liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 106
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahmad, Ban
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Vieglins, Gustav
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  A energy and cost comparison between a BBR and a passive apartment building2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ställer samhället och konsumenterna allt större krav på klimatsmarta boenden för att minska energianvändningen. Trots det byggs fortfarande till stor del traditionella hus efter Boverkets byggregler. På uppdrag av WSP studerar denna rapport hur energiåtgången hos ett befintligt flerbostadshus i Stockholm, byggt efter BBR, hade sett ut om det uppförts för att fylla kravspecifikationen för passivhus enligt FEBY12. Samt hur livscykelkostnaderna hade skiljt sig för de två husen.

  Studien inleddes med en datainsamling av för det befintliga flerbostadshusets areor samt Uvärdena och följs upp med simuleringar av flerbostadshuset i beräkningsprogrammet Energihuskalkyl. Datorberäkningarna jämfördes med manuella beräkningar för att säkerställa värmeförlusttalet samt andelen köpt energi. Varefter flerbostadshuset anpassades med Kingspans detaljbibliotek för att uppfylla FEBY12s passivhuskrav och följdes upp med samma dator- och manuella beräkningar. Där de båda resultaten presenteras och jämförs.

  I rapportens andra del undersöks och jämförs de två flerbostadshusens livscykelkostnader, sett till investerings-, drifts- och underhållskostnader. Då beställaren sekretessbelagt de verkliga kostnaderna antogs de verkliga kostnaderna för det befintliga huset från Statistiska Centralbyrån. För att beräkna det teoretiska passivhusets investeringskostnader beräknades materialkostnaderna för de båda husen efter de givna ritningarna. Där skillnaden i materialkostnaderna adderades till investeringskostnaden för det passiva flerbostadshuset.

  Underhållskostnaderna antogs till detsamma för det passiva flerbostadshuset samtidigt som att driftskostnaderna sänktes procentuellt med den minskade mängden köpt energi från energiberäkningarna.

 • 2.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012In: Proceedings of the 8th International conference on Sustainable management of waste and recycled materials in construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - 1 June 2012 / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, Swedish Geotechnical Institute , 2012, p. 1-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 3.
  Al-Egli, Asawar
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Al-Egli, Fadwa
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Kostnadsanalys och identifiering av logistikprocesser2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Majoriteten av företagen runt om i världen arbetar ständigt med att förbättra sin logistik. Detta eftersom om logistiken fungerar på ett bra sätt ger det upphov till ett bra flyt igenom hela processen samt bra produktresultat. Logistiken som används i dagsläget av olika byggföretag har i princip liknande grunder. Beroende på vad som skall göras kan processen skilja sig åt. Inom företaget NCC kan man hitta olika logistikprocesser som bygger på liknande förutsättningar. Varav en av logistikprocesserna ligger hos verksamheten Addera byggkoncept som arbetar utifrån ett industrialiserat koncept för renovering/stambyte av badrum i miljonprogrammets bostäder, med en mer standardiserad arbetsgång än ordinarie byggverksamhet. Denna specialanpassade logistikprocess kommer i denna studie jämföras med en mer traditionell logistikprocess för renovering/stambyte av badrum

 • 4.
  Alho, Yasser
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Usef Eillas, Rostam
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Learning time for graduated project manager2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byggbranschen står idag inför stora utmaningar gällande rekrytering av erfarna projektledare. Företagen har upplevt svårigheter med att hitta erfarna projektledare, detta beror på att det saknas nästan två generationer av projektledare samt att många går i pension. En lösning till problemet är att anställa nyexaminerade projektledare för att fylla luckan. Problemet med nyutexaminerade är att de saknar erfarenhet när de kommer ut i arbetslivet. Det är en utmaning för konsultföretagen, eftersom inlärningstiden för att bli projektledare vanligtvis är långa perioder.

  Syftet med denna studie är att förtydliga inlärningstiden för de nyutexaminerade projektledare samt att ge organisationen ett underlag för att de ska kunna se vad de bör skapa för förutsättningar och metoder. Huvudfrågorna som behandlas i vår studie är ”Vad innebär det att vara projektledare?” och ”Vad krävs för att man skall gå från att vara en nyutexaminerade byggingenjör till att bli projektledare?”

  Undersökningen är en kvalitativ studie som genomförts på WSP Management Östergötland. Den empiriska datainsamlingen har skett via personliga intervjuer med elva respondenter fördelade på Norrköping och Linköping kontoren.

  Studien visar på att vara projektledare kan variera mycket beroende på hur man väljer att tolka det, men inom byggbranschen handlar det om att leverera en produkt eller ett resultat till en begränsad budget och till en bestämd tid. Som projektledare är man beställarens ”högra hand” och ska uppfylla kundens önskemål i projektet. För att detta ska gå ihop krävs ständig kommunikation så att man förstår varandra och undviker missförstånd.

  Med utgångspunkt från undersökningen har vi även konstaterat att det som krävs för att man ska gå från att vara nyexaminerad byggingenjör till att bli projektledare inom området management, är rätt metod, rätt organisatoriska- och individuella förutsättningar samt att man övervinner krav och hinder som ställs från beställarsidan.

 • 5.
  Allert, Eric
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Dalgren, Carl
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Introduction of newly qualified structural engineers in small construction companies2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Byggbranschen präglas framöver av stora pensionsavgångar vilket kommer kräva rekryteringen av ny arbetskraft. Många av de rutinerade tjänstemännen handplockas till de stora konsultföretagen där arbetsvillkoren och förmånerna i vissa fall upplevs bättre än hos entreprenadföretagen. Därför måste de mindre entreprenadföretagen anställa nyexaminerade byggnadsingenjörer i allt större utsträckning. Introduktionsprocessen för en nyanställd, och i synnerhet en nyexaminerad tjänsteman kan ta lång tid och ta upp resurser som mindre företag inte alltid kan avvara. Denna studie syftar därför till att försöka hitta faktorer och tips som leder till en lyckad introduktion gällande första arbetsuppgifter, socialisation och motivation för bibehållandet av arbetskraft. Denna studie är baserad på teori kring ämnet som sedan backats upp av empiri i form av sammanlagt åtta intervjuer av tjänstemän på företagen, Byggentreprenören AB och Stångebro Bygg AB.

 • 6.
  Alyusif, Natalee
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Yacoub, Sally
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Cost comparison of alternative foundation methods2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  SAMMANFATTNING Syftet med detta projekt är att jämföra byggnaders olika grundläggningsmetoder, vid grundläggning på jordar med låg hållfasthet, för att kunna välja den mest ekonomiska metoden. I detta examensarbete har fokus lagts på fyra grundläggningsmetoder vilka är betongpålar, Kalkcement-pelare (KC-pelare), träpålar och stenpelare och deras respektive kostnadseffektivitet. Analysen baseras på utredning av hur företagets tid och kostnad påverkas i början av varje projekt samt vid användning av de olika grundläggningsmetoderna med fokus på olika faktorer som kan påverka valet av grundläggningsmetoder. Denna undersökning genomfördes genom att studera fyra projekt som utfördes av NCC anläggning och deras dotterföretag Hercules: tre av projekten är grundlagda med betongpålar och ett av projekten är grundlagt med stenpelare. Beräkningar innefattar projekteringskostnader och kostnad för utförande av de olika metoder där prisdokument fåtts av NCC anläggning och Hercules. Ett frågeformulär har skickats till två produktionschefer och en platschef som har arbetat med de olika metoderna för att få mer information från produktion. Dessutom samlades information från olika litteratur och hemsidor sökning för att förstå olika egenskaper hos varje metod Slutsatsen av detta arbete ät att den mest ekonomiska grundläggningsmetoden är betongpålar samt den är mest användbara hos NCC, medan stenpelare är den dyraste metoden som har använts bara en gång av NCC anläggning. Dessutom fick vi antagande projekt om KC-pelare som visas vara dyrt metod jämförd med betongpålar. Därtill har inte fått något projekt om träpålar, därför är det svårt att undersöka den metoden.

 • 7.
  Andréasson, Ros-Mari
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. KL-trä är resultatet av den senaste utvecklingen inom massivträkonstruktioner. De industriellt framtagna skivorna i KL-trä kan tillverkas i stora format och dess höga bärförmåga och styvhet i förhållande till vikten möjliggör att bygga högre, större och stabilare än med traditionellt träregelvirke. Trä är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Det tillverkas i en energisnål process med minimal miljöpåverkan och binder koldioxid under hela sin livslängd. Byggbranschen börjar inse att ett skifte från betong till trä är det enda rätta om de totala koldioxidutsläppen ska minska. Men det behövs mer kunskap kring att använda trä i flerbostadshus som har höga krav på brandsäkerhet och ljudmiljö. För att ta reda på vilka för- och nackdelar det finns att bygga med KL-trä, vilka lösningar som finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus och vilka effekter ett massivträhus har på boendemiljön, genomfördes gedigna litteraturstudier ihop med en fallstudie av Valla Berså. Intervjuer med entreprenörerna och konsulterna genomfördes tillsammans med en enkätundersökning med de boende i Valla Berså. Resultatet tyder på att fördelarna att bygga med KL-trä är många och om bara kunskapsnivån kommer ikapp så har vi ett konkurrenskraftigt material till de traditionella byggmaterialen. Det finns många lösningar för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet och goda ljudmiljöer. Rätt utformat kan ett KL-trähus medföra ett mycket gott inomhusklimat med jämn behaglig temperatur och bra luft, med en lägre energiförbrukning och miljöpåverkan som följd.

 • 8.
  Ankaräng, Nils
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Davidsson, Edvard
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Analys av arbetsplatsomkostnader2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Konkurrensen inom byggbranschen har ökat de senaste åren och byggföretagen tvingas att ta större kontroll över sina kostnader för att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. Intäkterna är något som man inte har så stora möjligheter att påverka, då det är bostadsmarknaden i stort som styr hur mycket man kan få betalt för sina produkter och byggnader. Den egna kostnadskontrollen och omkostnaderna har blivit det stora fokusområdet, då det är via dem som man kan förbättra sina marginaler. Detta arbete har skrivits i samarbete med JM Bostad Stockholm som idag har ett stort fokus inom detta område. Då projekten ofta är unika i sig kan det vara svårt att jämföra projekten med varandra för att se vilka arbetsplatser som är kostnadseffektiva samt i vilka skeden som ett byggprojekt är mest krävande gällande arbetsplatsomkostnader. Syftet med denna studie har varit att undersöka arbetsplatsomkostnader för byggnadsprojekt med liknande utformning. Detta för att få fram var i projekten arbetsplatsomkostnaderna uppstår och härleda dem till skeden i den strukturerade tidplanen och se hur de varierar efter den strukturerade tidplan som det arbetas efter. Detta för att efter avslutad studie kunna göra kostnadseffektiva projektplaneringar för ett mer konkurrenskraftigt byggande.

 • 9.
  Arping, Christopher
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bergman, Karl
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. Bakgrunden till studien ligger i att båda författarna har erfarenheter från byggbranschen och vet att kostnadsutfallet för projekt inte alltid blir som planerat. Därför togs beslutet att djupare analysera om vad orsakerna till avvikelser kan bero på. Syftet med studien är att undersöka om möjliga avvikelser finns mellan kalkyler och verkliga byggkostnader samt finna orsaker och åtgärder till avvikelserna. För att framställa ett resultat till studien ställdes tre övergripande frågeställningar som hela arbetet strävar efter att besvara. Dessa är “hur ser kalkyleringsprocessen ut?”, “vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader?” och “hur åtgärdas eventuella avvikelser?”. Arbetet har genomförts genom projektuppföljning för tre projekt hos ett företag där kostnader jämförts mellan anbudskalkylen och det verkliga utfallet för projektet. Studien tar endast hänsyn till projektkostnaden vilket innebär att det begränsas genom att inte räkna med centraladministration och vinst vilket anbudssumman annars också består av. Orsaker till avvikelser har fastställts via intervjuer med platscheferna för respektive projekt. Resultatet som uppnåtts visar på att avvikelser förekommer relativt ofta och främst på grund av ett fåtal orsaker. De poster som visar störst avvikelser genomgående i alla tre projekt är armering/ingjutningsgods, isolering, betong och arbetsplatsomkostnader. De största orsakerna till negativa avvikelser visade sig vara kalkyleringsfel, svåra arbetsplatsförhållanden och dåligt utfört arbete av underentreprenörer. Största orsakerna till att positiva avvikelser uppstått berodde på prutat pris för inköp samt ändrade arbetsmetoder. Det studien kommit fram till är att företaget bör skapa bättre rutiner för erfarenhetsåterföring från yrkesarbetare till kalkylarbetare. Ett annat förbättringsförslag är att även bli bättre på att besöka den tänkta arbetsplatsen innan start av kalkylering. Detta för att förebygga att avvikelserna uppstår i framtida projekt.

 • 10.
  Arvidsson, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Malmström, Helena
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Myten om machokulturen i byggbranschen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byggbranschen har länge varit kraftigt mansdominerad. I dagsläget finns intresse, både från samhället i stort och bland företagen i branschen, att öka andelen kvinnor. Svårigheterna med att få kvinnor att söka sig till, men framför allt stanna inom branschen beror till viss del på den djupt rotade machokulturen. Syftet med den här studien är att finna och belysa faktorer som får kvinnor att stanna i den mansdominerade branschen. Studien undersöker också hur ledaren bör agera och vilken typ av ledarskap som lämpar sig bäst för att integrera kvinnor i verksamheten och samtidigt motverka machokulturen. Studien visar att kvinnorna väljer att stanna i branschen då de är nöjda med de grundläggande faktorerna som arbetsuppgifter, arbetskamrater, lön och arbetstider. För att kvinnorna ska integreras i verksamheten krävs att de ges samma möjligheter på arbetsplatsen som de manliga kollegorna och att det är kompetensen hos individen som står i fokus. Machokulturen motverkas bäst med ett demokratiskt och situationsanpassat ledarskap med fokus på omtanke om de anställda.

 • 11.
  Asklund Andersson, Mathias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  En konservativ bransch i utveckling - Är BIM lösningen?2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag tillämpar BIM vid projektering. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM. För att förse denna studie med kunskap har en fallstudie utförts hos en ingenjörsbyrå. Resultatet av studien visar att företaget arbetar med 3D-modellering samt att implementeringen av BIM i organisationen huvudsakligen har genomförts med fortlöpande utbildning och arbete inom BIM. Studien har identifierat möjligheter och utmaningar som uppkommer när företaget arbetar med BIM. Studiens slutsatser uppmärksammar att det råder brist på kunskap och medvetenhet inom BIM både inom organisationen och inom byggbranschen för att tillgodose se möjligheter som BIM-projektering medför. Studien praktiska implikationer rekommenderar företaget att utveckla en målsättning, införa en grundläggande kunskapsnivå samt att utveckla BIM leveransen.

 • 12.
  Asplund, Eric
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Kron, Joakim
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Modular Apartments - A flexible wall construction for a connection between two modules2016Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rapporten baseras på den bostadsbrist som råder i Sverige. En alternativ lösning på bostadsbehovet är byggnationer av modullägenheter. Idag byggs det främst mindre modullägenheter riktade till unga vuxna och nyanlända. För att tillgodose fler behov måste flexibiliteten för moduler öka så att de kan formas om och byggas i olika storlekar. Det som besvaras i rapporten är vad modulhus är, vilka variabler det tas hänsyn till vid dimensionering av moduler, samt hur två moduler kan byggas ihop till en enhetlig lägenhet. Teorier är baserade på litteratursökningar, även från tidigare kurser inom byggteknik. Ett studiebesök gjordes på Junior Livings fabrik i Kungsör, för att få en mer konkret bild av modulverksamheten i landet. Resultatet av studien består av en framtagen träväggkonstruktion och en övergång, som ska kunna användas för att koppla samman två enskilda moduler till en gemensam lägenhet. Denna lösning är framtagen för företaget Junior Livings moduler. Stor vikt har lagts på dimensionering och uppbyggnad av väggen samt övergången som sedan illustrerats i datorprogrammet Revit. Materialen har tagits fram för att möta de variabler och krav som ställs på bostadshus i Sverige. U-värde har beräknats och jämförts med originalkonstruktion. Avslutningsvis följer en slutsats där frågeställningar besvarats utifrån den teori, det resultat och den analys som utförts i rapporten.

 • 13.
  Barkö, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Godtland, Merete
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hållbar renovering2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  För att samhället ska fortsätta utvecklas behöver hållbarhet vara en del av resonemanget. Medvetenheten av miljövänligare renoveringsmetoder hos fastighetsägare behöver ökas, och därför har denna studie tagit fram skillnader i miljöpåverkan för olika renoveringsmetoder. I studien har ett lägenhetshus, ägt av ett kommunalt bostadsbolag, undersökts utifrån två olika renoveringsalternativ. Det ena alternativet innefattar en totalrenovering med bland annat stambyte, byte av kök och byte av ventilationssystem (till ett värmeåtervinnande). Det andra alternativet, det varsamma, består av relining av avloppsrör, upprustning av befintligt kök, med ommålning av stommar, och byte av fläktaggregat i befintligt ventilationssystem. För att ta reda på vilket alternativ av de två givna metoderna som har minst miljöpåverkan har en jämförelse gjorts där metodernas skillnader har beaktats. Dessa skillnader låg sedan till grund för en livscykelanalys som var det huvudsakliga momentet i studien. Störst fokus lades på den miljöpåverkande faktor som studien kom fram till var den viktigaste, nämligen klimatpåverkan. Utsläpp av koldioxidekvivalenter var det som störst fokus lades vid och som sedan ledde till studiens resultat. Den mest ekologisk hållbara metoden över tid visade sig vara totalrenoveringsmetoden. Detta berodde enbart på den energieffektivisering som byte av ventilationssystem bidrog till. Vid renoveringstillfället var det den varsamma renoveringsmetoden som hade minst miljöpåverkan, men efter 20 år av användning av byggnaden så blev totalrenoveringen mer ekologisk hållbar. Livscykelanalysen visar också vilka åtgärder i renoveringen som är de största klimatpåverkarna sett till utsläpp vilket i sin tur kan leda till att dessa byts ut till något miljövänligare samt att det skapar medvetenhet och upplysning av materials miljöpåverkan. Omfattningen av studiens klimatpåverkan var svårbegriplig och översattes därför till en kostnad i kronor. Denna kostnad är en form av koldioxidskatt som olika forskare menar behövs för att reducera människans påverkan på växthuseffekten. Detta gjordes just på grund av svårigheten att jämföra utsläppens magnitud och för att likställa de båda alternativen för en jämförelse över tid.

 • 14.
  Benayzah, Adam
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Daoud, Clinton
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Miljövänlig byggarbetsplats för en bättre framtid2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Klimatfrågan är idag ett av de större samtalsämnena inom byggvärlden vilket har ett satt ett större ansvar på företag att bygga mer miljövänligt. Alla vet hur viktigt det är att värna om miljön men vi tycker att de flesta företagen gör fel när de lägger de största fokuset på att få en ’’slutprodukt’’ som är miljövänlig, men själva byggarbetsplatsen är inte alls lika miljövänlig. Syftet med denna studie är att miljöarbetet på byggarbetsplatser ska tas på samma allvar som miljöarbetet för byggnader. Genom att få företag sätta upp egna miljömål som speglar de lagar som existerar i Sverige. För att åstadkomma detta skall en bakgrund till vad interna miljömål kan vara samt vad som krävs för att en byggarbetsplats ska uppnå dess interna miljömål. Sedan visa på vilket sätt de interna miljökraven hjälper till att uppnå de befintliga nationella miljömålen Sverige har. Studien bygger på diverse litteraturstudier samt intervjuer. Intervjuerna gjordes med en projektledare och en platschef båda kunniga inom det område vi valt att studera. Studien visar att med hjälp av ISO standarder kan en högre miljökvalitet nås på bygget samtidigt som att följa standarden blir det interna miljömålet. Det påverkar dock alla i företaget som är involverade i projektet då de måste få den kunskap som krävs för att följa den valda standarden. Studien visar även att som följd av att de interna miljömålen uppnås finns det ett klart samband till att de nationella miljömålen främjas.

 • 15.
  Benjaminsson, Amanda
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gustavsson, Amanda
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Project management in a digitalized contruction industry - A study about the challenges and effects of implementation of VDC among project leaders2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Samhället blir alltmer digitalt, men den svenska byggbranschen har inte hängt med lika bra i den pågående digitaliseringen som andra branscher. Det kommer att ligga mycket ansvar på projektledarna i byggprojekten om branschen ska kunna möta de nya utmaningar som uppstår i och med digitaliseringsprocessen. I dagsläget saknas utredningar kring hur digitaliseringen med projektmodellen Virtual Design and Construction (VDC) bättre kan utnyttjas av projektledande konsulter i byggbranschen. Denna studie har därför som syfte att undersöka hur projektledande konsultföretag kan anpassa sig till och utnyttja möjligheterna med VCD för att planera och styra projekt. För att utföra undersökningen formulerades frågeställningar gällande vad VDC innebär för projektledare, hur användningen ser ut idag och vilka utmaningar som måste hanteras för att öka användningen. Frågeställningarna besvarades genom en litteraturstudie och halvstrukturerade intervjuer med medarbetare på Sweco Management i Östergötland, följt av en analys av resultaten. De åtta respondenterna som intervjuades arbetade alla som projektledare. Ämnen som togs upp under intervjuerna handlade om projektledarens roll i byggprocessen, hur respondenterna arbetade med VDC och Building Information Modeling (BIM), vilka effekter de observerat att digitaliseringen har gett samt vilka utmaningar och hinder de upplevde fanns för att implementeringen av VDC skulle lyckas. Få av respondenterna kände att de kunde förklara vad VDC och BIM innebar då de sällan kom i kontakt med begreppen i vardagen. De kände att de hade begränsat med kunskap kring begreppen och att det var svårt att finna tid till att utbilda sig i ämnet. Utifrån intervjuerna drogs slutsatserna att tre utmaningar måste hanteras för att projektledare ska kunna öka sin användning av VDC: kunskapsnivån kring VDC hos projektledare är i dagsläget låg och bör höjas, byggbranschen måste enas om en gemensam definition av begreppet BIM och en relation mellan konsultföretag och deras beställare, som möjliggör utvecklingen av ett samarbete kring utbildning, behöver inledas.

 • 16.
  Bergshem, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Köld, Daniel
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Zoning process - A building block or a brakepad?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige står idag inför en stor utbyggnad av bostadsbeståndet för att tillgodose en ökande befolkning. För att bygga bostäder krävs ofta att detaljplanerad mark tas i anspråk för detta ändamål. Detaljplaneprocessen är en tidskrävande och byråkratisk process och delade meningar kring planeringsutförandet råder. Syftet med studien är att utreda varför detaljplaneprocessen är tidskrävande genom att kartlägga och studera återkommande utredningar och i vilket skede dessa förekommer. Syftet besvaras genom fyra fallstudier av antagna detaljplaner i Östergötlands region tillsammans med intervjuer av tjänstemän. Studien visar på att fyra olika typer av utredningar återkommer i detaljplanerna och att utredningarnas placering i detaljplaneprocessen påverkar tidsåtgången för detaljplaneprojekt. Exploatörens roll i detaljplaneprocessen är betydande, och beroende på hur exploatör väljer att agera i planeringen kan ett detaljplaneprojektets tidsåtgång variera.

 • 17.
  Bihagen, Jennifer
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johnsson, David
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Productivity in construction production for wheel excavators2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Byggbranschen har en låg produktivitetsutveckling i jämförelse med andra industribranscher. Den låga produktivitetsnivån medför stora kostnader för byggföretagen. För att vända trenden krävs det en kartläggning av nuvarande produktivitet för att sedan kunna genomföra en förändring. Ett nytt verktyg för att mäta produktivitet för maskiner ska införas hos Skanska AB och i denna studie utförs mätningen på grävmaskiner på hjul i ett vägprojekt. Mätningen går till så att en produktivitetsmätare placeras på en grävmaskin. Mätaren registrerar rörelse och skickar data till en server som sedan gör om indata till rapporter. Studien har tre syften: det första är att kartlägga normalläget av rörelse för grävmaskiner på hjul, det andra är att ta reda på varför grävmaskinerna inte utnyttjas till högre grad och det sista är hur produktivitetsmätning av grävmaskiner kan minska graden av stillastående inom byggproduktion. De metoder som använts är objektiv mätning, intervjuer och dagböcker. Normalläget av rörelse identifieras till 72–73% för grävmaskinerna i projektet som studien utförts vid. Detta är alltså ett stillestånd på 27–28%. Målet är 0% stillestånd men ett riktvärde att uppnå är 20–25%. Det finns olika typer av stillestånd, de som är planerade och de som är oplanerade. Det som är mest intressant i denna studie är de oplanerade. De vanligaste orsakerna till oplanerade stillestånd uppges vara brister i planeringen, oväntade fel såsom maskinhaveri och sjukdom. Anledningar till planerade stillestånd är ledighet, möten och raster. För att förbättra produktiviteten, minska slöseri och stillestånd av arbetstid för grävmaskiner kan de värden som fås från produktivitetsmätarna användas som en punkt i veckomöten där orsaker bakom data diskuteras. Det blir då en naturlig del av mötet att prata om produktiviteten.  

 • 18.
  Bildsten, Louise
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Marketing and Industrial Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Exploring the opportunities and barriers of using prefabricated house components2011In: Proceedings of the 19th Conference of the International Group of Lean Construction (IGLC) in Lima, Peru / [ed] John Rooke, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To satisfy customers’ desires with a maintained efficiency of the production process is a challenge for many house construction companies. Houses are one-off projects with a production process characterized by variability and complexity that often lead to unpredicted costs. Prefabricated component solutions could possibly solve these issues through modularization, mass customization and delayed product differentiation. The purpose of this paper is to explore the opportunities and barriers to use prefabricated house components. Interviews were conducted with two industrial house manufacturers to pinpoint these opportunities and barriers. The impact of this research may have value for house construction companies considering the use of prefabricated house components. The use of these components may lead to benefits such as shorter lead-time, higher quality, decreased complexity in coordination and reduced risks of production failures. Moreover, this research may be valuable to house component suppliers in the business development of their product offers to industrial house builders.

 • 19.
  Björklund, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Silfverhjelm, Carolina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Safety at the construction site2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Accidents at the construction site are a usual problem today. Therefore we have chosen to investigate how the safety routine is followed at the company Åhlin & Ekeroth. The routines are compared to the results from a questionnaire study and several interviews. We have chosen to delimitate the study to accidents in the workplace because it is the most common work-related injury.

  The goal with our study is to highlight problems in the working environment at the construction site. The result helped us to come up with suggestions for how to increase the safety and decrease the numbers of accidents.

  To answer our questions we did a questionnaire study, interviews and study visits. We visited four projects in Linköping. We did interviews with the staff management at each project and a questionnaire study with the professional workers. Then we put together the result and compared them to different injunctions, laws and the safety routine at Åhlin & Ekeroth.

  The results show that the company´s routines are good and the problem is that they are not followed at the construction site. The biggest reasons for this is piecework, laziness and the attitude to safety.

  The arrangements we have thought of to improve the working environment are to improve the information flow, arrange activities outside work for increased fellowship. We also believe that the system for piecework needs to be modified.

 • 20.
  Björklöf, Sune
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Byggbranschens innovationsbenägenhet: En studie om den svenska byggbranschens inställning till innovationer och branschens beredskapatt hantera innovationsfrågor1986Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The attitude of the building sector towards innovation and its intellectual and organizational preparedness for dealing with the issues of innovation is the aim of this study. The core question can be formulated as follows: Why does a building company accept certain innovations but not others? The fundamental ideas of the study are rooted in the central European tradition of the historico-qualitiative school of thought. Another basic idea for the thesis is Dewcy’s and Bcntley's theory of transactional cognition introduced in Sweden by Hanssen under the term ""field concept" according to which the content and object of knowledge are seen as an entirety. The reason for approaching the problem qualitatively. that is through not highly structured interviews based on the author's long personal experience in the sector, is its compound and many face ted nature a long with the fact that verbal discussion is firmly grounded in building sector tradition.

  Innovations has to pass trough three different filters. These filters are at the point where the innovation enters the company, during the bid preparation process and upon the absorption of the innovation into the project. Important factors influencing the passage through these filters arc papyrophobia, the old boy network (OBN) and the structure of the production system. Papyrophobia is expressed in a general reluctance to deal with theoretical issues and documentation. OBN denotes an informal communication network. Production is run by and within project organizations. i.e. repetitive ad hoc aggregates independent of the parent organization. These factors in combination with time and financial pressure obstruct the possibility of creating a research tradition.

  Characteristic features of the socio-cultural tradition of the sector are that it is male dominated, that the educational system classifies those working in the field according to trade and profession, and that the strong position of production aspects have brought to the forefront the energetic practitioner. His values are strictly professional. Information is to a great extent transmitted orally. There is strength in the ability of Swedish construction firms to plan and improvise within an established frame. However, a certain streak of marginalism with the potential of inhibiting innovation does exist in their pattern of action. Also typical of the tradition is the ideal of the free entrepreneur and the organization of large companies as confederations of a number of small and medium size firms. Finally, a fundamental cultural feature of the construction industry is openness. News spreads rapidly to a competitor.

  Innovations are disseminated in several ways, but one dominant pattern persists that cannot be seen in other industries. While the projects are important for testing and diffusion of innovations, the companies arc more intrumental in propagating information of innovations. The building materials industry's R&D work follows a pattern similar to that of production companies in other sectors.

  The building sector's readiness to follow and work with innovation issues can generally be rated as low. The confinement of interest to production aspects combined with the marked open· ness provides ample room for the materials manufacturers and companies outside the sector to introduce new products and materials. In the long run, it is the gradual change in this assortment that will transform building techniques and technology. Change is generated by other sectors.

 • 21.
  Blomberg, Linnea
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lian, Josefine
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Typhoon-proof hoses2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Filippinerna är ett land som ligger i Sydostasien i västra Stilla havet. Landet drabbas hårt utav tyfoner på grund av dess placering vid ekvatorn där de förutsättningar som behövs för att en tyfon skall uppstå finns. För att en tyfon skall uppstå krävs en havstemperatur över 27 grader, hög luftfuktighet i kombination med ett redan existerande oväder. De bildas i havet där de uppnår sin maximala styrka vilken avtar så fort de kommer in över land. Detta innebär att kuststäder drabbas hårdast av tyfonernas framfart. Då det dessutom är ett utvecklingsland och en stor del av befolkningen lever i fattigdom finns inte de bästa förutsättningarna för att bygga bostäder som håller när ett oväder drar fram. I dagsläget använder man material och metoder som inte är optimala för att klara detta.

 • 22.
  Boberg, Anders
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Stormwater study Linköping City Airport2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The airline industry is an important part of Linköping's industry, with Saab as one of the city's largest companies and employers. Adjacent to Saab is Linkoping City Airport, which air traffic is shared by both the civilian and military traffic from Saab.

  In 2014 the paving for the airport runway need to be replaced and in conjunction with the renewal there are plans for an expansion of the runway. Either by just widen the lane or also extending the lane with 600 meters to the southeast.

  The biggest reason for Linköping City Airport to expand their runway is to accommodate larger airplanes. While renewing the runway the current stormwater system needs to revised as many parts of the runway gets flooded in heavy rain. The system also needs an upgrade to be able to handle an increase in stormwater. A fundamental solution how to solve storm water management is presented in the report. The report also addresses some problems that remain to be solved.

  The report describes stormwater planning in general and also the planning for the rebuilding of the runway at Linkoping City Airport. To limit the work only one suggestion is processed in the report. The suggestion with both a broadening and extension of the runway is presented to see if it is possible to drain the stormwater from the entire runway to the west. A requirement throughout the planning has been that the new system can't add more stormwater than it does today to the current system in the western part of the airport. Therefore the volume for a detention storage has been calculated.

  The rational method has been used for sizing the pipes. For the calculations of the detention storage flow time has been taken into account.

  The result of the planning indicates that there are large amounts of stormwater that will be needed to be delayed. The result is presented in a number of plan and profile drawings showing the location of selected wells and pipes in both horizontally and vertically perspective. The result of the planning also shows that it is quite possible to divert surface water to the western parts of the airport, with the help of gravity. However a disadvantage is that the amount of surface water that needs to be delayed is about 1500 cubic meters, and space to construct the detention storage is scarce.

  The conclusion of the work is that the project requires additional planning and multiple options for the horizontal planning of the stormwater system to find the solution that has the highest economical sustainability. Costs need to be considered in the planning, and there needs to be an economic reasonableness if the airport is going to expand in 2014.

 • 23.
  Bruce, Linnéa
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Timeefficiency of constructionwork in a developing country2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To work time efficient, structured and to not waste time are important factors at a construction work. Time is money and the more time a job takes the more money it costs. In theory, there are several factors that affect the efficiency at a construction site. Some of these factors are structural and schedules, work preparation, planning, method improvement and to identify targets. Most of these factors are used in construction work in Sweden, but the construction is not as developed in a developing country and they often work day by day. A country that has problems with efficiency in the workplace is the poor country Philippines in Asia.

  During a volunteer work trip to the Philippines was the deficiencies and timing problems during construction observed. Volunteer work took place in a small village called Los Amigos outside the town of Davao. The work was to build and renovate homes and the area around the buildings for wheelchair people who can’t afford their own homes. Besides the volunteer work was a construction site that was observed during the trip. The construction site is made up of a basketball court.

  This study aims to observe the construction work in the Philippines to identify problems with building work and efficiency in the workplace. Through observations and an interview with a supervisor in the village of Los Amigos have the different time problems been reflected and discussed. Based on the theoretical frameworks and taking into account the culture of the country have improvement proposals been worked out.

  The report ends with two sections that describe how to work more time-efficient, structured and avoid time losses. One section deals with the construction work on volunteer work and the other for a work on the basketball court built in the same area. The workplaces are of completely different character and various improvement proposals have thus been drawn up.

 • 24.
  Bäckström, Gustav
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Wallberg, Sammy
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kvalitetskontroll och säkring av internationella byggprojekt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose and aim of this study are to examine how quality control and assurance is performed and how it varies in different regions around the world and strive towards international standardization of quality assurance. The foundation to the idea of this study is a Swedish company, called Runway Safe, working with international affairs regarding a safety solution for airport runways. To complete the study, cultural differences and structural differences in organizations comes to consideration.

 • 25.
  Carlsson, Axel
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Oxelbark, Eric
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Public Procurement - Pitfalls and Possibilities2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att den ska lyfta fram problematiken byggföretagen upplever samt fungera som en fingervisning om i vilken riktigt eventuella förändringar i upphandlandets genomförande kan göras. Målet är att ta reda på vad branschen tycker om LOU och hur företagen förhåller sig till lagen. Vilka är dess problemområden som orsakar misstro och överklaganden? Undersökningens frågeställning: •Vad tycker entreprenörerna om tillvägagångssättet? •Vilken förändring skulle entreprenörerna vilja se?

 • 26.
  Carlsson, Jennifer
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lindhe, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Förbrukningsmaterial på byggarbetsplatser2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I studien behandlas hantering av förbrukningsmaterial samt tillvägagångssätt för att öka en snickares värdeskapande tid, alltså den tid som genererar ett värde för kunden. Konceptet Lean är en central del i studien och dess tillämpbarhet inom byggproduktion har undersökts. Lean bygger bland annat på att i möjlig mån minimera aktiviteter som saknar värde för kunden, exempelvis tid spenderad på att leta material. Konceptet handlar även om ökad struktur och standardisering av arbetssätt på arbetsplatser. Då sex olika projekt finns med i studien, ingår en utredning över hur respektive projekts materialhantering är utformad. I studien ingår även en undersökning kring potentialen i användandet av arbetssättet med förrådsman på byggarbetsplatser.

 • 27.
  Egnell, Karl
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Standardized Technical Building Requirement2016Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna rapport behandlar tekniska beskrivningar. Främst med fokus på problematiken för att skapa dessa på national men även global nivå samt utvecklingspotentialen med att standardisera dessa. Rapporten inriktar sig på stora industriella aktörer med en repetitiv hantering av byggprojekt för att på minsta möjliga sätt hindra sin kärnverksamhet men även underlätta utveckling och utökning av sin produktion. Rapporten tar upp fördelar men även potentiella nackdelar med ett standardiserat förfarande, därigenom vad företag måste tänka på och säkerställa för att få en fungerande och utvecklande process. I syfte att motivera företagens arbete med standardiserade beskrivningar visar rapporten vilka riktvärden som kan påverkas. Riktvärden som baseras på kompetenta personers erfarenhet inom branschen. Med detta förklaras även vikten i att sätta upp mål för utvecklingen och samtidigt processer för att följa upp så att uppsatta mål uppnås men även återkopplas genom erfarenhetsåterföring och revidering. Tre större industriella aktörer har medverkat i arbetet med rapporten, alla tre med ett stort fokus på vad en standardisering kan innebära för deras verksamhet. Där av har rapportens kärndelar anpassats efter att stämma överens med företagens frågeställningar. Då tekniska beskrivningar inom branschen inte är något nytt fenomen men att standardisera dessa ännu ej är i bruk, konstateras att ämnet måste undersökas mer samt testas i praktiken för att helt kunna följa upp att företagen mål uppnås. Dock kan av rapportens slutsatser dras att det finns stora besparingar och effektiviseringar som potentiellt kan påverkas. Detta med utgångspunkt av digniteten för de projekt företagen kommer i kontakt med.

 • 28.
  Eidner, Albin
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Engman, Markus
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  En studie i energieffektivisering av miljonprogrammet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vi står idag inför stora utmaningar för att minska miljöpåverkan. Fastigheter och främst flerbostadshus står för en stor del av energiåtgången i världen. Det krävs därför åtgärder för att effektivisera deras energianvändning. I Sverige byggdes en miljon bostäder mellan åren 1965 och 1974, en stor del av dessa bostäder var flerbostadshus. Dessa bostäder har med dagens mått mätt dålig energiprestanda och en stor del av beståndet kommer även att behöva omfattande renoveringar under de kommande åren. I denna studie undersöker vi hur renoveringar har gjorts när energieffektivisering dessa bostäder har skett. Vi har studerat olika projekt där man har energioptimerat på olika sätt. Vi har också studerat olika tänkbara lösningar för att energioptimera ett lamellhus i två våningar uppfört 1973. Rapporten presenterar tre olika förslag på tänkbara lösningar för att energioptimera fastigheten. De åtgärder som undersökts är fönsterbyte, tilläggsisolering av väggar både invändigt och utvändigt, tilläggsisolering av plattan invändigt samt tilläggsisolering av sockeln utvändigt.

 • 29. Order onlineBuy this publication >>
  Ekeskär, Andreas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Exploring Third-Party Logistics and Partnering in Construction: A Supply Chain Management Perspective2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The construction industry is associated with problems such as low productivity and high costs. This has been highlighted in several government-funded reports in both Sweden and in the UK during the course of over two decades. The construction industry is a large industry sector employing hundreds of thousands and a large contributor to a country’s GDP. The problems therefore have a large impact on society. Some of the problems are rooted in the organizational structure of the construction industry. Compared to other manufacturing industries, the construction industry is organized in temporary organizations. The temporary organizations cause temporary supply chains, fragmentation among construction industry actors and adversarial relationships between those actors. Partnering has been but forward as a solution to overcome the temporariness and the adversarial relationships in the construction. Another solution to mitigate the problems suggested in the reports is supply chain management (SCM). Both concepts have been taken from the manufacturing industries and partnering has been more successful compared to SCM in the construction industry. In the construction industry the progress towards SCM has focused on logistics. In recent years dedicated third-party logistics (TPL) solutions have emerged in the Swedish construction industry, where a company is hired to manage the logistics in a construction project.

  The purpose with the research presented in this licentiate thesis is to explore how client initiated TPL solutions and partnering can be facilitators for SCM in the construction industry. Being a new phenomenon in the construction industry TPL solutions provide a logistical competence not necessarily included in a traditional construction project. Therefore, TPL solutions are of particular interest when studying the realization of SCM in the construction industry. In the process of realizing SCM in the construction industry, the construction clients have been put forward as having a crucial and important role. The clients are the initiator and funder of construction projects and as such the client can influence the course of a construction project. Therefore, it is of interest to study how the client can take an active role in this process. Initiating a TPL solution in a construction project is one way for a client to take an active part in the realization of SCM in construction.

  However, in order to study how clients can take an active role towards the realization of SCM in the construction industry, there have to be an understanding of how SCM is to be adopted to the construction industry context. SCM that derives from the manufacturing industry is designed to be used in long-term relationships with permanent organizational structures. The construction industry on the other hand is associated with short-term relationships and a temporary organizational structure. Partnering that is designed to mitigate the temporariness and establish long-term relationships have been quite successful in the construction industry, and could therefore be used as a facilitator for SCM in construction.

  To study the use of client initiated TPL-solutions in construction and the realization of SCM in the construction industry the following research questions have been addressed:

  • RQ1: To what extent can a third-party logistics solution be a facilitator for client driven SCM in the construction industry?
  • RQ2: How will upstream and downstream tiers be affected when a thirdparty logistics provider is used in a construction project?
  • RQ3: How can partnering be used a mean to facilitate the realization of SCM in the construction industry?

  To answer the research questions two main methodologies have been used; case study for the empirically grounded research and conceptual studies for the analysis of the case studies as well as for comparing the two concepts of partnering and SCM. All questions have been grounded in literature and previous research. The findings of this research is therefore grounded in both theory and in practice. The main findings of this research is that TPL solutions are not a quick fix for realizing SCM in the construction industry. However, if used right a TPL solution can be an effective tool to address logistical issues in a construction project and to establish an interface between the supply chain and the construction site. By initiating a TPL solution the client addresses the importance of logistical competence in a construction project. A TPL solution does not have a purpose of its own; a TPL solution is a service function to the construction project, providing expertise on logistics management. There are also a number of driving forces and concerns that have been identified, if they are addressed prior to a TPL solution is implemented, the likelihood of its success will increase.

  Furthermore, both partnering and SCM rely on high trust and share several key components and issues that have to be addressed. Partnering on strategic level with several suppliers included can even be hard to distinguish from SCM. Wherefore, partnering is considered a facilitator for the realization of SCM in construction. By addressing the necessary issues in both concepts a good foundation for SCM is established.

  List of papers
  1. Third-party logistics in construction: the case of a large hospital project
  Open this publication in new window or tab >>Third-party logistics in construction: the case of a large hospital project
  2016 (English)In: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 34, no 3, p. 174-191Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The construction supply chain is of temporary nature and complex, with many interactions between multiple actors in different construction projects. This challenging context typically leads to relatively higher costs and lower productivity, compared to other industries. Supply chain management (SCM) has been put forward as a mean to better handle this challenging context. As a part of SCM initiatives some construction industry stakeholders have turned to third-party logistics (TPL) providers, especially in large construction projects. The use of TPL providers is a new, and under-investigated, phenomenon in the construction industry. The main purpose of this study is thus to explore the use of a TPL provider in a large construction project and to analyse its resulting effects. Driving forces and possible concerns for implementing TPL are identified and the possibility for TPL to be a facilitator for implementing SCM in construction is investigated. The research is based on a literature review and an explorative case study of a large hospital project in Sweden, where the client and the main contractor have initiated the use of a TPL provider to coordinate sourcing and materials handling activities on site. The results show positive effects on establishing an effective interface between the construction site and the supply chain. The results also show that a TPL solution facilitates an increase in productive work at the construction site itself, a reduction of costs and an increased utilisation of site assets. On the downside, the study also shows a lack of SCM knowledge amongst the involved actors in the project, hindering them to reap the full potential of TPL.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2016
  Keywords
  Case study, construction logistics, construction supply chain, supply chain management, third-party logistics
  National Category
  Construction Management Transport Systems and Logistics Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-128817 (URN)10.1080/01446193.2016.1186809 (DOI)
  Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2017-11-30
  2. Third-party logistics in construction: Perspectives from suppliers and transport providers
  Open this publication in new window or tab >>Third-party logistics in construction: Perspectives from suppliers and transport providers
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Suppliers and transport providers are key parties in the construction supply chain, and

  their respective roles when employing third-party logistics (TPL) is investigated. The

  purpose is to analyze how they are affected by the TPL solution in terms of their

  attitudes towards the use of TPL, the experienced effects from the TPL solution, and

  their level of supply chain management (SCM) maturity. This is done by a literature

  review and an explorative case study at a large construction project employing a TPL

  solution. Results show a positive attitude and that they actively address SCM issues,

  whereas actual effects are inconclusive.

  Keywords
  Construction management, Supply chain management, Third-party logistics, Case study
  National Category
  Construction Management Transport Systems and Logistics Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-128818 (URN)
  Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2016-06-01
  3. Partnering as a mean towards the use of supply chain management in temporary construction organizations
  Open this publication in new window or tab >>Partnering as a mean towards the use of supply chain management in temporary construction organizations
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The construction industry is a complex industry typically working in temporary

  organizations. The temporary organizational structure of the construction industry affects

  the outcome of construction projects. In recent years the construction industry has been

  associated with problems such as low productivity, high costs, high waste and poorly

  managed supply chains. To overcome these problems, several government funded reports

  and research reports have addressed the problems. Two concepts have gained a lot of

  interest in these reports: partnering and supply chain management (SCM). However,

  partnering, that have been introduced to overcome the temporariness in the construction

  industry has been more successful than SCM. A reason behind this could be that SCM

  derives from the manufacturing industry and is directed towards long-term relationships

  and permanent organizational structures. By a conceptual literature review it is

  investigated if the realization of SCM in construction could be facilitated by the use of

  partnering. Both concepts share many components and partnering has been a successful

  approach to overcome the boundaries temporary organizations imply. The two concepts

  are in fact so similar that it can be argued that partnering is a subset of SCM focusing

  relationships. The question would then be what type of partnering approach is most

  suitable when realizing SCM in construction.

  Keywords
  Partnering, Supply chain management, Temporary organizations, Construction management, Construction industry
  National Category
  Construction Management Transport Systems and Logistics Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-128819 (URN)
  Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2016-06-01
 • 30.
  Ekeskär, Andreas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Partnering as a mean towards the use of supply chain management in temporary construction organizationsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The construction industry is a complex industry typically working in temporary

  organizations. The temporary organizational structure of the construction industry affects

  the outcome of construction projects. In recent years the construction industry has been

  associated with problems such as low productivity, high costs, high waste and poorly

  managed supply chains. To overcome these problems, several government funded reports

  and research reports have addressed the problems. Two concepts have gained a lot of

  interest in these reports: partnering and supply chain management (SCM). However,

  partnering, that have been introduced to overcome the temporariness in the construction

  industry has been more successful than SCM. A reason behind this could be that SCM

  derives from the manufacturing industry and is directed towards long-term relationships

  and permanent organizational structures. By a conceptual literature review it is

  investigated if the realization of SCM in construction could be facilitated by the use of

  partnering. Both concepts share many components and partnering has been a successful

  approach to overcome the boundaries temporary organizations imply. The two concepts

  are in fact so similar that it can be argued that partnering is a subset of SCM focusing

  relationships. The question would then be what type of partnering approach is most

  suitable when realizing SCM in construction.

 • 31.
  Ekeskär, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Third-party logistics in construction: Perspectives from suppliers and transport providers2015In: Proceedings of the 22nd EurOMA Conference: Operations Management for Sustainable Comeptitivness, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Suppliers and transport providers are key parties in the construction supply chain, and their respective roles when employing third-party logistics (3PL) is investigated. The purpose is to analyze how they are affected by the 3PL solution in terms of their attitudes towards the use of 3PL, the experienced defects from the 3PL solution, and their level of supply chain management (SCM) maturity. This is done by a literature review and an explorative case study at a large construction project employing a 3PL solution. Results show a positive attitude and that they actively address SCM issues, whereas actual effects are inconclusive.

 • 32.
  Ekeskär, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Third-party logistics in construction: Perspectives from suppliers and transport providersManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Suppliers and transport providers are key parties in the construction supply chain, and

  their respective roles when employing third-party logistics (TPL) is investigated. The

  purpose is to analyze how they are affected by the TPL solution in terms of their

  attitudes towards the use of TPL, the experienced effects from the TPL solution, and

  their level of supply chain management (SCM) maturity. This is done by a literature

  review and an explorative case study at a large construction project employing a TPL

  solution. Results show a positive attitude and that they actively address SCM issues,

  whereas actual effects are inconclusive.

 • 33.
  Ekeskär, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Third-party logistics in construction: the case of a large hospital project2016In: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 34, no 3, p. 174-191Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The construction supply chain is of temporary nature and complex, with many interactions between multiple actors in different construction projects. This challenging context typically leads to relatively higher costs and lower productivity, compared to other industries. Supply chain management (SCM) has been put forward as a mean to better handle this challenging context. As a part of SCM initiatives some construction industry stakeholders have turned to third-party logistics (TPL) providers, especially in large construction projects. The use of TPL providers is a new, and under-investigated, phenomenon in the construction industry. The main purpose of this study is thus to explore the use of a TPL provider in a large construction project and to analyse its resulting effects. Driving forces and possible concerns for implementing TPL are identified and the possibility for TPL to be a facilitator for implementing SCM in construction is investigated. The research is based on a literature review and an explorative case study of a large hospital project in Sweden, where the client and the main contractor have initiated the use of a TPL provider to coordinate sourcing and materials handling activities on site. The results show positive effects on establishing an effective interface between the construction site and the supply chain. The results also show that a TPL solution facilitates an increase in productive work at the construction site itself, a reduction of costs and an increased utilisation of site assets. On the downside, the study also shows a lack of SCM knowledge amongst the involved actors in the project, hindering them to reap the full potential of TPL.

 • 34.
  Ekeskär, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Vennström, Anders
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Third-party logistics in large construction projects: A SCM perspective2014In: Proceedings of the 21st EurOMA Conference: Operations Management in an innovative economy, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate the use of 3PL providers in large construction projects, and to identify main drivers and barriers, as well as the resulting effects, when implementing SCM by the use of 3PL providers. This is done by the means of a literature review and an explorative case study, the latter being a large hospital construction project. The results show positive performance effects in terms of increased productivity, resources utilization, and delivery performance, but also that there are challenges when it comes to organizational setting, policy adherence and supply chain coordination.

 • 35.
  Ekman, Harald
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Effektiv dimensionering av stånginfästningar i Excel2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Byggbranschen anses ofta som långsam, dyr och ineffektiv, vilket skapar möjligheter till förbättring. Denna uppsats angriper projekteringsskedet då konstruktionsritningar skapas. Dimensionering av stålanslutningar kan upplevas som en komplicerad och lång process, speciellt vid handberäkning Det lämnar utrymme för effektivisering som på så sätt sparar både tid och pengar. Uppsatsen avgränsas till stålanslutningen stånginfästning som är vanligt förekommande i fackverkskonstruktioner av olika slag. Exempel på sådana konstruktioner är fackverkstakstolar, fackverksbroar samt vid stagning av andra konstruktioner med hänsyn till vippning och knäckning. En genomgång av dimensioneringsgången har gjorts och exempeluppgifter har skapats för att kunna tillämpa kunskaperna. Därefter programmerades samma dimensioneringsgång i Excel för att undersöka vilka möjligheter till effektivisering som finns med programvaran. En avgörande faktor till knutpunktens kapacitet uppmärksammades. Knutpunktens kapacitet beror till stor del av stängernas utformning i förhållande till varandra. Vidare observerades goda dimensioneringsmöjligheter i Excel där kontroller och dimensionering av alla möjliga stålprofiler utförs på ett ögonblick. Dessutom ges en visuell överblick av möjliga alternativ hållfasthetsmässigt men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Stålprofilerna ställs mot varandra i grafer för att på så sätt förenkla valet av profil. Då fråga om tillgänglighet eller behov av anpassad redovisning av dimensioneringsberäkningar är aktuellt rekommenderas Excel.

 • 36.
  Ekman, Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Moen, Jesper
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter? • Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika visualiseringstekniker? • Vilka metoder ger ett verklighetstroget visualiseringsresultat vid interiör respektive exteriör visualisering? Slutsatsen med studien är att varje situation är unik och att det finns fördelar och nackdelar med varje teknik och metod i de olika programmen. För att nå ett önskat slutresultat så gäller det att lära sig hur varje metod fungerar och sedan anpassa den utifrån varje enskild situation.

 • 37.
  Eliasson, Tina
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Olsson, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Social sustainability in the construction industry2017Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Byggbranschen står nu inför ett utmanande kliv i hållbarhetens riktning - att ta sig an och arbeta för en socialt hållbar samhällsutveckling. Intresset att arbeta med detta är stort hos både entreprenörer, beställare och samhället i stort. Detta bidrar till att offentliga beställare formulerar krav på socialt arbete i offentliga upphandlingar, då offentlig upphandling är ett verktyg med stor genomslagskraft som kan användas för att föra detta arbete framåt. Syftet med studien är att ta reda på vad begreppet sociala hänsyn innebär, att sammanställa vilka krav på sociala hänsyn som ställs och kommer att ställas i upphandlingar som offentliga beställare i Östergötland annonserar samt identifiera de områden som beställarna avser utveckla inom ämnet. Detta för att entreprenörföretagen ska kunna satsa på en utveckling av det område inom sociala hänsyn som kommer att vara mest aktuellt i regionen, nu och i kommande upphandlingar. Detta mynnar ut i frågeställningarna: Vad innebär begreppet sociala hänsyn? Vilka krav på sociala hänsyn ställer offentliga beställare vid upphandling? Vilka åtgärder bör entreprenörerna vidta för att leva upp till kraven på sociala hänsyn som offentliga beställare prioriterar? Genom intervjuer med beställare och entreprenörer i byggbranschen har en grund skapats för att kunna definiera begreppet sociala hänsyn som "en inkludering av alla individer i samhället oavsett kön, ålder, fysisk förmåga eller etnisk tillhörighet". Insamling av publicerade förfrågningsunderlag visar på att det fokusområde inom social hållbarhet som prioriteras idag är krav på sysselsättningsåtgärder, där fokus ligger på att inkludera individer som står utanför arbetsmarknaden. Slutsatsen är att entreprenörerna bör arbeta för att skapa fler platser i driftentreprenader och produktion, för att öka antalet sysselsatta, samt komplettera detta med bra utbildningar, handledning och stöttning. Det har även visat sig finnas förbättringsmöjligheter i beställarorganisationernas arbete med att ställa krav på sociala hänsyn, vilka, utöver svaren på frågeställningarna, presenteras i slutsatsen.

 • 38.
  Elisasson, Tina
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Olsson, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sociala hänsyn i byggbranschen2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry is facing a challenging step in the direction of sustainability - to embrace and work for socially sustainable development. The construction companies, public clients and society have a great interest working with this. This means that public clients formulate social work requirements in public procurement, as public procurement is a powerful tool that can be used to advance this development.

  The purpose of the study is to identify the concept of social sustainability, to compile what requirements regarding social sustainability are made and will be made by public purchasers in Östergötland, and identify the areas that the public purchasers intend to develop. This enables construction companies to focus on developing the area of social sustainability that will be most relevant in the region, now and in future procurements. Through interviews with clients and contractors in the construction industry, the overall perception of the concept of social sustainability can be described as "an inclusian af all individuals in saciety, regardless af sex, age, physical ability ar ethnicity."

  Through the collection of published inquiries, it was found that the priority focus on social sustainability today is a requirement for employment measures, focusing on including individuals outside the labor market. The conclusion is that the construction companies need to create more jobs in production, to increase the number of employed and supply them with good education, introduction and support. It has also been shown that there can be a couple of improvements in the work of the public purchasers claiming social sustainability.

 • 39.
  Engström, Leo
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Hugo
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  En studie i val av pelaravstånd vid industrikonstruktion2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Detta examensarbete är en studie av pelaravstånd i industrihallar där en kostnadsjämförelse mellan olika c/c-avstånd utförts. Studien behandlar även teori bakom de olika beräkningar som industrihallarna kan dimensioneras för. På uppdrag av SWECO har tre olika hallar dimensionerats och jämförts för att undersöka om det var ekonomiskt fördelaktigt ur ett materialkostnadsperspektiv att frångå det vanligaste pelaravståndet inom företaget på 6 meter. Detta har utförts med en hall vars bredd är 26 meter, längd 36 meter och höjd 20 meter. Hallbyggnaden är belägen i Norrköping och beräknad med områdets förutsättningar. Med hjälp av handberäkningar och datorprogrammet Frame Analysis har fackverk med tillhörande stålpelare dimensionerats för att bestämma ramarna i hallbyggnaderna. Därefter har priser tagits fram för att kunna jämföra de olika hallarna med c/c-avstånd 4,5m, 6m, och 7,5m. Jämförelsen resulterade i att hallen med c/c-avstånd 7,5m var det mest fördelaktiga med rådande förutsättningar ur ett materialkostnadsperspektiv, men procentuellt är dessa skillnader små. Det har även studerats huruvida det är möjligt att optimera stålvikten av det vanligaste pelaravståndet inom företaget på 6 meter i c/c-avstånd. Resultatet visar att i de fall vippning är dimensionerande är det fördelaktigt att använda sig av svetsade profiler istället för valsade till pelarna i ramarna. Med svetsade profiler kunde indata för tvärsnittet skräddarsys och en optimering av stålvikten kunde göras.

 • 40.
  Erlandsson, Hampus
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Decision support for new travel center in Norrköping2015Independent thesis Basic level (university diploma), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Beslutsunderlag för nya resecentrum Norrköping i samband med den nya järnvägen Ostlänken. Detta arbete utgör en del av det beslutsunderlag som Norrköpings kommun tagit fram i samband med det nya resecentrumet. Rapporten avhandlar uppbyggandet av en 3d-modell av resecentrumet i 3ds-max samt enkel visualisering i Lumion 3D. Arbetet avhandlar också användandet av interaktiv visualisering som en del av tidig planeringsprocess. Interaktiv visualisering innebär att modeller byggs upp på plats istället för att bollas mellan parter Användandet av interaktiv visualisering har positiva effekter på bland annat samarbete, interaktion mellan beställare och konsulter samt för inlevelsen i hur olika designer påverkar rummet. Det sparar även tid genom att beslut om ett förslag kan tas snabbare än om man skulle bolla förslag mellan parter. Den lindrar också inlåsningseffekter, att man fastnar i en design. Tidiga modeller gör det också lättare för konsulter att tolka olika förslag och som ett komplement till traditionella 2d-ritningar.

 • 41.
  Falkman, Anton
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Myöhänen, Sebastian
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Comparative study of joists for a industrial building2016Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att avgöra om ett stål- eller betongbjälklag lämpar sig bäst för industribyggnaden sett ur ett konstruktions- och ekonomiskt perspektiv. Rapporten är även tänkt att kunna fungera som ett hjälpmedel för blivande ingenjörer eller andra personer som beräknar och analyserar liknande konstruktioner. I rapporten har vi två stycken frågeställningar, hur ett mellanbjälklag bör utformas och vilka faktorer som är avgörande. För att svara på dem använder vi oss av kvantitativa metoder. Rapporten är uppbyggd på relevant litteratur som har behandlats och gett oss en grund att stå på. Med hjälp av denna litteratur har vi sedan utfört beräkningar, analyserat, tolkat och diskuterat. De resultat som vi kommer fram till i rapporten är att båda de olika typerna av mellanbjälklag klarar boverkets krav och båda materialen skulle kunna användas för att konstruera mellanbjälklaget i den aktuella industribyggnaden om så önskas. Båda bjälklagen i stål respektive betong har sina materialspecifika för- och nackdelar. Betong är ett billigare material och har ett bra brandskydd utan att någon extra behandling behövs. Å andra sidan väger betong mer och kräver större dimensioner. Stål är lättare och kan utföras i mindre dimensioner, det finns även fungerande brandskydd för stål, dock måste den appliceras separat, antingen genom brandskyddsfärg eller genom överdimensionering. Slutsatser och rekommendationer är att båda materialen kan användas som mellanbjälklag för byggnaden i fråga. Den avgörande faktorn blir helt klart den ekonomiska aspekten då betong är betydligt billigare än stål. Rekommendationen blir därmed att mellanbjälklaget byggs i betong.

 • 42.
  Forsberg, Martin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Dimensioning of concrete walls against cleavage under concentrated loads2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sprickor i betongkonstruktioner kan ha en förödande effekt på konstruktioners säkerhet och stabilitet, men kan även göra att det blir en oangenäm syn att kolla på. Dessa sprickor orsakas utav dragspänningar i betongen som kan uppkomma som konsekvenser från olika typer av laster. Denna rapport fokuserar på spänningar orsakade utav en koncentrerad belastning på betongväggar. Syftet är att se hur spjälksprickor uppkommer och vilka åtgärder man kan göra mot detta med hjälp av armeringsbyglar eller armeringsstegar i betongväggar. Detta gör att målet blir att skapa en smidig beräkningsgång för att undersöka hur mycket armering som krävs och även se hur armeringsstegar kan användas för detta ändamål. För att ställa upp beräkningar så har fackverksanalogin använts och kraftspridningen har grund i kraftlinjemetoden för att denna metod ger en bra spegling av hur krafterna kommer att spridas i konstruktionens diskontinuitetszoner. Resultatet är en beräkningsgång av kontroller om det finns risk för att spjälkning och prägling förekommer och framtagandet av den erforderliga spjälkarmeringarea som behövs vid en koncentrerad last och hur denna ska placeras när risken finns. Armeringsstegar i skalväggar är inte att rekommendera för att de har en liten diameter och utbredningshöjden gör att det krävs många stegar för att klara av krafterna.

 • 43.
  Fredriksson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Thunberg, Micael
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Shurrab, Hafez
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology.
  Torres, Joan
  Chalmers Industriteknik (CIT).
  Exploring contextual variables of tactical planning within the construction industry2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose is to explore what context dependencies within the planning environment of the construction industry that need to be considered designing tactical planning processes. The preliminary result using a Delphi study including architects, clients, contractors, researchers, and suppliers indicates that the top five most important context dependencies are: Several kinds of stakeholders, Several planning phases, Lack of standardisation in planning, Low information sharing, and Opportunistic behaviour. Based on the patterns between the different expert groups two propositions are developed, indicating lack of shared understanding of planning between different stakeholders in construction and a project focus when thinking of planning.

 • 44.
  Fält, Viktor
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Strategies to effectively integrate a 3D model of a building in a software systems for real-time visualization2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En unik presentation av en byggnad modellerad som en 3D-modell kan göras med avancerad teknik. Ett sätt att presentera den på är till exempel på en 360-graders immersiv display, där möjligheten att interaktivt ”gå runt i” 3D-modellen erbjuds med hjälp av sex stycken projektorer som samverkar. Detta presentationssätt har Norrköpings visualiseringscenter som mål att erbjuda. För att göra detta krävs det att man tar hjälp av programvaror för realtidsvisualisering. En av dessa kan vara Unity 5 som är en spelmotor. Målet med examensarbetet är att hitta tillvägagångssätt och strategier för att effektiv integrera en 3D-modell av en byggnad i Unity 5. För att göra detta så tillämpas en teknisk undersökning med observationer som metod. Denna undersökning visar att en integration för att återspegla modellen modellerad i Revit till programvarusystem för realtidsvisualisering kan utföras. Återspeglingen är ett faktum som får tas i relation till integrationens helhet och kan inte bli exakt. Frågan är om den kan utföras effektivt nog för vad som Norrköpings visualiseringscenter vill kunna erbjuda. Vilket den kan om modellens uppbyggnad, storlek och projektbegränsningar är rimliga i förhållande till tid och kostnad. Det är dessa aspekter som avgör om integrationen kan utföras effektivt. Kunskap om hur integrationen ska gå till med alla materialinställningar som behövs är dessutom en väsentlig faktor.

 • 45.
  Gawriye, Georgina
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Nilkam, Kotchakorn
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bristande kommunikation kostar!2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ett framstående samt återkommande problem i Sveriges byggindustri är då kommunikation brister mellan aktörerna, vilket kostar. Byggprocessens alla skeden tillsammans med ett stort antal aktörer är de två största anledningarna till missförstånd och försummad information. Ett projekt som utförs i partnering går ut på öppenhet och gemenskap. Syftet med denna studie är att undersöka de kommunikationsbrister som kan uppkomma under ett partneringsamarbete mellan beställare och byggentreprenör. Målet blir då att utveckla förbättringsåtgärder som gynnar det framtida samarbetet mellan de två aktörerna och effektiviserar projektering samt produktion av ett projekt. Metoder som använts är litteraturstudier tillsammans med semistrukturerade intervjuer och workshop. Det deltog totalt åtta personer i intervjuerna från företagen som vi kallar för aktör B, som är beställaren, och aktör E, som är byggentreprenadföretaget, då dessa vill förbli censurerade i denna rapport. Resultatet av studien fastställer fem byggstenar för partnering: Teambuilding och relationer, gemensamma mål, konflikthanteringssystem, upphandling och kontrakt och sist men inte minst uppföljning och ständiga förbättringar. Resultatet påvisar att kommunikationsbrister uppstår när dessa inte är väldefinierade mellan aktörerna. Partnering hade fler fördelar än nackdelar enligt respondenterna, det vill säga så länge det utfördes på rätt sätt. För att förhindra att dessa kommunikationsproblem uppstår har den teoretiska referensramen tillsammans med empirin givit oss möjligheten att bidra med ett par förbättringsförslag: Definiera byggstenarna i tidigt skede med hjälp av en extern specialist, använda sig av en objektiv moderator under de mest väsentliga mötena samt uppföljning genom sammanställning av utvärderingar från representanter av varje led.

 • 46.
  Glad, Wiktoria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lokala fjärrvärmemonopol upplevs hindra utvecklingen2012In: Husbyggaren - Svenska byggingenjörers riksförbund, ISSN 0018-7968, no 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Några skäl till att fastighetsbolag inte sparar mer energi än vad de gör är lokala fjärrvärmemonopol, bristen på tid och för slimmade organisationer. Kunderna upplevs också som förvånansvärt passiva. Allt detta enligt uppgifter från fastighetsbolagen själva.

 • 47.
  Göransson, Olof
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Nilsson, Andreas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  A total cost analysis of reinforcement management2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En totalkostnadsanalys som jämför två olika alternativ för armering. I första alternativet tillverkar företaget sin egen armering på ett lager för att sedan transportera ut armeringen till byggarbetsplatsen i färdiga armeringskorgar. I det andra alternativet beställs ILF (inläggningsfärdig armering) som levereras direkt till byggarbetsplatsen där den sedan knyta. Rapporten innehåller en beskrivande teoretisk referensram, noggrann beskriv av beräkningsgången samt analys och slutsatser utifrån resultaten i beräkningarna.

 • 48.
  Hadad, Filip
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  How much value has building Visualization?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna studie beskriver hur byggvisualiseringen kan effektiviseras vid programskedet med en kombination av programvarorna Google Sketchup och Lumion. Studiens underlag har erhållits från ED bygger drömmar AB och beskrev ett bostadsområde som ska visualiserats. Syftet med studien är att ge förståelse för byggvisualiseringsprocessen samt att beskriva hur byggvisualiseringen kan effektiviseras vid programskedet. Studien består av två frågor som lyder:

  • Hur går byggvisualiseringsprocessen till?
  • Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet?

  Metoden som användes för att svara på denna frågeställning är genom en beskrivning under hela experimentella byggvisualiseringsprocessen där resultatet kommer besvara på den nämnda frågeställningen. Arbetet genomfördes genom att data har samlats från den beskrivna byggvisualiseringsprocessen samt resultatet som byggvisualiseringen gav, där resultatet har beskrivits i en tabell samt renderade bilder. Slutsatsen som studien kom fram till var att avgörandet av effektiviseringen av visualiseringen är subjektiv och är beroende på läsaren. För att få ett klart svar så krävs det att läsaren själv gör sin bedömning angående sin egen situation.

 • 49.
  Hallkvist, Isabelle
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nilsson, Elin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ekonomi vid miljömässigt byggande - En jämförelse med Boverkets byggregler2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Världen står idag inför stora problem med klimatförändringar och global uppvärmning. I Parisavtalet kom världens länder fram till att ökningen av jordens medeltemperatur måste begränsas. Det gör att alla behöver bidra till en minskad klimatpåverkan. Bostads- och servicesektorn stod 2016 för 39 % av Sveriges energiförbrukning. Därför måste högre krav ställas på energiförbrukningen vid nyproduktion av byggnader. Studien undersöker bland annat en frågeställning om hur väl en referensbyggnad uppfyller miljöcertifieringen Miljöbyggnad 2.0. Även skillnaden i produktionskostnad samt livscykelkostnad mellan Boverkets byggregler och referensbyggnaden finns med som frågeställningar. Detta för att undersöka om det är ekonomiskt hållbart att dimensionera en byggnad utefter högre energikrav än de som ställs i Boverkets byggregler. Den referensbyggnad som använts är Vreta Kluster, Hus 1, i Linköpings kommun. För att undersöka hur väl Miljöbyggnad 2.0 uppnås, studeras de krav som ställs för certifieringen. Detta med stöd från förfrågningsunderlag och bygghandlingar för referensbyggnaden. De andra frågeställningarna besvaras genom att skapa två modeller som jämförs med varandra. Den ena modellen utformas utefter referensbyggnaden och den andra modellen motsvarar byggnaden om den endast byggts enligt Boverkets byggregler. Studien visar att referensbyggnaden högst kan uppnå slutbetyget Brons, enligt Miljöbyggnad 2.0. Studien har även kommit fram till att produktionskostnaden blev ca 336 000 kronor dyrare för referensbyggnaden, i jämförelse med en modell enligt Boverkets byggregler. Däremot visar resultatet av livscykelkostnaden att det blir ca 384 000 kronor billigare med referensbyggnaden över 50 år. Detta till följd av lägre energiförbrukning. Studien kom fram till slutsatsen att det är ekonomiskt hållbart för fastighetsägare att bygga mer energieffektivt än kraven som ställs i Boverkets byggregler.

 • 50.
  Hansson, David
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Landelius, Fredrik
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Dimensioning of combined reinforced piled slab according to Eurocode and Swedish Standards2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  2011 slutade man i Sverige att använda det nationella regelverket, Boverkets konstruktionsregler (BKR) och tillhörande Boverkets handbok om betongkonstruktioner (BBK 04) vid dimensionering av bärande konstruktioner, då de ersattes av Eurokonstruktionsstandard (EKS) som är en europeisk standard och skall användas av EU:s medlemsländer. Även om Eurokoder (EK) skall används av företag vid dimensionering av bärande konstruktioner, behandlar inte någon av eurokoderna kombinationsarmerad betong. Armeringsmetoden innefattar användandet av både armeringsjärn och fiberarmering. Med hänsyn till detta publicerade Swedish Standards Institute 2014 en standard för fiberbetong (SS 812310) som samverkar med eurokoder, med syftet att underlätta dimensionering av dessa konstruktioner. Då det tidigare inte har funnits någon nationell standard använder vissa företag fortfarande dimensioneringsmetoder som inte utgår från eurokoder och svensk standard. Syftet med studien är att undersöka skillnader av beräkningar, parametrar och resultat mellan en icke aktuell dimensioneringsmall för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta enligt BKR, BR4 och BR13 och en som bygger på EK och svensk standard (SS). I SS 812310 finns två olika metoder för att beräkna momentkapaciteten, en förenklad och en generell metod. I studien används den förenklade metoden, på grund av den generella metodens komplexitet. Efter att respektive dimensioneringsmetod för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta har granskats, skapades dimensioneringsmallen enligt EK och SS. Mallen krävde en ny statikberäkningsmetod med hänsyn till SS 812310. Konsekvensen blev att konstruktionen påverkades av en större tvärkraft vid stöd, men erhöll en mindre nedböjning i fält. Även jämförelsen av beräkningsmetoder och parametrar blev på grund av statiken begränsad. Total utnyttjandegrad av momentkapaciteten blev densamma i båda dimensioneringsmallarna vid samma armeringsinnehåll, men på grund av ett icke uppfyllt töjningsvillkor i fält enligt SS 812310 krävdes här ett högre armeringsinnehåll. Ett högre armeringsinnehåll medför en lägre utnyttjandegrad, vilket inte är eftertraktat då det innebär att armeringen inte kommer att utnyttjas fullt ut. Slutsatsen blev att tillämpbarheten är begränsad för den förenklade metoden i SS 812310 om töjningsvillkoret inte uppfylls och att man istället måste använda den generella metoden för fortsatt dimensionering. Konsekvenserna om villkoret inte uppfylls kan vara att större sprickor uppkommer än dem som erhölls vid balktester.

123 1 - 50 of 106
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf