liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aafjes-van Doorn, Katie
  et al.
  Adelphi University, NY 21402 USA; University of Oxford, England.
  Lilliengren, Peter
  Stockholm University, Sweden.
  Cooper, Angela
  Dalhousie University, Canada.
  Macdonald, James
  Headington Psychotherapy, England.
  Falkenström, Fredrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Uppsala University, Sweden.
  Patients Affective Processes Within Initial Experiential Dynamic Therapy Sessions2017In: Psychotherapy, ISSN 0033-3204, E-ISSN 1939-1536, Vol. 54, no 2, p. 175-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research has indicated that patients in-session experience of previously avoided affects may be important for effective psychotherapy. The aim of this study was to investigate patients in-session levels of affect experiencing in relation to their corresponding levels of insight, motivation, and inhibitory affects in initial Experiential Dynamic Therapy (EDT) sessions. Four hundred sixty-six 10-min video segments from 31 initial sessions were rated using the Achievement of Therapeutic Objectives Scale. A series of multilevel growth models, controlling for between-therapist variability, were estimated to predict patients adaptive affect experiencing (Activating Affects) across session segments. In line with our expectations, higher within-person levels of Insight and Motivation related to higher levels of Activating Affects per segment. Contrary to expectations, however, lower levels of Inhibition were not associated with higher levels of Activating Affects. Further, using a time-lagged model, we did not find that the levels of Insight, Motivation, or Inhibition during one session segment predicted Activating Affects in the next, possibly indicating that 10-min segments may be suboptimal for testing temporal relationships in affective processes. Our results suggest that, to intensify patients immediate affect experiencing in initial EDT sessions, therapists should focus on increasing insight into defensive patterns and, in particular, motivation to give them up. Future research should examine the impact of specific inhibitory affects more closely, as well as between-therapist variability in patients in-session adaptive affect experiencing.

 • 2.
  Abrahamsson, Nina Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Sandström, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Jag känner mig ju hel med extra tillagt liksom": En diskursanalytisk intervjustudie med personer som kan kategoriseras som mixed race i dagens Sverige2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Ahlenius, Sven
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Heimann, Mikael
  Göteborgs universitet.
  Larsson, Knut
  Göteborgs universitet.
  Prolongation of the ejaculation latency in the male rat by thioridazine and chlorimipramine.1979In: Psychopharmacology, ISSN 0033-3158, E-ISSN 1432-2072, Vol. 65, no 2, p. 137-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thioridazine (3 mg/kg) and chlorimipramine (1.5–6.0 mg/kg) prolonged the ejaculation latency and increased the number of mounts but did not change the number of intromissions preceding ejaculation. Blockade of peripheral and central noradrenaline receptors by phentolamine and phenoxybenzamine respectively resulted in a suppression of all aspects of the sexual behavior with increasing doses. dl-5-HTP (25–100 mg/kg) in combination with an inhibitor of peripheral 5-HTP decarboxylase (benserazide, 25 mg/kg) produced, like chlorimipramine and thioridazine, a prolongation of ejaculation latency and an increase in the number of mounts preceding ejaculation. Selective inhibition of 5-HT reuptake however, by zimelidine (0–20 mg/kg) or alaproclate (0–20 mg/kg) did not affect the mating behavior. At higher doses of these drugs some animals failed to initiate sexual activities. There was an increase in the postejaculatory interval but no change in the ejaculatory latency.It is concluded that the prolonged ejaculation latencies observed following treatment with thioridazine or chlorimipramine is not due to a blockade of central or peripheral adrenergic -receptors.

 • 4.
  Ahlforn, Martin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Kommunicera och rapportera: En undersökning av sjukvårdsrådgivares syn på patientsäkerhet och inflytandet på verksamhetens säkerhetskultur2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsrådgivning via telefon har kommit att bli ett allt vanligare sätt att kontakta vården. Det är också ett smidigt sätt att i dagens mobila samhälle utnyttja tiden effektivt. Denna typ av sjukvårdsrådgivning skiljer sig från det annars traditionella sättet där sjuksköterskan fysiskt möter patienten till exempel på en vårdcentral. I anslutning till den tidigare sjukvården finns också etablerade metoder och riktlinjer för patientsäkerhet, vilket bidrar till att kontinuerligt sträva efter att upprätthålla god vårdkvalitet och trygghet för patienten. En metod är exempelvis det avvikelserapporteringssystem som sedan tidigare används inom bland annat Landstinget i Östergötland, vilket också har kommit att användas på Sjukvårdsrådgivningen i Linköping.

  Syftet med denna studie var att inom en verksamhet för sjukvårdsrådgivning via telefon undersöka vilka attityder personalen har till patientsäkerhet, samt hur de själva beskriver sina åsikter angående detta ämne. Baserat på tidigare forskning relateras resultaten till vilken påverkan de uppskattas ha på verksamhetens säkerhetskultur.

  En webbenkät användes som instrument i studiens datainsamling. Frågorna var sedan tidigare framtagna för att mäta patientsäkerhet inom traditionell sjukvård, vilka grundade sig på element från säkerhetskulturforskning. En av studiens centrala upptäckter tyder på att personalen tycker att det är svårt att hinna med att rapportera avvikelser. Det fanns också en tendens att flera sjukvårdsrådgivare berättar om avvikelser för arbetskamrater när de väl upptäcks, än antal som avvikelserapporterar på formellt vis. Vidare påträffades också att respondenterna inte är rädda för att be om hjälp när oklarheter i arbetet uppstår. En av studiens slutsatser var att sjukvårdsrådgivarna behöver mer tid till att kunna prioritera att rapportera avvikelser som upptäcks för att minimera informationsbortfall.

 • 5.
  Ahlgren, Thorbjörn
  et al.
  Luppen kunskapscentrum.
  Näslund, Johan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kartläggning av barn i behov av stöd år 2002: Eksjö kommun2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande rapport bygger på enkätsvar från olika myndigheter i Eksjö kommun som har rapporterat de barn/ungdomar i åldern 0-18 år som man i sin verksamhet kommer i kontakt med och som man känner oro för, p.g.a. en ogynnsam utveckling. Tjugo förutbestämda kriterier användes för att beskriva orsaken till myndighetens oro. Myndigheterna har också rapporterat om de insatser som görs redan idag samt om man bedömer att det kan bli aktuellt med ytterligare insatser nu eller i framtiden.

  Totalt inrapporterades 842 barn och ungdomar. Socialförvaltningen rapporterade 78 barn och ungdomar, Barnavårdscentralen 30 barn och skolan 689 barn och ungdomar. Av 45 enkätsvar framgår det inte vem som är rapportör. Vid bearbetningen av insamlat material har 10 enkätsvar uteslutits eftersom de inte var tillräckligt ifyllda. 103 enkätsvar uteslöt för att de flerrapporterade barn och/eller ungdomar och 17 enkätsvar uteslöts eftersom de rapporterade ungdomar som inte är skrivna i Eksjö kommun. Slutligen kom 712 barn och ungdomar att ingå i kartläggningen. Detta är drygt 18,8 % av alla aktuella barn och ungdomar. Av dessa är en klar majoritet pojkar (446 dvs. 62,6 %). För hela målgruppen främst tre huvudorsaker som ger anledning till oro hos berörda myndigheter. Det är;

  1. Föräldrarna brister i omsorgen, i stödet till den unge eller möjligheten att ge stimulans pågrund av sociala, mentala, fysiska eller psykiska handikapp och/eller missbruksproblem. För130 (av 712) barn och ungdomar anser man att det är huvudorsaken till oro.
  2. Barn/ungdomar som är introverta (tysta, blyga, nedstämda, mutister). För 69 av (712) barnoch ungdomar är det huvudorsaken till att man känner oro.
  3. Föräldrars separation eller ständiga konflikter påverkar den unge negativt. För 66 av (712)barn och ungdomar är det huvudorsaken till att man känner oro.

  Resultatredovisningen visar att skolan är den myndighet vars insatser dominerande är det också så att olika insatser inom skolan dominerar. Vanligast är undervisning i liten grupp och olika typer av specialundervisning. Olika typer av anpassad studiegång är också en vanlig insats att möta barn och ungdomar med olika svårigheter. Även olika psykosociala åtgärder förekommer också t.ex. stödsamtal med skolsköterska eller kurator. Vanligast av socialförvaltningens insatser är kontaktperson/familj.

  Berörda myndigheter uppmanas också att föreslå olika typer av nya insatser för de rapporterade barnen och ungdomarna. Även här dominerar olika typer av skolinriktade insatser. Vanliga förslag är undervisning i liten grupp och/eller olika typer av specialundervisning. När socialförvaltningen anses vara ansvarig myndigheter för önskade insatser föreslår rapporterande myndigheter allt från olika typer av familjestöd till direkta förslag till omhändertagande och placering på behandlingshem.

 • 6.
  Ahlgren, Thorbjörn
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.
  Näslund, Johan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ungdomars attityder och beteende när det gäller att köpa och sälja sex: en studie i Jönköpings län våren 20082009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om i vilken omfattning ungdomar har sålt eller köpt sex är begränsad. Delvis kan det bero på svårigheten med att bestämma vad som omfattas i begreppen sälja och köpa sex. Studier visar också att det i ungdomsrelationer förekommer att gåvor ges efter sexuella aktiviteter.

  I denna studie har totalt 16 personer (1,9 %) uppgett att de i olika omfattning utfört sexuella tjänster mot ersättning och att 79 personer (9,1 %) blivit erbjudna pengar eller annan ersättning för sexuella tjänster. Det är fler killar än tjejer som säljer sex. När det gäller att ha blivit erbjuden sex mot ersättning är det flest tjejer som svarat ja. Resultatet visar också att 131 personer (15,1 %) kan tänka sig att utföra sexuella tjänster mot ersättning. I svaren kan vi också utläsa att 348 personer (40,1%), mestadels killar, accepterar att andra utför sexuella tjänster mot ersättning.

  När det gäller i vilka kretsar de som säljer sex umgås är det tydligt att ungdomarna tittar mer på porr, att det är vanligare att de visar sig i sexuella situationer och att de har mindre tolerans mot homosexuella. Samlagsdebuten var ett år tidigare än hela undersökningsgruppen. Det är vanligare att man blivit utsatt för olika sexuella handlingar mot sin vilja, men man har också utsatt andra för sexuella handlingar mot deras vilja. Sammantaget kan vi se att ungdomarna i denna studie som sålt sex lever ett påtagligt mer sexualiserat liv än vad andra ungdomar i motsvarande ålder gör.

 • 7.
  Ahlin, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Tjäder, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Jag trivs bäst i öppna landskap...": Om naturmiljöers påverkan på oss människor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvantitativ studie med experimentell design har genomförts i syfte att jämföra natur- respektive urbanmiljöers påverkan på känslomässig och fysiologisk återhämtning efter en stressupplevelse, samt utslag på kognitiv prestation. Hypotesen var att naturstimuli genererar högre grad av känslomässig och fysiologisk återhämtning än urbanstimuli. Frågeställningen var om vi kunde se någon skillnad mellan gruppernas prestationsförmåga efter genomförd återhämtning, vad gäller riktad uppmärksamhet. Återhämtningsgrad har mätts i förändring i blodtryck, puls och självskattning av känslor.  Resultatet visade att naturmiljön genererar en högre nivå återhämtning med avseende på sänkt diastoliskt blodtryck, ökade positiva känslor samt minskad oro. Däremot visades ingen skillnad i kognitiv prestationsförmåga mellan grupperna. Slutsatsen är att känslomässig samt fysiologisk återhämtning kan underlättas i naturmiljö jämfört med urbanmiljö och att detta även kan ske med hjälp av naturbilder. Däremot är det inte är självklart att man får större kapacitet riktad uppmärksamhet efter exponering av naturbilder jämfört med stadsbilder.

 • 8.
  Ahmed, Ali
  School of Business and Economics Linnaeus University Växjö, Sweden.
  Muslim discrimination: evidence from two lost letter experiments2010In: Journal of Applied Social Psychology, ISSN 0021-9029, E-ISSN 1559-1816, Vol. 40, no 4, p. 888-898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 9/11 terrorist attacks, there has been considerable concern about whether Muslims living in Western countries are targets of prejudice. A considerable amount of survey-based evidence suggests that Muslims are victims of discrimination. This paper tested this hypothesis. Two lost-letter experiments were conducted to test whether the difference in returned letters would be attributable to whether the addressee was Muslim or Swedish. The results show that Muslims receive far fewer letters than do Swedes. However, this discrimination only appears when the lost letters contain money; in which case, the finder gains by not posting the letter.

 • 9.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, Sweden.
  Aldén, Lina
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden.
  Hammarstedt, Mats
  Linnéuniversitet, Växjö, Sweden.
  Perceptions of gay, lesbian, and heterosexual domestic violence among undergraduates in Sweden2013In: International Journal of Conflict and Violence, ISSN 1864-1385, E-ISSN 1864-1385, Vol. 7, no 2, p. 249-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An experimental study of perceptions about gay, lesbian, and heterosexual domestic violence in Sweden. Undergraduate students (N = 1009) read one of eight fictitious scenarios of domestic violence in married couple relationships, where sexual orientation, sex of victim and batterer, and severity of violence were varied. Perceptions of seriousness of the described incident and attitudes toward women, gays and lesbians were measured. Domestic violence was perceived as more serious in cases where: the respondent was a woman, the batterer was a man, the victim was a woman, or the battering was severe. Wife-battering in a heterosexual relationship was considered the most serious case in both the less and more severe battering scenario. Where battering was less severe, domestic violence in gay and lesbian relationships was perceived as more serious than heterosexual husband-battering; this difference disappeared in the severe battering scenario. Negative attitudes toward gays, lesbians, and women were associated with less concern about domestic violence in all types of relationships. The findings suggest that stereotypes about gays, lesbians, and women affect perceptions of domestic violence, but mainly when violence is less severe.

 • 10.
  Alfonsson, Sven
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden; Uppsala Univ, Sweden.
  Parling, Thomas
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Spännargård, Asa
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Lundgren, Tobias
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral therapy: a systematic review2018In: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 47, no 3, p. 206-228Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Clinical supervision is a central part of psychotherapist training but the empirical support for specific supervision theories or features is unclear. The aims of this study were to systematically review the empirical research literature regarding the effects of clinical supervision on therapists competences and clinical outcomes within Cognitive Behavior Therapy (CBT). A comprehensive database search resulted in 4103 identified publications. Of these, 133 were scrutinized and in the end 5 studies were included in the review for data synthesis. The five studies were heterogeneous in scope and quality and only one provided firm empirical support for the positive effects of clinical supervision on therapists competence. The remaining four studies suffered from methodological weaknesses, but provided some preliminary support that clinical supervision may be beneficiary for novice therapists. No study could show benefits from supervision for patients. The research literature suggests that clinical supervision may have some potential effects on novice therapists competence compared to no supervision but the effects on clinical outcomes are still unclear. While bug-in-the-eye live supervision may be more effective than standard delayed supervision, the effects of specific supervision models or features are also unclear. There is a continued need for high-quality empirical studies on the effects of clinical supervision in psychotherapy.

 • 11.
  Alfonsson, Sven
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden; Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Spännargård, Åsa
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Parling, Thomas
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Lundgren, Tobias
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive-behavioral therapy: a study protocol for a systematic review.2017In: Systematic Reviews, E-ISSN 2046-4053, Vol. 6, no 1, article id 94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Clinical supervision by a senior therapist is a very common practice in psychotherapist training and psychiatric care settings. Though clinical supervision is advocated by most educational and governing institutions, the effects of clinical supervision on the supervisees' competence, e.g., attitudes, behaviors, and skills, as well as on treatment outcomes and other patient variables are debated and largely unknown. Evidence-based practice is advocated in clinical settings but has not yet been fully implemented in educational or clinical training settings. The aim of this systematic review is to synthesize and present the empirical literature regarding effects of clinical supervision in cognitive-behavioral therapy.

  METHODS: This study will include a systematic review of the literature to identify studies that have empirically investigated the effects of supervision on supervised psychotherapists and/or the supervisees' patients. A comprehensive search strategy will be conducted to identify published controlled studies indexed in the MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, and Cochrane Library databases. Data on supervision outcomes in both psychotherapists and their patients will be extracted, synthesized, and reported. Risk of bias and quality of the included studies will be assessed systematically.

  DISCUSSION: This systematic review will rigorously follow established guidelines for systematic reviews in order to summarize and present the evidence base for clinical supervision in cognitive-behavioral therapy and may aid further research and discussion in this area.

  SYSTEMATIC REVIEW REGISTRATION: PROSPERO CRD42016046834.

 • 12.
  Alhola, Sini
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Unraveling interaction between tinnitus symptoms, cognitive abilities, and mental disorders2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on the former studies, there is evidence of tinnitus being associated with performance on cognitive ability tests (for example Andersson et al. 2009, Hallam et al. 2004). The topic of my bachelor thesis was to unravel how depression, stress and anxiety connected with tinnitus symptoms are related to cognitive abilities such as verbal fluency, inhibition ability and working memory capacity. In order to fill an existing gap of knowledge, the relationship of different severity of stress caused by tinnitus symptoms as measured with Tinnitus Handicap Inventory (THI) and cognitive abilities and depression and anxiety symptoms was emphasized.

  The experiment group was divided into two subgroups, those with lower and higher level of perceived tinnitus severity and the differences in test scores between groups were investigated with one-way analysis of variance. As a result, significant differences between the two tinnitus patient groups were found in the level of performance in inhibition task where participants were asked to give the font color of congruent color - word pair as an answer. It was also studied whether there were correlations between perceived severity of tinnitus symptoms, depression and anxiety symptoms, working memory capacity and inhibition ability. As a result of correlation analysis, this study confirmed the connection between tinnitus symptoms and anxiety and depression symptoms found in previous studies, and a significant correlation was found between THI scores and anxiety symptoms, and THI scores and C inhibition test scores where the participant was asked to name the font color from incongruent color-word pairs. The results of this study suggest that there is a connection between the level of perceived tinnitus severity and the ability to name font color of incongruent color - word pair. The current study found no evidence about the connection between THI scores and other cognitive abilities as well as anxiety and depression symptoms, even though the THI scores correlated with both anxiety symptom scores and with the reaction times of an inhibition task where the participants were asked to point out the font color from incongruent color - word pairs.

 • 13.
  Alickovic, Emina
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Oticon AS, Denmark.
  Lunner, Thomas
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Oticon AS, Denmark; Tech Univ Denmark, Denmark.
  Gustafsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ljung, Lennart
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods2019In: Frontiers in Neuroscience, ISSN 1662-4548, E-ISSN 1662-453X, Vol. 13, article id 153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Auditory attention identification methods attempt to identify the sound source of a listeners interest by analyzing measurements of electrophysiological data. We present a tutorial on the numerous techniques that have been developed in recent decades, and we present an overview of current trends in multivariate correlation-based and model-based learning frameworks. The focus is on the use of linear relations between electrophysiological and audio data. The way in which these relations are computed differs. For example, canonical correlation analysis (CCA) finds a linear subset of electrophysiological data that best correlates to audio data and a similar subset of audio data that best correlates to electrophysiological data. Model-based (encoding and decoding) approaches focus on either of these two sets. We investigate the similarities and differences between these linear model philosophies. We focus on (1) correlation-based approaches (CCA), (2) encoding/decoding models based on dense estimation, and (3) (adaptive) encoding/decoding models based on sparse estimation. The specific focus is on sparsity-driven adaptive encoding models and comparing the methodology in state-of-the-art models found in the auditory literature. Furthermore, we outline the main signal processing pipeline for how to identify the attended sound source in a cocktail party environment from the raw electrophysiological data with all the necessary steps, complemented with the necessary MATLAB code and the relevant references for each step. Our main aim is to compare the methodology of the available methods, and provide numerical illustrations to some of them to get a feeling for their potential. A thorough performance comparison is outside the scope of this tutorial.

 • 14.
  Allwood, Carl Martin
  Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning?2010In: Den rituella människan: Flervetenskapliga perspektiv / [ed] Anne-Christine Hornborg, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2010, p. 97-114Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ritualer är ett fenomen som väckt intresse i många vetenskaper men kanske främst i socialantropologi och religionsvetenskap. Detta intresse gäller i hög utsträckning ritualer i religiösa sammanhang. De förekommer dock i många andra kontexter, t. ex. i officiella sammanhang, såsom riksmötets (riksdagens) högtidliga öppnande eller högtidshållanden av andra världskrigets slut. Vidare förekommer de inom utbildningsväsendet, t. ex. i samband med doktorsdisputationer eller vid starten av en skoldag, liksom i föreningslivet, t. ex. hos frimurarna, vid årsmöten eller andra möten på fritiden samt i arbetslivet. Ritualbegreppet används också i än vidare sammanhang, bland annat har forskare studerat parningsritualer i djurs sexliv.

  Eftersom de förekommer i så många kontexter är ritualer ett fenomen som är lämpat att studera i ett tvärvetenskapligt sammanhang och föreliggande kapitel är ett försök att belysa dem ur två olika men ändå överlappande perspektiv, nämligen kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Även socialantropologisk forskning ges plats här. Kapitlet vill bidra till bättre förståelse av vad ritualer är och diskuterar både några viktiga förutsättningar för dem och deras funktioner. Först behandlas några olika sätt att definiera vad ritualer är. Därefter ges en referensram som kan bidra till att öka förståelsen av deras natur. Så följer en diskussion om några av deras funktioner. Till sist ges några sammanfattande synpunkter.

 • 15.
  Alm, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Cognition, Development and Disability. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to investigate how and to what degree shy individuals differ from non-shy individuals regarding their attributional patterns. The results from 3 quantitative and 1 qualitative study paint a somewhat different picture of how shyness is associated with social cognition compared to previous research in the field. The following 4 main conclusions were drawn. (1) Being shy does not necessarily imply distorted social cognitions since shy people exhibited less of a self–other difference compared to non-shy people. (2) Being self-focused and shy means that emotional reactions are likely to be perceived as caused by stable internal causes rather than less stable internal and external causes. If shy people are self-focused to a lesser extent there is still a tendency for these individuals to exhibit this attributional pattern. (3) Shyness is more important than behavioral inhibition in determining ascriptions of causes to emotional reactions, whereas shyness and behavioral inhibition interact in determining people’s perceptions of the degree to which freely chosen causes are caused by internal and external factors, respectively. One conclusion of these findings is that future research needs to focus on how people in everyday life really explain their own and other people’s behaviors and reactions. (4) Very shy people can experience identity confusion as well as a conflicting wish to stay shy and to overcome shyness at the same time. Even though these results imply quite severe consequences of being shy, in general shyness seems to be viewed in quite a positive light.

  List of papers
  1. Attributions of shyness–resembling behaviors by shy and non–shy individuals
  Open this publication in new window or tab >>Attributions of shyness–resembling behaviors by shy and non–shy individuals
  1999 (English)In: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, Vol. 27, no 3, p. 575-585Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Shy and non-shy individuals attributions of shyness-resembling behaviors in scenarios involving either themselves or other, hypothetical, people were studied through the use of a questionnaire. The participants were Swedish high-school students who rated the extent to which a number of such behaviors could be explained by four different causes, two internal (shyness and lack of interest) and two external (other persons and situational circumstances) causes. The results showed that shy participants attributed their own shyness-resembling behaviors to internal causes to a higher degree than did non-shy participants. Furthermore, non-shy participants attributed their own behaviors to external rather than internal causes, whereas shy participants judged internal and external causes to be about equally good explanations of their own behaviors. Both shy and non-shy participants attributed other peoples behaviors to internal rather than external causes. The differences between shy and non-shy participants were discussed in terms of differences in focus of attention, meaning that shy individuals seem to be much more self-focused than non-shy ones.

  Keywords
  Shyness; Attribution; Causal locus; Self–other difference; Actor–observer difference
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13840 (URN)10.1016/S0191-8869(98)00267-0 (DOI)
  Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12 Last updated: 2009-02-04
  2. The Role of Shyness and Self–Focused Attention for Attribution of Reactions in Social Situations to Internal and External Causes
  Open this publication in new window or tab >>The Role of Shyness and Self–Focused Attention for Attribution of Reactions in Social Situations to Internal and External Causes
  2007 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 48, no 6, p. 519-527Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The hypothesis that shyness would be associated with attribution of emotional reactions to stable internal causes rather than to less stable internal and external causes was tested in Study 1 (N = 60). In Study 2 (N= 112) the hypothesis that the explanatory power of shyness would decrease once the effect of self-focused attention on attribution to stable internal causes had been controlled for was tested. The results confirmed both hypotheses. Shyness correlated positively with attribution to stable internal causes, but non-significant with attribution to less stable internal and external causes. Shyness explained a lesser portion of the variance in attribution to both of the internal causes when controlling for self-focus. Even though the findings indicate that self-focus is central to the social cognitive processes of shy individuals, they also suggest that self-focus cannot fully explain attribution to internal causes in general and shy individuals' attributional pattern in particular.

  Keywords
  Shyness, attribution, internal causes, external causes, emotional reactions, self-focused attention
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13841 (URN)10.1111/j.1467-9450.2007.00607.x (DOI)
  Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12 Last updated: 2017-12-13
  3. The Role of Shyness and Behavioral Inhibition for Attribution of Emotional Reactions and Ratings of Degree of Internality
  Open this publication in new window or tab >>The Role of Shyness and Behavioral Inhibition for Attribution of Emotional Reactions and Ratings of Degree of Internality
  2006 (English)Article in journal (Refereed) Submitted
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13842 (URN)
  Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12
  4. Tales from the shy: Interviews with self– and peer rated, shy and non–shy individuals concerning their thoughts, emotions, and behaviors in social situationsbehaviors in social situations
  Open this publication in new window or tab >>Tales from the shy: Interviews with self– and peer rated, shy and non–shy individuals concerning their thoughts, emotions, and behaviors in social situationsbehaviors in social situations
  2006 (English)Article in journal (Refereed) Submitted
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13843 (URN)
  Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12
 • 16.
  Almlöv, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Origo: A randomized Controlled Study: – the Efficacy of a Guided Self-help Treatment for Generalized Anxiety Disorder via the Internet2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate if a population suffering from generalized anxiety disorder could benefit from an Internet based self-help treatment guided via email contact with a therapist. The treatment was based on established cognitive behavioral principles. It was hypothesized that significant improvements would be found as measured by eight self report questionnaires, absence of a clinical diagnoses and global clinical improvement. A total of 89 participants were included and 44 were randomized to a treatment condition and 45 were assigned to a waitlist control. The controls received similar treatment after the first post treatment assessment, conducted eight weeks after the beginning or treatment of the first group. The results showed statistically significant improvements for the treatment group. No changes were observed in the waiting-list control group, with the exception of a minor decrease in depression scores. Large effect sizes were found both within the treatment group and between the two groups in favor of the treatment. In conclusion, Internet treatment can be an efficacious format for treating generalized anxiety disorder.

 • 17.
  Alsaadi, Sarah
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Bjärehed, Marlene
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Collective moral disengagement and school bullying: An initial validation study of the Swedish scale version2016Conference paper (Refereed)
 • 18.
  Alvinge, Björn
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Is Speed a Magnitude?: Neurocognitive Estimations of Speed and its’ Connection to Time, Space and Numeric/Quantity Estimations2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Associations between space, time, numbers and quantities have suggested that there must be a shared representational format which underlies them. One of the more prominent theories of an underlying system of representation is that of ATOM, which suggests that the there exists a generalized system of magnitude which processes these dimensions. However, there has been no study that examines whether speed is also processed within such a system. This study investigates this by seeing if a SNARC or Problem-Size effect arise in two speed estimation tests. The fundamental task for the participants in both tests was to judge which of two stimuli was the fastest, with the stimuli moving towards a wall located in the center of a computer screen. Their correct discrimination and response time was recorded. The results found that there were no significant results for either effect. This might be due to low sample size, methodological difficulties, and low robustness. Future research might amend these difficulties by having a more consistent setup with more trials reflecting the effect being tested and fix some potential problems with the test environment.

 • 19.
  Amanda, Jaber
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Evaluating the Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS)2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS) is an instrument that consist of several measurements, such as team-member exchange, workload, the TRAMS observation protocol etc. This thesis researches the observation protocol. The TRAMS protocol is an assessment method for resilience in simulation games. The aim of this protocol is to support the identification of resilience strategies used and developed by the participants in a simulation game. It is a challenge to assess resilience in teams and that is why the TRAMS protocol has been developed. The scenario of the simulation games is a disruption for 10 days in the card payment system. During the simulation games, the participants work in teams and have to try to cope with the disruption in the card payment system. During the course of this study, 14 simulation games have been conducted with seven different teams. Each of the simulation games has been executed during one whole day, and the participating teams have in total played two games each. During every simulation game there were three observers equipped with the TRAMS protocol. To interpret the data collected with the TRAMS protocol, two methods have been used: transcription and thematic analysis. As a result, guidelines and design changes was formed. In addition, results showed that the distribution and frequency of observations of resilience strategies made were similar, that the observations noted by the observers were similar, and lastly eight themes from the data collection could be extracted: Coordinate and collaborate, Payment options, Cash circulation, Safety, Fuel and transportation, Inform, communicate and the media, Hoarding and rationing, Vulnerable groups. In conclusion, the TRAMS protocol is still under development and 15 more simulation games are planned to be conducted within the ongoing CCRAAAFFTING project. However, the protocol has been applied in this study´s 14 simulation games so far, and the similarities in how the observers filled in the protocol and how similar the observations were, indicate that it hopefully can develop into a recognized research tool in the future. 

 • 20.
  Amundin, Mats
  et al.
  Kolmården Wildlife Park.
  Hållsten, Henrik
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlgren, Jussi
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Molinder, Lars
  Carnegie Investment Bank, Swedden.
  A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation2017In: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017 / [ed] Angela Dassow, Ricard Marxer & Roger K. Moore, 2017, p. 31-32Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.

 • 21.
  Andersen, Frida
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Mobbning, vad är det?: -En diskursanalys av hur barn talar om mobbning2010Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att söka förståelse för hur barn talar om mobbning och är baserad på individuella kvalitativa intervjuer med 30 barn i årskurs fyra. Dessa intervjuer analyserades med hjälp av diskursanalys och studien svarar på hur barn talar om mobbning när de ombeds definiera begreppet samt hur barn talar kring orsakerna till mobbning. Resultatet av undersökningen visar att barnens tal om mobbning till stor del ger uttryck för att mobbning är ett laddat ämne vilket kan ses som en moralisk diskurs som omfattar såväl barnen som intervjuaren. Positionering är en strategi barnen använder sig av i sitt sätt att tala om mobbning för att visa sin ståndpunkt i relation till ämnet. Positioneringen kan ses som en följd av den moraliska diskursen och blir särskilt tydlig när fokus ligger på den interaktionella dimensionen i intervjuerna. Barnens sätt att tala om definitionen av mobbning lyfter komplexiteten i begreppet och resultatet visar hur definitionen förändras i samtalet då barnen följer samtalskontexten. Barnens sätt att tala kring orsakerna till mobbning visar hur de genom skilda förklaringar placerar olika grader av social ansvarighet på de olika aktörerna. Resultatet i studien väcker frågor kring huruvida begreppet mobbning bör lyftas till diskussion i framtida forskning.

 • 22.
  Andersen Helland, Wenche
  et al.
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Biringer, Eva
  Helse Fonna HF, Norge.
  Helland, Turid
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Heimann, Mikael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Developmental Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Exploring language profiles for children with AD/HD and children with Asperger syndrome2012In: Journal of Attention Disorders, ISSN 1087-0547, E-ISSN 1557-1246, Vol. 16, no 1, p. 34-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aims of the present study was to investigate communication impairments in a Norwegian sample of children with ADHD and children with Asperger syndrome (AS) and to explore whether children with ADHD can be differentiated from children with AS in terms of their language profiles on the Norwegian adaptation of the Children’s Communication Checklist Second Edition (CCC-2). Method: The CCC-2 was completed by the parents, and altogether, 77 children aged between 6 and 15 years participated in the study. Results: Communication impairments were as common in a group of children with ADHD as in a group of children with AS. Although a similar pattern appeared on most CCC-2 scales, children with ADHD and children with AS could be distinguished from each other in terms of their language profiles on the subscales assessing stereotyped language and nonverbal communication. Conclusion: Language abilities should be taken into account when standard assessments of ADHD and AS are performed and before therapies are initiated

 • 23.
  Andersen Helland, Wenche
  et al.
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Heimann, Mikael
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Pragmatiske språkvansker og barnepsykiatri2004In: Spesialpedagogikk, ISSN 0332-8457, no 7, p. 14-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [no]

  Det har dei siste åra vore ei aukande merksemd omkring språkfunksjonen til barn som er tilviste det psykiatriske behandlingsapparatet. I artikkelen er det gjort greie for reultata frå ein pilotstudie som viser komobiditet mellom psykiatriske vanskar og kommunikasjonsvanskar.

 • 24.
  Andersen Helland, Wenche
  et al.
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Helland, Turid
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Heimann, Mikael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language profiles and mental health problems in children with specific language imapirment and children with AD/HD2014In: Journal of Attention Disorders, ISSN 1087-0547, E-ISSN 1557-1246, Vol. 18, no 3, p. 226-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: This study aimed to explore whether children with specific language impairment (SLI) and children with ADHDcan be differentiated from each other in terms of their language profiles, and also to investigate whether these two clinicalgroups differ regarding mental health problems. Method: A total of 59 children in the age range 6 to 12 years participatedin the study. The parents completed the Children’s Communication Checklist–Second Edition and the Strengths andDifficulties Questionnaire. Results: Communication impairments were as prominent in the ADHD group as in the SLIgroup; however, the groups were separable from each other in terms of their language profiles. Furthermore, the ADHDgroup experienced significantly more mental health problems compared with the SLI group. Conclusion: Language shouldbe assessed in children with ADHD and instruments sensitive to ADHD should be included when assessing children withSLI. Mental health should be an area of concern to be addressed in both groups. (J. of Att. Dis. 2012; XX(X) 1-XX)

 • 25.
  Andersen Helland, Wenche
  et al.
  Stord Hospital, Norway; University of Bergen, Norway.
  Lundervold, Astri
  University of Bergen, Norway.
  Heimann, Mikael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research.
  Posserud, Maj-Britt
  Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
  Stable associations between behavioral problems and language impairments across childhood - the importance of pragmatic language problems2014In: Research in Developmental Disabilities, ISSN 0891-4222, E-ISSN 1873-3379, Vol. 35, no 5, p. 943-951Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated language function associated with behavior problems, focusing on pragmatics. Scores on the Children’s Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in a group of 40 adolescents (12–15 years) identified with externalizing behavior problems (BP) in childhood was compared to the CCC-2 scores in a typically developing comparison group (n=37). Behavioral, emotional and language problems were assessed by the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and 4 language items, when the children in the BP group were 7–9 years (T1). They were then assessed with the SDQ and the CCC-2 when they were 12–15 years (T2). The BP group obtained poorer scores on 9/10 subscales on the CCC-2, and 70% showed language impairments in the clinical range. Language, emotional and peer problems at T1 were strongly correlated with pragmatic language impairments in adolescence. The findings indicate that assessment of language, especially pragmatics, is vital for follow-up and treatment of behavioral problems in children and adolescents.

 • 26.
  Andersson, E
  et al.
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Steneby, S
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Karlsson, K
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Ljótsson, B
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hedman, E
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Osher Center for Integrative Medicine, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Enander, J
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kaldo, V
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lindefors, N
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rück, C
  Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Long-term efficacy of Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder with or without booster: a randomized controlled trial.2014In: Psychological Medicine, ISSN 0033-2917, E-ISSN 1469-8978, Vol. 44, no 13, p. 2877-2887Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: As relapse after completed cognitive behavior therapy (CBT) for obsessive-compulsive disorder (OCD) is common, many treatment protocols include booster programs to improve the long-term effects. However, the effects of booster programs are not well studied. In this study, we investigated the long-term efficacy of Internet-based CBT (ICBT) with therapist support for OCD with or without an Internet-based booster program.

  METHOD: A total of 101 participants were included in the long-term follow-up analysis of ICBT. Of these, 93 were randomized to a booster program or no booster program. Outcome assessments were collected at 4, 7, 12 and 24 months after receiving ICBT.

  RESULTS: The entire sample had sustained long-term effects from pre-treatment to all follow-up assessments, with large within-group effect sizes (Cohen's d = 1.58-2.09). The booster group had a significant mean reduction in OCD symptoms compared to the control condition from booster baseline (4 months) to 7 months, but not at 12 or 24 months. Participants in the booster group improved significantly in terms of general functioning at 7, 12 and 24 months, and had fewer relapses. Kaplan-Meier analysis also indicated a significantly slower relapse rate in the booster group.

  CONCLUSIONS: The results suggest that ICBT has sustained long-term effects and that adding an Internet-based booster program can further improve long-term outcome and prevent relapse for some OCD patients.

 • 27.
  Andersson, Evelyn
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rück, Christian
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lavebratt, Catharina
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hedman, Erik
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Schalling, Martin
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lindefors, Nils
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Elias
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Carlbring, Per
  Stockholm University, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Furmark, Tomas
  Uppsala University, Sweden.
  Genetic polymorphisms in monoamine systems and outcome of cognitive behavior therapy for social anxiety disorder2013In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, no 11, p. e79015-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The role of genetics for predicting the response to cognitive behavior therapy (CBT) for social anxiety disorder (SAD) has only been studied in one previous investigation. The serotonin transporter (5-HTTLPR), the catechol-o-methyltransferase (COMT) val158met, and the tryptophan hydroxylase-2 (TPH2) G-703Tpolymorphisms are implicated in the regulation of amygdala reactivity and fear extinction and therefore might be of relevance for CBT outcome. The aim of the present study was to investigate if these three gene variants predicted response to CBT in a large sample of SAD patients.

  METHOD: Participants were recruited from two separate randomized controlled CBT trials (trial 1: n = 112, trial 2: n = 202). Genotyping were performed on DNA extracted from blood or saliva samples. Effects were analyzed at follow-up (6 or 12 months after treatment) for both groups and for each group separately at post-treatment. The main outcome measure was the Liebowitz Social Anxiety Scale Self-Report.

  RESULTS: At long-term follow-up, there was no effect of any genotype, or gene × gene interactions, on treatment response. In the subsamples, there was time by genotype interaction effects indicating an influence of the TPH2 G-703T-polymorphism on CBT short-term response, however the direction of the effect was not consistent across trials.

  CONCLUSIONS: None of the three gene variants, 5-HTTLPR, COMTval158met and TPH2 G-703T, was associated with long-term response to CBT for SAD.

   

 • 28.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institute, Stockholm, Sweden .
  Age may moderate response to different unguided Internet-delivered interventions for depression2014In: Evidence-Based Mental Health, ISSN 1362-0347, E-ISSN 1468-960X, Vol. 17, no 1, p. 29-Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institute, Sweden.
  Atheism and how it is perceived: Manipulation of, bias against and ways to reduce the bias2016In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 68, no 3, p. 194-203Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, there has been an increased interest in the cognitive foundations of religion and experimental methods have been used to explain religious behaviours. However, in the world, there are a substantial number of non-believers (atheists), and this has been a largely unknown field for experimental and more basic research informed by cognitive science. This has now changed and in this review, I cover three domains of study. First, studies in which belief in God has been manipulated in the direction of showing less belief are reviewed. For example, it is shown that analytical thinking reduces religious belief. Second, recent studies on cognitive bias against atheists are covered showing that atheists are distrusted, elicit disgust and are viewed as immoral both explicitly and implicitly. Third, I review studies in which prejudice against atheists has been experimentally manipulated showing that it is possible to reduce bias against atheists. I conclude the paper arguing that the bias against atheists need to be investigated in the Scan-dinavian countries.

 • 30.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Internet interventions: Past, present and future2018In: Internet Interventions, ISSN 2214-7829, Vol. 12, p. 181-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internet interventions have been around now for about 20 years. While the field still suffers from a scattered terminology a large number of programs and studies exist. In the present paper I present an overview of my experiences of studying internet-supported cognitive-behaviour therapy (ICBT), but also mention other approaches including the use of smartphones. The paper covers the history of ICBT, short-term effects in controlled trials for a range of conditions, long-term effects, comparisons against face-to-face therapy, effectiveness studies, prediction studies, how the treatment is perceived, critique, and finally future directions. I conclude that we have now reached a stage in which we have numerous evidence-based treatments and procedures, and increasingly internet interventions including ICBT are disseminated.

 • 31.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Internet-based CBT improves fatigue severity, physical function and school attendance in adolescents with chronic fatigue syndrome2012In: Evidence-Based Mental Health, ISSN 1362-0347, E-ISSN 1468-960X, Vol. 15, no 3, p. 81-Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Internet-Delivered Psychological Treatments.2016In: Annual Review of Clinical Psychology, ISSN 1548-5943, E-ISSN 1548-5951, Vol. 12, p. 157-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the past 15 years, much progress has been made in developing and testing Internet-delivered psychological treatments. In particular, therapist-guided Internet treatments have been found to be effective for a wide range of psychiatric and somatic conditions in well over 100 controlled trials. These treatments require (a) a secure web platform, (b) robust assessment procedures, (c) treatment contents that can be text based or offered in other formats, and (d) a therapist role that differs from that in face-to-face therapy. Studies suggest that guided Internet treatments can be as effective as face-to-face treatments, lead to sustained improvements, work in clinically representative conditions, and probably are cost-effective. Despite these research findings, Internet treatment is not yet disseminated in most places, and clinical psychologists should consider using modern information technology and evidence-based treatment programs as a complement to their other services, even though there will always be clients for whom face-to-face treatment is the best option.

 • 33.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Psykologisk behandling vid depression: teorier, terapimetoder och forskning2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Unikt för depressionsområdet är att flera psykologiska behandlingsmetoder visat sig hjälpsamma. Den här boken ger en fördjupning i de mest etablerade psykoterapiformerna  psykodynamisk, humanistisk och interpersonell psykoterapi, samt kognitiv beteendeterapi. För varje metod beskrivs teoribakgrund, behandlingens upplägg, forskningseffekter och vem metoden passar för. Boken är skriven för studenter på vårdutbildningar, de som arbetar med depressionsbehandling och alla med intresse för psykoterapiforskning.

 • 34.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Smartphone applications can help in treatment for alcoholism.2015In: Evidence-Based Mental Health, ISSN 1362-0347, E-ISSN 1468-960X, Vol. 18, no 1, p. 27-Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The internet and CBT: a clinical guide2014 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Comprehensive and practical, The Internet and CBT: A Clinical Guide describes how cognitive behavioural therapy can be delivered via the Internet, email, open access programmes, online communities and via smartphone. Detailing how these alternative methods of CBT support can be integrated within a busy practice, it is invaluable for all CBT clinicians and students wishing to find out more about assessing and supporting people in innovative ways. This book enables you to:

  • Learn how to best give advice concerning online support communities and when to recommend guided self help online
  • Understand how to integrate online and smartphone CBT delivery into your daily practice
  • Explore the resources and treatment programmes available
  • Perform online assessments
  • Guide and supervise the people in your care
  • Comprehend issues of patient confidentiality and what you need to do to ensure safe and ethical practice

  With its no-nonsense and down-to-earth approach, this book covers the dos and don'ts of CBT delivery online and via smartphone and provides a highly accessible guide for students and practitioners wishing to incorporate online CBT into their work. It will be of great interest to CBT clinicians, psychologists, psychotherapists, counsellors and mental health nurses.

 • 36.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carlbring, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Commentary on Berger, Hohl, and Caspar's (2009) Internet-based treatment for social phobia: a randomized controlled trial in Journal of clinical psychology, ISSN 1097-4679, vol 65, issue 10, pp 1036-10382009In: Journal of Clinical Psychology, ISSN 0021-9762, E-ISSN 1097-4679, Vol. 65, no 10, p. 1036-1038Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In this commentary, we discuss the implications of the findings by Berger, Hohl, and Casper (this issue) together with the emerging database on the effects of Internet treatment for social anxiety disorder (social phobia). Their article is the third independent replication of guided Internet treatment of social anxiety disorder, and in this article, we comment on future research challenges and if Internet treatment now can be regarded as ready for dissemination into regular clinical settings.

 • 37.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Carlbring, Per
  Stockholm University, Sweden.
  Holmes, Emily A
  MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge, UK.
  Special Issue in Honour of Lars-Göran Öst2013In: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 42, no 4, p. 259-Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Cuijpers, Pim
  VU University Amsterdam, The Netherlands.
  Carlbring, Per
  University of Stockholm, Sweden.
  Riper, Heleen
  VU University Amsterdam, The Netherlands; Leuphana University, Lünebrug, Germany.
  Hedman, Erik
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis2014In: World Psychiatry, ISSN 1723-8617, E-ISSN 2051-5545, Vol. 13, no 3, p. 288-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been tested in many research trials, but to a lesser extent directly compared to face-to-face delivered cognitive behavior therapy (CBT). We conducted a systematic review and meta-analysis of trials in which guided ICBT was directly compared to face-to-face CBT. Studies on psychiatric and somatic conditions were included. Systematic searches resulted in 13 studies (total N=1053) that met all criteria and were included in the review. There were three studies on social anxiety disorder, three on panic disorder, two on depressive symptoms, two on body dissatisfaction, one on tinnitus, one on male sexual dysfunction, and one on spider phobia. Face-to-face CBT was either in the individual format (n=6) or in the group format (n=7). We also assessed quality and risk of bias. Results showed a pooled effect size (Hedges' g) at post-treatment of -0.01 (95% CI: -0.13 to 0.12), indicating that guided ICBT and face-to-face treatment produce equivalent overall effects. Study quality did not affect outcomes. While the overall results indicate equivalence, there are still few studies for each psychiatric and somatic condition and many conditions for which guided ICBT has not been compared to face-to-face treatment. Thus, more research is needed to establish equivalence of the two treatment formats.

 • 39.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Tore
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundén, Charlotte
  Landstinget Dalarna.
  Henriksson, Oskar
  Psykologifabriken AB.
  Fattahi, Kidjan
  Psykologpartners , Linköping.
  Zetterqvist Westin, Vendela
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Carlbring, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hesser, Hugo
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Internet-based Acceptance and Commitment Therapy for tinnitus patients2011Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hesser, Hugo
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hummerdal, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bergman Nordgren, Lise
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carlbring, Per
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Psychology , Umeå University, Umeå, Sweden.
  A 3.5-year follow-up of Internet-delivered cognitive behavior therapy for major depression2013In: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, Vol. 22, no 2, p. 155-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundInternet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) for major depression has been tested in several trials, but only with follow-ups up to 1.5 years.

  AimThe aim of this study was to evaluate the outcome of ICBT 3.5 years after treatment completion.Methods

  A total of 88 people with major depression were randomized to either guided self-help or e-mail therapy in the original trial. One-third was initially on a waiting-list. Treatment was provided for eight weeks and in this report long-term follow-up data were collected. Also included were data from post-treatment and six-month follow-up. A total of 58% (51/88) completed the 3.5-year follow-up. Analyses were performed using a random effects repeated measures piecewise growth model to estimate trajectory shape over time and account for missing data.

  ResultsResults showed continued lowered scores on the Beck Depression Inventory (BDI). No differences were found between the treatment conditions. A large proportion of participants (55%) had sought and received additional treatments in the follow-up period. A majority (56.9%) of participants had a BDI score lower than 10 at the 3.5-year follow-up.

  ConclusionsPeople with mild to moderate major depression may benefit from ICBT 3.5-years after treatment completion.

 • 41.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Holmes, Emily A.
  MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge, UK.
  Carlbring, Per
  Stockholm University, Sweden.
  Lars-Göran Öst2013In: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 42, no 4, p. 260-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lars-Göran Öst is one of the most eminent clinical researchers in the field of cognitive behaviour therapy (CBT) and a founder of CBT in Sweden. He has recently retired from his position as professor in clinical psychology at Stockholm University, Sweden. In this paper, we sketch a brief description of the body of work by Öst. Examples of his innovative and pioneering new treatment methods include the one-session treatment for specific phobias, as well as applied relaxation for a range of anxiety disorders and health conditions. While Öst remains active in the field, he has contributed significantly to the development and dissemination of CBT in Sweden as well as in the world.

 • 42.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Paxling, Björn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Roch-Norlund, Pie
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Östman, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Norgren, Anna
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Almlöv, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Georén, Lisa
  Department of Psychology, Uppsala University.
  Breitholtz, Elisabeth
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Dahlin, Mats
  Psykologpartners, Linköping.
  Cuijpers, Pim
  Vrije University, Amsterdam, The Netherlands .
  Carlbring, Per
  Umeå University.
  Silverberg, Farrell
  Philadelphia School of Psychoanalysis and Private Practice, Philadelphia, USA.
  Internet-Based Psychodynamic versus Cognitive Behavioral Guided Self-Help for Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial2012In: Psychotherapy and Psychosomatics, ISSN 0033-3190, E-ISSN 1423-0348, Vol. 81, no 6, p. 344-355Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Guided Internet-based cognitive behavior therapy (ICBT) has been tested in many trials and found to be effective in the treatment of anxiety and mood disorders. Generalized anxiety disorder (GAD) has also been treated with ICBT, but there are no controlled trials on guided Internet-based psychodynamic treatment (IPDT). Since there is preliminary support for psychodynamic treatment for GAD, we decided to test if a psychodynamically informed self-help treatment could be delivered via the Internet. The aim of the study was to investigate the efficacy of IPDT for GAD and to compare against ICBT and a waiting list control group. Method: A randomized controlled superiority trial with individuals diagnosed with GAD comparing guided ICBT (n = 27) and IPDT (n = 27) against a no treatment waiting list control group (n = 27). The primary outcome measure was the Penn State Worry Questionnaire. Results: While there were no significant between-group differences immediately after treatment on the main outcome measure, both IPDT and ICBT resulted in improvements with moderate to large within-group effect sizes at 3 and 18 months follow-up on the primary measure in the completer analyses. The differences against the control group, although smaller, were still significant for both PDT and CBT when conforming to the criteria of clinically significant improvement. The active treatments did not differ significantly. There was a significant group by time interaction regarding GAD symptoms, but not immediately after treatment. Conclusions: IPDT and ICBT both led to modest symptom reduction in GAD, and more research is needed.

 • 43.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Titov, Nickolai
  Macquarie University, Sydney, Australia.
  Advantages and limitations of Internet-based interventions for common mental disorders2014In: World Psychiatry, ISSN 1723-8617, E-ISSN 2051-5545, Vol. 13, no 1, p. 4-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Several Internet interventions have been developed and tested for common mental disorders, and the evidence to date shows that these treatments often result in similar outcomes as in face-to-face psychotherapy and that they are cost-effective. In this paper, we first review the pros and cons of how participants in Internet treatment trials have been recruited. We then comment on the assessment procedures often involved in Internet interventions and conclude that, while online questionnaires yield robust results, diagnoses cannot be determined without any contact with the patient. We then review the role of the therapist and conclude that, although treatments including guidance seem to lead to better outcomes than unguided treatments, this guidance can be mainly practical and supportive rather than explicitly therapeutic in orientation. Then we briefly describe the advantages and disadvantages of treatments for mood and anxiety disorders and comment on ways to handle comorbidity often associated with these disorders. Finally we discuss challenges when disseminating Internet interventions. In conclusion, there is now a large body of evidence suggesting that Internet interventions work. Several research questions remain open, including how Internet interventions can be blended with traditional forms of care.

 • 44.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Waara, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Jonsson, Ulf
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Malmaeus, Fredrik
  Uppsala University, Sweden.
  Carlbring, Per
  Stockholm University, Sweden.
  Öst, Lars-Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Internet-based exposure treatment versus one-session exposure treatment of snake phobia: a randomized controlled trial2013In: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 42, no 4, p. 284-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, the authors compared guided Internet-delivered self-help with one-session exposure treatment (OST) in a sample of snake phobic patients. A total of 30 patients were included following a screening on the Internet and a structured clinical interview. The Internet treatment consisted of four weekly text modules which were presented on a web page, a video in which exposure was modelled, and support provided via Internet. The OST was delivered in a three-hour session following a brief orientation session. The main outcome was the behavioural approach test (BAT), and as secondary measures questionnaires measuring anxiety symptoms and depression were used. Results showed that the groups did not differ at post-treatment or follow-up, with the exception of a significant interaction for the BAT in favour of the OST. At post-treatment, 61.5% of the Internet group and 84.6% of the OST group achieved a clinically significant improvement on the BAT. At follow-up, the corresponding figures were 90% for the Internet group and 100% for the OST group (completer sample). Within-group effect sizes for the Snake Phobia Questionnaire were large (d = 1.63 and d = 2.31 for the Internet and OST groups, respectively, at post-treatment). It is concluded that guided Internet-delivered exposure treatment is a potential treatment option in the treatment of snake phobia, but that OST probably is better.

 • 45.
  Andersson, Hedvig
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Parmskog, Nicole
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ZENIT: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för bulimia nervosa och ätstörning utan närmare specifikation: en randomiserad kontrollerad studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka effekten av internetadministrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vid olika former av ätstörningsproblematik. Behandlingen pågick i åtta veckor och baserades på beteendeterapi (BT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingen inkluderade en skräddarsydd del som riktades mot vanliga komorbida tillstånd vid ätstörningar. 92 deltagare randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp (n = 46) och en kontrollgrupp (n = 46).

  Behandlingsgruppen som erhöll iKBT förbättrades signifikant på utfallsmått som avsåg att mäta ätstörningssymptom. På huvudutfallsmåtten BSQ respektive EDE-Q uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader, kontrollerat för förmätning. Effektstorleken för mellangruppsskillnaden vad gäller EDE-Q var måttlig (d = 0.54) och för BSQ liten (d = 0.48). För de som fullföljde behandlingen var effektstorleken stor för EDE-Q (d = 0.98) och BSQ (d = 0.97). Andelen som betraktas blivit kliniskt signifikant förbättrade vid behandlingsslut varierade mellan 31.3 och 46.5 % beroende på vilka kriterier som avsågs. Detta var betydligt fler än för kontrollgruppen (9.5-26.1 %). På sekundära utfallsmått (PHQ-9, GAD-7, SWLS, QOLI) erhölls ej signifikanta skillnader mellan grupperna, kontrollerat för förmätningen, vid mätning direkt efter behandlingsavslut.

  Sammantaget visar resultaten att iKBT för ätstörningsproblem är lovande som behandlingsmetod. Långtidsuppföljningar och replikationsstudier behövs på området. 

 • 46.
  Andersson, Jan
  Linköping University, Department of Education and Psychology. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Univ.,.
  Two is one too many: dyadic memory collaboration effects on encoding and retrieval of episodes1996Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present thesis was to investigate how individual memory potential in different tasks is affected by collaboration in social settings. Collaborative group dimensions were also studied: friendship, age, and gender. The principal comparison was between an actual collaborative dyad and the sum of the two individuals' memory potential, i.e., the predicted potential. It was shown, in five studies, that two individuals can not cue each other effectively enough to reach their predicted potential, i.e., negative net effects of collaboration were demonstrated. The widespread feeling of a group superiority is therefore wrong. This effect held true for explicit and episodic memory tasks, but not for semantic and implicit tasks, across materials. Furthermore, collaboration at encoding and retrieval reduced the effectiveness of the cue and the reduced cue effectiveness hypothesis gained support in further tests. Friends, as opposed to non-friends, were shown to possess an ability to reduce the negative net effects of  collaboration. In addition, if the participants (old as opposed to young children) could take their partner's perspective, a reduction of the negative net effects occurred, i.e., the reciprocal understanding hypothesis was supported. It is suggested that young children's lack of perspective-taking ability reduces their possibility to cue each other as effectively as older children. Finally, negative net effects occurred for collaborative dyads regardless of gender constellation. Generally, the data pattern suggests that cognitive theory can explain how individual memory performance is influenced by collaboration. There is (a) a selectivity in the size of the negative net effect with respect to type of memory task and type of dyadic relationship, and (b ), there is a generality of the effect across task materials and gender. Thus, (a) and (b) replicate, extend, and further deepen our understanding of this counter-intuitive phenomenon.

 • 47.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Karlsson, Julia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Ledning av uthyrd personal2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera ett bemanningsföretag med fokus på ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån bemanningsföretagets, kundföretagets samt de uthyrdas perspektiv. De tre frågeställningarna var vilka uppfattningar finns kring ledarskap och vem ses som ledare för uthyrd personal, vilket företag känner de uthyrda tillhörighet till och vilka de ser som sina arbetskamrater; hur ser ansvarsfördelningen ut när det gäller arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö?

  Studien genomfördes på ett bemanningsföretag med verksamhet i bland annat Linköping. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes.

  Vid resultatanalysen framkom att det är bemanningsföretaget som till största delen står för de relationsinriktade värdena. Det var personer där som gav feedback och kunde ses som mentorer. Det var även där som arbetskamraterna fanns. Kundföretaget står istället till stor del för de uppgiftsinriktade värdena. Det var personer där som sågs som chefer och stod för den dagliga driften, fördelade arbetsuppgifter och såg till att den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställande. Det var också där de uthyrda sa att de jobbade och hade sin arbetsplats. Två områden, vem som sågs som ledare och vart de uthyrda kände tillhörighet, visade sig vara delade mellan bemanningsföreget och kundföretaget.

  Det faktum att det inte fanns någon tydlig ledare eller plats där tillhörigheten var starkare visar på att de relationsinriktade värdena inte är högre prioriterade än de uppgiftsinriktade eller tvärt om när det gäller ledning av uthyrd personal. Slutsatsen blir således att både de relationsinriktade och de uppgiftsinriktade värdena är nödvändiga och kompletterar varandra vid ledning av uthyrd personal.

 • 48.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Karlsson, Julia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Varför går du till jobbet?: En kvalitativ studie om motivation i arbetslivet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka motivation i arbetslivet. Studiens syfte bröts ner i tre frågeställningar. Den första handlar om vilka motivationsfaktorer som kan påverka viljan att gå till jobbet. Den andra handlar om vilka motivationsfaktorer som har störst betydelse och varför dessa tillskrivs den betydelsen. Studiens tredje och sista frågeställning handlar om hur de olika motivationsfaktorerna kan användas för att öka medarbetarnas motivation.

  Den tidigare forskningen utgår från Maslows och Herzbergs teorier om motivation. Utifrån dessa har fem faktorer som är viktiga för motivationen framträtt – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling.

  Studien är genomförd på en kommun i Östergötland. Metoden som används är kvalitativ och åtta intervjuer genomfördes. Vid analysen framkom en ny kategori som inte tidigare behandlats. Denna handlar om arbetsuppgifternas betydelse för motivationen och viljan att gå till jobbet.

  Tre mönster visade sig i materialet. Det tydligaste är att det verkar finnas en koppling mellan faktorerna utveckling och feedback. Det andra mönstret innebär att de personer som betonat lönen eller trygghet inte fäst någon större betydelse vid utveckling. Det tredje mönstret handlar om faktorerna arbetskamraterna och arbetsuppgifterna. Dessa uppmärksammas som viktiga oberoende av vilka andra faktorer som anses viktiga. Resultaten visar således att alla faktorer är viktiga för motivationen på något sätt. Det går inte att bortse från någon.

 • 49.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Salomonsson, Julia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung: Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. Genom semistrukturerade intervjuer med tio unga vuxna i åldern 17 till 32 år har data samlats in och analyserats med tematisk analys.

  I resultaten fann vi att deltagarnas sätt definiera och tala om föräldraskap är i linje med tidigare forskning. Även internationell forskning kring synen på könscellsdonatorer och deras roll som föräldrar eller icke-föräldrar har kunnat appliceras på vårt intervjumaterial för att förstå donatorsrollen som infallande på ett kontinuum. Nya fynd som framkommit är att avsaknad av rättsliga band ej utgör ett oöverkomligt hinder för utövandet av socialt föräldraskap, både i avseende på att skaffa barn och sedermera uppfostra det. Deltagarna berättar dock att avsaknad av rättsligt föräldraskap har varit problematiskt vid dödsfall och separationer. Funderingar kring genetiskt ursprung och tillkomst beskrivs påbörjas i tidig ålder hos deltagarna och vara avslutat i tidig vuxen ålder, vilket är ett nytt fynd och går emot lagstiftad ålder för kännedom om donator och genetiskt ursprung. Möjlighet till kännedomen om genetiskt ursprung lyfts som barnets okränkbara rättighet.

  Utifrån dessa fynd drar vi slutsatsen att trots lagmässiga hinder kan ett fullständigt föräldraskap i många fall utövas av icke-juridiska föräldrar samt att avsaknad av genetiska band ej utgör en barriär för relationsskapande eller identitetsutveckling. Däremot anses lagstiftning och samhällsattityder fortfarande vara exkluderande och osynliggörande gentemot regnbågsfamiljer och könscellsdonation.

 • 50.
  Andersson, Ulf
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skill Development in Different Components of Arithmetic and Basic Cognitive Functions: Findings From a 3-Year Longitudinal Study of Children With Different Types of Learning Difficulties2010In: JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ISSN 0022-0663, Vol. 102, no 1, p. 115-134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Arithmetic and cognitive skills of children with mathematical difficulties (MD-only), with comorbid reading difficulties (MD-RD), with reading difficulties (RD-only), and normally achieving children were examined at 3 points from Grades 3-4 to Grades 5-6 (age range, 9-13 years). Both MD groups displayed severe weaknesses in 4 domain-specific arithmetic components (factual, conceptual, procedural, and problem-solving skills) during all 3 measure points. Telling time and approximate arithmetic were also problematic for children with MD. Both MD groups displayed a small weakness related to visual-spatial working memory, and the MD-RD group also displayed small weaknesses related to verbal short-term memory, processing speed, and executive functions. The 4 groups developed at similar rates within all domain-specific components as well as basic cognitive functions. These findings demonstrate that children identified as having MD when they are 9 years old do not catch up with their normally achieving peers in later school grades, when they are 13 years old. They also continue to lag behind their peers with respect to the domain-general cognitive system.

1234567 1 - 50 of 1193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf