkarteringen av Göta älvdalen, Dricksvattenutredningen, länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för klimatanpassning, samt inrättandet av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

  Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arbete med regeringsuppdraget att utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, visar på stort behov av fortsatta insatser. Denna rapport ger förslag till en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Slutsatserna handlar framförallt om att arbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat förtydligas samt att en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

  De viktigaste slutsatserna för fortsatt arbete är:

  • Regelverk behöver anpassas, roller och ansvar samt strategier och mål måstetydliggöras
  • Prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser, som fyller identifierade kunskapsbehov inklusive långtidsövervakning, behöver finansieras
  • Kunskap, beslutstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer tillgängliga
  • Hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer och hur resurser till prioriterade åtgärder ska säkerställas, behöver klarläggas

  Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, till exempel effekter på samhällsviktiga funktioner och människors hälsa. Arbetet har också omfattat en kartläggning över vad som genomförts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades år 2007. Utifrån det underlaget har målet varit att beskriva behoven och lämna förslag på åtgärder för  anpassning av olika delar av samhället. Hänsyn har tagits till EU:s strategi för klimatanpassning. Arbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

  Redovisningen av uppdraget omfattar en huvudrapport samt 18 bilagor. Huvudrapportens tredje kapitel är en syntes av rapportens alla förslag, och kan ses som färdplanen för att säkerställa att Sverige klimatanpassas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Andersson, Lotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle.
  Hellström, Sara-Sofia
  SMHI.
  Kjellström, Erik
  SMHI.
  Losjö, Katarina
  SMHI.
  Rummukainen, Marku
  SMHI.
  Samuelsson, Patrick
  SMHI.
  Wilk, Julie
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Modeling report: Climate change impacts on water resources in the Pungwe drainage basin2006Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 3.
  Andersson, Lotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Alberth, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Vulnerability Assessment Concept: A Tool for Prioritization of the Most Relevant Issues for Macro-regional Cooperation2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report aims at identifying potential issues for collaboration related to climate adaptation through application of a tool for assessing macro-regional risks. The tool is intended to assist decision-makers and other stakeholders in the Baltic Sea Region (BSR) in discussions on how climate adaptation related cooperation would benefit most from macro-regional cooperation. It is based on four criteria: 1) confidence, 2) speed (determined by Baltadapt climate modellers), 3) importance of impacts and 4) macro-regional coverage (based on a questionnaires answered by 3-8 stakeholders from each of the nine riparian BSR states). Based on equal weighting of these factors, impacts related to biodiversity/eutrophication of the Baltic Sea, as well and impacts related to agriculture were given the highest rankings, which demonstrates the importance to include these sectors and their interrelationship as an important focus in macro-regional cooperation on climate adaptation in the BSR. Impacts  related to biodiversity and agriculture have in common that they are caused by climate change that will occur or already has occurred with a high degree of certainty (e.g., linked to air and water temperatures and rising sea levels), as well as having a very large macro-regional spatial coverage, and being perceived as of high societal and/or environmental concern.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Vulnerability Assessment Concept: A Tool for Prioritization of the Most Relevant Issues for Macro-regional Cooperation
 • 4.
  Andersson, Lotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wilk, Julie
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Graham, Phil
  n/a.
  Warburton, Michele
  n/a.
  Local assessment of vulnerability to climate change impacts on water resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa: Recommendations for Adaptation2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har sitt ursprung i projektet Deltagande modellering för bedömning av lokal inverkan av klimatvariabilitet och förändringar på vattenresurser (PAMO), finansierat av Sida och Research Links (NFR i Sydafrika, samt VR i Sverige).

  Projektet baseras på interaktion mellan vattenintressenter i Mhlwazini/Bergville området av Thukelas avrinningsområde och klimat och vattenforskare från University of KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg Campus) och SMHI under en serie av workshops under 2007-2009. Mellan workshops har forskarna tagit fram klimatförändringsrelaterad information med lokal relevans, baserat på önskemål från deltagarna i workshops. Denna information har sedan använts som ett underlag till framtagandet av en anpassningsplan.

  Syftet är att tillhandahålla en lokal bedömning av sårbarhet relaterad till påverkan på vattenresurser av klimatförändringar, samt en lokalt föreslagen anpassningsstrategi. Existerande klimatrelaterade problem och nuvarande anpassningsstrategier har identifierats och rekommendationer för framtida aktioner, baserade på sannolikhet för förändringar och kännbarheten av konsekvenserna om dessa förändringar inträffar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Local Assessment of Vulnerability to Climate Change Impacts on Water Resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for Adaptation
 • 5.
  Asplund, Therese
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Credibility aspects of research-based gaming in science communication.: The case of The Maladaptation Game2020Ingår i: Journal of Science Communication, E-ISSN 1824-2049, Vol. 19, nr 1, artikel-id A01Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While previous studies have found games and gaming to be a new andinnovative communication strategy to inform the public and citizens aboutscientific research and engage them with it, this article addresses theunder-researched question of credibility aspects in research-basedgaming. The study analyses agricultural stakeholders’ discussions on thecredibility of scientific descriptions in The Maladaptation Game — a gamebased on research on climate change maladaptation in Nordic agriculture.The analysis of focus group transcripts and frame credibility finds thatplayers attribute credibility to 1) the perceived correspondence betweengame-articulated information on climate change, suggested adaptationactions and their potential maladaptive outcome, 2) the perceived “fit”between these elements and players’ experiences, and 3) the informationsources underpinning the game. Lastly, the article discusses the role ofresearch-based games in science communication and advocates the needfor careful balance between models of conceptual and scientific thinking ingame design and everyday experiences among players.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Asutay, Erkin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Karlsson, Hulda
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Västfjäll, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Decis Res, OR 97401 USA.
  Affective responses drive the impact neglect in sustainable behavior2023Ingår i: iScience, E-ISSN 2589-0042, Vol. 26, nr 11, artikel-id 108280Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We need unparalleled human behavioral changes to mitigate the effects of climate change. However, recent studies suggest that people are not good at identifying mitigative behaviors that are effective in reducing carbon emissions. Thus, even when there is an intention to engage in climate action, people are not necessarily making the most effective choices. This suggests that there is an impact of neglecting in evaluative judgments about mitigative behaviors. Here, using an online survey (N = 555), we show that people have a rather poor understanding of the mitigation potential of human behaviors, and both impact judgments and the likelihood of adoption of mitigative behaviors are largely influenced by emotional processes. These findings have potential implications for how to motivate impactful climate action in the future and point toward the importance to fully understand how affect and emotions influence impact judgments and pro-environmental behavior.

 • 7.
  Baker, Andrea
  et al.
  Department of Earth Sciences, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa.
  Routh, Joyanto
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Roychoudhury, Alakendra N
  Department of Earth Sciences, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa.
  Biomarker records of palaeoenvironmental variations in subtropical Southern Africa since the late Pleistocene: Evidences from a coastal peatland2016Ingår i: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ISSN 0031-0182, E-ISSN 1872-616X, Vol. 451, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Southern Africa's unique global position has given rise to a dynamic climate influenced by large sea surface temperature gradients and seasonal fluctuations in the Inter Tropical Convergence Zone. Due to the semi-arid climate of the region, terrestrial palaeorecords are rare and our understanding of the long-term sensitivity of Southern African terrestrial ecosystems to climatic drivers is ambiguous. A 810 cm continuous peat core was extracted from the Mfabeni peatland with a 14C basal age of c. 47 thousand years calibrated before present (kcal yr BP), positioning it as one of the oldest known sub-tropical coastal peatlands in Southern Africa. This peat core provides an opportunity to investigate palaeoenvironmental changes in subtropical Southern Africa since the late Pleistocene. Biomarker (n-alkane, n-alkanoic acid and n-alkanol) analysis, in conjunction with previously published bulk geochemical data, was employed to reconstruct organic matter (OM) sources, rates of OM remineralisation and peatland hydrology. Our results showed that the principal OM source into the peatland was emergent and terrestrial plants with exception of shallow lake conditions when submerged macrophytes dominated (c. 44.5–42.6, 29.7, 26.1–23.1, 16.7–7.1 and 2.2 kcal yr BP). n-Alkane proxies suggest that local plant assemblages were predominantly influenced by peatland hydrology. By incorporating temperature sensitive n-alkanoic acid and n-alkanol proxies, it was possible to disentangle the local temperature and precipitation changes. We report large variations in precipitation intensities, but subdued temperature fluctuations during the late Pleistocene. The Holocene period was characterised by overall elevated temperatures and precipitation compared to the preceding glacial period, interspersed with a millennial scale cooling event. A close link between the Mfabeni archive and adjacent Indian Ocean marine core records was observed, suggesting the regional ocean surface temperatures to be the dominant climate driver in this region since the late Pleistocene.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Balathandayuthabani, Sivakiruthika
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Tamil Nadu Agr Univ, India.
  Wallin, Marcus B.
  Swedish Univ Agr Sci, Sweden.
  Klemedtsson, Leif
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Crill, Patrick
  Stockholm Univ, Sweden; Stockholm Univ, Sweden.
  Bastviken, David
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Aquatic carbon fluxes in a hemiboreal catchment are predictable from landscape morphology, temperature, and runoff2023Ingår i: Limnology and Oceanography Letters, E-ISSN 2378-2242, E-ISSN 2378-2242, Vol. 8, nr 2, s. 313-322Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aquatic networks contribute greenhouse gases and lateral carbon (C) export from catchments. The magnitudes of these fluxes exceed the global land C sink but are uncertain. Resolving this uncertainty is important for understanding climate feedbacks. We quantified vertical methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) emissions from lakes and streams, and lateral export of dissolved inorganic and organic carbon from a hemiboreal catchment for 3 yr. Lateral C fluxes dominated the total aquatic C flux. All aquatic C fluxes were disproportionately contributed from spatially restricted areas and/or short-term events. Hence, consideration of local and episodic variability is vital. Temperature and runoff were the main temporal drivers for lake and stream C emissions, respectively. Whole-catchment aquatic C emissions scaled linearly with these drivers within timeframes of stable land-cover. Hence, temperature and runoff increase across Northern Hemisphere humid areas from climate change may yield proportional increases in aquatic C fluxes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bastviken, David
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Reference database for literature survey of methods currently used for measuring greenhouse gas fluxes. Se paper providing the link to this site for details2021Dataset
  Ladda ner fulltext (xlsx)
  GHG flux methods reference database
 • 10.
  Berg, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Climate Resilience or Displacement?: A case study on potential climate adaptation gentrification by public rental housing organizations in Gothenburg, Sweden2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master’s thesis explores indications of climate adaptation gentrification in Framtiden, public rental housing association in Gothenburg Sweden. It intends to provide insights into how increasing climate change adaptation could have social implications by problematizing it, to contribute to a just climate change adaptation. It contributes to the emerging body of research on climate gentrification by exploring a Swedish context and public actors. The aim of the study is to identify and explore potential climate adaptation gentrification in practices for climate change adaptation in public rental housing in Gothenburg. The study uses a case study approach, with semi-structured interviews of public officials working for or with Framtiden. The interviews are complemented with a map-analysis to provide geographical context of which areas are susceptible to climate gentrification. A deductive thematic analysis applying a green gentrification theoretic framework was used for the interviews. Findings include indications of practices that could lead to a gentrifying process, a lack of recognition of possible negative social implications, unclarity in effect on rent and a lack of participation. Further findings are that some practices counter gentrifying processes, current financial beneficiaries and spatial changes. Lastly some counterstrategies to gentrification are suggested, existing participatory approaches used in other processes than climate adaptation that could be integrated, focused action on vulnerable areas and recognizing different needs, and ensuring affordable housing. The study contributes to increasing the knowledge of public actors on opportunities and potential impacts of current and future broad climate change adaptation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Climate Resilience or Displacement
 • 11.
  Besançon, Lonni
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Schönborn, Konrad
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sundén, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Yin, He
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rising, Samuel
  Linköpings universitet.
  Westerdahl, Peter
  Linköpings universitet.
  Ljung, Patric
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wideström, Josef
  Chalmers, Sweden.
  Hansen, Charles
  Utah University, USA.
  Ynnerman, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV.
  Exploring and Explaining Climate Change: Exploranation as a Visualization Pedagogy for Societal Action2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Engaging mass audiences with crucial societal issues, such as cli-mate change, can be provided through interactive exhibits designed around the paradigm of exploranation. We present example inter-active installations in the newly founded Wadstr¨oms Exploranation Laboratory that explain various aspects of climate change while allowing public participants to explore the real scientific data. We describe how effects and causes of climate change can be communi-cated by two of the installations that allow for interactive opportuni-ties to explore the underlying data while gaining insight into climate change sources and effects. We close with implications for future work on exploranation as an emerging visualization pedagogy in public spaces.

 • 12.
  Bhattacharya, Aparajita
  et al.
  Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, 10691 Stockholm, Sweden.
  Routh, Joyanto
  Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, 10691 Stockholm, Sweden.
  Jacks, Gunnar
  Department of Land and Water Resources Engineering, KTH, 10044 Stockholm, Sweden.
  Bhattacharya, Prosun
  Department of Land and Water Resources Engineering, KTH, 10044 Stockholm, Sweden.
  Morth, Magnus
  Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, 10691 Stockholm, Sweden.
  Environmental assessment of abandoned mine tailings in Adak, Vasterbotten district (northern Sweden)2006Ingår i: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 21, nr 10, s. 1760-1780Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sulfide-rich mine tailings in Adak that are exposed to weathering cause acid mine drainage characterized by low PH (2-4) and high SO4 (UP to 800 mg L-1). Surface water, sediment and soil samples collected in this study contain higher concentrations of As, Cu, Fe and Zn, compared to the target and/or intervention limits set by international regulatory agencies. In particular, high As concentrations in water (up to 2900 mu g L- 1) and sediment (up to 900 mg kg(-1)) are of concern. There is large variability in trace element concentrations, implying that both physical (grain size) and chemical factors (pH, secondary phases as sulfides, Al-oxides or clay minerals) play an important role in their distribution. The low PH keeps the trace elements dissolved, and they are transported farther downstream. Trace element partition coefficients are low (log K-d = 0.3-4.3), and saturation indices calculated with PHREEQC are < 0 for common oxide and sulfidic minerals. The sediment and soil samples indicate an enhanced pollution index (up to 17), and high enrichment factors for trace elements (As up to 38,300; Zn up to 800). Finally, leaves collected from different plant types indicate bioaccumulation of several elements (As, Al, Cu, Fe and Zn). However, some of the plants growing in this area (e.g., Salix, Equisetum) are generally resistant to metal toxicity, and hence, liming and phytoremediation could be considered as potential on-site remediation methods.

 • 13.
  Bohman, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sjöström, Åsa
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet: redovisning av ett regeringsuppdrag2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för rapportering till EU och andra internationella organisationer.

  Den föreslagna utvärderingsmodellen består av tre olika delar/block som kan användas var för sig i olika syften men som tillsammans ger en bredare helhetsbild av det svenska klimatanpassningsarbetet. De tre olika delarna är avsedda att svara på tre olika typer av övergripande frågeställningar:

  1. Finns de processer som är nödvändiga för att kunna arbeta med klimatanpassning på plats? I vilken utsträckning har frågan om anpassning integrerats i det svenska förvaltningssystemet?
  1. Vilka åtgärder har implementerats för att minska de negativa effekterna/sårbarheten? Vilka sektorer har man arbetat med och vilka centrala utmaningar och klimateffekter har adresserats/har inte adresserats?
  1. Vilka framsteg kan vi se i arbetet med att minska de negativa effekterna?

  Dessa frågor besvaras med hjälp av processindikatorer, åtgärdsuppföljning och effektindikatorer. Data samlas in via enkäter riktade till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Ett omfattande utvecklingsarbete återstår för att ta fram effektindikatorer för olika sektorer/verksamheter. SMHI föreslår därför att uppdrag utdelas till nationella myndigheter att i samverkan med berörda aktörer utarbeta förslag på effektindikatorer för dessas respektive verksamheter.

  Det är vår slutsats att ett strategiskt nationellt ramverk för klimatanpassning, som sätter uppföljningsprocessen i ett sammanhang, krävs för att säkerställa effektivitet och kontinuitet i det svenska klimatanpassningsarbetet. SMHI föreslår därför, i linje med EU:s klimatanpassningsstrategi, att en nationell policycykel för det svenska klimatanpassningsarbetet etableras. Ett exempel på hur ett sådant ramverk skulle kunna se ut presenteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet: Redovisning av ett regeringsuppdrag
 • 14.
  Bohman, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Glaas, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Karlson, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Navarra, Carlo
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Olsson, Jonas
  SMHI.
  Hundecha, Yeshewatesfa
  SMHI.
  Opach, Tomas
  Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
  Schmid Neset, Tina-Simone
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Linnér, Björn-Ola
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Visual Water: En visualiseringsplattform för dagvatten- och skyfallsplanering i ett klimat under förändring2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Visual Water (http//visualwater.se) är en interaktiv webbaserad visualiseringsplattform som syftar till att stötta svenska kommuner i arbetet för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Plattformen är utformad för att svara mot centrala utmaningar som lyfts av svenska dagvattenaktörer som befinner sig i skiftet bort från de rörbundna nätverksidealen för avledning av dagvatten och strävar efter en högre grad av grön-blå och öppna lösningar i stadsmiljön.

 • 15.
  Brusselaers, Nicolas
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel.
  Fufa, Selamawit Mamo
  Mommens, Koen
  A Sustainability Assessment Framework for On-Site and Off-Site Construction Logistics2022Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 14, nr 14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban areas pay increasing attention to new construction and infrastructure works, mainly due to the rapid global rise in urbanisation. In the long run, these works have a positive correlation with the economic and social attractiveness of cities. Construction strongly relies on lo- gistics activities, which cannot be neglected in the environmental equation. An important aspect in tackling the negative effects of construction logistics (CL) lies in understanding the source and mit- igation potential of the impacts incurred. However, currently, limited robust impact assessments are available for this sector. Given the lack of these rigorous assessments, it is difficult to evaluate the environmental criteria concerned, especially when comparing innovative CL solutions. In this paper, we present a holistic sustainability assessment framework designed for CL activities based on life cycle approaches, which covers four main iterative steps: (1) goal and scope definition, (2) data identification and availability, (3) scenario and setup evaluation and (4) environmental impact assessment. To measure both the off-site and on-site CL impact, two distinct and complementary methodologies are used: External Cost Calculations and Life Cycle Assessment. The framework was implemented on a pilot case in the Brussels-Capital Region (Belgium). It provides a holistic view of CL impacts for policy evaluations and implementations on the project, portfolio or city level. The results show that off-site zero-emission construction vehicles are the way forward if cities want to achieve environmental goals by 2035. However, market readiness for high-capacity vehicles must be considered. Otherwise, the positive effects on air pollution, climate change and noise are offset by a saturation of the road transport network and its associated congestion and infrastructure dam- age costs.

 • 16.
  Buhr, Katarina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Stigson, Peter
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gode, Jenny
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Oklar framtid för svensk lagring av koldioxid2012Ingår i: Upplyst eller utfryst: En antologi om elmarknaden / [ed] Mats Bergstrand, E.ON Sverige , 2012, s. 131-142Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Burauskaite-Harju, Agne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Grimvall, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  von Brömssen, Claudia
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  A test for network-wide trends in rainfall extremes2012Ingår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, ISSN 0899-8418, Vol. 32, nr 1, s. 86-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Temporal trends in meteorological extremes are often examined by first reducing daily data to annual index values, such as the 95th or 99th percentiles. Here, we report how this idea can be elaborated to provide an efficient test for trends at a network of stations. The initial step is to make separate estimates of tail probabilities of precipitation amounts for each combination of station and year by fitting a generalised Pareto distribution (GPD) to data above a user-defined threshold. The resulting time series of annual percentile estimates are subsequently fed into a multivariate Mann-Kendall (MK) test for monotonic trends. We performed extensive simulations using artificially generated precipitation data and noted that the power of tests for temporal trends was substantially enhanced when ordinary percentiles were substituted for GPD percentiles. Furthermore, we found that the trend detection was robust to misspecification of the extreme value distribution. An advantage of the MK test is that it can accommodate non-linear trends, and it can also take into account the dependencies between stations in a network. To illustrate our approach, we used long time series of precipitation data from a network of stations in The Netherlands.

 • 18.
  Busch, Henner
  et al.
  Lund Univ, Sweden; Lund Univ, Sweden.
  Bendlin, Lena
  Deutsch Inst Urbanist gGmbH, Germany.
  Fenton, Paul
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Shaping local response - The influence of transnational municipal climate networks on urban climate governance2018Ingår i: Urban Climate, E-ISSN 2212-0955, Vol. 24, s. 221-230Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, many cities have joined transnational municipal climate networks (TMCNs), which were set up in response to climate change. Despite the fact that some of these TMCNs have been active for more than two decades, there has been no systematic investigation of the networks impact on local climate governance. In this article we attempt to answer if and how local climate governance has been influenced by municipalities memberships in TMCNs. Our assessment is based on an online survey conducted with staff from all German cities above 50,000 inhabitants with membership in TMCNs, fieldwork and interviews in seven German cities. Network membership mainly influences local climate governance through the following processes: (1) Enabling internal mobilisation (2) Formulating emission reduction goals (3) Institutionalising Climate Trajectories (4) Enabling direct exchange and (5) Offering project support. Our data suggests that the main influences of TMCN membership unfold in internal political processes in the member cities. External interactions, such as between cities or between network staff and cities is comparably less important. We also found that many of these benefits can be associated with laggards rather than pioneering cities. We conclude that TMCNs have considerable influence on local climate governance in Germany.

 • 19.
  Bustamante, Mercedes
  et al.
  Univ Brasilia, Brazil.
  Roy, Joyashree
  Asian Inst Technol, Thailand.
  Ospina, Daniel
  Future Earth Secretariat, Sweden.
  Achakulwisut, Ploy
  Stockholm Environm Inst SEI, Thailand.
  Aggarwal, Anubha
  Delhi Technol Univ, India.
  Bastos, Ana
  Max Planck Inst Biogeochem, Germany.
  Broadgate, Wendy
  Future Earth Secretariat, Sweden.
  Canadell, Josep G.
  CSIRO Environm, Australia.
  Carr, Edward R.
  Clark Univ, MA 01602 USA.
  Chen, Deliang
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Cleugh, Helen A.
  Australian Natl Univ, Australia.
  Ebi, Kristie L.
  Univ Washington, WA USA.
  Edwards, Clea
  Arizona State Univ, AZ USA.
  Farbotko, Carol
  Griffith Univ, Australia.
  Fernandez-Martinez, Marcos
  Ctr Ecol Res & Forestry Applicat CREAF, Spain.
  Froelicher, Thomas L.
  Univ Bern, Switzerland.
  Fuss, Sabine
  Mercator Res Inst Global Commons & Climate Change, Germany; Humboldt Univ, Germany.
  Geden, Oliver
  German Inst Int & Secur Affairs, Germany.
  Gruber, Nicolas
  Swiss Fed Inst Technol, Switzerland.
  Harrington, Luke J.
  Univ Waikato, New Zealand.
  Hauck, Judith
  Helmholtz Ctr Polar and Marine Res, Germany.
  Hausfather, Zeke
  Stripe, CA USA; Berkeley Earth, CA USA.
  Hebden, Sophie
  Future Earth Secretariat, Sweden.
  Hebinck, Aniek
  Erasmus Univ, Netherlands.
  Huq, Saleemul
  Int Ctr Climate Change & Dev ICCCAD, Bangladesh; Int Inst Environm & Dev IIED, England; Independent Univ Bangladesh IUB, Bangladesh.
  Huss, Matthias
  Swiss Fed Inst Technol, Switzerland.
  Jamero, M. Laurice P.
  Manila Observ, Philippines.
  Juhola, Sirkku
  Univ Helsinki, Finland.
  Kumarasinghe, Nilushi
  Future Earth Secretariat, Canada; Sustainabil Digital Age, Canada.
  Lwasa, Shuaib
  Univ Utrecht, Netherlands.
  Mallick, Bishawjit
  Univ Utrecht, Netherlands.
  Martin, Maria
  Potsdam Inst Climate Impact Res PIK, Germany.
  Mcgreevy, Steven
  Univ Twente, Netherlands.
  Mirazo, Paula
  Arizona State Univ, AZ USA.
  Mukherji, Aditi
  CGIAR, India.
  Muttitt, Greg
  Int Inst Sustainable Dev IISD, Switzerland.
  Nemet, Gregory F.
  Univ Wisconsin Madison, WI USA.
  Obura, David
  CORDIO East Africa, Kenya.
  Okereke, Chukwumerije
  Univ Reading, England.
  Oliver, Tom
  UN Econ Commiss Africa, Ethiopia.
  Orlove, Ben
  Columbia Univ, NY USA.
  Ouedraogo, Nadia S.
  UN Econ Commiss Africa, Ethiopia.
  Patra, Prabir K.
  Japan Agcy Marine Earth Sci & Technol JAMSTEC, Japan; Res Inst Humanity & Nat RIHN, Japan.
  Pelling, Mark
  UCL, England.
  Pereira, Laura M.
  Univ Witwatersrand, South Africa; Stockholm Univ, Sweden.
  Persson, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Stockholm Environm Inst SEI, Sweden.
  Pongratz, Julia
  Ludwig Maximilians Univ Munchen, Germany; Max Planck Inst Meteorol, Germany.
  Prakash, Anjal
  Indian Sch Business, India.
  Rammig, Anja
  Tech Univ Munich, Germany.
  Raymond, Colin
  Univ Calif Los Angeles, CA USA.
  Redman, Aaron
  Arizona State Univ, AZ USA; Monitoring & Evaluating Climate Commun & Educ Proj, Canada.
  Reveco, Cristobal
  Climate Serv Ctr Germany GERICS, Germany.
  Rockstroem, Johan
  Potsdam Inst Climate Impact Res PIK, Germany; Univ Potsdam, Germany.
  Rodrigues, Regina
  Univ Fed Santa Catarina, Brazil.
  Rounce, David R.
  Carnegie Mellon Univ, PA USA.
  Schipper, E. Lisa F.
  Univ Bonn, Germany.
  Schlosser, Peter
  Arizona State Univ, AZ USA.
  Selomane, Odirilwe
  Univ Pretoria, South Africa.
  Semieniuk, Gregor
  Univ Massachusetts, MA USA.
  Shin, Yunne-Jai
  Univ Montpellier, France.
  Siddiqui, Tasneem A.
  Univ Dhaka, Bangladesh.
  Singh, Vartika
  Humboldt Univ, Germany; Int Food Policy Res Inst IFPRIN, India; Indian Inst Management, India.
  Sioen, Giles B.
  Future Earth Secretariat, Japan; Natl Inst Environm Studies, Japan.
  Sokona, Youba
  African Climate Policy Ctr, Mali.
  Stammer, Detlef
  Univ Hamburg, Germany.
  Steinert, Norman J.
  NORCE Norwegian Res Ctr, Norway; Bjerknes Ctr Climate Res, Norway.
  Suk, Sunhee
  Future Earth Secretariat, Japan; Nagasaki Univ, Japan.
  Sutton, Rowan
  Univ Reading, England.
  Thalheimer, Lisa
  United Nations Univ, Germany; Univ Oxford, England.
  Thompson, Vikki
  Royal Netherlands Meteorol Inst KNMI, Netherlands.
  Trencher, Gregory
  Kyoto Univ, Japan.
  van der Geest, Kees
  United Nations Univ, Germany.
  Werners, Saskia E.
  United Nations Univ, Germany; Wageningen Univ & Res, Netherlands.
  Wuebbelmann, Thea
  Climate Serv Ctr Germany GERICS, Germany.
  Wunderling, Nico
  Potsdam Inst Climate Impact Res PIK, Germany; Stockholm Univ, Sweden.
  Yin, Jiabo
  Wuhan Univ, Peoples R China.
  Zickfeld, Kirsten
  Simon Fraser Univ, Canada.
  Zscheischler, Jakob
  UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Germany; Tech Univ Dresden, Germany.
  Ten new insights in climate science 20232023Ingår i: Global Sustainability, E-ISSN 2059-4798, Vol. 7, artikel-id e19Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Non-technical summary We identify a set of essential recent advances in climate change research with high policy relevance, across natural and social sciences: (1) looming inevitability and implications of overshooting the 1.5 degrees C warming limit, (2) urgent need for a rapid and managed fossil fuel phase-out, (3) challenges for scaling carbon dioxide removal, (4) uncertainties regarding the future contribution of natural carbon sinks, (5) intertwinedness of the crises of biodiversity loss and climate change, (6) compound events, (7) mountain glacier loss, (8) human immobility in the face of climate risks, (9) adaptation justice, and (10) just transitions in food systems.Technical summary The Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Reports provides the scientific foundation for international climate negotiations and constitutes an unmatched resource for researchers. However, the assessment cycles take multiple years. As a contribution to cross- and interdisciplinary understanding of climate change across diverse research communities, we have streamlined an annual process to identify and synthesize significant research advances. We collected input from experts on various fields using an online questionnaire and prioritized a set of 10 key research insights with high policy relevance. This year, we focus on: (1) the looming overshoot of the 1.5 degrees C warming limit, (2) the urgency of fossil fuel phase-out, (3) challenges to scale-up carbon dioxide removal, (4) uncertainties regarding future natural carbon sinks, (5) the need for joint governance of biodiversity loss and climate change, (6) advances in understanding compound events, (7) accelerated mountain glacier loss, (8) human immobility amidst climate risks, (9) adaptation justice, and (10) just transitions in food systems. We present a succinct account of these insights, reflect on their policy implications, and offer an integrated set of policy-relevant messages. This science synthesis and science communication effort is also the basis for a policy report contributing to elevate climate science every year in time for the United Nations Climate Change Conference.Social media summary We highlight recent and policy-relevant advances in climate change research - with input from more than 200 experts.

 • 20.
  Buylova, Alexandra
  et al.
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Swede.
  Fridahl, Mathias
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Nasiritousi, Naghmeh
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden, The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, Sweden.
  Reischl, Gunilla
  The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, Sweden.
  Cancel (Out) Emissions?: The Envisaged Role of Carbon Dioxide Removal Technologies in Long-Term National Climate Strategies2021Ingår i: Frontiers in Climate, E-ISSN 2624-9553, Vol. 3, artikel-id 675499Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Carbon dioxide removal (CDR) increasingly features in climate scenarios that hold global warming well below 2◦C by 2100. Given the continuous gap between climate mitigation pledges and the emission pathways that are aligned with achieving the temperature goals of the Paris Agreement, we would expect countries to promote CDR in their long-term planning to achieve mid-century targets. Yet, countries may not consider it their responsibility to contribute to the global response to climate change using CDR. Thus, a study of the respective country’s long-term climate plans is both timely and vital. Such a study could reveal the pledged collective ambition, the contribution of CDR to the pledged ambition, and how the envisaged role of CDR is described by the different countries. This paper explores the long-term low emission development strategies (LT-LEDS) of countries in order to map the role of CDR in addressing climate change. We also supplement our examination of strategies with the opinions of climate experts. Based on an inductive coding of thematerial and a literature review, the analytical focus of the analysis includes CDR targets and planning, types of CDR, barriers and opportunities to CDR implementation, as well as international cooperation. Our study of 25 national LT-LEDS submitted to the UN or to the EU, as well as 23 interviews with climate experts, shows that national plans for CDR vary substantially across countries and are generally lacking in detail. The findings also demonstrate that CDR is perceived to be necessary and desirable for achieving mid-century climate goals, but also reveal variation in the intended role of CDR. We use an interpretive approach to outline three possible visions of CDR in climate action: as a panacea, as a necessary fallback and as a chimera. We conclude by discussing what our findings of the envisaged roles of CDR in addressing climate change mean for climate governance. This research thereby contributes to the literature on governing CDR with new comprehensive insights into the long-term climate strategies of countries.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bäckstrand, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lövbrand, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Climate governance after Copenhagen : research trends and policy practice: Introduction2015Ingår i: Research handbook on climate governance / [ed] Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, s. xvii-xxxKapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Bäckstrand, Karin
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Lövbrand, EvaLinköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Research Handbook on Climate Governance2015Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The 2009 United Nations climate conference in Copenhagen is often represented as a watershed in global climate politics, when the diplomatic efforts to negotiate a successor agreement to the Kyoto Protocol failed and was replaced by a fragmented and decentralized climate governance order. In the post-Copenhagen landscape the top-down universal approach to climate governance has gradually given way to a more complex, hybrid and dispersed political landscape involving multiple actors, arenas and sites. The Handbook contains contributions from more than 50 internationally leading scholars and explores the latest trends and theoretical developments of the climate governance scholarship.

 • 23.
  Cederlund, Douglas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Hammarsten, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Balanced interests in the Paris Agreement: Analysis of COP attendees’ interests at multilateral climate negotiations pre- and post-the Paris Agreement2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The United Nations climate change conferences are the utmost platform for climate change negotiations and are convened under an international treaty known as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The causes of greenhouse gas emissions are deeply embedded in the economic and social activity on a global scale and yet, developing countries are expected to evolve into developed countries without straining the environment further. Knowledge of the interest of the participants at the COP is limited since no other research projects have measured it quantitively and at a large scale. This thesis aims to examine the professional interest in adaptation of delegates to the UNFCCC relative to other issue areas (mitigation and financing) and if there has been a shift in focus pre- and post-Paris Agreement. This thesis uses quantitative survey data gathered by The International Negotiations Survey (INS) together with two external indexes and data regarding CO2 emissions per capita for each country. While the chosen indexes to some extent overlap, they both contribute to the analysis by allowing to (1) measure the economic and social development of a country (HDI), (2) measure a country´s vulnerability to climate change (ND-GAIN). The results in this thesis show that there is a difference in interest among respondents that represent different HDI-categories. Results show that when comparing interest in adaptation to the external indexes, the more vulnerable a country is to the effects of climate change according to their ND-GAIN score the more interested their delegates are in adaptation. The results also indicate that respondents that represent countries that are most capable of addressing the effects of climate change show the least interest in doing so. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Chausson, Alexandre
  et al.
  Univ Oxford, England.
  Turner, Beth
  Univ Oxford, England.
  Seddon, Dan
  Univ Oxford, England.
  Chabaneix, Nicole
  Univ Oxford, England.
  Girardin, Cecile A. J.
  Univ Oxford, England.
  Kapos, Valerie
  World Conservat Monitoring Ctr UNEP WCMC, England.
  Key, Isabel
  Univ Oxford, England.
  Roe, Dilys
  Int Inst Environm & Dev, England.
  Smith, Alison
  Univ Oxford, England.
  Woroniecki, Stephen
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Univ Oxford, England.
  Seddon, Nathalie
  Univ Oxford, England.
  Mapping the effectiveness of nature-based solutions for climate change adaptation2020Ingår i: Global Change Biology, ISSN 1354-1013, E-ISSN 1365-2486, Vol. 26, nr 11, s. 6134-6155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nature-based solutions (NbS) to climate change currently have considerable political traction. However, national intentions to deploy NbS have yet to be fully translated into evidence-based targets and action on the ground. To enable NbS policy and practice to be better informed by science, we produced the first global systematic map of evidence on the effectiveness of nature-based interventions for addressing the impacts of climate change and hydrometeorological hazards on people. Most of the interventions in natural or semi-natural ecosystems were reported to have ameliorated adverse climate impacts. Conversely, interventions involving created ecosystems (e.g., afforestation) were associated with trade-offs; such studies primarily reported reduced soil erosion or increased vegetation cover but lower water availability, although this evidence was geographically restricted. Overall, studies reported more synergies than trade-offs between reduced climate impacts and broader ecological, social, and climate change mitigation outcomes. In addition, nature-based interventions were most often shown to be as effective or more so than alternative interventions for addressing climate impacts. However, there were substantial gaps in the evidence base. Notably, there were few studies of the cost-effectiveness of interventions compared to alternatives and few integrated assessments considering broader social and ecological outcomes. There was also a bias in evidence toward the Global North, despite communities in the Global South being generally more vulnerable to climate impacts. To build resilience to climate change worldwide, it is imperative that we protect and harness the benefits that nature can provide, which can only be done effectively if informed by a strengthened evidence base.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Corker, Elizabeth
  et al.
  Centre for Behaviour Change, Department of Clinical, Educational & Health Psychology, University College London, UK.
  Mitev, Kaloyan
  Department of Psychology, University of Bath, UK.
  Nilsson, Astrid
  Stockholm Environment Institute, Sweden.
  Tamis, Milan
  Research Group Psychology for Sustainable Cities, Amsterdam Research Institute for Societal Innovation, Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands.
  Bouman, Thijs
  Department of Psychology, Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen, Groningen, the Netherlands.
  Holmlid, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Lambe, Fiona
  Stockholm Environment Institute.
  Michie, Susan
  Centre for Behaviour Change, Department of Clinical, Educational & Health Psychology, University College London, UK.
  Osborne, Matthew
  Stockholm Environment Institute, Sweden.
  Renes, Reint Jan
  Research Group Psychology for Sustainable Cities, Amsterdam Research Institute for Societal Innovation, Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands.
  Steg, Linda
  Department of Psychology, Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen, Groningen, the Netherlands.
  Whitmash, Lorraine
  Department of Psychology, University of Bath, UK; Centre for Climate Change and Social Transformations (CaST), Linköping, Sweden.
  The impact of COVID-19 related regulations and restrictions on mobility and potential for sustained climate mitigation across the Netherlands, Sweden and the UK: a data-based commentary2021Ingår i: UCL Open: Environment Preprint, ISSN 2632-0886, Vol. 4, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Human behaviour change is necessary to meet targets set by the Paris Agreement to mitigate climate change. Restrictions and regulations put in place globally to mitigate the spread of COVID-19 during 2020 have had a substantial impact on everyday life, including many carbon-intensive behaviours such as transportation. Changes to transportation behaviour may reduce carbon emissions. Behaviour change theory can offer perspective on the drivers and influences of behaviour and shape recommendations for how policy-makers can capitalise on any observed behaviour changes that may mitigate climate change. For this commentary, we aimed to describe changes in data relating to transportation behaviours concerning working from home during the COVID-19 pandemic across the Netherlands, Sweden and the UK. We display these identified changes in a concept map, suggesting links between the changes in behaviour and levels of carbon emissions. We consider these changes in relation to a comprehensive and easy to understand model of behaviour, the Opportunity, Motivation Behaviour (COM-B) model, to understand the capabilities, opportunities and behaviours related to the observed behaviour changes and potential policy to mitigate climate change. There is now an opportunity for policy-makers to increase the likelihood of maintaining pro-environmental behaviour changes by providing opportunities, improving capabilities and maintaining motivation for these behaviours.

 • 26.
  Covey, Kristofer
  et al.
  Skidmore Coll, NY 12866 USA.
  Soper, Fiona
  McGill Univ, Canada; McGill Univ, Canada.
  Pangala, Sunitha
  Univ Lancaster, England.
  Bernardino, Angelo
  Univ Fed Espirito Santo, Brazil.
  Pagliaro, Zoe
  Skidmore Coll, NY 12866 USA.
  Basso, Luana
  Natl Inst Space Res, Brazil.
  Cassol, Henrique
  Natl Inst Space Res, Brazil.
  Fearnside, Philip
  Natl Inst Res Amazonia Inst Nacl Pesquisas, Brazil.
  Navarrete, Diego
  Nature Conservancy, Colombia.
  Novoa, Sidney
  Asociac Conservac Cuenca Amazon, Peru.
  Sawakuchi, Henrique
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lovejoy, Thomas
  Department of Environmental Science and Policy, George Mason University, Fairfax, VA, United States.
  Marengo, Jose
  George Mason Univ, VA 22030 USA.
  Peres, Carlos A.
  Natl Ctr Monitoring & Early Warning Nat Disasters, Brazil; Univ East Anglia, England.
  Baillie, Jonathan
  Natl Geog Soc, DC USA.
  Bernasconi, Paula
  Inst Ctr Vida ICV, Brazil.
  Camargo, Jose
  National Institute for Research in Amazonia (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Manaus, Brazil.
  Freitas, Carolina
  Inst Nacl Pesquisas Espaciais INPE, Brazil.
  Hoffman, Bruce
  Amazon Conservat Team Suriname Program, Suriname.
  Nardoto, Gabriela B.
  Univ Brasilia, Brazil.
  Nobre, Ismael
  Univ Estadual Campinas, Brazil.
  Mayorga, Juan
  Univ Calif Santa Barbara, CA 93106 USA.
  Mesquita, Rita
  National Institute for Research in Amazonia (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Manaus, Brazil.
  Pavan, Silvia
  Museu Paraense Emilio Goeldi, Brazil.
  Pinto, Flavia
  Nature Conservancy, Brazil.
  Rocha, Flavia
  Fed Rural Univ Rio Janeiro, Brazil.
  de Assis Mello, Ricardo
  World Wide Fund Nat WWF, Brazil.
  Thuault, Alice
  Inst Ctr Vida ICV, Brazil.
  Bahl, Alexis Anne
  Natl Geog Soc, DC USA.
  Elmore, Aurora
  Natl Geog Soc, DC USA.
  Carbon and Beyond: The Biogeochemistry of Climate in a Rapidly Changing Amazon2021Ingår i: Frontiers in Forests and Gobal Change, ISSN 2624-893X, Vol. 4, artikel-id 618401Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Amazon Basin is at the center of an intensifying discourse about deforestation, land-use, and global change. To date, climate research in the Basin has overwhelmingly focused on the cycling and storage of carbon (C) and its implications for global climate. Missing, however, is a more comprehensive consideration of other significant biophysical climate feedbacks [i.e., CH4, N2O, black carbon, biogenic volatile organic compounds (BV0Cs), aerosols, evapotranspiration, and albedo] and their dynamic responses to both localized (fire, land-use change, infrastructure development, and storms) and global (warming, drying, and some related to El Nino or to warming in the tropical Atlantic) changes. Here, we synthesize the current understanding of (1) sources and fluxes of all major forcing agents, (2) the demonstrated or expected impact of global and local changes on each agent, and (3) the nature, extent, and drivers of anthropogenic change in the Basin. We highlight the large uncertainty in flux magnitude and responses, and their corresponding direct and indirect effects on the regional and global climate system. Despite uncertainty in their responses to change, we conclude that current warming from non-CO2 agents (especially CH4 and N2O) in the Amazon Basin largely offsets- and most likely exceeds-the climate service provided by atmospheric CO2 uptake. We also find that the majority of anthropogenic impacts act to increase the radiative forcing potential of the Basin. Given the large contribution of less-recognized agents (e.g., Amazonian trees alone emit similar to 3.5% of all global CH4), a continuing focus on a single metric (i.e., C uptake and storage) is incompatible with genuine efforts to understand and manage the biogeochemistry of climate in a rapidly changing Amazon Basin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Danielsen, Edevardt Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Jonsson Valderrama, Alexandra
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Methane and Carbon Dioxide Emissions From Three Smallscale Hydropower Stations in South of Sweden2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the past decades, evidence show that the anthropogenetic greenhouse gases (GHG) emissions of carbon dioxide (CO₂) and methane (CH₄) are the main drivers behind global warming and are becoming stronger. Globally, hydropower is among the main sources of renewable energy and the popular notion that hydropower electricity is carbon neutral has been under debate as evidence from measurements in different regions of the globe show significant and highly variable carbon emissions from hydropower reservoirs. But these global estimates are still highly uncertain since they are restricted to a few locations in the south of Europe, North America, and South America, and lack both the temporal and spatial variability in addition to some of the flux pathways (often downstream emission and degassing). This study assesses the CH4 and CO₂ emissions from reservoirs associated to three small hydropower stations in the south of Sweden and aims to understand potential spatial and temporal variability in the temperate region. The study performed flux measurements of CH4 and CO₂, an analysis of CH4 and DIC concentration in the water, and a depth profile of temperature, DO, CH4 and DIC at the hydropower station’s reservoirs. In summation this study finds significant CH4 and DIC concentrations, as well as CH4 and CO₂emissions from the studied reservoirs. The findings of this study underline the notion that hydropower might be a `blind spot` in the Swedish GHG budget report, and if so, the carbon emissions from hydropower electricity need to be re-evaluated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Das, Supriyo K.
  et al.
  Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Routh, Joyanto
  Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Roychoudhury, Alakendra N.
  Department of Geological Sciences, University of Cape Town, Rondebosch, South Africa.
  Klump, J. Val
  Department of Biological Sciences and Department of Geosciences, Great Lakes WATER Institute, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA.
  Elemental (C, N, H and P) and stable isotope (del15 N and del13C) signatures in sediments from Zeekoevlei, South Africa: a record of human intervention in the lake2007Ingår i: Journal of Paleolimnology, ISSN 0921-2728, E-ISSN 1573-0417, Vol. 39, nr 3, s. 349-360Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We used elemental carbon, nitrogen, phosphorus and hydrogen ratios (C/N, N/P and H/C) with total organic carbon (TOC) and total phosphorus (TP) as well as stable carbon and nitrogen isotopes (δ13C and δ15N) to investigate the source and depositional conditions of organic matter in sediments from Zeekoevlei, the largest freshwater lake in South Africa. Typical C/N (10–12), H/C ratios (≥1.7) and δ13Corganic values (−22 to −19‰) together with the increase in TOC concentration indicate elevated primary productivity in lower middle (18–22 cm) and top (0–8 cm) sections of the sediment cores. Seepage of nutrients from a nearby waste water treatment plant, rapid urbanization and heavily fertilized farming in the catchments are responsible for the increased productivity. Consistent with this, measured δ15Norganic values (∼11‰) indicate increased raw sewage input towards the top-section of the core. Although cyanobacterial blooms are evident from the low δ15N values (∼3‰) in mid-section of the core, they did not outnumber the phytoplankton population. Low N/P ratio (∼0) and high TP (100–2,200 mg l−1) support cyanobacterial growth under N limited condition, and insignificant input of macrophytes towards the organic matter pool. Dredging in 1983, caused sub-aerial exposure of the suspended and surface sediments, and affected organic matter preservation in the upper mid-section (12–14 cm) of the core.

 • 29.
  Denfeld, Blaize A.
  et al.
  Uppsala University, Sweden; Umeå University, Sweden.
  Ricao Canelhas, Monica
  Uppsala University, Sweden.
  Weyhenmeyer, Gesa A.
  Uppsala University, Sweden.
  Bertilsson, Stefan
  Uppsala University, Sweden.
  Eiler, Alexander
  Uppsala University, Sweden.
  Bastviken, David
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Constraints on methane oxidation in ice-covered boreal lakes2016Ingår i: Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, ISSN 2169-8953, E-ISSN 2169-8961, Vol. 121, nr 7, s. 1924-1933Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Boreal lakes can be ice covered for a substantial portion of the year at which time methane (CH4) can accumulate below ice. The amount of CH4 emitted at ice melt is partially determined by the interplay between CH4 production and CH4 oxidation, performed by methane-oxidizing bacteria (MOB). Yet the balance between oxidation and emission and the potential for CH4 oxidation in various lakes during winter is largely unknown. To address this, we performed incubations at 2 degrees C to screen for wintertime CH4 oxidation potential in seven lakes. Results showed that CH4 oxidation was restricted to three lakes, where the phosphate concentrations were highest. Molecular analyses revealed that MOB were initially detected in all lakes, although an increase in type I MOB only occurred in the three lake water incubations where oxidation could be observed. Accordingly, the increase in CO2 was on average 5 times higher in these three lake water incubations. For one lake where no oxidation was measured, we tested if temperature and CH4 availability could trigger CH4 oxidation. However, regardless of incubation temperatures and CH4 concentrations, ranging from 2 to 20 degrees C and 1-500M, respectively, no oxidation was observed. Our study indicates that some lakes with active wintertime CH4 oxidation may have low emissions during ice melt, while other and particularly nutrient poor lakes may accumulate large amounts of CH4 below ice that, in the absence of CH4 oxidation, will be emitted following ice melt. This variability in CH4 oxidation rates between lakes needs to be accounted for in large-scale CH4 emission estimates.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Druid, Linnea
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi.
  Thiele, David
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi.
  Vilda kulturväxtsläktingar: för framtidens föda2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jordbruket står inför många utmaningar. Grödorna behöver bland annat anpassas till ett förändrat klimat. Här är grödornas vilda släktingar, kulturväxtsläktingar viktiga, då de bär på stor genetisk variation. För att kulturväxtsläktingarna ska kunna användas i arbetet med att anpassa och utveckla dagens grödor är det av största vikt att de bevaras. Denna litteraturstudie syftar till att göra en kartläggning av bevarandearbetet som gjorts och behöver göras samt presentera Sveriges bevarandearbete. Litteraturstudien visar att flera internationella konventioner, bevarandestrategier och samarbeten har haft betydelse för bevarandearbetet. Vissa stora fröinsamlingsprojekt har gjorts och på vissa platser har skyddade områden för kulturväxtsläktingar upprättats. Dock krävs fortfarande ett omfattande bevarandearbete. Planer måste omsättas i praktiken, projekt finansieras och politiskt engagemang öka. I Sverige är arbetet på ett tidigt stadie, men vissa framsteg har gjorts och arbete pågår. Att öka kännedomen om kulturväxtsläktingar kan vara ett sätt att ge bevarandearbetet högre status och mer resurser. Där kan biologilärare göra en viktig insats genom att inkludera kulturväxtsläktingar och dess betydelse i undervisningen, till exempel att eleverna får arbeta med frågor om hur framtidens mattillgång kan säkras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Druid och Thiele (2022) - Vilda kulturväxtsläktingar - för framtidens föda
 • 31.
  Dubash, Navroz K.
  et al.
  Centre for Policy Research, India.
  Hagemann, Markus
  Ecofys Germany, Germany and Utrecht University, The Netherlands.
  Höhne, Niklas
  Ecofys Germany, Germany and Wageningen University, The Netherlands.
  Upadhyaya, Prabhat
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Developments in national climate change mitigation legislation and strategy2013Ingår i: Climate Policy, ISSN 1469-3062, E-ISSN 1752-7457, Vol. 13, nr 6, s. 649-664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The results are presented from a survey of national legislation and strategies to mitigate climate change covering almost all United Nations member states between 2007 and 2012. This data set is distinguished from the existing literature in its breadth of coverage, its focus on national policies (rather than international pledges), and on the use of objective metrics rather than normative criteria. The focus of the data is limited to national climate legislation and strategies and does not cover subnational or sectoral measures. Climate legislation and strategies are important because they can: enhance incentives for climate mitigation; provide mechanisms for mainstreaming; and provide a focal point for actors. Three broad findings emerge. First, there has been a substantial increase in climate legislation and strategies between 2007 and 2012: 67% of global GHG emissions are now under national climate legislation or strategy compared to 45% in 2007. Second, there are substantial regional effects to the patterns, with most increases in non-Annex I countries, particularly in Asia and Latin America. Third, many more countries have adopted climate strategies than have adopted climate legislation between 2007 and 2012. The article concludes with recommendations for future research.Policy relevance The increase in climate legislation and strategy is significant. This spread suggests that, at the national level, there is some movement in reshaping climate governance despite the relatively slow pace of global negotiations, although the exact implications of this spread require further research on stringency of actions and their implementation. Asia and Latin America represent the biggest improvements, while OECD countries, which start from a high base, remain relatively stagnant. Implications of regional patterns are further refined by an analysis by emissions, which shows that some areas of low levels of legislation and strategy are also areas of relatively low emissions. A broad trend toward an emphasis on strategies rather than legislation, with the significant exception of China, calls for enhanced research into the practical impact of national non-binding climate strategies versus binding legislation on countries' actual emissions over time.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Fietz, Susanne
  et al.
  Stellenbosch Univ, South Africa.
  Baker, Andrea
  Stellenbosch Univ, South Africa.
  Miller, Charlotte S.
  Univ Bremen, Germany.
  Naafs, B. David A.
  Univ Bristol, England.
  Peterse, Francien
  Univ Utrecht, Netherlands.
  Finch, Jemma
  Univ KwaZulu Natal, South Africa.
  Humphries, Marc
  Univ Witwatersrand, South Africa.
  Schefuss, Enno
  Univ Bremen, Germany.
  Roychoudhury, Alakendra N.
  Stellenbosch Univ, South Africa.
  Routh, Joyanto
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Terrestrial temperature evolution of southern Africa during the late Pleistocene and Holocene: Evidence from the Mfabeni Peatland2023Ingår i: Quaternary Science Reviews, ISSN 0277-3791, E-ISSN 1873-457X, Vol. 299, artikel-id 107870Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The scarcity of suitable high-resolution archives, such as ancient natural lakes, that span beyond the Holocene, hinders long-term late Quaternary temperature reconstructions in southern Africa. Here we target two cores from Mfabeni Peatland, one of the few long continuous terrestrial archives in South Africa that reaches into the Pleistocene, to generate a composite temperature record spanning the last similar to 43 kyr. The Mfabeni Peatland has previously been proven suitable for temperature and hydrological reconstructions based on pollen and geochemical proxies. Here we use branched glycerol dialkyl glycerol tetraethers (brGDGTs) preserved in the Mfabeni peatland to derive a new quantitative air temperature record for south-east Africa. Our temperature record generally follows global trends in temperature and atmospheric CO2 concentrations, but is decoupled at times. Annual air temperatures during Marine Isotope Stage (MIS) 3 were moderately high (c. 20.5 degrees C), but dropped by c. 5 degrees C during the Last Glacial Maximum, reaching a minimum at c.16-15 ka. Asynchronous with local insolation, this cooling may have resulted from reduced sea surface temperatures linked to a northward shift in the Southern Hemisphere westerly winds. Concurrent with the southward retreat of the westerlies, and increasing sea surface temperatures offshore, warming from minimum temperatures (c. 15.0 degrees C) to average Holocene temperatures (c. 20.0 degrees C) occurred across the deglaciation. This warming was briefly but prominently interrupted by a millennial-scale cooling event of c. 3 degrees C at c. 2.4 ka, concurrent with a sudden change in hydrological conditions. The average Holocene temperatures of c. 20.0 degrees C were similar to those reconstructed for MIS 3, but after the 2.4 ka cooling period, air temperatures in the Mfabeni peat recovered and steadily increased towards the present. In summary, our record demonstrates that land temperature in eastern South Africa is highly sensitive to global drivers as well as nearby sea surface temperatures. (C) 2022 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 33.
  Gayantha, Kasun
  et al.
  Max Planck Inst Biogeochem, Germany.
  Roberts, Patrick
  Max Planck Inst Sci Human Hist, Germany.
  Routh, Joyanto
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wedage, Oshan
  Max Planck Inst Sci Human Hist, Germany; Univ Sri Jayewardenepura, Sri Lanka.
  Ott, Florian
  Max Planck Inst Sci Human Hist, Germany; GFZ German Res Ctr Geosci, Germany.
  Frenzel, Peter
  Friedrich Schiller Univ, Germany.
  Chandrajith, Rohana
  Univ Peradeniya, Sri Lanka.
  Gleixner, Gerd
  Max Planck Inst Biogeochem, Germany.
  Mid-Late Holocene Sub-Millennial Scale Inverse Trends of South Asian Summer and Winter Monsoons in Sri Lanka2021Ingår i: Frontiers in Earth Science, E-ISSN 2296-6463, Vol. 9, artikel-id 789291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The South Asian Monsoon (SAM) brings precipitation crucial for agriculture across the densely populated region of South Asia. Identifying the key long-term drivers of the SAM is essential to improve the predictability of future monsoonal trends in the context of current global climate scenarios and increasingly frequent drought and flooding events in this part of the world. Here, we reconstruct similar to 6000 years of climatic and environmental history of the South Asian summer monsoon-fed Bolgoda South Lake and the Horton Plains, and the winter monsoon-fed Panama lagoon, in Sri Lanka to better understand monsoonal operation over this island and its connection to broader climate systems. Multiple proxies (diagnostic biomarkers, hydrogen and carbon isotopes of individual n-alkane, grain size, and Zr/Rb elemental ratio) indicate a sub-millennial scale decreasing trend of summer monsoon rainfall in the wet zone of Sri Lanka alongside an increasing trend of winter monsoon rainfall in the dry zone during the last similar to 6000 years. We also observed multi-centennial scale arid events in the Bolgoda South Lake and Horton Plains records at similar to 3,500 and similar to 1,000 cal years BP. Inverse monsoonal behavior during the mid- and late Holocene seems to be led by the southward migration of the mean latitudinal position of ITCZ, induced by varying solar energy distribution between the Northern and Southern hemispheres due to Earths processional cycle. Our observations are broadly supported by existing paleoclimatic records from the Indian sub-continent, but abrupt arid phases are asynchronous in the regional records. In addition, these short-term arid conditions do not show systematic correlations with the different modes of climate variables known to have teleconnections with the Indian Ocean monsoon.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Genero, Magalí Martí
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Microbial Communities in Boreal Peatlands: Responses to Climate Change and Atmospheric Nitrogen and Sulfur Depositions2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Myrmarker har en stor roll i regleringen av den globala kolbalansen och koncentrationerna av koldioxid och metan i atmosfären, vilket gör dem till speciellt viktiga ekosystem ur ett klimatförandringsperspektiv. Förändringar av myrmarker genom naturlig utveckling eller antropogen påverkan kan därför få långtgående störningar av myrars klimatreglerande funktion. Mikroorganismer har en avgörande roll i biogeokemiska processer genom att t ex bryta ned organisk material i mark och därmed styra kolets kretslopp. För att förstå hur myrsystemen reagerar på störningar är det därför väsentligt att veta hur mikroorganismsamhällena reagerar genom förändringar i sammansättning och biogeokemisk aktivitet. Målet för studierna, som ligger till grund för denna avhandling, var att undersöka hur mikroorganismsamhällen i myrar reagerar på uppvärmning genom klimatförändring och ökade kväve- (N) och svavel- (S) halter i nederbörd. High through-put sekvensering användes för att studera taxonomiska och funktionella egenskaper hos mikroorganismerna i myrar och quantative PCR användes för att mer specifikt studera de metanbildande arkeorna. Två fältkampanjer vardera omfattande tre ombrotrofa myrar med olika klimatförhållanden och olika mängder N och S inederbörden användes för att undersöka lokala och storskaliga effekter på myrars mikrobiella samhällen. Resultaten visade att latudinell variation i geoklimatologiska förhållanden (temperatur ochnederbördsmängd) och deposition av näringsämnen hade en påverkan på sammansättningen av de mikrobiella samhällena och aktiva metanbildare förr än variationen i den kemiska miljön inom varje specifik myr. Myrväxtsamhällenas sammansättning för en specifik myr visades sig i stor utsträckning styra sammansättningen av motsvarande mikrobiella samhälle i torvprofilen. Detta framgick klart av i en analys av samexisterande nätverk av mikroorganismsamhällen och motsvarande växtsamhällen i en studie av tre geografiskt skilda myrar med olika kvävedeposition. Effekterna av klimatförändring och nederbörd med olika mängder av N och S studerades mer specifikt genom att analysera de mikrobiellasamhällena i  ett långliggande (18 år) försök. Påverkan av var och en av dessa manipulationer antingen förstärktes eller minskades, när de förekom i kombinationer. Ökad kvävedeposition var den faktor som hade starkast effekt. De långvariga störningarna medförde stora förändringar i den mikrobiella taxonomin inom samhällena. Detta återspeglades dock inte i den fysiologiska kapaciteten, vilket visar att det finns en stark buffring i myrarnas mikrobiella funktion. Detta tyder på att framtida utveckling av myrar i relation till olika störningar sannolikt inte kommer att påverka myrarnas roll för kolbalans och växthusgasutbyte med atmosfären.

  Delarbeten
  1. Nitrogen and methanogen community composition within and among three Sphagnum dominated peatlands in Scandinavia
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Nitrogen and methanogen community composition within and among three Sphagnum dominated peatlands in Scandinavia
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Ingår i: Soil Biology and Biochemistry, ISSN 0038-0717, E-ISSN 1879-3428, Vol. 81, s. 204-211Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Ombrotrophic raised bogs are nutrient poor acidic peatlands accumulating organic matter. They are widely spread on northern latitudes and are substantial sources of methane emissions to the atmosphere being of great concern from a climate change perspective. We investigated the methanogen community composition along microtopographic gradients within three bogs in Scandinavia, receiving different amounts of nitrogen precipitation. Methanogenic community analyses by terminal restriction fragment length polymorphism of the mcrA gene showed different profiles among the three sites, while no in- fluence of the microtopographic gradients was observed. Peat temperature and dissolved organic carbon were the major edaphic variables explaining 38% of the variation of the methanogenic community di- versity among the bogs. The family Methanoregulaceae (hydrogenotrophic methanogens) showed the largest relative proportion and highest activity in all three sites. Quantitative PCR of the mcrA gene and transcripts showed that the most northern site, receiving the lowest atmospheric nitrogen load, had significantly lower abundance and activity of methanogens (4.7 106 and 2.4 104 mcrA copies per gram of soil, respectively), compared to the most southern site (8.2 107 and 4.6 105 mcrA copies per gram of soil, respectively), receiving the highest nitrogen load. No patterns of the mcrA gene and tran- script abundances were observed along the microtopography. The results indicated that the difference in occurrence of methanogens is mainly due to geoclimatological conditions rather than site intrinsic microtopographic variation. The study further suggests that environmental changes on the site intrinsic topography will not affect the methanogenic activity, while increasing average temperatures in Scan- dinavian ombrotrophic raised bogs might contribute to an increase of the methanogenic archaeal activity resulting in an increase of methane production. 

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2015
  Nyckelord
  Methanogenic arhcaea, mcrA gene, peatland, microtopography, T-RFLP, qPCR
  Nationell ämneskategori
  Ekologi Mikrobiologi Miljövetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-113846 (URN)10.1016/j.soilbio.2014.11.016 (DOI)000350524700024 ()
  Tillgänglig från: 2015-02-02 Skapad: 2015-02-02 Senast uppdaterad: 2017-12-05Bibliografiskt granskad
  2. Rewiring of peatland plant–microbe networks outpaces species turnover
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Rewiring of peatland plant–microbe networks outpaces species turnover
  Visa övriga...
  2021 (Engelska)Ingår i: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 130, nr 3, s. 339-353Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Enviro‐climatic changes are thought to be causing alterations in ecosystem processes through shifts in plant and microbial communities; however, how links between plant and microbial communities change with enviro–climatic change is likely to be less straightforward but may be fundamental for many ecological processes. To address this, we assessed the composition of the plant community and the prokaryotic community – using amplicon‐based sequencing – of three European peatlands that were distinct in enviro–climatic conditions. Bipartite networks were used to construct site‐specific plant–prokaryote co‐occurrence networks. Our data show that between sites, plant and prokaryotic communities differ and that turnover in interactions between the communities was complex. Essentially, turnover in plant–microbial interactions is much faster than turnover in the respective communities. Our findings suggest that network rewiring does largely result from novel or different interactions between species common to all realised networks. Hence, turnover in network composition is largely driven by the establishment of new interactions between a core community of plants and microorganisms that are shared among all sites. Taken together our results indicate that plant–microbe associations are context dependent, and that changes in enviro–climatic conditions will likely lead to network rewiring. Integrating turnover in plant–microbe interactions into studies that assess the impact of enviro–climatic change on peatland ecosystems is essential to understand ecosystem dynamics and must be combined with studies on the impact of these changes on ecosystem processes.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2021
  Nyckelord
  16S amplicon sequencing, 16S rRNA, bipartite networks, microbial and plant diversity, peatlands, plant–microbe interactions
  Nationell ämneskategori
  Ekologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-173027 (URN)10.1111/oik.07635 (DOI)000608571500001 ()2-s2.0-85099484361 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2021-01-27 Skapad: 2021-01-27 Senast uppdaterad: 2022-03-08Bibliografiskt granskad
  3. Strong long-term interactive effects of warming and enhanced nitrogen and sulphur deposition on the abundance of active methanogens in a boreal oligotrophic mire
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Strong long-term interactive effects of warming and enhanced nitrogen and sulphur deposition on the abundance of active methanogens in a boreal oligotrophic mire
  Visa övriga...
  2019 (Engelska)Ingår i: Mires and Peat, E-ISSN 1819-754X, Vol. 24, s. 1-14, artikel-id 29Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Peatlands play a key role in the carbon cycle by being a considerable source of atmospheric methane. Thus, an understanding of the microbial production of methane is important in relation to environmental changes of peatlands. We applied real-time PCR on the mcrA gene and transcript to investigate the peat methanogen community response to the combined effect of 18 years of simulated warming and deposition of nitrogen (N) and sulphur (S) at a boreal oligotrophic mire in Sweden. The long-term effects of the experimental treatments on the methanogens was highly dependent on interactions between the treatment factors Enhanced N deposition amplified the effect of warming, resulting in a further increase of the abundance of active methanogens. The effect of the perturbations was modulated by the depth horizon, with the strongest effect at the water level, where the interaction between enhanced N and S deposition, and warming, resulted in an increase of active methanogens. These results indicate that increasing average temperatures and simultaneously higher N deposition rates will substantially increase the methanogenic activity in northern ombrotrophic peatlands. These findings strongly highlight the importance of accounting for any possible interactive perturbation effects when investigating the response of peat methanogens to environmental change.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Dundee, United Kingdom: Mires and Peat, 2019
  Nyckelord
  field experiment; mcrA gene and transcript; nitrogen; real-time PCR; warming
  Nationell ämneskategori
  Ekologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-162895 (URN)10.19189/MaP.2019.OMB.398 (DOI)000500515100007 ()
  Anmärkning

  Funding Agencies|Swedish Research Council FORMASSwedish Research CouncilSwedish Research Council Formas [2007-666]; Swedish Research Council (VR)Swedish Research Council [621-2011-4901]

  Tillgänglig från: 2020-01-02 Skapad: 2020-02-19 Senast uppdaterad: 2024-04-04Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 35.
  Ghosh, Devanita
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Integrative Taxonomy and Microbial Ecology Research Group, Department of Biological Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur, West Bengal, India.
  Bhadury, Punyasloke
  Integrative Taxonomy and Microbial Ecology Research Group, Department of Biological Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur, West Bengal, India.
  Routh, Joyanto
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Coping with arsenic stress: Adaptations of arsenite-oxidizing bacterial membrane lipids to increasing arsenic levels2018Ingår i: MicrobiologyOpen, E-ISSN 2045-8827, Vol. 7, nr 5, artikel-id e00594Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract Elevated levels of arsenic (As) in aquifers of South East Asia have caused diverse health problems affecting millions of people who drink As-rich groundwater and consume various contaminated agriculture products. The biogeochemical cycling and mobilization/immobilization of As from its mineral-bound phase is controlled by pH, oxic/anoxic conditions, and different microbial processes. The increased As flux generated from ongoing biogeochemical processes in the subsurface in turn affects the in situ microbial communities. This study analyzes how the indigenous arsenite-oxidizing bacteria combat As stress by various biophysical alterations and self-adaptation mechanisms. Fifteen arsenite-oxidizing bacterial strains were isolated and identified using a polyphasic approach. The bacterial strains isolated from these aquifers belong predominantly to arsenite-oxidizing bacterial groups. Of these, the membrane-bound phospholipid fatty acids (PLFA) were characterized in seven selected bacterial isolates grown at different concentrations of As(III) in the medium. One of the significant findings of this study is how the increase in external stress can induce alteration of membrane PLFAs. The change in fatty acid saturation and alteration of their steric conformation suggests alteration of membrane fluidity due to change in As-related stress. However, different bacterial groups can have different degrees of alteration that can affect sustainability in As-rich aquifers of the Bengal Delta Plain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Coping with arsenic stress: Adaptations of arsenite-oxidizing bacterial membrane lipids to increasing arsenic levels
 • 36.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Olsson, Jonas
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Amorim, Jorge Humberto
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Asker, Christian
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Belušić, Danijel
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Carvalho, Ana Cristina
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Engardt, Magnuz
  Environmental and Health Administration, Stockholm, Sweden.
  Hundecha, Yeshewatesfa
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Körnich, Heiner
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Lind, Petter
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Lindstedt, David
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Olsson, Esbjörn
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Rosberg, Jörgen
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Segersson, David
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Strömbäck, Lena
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI, Norrköping, Sweden.
  Towards climate services for European cities: Lessons learnt from the Copernicus project Urban SIS2020Ingår i: Urban Climate, E-ISSN 2212-0955, Vol. 31, artikel-id 100549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The growing share of Europe's population living in cities makes urban climate change impact assessment and adaptation a critical issue. The urban environment is characterized by its sensitivity to small-scale meteorological, hydrological and environmental processes. These are generally not fully described in climate models, largely because of the models' insufficient spatial resolution. The Urban SIS climate service offers historical and future simulated data downscaled to 1 km × 1 km resolution over selected European metropolitan areas. The downscaled data are subsequently used as input to air quality and hydrological impact models, all made available to users as Essential Climate Variables and Sectoral Impact Indicators through a web portal. This paper presents the Urban SIS climate service and demonstrates its functionality in a case study in Stockholm city, Sweden. Good model performance was attained for intra-city temperature gradients and small-scale precipitation extremes. Less positive results were obtained for large-scale precipitation and hydrology, mainly due to an insufficient domain size in the meteorological and climate modelling, in turn related to the substantial computational requirements. An uncertainty classification approach was developed to aid the interpretation and user application of the data. We hope our lessons learnt will support future efforts in this direction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Glaas, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Neset, Tina Simone
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Kjellström, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) Norrköping, Sweden.
  Almås, Anders-Johan
  SINTEF Building and Infrastructure, Oslo, Norway.
  Increasing house owners adaptive capacity: Compliance between climate change risks and adaptation guidelines in Scandinavia2015Ingår i: Urban Climate, E-ISSN 2212-0955, Vol. 14, nr 1, s. 41-51Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Climate change is expected to intensify weather related risks affecting the existing buildingstock. To increase the understanding of how the capacity among individual house ownersto mitigate such risks can be improved, this study analyses the compliance between anticipatedclimate risks and existing adaptation guidelines to house owners in Denmark,Norway and Sweden. The assessment of climate risks is based on a review of climatechange and building research literature. The compilation of available guidelines is basedon an assessment of information from government authorities, municipalities as well asinsurance companies and organizations. Results reveal a high compliance between availableguidelines and risks for already experienced weather risks, while somewhat new risksfrom anticipated climate change impacts are less covered. To better facilitate adaptiveresponses, further adaptation guidelines would earn from explicitly targeting house owners,as well as highlighting relationships between anticipated climate impacts, existingweather risks and individual management practices. Public–private cooperation is identifiedas an important means for making information more accessible and easily available.

 • 38.
  Gudasz, Cristian
  et al.
  Umea Univ, Sweden.
  Karlsson, Jan
  Umea Univ, Sweden.
  Bastviken, David
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  When does temperature matter for ecosystem respiration?2021Ingår i: Environmental Research Communications (ERC), E-ISSN 2515-7620, Vol. 3, nr 12, artikel-id 121001Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The temperature response of ecosystem processes is key to understand and predict impacts of climate change. This is especially true for respiration, given its high temperature sensitivity and major role in the global carbon cycle. However, similar intrinsic temperature sensitivity for respiration does not mean comparable temperature effects across ecosystems and biomes because non-temperature factors can be more important. Here we analyzed soil and sediment respiration data and found that in temperature ranges corresponding to high latitude mean temperatures, absolute respiration rates are more sensitive to non-temperature factors than to projected direct temperature effects. However, at higher temperatures (&gt;20 degrees C) the direct effect of temperature mediated by temperature sensitivity will likely be more important over changes in non-temperature factors in shaping how respiration change over time. This supports past suggestions that the relatively small projected temperature increase at low (tropical) latitudes may have a large direct impact on absolute respiration. In contrast, absolute respiration rates at high (boreal/arctic) latitudes will likely be more sensitive on the development of the non-temperature factors than on the direct effects of the large projected temperature increase there. Social media abstract. Respiration may be less dependent to changes in temperature at higher than lower latitudes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Gålfalk, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bastviken, David
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Making methane visible2016Ingår i: Nature Climate Change, ISSN 1758-678X, E-ISSN 1758-6798, Vol. 6, s. 426-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Methane (CH4) is one of the most important greenhouse gases, and an important energy carrier in biogas and natural gas. Its large-scale emission patterns have been unpredictable and the source and sink distributions are poorly constrained. Remote assessment of CH4 with high sensitivity at a m2 spatial resolution would allow detailed mapping of the near-ground distribution and anthropogenic sources in landscapes but has hitherto not been possible. Here we show that CH4gradients can be imaged on the <m2 scale at ambient levels (~1.8 ppm) and filmed using optimized infrared (IR) hyperspectral imaging. Our approach allows both spectroscopic confirmation and quantification for all pixels in an imaged scene simultaneously. It also has the ability to map fluxes for dynamic scenes. This approach to mapping boundary layer CH4 offers a unique potential way to improve knowledge about greenhouse gases in landscapes and a step towards resolving source–sink attribution and scaling issues.

 • 40.
  Haglund, Hampus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Klingmyr, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Spatial variability of aquatic carbon dioxide and methane concentrations: A study of a hemi-boreal stream2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Inland waters such as streams and lakes have recently been found to be supersaturated with both carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) – the high concentrations resulting in significant natural emissions of greenhouse gases (GHGs). Previous studies have shown that streams emit particularly large amounts of GHGs per area covered, but the spatial variability is very high and has rarely been studied in detail. This study focuses on the variability of aquatic CO2 and CH4 concentrations with high spatial resolution in a hemi-boreal stream. The study area is a 7 km2 catchment in Skogaryd in southwest Sweden. 131 samples were collected and the stream was divided into groups depending on slope gradient and geographical placement. The results show that the concentrations had high spatial variability, especially regarding CH4, and that the concentrations are higher and more variable at lower slope gradients, which possibly indicates an increased gas exchange at higher slopes. The results also showed that concentrations can increase or decrease sharply over short distances in relation to changing slope gradient. This shows that frequent spatial sampling is needed to more accurately represent streams than what is often the case in many studies. A general distance between sampling locations could not be found due to the high variability of concentrations. Instead, the authors suggest that future studies of CO2 and CH4 concentrations in streams use a stratified random sampling strategy based on slope gradients.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Hasler, Berit
  et al.
  Department of Environmental Science, Aarhus University, Aarhus, Denmark.
  Hyytiäinen, Kari
  Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki ,Helsinki, Finland.
  Refsgaard, Jens Christian
  Department of Hydrology, Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, Denmark.
  Smart, James C. R.
  School of Environment and Science and the Australian Rivers Institute at Griffith University, Brisban, Australia.
  Tonderski, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use: An introduction2019Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 48, s. 1235-1239Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Combatting eutrophication is currently a major challenge for policy makers in the Baltic Sea region, and it is likely to remain so in the decades to come. Although total nutrient loads to the Baltic Sea have recently declined, the gap between current loadings and those required to ensure the desired status is still substantial (Reusch et al. 2018). This Special Issue is dedicated to research that helps inform how the eutrophication challenge might best be addressed by improving our understanding of technological constraints, societal drivers of change, land uses, environmental policies, and innovative governance with stakeholder involvement. These issues are important for the current generation and those to come and are issues we must address in order to succeed in reducing nutrient loads to the desired levels to gradually achieve the desired good environmental status of the Baltic Sea. Currently, we witness a new era of water policies across the entire Baltic Sea region. Our changing climate is impacting on precipitation and runoff, and is also the reason why new EU climate policies seek to tie carbon sinks more visibly to carbon sources. Both these aspects have repercussions for water policies. Thus, solving eutrophication challenges requires sharpening of existing policies and instruments, as well as creating new insights and governance approaches with broad stakeholder involvement in a changing environment. In order to design coherent water and climate policies, and target and implement those policies more efficiently, policy makers need to combine new insights regarding the inhabitants in the region, the catchments, and the Baltic Sea itself. Such insights can be expected from soil scientists, agronomists, hydrogeologists, marine ecologists, economists, and social and policy scientists. What is needed is on the one hand effectively targeted governance at appropriate spatial and temporal scales, adapted to differing interests and motivations of citizens living around the Baltic Sea, and on the other hand fine tuning and co-designing of policies at local, national, Baltic Sea regional and EU level. This Special Issue brings together recent research from four BONUS-funded projects—BONUS BALTICAPP, BONUS GO4BALTIC, BONUS MIRACLE and BONUS SOILS2SEA—that comprised part of the ‘Viable Ecosystem’ and ‘Sustainable Ecosystem Services’ BONUS research programmes. The projects addressed these common concerns through somewhat different, but inter-related, themes. Key messages emphasized and discussed in the research papers of this Special Issue are summarized under four interlinked themes: Scenarios for the future, Policies and ecosystem services in water governance, Novel approaches for managing nutrients, and Advanced modelling from field level to the entire Baltic Sea region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use: An introduction
 • 42.
  Healey, Peter
  et al.
  Institute for Science Innovation and Society, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
  Scholes, Robert
  School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
  Lefale, Penehuro
  Pacific Centre for Environment and Sustainable Development, University of the South Pacific, Suva, Fiji.
  Yanda, Pius
  Institute of Resource Assessment, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzania.
  Governing Net Zero Carbon Removals to Avoid Entrenching Inequities2021Ingår i: Frontiers in Climate, ISSN 2624-9553Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Climate change embeds inequities and risks reinforcing these in policies for climate change remediation. In particular, with policies designed to achieve “net zero” carbon dioxide, offsets may be considered inequitable if seen to avoid or delay gross emission reductions; offsets to emissions through technologically mature methods of carbon dioxide removals (CDR) require natural resources at scales threatening food security; knowledge of the potential of immature CDR is largely a global north monopoly; and CDR in particular environments is ill-understood and its implications for development unexamined. The use of CDR to contribute to robust progress toward Paris climate goals requires global agreement on simultaneously reducing emissions and enhancing removals, equity in burden sharing, and an interdisciplinary effort led by individual jurisdictions and focused on the co-development of technologies and governance to create CDR portfolios matched to local needs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Henders, Sabine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Persson, Martin
  Physical Resource Theory, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Land-use change emissions embodied in exports of agricultural forest-risk commodities from Brazil and IndonesiaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Commercial agriculture producing for international markets is increasingly important in driving tropical deforestation and global land‐use change. The geographic separation of consumption and production locations through international trade creates distant links and feedback effects that can induce land clearing in some locations. Such indirect linkages, or teleconnections, are difficult to quantify in general, and particularly in the case of emissions from land‐use change. In this paper we quantify carbon emissions from land‐use changes arising from the expansion of agricultural production of soy and beef in Brazil and oil palm plantations in Indonesia, and trace export flows of these commodities to the consumer countries. We find a steady increase of emissions embodied in exports of both countries since 1990, indicating that export production is gaining importance as a driver of land clearing. In 2010, total emissions embodied in exports reached 89 MtCO2 for Brazil and 118 MtCO2 for Indonesia. The main consuming countries included the EU as main importer of all three commodities since the 1990s, and since the 2000s exports to emerging economies have been rising; mainly of soy to China; beef to Russia and China; and palm oil to India and Malaysia. Results advance the understanding of deforestation teleconnections and can contribute to the design of forest conservation policies or demand‐side policies that address global demand and consumption levels of forest‐risk commodities.

 • 44.
  Hendricks, Ra'eesah
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Borne in Fire - A Study of Black Carbon Emitted from Coal Fired Power Plants in West Bengal, India.2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Black carbon has been reported to have major impacts on climate, environmental quality, and health. A chemothermal oxidation method, ordinarily used to isolate black carbon from soils, sediments and aquatic samples was applied to explore atmospheric samples. The results were then compared with thermal optical reflectance measurements, and then investigated in parallel with a health survey conducted during sampling.

  This study assesses atmospheric emissions from the NTPC Farakka coal-fired power plant in West Bengal, the distribution of emissions, the mobilization of black carbon, and its impact on pulmonary and cardiovascular conditions among respondents in Murshidabad and Malda, in West Bengal, India. Two measurement campaigns were conducted during winter and summer (November 2021 – June 2022); a total of 81 samples (Murshidabad) and 65 samples (Malda) were collected and analyzed and 193 respondents were surveyed for lung functionality.

  Over the study period, the mean concentration of PM2.5 and soot were observed to be 147 μg/m³; 113 μg/m³ and 1.52 μg/m³; 1.54 μg/m³ respectively. From the spirometry tests, it was concluded that there was chronic exposure to PM2.5 at both the sites, during the winter and monsoon campaigns. With increases in PM2.5 corresponding with higher numbers of restrictive and obstructive cases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hjerpe, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Glaas, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Storbjörk, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jonsson, Anna C
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Brink, Ebba
  Wamsler, Christine
  Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade sitt betänkande år 2007 har omfattande samhällsvetenskapliga forskningsinsatser riktats mot hur offentliga aktörer och myndigheter styr, planerar och arbetar med klimatanpassning och klimatomställning. Analytisk kompetens inom flera för klimatanpassning centrala områden har byggts upp vid ett flertal lärosäten och inom flera sektorsmyndigheter.

  Det   är   alltför  tidskrävande  att   göra   en   heltäckande  och   rättvisande  bild   av   dessa forskningsaktiviteter, men denna inlaga från Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet i samarbete med Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, gör valda nedslag inom tre huvudområden i vilka kunskapen ökats genom svensk anpassningsforskning. De tre huvudområdena för kunskapsökning är: Klimatanpassning  på  offentliga  aktörers  agenda,  Verktyg  för  att  stimulera  och  stödja klimatanpassning och Klimatanpassning och stadsplanering.

  Det är vår förhoppning att detta ger en tillräckligt god bild av hur kunskapsläget ökar snabbt och att vi ser tecken på att ökningstakten tilltar. Vi vill också på förhand be om ursäkt för de texter och den forskning som vi på grund av begränsade resurser inte fick med i vår framställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering
 • 46.
  Hjerpe, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Schauser, Inke
  Federal Environment Agency (UBA), Germany.
  Alberth, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Guideline on the System Vulnerability: Analysis of the Baltic Sea Region Vulnerability to the Impact of Climate Change2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report elaborates an integrated vulnerability assessment concept, intended as a knowledge brokerage tool for decision-makers in the Baltic Sea Region. By developing an integrated vulnerability concept, in line with advances in regional and local vulnerability and adaptation research and based on the project’s review of the scope and quality of current vulnerability assessments, the report supports discussions on what is needed for a systematic assessment of vulnerability in the region. The report rearticulates five critical challenges that potentially hamper realizing the full potential of vulnerability assessments to support and contribute to strategic decisions on climate adaptation: Adequate scope and goals; Ability to reflect the context; Inclusion of socio-economic stress; Clear connection between vulnerability assessment and decision-making on responses (and integrating knowledge and policies across sectors and levels); and Ability to merge top-down and bottom-up approaches. For each challenge, a principle has been formulated, which may serve as a guide in the development of the Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Guideline on the System Vulnerability: Analysis of the Baltic Sea Region Vulnerability to the Impact of Climate Change
 • 47.
  Hjerpe, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wilk, Julie
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Practical guidance for vulnerability assessments at the regional and local scale (BalticClimate)2014Ingår i: Climate change adaptation manual: lessons learned from European and other industrialised countries / [ed] Andrea Prutsch, Torsten Grothmann, Sabine McCallum, Inke Schauser, Rob Swart, London: Routledge, 2014, s. 50-56Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Hugelius, Gustaf
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK).
  Routh, Joyanto
  Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  Crill, Patrick
  Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  Kuhry, Peter
  Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK).
  Characterization of Soil Organic Matter in Permafrost Terrain – landscape scale analyses from the European Russian Arctic2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   1 INTRODUCTION

  Soils of high latitude terrestrial ecosystems are considered key components in the global carbon cycle and hold large stores of Soil Organic Carbon (SOC). The absolute and relative sizes of labile and recalcitrant SOC pools in periglacial terrain are mostly unknown (Kuhry et al. in prep.). Such data has important policy relevance because of its impact on climate change.

  We sampled soils representative of all major land cover and soil types in discontinuous permafrost terrain, European Russian Arctic. We analyzed the bulk soil characteristics including the soil humic fraction to assess the recalcitrance in organic matter quality in down-depth soil profiles.

  2 METHODS

  A comprehensive stratified random soil sampling program was carried out in the Seida area during late summer 2008. From these, we selected nine sites considered representative for the landscape. Active layer and permafrost free upland soils were sampled from dug soil pits with fixed volume corers. Peat plateaus were sampled near thermally eroding edges. Permafrost soils were cored using steel pipes hammered into the frozen peat. Permafrost free fens were sampled using fixed volume Russian corers.

  Radiocarbon dating was used to determine the SOC ages. The soils were analyzed for dry bulk density, elemental content, and stable isotope composition of organic C and N (δ13C, and δ15N). Further, humic acids were extracted, and the degree of humification of SOM assessed based on A600/C and ∆ log K (Ikeya and Watanabe, 2003).

  3 RESULTS

  Figure 1 shows soil organic matter (SOM) characteristics in a peat sequence from one of the nine described sites, a raised bog peat plateau.

  The peatland first developed as a permafrost-free fen during the Holocene Hypsithermal. Permafrost only aggraded in the late Holocene. Anoxic conditions in the fen and permafrost in peat plateau stages reduced decomposition rates and the degree of humification (A600/C) is relatively constant throughout the peat deposit.

  Botanical origin is a key factor in determining SOM quality, which is clearly reflected in the elemental ratio (C/N) and isotopic composition of C and N. There are sharp shifts in humification, C/N and isotopic composition at the peat/clay interface.

  REFERENCES

  Ikeya, K. and Watanabe, A., 2003, Direct expression of an index for the degree of humification of humic acids using organic carbon concentration. Soil Science and Plant Nutrition, 49: 47-53.

  Kuhry, P., Dorrepaal, E., Hugelius G., Schuur, E.A.G. and Tarnocai C., Potential remobilization of permafrost carbon under future global warming. Permafrost and Periglacial Processes, Submitted.

 • 49.
  Huguet, Carme
  et al.
  Univ Los Andes, Colombia.
  Routh, Joyanto
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fietz, Susanne
  Stellenbosch Univ, South Africa.
  Lone, Mahjoor Ahmad
  Natl Taiwan Univ, Taiwan.
  Kalpana, M. S.
  CSIR, India.
  Ghosh, Prosenjit
  Indian Inst Sci, India.
  Mangini, Augusto
  Inst Umweltphys, Germany.
  Kumar, Vikash
  Natl Ctr Antarctic and Ocean Res, India.
  Rangarajan, Ravi
  Indian Inst Sci, India.
  Temperature and Monsoon Tango in a Tropical Stalagmite: Last Glacial-Interglacial Climate Dynamics2018Ingår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, artikel-id 5386Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  High-resolution paleoclimate data on stable isotopes in a stalagmite were coupled to glycerol dialkyl glycerol tetraethers (GDGTs). The Indian Summer Monsoon (ISM) transitioned from limited rainfall during the Last Glacial Maximum (LGM) to intense precipitation during early Holocene (22 to 6 ka). This was associated with changes in stalagmite growth, abundance of branched (br) and isoprenoid (iso) GDGTs, as well as delta O-18, delta C-13, Sr/Ca and GDGT-derived signals providing both temperature and moisture information. The reconstructed mean annual air temperature (MAAT) of the most modern stalagmite sample at similar to 19 degrees C, matches the surface and cave MAAT, but was similar to 4 degrees C lower during LGM. Warming at the end of LGM occurred before ISM strengthened and indicate 6 ka lag consistent with sea surface temperature records. The isotope records during the Younger Dryas show rapid progressions to dry conditions and weak monsoons, but these shifts are not coupled to TEX86. Moreover, change to wetter and stronger ISM, along with warmer Holocene conditions are not continuous indicating a decoupling of local temperatures from ISM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Jaku, Ardiana
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Exploring the Engagement and Network Building of Organizations with or in Energy Communities in the Swedish context. A study to understand the European Union energy transition agenda shaped in practice2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Energy communities (ECs) are considered in the European Union as an important instrument in accelerating the transition to clean energy, with a focus on just transition and social sustainability. In Sweden, ECs are mentioned in various laws and regulations, but there is no specific legislation dedicated to ECs. However, the transformative potential of ECs in the energy market has begun to be recognized in Sweden, and various organizations are engaging and networking with or in ECs. Therefore the aim of this thesis is to explore the engagement and network building of various organizations with or in ECs as a concept and as a practice, forged in the efforts to decarbonise the energy system in Sweden. This aim will contribute to e better understanding of how the just energy transition agenda embodied in the Clean Energy Package, is shaped in practice in the Swedish context through these engagements and networks. For the explorative aim of this thesis a qualitative method is used. Eleven interviews with different typologies of organizations, from different localities in Sweden were conducted for the data collectioon, while the results of the thesis were provided through conducting discourse analysis approach. The results of the thesis show that the political ideas underpining the engagement and networking of various organizations with or in ECs were related with their aim to influence the change in energy and climate policy, community engagemnt and sustainability. The new alliances forged, especially at the local level, between ECs and other actors in the energy market have similarities with social movements. Despite it was limited the exploration of elements of energy democracy, these new dynamics created from ECs in the energy market in Sweden has raised the recognition of their potential for energy transition. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 119
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf