liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  André, Johannes
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Mötesplatser och odling i framtidens städer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. I studien undersöks om det finns några gemensamma nämnare mellan dessa två grupper (boende och anställda på företag i Linköping) och hur de idag träffar andra människor i sin närhet. Vad som även undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser skulle kunna utformas och vad man skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två undersökta grupperna får även möjligheten att reflektera över om urbana odlingar skulle kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och vad de tror att urbana odlingar skulle kunna bidra med för dem. Från resultaten av den enkätundersökning som har genomförts har det visat sig att det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två olika grupperna i studien. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder till att man enklare kan se i vilken riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man då göra genom att studera medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir även intressant att studera de identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa delen av enkäten. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ resonerar. Från de kvantitativa resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till växter i närheten av där de jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några mötesplatser där deltagarna jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler. Vidare anser de att det finns en poäng med att boende och de arbetande i samma område beblandas och umgås med varandra. Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats för de tillfrågade försöksdeltagarna antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och prata med andra människor. Det andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas kring någon form av aktivitet. Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva eller högintensiva mötesplatser. När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i analysen så träffades människor ofta i samband med måltider. När de tillfrågades vad man kunde göra på en mötesplats så menade flera personer att de ville prata med andra människor och ville gärna fika. Detta är mer i linje med de lågintensiva mötesplatserna där man inte behöver träffas kring en given aktivitet. Denna kandidatuppsats är ett examensarbete som har genomförts tillsammans med Vissheim och Sankt Kors Fastighets AB. Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning för autonom odling. Sankt Kors är det företag som driver byggnationen av den nya stadsdelen Ebbepark i Linköping, Östergötland.

 • 2.
  Björklund, Hannes
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Jämförelse mellan platsbyggda och modulbyggda förskolor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Hudiksvalls kommun är förskolorna byggda på 70- och 80-talet och är i behov av renovering. Kommunen har kommit fram till att det är billigare att ersätta de gamla förskolorna med nya förskolor än att renovera de befintliga. Huvudsyftet med detta examensarbete är att göra en jämförelse mellan platsbyggda- och modulförskolor, för att få en klarare bild över vilken typ av förskola som är mest fördelaktig, med fokus på byggtekniska egenskaper som påverkar arbetsmiljön.

  I kommunen finns det så kallade ”flyttbara” förskolemoduler sen början av 2000-talet och en ny permanent modulförskola började byggas i januari 2012. De modulförskolor som redan fanns i kommunen kommer från två olika leverantörer. Därför har rapportens fokus lagts på att jämföra dessa två modullösningar med platsbyggda förskolor. Jämförelsen har fokus på arbetsmiljön för förskolelärarna när det gäller byggtekniska lösningar för de olika typerna av förskolorna.

  För att kunna få en översiktlig bild över hur förskolelärarna upplever arbetsmiljön och om det är någon skillnad mellan platsbyggda- och modulförskolor genomfördes en enkätundersökning, där förskolelärarna skulle bedöma den upplevda arbetsmiljön. Eftersom de moduler som finns i kommunen är från 2000-talet är även de platsbyggda förskolor som var med i enkäten också byggda på 2000-talet för att harmonisera jämförelsen.

  Rapporten börjar med att beskriva vad kommunen ställer för olika krav på förskolorna och sedan kommer det en undersökning av arbetsmiljön på alla förskolor i kommunen som Hudiksvalls kommun gjorde 2010. Efter det kommer en beskrivning över hur modulariseringen har sett ut och utvecklats i Sverige. Det följs upp av en beskrivning av Cramos och Moelvens byggtekniskaspecifikationer för deras moduler och hur bygget av Moelvens förskola i Hudiksvalls kommun har gått till, följt av redovisning och diskussion av resultatet från enkätundersökningen. Hela rapporten avslutas med resultat och diskussion över de resultat som tagits och besvarande av frågeställningar.

 • 3.
  Ekström, Joakim
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems.
  Sumalee, Agachai
  Department of Civil and Structural Engineering, Hong Kong Polytechnic University.
  Optimizing toll levels using linear approximation approach2009In: 4th Kuhmo Nectar Conference, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a heuristic solution algorithm for solving the non-convex toll level problem for fixed demand networks in which the road users are distributed according to a user equilibrium. In the toll level problem we search for continuous toll levels, given a fixed set of tollable links, to minimize the total travel time in the traffic network. The toll level problem is converted by a linearization scheme to approximate the objective function and constraints in the original problem. This approximation gives a mixed integer linear program (MILP) which has the property of global optimum, and gives a lower bound estimation of the original non-linear problem. The user equilibrium condition is represented by the variational inequality (VI) constraints, and the MILP approximation is solved by applying a cutting constraint algorithm (to deal with the VI-constraints) together with a commercial MILP-solver. Numerical results are presented for a small network, and the results are encouraging.

 • 4.
  Fuller, Robert
  et al.
  Deakin University, Geelong, Victoria, Australia.
  Thollander, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lessons from the greenest city2013In: Proceedings of the 2013 Urban Design Conference, Nerang, Qld. Australia, 2013, p. 54-61Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2007, the City of Växjö in Sweden was voted the greenest city in Europe. Over an 18-year period, greenhouse gas emissions per resident have been reduced by 41%. How has Växjö achieved this impressive result and are there any lessons that could be transferred to Australian cities? This paper describes research which compares Växjö with the Victorian City of Ballarat. The research shows that per capita emissions for Ballarat are 133% higher than those in Växjö. Upgrading the typical Ballarat home to a 6-star rating, and installing a gas-boosted solar water heater and 4.0 kW PV system on the roof could reduce per capita emissions to similar levels to those in Växjö.

 • 5.
  Gustafsson, Marcus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lindfors, Axel
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Anderberg, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ammenberg, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Eklund, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Local potential production, use and conditions for implementation of biogas solutions in Norrköping, Sweden2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Biogas is expected to make an important contribution to the vision of fossil-free transports in Sweden. However, estimates of the national production potential have taken a top-down perspective, without detailing where the potential exists and how to realise it. This study is made with a bottom-up perspective, investigating the potential for production and use of biogas within different sectors and individual industries in the municipality of Norrköping. Moreover, critical factors and driving actors for realising these potentials are raised and analysed.  The study was conducted with a participatory approach involving 22 representatives from the municipality, biogas producers, interest organisations and companies dealing with potential biogas substrates. The results indicate a potential biogas production of 500 GWh/year by 2030, out of which 60% would come from the agricultural sector and 30% from local pulp and paper industries. A more modest estimate indicate that the production would cover 10 – 15% of the local energy demand for road transport and shipping as well as industrial energy gas.  Substrates are distributed over a large geographical area and between several actors, requiring cooperation between substrate owners to reach an economically feasible scale. In addition, collaboration with biogas companies could provide the substrate owners with necessary specialist knowledge. In order to realise the biogas potential, Norrköping municipality has a central role to play as coordinator and knowledge hub, as well as by directing procurements towards biogas and plan for biogas fuelling stations.

 • 6.
  Gyllenbreider, Emelie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management.
  Odencrants, Stina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management.
  En miljö- och kostnadsjämförelse av insamlingssystem för källsortering närmare hushållen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To achieve the stricter material recycling goals in Sweden in 2020 plastic-, metallic- and paper packages need to be better sorted from the household waste. Household waste might have the highest environmental impact compared with other sorts of waste but household waste has the highest potential to lower its impact. Waste pick-up analysis from 67 percent of Sweden's municipalities between 2013 and 2016 show that a Swedish household waste contains 34.5 percent packaging and recycled paper that could be sorted for recycling. The producers of that material have the responsibility to collect it but it does not work as well as planned because of different circumstances. One way to increase the recycling of the material from the household waste and then achieve the material recycling goals is that municipalities offer simpler and increased service in the form of source sorting closer to the households.

  Previous studies have compared the systems of optical sorting and multi compartment bin, which offer separation at sources closer to the households. Moreover, those systems have been compared with the most common system in Sweden today, two bins, which do not involve increased service. The systems have not been compared with quantitative methods based on economics or the environment, nor with a new concept called district collection. This report has compared the four systems. The aspects that have been compared are the environmental aspects and economical aspects by using the tools lifecycle assessment and lifecycle cost assessment. Moreover, the systems have been fictive studied in an area in the municipality of Kristinehamn, in order to get closer to reality.

  The results indicate that the collection system district collection had the lowest environmental impact followed by multi compartment bin and then optical sorting. Moreover, the system with two bins has the highest impact in the studied environmental impact categories according to the assumptions that have been applied in the study. The lifecycle assessment indicates that the benefits with material recycling is higher than the environmental impacts of increased transportation. The system with lowest lifecycle cost is the system with two bins and then the district collection. The system with highest lifecycle cost is the system optical sorting and the system with the second highest cost is multi compartment bin according to the assumptions that have been applied in the study. One conclusion from the study is that it is important to investigate more aspects than environmental impact and costs when to decide collection system. It is because the results depends on the other aspects as well like the users experience about the system.

 • 7.
  Hassan, Osama
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  An integrated approach to assessing the sustainability of buildings2016In: Journal of Engineering, Design and Technology, ISSN 1726-0531, E-ISSN 1758-8901, Vol. 14, no 3, p. 835-850Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sustainability of the built environment is increasingly becoming an urgent issue for modern society. In this context, assessing the sustainable development of buildings will be an effective tool in managing and monitoring the progress of the sustainability performance on a local and/or global scale. In this paper, there is an attempt to integrate two methods of assessing the sustainability of buildings. The first method applies the concept of composite indicators. The other method applies the weighted utility function, using the value-focused thinking approach of mathematically modelling and constructing composite indicators. A tentative index to evaluate the sustainability of buildings is proposed, based on this integrated approach. The suggested method can give the assessor the opportunity to analyse the potential improvement that can be carried out in order to improve the sustainable development of buildings in the long and short term. Finally, the role of benchmarking in improving the sustainability performance of buildings is discussed in relation to the suggested method.

 • 8.
  Ivner, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Westerberg, Karin
  Energikontoret, Östra Östergötland.
  Energiplanering i Östergötland : Ett samverkansprojekt för att stötta framtagande av kommunala energiplaner/klimatstrategier: Slutrapport2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Energy planning in Östergötland was a collaboration project between small municipalities in Östergötland county, East Sweden Regional Council and Linköping University, which lasted 2009 - 2010. The project's aim was to support municipalities to develop energy plans with the goal that all Östergötland's municipalities after the project would have at least a referral edition of an energy plan. All municipalities received various support, from workshops to computational tools, through the whole process.The municipalities have chosen to organize their work in different ways: some organized working groups and others have chosen to employ the municipal energy and climate adviser or a consultant for the work. All municipalities except one will have energy plan at the end of the project.

  The authors of this report have identified the following conditions for the successful implementation of an energy plan process:

  • Committed top management that allocate time and resources to the project

  • There is already a commitment in the municipality of energy and / or used to work strategically in other projects

  • Access to a dedicated and knowledgeable person in terms of energy and climate advisors or consultants who can support the work

  Also a number of less favorable circumstances and risks have also been identified:

  • Low awareness of energy issues within the organization• No extra resources allocated to the energy strategy work

  • Low quality of existing statistical data and reluctance from energy service providers and industry to provide statistical data

  • Consultants and energy and climate advisers draw the biggest load of energy planning, which leads to at risk that important knowledge does not stay in the municipal organization

  Recommendations based on the experiences from the project:

  • Staff resources must be allocated within the municipality even if consultants are hired in for support. The local organization must build up expertise in energy and the environment in order to be able to keep up with changes and meet energy policy objectives.

  • Planning for implementation and follow-up has to be incorporated in the energy planning process. This will facilitate integration of energy issues in the daily work and annual follow-up routines.

  • The regional level can play an important role to support small municipalities in their strategic energy work by compiling statistical data and providing data analyses.

  Concluding remark

  The formulation of an energy plan is just the beginning of the energy strategy work. It is only when energy issues are a natural and important part of the everyday work of the municipality to make big changes.

 • 9.
  Karlsson, Sandra
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Förseglingsegenskaper hos pappersförpackningar med konventionell plast och bioplast2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Paperboard and paper based solutions are of rapidly increasing interest to the packaging industry. Packaging needs a sealing system to keep theproduct inside safe. One common type of sealing is heat sealing, i.e. the materials are placed between two hot sealing bars which are closedtogether to form a seal. The strength of such seals depend on the properties of the material and the settings during sealing. The test method and thesettings used when analysing samples do also influence the results. This study of sealing properties includes flexible material for medicalapplications and materials used in food applications, as well as stiff and thick materials used in food applications which are harder to analyse usingcurrent methods. Sealing properties are for some materials compared between seals made in commercial packaging machines and seals made in thelaboratory. The results from this study show that sealability is dependent on 1) what kind of paper and what kind of plastic are used; 2) thicknessand weight of the material; and 3) whether the test is performed in or cross machine direction. Finally, a method is proposed on how to evaluatedifferent kinds of materials based on data generated by this study.

 • 10.
  Kurilova-Palisaitiene, Jelena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lindkvist, Louise
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sundin, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Towards facilitating circular product life-cycle information flow via remanufacturing2015In: Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, E-ISSN 2212-8271, Vol. 29, p. 780-785Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to achieve a sustainable development, circular economy approaches and circular material flows are explored in industry. However, circular information flows remain essentially unestablished. The aim of this paper is to: 1) explore categories and types of product life-cycle information available for remanufacturing; 2) identify constraints for efficient product life-cycle information flow via remanufacturing; and 3) propose initiatives to facilitate product life-cycle information flow via remanufacturing.

  Data was collected through workshops and interviews at five remanufacturing companies. An accumulated Sankey diagram illustrates product life-cycle information flow, losses and bottleneck. Based on the analysis, possible initiatives to facilitate efficient product life-cycle information flow via remanufacturing are presented.

 • 11.
  Kurilova-Palisaitiene, Jelena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Permin, Eike
  Mannheim, Tom
  Buhse, K.
  Lorenz, M.
  Department of Mechanism Theory and Dynamics of Machines, RWTH Aachen, Germany.
  Schmitt, R.
  Corves, B.
  Department of Mechanism Theory and Dynamics of Machines, RWTH Aachen, Germany.
  Björkman, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Industrial energy efficiency potentials: an assessment of three different robot concepts2017In: International Journal of Sustainable Engineering, ISSN 1939-7038, p. 1-12, article id TSUE 1284280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The rise in energy consumption and the associated costs instigate financial concerns among industrialenergy consumers. For industrial processes addressing heating and cooling as well as materialtransformation, a wide range of energy efficiency measures have been developed and successfullyimplemented. In contrast to that, most robot-based operations such as pick-and-place motions orassembly tasks still use inefficient standard concepts causing high-energy consumption and high-energycosts. Thanks to a rather low payload-to-weight ratio of new robot designs, such as parallel kinematic orhybrid robot manipulators, a high potential for energy savings is expected. This article identifies potentialsfor energy saving concerning industrial consumers by assessing three different robot concepts. Based on aliterature review, two existing designs for robots – the conventional serial robot and the parallel kinematicrobot are analysed and compared with respect to the energy utilised during a typical item placementtask. Afterwards, the concept of PARAGRIP, a hybrid of the two presented robot designs is introducedand examined based on simulation regarding its energy consumption. The final results demonstratesignificantly different energy consumptions between the robot concepts, identifying potential savings ofabout 40% in a selected industrial application scenario.

 • 12.
  Kurilova-Palisaitiene, Jelena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sundin, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Challenges and Opportunities of Lean Remanufacturing2014In: International Journal of Automation Technology, ISSN 1881-7629, E-ISSN 1883-8022, Vol. 8, no 5, p. 644-652Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Lean philosophy, which promotes business excellence through continuous improvement, originates from the Japanese car manufacturer, Toyota’s Production System (TPS). An area where lean has not been fully explored is remanufacturing, a process that brings used products back to useful life. Remanufacturing is often a more complex process than manufacturing due to the uncertainty of process steps/time and part quality/quantity. This study explored remanufacturing by identifying its challenges and opportunities in becoming lean. The challenges of a lean remanufacturing system do not exceed its advantages. Although some researchers state that it is difficult or even impossible to apply lean principles to remanufacturing, this research utilizes lean as a continuous improvement philosophy that focuses on improving the remanufactured products’ quality, process lead times, and inventory levels. 

 • 13.
  Kurilova-Palisaitiene, Jelena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sundin, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  MINIMUM TIME FOR MATERIAL AND INFORMATION FLOWS ANALYSIS (MINIMIFA): A METHOD TO IDENTIFY CHALLENGES AND IMPROVEMENT OPPORTUNITIES2014In: Proceedings of Sixth Swedish Production Symposium (SPS14), Götegorg, Sweden, September 16-18; 2014, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Material and information flows are often complex at remanufacturing companies. Minimum time for Material and Information Flows Analysis (MiniMifa) is a data collection workshop in which material and information flows’ challenges and improvement opportunities are investigated. By carrying the idea of Value Stream Mapping (VSM), MiniMifa turns to an act of cartography of industrial processes. After the workshop, companies have a holistic view of their processes, the current “pains” - challenges, and possible “painkillers” – improvement ideas, including lean-inspired solutions.

  This paper demonstrates a pilot MiniMifa at a forklift truck remanufacturer where a potential improvement in e.g. lead time reduction by 93% was discovered.

 • 14.
  Mosslemi, Marjan
  Linköping University, Department of Science and Technology.
  Using Metering Signals at Roundabouts with Unbalanced Flows to Improve the Traffic Condition: The Case Study of Kannik Area in Stavanger2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In some roundabouts, just relying on the "right of way" regulations results in long queues forming along the approaches. This usually happens when a roundabout suffers from unbalanced flow patterns (one or two of the approaches convey much heavier traffic compared to the others). There is an idea that signalization of roundabouts can be useful as a countermeasure for such a problem, especially during peak hours. In that case, signal operation can come in many forms, including full-time control, part-time control, or metering. One problem that seems to be facing engineers when signalizing roundabouts is lacking a general set of patterns or guidelines to choose an appropriate form of signalization and apply it efficiently in different situations. There is also a need for a comprehensive review over the available literature concerning signalization of roundabouts. In this thesis, a review of literature regarding signalization of roundabouts is carried out. Moreover, a roundabout in Stavanger with unbalanced traffic flows is studied in order to find an appropriate signalization scenario which can improve the traffic situation. The network is modeled and simulated in AIMSUN.

 • 15.
  Nyqvist, Hanna
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, The Institute of Technology.
  Image Database for Pose Hypotheses Generation2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The presence of autonomous systems is becoming more and more common in today’s society.The contexts in which these kind of systems appear are numerous and the variations arelarge, from large and complex systems like autonomous mining platforms to smaller, moreeveryday useful systems like the self-guided vacuum cleaner. It is essential for a completelyself-supported mobile robot placed in unknown, dynamic or unstructured environments tobe able to localise itself and find its way through maps. This localisation problem is stillnot completely solved although the idea of completely autonomous systems arose in thehuman society centuries ago. Its complexity makes it a wide-spread field of reasearch evenin present days.

  In this work, the localisation problem is approached with an appearance based method forplace recognition. The objective is to develop an algorithm for fast pose hypotheses generationfrom a map. A database containing very low resolution images from urban environmentsis built and very short image retrieval times are made possible by application of imagedimension reduction. The evaluation of the database shows that it has real time potential becausea set of pose hypotheses can be generated in 3-25 hundreds of a second depending onthe tuning of the database. The probability of finding a correct pose suggestion among thegenerated hypotheses is as high as 87%, even when only a few hypotheses are retrieved fromthe database.

 • 16.
  Shaikh, Nida
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship.
  Role os Strong and Weak Ties: Entrepreneur’s Social Network2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of social networking has widely been embraced in an entrepreneurial context due to its nature of providing easy access to information, support and other complementary resources needed for the creation and development of entrepreneurial venture (Omta et al., 2001; Johannisson,1990 cited in Song et al., 2017). The entrepreneurs’ network is affiliated with the study of social relations that can influence the creation and development of new business by shedding light on the functionality of social ties in the diffusion of resources that are vital for the establishment of firms (Greve, 1995). Therefore, studying the field of entrepreneurship in the context of social network can offer a fruitful perspective on entrepreneurship (Greve, 1995).Despite the vast and diverse research in the field of networking and entrepreneurship, there are still some gaps concerning what is actually going on in a network and the understanding about network operation, their nature and role in influencing business performance still limited to fairly broader and theoretical perspective (Jack, 2005). So, in line with these views, the purpose of this study is to explore and enhance the understanding of the networking in an entrepreneurial context by shedding light on the role of strong and weak social ties. The foundation of this study relies on Granovetter’s (1973, 1985) strong and weak tie hypothesis and Jack (2005) work, that by highlighting the characteristics, formation, and outcome of strong and weak social relationships contribute to building the concept of entrepreneur’s social network.A multiple case study of five entrepreneurs, operating their networks and businesses in Linköping, Sweden, has been conducted to achieve the purpose of this study. This research work uses a qualitative approach and is based on the semi-structured interviews, which allows a deeper insight into the studied area through analysis of multiple cases.The result of this study indicates that both the strong and weak social ties, in which an entrepreneur is bonded, are used to a varying level in terms of information flow. Strong relationships, that relies on frequent interaction, hold great importance in providing quality information as compared to weak relationships but simultaneously accountable for providing information that is useless and not up-to date. On, the other hand weak-ties contacts are dispersed in a social network and rarely interact with each other. But these weak connections are also important and play their role once get activated by entrepreneurs. Considering the information flow weaker relationships also occurred to be useful however the relatively small size of the town can mean that similar information is repeated by several connections. Since, the aspect of individual knowledge and experience help in the formation of new relationships but the result of this study highlights that, a personal motivation and drive towards networking also plays a crucial role in the formation of both strong and weak ties.The study findings can benefit the researchers and the entrepreneurs in developing their knowledge about networking and role of social ties in providing access to information and resources necessary for the creation and the development of venture. However, the strong connections hold a dominant position concerning the information and the resource flow but weak connections are also crucial and provide support in areas that strong connections lack. Thus, the entrepreneur that keeps the balance between both his/her strong and weak connections can efficiently reap the benefit of social networking.

 • 17.
  van Laere, Joeri
  et al.
  University of Skövde, Sweden.
  Berggren, Peter
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustavsson, Pär
  Combitech, Sweden.
  Ibrahim, Osama
  Stockholm University, Sweden.
  Johansson, Björn
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Larsson, Aron
  Mid Sweden University, Sweden.
  Lindqvister, Towe
  Combitech, Sweden.
  Olson, Leif
  Mid Sweden University, Sweden.
  Wiberg, Christer
  Combitech, Sweden.
  Challenges for critical infrastructure reslience: cascading effects of payment system disruptions2017In: Proceedings May 21-24, 2017 ISCRAM 2017: Agility is comming Mines Albi. / [ed] Tina Comes, Frederick Benaben, Chihab Hamachi, Matthieu Lauras and Auriel Montarna, Albi: ISCRAM SOCIETY , 2017, Vol. 14, p. 281-292Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Critical infrastructures become more and more entangled and rely extensively on information technology. A deeper insight into the relationships between critical infrastructures enables the actors involved to more quickly understand the severity of information technology disruptions and to identify robust cross-functional mitigating actions. This study illustrates how and why disruptions in the payment system in Sweden could create cascading effects in other critical infrastructures with potentially severe consequences for many citizens, government institutions and companies. Data from document studies, interviews and workshops with field experts reveal seven challenges for collective cross-functional critical infrastructure resilience that need to be dealt with: 1) Shortage of food, fuel, cash, medicine; 2) Limited capacity of alternative payment solutions; 3) Cities are more vulnerable than the countryside; 4) Economically vulnerable groups in society are more severely affected; 5) Trust maintenance needs; 6) Crisis communication needs; 7) Fragmentation of responsibility for critical infrastructures across many actors. 

 • 18.
  Vennström, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Per-Erik
  Luleå tekniska universitet.
  Exploitation Of Exploratory Knowledge: A Multiple Case Study of Knowledge Diffusion From Demonstration Projects2013In: 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisations: Green Urbanisation - Implications for value creation / [ed] Ole Jonny Klakegg, Trondheim: Akademika forlag, 2013, p. 335-345Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research in various industrial contexts has shown that companies needs to achieve both exploitation of current knowledge, and exploration of new knowledge to be successful in changing conditions. In the construction sector exploration activities are sometimes conducted in demonstration projects. The project based nature of the sector is, however, argued to be one common obstacle to exploitation and diffusion of knowledge and innovation. In Sweden, the government has financed different demonstration projects, through The National Board of Housing, Building and Planning, in order to facilitate development and diffusion of new knowledge. This paper sets out to compile the results of a previous study of  conducted demonstration projects and establish a framework and research questions for a follow up study of the demonstration projects six years after their completion in order to assess the extent of knowledge diffusion. The previous study is based on interviews with the clients’ project managers and document studies of reports published from the demonstration projects. The tentative findings show that the projects involved product, process, organizational/contractual and financial/revenue innovations. The result also shows that the investigated projects were reported as successful and therefore could serve as base for diffusion of new knowledge. In the second step the study will investigate if and how knowledge was diffused from the demonstration projects among the involved actors.

 • 19.
  Wang, Weidi
  et al.
  Tongji Univ, Peoples R China.
  Tang, Ou
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huo, Jiazhen
  Tongji Univ, Peoples R China.
  Dynamic capacity allocation for airlines with multi-channel distribution2018In: Journal of Air Transport Management, ISSN 0969-6997, E-ISSN 1873-2089, Vol. 69, p. 173-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to fierce competition in markets, recently, many airlines have faced the challenge of reducing channel distribution costs. However, channel distribution decisions are often made separately from inventory allocation decisions in practice. Thus, in this study, we propose a dynamic programming model to derive the optimal policy and investigate customer-shift behaviours in a problem setting with the above two issues combined. The numerical experiment results illustrate that introducing the channel distribution into the airline revenue system significantly improves the revenues and efficiently reduces the channel distribution costs. The improvement comes mainly from a better match between channels and fare classes and a subsequent risk reduction of revenue losses.

 • 20.
  Wennström, Jonas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems.
  Estimations of Delay Costs caused by Roadworks2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When roadworks are performed, one of the impacts is delays in the traffic. Partly because of reduced speed limits past the work zones but mainly because of the facility's limited quality of service. This could result in significant delays for the road users with lost work and spare time as a consequence. The lost time in congestions could have been used more efficiently. It is therefore of interest to estimate these delays for different types of roadworks to calculate its macro economical impact. The estimations may be a factor in different types of planning, for example in roadwork planning, in work zone scheduling or in life cycle assessments.

  The estimations can be conducted using different methods, such as analytical, queuing theory or macrosimulation. However, to include the details of specific work zones an analysis method of higher detail is required. First to include varying geometric details, secondly due to the higher level of detail in the representation of the traffic. Therefore may microsimulation be a suitable analysis method. The purpose of this master thesis was to investigate microsimulations suitability for work zone analysis, by using the software AIMSUN.

  AIMSUN were different work zone types modeled, first of highways. Later was a 2-lane road modeled for which the traffic control was a fixed signal, then controlled by a simpler extension developed in C++ that simulated a flagger control.

  Using a developed helper program, the work zone models could be simulated for a large set of daily flow levels and heavy vehicle ratios. Together with corresponding results for normal conditions, it was possible to calculate the delays. The results were relationships between the total delays, for various heavy vehicle ratios.

  A concern with the results was deviations of the delays for different daily flows and heavy vehicle ratios. Even if the deviations will not have any greater impact on the total cost, they may be unwanted in decision models. Processing of the result may therefore be necessary.

  This master thesis has showed that microsimulation may be a suitable method to analyze work zone impacts. Using the high level of detail, work zones special character can be captured. Possible future work is to improve the reliability of results by performing validations of results with real work zone data to compare speeds, headways and queue lengths. Additional work may include to consider the diversion delays.

1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf