liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 656
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adelmann, Kent
  Lärarutbildningen, Malmö högskola.
  Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar –kulturella, språkliga och mediala möten2010Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här konferensen pekar på en enastående utveckling och utvecklingspotential för SMDI. Svenska med didaktisk inriktning kan numera betraktas som ett etablerat forskningsområde och har ett nära samarbete med motsvarande systerorganisationer i Danmark (Netværk for forskning i dansk-fagenes didaktik, DaDi) och Norge (Nettverk for norskdidaktisk forskning, NNDF). Konferensen i Malmö samlade 174 deltagare från de nordiska länderna och innehöll fyra plenarföredrag samt 49 sektionsföredrag, vilket visar både styrka och bredd.

  De 15 bidrag som presenteras i den här forskningsrapporten omfattar de fyra plenarföreläsningarna (av Jens Elmelund Kjeldsen, Caroline Liberg, Kathleen McCormick och Jon Smidt) samt elva av sektionsföredragen. Texterna handlar om många olika slags möten. Det kan gälla kulturella möten i det heterogena klassrummet (McCormick) eller i de nordiska kursplanernas språk- och litteraturundervisning (Hägerfelth & Skarstein). Och det kan gälla språkliga möten med lyssningens ABC (Adelmann) eller med postmoderna läromedel mellan tradition och fönyelse (Dahl). Eller mediala möten med de mediekulturella förändringarnas konsekvenser för läsreceptionen (Elmfeldt & Persson). Men även krockar, mellan mediering via PowerPoint eller retorik (Kjeldsen).

  Här finns svenskämnets territoriella utbredning i mötet med den moderna ungdomsskolan (Martinsson). Och här finns de lärarstuderandes möte med skolverkligheten (Östlundh) och elevernas möte med nationella prov i årskurs 3 (Borgström & Yassin). Eller lärarens möte med olika  skrivutvecklingsperspektiv på yrkesinrikade gymnasieprogram (Westman), seriernas potential i svenskundervisningen (Mehrstam) eller olika didaktiska läsarter (Bringéus). Och här byggs det broar mellan modersmålsskrivande och skrivande i alla andra ämnen (Smidt), och mellan en språkbaserad ämnesundervisning och en ämnesbaserad språkundervisning (Liberg). Men det varnas också för faran med bro-metaforen, som kan konstruera kulturella olikheter istället för att konstruera mening som bygger på våra likheter (Penne).

 • 2.
  Afram, Eliane
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  La percepción de métodos didácticos en la enseñanza del español comolengua extranjera: Análisis cualitativo sobre la percepción de los alumnos de los métodos gramática- traducción,método situacional y método comunicativo2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Nuestra tesina trata de indagar en cómo piensan los alumnos de bachillerato sobre los métodos didácticos elegidos para aprender una lengua extranjera. El objetivo de esta tesina es investigar tres métodos didácticos; método gramática- traducción, método situacional y método comunicativo, comprobar si los estudiantes los utilizan, y cuál les resulta más útil y por qué. Hemos investigado qué opinan los alumnos con la ayuda del método cualitativo a través de entrevistas cualitativas. Podemos decir que los alumnos utilizan los métodos hasta cierto punto en su enseñanza. Piensan que todos los métodos tienen sus aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos y negativos están repartidos de manera igual entre los métodos didácticos.

 • 3.
  Albarracín, Lluís
  et al.
  Universitat Autònoma de Barcelona.
  Bergman Ärlebäck, Jonas
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Civil, Elisabeth
  Universitat Autònoma de Barcelona.
  Gorgorió, Núria
  Universitat Autònoma de Barcelona.
  Extending Modelling Activity Diagrams as a tool to characterise mathematical modelling processes2019In: The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, E-ISSN 1551-3440, Vol. 16, no 1-2, article id 10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we present a qualitative study in which we analyse the video-recordings of four groups of students solving Fermi Problems. Previous studies show that Secondary School students solve this type of problems using complex problem solving processes and developing mathematical models. In order to analyse the students’ problem solving processes, so-called Modelling Activity Diagrams were used. The results of the present study demonstrate that solving Fermi problems is a complex matter, and that some of the theoretical tools used in the field of Mathematical Education fail to adequately reflect this level of complexity. In addition, Modelling Activity Diagrams are presented as a more detailed analysis tool to characterise student choices and actions, as well as to make the structure of the Fermi problem addressed more visible.

 • 4.
  Alexandersson, Andreas
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Gymnasieelevers studievanor: Med inriktning mot matematik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att studera gymnasieelevers studievanor och se vilka skillnader och likheter det finns mellan kön och gymnasieprogram. Detta har främst gjorts genom en enkätundersökning i årskurs 1. Begreppet studievanor kan delas upp i de två huvudkomponenterna studiemetod och studiehygien. Studiemetod innehåller kvantitativa aspekter, som i vilken omfattning en elev studerar, men även sådant som vanligen betecknas som studieteknik. Studiehygien innefattar områden som läsplatsens ergonomi, om eleven studerar till musik etc. En typisk skillnad könen emellan är enligt teorin att flickor bearbetar text i större utsträckning än pojkar, detta kunde även bekräftas i denna uppsats. Denna uppsats visar även att de som bearbetar texten i sina övriga studier även gör det i sina matematikstudier. Uppsatsen visar på att ambitiösa elever tror även att deras klasskamrater är ambitiösa. Elever som ägnar mycket tid åt hemstudier i övriga ämnen ägnar även mycket tid åt matematik. Samband finns även mellan hur aktiv en elev är under lektionstid och hur mycket eleven studerar på fritiden. Ett annat resultat rörande studiehygien är att elever som ser till att rensa sin studieplats från störande element också blir avbrutna i sina studier i mindre utsträckning, dessa elever tycker även att de studerar effektivt, till skillnad från övriga. Slutligen kan sägas att det finns såväl likheter som skillnader mellan könen och gymnasieprogrammen så att något generellt studiemönster för kön eller gymnasieprogram är svårt att ge.

 • 5.
  Almqvist, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Anttila, Isabelle
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Muntlig kommunikation i skolmatematik: En litteraturstudie om vikten av muntlig kommunikation i mellanstadiets matematikundervisning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att redogöra för forskning kring muntlig kommunikation i matematik. Studien syftar till att se över vilka arbetssätt elever möter när muntlig kommunikation i matematik är i fokus, samt lärares val av matematiskt språk vid matematikundervisning. Syftet är dessutom att ta reda på vilken betydelse muntlig kommunikation i matematik har för kunskapsutvecklingen hos elever, bland annat för elever med dyslexi och elever med annat modersmål än svenska.

   

  I denna studie beskrivs muntlig kommunikation i matematik, arbetssätt, matematiskt språk samt kunskapsutvecklingen hos elever, utifrån existerande forskning, föregående läroplan samt nuvarande läroplan.

   

  Resultatet visar att utomhusmatematik är ett lämpligt arbetssätt för att elever ska kunna utveckla matematisk kommunikation. Även laborativ matematik har visat sig vara ett arbetssätt som bidrar till grupparbete och muntlig kommunikation. Elevers logiska tänkande utvecklas i samband med muntlig kommunikation i matematik och eleverna får möjlighet att utveckla förmågor som lyfts fram i Lgr11. Lärares val av det matematiska språket påverkar vilket språk elever använder när de kommunicerar med varandra. Det är viktigt att lärare möter elever på ett vardagsspråk men samtidigt måste lärare presentera matematiska begrepp på ett vetenskapligt språk för att undvika förvirring hos eleverna. Forskning visar även att det är viktigt för elever med svenska som andraspråk att lärare inte växelvis blandar mellan ett vardagsspråk och vetenskapligt språk. 

 • 6.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  El indígena ‘latinoamericano’ en la enseñanza: Representación de comunidad indígena en manuales escolares europeos y latinoamericanos2010In: Estudios pedagógicos, ISSN 0718-0705, Vol. 36, no 2, p. 41-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we compare how the native population of Latin America and their culture is represented in History schoolbooks both in Sweden and in Colombia. The aim was to find out if there are differences and similarities in the reproduction of the native community in both countries. The study shows that Colombian schoolbooks give information more thoroughly, describing and explaining the facts, however, both countries consistently show the trend to represent the natives as being different and inferior, especially when describing their way of living and their knowledge. We find explanations about what they owned and what they did not own, what they knew and did not know, all focused from a Eurocentric perspective.

 • 7.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Esclavitud en América Latina: Visión histórica representada en libros escolares suecos y colombianos2009In: Teré: Revista de Filosofía y Socio política de la Educación, ISSN 1856-0970, Vol. 5, no 10, p. 31-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we compare how ‘slavery’, among Indian population during the colonization in Latin America, is represented in History schoolbooks both in Sweden and in Colombia. The aim of the subject is an intent to point out similarities and differences in the reproduction in both countries. The study shows that Colombian schoolbooks transmit more profound information and give more space to the facts. However, in the schoolbooks of both countries, the connection between the hard work burden which the slavery ment and the change for the worst of the immunsystem in the explinations of the diminishing of the Latin-American indigenous population.

 • 8.
  Amin, Tamer
  et al.
  Lebanese American University, Beirut, Lebanon.
  Jeppsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Haglund, Jesper
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Strömdahl, Helge
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Arrow of time: Metaphorical construals of entropy and the second law of thermodynamics2012In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, ISSN 1098-237X, Vol. 5, no 96, p. 818-848Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Various features of scientific discourse have been characterized in the science education literature, and challenges students face in appropriating these features have been explored. Using the framework of conceptual metaphor, this paper sought to identify explicit and implicit metaphors in pedagogical texts dealing with the concept of entropy and the second law of thermodynamics, an abstract and challenging domain for learners. Three university-level textbooks were analyzed from a conceptual metaphor perspective, and a range of explicit and implicit metaphors were identified. Explicit metaphors identified include entropy as disorder, thermodynamics processes as movements along a path, and energetic exchange as financial transactions among others. Implicit metaphors include application and elaboration of the generic Location Event Structure metaphor, application of the Object Event Structure metaphor, and others. The similarities and differences between explicit and implicit metaphors found in the textbooks are also described. Two key pedagogical implications are discussed: that the selection of explicit instructional metaphors can be guided by consistency with implicit metaphors; and that the range of implicit metaphors found in pedagogical texts implies that a multiple instructional metaphor strategy is warranted. The depth of the phenomenon of conceptual metaphor and its implications for future research are also discussed

 • 9.
  Aminoff, Christina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass2017Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna.

  Metoden har inspiration av etnografisk ansats. Datamaterial består framför allt av delvis deltagande observationer där fältanteckningar skrivits för att dokumentera dessa. I studien ingår tre förskoleklasser från tre olika skolor. Varje förskoleklass har observerats vid sju tillfällen. Datamaterialet har analyserats med hjälp av tematisk analys, begrepp från tidigare forskning samt utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet.

  Av resultat framgår att alla barn till stora delar gör samma övningar under de lärarledda aktiviteterna. Läraren och barnen rör sig i höglästa berättelser på ett såväl intratextuellt som intertextuellt sätt och när de tillsammans arbetar med att skriva så förekommer både ett styrt och ett friare skrivande. Resultat visar även att det förekommer en viss upprepning av ett innehåll som vissa barn har kunskap och erfarenhet av sedan tidigare, exempelvis från förskolan.            

   

 • 10.
  Anderhag, Per
  et al.
  Educ Adm, Sweden.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholm University, Sweden.
  Bergqvist, Kerstin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Hamza, Karim Mikael
  Stockholm University, Sweden.
  Säljö, Roger
  University of Gothenburg, Sweden.
  Why Do Secondary School Students Lose Their Interest in Science? Or Does it Never Emerge? A Possible and Overlooked Explanation2016In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, Vol. 100, no 5, p. 791-813Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we review research on how students interest in science changes through the primary to secondary school transition. In the literature, the findings generally show that primary students enjoy science but come to lose interest during secondary school. As this claim is based mainly on interview and questionnaire data, that is on secondary reports from students about their interest in science, these results are reexamined through our own extensive material from primary and secondary school on how interest is constituted through classroom discourse. Our results suggest the possibility that primary students do not lose their interest in science, but rather that an interest in science is never constituted. The overview indicates that studies relying on interviews and questionnaires make it difficult to ascertain what the actual object of interest is when students act in the science classroom. The possibility suggested should, if valid, have consequences for science education and be worthy of further examination.

 • 11.
  Anderson, Trevor
  et al.
  Purdue University, USA.
  Schönborn, Konrad
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  du Plessis, Lynn
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Gupthar, Abindra
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Hull, Tracy
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Identifying and Developing Students' Ability to Reason with Concepts and Representations in Biology2013In: Multiple Representations in Biological Education / [ed] D.F. Treagust and C.-Y. Tsui, Springer Science+Business Media B.V., 2013, p. -390Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This new publication in the Models and Modeling in Science Education series synthesizes a wealth of international research on using multiple representations in biology education and aims for a coherent framework in using them to improve higher-order learning. Addressing a major gap in the literature, the volume proposes a theoretical model for advancing biology educators’ notions of how multiple external representations (MERs) such as analogies, metaphors and visualizations can best be harnessed for improving teaching and learning in biology at all pedagogical levels.The content tackles the conceptual and linguistic difficulties of learning biology at each level—macro, micro, sub-micro, and symbolic, illustrating how MERs can be used in teaching across these levels and in various combinations, as well as in differing contexts and topic areas. The strategies outlined will help students’ reasoning and problem-solving skills, enhance their ability to construct mental models and internal representations, and, ultimately, will assist in increasing public understanding of biology-related issues, a key goal in today’s world of pressing concerns over societal problems about food, environment, energy, and health. The book concludes by highlighting important aspects of research in biological education in the post-genomic, information age. 

 • 12.
  Andersson, Carina
  Linköping University, Department of Mathematics.
  Taluppfattning: En undersökning av elevers förståelse av decimaltal2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag studerat hur elever i år 6 tänker vid decimalform inom taluppfattningens område. Begreppet taluppfattning är ett mycket brett område där det dessutom finns många olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet. Därför har jag fokuserat mitt arbete på övergången från heltal till decimaltal. Syftet med undersökningen är att belysa vikten av att lärare har goda matematiska och metodiska kunskaper, hur elever utvecklar sin taluppfattning och förhoppningsvis ge lite tips och idéer som kan användas i undervisningen med elever. Studien omfattar en litteraturgenomgång som behandlar begreppet taluppfattning där jag delat upp kapitlet i tre underrubriker: Vad innebär det att elever har en grundläggande taluppfattning? Hur utvecklar elever en god taluppfattning? Vilka speciella svårigheter finns vid övergången från heltal till decimaltal? Under metoddelen skriver jag om hur pilot- och huvudundersökningen gjordes innan läsaren får ta del av undersökningarnas resultat. Resultatet av undersökningen är att många elever har svårt för övergången från heltal till decimaltal. Det finns tre moment i förståelsen av positionssystemet som tycks orsaka större svårigheter och det är platssiffrans värde, multiplikation med tal mindre än ett och uppskattning av rimligheten av svaret i en beräkning. Uppsatsen innehåller också ett avsnitt om vad vi lärare kan göra för att underlätta elevers förståelse för övergången från heltal till decimaltal.

 • 13. Andersson, Carina
  et al.
  Losand, Elin
  Bergman Ärlebäck, Jonas
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt2015In: Nämnaren 2014:4, no 1, p. 21-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Eld, Nicklas
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Vem behöver kunna hantera hammare och spik när det finns rotavdrag?: En systematisk litteraturstudie rörande den Svenska skolslöjdsdebatten2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När Ann- Charlotte Marteus skrev en insändare ställde hon frågan: Hur många smörknivar tål Sverige? För att utreda vår framtida professions ställning ville vi därför undersöka vad skolslöjden har för egentlig nytta för individen. Vi ville även utreda ämnets ställning över tid för att sätta dagsläget i perspektiv.

  Detta arbete är en systematisk litteraturstudie där slöjdämnets ställning belyses ur samhällets olika syn på kunskap. Detta utreds genom en djupgående litteraturkonsumtion, för att få en vetenskaplig grund till de områden uppsatsen berör.

  Resultatet visar att skolslöjden har ifrågasatts på grund av flera faktorer. Slöjdlärare visar inte upp en enhetlig förståelse för ämnets syfte. Ämnet ses som statiskt, detta på grund av kursplanernas utformning och tolkning. Bristen på yrkeskompetens hos verksamma slöjdlärare belyses som ett problem då de antingen inte besitter den fackkunskap, eller den pedagogiska grundkunskap som yrket kräver.

 • 15.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tibell, Lena
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Exploring childrens' views of what's inside the body2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The importance of living a healthy life in an everyday context is promoted in schools and preschools. The discussion often focuses on what food is healthy, and that one should eat enough but not too much. The connection between food and beverages and their role in the body is seldom discussed. Students’ ideas about how the human body functions have been investigated in several studies but few have focused on young children. In this study, we investigate young children’s conceptions related to this topic and how their ideas develop. Seventy-nine pre- and primary school children, aged 4-11, participated in individual focus interviews wherein the children were asked to draw and explain their understanding. Our results confirm several findings observed by other workers. However, in contrast with earlier studies, 10 of seventeen 4-5 year-old children indicated the stomach, and more than half of those children described how food can be utilized in the body to extract energy. Furthermore, the brain was among the most commonly mentioned organs cross all age groups. Interestingly, the level of expertise varied and did not covariate with age. For example, five of eight of the 4 year-old children draw 5-8 organs, while a single 10 year-old child could only mention three. Similarly, two of thirteen 7-year old children provided an almost completely correct description of the digestive tract and its function, while most of the older children expressed a much less developed understanding. The results reflect the wide range of different conceptual ideas that teachers confront in a day-to-day classroom context.

 • 16.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tibell, Lena A.E.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Children's reasoning and representations about living and non-living things2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding of the concept ‘life’ and what characterise ‘living things’ is important as a foundation for learning in biology. In a more general view, this understanding can make children develop awareness, respect and responsibility for life as members of a society and in decision making for sustainable development. The present pilot study aim to investigate 5-6 year old pre-school children’s reasoning and representations about living and nonliving things. In cognitive developmental research, the concept of life is well investigated but, questions still remain regarding how children reason around and represent these concepts. Previous research has found that children have difficulties in including plants as living things. Moreover, it is found that young children include e.g. the sun, clouds and rocks as living things. The methods that have been used are often quantitative and use picture-cards with different objects for the children to categorize. In the present pilot study a modified methodology was applied. Children’s drawings of what they consider as living and non-living were collected and picture-cards were used as point of departure for reasoning. In interviews the children were encouraged to explain and express their ideas. The drawings and the cards mainly worked as a meaning making tool for the children. Results from the study will be presented and discussed. 

 • 17.
  Andersson, Kristina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "It's funny that we don't see the similarities when that's what we're aiming for" - Visualizing and challenging teachers' stereotypes of gender and science.2010In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study illuminates teachers’ conceptions of gender and science and possibilities to challenge these conceptions. Since 2005, a group of teachers (K-6) in Sweden have met approximately once a month in two-hour seminars to discuss and develop their instruction in science and technology based on a gender perspective. The present data consist mainly of audio-recordings of the teacher seminars and video-recordings of science activities with students. Analysis of the empirical data has been carried out in several stages and was inspired by thematic analysis, the theoretical framework of which is based on Hirdman’s and Beauvoir’s theories of gender. The results show that the teachers’ ideas about gender/equity and science exist on several levels, within which various conceptions are represented. On the one hand, “reasoning around similarity”, where teachers consider that both girls and boys should have the same prerequisites for working with science. In contrast, stereotypical conceptions of girls and boys occur when the teachers evaluate their activities with students, and condescending attitudes toward girls are also observed. The girls’ ways of working with science are not as highly valued as the boys’, and this outlook on children can ultimately have consequences for girls’ attitudes towards the subject. When teachers are allowed to read their own statements about the girls, they get “a glimpse of themselves”, and their condescending ideas about girls are made visible. In this way, the teachers can begin their active work towards change, which may lead to new outlooks on and attitudes towards students.

 • 18.
  Andersson, Kristina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The main focus in this thesis is teachers’ gender awareness related to scientific practice. The thesis is based on two different empirical studies: a longitudinal action research study together with a group of teachers (K-6) and a study during an in-service development course where experienced teachers applied gender theory on a real classroom situation, a case.

  The studies show that working with gender is complicated and comprises of many aspects of human life. An important part of gender awareness is to be able to relate to these aspects. A question of vital importance is to challenge conceptions of gender in such a way that the conceptions will be verbalized and thereby visualized. Moreover, the studies show that feminist pedagogy and theory of science can lead to a new approach to teaching and learning in science. For teachers without any background in science, there are other competences than just subject matter knowledge that are vital for teaching. Feminist perspectives in professional development reinforce teachers’ pedagogical competences and their pedagogical content knowledge and thereby make these teachers feel they participate in the scientific practice and contribute in developing both the stuff of knowledge and its culture.

  The thesis also contributes to new methodological knowledge about action research. One of the results is that time is an important factor to take into consideration depending on what kind of change you want to receive. The researcher engaged in action research as an "outsider" has an important function in order to monitor the process and pay attention and use critical events to drive the change process forward.

  List of papers
  1. "It's funny that we don't see the similarities when that's what we're aiming for" - Visualizing and challenging teachers' stereotypes of gender and science.
  Open this publication in new window or tab >>"It's funny that we don't see the similarities when that's what we're aiming for" - Visualizing and challenging teachers' stereotypes of gender and science.
  2010 (English)In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study illuminates teachers’ conceptions of gender and science and possibilities to challenge these conceptions. Since 2005, a group of teachers (K-6) in Sweden have met approximately once a month in two-hour seminars to discuss and develop their instruction in science and technology based on a gender perspective. The present data consist mainly of audio-recordings of the teacher seminars and video-recordings of science activities with students. Analysis of the empirical data has been carried out in several stages and was inspired by thematic analysis, the theoretical framework of which is based on Hirdman’s and Beauvoir’s theories of gender. The results show that the teachers’ ideas about gender/equity and science exist on several levels, within which various conceptions are represented. On the one hand, “reasoning around similarity”, where teachers consider that both girls and boys should have the same prerequisites for working with science. In contrast, stereotypical conceptions of girls and boys occur when the teachers evaluate their activities with students, and condescending attitudes toward girls are also observed. The girls’ ways of working with science are not as highly valued as the boys’, and this outlook on children can ultimately have consequences for girls’ attitudes towards the subject. When teachers are allowed to read their own statements about the girls, they get “a glimpse of themselves”, and their condescending ideas about girls are made visible. In this way, the teachers can begin their active work towards change, which may lead to new outlooks on and attitudes towards students.

  Place, publisher, year, edition, pages
  SpringerLink, 2010
  Keywords
  awareness, gender, professional development, pre-school, science education, stimulated recall
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-67099 (URN)10.1007/s11165-010-9200-7 (DOI)
  Available from: 2011-03-29 Created: 2011-03-29 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
  2. What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children?
  Open this publication in new window or tab >>What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children?
  2011 (English)In: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 9, no 2, p. 275-296Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this article we problematize the purpose of teaching science in preschool and what competences preschool teachers need in order to conduct science activities in the classroom. The empirical data were collected through an action research project with five preschool and primary school teachers (K-6). In the first section we have used one situation, a floating-sinking experiment, as an illustration of how two different epistemological perspectives generate different foci on which kind of science teaching competences that are fruitful in preschool. In the first perspective, the central goal of science teaching is the development of the children’s conceptual understanding. With this perspective, we found that the science activities with the children were unsuccessful, because the children’s scientific thought did not develop; they did not learn any new concepts, but the situation enhanced a misconception concerning density. Moreover, the teacher was unsuccessful in supporting the children’s conceptual learning. The second perspective uses a feminist approach that scrutinizes science, where we investigate if the floating-sinking activity contributes to a feeling of participation in a scientific context for the children and if so how the teacher promotes this inclusion.  This second perspective showed that the children’s scientific proficiency benefited from the situation; they had acquired a positive experience of the density concept that they could build upon which was reinforced by the teacher. The children discovered that they had power over their own learning by using an experimental approach. On the basis of these findings, we conclude that there are competences other than subject matter knowledge that are also important when preschool teachers engage students in scientific activities. Through process-oriented work with the teacher group, we identified four concrete skills: paying attention to and using children’s previous experiences; capturing unexpected things that happen at the moment they occur; asking questions that challenge the children and that stimulate further investigation; situated presence, that is, “remaining” in the situation and listening to the children and their explanations. We discuss possible ways to move preschool teachers away from their feelings of inadequacy and poor self-confidence in teaching science by reinforcing this kind of pedagogical content knowledge.

   

  Abstract [sv]

  Forskning om lärare som undervisar naturvetenskap för barn i unga år har i stor utsträckning fokuserat på dessa lärares bristande ämneskunskaper. Flera studier har också slagit fast att förskollärare och tidigare lärare har dåligt självförtroende vad gäller undervisning i naturvetenskap och många gör kopplingen att de bristande ämneskunskaperna är orsaken till det dåliga självförtroendet. Lösningen blir då att se till att lärarna får ökade ämneskunskaper. I den här artikeln vill vi diskutera syftet med naturvetenskap i förskolan och vilka ämnesdidaktiska kompetenser förskolläraren behöver för att kunna genomföra denna naturvetenskapliga verksamhet. Det empiriska materialet är hämtat från ett aktionsforskningsinspirerat projekt tillsammans med förskollärare och tidigarelärare (F-6). Vi utgår från en situation där barn tillsammans med förskollärare undersöker om olika föremål flyter eller sjunker i vatten och analyserar sedan denna situation med två olika epistemologiska utgångspunkter. Den första analysen tar avstamp i ett synsätt där utvecklande av begreppsförståelse och naturvetenskapligt tankesätt hos barn är det centrala målet för naturvetenskaplig undervisning. Genom denna analys framkommer att aktiviteten med barnen inte var så framgångsrik eftersom barnens naturvetenskapliga tänkande inte utvecklades; de lärde sig inte några nya begrepp utan till och med missförstod densitetsbegreppet. Den andra analysen utgår från att naturvetenskapen i sig inte är oproblematisk. Att “lära sig” naturvetenskap innefattar också att lära sig om den sociala praktiken, det språk och den kultur som råder där. Analys 2 visar att situationen har varit värdefull för barnens naturvetenskapliga kunnande; de har fått en erfarenhet av densitetsbegreppet som de senare kan bygga vidare på, erfarenheten var positiv och förstärktes av läraren; barnen upptäckte att de kan få makt över sitt eget lärande genom det experimenterande arbetssättet. Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att det finns andra kompetenser än ämneskunskaper som också är relevanta för förskolläraren för att bedriva meningsfull naturvetenskaplig verksamhet. Tillsammans med det processinriktade arbetet med lärargruppen har fyra konkreta färdigheter kunnat identifieras: Uppmärksamma och använda sig av barns tidigare erfarenheter; Fånga det oväntade som inträffar i stunden; Ställa frågor som utmanar barnen och stimulerar till vidare undersökningar; Situerad närvaro.“Stanna kvar” i situationen och lyssna på barnen och deras egna förklaringar. I artikeln diskuterar vi hur man genom att förstärka den här typen av ämnesdidaktiska kunskaper hos förskollärarna, och inte enbart fokusera på bristande ämneskunskap, kan arbeta sig bort från känslan av otillräcklighet och dåligt självförtroende inom de naturvetenskapliga ämnena.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2011
  Keywords
  Empowerment, feminist perspective, pedagogical content knowledge, pre-school, science education
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-67100 (URN)10.1007/s11422-012-9439-6 (DOI)
  Available from: 2011-03-29 Created: 2011-03-29 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
  3. Methodological dilemmas in action research
  Open this publication in new window or tab >>Methodological dilemmas in action research
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study is part of an action research project on science and gender conducted with parts of the working teams at one school in Sweden; the teams’ work activities included preschool and K-6. The collaboration was underway from September 2005 until May 2010, a total of 57 months. The most intense period was from spring 2007 until summer 2009. The core group consisted of three kindergarten teachers, one recreational teacher and one math/science teacher for grades 1-7, all of whom participated during the entire period. Over the years, other teachers joined the group, quit or were away for various periods owing to parental leave or illness absence. When we began our collaboration and asked if they might be interested in participating in a project on gender and science/technology, the teachers felt competent and secure regarding gender issues, but science/technology was new, unexplored territory, particularly for the preschool teachers. They had only used elements of science in their classroom activities to a limited extent, and then primarily elements of biology. One reason the teachers agreed to participate in the project was to receive support and to have the opportunity to initiate and work continually with activities in physics, chemistry and technology as well.

  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-67239 (URN)
  Available from: 2011-04-05 Created: 2011-04-05 Last updated: 2011-04-05Bibliographically approved
  4. Gender theory as a tool for analyzing science teaching
  Open this publication in new window or tab >>Gender theory as a tool for analyzing science teaching
  2009 (English)In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 25, no 2, p. 336-343Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study examines to what extent experienced teachers are aware of gender issues in the science classroom. It also explores how an introduction to gender theory might alter this awareness. Teachers wrote their reflections about a real classroom situation. They were then asked to analyse the same situation after having read texts that discussed gender theory concepts. The fourteen teachers’ understanding about gender and society were challenged. Some teachers were able to analyse the case differently by applying gender theory, others discussed the case on a more general level, while one teacher showed signs of resistance regarding gender theory.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2009
  Keywords
  Awareness, case method, gender issues, in-service teacher education, science education, teaching methods
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-67101 (URN)10.1016/j.tate.2008.09.011 (DOI)
  Available from: 2011-03-29 Created: 2011-03-29 Last updated: 2017-12-11
 • 19.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gullberg, Annica
  Uppsala universitet.
  What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children?2011In: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 9, no 2, p. 275-296Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we problematize the purpose of teaching science in preschool and what competences preschool teachers need in order to conduct science activities in the classroom. The empirical data were collected through an action research project with five preschool and primary school teachers (K-6). In the first section we have used one situation, a floating-sinking experiment, as an illustration of how two different epistemological perspectives generate different foci on which kind of science teaching competences that are fruitful in preschool. In the first perspective, the central goal of science teaching is the development of the children’s conceptual understanding. With this perspective, we found that the science activities with the children were unsuccessful, because the children’s scientific thought did not develop; they did not learn any new concepts, but the situation enhanced a misconception concerning density. Moreover, the teacher was unsuccessful in supporting the children’s conceptual learning. The second perspective uses a feminist approach that scrutinizes science, where we investigate if the floating-sinking activity contributes to a feeling of participation in a scientific context for the children and if so how the teacher promotes this inclusion.  This second perspective showed that the children’s scientific proficiency benefited from the situation; they had acquired a positive experience of the density concept that they could build upon which was reinforced by the teacher. The children discovered that they had power over their own learning by using an experimental approach. On the basis of these findings, we conclude that there are competences other than subject matter knowledge that are also important when preschool teachers engage students in scientific activities. Through process-oriented work with the teacher group, we identified four concrete skills: paying attention to and using children’s previous experiences; capturing unexpected things that happen at the moment they occur; asking questions that challenge the children and that stimulate further investigation; situated presence, that is, “remaining” in the situation and listening to the children and their explanations. We discuss possible ways to move preschool teachers away from their feelings of inadequacy and poor self-confidence in teaching science by reinforcing this kind of pedagogical content knowledge.

   

 • 20.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Christina
  Högskolan i Gävle.
  Methodological dilemmas in action researchManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study is part of an action research project on science and gender conducted with parts of the working teams at one school in Sweden; the teams’ work activities included preschool and K-6. The collaboration was underway from September 2005 until May 2010, a total of 57 months. The most intense period was from spring 2007 until summer 2009. The core group consisted of three kindergarten teachers, one recreational teacher and one math/science teacher for grades 1-7, all of whom participated during the entire period. Over the years, other teachers joined the group, quit or were away for various periods owing to parental leave or illness absence. When we began our collaboration and asked if they might be interested in participating in a project on gender and science/technology, the teachers felt competent and secure regarding gender issues, but science/technology was new, unexplored territory, particularly for the preschool teachers. They had only used elements of science in their classroom activities to a limited extent, and then primarily elements of biology. One reason the teachers agreed to participate in the project was to receive support and to have the opportunity to initiate and work continually with activities in physics, chemistry and technology as well.

 • 21.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hussénius, Anita
  Högskolan i Gävle.
  Gustafsson, Christina
  Högskolan i Gävle.
  Gender theory as a tool for analyzing science teaching2009In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 25, no 2, p. 336-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines to what extent experienced teachers are aware of gender issues in the science classroom. It also explores how an introduction to gender theory might alter this awareness. Teachers wrote their reflections about a real classroom situation. They were then asked to analyse the same situation after having read texts that discussed gender theory concepts. The fourteen teachers’ understanding about gender and society were challenged. Some teachers were able to analyse the case differently by applying gender theory, others discussed the case on a more general level, while one teacher showed signs of resistance regarding gender theory.

 • 22.
  Andersson, Mattias
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies.
  Utveckla grundskolans NO-undervisning: Ett elevperspektiv i årskurserna 2, 4 och 9 på undervisningens innehåll2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete görs en analys av elevers syn på konkret innehåll i naturvetenskap och teknik. Intervjuer med elever har genomförts i fokusgrupper i årskurserna 2, 4 och 9. Syftet var att ta reda på vad elever är intresserade av inom dessa ämnesområden och hur intresset skiljer sig åt i en jämförelse mellan åldrarna. Arbetet ingår i en större studie som regionförbundet Östsam genomför på uppdrag av Skolverket och som har som mål att öka intresset för dessa kunskapsområden i grundskolan. Resultaten indikerar elevers vilja att se helheter, kopplingar till verklighet utanför skolan och att reflektera över samband mellan olika fenomen. Eleverna i samtliga årskurser kan berätta om sina intressen och flera områden är gemensamma för årskurs 2, 4 och 9. Elever i de yngre åldrarna visar större intresse för kataloga aspekter av kunskap medan elever i de senare åren på ett tydligare sätt lyfter fram diskussion, reflektion och kunskapens användning. Resultaten diskuteras i relation till utbildningens syften, frågor om progression och betydelsen av kontakter mellan skola och omgivande samhälle.

 • 23.
  Andersson, Peter
  et al.
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Holmberg, PerInstitutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.Lyngfelt, AnnaInstitutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.Nordenstam, AnnaInstitutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs univeristet / Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå Tekniska universitet.
  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden: Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 20132014Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att göra olikheter till en poäng var utgångspunkten för 2013 års konferens. Det var därför som vi gick ut med uppmaningen att se och forska utifrån olika perspektiv i vår inbjudan till konferensen; vi önskade såväl metodologisk mångfald som intersektionella perspektiv för att utveckla den  ämnesdidaktiska forskning som rör skolämnena svenska, norska, danska och finländska. Konferensen, som ägde rum den 5 och 6 december 2013 i Göteborg utgjorde den fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4) och den elfte konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11).

  Uppmaningen gav resultat. De svenska, norska, danska och finska forskningsbidragen som efter extern granskning och urval publiceras i Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden visar något av den bredd som finns inom språk- och litteraturdidaktisk forskning i Norden. Mångfaldstematiken framträder tydligast i den avdelning av volymen som fått rubriken ”Klassrummens mångfald”. Vad som här fokuseras är inte oväntat mångfalden av olika språk bland eleverna i Norden. De nordiska länderna har naturligtvis aldrig varit språkligt homogena områden, men det finns idag, inom såväl politik, pedagogisk profession som vetenskap, en bred samstämmighet om att undervisningen ska ta hänsyn till att en stor del av eleverna har andramodersmål än majoritetsspråket.

  Att undvika alla former av homogenisering när elever diskuteras framstår som centralt i sammanhanget. Flera av författarna riktar därför på mikronivå intresset mot vad som för enskilda elever får betydelse i deras möten med skolans språk- och litteraturundervisning. Detta kunskapsintresse låter sig väl förenas med undersökningar av den mångfald av texter, semiotiska resurser och digitala verktyg som elever med olika modersmål använder sig av för att skapa mening. Just den här dimensionen av mångfald understryks framförallt av de artiklarna i volymens inledande del, ”Texternas mångfald”.

  I volymens sista del, ”Mångfald i synsätt”, har några artiklar samlats som tillsammans lyfter fram den mångfald av olika forskningsperspektiv som ryms inom fältet svenska, norska och danska med didaktisk inriktning. Detta ska ses som en programförklaring: vi vill inte argumentera för samling kring ett enda forskningsparadigm utan istället uppmuntra till att fältets olika vetenskapstraditioner utvecklas såväl teoretiskt som metodologiskt. Ännu finns mycket kvar att utveckla genom en mångfald av samarbeten.

 • 24.
  Andrén, Ella
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Det handlar ju om dig!" Subjektiv relevans i litteraturreception och historiebruk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur historie- och litteraturdidaktik förhåller sig till subjektiv relevans, det vill säga till individens personliga nytta av respektive ämne. I nuvarande kursplaner för svenska och historia framstår ämnena närmast som underställda det bruk eleven kan göra av dem. Ämnena ska användas till att utveckla elevens identitet, engagemang och förmåga att orientera sig och ta ställning. Även tongivande pedagogisk forskning poängterar betydelsen av att undervisning utgår från elevens referensramar och intressen.

  Uppsatsens första del består av en litteraturstudie som diskuterar och jämför centrala begrepp inom respektive ämnesdidaktiskt område. I den andra delen prövas begreppen i en explorativ intervjustudie som undersöker tre lärares och lärarstuderandes uppfattningar om ämnenas subjektiva relevans.

  Resultatet pekar på flera områden där historiebruk och litteraturreception har beröringspunkter och möjligheter att berika varandra. Det kan handla om vikten av flerstämmighet, att olika berättelser och tolkningar ställs mot varandra och om hur sådana möten kan resultera i antingen destruktiva krockar eller – om undervisningen förmår att vara lyhörd för elevens kunskaper och behov – om konstruktiva spänningsfält som kan utmana och utveckla eleven. Inte minst berättelser, fiktiva eller historiska, och deras betydelse för identitetsbyggande och orientering i omvärden framstår som ett centralt område väl värt att urforska vidare.

 • 25.
  Anna, Svensson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Havet är som en ledtråd": en studie av förskolebarns upplevelser och tolkningar av miljöer utomhus2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur barn i förskolan upplever och tolkar olika miljöer utomhus. I samhället kategoriserar vuxna ofta miljöer utifrån vilka som är naturliga och vilka som är stadsmiljöer. Pedagoger i förskolans verksamhet kan ha liknande synsätt men det är inte säkert att de stämmer överens med barnens synsätt. Studien har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv och använt fotoeliticering, vilket innebär att forskaren använder bilder som en samtalsgrund i en intervju. Studien är baserad på nio intervjuer med 4-5 åringar på en förskola. I resultatet presenteras kategorier som visar på hur barn upplever och tolkar olika miljöer utomhus. Erfarenheter, Sociala interaktioner, Lekmöjligheter, Risker samt Estetiska element är de kategorier som jag tolkat utifrån barnens berättelser. Studien kommer fram till att vi måste ha en medvetenhet kring barns tankar och erfarenheter när vi rör oss eller utformar miljöer i förskolans verksamhet. Barnen använder sig inte av kategoriseringarna natur- och stadsmiljö när de tolkar miljöer.

 • 26.
  Anttila, Isabelle
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Mellanstadieelevers användning av matematiskt språk: En experimentell studie om hur lärares språkanvändning påverkar mellanstadieelevers språkbruk i matematik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån tidigare teorier och forskning har hypoteser bildats i syfte att pröva dessa hypoteser i praktiken. Syftet är att pröva om lärares språkbruk påverkar vilket språk elever använder vid muntlig kommunikation i matematik. Studien syftar även till att klargöra om lärares användning av matematiskt språk bidrar till att eleverna kommunicerar på ett matematiskt språk.

  Tidigare forskning visar att matematik kan kommuniceras på två språk; vardagsspråk och matematiskt språk. Forskning som redovisas i studien lyfter det matematiska språket som det språk elever bör kommunicera på. Det framgår även i studien att lärares språkbruk påverkar vilket språk elever använder då lärare ses som elevers språkliga förebild.

  Studien utgår från ett deduktivt förhållningssätt där syftet är att undersöka om elever påverkas av det språk som lärare använder. För att undersöka detta har en experimentell design valts. Elever i en årskurs 4 har observerats när de tillsammans har löst en matematikuppgift. Experimentledaren har manipulerat sitt språk genom att presentera uppgiften på ett matematiskt språk vid ett observationstillfälle och på ett vardagsspråk vid ett annat tillfälle. Syftet med manipuleringen är att se om eleverna påverkas att använda samma språk som läraren använder.

  Resultatet visar att eleverna använde ett vardagsspråk i större utsträckning än det matematiska språket oavsett betingelse. Dock påverkades eleverna att använda ett matematiskt språk i större utsträckning när läraren använde ett matematiskt språk. För att uppmuntra elever att kommunicera på ett matematiskt språk har resultatet från undersökningen visar vikten av att lärare använder ett matematiskt språk.

 • 27.
  Artman, Henrik
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  House, David
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Design Learning Opportunities in Engineering Education: A case study of students solving an interaction–design task2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  How do engineering students embrace interaction design? We presented two groups of chemical engineering students with an interaction design brief with the task of producing a concept prototype of an interactive artefact. Through interaction analysis of video material we analyse how the students gesture and use concepts adhering to interaction. The students frequently use gestures to enhance idea-generation. Sketches are used sparsely and other design materials were almost not used at all.

 • 28.
  Arvidsson, Lisa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  En fortbildnings avtryck i klassrummet - En studie av en fortbildning för lärare som arbetar med ”Natur och Teknik för Alla” (NTA) i grundskolans tidigare år2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks en fortbildning av lärare i grundskolans tidigare år, som arbetar med naturvetenskaplig undervisning med hjälp av NTA. Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Båda delarna pekar mot att lärarna upplever fortbildningsmomenten olika. Att utgå ifrån lärares arbete i klassrummet framkommer som centralt vid flera tillfällen för att lärarna ska ha en chans att ta till sig och omsätta nya kunskaper i sin praktik. Risken är annars en kollision mellan skolans och universitetets olika sätt att organisera det naturvetenskapliga innehållet. Det kan leda till att fortbildningen inte ger några avtryck i mötet mellan lärare och elever. Resultaten diskuteras utifrån betydelsen av kontinuerlig fortbildning, för lärarens möjlighet att hantera det naturvetenskapliga innehållet på ett för eleverna relevant sätt. I detta sammanhang belyses vikten av att fortbildningen läggs upp så att dessa mål uppnås.

 • 29.
  Arvola, Mattias
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Grading in interaction design education using design practitioners conceptions of process quality2012In: Interacting with computers, ISSN 0953-5438, E-ISSN 1873-7951, Vol. 24, no 6, p. 472-481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The designed product is often assessed in interaction design education, but there are also courses that focus on learning the design process. It is then necessary to develop criteria for grading in such courses. To make a successful transfer from theory to practice, students also need to learn the criteria practitioners use, rather than the criteria that academically oriented teachers use. To do this, one approach is to align criteria with the conceptions practicing interaction designers have of process quality in design. Therefore, the research questions for this study are what those conceptions are, and how they can be utilized in grading criteria for interaction design projects in education. Interviews were made with 10 interaction designers. The interviews were qualitatively analyzed. The results demonstrate that practicing interaction designers conceptualize the quality of the design process in three ways: it is good if established methods are used and the design is managed within resource constraints, and within organizational and technological limitations, while also meeting stated objectives; it is even better if the design has a thought-through rationale; and ideally, the design should also be inspirational. These conceptions were transferred to points on a criteria-referenced grading scale which was used to develop course specific grading criteria. The criteria were evaluated in terms of comprehensibility and reliability. The evaluation showed that most of the students who also attended lectures understood the criteria. A high and significant covariation and a high level of agreement between the two teachers who graded the projects were shown. Further, the developed criteria should be generalizable to other process-centered interaction design courses and to assessment in other design disciplines.

 • 30.
  Arwidsson, Anna-Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Säberg, Clara
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Interaktiva skrivtavlor tar tid: En litteraturstudie om lärares erfarenheter av och förhållningssätt till interaktiva skrivtavlor med fokus på matematikundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med bakgrund i läraryrkets professionaliseringsprocess, som bland annat efterlyser lärares reflekterande och utvärderande förhållningssätt i sin yrkesutövning, avser denna studie att sammanställa och redovisa lärares erfarenheter av och förhållningssätt till IST-användning främst inom ämnet matematik. Genom att studera andra lärares upplevelser av och förhållningssätt till sitt IST-användande kan man öka sitt egna medvetande. Denna litteraturstudie syftar därför till att öka medvetenheten om de interaktiva skrivtavlornas effekter för matematikundervisningen och lärarens arbete.

  Studiens resultat visar att de interaktiva skrivtavlorna kan bidra med flera positiva förändringar, men för att det ska bli konkreta effekter för lärarna och undervisningen måste en rad andra förändringar först ske. Den mest framträdande faktorn som framkommit i litteraturen är att lärarna upplever att de behöver få möjligheter till en utökad fortbildning och tid till att utveckla sina tekniska och pedagogiska kompetenser. Litteraturen pekar på att en fullgod fortbildning är avgörande för hur väl den interaktiva skrivtavlan kan integreras i undervisningen och för att lärare ska utveckla en säkerhet i att hantera verktyget.

 • 31.
  Ashjari, Hoda
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Jablonka, Eva
  Luleå tekniska universitet, Luleå.
  Bergsten, Christer
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Recognizing texts in undergraduate mathematics2012In: Proceedings 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Opportunities to Learn in Mathematics Education, Taipei-Taiwan, July 18-22, 2012. / [ed] Tso, T.Y., Department of Mathematics, National Taiwan Normal University; Taiwan Association of Mathematics Education , 2012, p. 4-245-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Findings from interviews investigating how Swedish first year engineering students recognize undergraduate mathematics texts as being more or less “mathematical”. The results indicate a relation between the students’ understanding of the principles for knowledge classification and their success in their mathematics studies.

 • 32.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att läsa Pettson och Findus med teknikglasögon2018In: Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö / [ed] Karin Stolpe, Gunnar Höst och Jonas Hallström, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 51-61Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel bygger på analyser av det tekniska innehållet i böckerna om Pettson och Findus. Utgångspunkten är att skönlitterära barnböcker kan bidra med viktiga perspektiv på teknik och därför kan ses som betydelsefulla för teknikundervisningen. Genom att skönlitterära berättelser skildrar tekniken i ett sammanhang och individers upplevelser av den, kan de bidra med fördjupning av en mängd olika aspekter av teknik liksom öppna upp för diskussioner om tekniken samt vilken inverkan eller syfte den har eller har haft genom historien. Analyserna visar att teknikens mångskiftande karaktär lyfts fram i berättelserna om Pettson och Findus och exempel på aspekter är: den odödliga tekniken, att det är användaren som bestämmer teknikens funktion samt tekniken som resultat av ”gör-det-självarens” kreativa lösningar.

 • 33.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Critiquing literature: children's literature as a learning tool for critical awareness2017In: Critique in design and technology education / [ed] P John Williams, Kay Stables, Singapore: Springer, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A starting point for this chapter is that children’s literature can be a source of reflection and can encourage children to think critically about technology. In contrast to many textbooks and non-fiction books, fictional stories reflect the complexities and contradictions inherent in technology and at the same time reveal its less obvious and concealed aspects and messages. By using books with a strong story line, which are of interest to children, technology can be presented as part of the world around them. Children’s literature can thus be seen as a mediator of values and attitudes, which makes it an interesting subject matter for Design and Technology education. This chapter involves an exploration of critical aspects of technology found within a selection of children’s books. The stories originate from different historical and cultural contexts, and the basis for the selection is that it represents a variety of critiques and aspects of technology found in children’s literature. The conclusion of the analysis is that children’s literature can contribute to making technology and the nature of technology more comprehensible and visible to pupils. The ambiguous messages in the books reveal the multifaceted and complex nature of technology and make it possible to problematise it in ways textbooks seldom can. As the stories form the basis for critical discussion about the nature of technology, they could also help to broaden perspectives, thereby acting as a pedagogic tool in fulfilling the aims of Design and Technology education.

 • 34.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Otto Witts tekniska sagor. Tekniksyn i det tidiga 1900-talets barnlitteratur2013In: Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010 / [ed] Jonas Hallström, Magnus Hultén, Daniel Lövheim, Hedemora: Gidlunds förlag, 2013, 1, p. 55-102Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Technology and children’s literature2018In: Handbook of technology education / [ed] Marc J. de Vries, Cham: Springer Publishing Company, 2018, p. 895-911Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The technology that mediates our lives today is complex. If we are to understand our modern technological world, technology education needs to place more emphasis on discussions and reflections about technology. A starting point for this chapter is that children’s literature can be understood as a mediator of views and values about technology, which makes it an interesting subject matter for technology education. Children’s fiction places technology in a context and could therefore serve as a pedagogical tool for broadening and expanding technology education. This chapter is an exploration of different views of technology found within a selection of children’s books: an anti-consumeristic view of technology, technology as a servant to humans, a nostalgic view of technology, and technology as a vehicle for adventure. The books are all examples of stories which depict technology itself but also issues and problems relevant to the field of technology education. In general, the books present technology in a diverse way, and the messages in the stories reveal its multifaceted nature. This chapter concludes that fictional stories can make it possible to problematize the nature of technology in ways that textbooks seldom can. Children’s fiction could therefore serve as a platform for open-ended enquiries and dialogues about the nature of technology and the effects of technology on individuals, society, and nature in the past and the present.

 • 36.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tekniken i barnlitteraturen2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för detta kapitel är att skönlitterära barnböcker kan vidga och fördjupa det didaktiska perspektivet i förskolans aktiviteter i teknik. I artikeln tar jag upp vad teknik är och varför skönlitterära barnböcker är användbara i förskolans teknikundervisning samt ger förslag på hur barnlitteraturen kan användas i aktiviteter som rör teknik..

 • 37.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Teknikundervisningen i förskolan: En internationell utblick2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna översikt är att ge exempel på forskning om  teknikundervisningen för yngre barn från olika delar av världen samt att sätta forskningsresultaten i relation till den svenska reviderade läroplanen för förskolan från 2010. Forskningsöversikten gör på intet sätt anspråk på att vara heltäckande, utan har snarare som intention att ge exempel på återkommande teman inom den befintliga forskningen. Jag vill också klargöra att den inte inkluderar forskning som rör IKT (informations- och kommunikationsteknik) eller digitala medier i förskolan.

  Översikten bygger på vetenskapliga artiklar och konferenspresentationer författade av ledande forskare på området, varav en majoritet är från USA, Australien och Storbritannien. Även om undervisningen och utvecklingen av teknikämnet skiftar från land till land, kan ändå vissa gemensamma mönster urskiljas (de Vries, 2006). Vissa av artiklarna handlar om teknikundervisningen inom primary school education, då barnen i många länder börjar skolan vid 5 års ålder. Innehållet i artiklarna kan därför betraktas som intressanta utifrån ett svenskt föreskolperspektiv. Viktigt att notera är också att i den nya skollagen (2010:800) används begreppen utbildning och undervisning även när det handlar om förskolan, trots att den svenska förskolan inte är obligatorisk. I skollagen definieras begreppen på följande sätt:

  • undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden, och
  • utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. (SFS 2010:800, 1 kap. Inledande bestämmelser, 3§ Definitioner)

  Däremot används genomgående begreppet verksamhet istället för undervisning i läroplanen för förskolan. Jag har dock valt att använda undervisningsbegreppet i redogörelserna för de olika forskningsresultaten, eftersom det är detta begrepp som används i de internationella artiklarna.

  I översikten har jag tematiserat forskningen utifrån några huvudområden, vilka också utgör rubriker. Många gånger går dock de ämnen som tas upp för diskussion i varandra, vilket gör att vissa teman kan vara återkommande under flera rubriker. Med syfte att påvisa temats relevans utifrån ett svenskt förskoleperspektiv, inleder jag varje presentation av ett tema med ett citat från den svenska läroplanen för förskolan.

  Artiklarna som finns representerade i översikten spänner över en tidsperiod på tjugo år (1992-2012). Motivet till urvalet är att jag velat undersöka om det finns några återkommande teman över tid. Eftersom forskningen om teknikundervisningen i förskolan än så länge är så begränsad till sin omfattning, skulle dessutom en översikt med enbart den allra senaste forskningen ge en tämligen begränsad bild av forskningsläget.

  Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattande diskussion, förslag på vidare forskning samt några avslutande reflektioner.

 • 38.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Upptäck tekniken i barnlitteraturen2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken ger dig som blivande eller yrkesverksam lärare inom förskola och grundskola F–6:

  • kunskap och allmänbildning inom teknikämnet
  • en metod för hur du med barnlitteraturen som utgångspunkt kan skapa  intresse och förståelse för teknik
  • underlag för samtal i enlighet med kursplanens intentioner om hur teknik påverkar oss människor, vårt samhälle och vår miljö.

  Med utgångspunkt i skönlitterära barnböcker – som exempelvis böckerna om Mamma Mu, Pettson och Findus samt Kalle och chokladfabriken – visas här konkret hur du kan föra diskussioner som väcker nyfikenhet, fördjupar förståelsen samt främjar det kritiska tänkandet.

 • 39.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Björklund, Lars-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teacher Students’ Critical Thinking Skills Using the Concept of Disruptive Technologies2018In: 2018 PATT36 International Conference: Research and Practice in Technology Education: Perspectives on Human Capacity and Development / [ed] Niall Seery, Jeffrey Buckley, Donal Canty and Joseph Phelan, Technology Education Research Group , 2018, p. 239-245Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Critical thinking is fundamental to 21st century learning and has thus become an important part of the technology curricula in many countries. Critical thinking draws on the ability to examine, analyse, interpret and evaluate, as well as asking questions and participating in discussions about risks and benefits of different technological solutions. An important task for teachers is to support young children in developing these skills. Students on a Swedish primary school teacher education programme were given an assignment inspired by the concept of ‘disruptive technologies’ (Barlex, Givens & Steeg, 2016; Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson & Marrs, 2013), choosing from one of nine disruptive technologies and searching for information. The list was created on the grounds that these are technologies that are likely to have a significant effect on the students’ lives in a not too distant future. Based on the information found, the students were to critically analyse the technology they had chosen. This case study was performed through a thematic analysis of 120 assignment texts. The analysis showed that some of the suggested technologies were chosen more often than others. Autonomous cars came top, although robots in elderly care were the most frequently chosen technology among female students. The students performed well in the searching and collecting process. They found information about pros and cons for their chosen disruptive technology. However, the analysis also showed that the students had difficulty evaluating and problematising the information they had found. In their conclusions they did not change their original point of view. Even though they found more negative aspects of a new technology, they accentuated the positives.

 • 40.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Representations of Technology in Educational Childrenʼs Fiction in Sweden in the Early 20th Century: The Example of The Wonderful Adventures of Nils2011In: PATT 25: CRIPT 8: Perspectives on LEarning in Design & Technology Education / [ed] Kay Stables, Clare Benson & Marc de Vries, London: Goldsmiths, University of London , 2011, p. 33-40Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Literature as a pedagogical tool has been used by educators for a long time and the importance of using childrenʼs books in elementary classrooms has been a topic of discussion in Sweden since the early 20th century. This study presupposes that childrenʼs fiction in school libraries have played and still play a role in mediating technological knowledge and attitudes towards technology to school children. At the turn of the century 1900 school teaching, including its literature, accounted for the main mediation of views of technology to schoolchildren. An investigation of educational childrenʼs literature can therefore be seen as an important approach to the responses of our culture in general and the school in particular to technology and technical knowledge. The aim of the study is consequently to analyse changes of technological content – that is, knowledge in and about technology as well as attitudes towards technology – in childrenʼs literature in Swedish elementary school libraries and relate this content to changes in society. This study is part of a larger research project with the same research aim and questions, but for this paper we have limited the analysis of empirical material to just the one childrenʼs book, The Wonderful Adventures of Nils, by Selma Lagerlöf.

  Research on the historical background to technology as a knowledge domain and practice in the school is still in its infancy. Historical research could be one possible way of strengthening the identity of technology education and its position in the school curriculum as well as of finding ways of relating the knowledge base of technology education to changes in society. The introduction in Sweden of the 1980 Compulsory School Curriculum (Lgr 80) mandated the teaching of technology in compulsory schooling. However, technical education appeared in Swedish elementary education much earlier through other subjects. The early 20th century was in many ways formative in the sense that there was an increased spread and use of technology in society as Sweden was industrialised, which also affected what was taught in the school (Hallström, 2009; 2010).

  Childrenʼs literature has been used by educators for a long time and the importance of using childrenʼs books in elementary classrooms has been a topic of discussion in Sweden since the early 20th century. This study presupposes that childrenʼs fiction in school libraries have played and still play a role in mediating technological knowledge and attitudes towards technology to school children. At the turn of the century 1900 school teaching, including its literature, accounted for the main mediation of views of technology to schoolchildren. An investigation of educational childrenʼs literature can therefore be seen as an important approach to the responses of our culture in general and the school in particular to technology and technical knowledge. The aim of the study is consequently to analyse changes of technological content – that is, knowledge in and about technology as well as attitudes towards technology – in childrenʼs literature in Swedish elementary schoo  libraries and relate this content to changes in society:

  What technological content can be found in childrenʼs fiction in elementary school libraries during the period ca. 1900-1920, and how does it relate to societal changes?

  This study is part of a larger research project with the same research aim and questions, but for this paper we have limited the analysis of empirical material to just the one childrenʼs book, The Wonderful Adventures of Nils, by Selma Lagerlöf (Lagerlöf, 1906-07/2004, English edition Project Gutenberg). The reason for selecting this book is the fact that it was selected to be part of a body of literature for the Swedish elementary school in the early 1900s. Furthermore, it still is the most widely read of all Swedish educational childrenʼs books. It is also translated into English and several other languages, which makes it eligible to an international audience.

 • 41.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Representations of technology in the “Technical Stories” for children of Otto Witt, early 20th century Swedish technology educator2013In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, Vol. 23, no 4, p. 817-834Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Children's fiction in school libraries have played and still play a role in mediating representations of technology and attitudes towards technology to schoolchildren. In early 20th century Sweden, elementary education, including textbooks and literature that were used in teaching, accounted for the main mediation of technological knowledge to schoolchildren. An investigation of children's literature for schools is therefore important in order to understand what was considered worth knowing about technology at the time. The aim of this article is therefore to analyse the representations of technology and attitudes towards technology that were mediated through two children's fiction books in Swedish elementary school libraries in the 1910s. We have limited the analysis of empirical material to the books Technical Stories for Young and Old (Tekniska sagor for stora och smAyen, 1914) and Technical Stories of the War for Young and Old (Krigets tekniska sagor for stora och smAyen, 1915) by the Swedish inventor, author and technology educator Otto Witt. Gauging Witt's influence on the schoolchildren and educators of his time is very difficult, but in this first English-language article on his "technical stories" one can conclude that he was in many ways unique and probably fairly well-read in the schools of early 20th century Sweden and onward. He was also a particularly perceptive forerunner of today's technology and science educators in his use of anthropomorphism as an educational tool.

 • 42.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-19072015In: History of Education and Children's Literature, ISSN 1971-1093, E-ISSN 1971-1131, Vol. 10, no 1, p. 299-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the early 1900s Sweden saw an unprecedented societal transformation through ongoing industrialisation, urbanisation, democratisation and new technologies. In 1906-1907 the celebrated Swedish writer Selma Lagerlöf published a book subsequently read by thousands of elementary school children, The Wonderful Adventures of Nils. Although Lagerlöf’s book was mainly seen as a novel, she was commissioned to write it as a textbook in geography for the Swedish elementary school. One of the aims on the part of the commissioner – the Swedish Association of Elementary School Teachers – was for the book to induce Swedish nationalist sentiment and boost the feeling of a national identity in schoolchildren. The aim of this study is to describe and analyse how various representations of technology were utilised to create the sense of a Swedish national identity in The Wonderful Adventures of Nils. A hermeneutic method is employed to analyse the book in relation to the historical context of early 20th century Sweden. It is concluded that technology and human settlements are natural elements of the various landscapes of Sweden, thereby making them as much a part of building a national identity around the physical environment as woods, plains, lakes, animals and plants. The message of the book seems to be that technology is interwoven with society and nature in the formation of modern Sweden. It is impossible to describe the nation and impart nationalism in children without also incorporating technology; it is a human creation and as much a force in shaping the nation as other human endeavours and nature.

 • 43.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Images of Technology and Sustainable Development in Swedish Children’s Literature2014In: Australasian Journal of Technology Education, Vol. 1, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to investigate images of technology and how technology is linked to sustainable development in Swedish children’s literature. Our perspective is that such images represent values that are conveyed to the young generation. We have chosen to study books by four Swedish authors, Elsa Beskow, Inger Sandberg, Jan Lööf and Sven Nordqvist, all of them still read by many children, parents and teachers, both in and out of school. In the examined books, technology is portrayed in several modes: as a servant to man, as a deterministic force, as a loyal and equal companion to man, and as a natural phenomenon in a nostalgic world. Technologies that have a leading role in the stories examined are placed in different kind of contexts, more or less social, more or less utopian or idyllic. In all four authors’ writings there is an optimistic faith in children’s ability.

 • 44.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Technology for a Sustainable Life. Images in Swedish Children’s Literature2013In: PATT 27 Technology Education for the Future: A Playon Sustainability / [ed] P. John Williams & Dilani Gedera, Hamilton, New Zealand, 2013, p. 27-24Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the United Nations report Our common future sustainable development is defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Technology is seen as a kind of enabling force in that endeavour; new technologies are to be the solution to conflicts between growing economic activities and reductions in the use of natural resources. Sustainable development can, however, also be expressed as a set of traditional values that, in a country like Sweden, have been a part of everyday life for many generations. Education for sustainable development has been a goal in the Swedish national curriculum since 1994, not the least in the subject Technology. The teaching can evidently be inspired by both the international discussion on the future world and by the long tradition of how to live locally.

   

  The aim of this paper is to investigate images of technology and how technology is linked to sustainable development in children’s literature. Our perspective is that such images represent values that are conveyed to the young generation. We have chosen to study books by four Swedish authors, Elsa Beskow, Inger Sandberg, Jan Lööf and Sven Nordqvist, all of them still read by many children, parents and teachers alike, both in and out of school. Technology is in the examined books portrayed in several modes: as a servant to man, as a deterministic force, as a loyal and “equal” companion to man and as a natural phenomenon in a nostalgic world. Technologies that have a leading role in the examined stories are placed in different kind of contexts, more or less social, more or less utopian or idyllic. In all four author’s writings there is an optimistic faith in children’s ability to choose the right path. Children are the ones who must take responsibility for the future and overcome the problems the current adult generation have created. From a gender perspective, the message in the majority of the stories is clear: men are the source of technological development.

 • 45.
  Baillie, Caroline
  et al.
  Queen's University, Canada.
  Bernhard, Jonte
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Editorial: Educational research impacting engineering education2009In: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898, Vol. 34, no 4, p. 291-294Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Baillie, Caroline
  et al.
  Queen's University, Canada.
  Bernhard, JonteLinköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Special Issue: Educational research impacting engineering education2009Collection (editor) (Refereed)
 • 47.
  Bennevall, Marcus
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cultivating Creativity in the Mathematics Classroom using Open-ended Tasks: A Systematic Review2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity is an ever relevant concept in problem-solving. Indeed, one could argue that no problem is really problematic unless it requires creative thinking; such problems can be solved by simply applying known facts and employing suitable algorithms. Yet, that is exactly how many tasks in mathematics textbooks are structured today. The present study aims to find other tasks, which can infuse creativity in the mathematics classroom. Special attention is turned towards a class of tasks known as open-ended tasks because of their creative potential. A literature review spanning 70 sources yields 17 types of open-ended tasks, and these are subsequently exemplified, classified, analyzed, and discussed from a teacher’s perspective.

 • 48.
  Berg, Märta
  et al.
  Naturskyddsföreningen, Stockholm.
  Fägerstam, Emilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvärdering. Skogen som klassrum: Utvärdering av projektet 2009-20122013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Följande rapport är en utvärdering av projekt Skogen som klassrum som har bedrivits gemensamt av Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen under 2009-2012. Projektet har bestått av en fortbildning i utomhuspedagogik för pedagoger kallad Skogen som klassrum samt aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå för att uppmärksamma värdet av undervisning i skogen och behovet av att tillgängliggöra och bevara skogar nära skolor och bostäder.

  Projektet har lyft frågor och startat processer som har förbättrat förutsättningarna för att tusentals lärare och elever ska ha möjlighet att vistas i och lära känna skogen under skoltid. Utvärderingen visar att även en förhållandevis kort fortbildning som Skogen som klassrum bidrar till en utökad och fördjupad undervisning i naturen. Samtidigt kan fortbildningens upplägg med undervisning i och om närliggande skogsområden ha en positiv inverkan på lärarnas möjlighet att uppfylla målen i skolans styrdokument. En fortbildning som Skogen som klassrum kan på detta sätt vara en viktig del i arbetet för lärande för hållbar utveckling.

  Det finns ett stort intresse för en fortsättning av projektet. Många aktörer inomSkogen som klassrum uttrycker att projektet har varit lärorikt och roligt och man ser det positiva i att integrera frågor kring skogens biologiska och sociala värden med skogens möjligheter som pedagogisk resurs i olika skolämnen. För att undervisning i naturen ska bli en naturlig del av skolans verksamhet i alla Sveriges kommuner krävs fortsatt arbete för att myndigheter och politiker ska ge stöd till utomhuspedagogisk verksamhet. Dessutom måste naturområden nära skolor bevaras och göras lättillgängliga. I längden kan undervisning i naturen leda till ett ökat intresse för växter och djur och att vara ute i naturen på fritiden. Detta kan i sin tur leda vidare till ett ökat intresse för att bevara natur och ett engagemang för samhällets hållbara utveckling.

 • 49.
  Bergfors, Micaela
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies.
  Elevers attityder till naturvetenskap: En modell av orsak-verkan och åtgärder2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen minskar. Larmrapporter med dessa slagord kom för första gången för mer än 30 år sedan och liknande påståenden dyker alltjämt upp inom nyhetsrapportering då utbildning diskuteras. Behovet av kunskaper inom det naturvetenskapliga området har stadigt ökat under samma tidsperiod. Dels behövs välutbildade experter inom naturvetenskapens olika delar och dels är det viktigt att ge alla elever en god naturvetenskaplig utbildning. Min fråga i detta examensarbete har varit hur forskningen inom naturvetenskaplig didaktik tagit sig an detta problem. Jag har strukturerat detta forskningsområde i en modell och diskuterat resultaten utifrån orsak, verkan och åtgärder. De senaste årens publicerade forskningsartiklar behandlar till största delen fortfarande kartläggning av elevers intresse och attityder. En mindre del av forskningen inom området har ägnat sig åt orsakerna. Risken med detta är att orsaker diskuteras på fel sätt, så att de bakomliggande orsakerna till upplevda problem inte blir synliga. Då finns också en risk att åtgärder designas, som inte hanterar orsakerna. Dessa förhållanden diskuterar jag och sätter i relation till vad som skulle kunna uppfattas som orsaker till de effekter som studeras. Modellen jag utvecklat pekar på att det är hur individer möter innehållet i olika praktiker, som spelar stor roll för att förstå dessa utbildningsrelaterade problem.

 • 50.
  Berggren, Anders
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Filma matematik: Design av ett filmprojekt med fokus på elevernas görande och lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att designa ett projektarbete där elever i årskurs nio gör egna filmer om rymdgeometri. Ambitionen med uppsatsen är att motivera filmprojektet utifrån didaktiska frågeställningar och att göra en planering för hur arbetet kan organiseras. Bakgrunden till projektidén är bland annat att skolans styrdokument framhåller att eleverna behöver utveckla en mediekompetens, att undervisningsmetoderna bör skapa förutsättningar för kreativitet och lust i lärandet och att nya arbetsformer behöver utvecklas. En bakomliggande tanke är också att sammanförande av estetisk verksamhet, teknik och matematik ger ett mervärde utöver de enskilda ämnenas innehåll. Läroprocesser kan förstås utifrån olika pedagogiska teorier. I uppsatsen redogörs för olika pedagogiska perspektiv och hur lärandet i projektet knyter an till dessa. Pedagogiska inriktningar som diskuteras är konstruktivismen, det sociokulturella perspektivet samt fenomenografiskt perspektiv. Projektarbetsformen utgår från tankar om självstyrt lärande och pragmatismens nyttoperspektiv på lärande varför även dessa pedagogiska riktningar berörs och diskuteras i relation till filmprojektet.

  I uppsatsen fokuseras på elevernas arbete, deras görande och lärande, i ämnena teknik och matematik. I teknikämnets kursplan presenteras fem perspektiv på teknik som undervisningen ska beröra och filmprojektet omfattar mer eller mindre samtliga. Ämnet syftar bland annat till användning och konstruktion av fysiska verktyg och i projektet utvecklar eleverna förmågan använda filmpraktikens verktyg och såväl praktiskt som teoretiskt reflektera kring tekniken och de tekniska system de använder. När det gäller matematik förs resonemang om betydelsen av fördjupad förståelse av begreppet volym och hur filmskapandet kan bidra till den processen. Filmskapande innebär dock arbete som spänner över flera kunskapsfält och även ämnena svenska, bild och musik involveras i projektet. Arbetsmomenten i filmskapandet placeras inom ramen för olika ämnen, tidsomfattningen bedöms och ett körschema för hela projektet presenterats. Varje arbetsmoment i den filmskapande processen förklaras och dess plats i projektet motiveras.

1234567 1 - 50 of 656
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf