liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 494
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Agnebrink, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Liljegren, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter: Framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever i åk 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag har ca 20% av alla elever i grundskolan annat modersmål än svenska. Resultat från PISA-undersökningar visar att läsförståelseförmågan hos elever med utländsk bakgrund är lägre än hos elever med svensk bakgrund (Skolverket 2006:10) vilket innebär en stor utmaning för oss pedagoger som verkar i svensk skola. I uppdraget som speciallärare ingår att kartlägga och bedöma flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Bakgrunden till vår studie är svårigheterna i att skilja på flerspråkiga elevers andraspråksutveckling och eventuella läs- och skrivsvårigheter. Många gånger är det komplext och man väntar länge med att utreda dessa elevers svårigheter. Syftet med studien är att studera framgångsfaktorer i arbetet med att upptäcka och kartlägga flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter genom att ta del av ett antal pedagogers och rektorers erfarenheter och uppfattningar. En del i studien har varit att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för det arbetet. Det är en kvalitativ intervjuundersökning som genomförts på fyra grundskolor i samma kommun. Undersökningen innefattar tre speciallärare, en specialpedagog, tre klasslärare, tre modersmålslärare samt tre rektorer. För analys av det empiriska materialet har vi använt tematisk analys och teoretiska synsätt inom specialpedagogik har diskuterats. Resultatet visar att speciallärares samarbete och samverkan med olika yrkeskategorier, speciellt modersmålslärare och föräldrar uppfattas som en framgångsfaktor. Studien visar också att tidig upptäckt, kartläggning på båda språk genom adekvata tester samt kunskap i andraspråksinlärning är framgångsfaktorer i arbetet med flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. En slutsats som dras i studien är att de organisatoriska förutsättningarna för att pedagogerna ska ha tid till att mötas och samverka kring de flerspråkiga eleverna ser olika ut på skolorna idag och behöver utvecklas.

 • 2.
  Ahlfors, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Sten, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Finns tiden som behövs?: Ett första steg med implementeringen av den nya läroplanen för fritidshemmet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  År 2016 kom Skolverket ut med nya avsnitt i grundskolans läroplan. Bland annat förtydligades uppdrag och syfte för lärare i fritidshem. Ändringarna trädde i kraft första juli samma år. I och med att dessa ändringar torde lärare i fritidshems roll och status förbättras, exempelvis genom att de fått mer tid till fritidshemmets verksamhet.

  Syfte

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på om lärare i fritidshem anser att deras dagliga arbete har förändrats sedan de nya avsnitten i läroplanen kom ut, för att se hur implementeringen av nyss nämnda avsnitt har fungerat och ska fortsätta fungera, samt att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar att deras status har ökat eller minskat, jämfört med tidigare år.

  Metod

  Vi använde oss av en kvantitativ metod genom en enkätundersökning, det inkom 324 svar.

  Resultat

  Det som framkommer från våra resultat är att statusen uppfattas att öka sakta men säkert. För att kunna stärka professionen så behövs det mer planeringstid, högre lön samt bättre insyn i verksamheten från kollegor och rektorer/huvudmän. Det som även framkommer är att lärare i fritidshem har en mängd olika uppdrag under skoldagen, men det skulle behövas mer tid till fritidshemmet för att klara läroplanens nya kapitel.

  Slutsats

  Det finns fortfarande inte tillräckligt med tid till fritidshemsverksamheten. Vi kommer även fram till att statusen är på väg att förbättras.

 • 3.
  Ahrenberg, Lars
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Tarvi, Ljuba
  Helsinki University.
  Translation Class Instruction as Collaboration in the Act of Translation2014Inngår i: Proceedings of The 9th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, Baltimore, USA, June 26th, 2014. / [ed] Joel Tetreault, Jill Burstein, Claudia Leacock, The Association for Computational Linguistics , 2014, s. 34-42Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper offers an effective way of teacher-student computer-based collabo-ration in translation class. We show how a quantitative-qualitative method of analysis supported by word alignment technology can be applied to student translations for use in the classroom. The combined use of natural-language pro-cessing and manual techniques enables students to ‘co-emerge’ during highly motivated collaborative sessions. Within the advocated approach, students are pro-active seekers for a better translation (grade) in a teacher-centered computer-based peer-assisted translation class.

 • 4.
  Albinsson, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  ”De va svinhögt typ 250 kilo”: Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken2016Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of the dissertation is to study, describe and analyses which comparative measurement activities preschool children construct and use, and how they solve problems and communicate when they use the comparative measurement activities whilst playing with Lego (“the Lego play”). The measurement activities chosen are length/height, quantity and time.

  The empirical material is based on data from two preschool classes with children aged 2 – 5 year, It was collected through participant observation (video captures) of the children’s Lego play. The theoretical starting points in this study are grounded in childhood sociology and the sociocultural perspective. The study assumes the childhood sociology perspective by viewing the children as competent and active in creating meaning as well as controlling and influencing their own and others’ social environment. The sociocultural perspective gives prominence to development and learning, and its related tools and concepts are used to analyses the results of the study. That is, the Lego play is studied in a social context from the child’s perspective, and the sociocultural perspective describes and analyses the child’s use of mathematics and the acquisition of knowledge in the Lego play in a sociocultural context.

  The results show that children measuring length/height and quantity explored a store of measurement tools in order to make comparisons, and adapted these to the context in question. These were own body, other body, artefacts, numbers and counting. The measurements were used individually and with others, and the solving of the own or shared problems constituted a large share of the time spent constructing models during Lego play. By contrast, the time concept was used mainly as a tool when the children played with their finished Lego models. Thus, a time perspective was added to the child’s finished model, which inspired thoughts and reflections about time used in the Lego play. The children used the time concepts of the present, the past and the future, and also considered the concept of velocity in the context of the timescale. The children’s communication had a large impact on the Lego play, and they expressed their ideas verbally, physically and through action. The children’s use of mathematics was prominent and meaningful during the Lego play.

 • 5.
  Albinsson, Josefin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Hållberg, Lisen
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Fritidspersonalens verklighet: En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. Syftet med denna studie är att undersöka vad verksam personal inom fritidshem anser är värdefulla kvaliteteter, kunskaper och förmågor att besitta vid arbete inom fritidshem. Vi vill även undersöka hur personal inom fritidshem ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Studien har en kvantitativ metod där vi använt oss av webbenkät för att få in data från personal inom fritidshem, 53 stycken valde att besvara enkäten.

  Vårt resultat pekar på att ledarskapsförmåga och kunskaper kring konflikthantering är det som är mest värdefullt vid arbete inom fritidshem. Att inneha en relevant pedagogisk utbildning är av vikt men det innebär inte att en person nödvändigtvis är lämplig för arbete inom fritidshem. Kunskaper samt personliga förmågor är mer värdefullt än en relevant pedagogisk utbildning. Det som är minst viktigt att inneha är yrkeserfarenhet samt kunskaper kring digitala verktyg. Resultatet pekar även på att personal inom fritidshem anser att deras arbetsuppgifter ska ha en koppling till fritidshem, alternativt grunda sig i fritidspedagogik, även under skoltid. Våra respondenter tar tydligt avstånd från skolans ordinarie verksamhet, och vill inte arbeta som elevassistent eller resurs i klass.

 • 6.
  Aleryd, Alexander
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Åtgärdsprogram på rätt nivåer: En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur fem specialpedagoger resonerar kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i dess relation till grupp- och organisationsnivå. Studien genomförs via semistrukturerade intervjuer utifrån en tematisk innehållsanalys. Intervjuerna kretsar kring begreppen särskilt stöd, grupp- och organisationsnivå, utredning och åtgärdsprogram. Dessutom lyfts specialpedagogernas beskrivningar av problem med att skriva åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå fram. Arbetet utgår vidare från ett relationellt perspektiv där inte bara problem förläggs till individen.

  Resultatet av studien visar att särskilt stöd förklaras som undervisning utanför ordinarie undervisning där svårigheterna och åtgärderna förläggs till individen. Gruppnivå och organisationsnivå förklaras på flera olika sätt. En tendens är att grupp är det samma som klass och att organisationsnivån har med rektor att göra. Nivåerna och de åtgärder som är kopplade till grupp- och organisationsnivå beskrivs som att det handlar om vad gruppen och organisationen kan göra för individen. Arbetet handlar sällan i samband med åtgärdsprogram om att åtgärder är kopplade till annat än enskilda elever. Åtgärder sker dock på grupp- och organisationsnivå men de hamnar inte i åtgärdsprogram. Elever och föräldrar är inte heller delaktiga i arbete kring åtgärder som är inriktade mot grupp- eller organisationsnivå.

 • 7.
  Algstrand, Therese
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Förskollärare och lärare samarbetar kring barns läs- och skrivutveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har i min undersökning tittat närmare på vad Språktimmen är och vilka erfarenheter några förskollärare och 1-7 lärare som arbetar i f-1:or har av sitt arbete projektet. Studiens syfte är att låta de båda yrkesgrupperna komma till tals och utrycka sina erfarenheter och åsikter om Språktimmen och vilka mål de har med sin läs- och skrivundervisning.

  Arbetet bygger på intervjuer och enkätundersökningar med en grupp förskollärare och 1-7 lärare.

  I undersökningen har jag kommit fram till att det finns både likheter och skillnader i yrkesgruppernas uppfattningar. Jag har kommit fram till att Språktimmen kan anpassas för olika elevers behov och ge alla elever en engagerad läs- och skrivundervisning. Det framkom också att förskollärarna och 1-7 lärarna var över lag samstämmiga när det gällde uppfattningar om läs- och skrivundervisningen. Skillnaden ligger i att förskollärarna skattar emotionell utveckling högt och 1-7 lärarna lägger mer vikt vid systematisk träning av färdigheter. Denna skillnad kan eventuellt spåras till yrkesgruppernas olika utbildningar.

 • 8.
  Andersson, Agnetha
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  En studie om flickor och kvinnor på elektrikerutbildningen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att belysa varför flickor/kvinnor väljer att utbilda sig till elektriker och hur de upplever sin skolsituation. Syftet är även att skildra deras syn på jämställdhet och könsskillnader.

  Uppsatsens empiri består av enkäter till kvinnliga elever på elprogramets elteknikinriktning samt Lernias elektrikerutbildning. Utifrån enkätmatrialet har sedan sex intervjuer genomförts.

  Det som framkommit är att flickorna/kvinnorna menat sig välja elektrikerutbildningen utifrån sitt intresse och att yrket är praktiskt men, att de också påverkats av närstående. De har mångskiftande upplevelser av skolsituationen, både negativa och positiva. En del har upplevt viss skepsis från sin omgivning och vissa har erfarit svårigheter med att bli accepterade som ”en i gänget”. Många av respondenterna anser att jämställdhet är viktigt och mindre än en tredjedel har upplevt orättvisa mellan könen under uppväxten.

 • 9.
  Andersson, Anna-Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Länk till lärande: - en studie om mentorers uppfattningar av mentorsuppdraget2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en kvalitativ studie om mentorer i lärarutbildningens uppfattningar av mentorsuppdraget.

  Sjutton intervjuer har genomförts, skrivits ut, analyserats, redovisats i beskrivningskategorier och slutligen samordnats utifrån fenomenografisk metod. Syftet för studien är att genom analyser av mentorers uppfattningar av sitt uppdrag ge ökad förståelse kring mentorsuppdraget och dess betydelse i lärarutbildningen. Studiens resultat är de tre beskrivningskategorierna betydelse genom eget lärande, betydelse genom länkat lärande och villkor för lärande. Mentor bidrar i detta sammanhang som länk till lärande och möjliggör utveckling och lärande mellan institutioner och aktörer. Det länkade lärandet är en förutsättning för det egna lärandet och villkor för lärande.

  Mentors fasta koppling både till utbildning och skola eller förskola bidrar till att skapa en enhetlig utbildning för den studerande. För att kunna nå detta mål krävs specifik mentorskompetens där förmågan att skapa nätverk är central.

 • 10.
  Andersson, Cristofer
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Läxor: Att vara eller icke vara2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att uppmärksamma kring hur elever på gymnasienivå uppfattar och förhåller sig till läxor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med sju elever, både män och kvinnor, som studerar årskurs ett på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Dagens läxforskning, såväl nationellt som internationellt, är till en majoritet inriktad på läxors verkan på studieresultat och lärande. Pickering och Marzano (2007) redogör för att de studier samt rapporter som finns tillgängliga visar motsägelsefulla resultat. Därtill framlägger Warton (2001), vars arbeten om läxforskning är bland de mest förekommande inom ämnet, att dagens forskning saknar studier kring hur elever uppfattar lärares och vuxnas ställningstaganden till läxor, meningen av läxor genomförda av elever samt eventuella utvecklingsskillnader i förståelsen och om dessa påverkas av de olika kontextuella skillnaderna i skolsystemen och typer av läxuppgifter.

  Resultaten i denna studievisar att elevers upplevelser av läxor är associerade obehagskänslor, tidskrav samt en blandning av upplevelsen att läxor är onödiga men passande ibland. Fortsättningsvis visar även resultaten att elever anser att läxor skall ha en noggrann genomgång tillika uppföljning, vara anpassade och intressanta för att de skall upplevas som bra. Slutligen framkommer att elever använder sig av föräldrar, kompisar samt internet, men med olika syften, då de angriper läxor. De slutsatser som går att dra är att läxor spelar en tvetydig roll hos eleverna. Från informanternas utsagor framkommer såväl gehör som kritik för dessa uppgifter. Emellertid finns förklaringar för kritiken och den är inte enbart av att eleverna är aviga till läxa per se, utan att de istället har negativa erfarenheter från att arbeta med läxor. För att uppnå bra erfarenheter erfordras kommunikation tillika interaktion mellan pedagogen och eleverna. Genom att ta del av elevernas föreställningsvärldar, förkunskaper tillika personliga situationer, kan arbetsformer som gynnar samtliga deltagares lärande skapas.

 • 11.
  Andersson, Håkan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Kännetecknet på en god pedagog: En kvalitativ studie om vad erfarna aktiva pedagoger anser vara det viktigaste hos en god pedagog2006Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den kvalitativa studien har varit att undersöka vad som kännetecknar en god pedagog.

  Vid litteraturgenomgången har författaren sökt finna gemensamma kännetecken på en god pedagog från en mängd

  författare som arbetar som pedagoger eller med forskning inom pedagogik.

  Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem pedagoger från Sverige och Bangladesh.

  Analysen av intervjusvaren har resulterat i sex rubriker: Relationen mellan lärare och elev, utbildning och

  fortbildning, ett kall, motivation och engagemang, att tycka om sitt arbete samt erfarenhet.

  Vid diskussionen betonas betydelsen av relationen mellan pedagogen och eleverna.

 • 12. Andersson, Ingrid
   Den gode modersmålsläraren – konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion2006Inngår i: Goda lärare” : Läraridentiteter och lärararbete i förändring., Linköping: LiU-Tryck , 2006, 1, s. 97-162Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Andersson, Ingrid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA).
   Modersmålsläraren – en brobyggare som söker sitt fäste?2006Inngår i: Goda lärare”: Läraridentiteter och lärararbete i förändring / [ed] Sjöberg Mats, 2006, 1, s. 243-298Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Andersson, Margaretha
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Hur upptäcks dyskalkyli?: En kvalitativ studie om yngre elevers specifika matematiksvårigheter och hur undervisningen anpassas för att hjälpa dem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskarna menar att dyskalkyli är lika vanligt förekommande som dyslexi. För att hjälpa elever med dyskalkyli är det viktigt att upptäcka svårigheterna så tidigt som möjligt. Internationell forskning har genomfört tester för att finna orsaken till dyskalkyli och därmed kunna ställa en tidig diagnos samt sätta in tidig hjälp. Jag har därför undersökt vilken kunskap lärare har för att kunna upptäcka dyskalkyli och anpassa undervisningen för att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. För detta ändamål genomfördes ett antal intervjuer med lärare som arbetar med matematikundervisning i de tidigare skolåren. I undersökningen har det framkommit att det talas väldigt lite om dyskalkyli och kunskapen om begreppet är enligt informanterna ganska begränsad. Dyskalkyli har inte fått samma uppmärksamhet som dyslexi trots att litteraturen betonar att det är lika viktigt att kunna räkna som att kunna läsa och skriva för att klara sig i dagens samhälle. Å andra sidan visade det sig att elever med matematiksvårigheter får hjälp även om svårigheterna kanske inte fått benämningen dyskalkyli.

  Undersökningsresultatet visade dock tydligt att dyskalkyli endast förekommer sällsynt vilket kan ha sin förklaring i att en säker diagnos inte kan ställas förrän eleverna är äldre. Studien visade också att informanterna vill ha mer kunskap om hur dyskalkyli kan upptäckas och därmed ännu bättre kunna bemöta elever med

  matematiksvårigheter.

 • 15.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Skonhoft Johannesen, Hedvig
  OsloMet – Oslo Metropolitan University, Norway.
  Nyström, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Editorial: Autumn 20182018Inngår i: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 8, nr 2, s. iii-vArtikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Andersson, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Lisa, Bergendahl
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Det är en oerhörd fördel: En kvalitativ studie av hur NTA påverkar elverna när de möter naturvetenskapsundervisningen i år 72006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med Lpo 94 fick naturvetenskapsundervisningen en större betydelse och specificerade mål att uppnå och sträva mot i år 5. Det visade sig dock att naturvetenskapsundervisningen i de lägre åren var nästan obefintlig och lärarna hade inte kompetens eller intresse att bedriva denna undervisning. Samtidigt har studier visat att intresset för naturvetenskapliga utbildningar minskar hos elever och studenter samtidigt som vårt samhälle ställer allt högre krav på fler och välutbildade arbetare inom den naturvetenskapliga grenen.

  NTA, natur och teknik för alla, är ett projekt som startats för att främja intresset hos eleverna för de naturvetenskapliga ämnena och samtidigt stötta lärare och elever i den naturvetenskapliga undervisningen. Läraren erbjuds lådor med material och teori att arbeta utifrån. Tanken är att läraren ska kunna koncentrera sig på de didaktiska frågorna och inte behöva leta materiel eller laborationer. Projektet har pågått i Svenska skolor sedan 1997. Studien syftar till att undersöka hur de elever som mött NTA under skolår F-6 påverkas när de möter naturvetenskapsundervisningen i år 7 i förhållande till de elever som inte tidigare arbetat med NTA. I studien finns NTA-projektet beskrivet samt andra studier gjorda om hur naturvetenskap eller avsaknaden av denna påverkar eleverna i deras vidare studier. Studien är genomförd med kvalitativ metod. Genom observationer, video inspelningar av elever och intervjuer med två lärare har författarna undersökt skillnader och likheter, mellan de elever som tidigare mött NTA och de som inte gjort det, vad det gäller förhållningssätt,

  språkförståelse och språkanvändning. Studien är genomförd i två stycken år 7 klasser, dessa har observerats under laborativa naturvetenskapslektioner. Intervjuer med elevernas lärare är gjorde efter avslutade observationer och då har även en av deras lärare fått se vissa utvalda scener och kommenterat dessa, sk stimulated recall.

  Slutsatsen av studien är att eleverna som tidigare arbetat med NTA har ett mer aktivt sätt att bemöta laborationer, de är orädda och mer aktiva i arbetet än de som inte tidigare erbetat med NTA. Språkanvändningen skiljer sig inte nämnvärt mellan NTA respektive inte NTA men däremot har vi kunnat urskilja att de elever som mött NTA har en större förståelse och snabbare tar till sig de naturvetenskapliga begreppen. Lärarna ser det som en stor fördel att eleverna mött NTA och tror de är mer rustade att möta naturvetenskapsundervisningen i år 7. Eleverna är bekanta med arbetsmetoderna och har lättare att med egna artefakter föra sin egen kunskapsutveckling framåt.

 • 17.
  Andersson, Ulrika
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Plötsligt hör man att en elev förstått!: Lärares beskrivningar av sitt arbete med bedömning av yngre elevers lärande och kunskaper2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under sommaren 2008 infördes en ny reform i svensk grundskola. Den innebar att alla elever skulle få skriftliga omdömen i samtliga ämnen som de undervisades i. Reformen gav lärare ett utökat och delvis nytt uppdrag vad gällde att bedöma och skriftligt dokumentera elevers kunskaper i samtliga skolämnen.

  Tidigare studier om bedömning har företrädesvis fokuserats mot de årskurser där betyg ges, från mellanstadiet och upp till gymnasiet. Den här uppsatsen handlar om hur lärare till våra yngsta elever i grundskolan, de som går i åk 1-3, beskriver sitt arbete med kunskapsbedömningen. Studiens syfte är att bidra med ökade kunskaper om lärares kunskapsbedömning av yngre elevers lärande. Uppsatsens empiriska data kommer från åtta stycken kvalitativa ostrukturerade intervjuer med lärare. Intervjuerna genomfördes tre år efter införandet av de skriftliga omdömena.

  Analysarbetet är inspirerat av Kvale och Brinkmanns (2010) kategorisering där arbetet med datamaterialet bestått i att analysera likheter, skillnader, reducera, strukturera och finna olika kategorier.

  Det framkommer att de yngre elevernas lärare kopplar begreppet bedömning till betyg och sortering. Min analys visar att lärarna kan beskrivas som kunskapsletare eller kunskapssamlare som båda strävar efter att finna elevers kunskaper för att få bedömningsunderlag, men på olika vis. Det framgår att det finns en osäkerhet hos lärarna beträffande kunskapsbedömningsuppdraget, vad som förväntas av dem och vad det innebär i praktiken. Men också vilka konsekvenser uppdraget får för eleven och dem själva. Det är inte självklart, ses i studiens resultat, att bedömningsuppdraget i teori och praktik går hand i hand.

 • 18.
  Artursson, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  ”Man upplever mer på två veckor än man gör i skolan på kanske ett år”: En studie om gymnasieelevers erfarenheter av internationella utbyten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gymnasielevers upplevelser och erfarenheter av att delta i internationella utbyten fokuseras sällan i forskningssammanhang. Som blivande lärare i engelska och religion med internationell profil ville jag veta mer. Därför behandlar detta examensarbete vad elever lär sig av dessa utbyten, men även hur lärandet gestaltas och vilken nytta kunskapen om vad elever lär kan medföra.

  Uppsatsen baseras på litteraturstudier och empiri i form av elevintervjuer. Av intervjumaterialet framgår att gymnasieelever beroende på utbytets syfte, mål och omfattning tillägnar sig kunskaper inom språk, kultur och personlig utveckling. Tidigare forskning bekräftas i stort av elevernas berättelser om sina erfarenheter, men kunskapernas karaktär varierar mellan olika grupper och individer.

  Arbetet visar att internationella utbyten kan få elever att utvecklas på ett sätt som de inte känt tidigare. De flesta informanterna bekräftar att de lärt sig mer än de kunnat hoppas på medan några förväntat sig mer. Över lag stämmer elevernas erfarenheter väl överens med skolans internationaliseringsuppdrag och teorier om erfarenhetsbaserat lärande.

  Eleverna beskriver på ett inspirerande sätt hur varje upplevelse, erfarenhet och reflektion ständigt förändrar människans syn på sig själv och världen.

 • 19.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Samuelsson, Marcus
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Högskolan Väst.
  Nordvall, Mathias
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Simulated provocations: A hypermedia radio theatre for reflection on classroom management2018Inngår i: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, nr 2, s. 98-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.

  Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers’ reflection on classroom management.

  Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.

  Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants’ level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers’ mentors participated in the evaluation.

  Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.

  Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 20.
  Arwidsson, Anna-Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Säberg, Clara
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Interaktiva skrivtavlor tar tid: En litteraturstudie om lärares erfarenheter av och förhållningssätt till interaktiva skrivtavlor med fokus på matematikundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med bakgrund i läraryrkets professionaliseringsprocess, som bland annat efterlyser lärares reflekterande och utvärderande förhållningssätt i sin yrkesutövning, avser denna studie att sammanställa och redovisa lärares erfarenheter av och förhållningssätt till IST-användning främst inom ämnet matematik. Genom att studera andra lärares upplevelser av och förhållningssätt till sitt IST-användande kan man öka sitt egna medvetande. Denna litteraturstudie syftar därför till att öka medvetenheten om de interaktiva skrivtavlornas effekter för matematikundervisningen och lärarens arbete.

  Studiens resultat visar att de interaktiva skrivtavlorna kan bidra med flera positiva förändringar, men för att det ska bli konkreta effekter för lärarna och undervisningen måste en rad andra förändringar först ske. Den mest framträdande faktorn som framkommit i litteraturen är att lärarna upplever att de behöver få möjligheter till en utökad fortbildning och tid till att utveckla sina tekniska och pedagogiska kompetenser. Litteraturen pekar på att en fullgod fortbildning är avgörande för hur väl den interaktiva skrivtavlan kan integreras i undervisningen och för att lärare ska utveckla en säkerhet i att hantera verktyget.

 • 21.
  Asghari, Hamid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Gymnasieskolans projektarbete och dess effekt på skolkande elever: En studie kring skolkande gymnasieelevers uppfattningar om kursen ”Projektarbete 100 p”2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this study I have brought up what pupils within vocational training, with focus on upper-secondary school have apprehended about the course “Projektarbete 100 p” (Project job 100 point). In my analysis I interviewed twelve pupils from upper-secondary school who had 20 % or more truancy during their three years of studying in upper-secondary school and achieved a result to these pupils had problems with absenteeism then primary school. The pupils agreed about the school’s existence but they need schools of practical type. They also said that only the practical part of the course “Projektarbete 100 p” was funny and gave them motivation in their work. The instructions of the project and the kind of work (for example optional subject) were the two most important factors that helped them to complete their work. The pupils who failed in this course spoke about isolation, prejudice and personal chemistry as trouble factors, which were directly connected to teachers and instructors. The pupils also thought that some teachers/instructors were bullies and the pupil’s projects were influenced by a negative trend because of teachers/instructors terrible characters. A lot of pupils hadn’t any connection with its instructors when they definitely needed help.

  The pupils believed that a good instructor sees them and cares about them, confirms their work, is available, helpful and gives them feedback for their efforts. In my investigation I could even bring up that different teachers/instructors evaluate pupils differently. Their different interpretation of the syllabus of the school courses, their academically/pedagogically educations and their subjects knowledge are important fundamentals in their different evaluation of pupils and to get them unlike marks in the course “Projektarbete 100 p”. Other factors that have an effect on a part of these pupils in this course were buddies, family relationship and the life outside school. School wasn’t, in a lot of cases, quick to update the parents about the pupil’s truancy. The pupils knew that truancy had a negative effect on their certificate but they still continued to leave the school illicitly and they didn’t care about examinations. School has a role as an intermediary of knowledge and teachers’/instructors’ didactics capacity and their leadership in the classroom were two important factors that gave the pupils in this research motivation in their projects.

 • 22.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Boström, Johan
  Linnaeus University, Department of Physics and Electrical Engineering, Växjö, Sweden.
  Preschoolers’ Conceptions of Technological Artefacts and Gender in Picture Books2016Inngår i: PATT-32 Proceedings Technology Education for 21st Century Skills / [ed] J. de Vries, Arien Bekker-Holtland and Gerald van Dijk, ITEEA , 2016, s. 57-64Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Picture books are a frequent element of daily preschool activities (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Simonsson, 2004; SOU 2006:75). They are important pedagogical tools that can help children acquire an understanding of the everyday technology they come in contact with, as well as the human application of technology (Axell, 2015; Axell & Boström, 2015). These are skills that are emphasised in the Swedish preschool curriculum. In the curriculum it is also stated that the preschool should counteract traditional gender patterns and gender roles (Skolverket, 2010). However, an investigation of a selection of picture books aimed at preschool children shows that the books content is somewhat problematic. Many of the picture books provide a focus on the function of separate artefacts without any sort of context or explanation of their implications in a societal context. There also tends to be an emphasis on traditional masculine-coded technology in the books. Building and making and working with machines is depicted as a male activity. The male stereotype is essentially connected with different kinds of vehicles like cars, airplanes, motorbikes, tractors etc. (Axell & Boström, 2015; See also Holbrok, 2008). Based on these previous findings, the aim of this pilot study was to obtain an initial concept about how children’s literature may influence preschool children’s view on technological artefacts. The study was conducted through semi-structured interviews with four five-year-olds, two girls and two boys. Through a thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) three overarching themes were identified: The relationship between design and function, anthropomorphic animals as users of artefacts, and gender and artefacts. Some of the key findings were that the 5-year-olds did not know what “technology” is, but had good knowledge about tools. Additionally, they did not genderise any of the artefacts included in the study.

 • 23.
  Axelsson Lindgren, Marika
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Samband mellan handskrivning, stavning, textlängd, textkvalitet och avkodning: En kvantitativ studie i år 22011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i kognitiva skrivteorier. Syftet med studien har varit att undersöka om handskrivnings- stavnings- och avkodningsförmåga hade statistiska samband med textlängd och textkvalitetsamt om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkar. Studien ville även se om det var bokstävernas läslighet eller om det var elevens föreställning om bokstavens utseende som hade betydelse för textlängd och textkvalitet. I urvalet ingick 38 elever i år 2.

  Resultaten visade att förmåga att snabbt skriva läsliga bokstäver och att kunna stava ord hade samband med textlängd. Textlängd hade samband med textkvalitet, ordvariation och syntaktisk komplexitet.

  Handskrivning och stavning hade ett måttligt samband med innehållsliga aspekter av textkvalitet och de förklarade 60 % av variationen på textkvalitet.

  Handskrivning och stavning hade starka samband med textyteaspekter av textkvalitet. Handskrivning och stavning hade dessutom ett inbördes samband.

  Avkodning hade samband med stavning och med textyteaspekter av textkvalitet.

  Flickor var bättre på handskrivning och de hade bättre läsbarhet i sina texter. Flickor hade också högre skrivhastighet, ett mer varierat ordval i texterna och använde stor bokstav och skiljetecken på ett säkrare sätt jämfört med pojkar. Inga könsskillnader fanns vad gällde stavning och innehållsliga aspekter av textkvalitet.

  Resultatet indikerar att handskrivning och stavning inte kan negligeras i undervisningen eftersom de påverkar textlängd och olika aspekter av textkvalitet.

 • 24.
  Balla, Ulrika
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen.
  Är Python pyton?: Erfarenheter vid användning av programmering i matematikundervisning i grundskolans senaste år2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hösten 2018 inrättades en reviderad läroplan för grundskolan och gymnasiet. Den största förändringen var att programmering har lagts till i matematik- och teknikämnena. Med detta kommer frågor om hur programmering ska användas i matematikundervisningen och samtidigt inte försämra elevernas kunskaper och resultat. I denna pilotstudie undersöks elever i årskurs 9 och deras kunskapsutveckling och attitydförändring när programmering används för att räkna på aritmetiska talföljder. För denna studie användes programmeringsspråket Python som är ett lämpligt nybörjarspråk i programmering. I resultatet finns det inte några större skillnader i kunskapsutvecklingen varken hos kontrollgruppen som endast fick grundläggande programmering, eller hos de andra klasserna som hade totalt 6 lektioner med programmering med matematisk inriktning. Det fanns inte heller några tydliga förändringar i elevernas attityd mot matematik och programmering.  I studiens slutsats belyses många förbättringar som kan göras för framtida studier samt hur verksamma lärare kan använda programmeringen i matematikundervisningen.

 • 25.
  Bendelin, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi.
  Lärandeteorier i fysiken: En historisk studie av fem fysikläroböcker2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet är en studie av fysikläroböcker och teorier om hur lärande går till. Jag har undersökt två lärandeteorier som haft inverkan på skolan och dess utveckling, nämligen behaviorismen och konstruktivismen, och försökt utröna hur de kan komma till uttryck i en fysiklärobokstext. De olika teorierna skiljer sig i grunden åt, men i sin framställning kan de ändå likna varandra. Det är därför svårt att koppla ett visst sätt att skriva en lärobok på till en viss syn på lärande.

  Jag har också sett på om och hur dessa lärandeteorier kommer till uttryck i fem olika fysikläroböcker, där den äldsta är utgiven 1848 och den nyaste är från 1997. Jag har där upptäckt både likheter och olikheter mellan alla böcker. Textmassan har blivit betydligt mer omfattande och är från mitten av 1900-talet mer inriktad på att utreda och resonera än att beskriva, vilket tyder på ett mer konstruktivistiskt arbetssätt. Man använder också bilder på ett annat sätt, för att skapa förståelse, och övningsuppgifter är inte längre lika fokuserade på att klara en beräkning, utan är i större utsträckning kvalitativt orienterade.

  Jag har sammanfattningsvis funnit att läroböckerna fått fler konstruktivistiska och färre behavioristiska inslag, men även att utvecklingen sedan mitten av 1900-talet är i mitt urval inte stor.

 • 26.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Bolander, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Strategies for inclusion and equality - norm-critical sex education in SwedenInngår i: Sex Education: Sexuality, Society and Learning, ISSN 1468-1811, E-ISSN 1472-0825Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines the tactical (counter) politics of inclusive and norm-critical approaches in Swedish sex education, focusing on the enactment of this critical agenda in sex education practices and how teachers interpret and negotiate the possibilities and pitfalls of this kind of work. The analysis draws on participant observation in sex education practices and in-service teacher training, as well as interviews with educators. Three recurrent strategies lie at the centre of the analysis: the sensitive use of language to achieve inclusion; the organisation and incorporation of sensitive content to resist stigmatisation; and the use of different modalities to produce a specific knowledge order. The analysis shows how these strategies are grounded in norm-critical ideals, which become partly inflicted with tensions and discomforts when acted out in practice. The analysis further shows how an inclusive and norm-critical agenda runs the risk of becoming static, in the sense of providing students with the results of critique rather than engaging them in it.

 • 27.
  Berg, Astrid
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Inger
  Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
  Löfgren, Ragnhild
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Observationer i kemiklassrummet - att lära sig se kemiska reaktioner2010Inngår i: Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Inger Eriksson, Stockholm: Stockholms universitets förlag , 2010, s. 37-69Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I flera jämförande internationella studier hamnar de finska eleverna i toppen. Hur bedrivs kemiundervisningen i finlandssvenska klassrum? Rapporten består av sex kapitel där författarna bl.a. tar upp följande frågor: Vad kännetecknar undervisningspraktiken i en finlandssvensk klass? Vilka texter används i klassrummet? Vad betraktas som viktig respektive mindre viktig kunskap? I ett av kapitlen analyseras vilka frågor läraren ställer till eleverna och vilken feedback som ges. I studien ingick fyra lärare, och i det avslutande kapitlet analyseras deras provkonstruktion och bedömningsarbete.Texterna vänder sig till alla som är intresserade av bedömningsfrågor, kunskapsfrågor, lärande och undervisning. Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

 • 28.
  Berggren, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Formativ bedömning och IKT  ur ett elevperspektiv.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning fokuserar främst på feedback. När det gäller både elevperspektiv och IKT finns det ett forskningsbehov. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och det var totalt nio stycken elever på nio olika nationella program på en svensk gymnasieskola som intervjuades. Det som kom fram i intervjuerna var att den strategi inom formativ bedömning som eleverna upplever påverkar dem starkast och även används mest av lärarna är feedback. Det handlade till exempel om att stärka positiv självbild och tydliggöra vad som är en bra prestation. När det gällde övriga strategier nämner eleverna att diskussioner är i viss mån positivt då det ger dem olika perspektiv. Eleverna tar även upp de skriftliga uppgifternas betydelse där de utrycker en önskan att dessa ska vara tydligare utformade. 

  Eleverna lyfter fram att de får ta ett stort eget ansvar men även här efterfrågade de större tydlighet och det finns ett behov att utveckla deras studieteknik så de kan ta ett större eget ansvar i en digital miljö. Det som eleverna såg som positivt med de digitala plattformarna var främst att det hjälpte dem i att ha ordning och struktur på uppgifter och material. Utifrån aktör- nätverksanalysen i studien framgår det att eleverna betonade lärarna som den viktigaste aktören för att förtydliga och förklara uppgifter samt för att komplettera den skriftliga feedbacken muntligt.  

 • 29.
  Berglund, Ebba
  et al.
  Östergötlands Läns Landsting.
  Dahlberg, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Our future health care employees – educated in clinical Quality Improvement2012Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Quality improvement is common knowledge among engineers or human resource management but often missing in health care education. Our two organizations have started a collaboration to increase knowledge of quality improvement work in faculty and in clinic. We will describe and share experiences of how 400 undergraduate students in interprofessional teams practically and theoretically learn about Quality Improvement work in real health care settings. Outcome is measured as improvement in patient, student, and staff “value”.

 • 30.
  Berglund, Martina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Pavlasevic, Vanja
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Andersson, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hedbrant, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Mekanisk värmeteori och strömningslära. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Stålhand, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Mekanik och hållfasthetslära. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Theme-based assessment of education in design and product development2014Inngår i: Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, 2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One fundamental challenge in choosing an examination form to assess student achievements is to find an examination which, both encourages students to continuously elaborate the course content and constitutes a learning process itself. The objective of this paper is to share and reflect on the development and implementation of a new theme-based examination in a six credit course in Product Ergonomics given in the engineering programme Design and Product Development at Linköping University, Sweden. The course runs during four months and has two parts: one theoretical and one applied. The former focuses on theoretical ergonomic topics, models and methods while the latter is a project aiming at consolidating the students’ understanding of the theory by implementing the knowledge in a product development case. To encourage the students to adapt a deep learning approach, the traditional written mid-term exam for the theoretical part was abandoned and another concept developed. In the new concept, the theoretical part was split onto six weekly themes. Each theme was introduced at the beginning of the week by high-lighting main theories and models followed by a group-work assignment to be elaborated on by the students during the week. The theme was examined at the end of the week through a short written exam and a seminar to discuss and reflect upon the theme. From a student perspective, the positive outcome of the theme-based examination was peer learning and a more active learning style. The students appreciated the theme-based structure of the course. Occasionally, some students commented that weekly examinations could be perceived as stressful. The teachers perceived the students to be more acquainted with ergonomics theory and methods which increased the quality of the course project. The reported theme-based assessment is one example of implementing among others the CDIO syllabus parts 2.2 and 3.1and CDIO standards 8 and 11.

 • 31.
  Bergman, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Pedagogiska Appar: Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sex verksamma speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att använda pedagogiska Applikationer (Appar) på surfplattor i sin undervisning.

  Studien utgår från lärteorier och dess metodologiska ansats är kvalitativ där det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys och sju teman framkom.

  Resultatet visar informanternas utsagor beskrivna i teman, vilka speglar olika lärande såsom lärande genom tillämpning, individanpassat lärande, självständigt lärande, gemensamt lärande, lärande av någon som kan mer, kreativt och varierat lärande samt teknologins utmaningar och resurser. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att faktorer som bland annat variation, visualisering och engagemang har stor positiv påverkan på lärande genom Apparna.

 • 32.
  Berlin, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Hammarström, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  First Language Use in Second and Foreign Language Teaching2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish curriculum for the subject English in upper secondary school clearly states the English should be used“as far as possible” in the classroom. However, the possible amount of first language usage is never mentioned. Thisfact piqued our interest for investigating how much, if any, first language use is beneficial for learning a newlanguage. For this reason, we decided to pose our research questions as follows: What are the different views on theusage of the L1 in an L2 and foreign-language classroom according to the teachers and learners? What has been saidabout only target language usage from a historical and a contemporary perspective? Does the use of the L1 in asecond-language/foreign-language classroom have a positive or negative effect on the learners’ language learning?To answer these questions, we have read and analysed sixteen empirical studies. Firstly, the research shows that bothlearners and teachers prefer to use the second language/target language as much as possible. However, they alsorecognise the benefits that the first language can have. The second question we have answered using both empiricalstudies as well as theorists from second language acquisition research and sociocultural theory. Our literaturedescribes a shift in language learning and teaching, from the bilingual grammar-translation method towards a moremonolingual classroom where the first language has no place. However, the empirical studies signal a new shift insecond-language/foreign-language education, reverting back to a more bilingual approach. Finally, all studies agreethat the first language has a complementary role in the language classroom, and if used properly, it can have apositive effect on language acquisition. Through our results we argue that the first language can increase the learners’motivation, move the tasks along and create a non-threatening environment where learners can feel safe to use thetarget language. Although the first language can benefit second language learning, learners and teachers must beaware of the danger of extensive usage, as it should remain a supplement to the target language.

 • 33.
  Bertalan, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Pohl, Sara
  "Hur man håller sig engagerad? Ja, hur gör man det?": Grundskolelärares uppfattningar om engagemang och motivation i yrket.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är viktigt med engagemang och motivation i läraryrket, dels för pedagogens skull, genom att hon känner mening med sitt arbete, dels för elevernas resultat. Den här uppsatsen är skriven i syftet att studera pedagogens uppfattningar om begreppen engagemang och motivation, samt vilk faktorer som pedagogerna uppfattar påverkar deras engagemang och motivation i arbetet. För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod och intervjuer som datainsamlingsmetod. Bearbetningen av materialet genomfördes genom narrativ analys. Resultatet visar på många olika faktorer som kan påverka pedagogens engagemang och motivation, till exempel att pedagogen behöver sätta gränser på olika sätt för att bibehålla sitt engagemang. En annan aspekt som framkommit är att pedagogen behöver vårda sig själv för att ha energi i yrket. Vi ser ett behov av mer forskning om motivation och engagemang i pedagogyrket, för att lättare kunna skapa förutsättningar för engagerade och motiverade pedagoger.

 • 34.
  Bertilsson, Birgitta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lust att läsa - lätt att känna?: Läsprojekt med önskan om medmänsklighet, demokratiskt sinne och läslust2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På vilka sätt kan en litterär berättelse beröra läsare och bidra till en medmänsklig personlighetsutveckling i vårt digitala informationssamhälle, är utgångspunkten i denna studie av sjuttiosju gymnasieelevers läsvanor, läslust och litterära kompetens då de deltagit i ett läsprojekt. Studiens syfte är tudelat. Den första delen av studien syftar till att undersöka gymnasieelevernas läsvanor, attityder till skönlitteratur och grundläggande demokratiska värderingar samt deras syn på skönlitteraturens inverkan på medmänsklighet. Dessutom efterfrågas i vilken riktning läsprojektet har påverkat deras läslust. Den andra delen av studien syftar till att beskriva och analysera elevernas litterära kompetens via deras beskrivningar av det de berördes av i den lästa skönlitteraturen samt huruvida de kan ta kritisk distans till densamma. Den valda forskningsdesignen är mixade metoder i en enkätundersökning med både slutna och öppna frågor. De kvalitativa svaren har analyserats med stöd av tematisk analys. Litteraturdidaktisk forskning och receptionsteorier ligger till grund för studiens källmaterial.

  Studien ger ett bidrag till kunskap om elevers läsvanor och attityder till att läsa skönlitteratur samt till deras grundläggande demokratiska värderingar. Dessutom presenteras en beskrivning av elevernas litterära kompetens utifrån en modell som bygger på receptionsteorier, vilka erbjuder ett metaspråk om läsförståelse. Denna studies resultat kan användas för att bättre förstå elevernas läsförståelseprocess och utveckla läsdidaktiken. Resultatet visar att samtliga flickor uppger att de har grundläggande demokratiska värderingar och att de tror att skönlitteraturen kan utveckla medmänsklighet, medan några få pojkar inte anser det. Flickor är betydligt mer positiva till att läsa skönlitteratur än pojkar. Läsvanorna skiljer sig mellan program och kön. Många elever på studieförberedande program har förmåga att vidga sin läsrepertoar, medan flertalet pojkar på yrkesprogram läser en begränsad repertoar. En majoritet av eleverna på studieförberedande program läser skönlitteratur på sin fritid, men endast några få elever på yrkesprogram gör det. De flesta elever visar dock förmåga att läsa, förstå och känna inlevelse i en text på en grundläggande nivå. En majoritet av flickorna, men en minoritet av pojkarna visar förmåga att ta kritisk distans till texten. Dessa elever ger prov på att det finns förutsättningar att inta ett metaperspektiv för att nå en medmänsklig personlighetsutveckling via djupare litterär förståelse. Slutsatsen av detta arbete är att lärare behöver flera redskap, metakognitiva, didaktiska och organisatoriska, för att utveckla samtliga elevers litterära kompetens och läslust. 

 • 35.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Klofsten, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rasmussen, Einar
  Nord University Business School,Bodø, Norway.
  PhD Students in the Entrepreneurial University - Perceived Support for Academic Entrepreneurship2016Inngår i: European Journal of Education, ISSN 0141-8211, E-ISSN 1465-3435, Vol. 51, nr 1, s. 56-72Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Universities are currently in the process of change and adaptation to shifting expectations that for example include closer engagement with businesses and increased facilitation of entrepreneurship among faculty and graduates. By supporting academic entrepreneurship, universities can address these expectations whilst also becoming more entrepreneurial institutions. However, more knowledge is needed on how this support provided by different levels in the university organisation is perceived by academics. This is particularly relevant in the case of PhD students because many of them will go on to become the next generation of senior faculty and because PhD education constitutes a considerable part of most universities’ activities with PhD students performing a large share of university research. Our study is based on survey responses of 464 PhD students from all faculties at one of the biggest universities in Sweden. The results show that the perceived support of commercialisation of research results varies at different hierarchical levels within the university. The score for perceived support from the highest level (central administration) did not differ much between the faculties, while significant differences were found at lower levels. We argue that variations between faculties and departments with regard to norms and cultures should be considered when stimulating entrepreneurial engagement, for example by using multiple channels of communication, as well as tailor-made strategies and activities.

 • 36.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Lovén, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Peer Feedback in CDIO Courses in Organisation and Leadership2017Inngår i: The 13th International CDIO Conference Proceedings - Full Papers / [ed] The 13th International CDIO Conference Proceedings - Full Papers, University of Calgary , 2017, s. 559-569Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Peer feedback is increasingly being used as an important part of higher education, as it has a potential to contribute to development of professional skills such as giving and receiving feedback while having the benefit of not overstretching the teacher resources. In this paper we share our experiences of working with peer feedback in a course on organisation and leadership with approximately 170 students given during the first year of a CDIO-based engineering program. We present and discuss the course design and how peer feedback was organized as well as the experiences of both teachers and students of this course. We observe that working with peer feedback has helped our students in achieving several important outcomes, for example increased learning within the subject, documented development of own writing and assessment skills, and increased awareness of different perspectives on the same topic. However, we also identify problematic aspects of working with peer feedback, such as a large variation in the quality of provided feedback, perceived difficulties when students are asked to provide non-anonymous feedback to their peers, and students’ doubts whether peers can provide as “correct” feedback as the teacher would have been able to give. We discuss the benefits and downsides of peer feedback within the framework of CDIO-based engineering education and conclude by recommending that feedback-related skills should be trained and developed throughout educational programs in a gradual and integrated way.

 • 37.
  Biveland, Emily
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Nilsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Det finns så oändligt mycket att jobba med: En studie om hur pedagoger lägger upp undervisningen i förberedelseklasser så att andraspråkselever tillägnar sig det svenska språket2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur pedagoger lägger upp undervisningen i förberedelseklasser och vad de fokuserar mest på i sin undervisning för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket på ett så effektivt sätt som möjligt.

  För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med pedagoger som arbetar i förberedelseklasser. Vi har intervjuat fem pedagoger på fem olika skolor i Mellansverige.

  I studien har vi kommit fram till att pedagogerna utgår från en individualiserad undervisning i arbetet med andraspråkseleverna. De använder mycket bilder och kroppsspråk för att förtydliga och göra undervisningen så konkret som möjligt för eleverna. Vi har observerat att pedagogerna fokuserar på språkutvecklingen och läs- och skrivinlärningen hos eleverna och i arbetet med detta använder de sig av flera olika metoder för att ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov.

 • 38.
  Björk Eriksson, Bibbi
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Tjejers valmöjligheter: - en studie kring gymnasieval, yrkesval och framtid2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar på några tjejers gymnasieval, framtida utbildnings- och yrkesval samt framtidssyn. Det övergripande syftet är att tolka och analysera påverkansfaktorer i tjejers identitetssökande till vuxenlivet.

  Den teoretiska delen och dess centrala begrepp är genus, att ha rätt kunskap, identitet och etnicitet samt kulturell jämställdhet och att välja arbete. Studiens identitetsperspektiv bygger på Kultursociologen Mats Trondmans beskrivning av identitet, men samhällsteoretiker som Anthony Giddens och Thomas Ziehe lyft också fram.

  För att analysera fenomen, företeelser och variationer i tjejers komplexa verklighet används kvalitativ forskningsintervju. Som metod inspireras studien av Grounded Theory. I Grounded Theory är det meningen att man ska upptäcka, beskriva och förklara nya fenomen. Det teoretiska urvalet har till att börja med skett öppet för att sedan övergå till strategiska urval. Genom att intervju åtta tjejer som läser olika program på en gymnasieskola är avsikten att upptäcka nya fenomen.

  Studien visar att kön, etnicitet och uppväxtförhållande kan ha en påverkan på tjejers val och valmöjligheter. Ungdomar växer upp i olika sfärer såsom familj, skola och fritid. Det är mycket som ska stämma för att skapa balans i dessa sfärer. Ungdomar behöver vägledning av kloka vuxna för att skapa denna balans, att synkronisera livet mellan sfärerna. En bra uppväxtmiljö, god inlärningsförmåga samt bra sammanhållning i klassen och på fritiden utgör grunden för ökade valmöjligheter in i vuxenblivandet. De tjejer som ingår i studien och som har dessa förutsättningar finns på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Tjejer som studerar på gymnasieskolans Individuella program är oftast tjejer som vuxit upp med sviktande föräldrar, sämre inlärningsförmåga samt otrivsel i skolan och sämre sammanhållning i klassen. En del tjejer lyckas skapa balans mellan alla sfärer medan andra misslyckas, blir sjuka, får psykiska och sociala problem.

  Invandrartjejernas valmöjligheter oavsett programval är än mer begränsade, de rör sig oftast i två sfärer familjen och skolan, någon fri tid existerar inte. Valet för dem kan vara att klara av att försörja sig själv eller bli försörjd av en man från samma kultur.

 • 39.
  Björk, Kim
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Engdahl, Amanda
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  På vilka sätt kan lärare hjälpa elever i matematiksvårigheter?: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns möjligheter för elever i matematiksvårigheter att nå skolans kunskapskrav i ämnet matematik om de får hjälp iform av effektiva interventioner. Därför är det av intresse att undersöka vilka undervisningsmetoder som ingår i effektivainterventioner.Frågeställningarna för denna litteraturstudie är:• På vilka sätt kan lärare stötta elever i matematiksvårigheter?o Vilka undervisningsmetoder har visats vara gynnsamma för elever i matematiksvårigheter?o Vilka representationsformer använder lärare för att stötta elever i matematiksvårigheter?• Hur påverkar undervisnings- och representationsformer elevers matematiska förmågor?I resultatet framkommer det att effektiva interventioner inkluderar muntliga och skriftliga instruktioner (med hjälp avvisuellt stöd), datorstöd, laborativ undervisning och självbedömning samt olika kombinationer av dessa. Hur effektfull enintervention är mäts med hjälp av effektstorlek och alla artiklar som ingår i denna litteraturstudie har i metaanalyserbedömts ha stor effektstorlek.

 • 40.
  Björkhammer, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Hur hanterar elever i år 4 subtraktionsuppgifter?: En studie med fokus på feltyper, räknemetod och modersmål2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna studie har varit att beskriva och analysera hur elever med svenska som modersmål samt elever med annat modersmål än svenska löser subtraktionsuppgifter och formulerar uppgifter utifrån ett givet uttryck. Empirin består av 272 elevers svar och utifrån denna bas har en kvalitativ och en kvantitativ studie genomförts där feltyper, metodval och elevens modersmål varit viktiga parametrar i analysen.

   

  I den kvalitativa analysen konstaterades att elever beräknar subtraktionsuppgifter på olika sätt och utifrån detta har ett flödesschema tagits fram och använts som analysredskap. Elevsvaren sorteras ut i olika nivåer;

  Nivå 1 – Läsligt svar eller inte, Nivå 2 – Inkorrekta svar och feltyper som uppkommer inom räknemetoderna, Nivå 3 – Korrekta svar med redovisning eller inte. På nivå 2 identifierades 8 feltyper för lodrät algoritm och 7 feltyper för vågrät algoritm. När eleven skall formulera en subtraktionshändelse finns fem olika kategorier; Jämförelse, Ta bort, Utfyllnad, Missledande resonemang och Övrigt.

   

  I den kvantitativa analysen redovisas lösningsfrekvens och räknemetod för de respektive uppgiftsgrupper som skapats (grön, blå, röda och svarta), där gröna uppgifter anses vara de lättaste och de svarta uppgifterna de svåraste. Den lodräta algoritmen var den mest framgångsrika räknemetoden för alla fyra uppgiftsgrupper. Den lodräta räknemetoden var också den mest använda vid de gröna och svarta uppgifterna, medan den vågräta räknemetoden var mest använd vid de blå och röda uppgifterna.

   

  Dessutom görs en jämförelse av fördelningen av feltyper mellan olika elevgrupper; elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska. I båda elevgrupper är feltypen Mindre från större mest förekommande, både när det gäller vågrät som lodrät algoritm. I elevgruppen elever med svenska som modersmål framträder feltyperna Mindre räknefel och Subtraherar delresultat i större utsträckning än hos elever med annat modersmål än svenska.

   

  När elever formulerar egna räknehändelser utifrån en given subtraktionsuppgift används synsättet Ta bort uteslutande som den mest förekommande kategorin.

 • 41.
  Björklund, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Sparelius, Susanne
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  "...det är ju i Bolibompa-världen som man kan möta barnen": En studie av hur pedagoger använder sig av barnprogram i undervisningen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera hur några pedagoger, som arbetar med utomhuspedagogik i sin verksamhet, uppfattar hur barn påverkas av televisionen samt hur det barnprogrammen förmedlar kan användas inom förskolans verksamhet. De frågeställningar vi har utgått från är: Hur anser pedagoger att barnen inom förskolan påverkas av barnprogram? Hur kan man ta tillvara på det som Sveriges Televisions barnprogram förmedlar i den pedagogiska verksamheten? Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin utomhuspedagogiska verksamhet? Sker det via barnprogram? Vi har använt oss av kvalitativ metod för att studera detta fenomen. Detta skedde genom intervjuer med pedagoger som arbetar inom utomhuspedagogisk verksamhet. Resultatet visade att de intervjuade pedagogerna använde sig av televisionen i sin utomhuspedagogiska verksamhet på mycket skilda sätt, exempelvis genom att använda aktiviteter som inspirerats av programmen samt att de sade sig ta tillvara på barnens intresse för vad de ser på televisionen. De flesta av de intervjuade pedagogerna menar att de utgår från barnens intresse i sin verksamhet och de anser att just barnprogram är en stor del av barnens vardag.

 • 42.
  Björklund, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Konsten att arbeta och skriva vetenskapligt: vägledning till dig som går på gymnasiet2019 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vägledning till dig som går på gymnasiet

  Det ställs allt högre krav på vetenskaplighet i de uppsatser som skrivs på gymnasiet. Här får eleverna all hjälp de behöver för att kunna genomföra en enklare forskningsuppgift och skriva en vetenskaplig text eller uppsats om resultatet.

  ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK

  Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna.

  DIGITALT LÄROMEDEL

  Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning.

  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
  • Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil

  I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

  Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar ditt digitala läromedel: https://www.studentlitteratur.se/#aktiveraprodukt

  ELEVBOK

  Konsten att arbeta och skriva vetenskapligt är indelad i fyra övergripande delar. Del 1 och 2 handlar om den studie som ligger bakom en uppsats, medan del 3 behandlar själva uppsatsskrivandet. Del 4 behandlar både uppsatsen och studien och hur eleverna kan arbeta för att höja kvalitén i sitt arbete med hjälp av de bedömningskriterier som vanligtvis tillämpas på en studie.

 • 43.
  Björkman, Margaretha
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Vardagskunskap i matematik: En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många tror, att det enbart är de fyra räknesätten och procenträkning, som räknas till vardagsmatematiken. Det är i och för sig viktigt att ha dessa kunskaper för att kunna utföra enkla inköp i olika affärer och butiker. Men vardagslivet är fullt av andra situationer och tillfällen då dessa kunskaper inte räcker. Dagens samhälle svämmar över med information och krav på olika ställningstaganden. För att kunna hantera och förstå detta behöver man ha en kunskap bland annat i matematik.Efter en genomgång i form av en litteraturstudie, av offentliga utredningar, styrdokument, forskning och läromedel, med syftet att finna en definition om vad vardagskunskaper i matematik är, fann jag att detta inte går att definiera på ett enkelt sätt. Vad som behövs är en vidare syn på vardagsmatematik. Matematik är framförallt ett redskap som ska användas till lösningar av olika typer av frågeställningar och problem. Det är skolans uppgift att lära ut den matematik som behövs i dagens samhälle. En lärare måste kunna hantera denna uppgift. Läraren ska låta eleverna ta fram egna problem som de ska lösa med hjälp av matematiken. Som det redskap det faktiskt är även i vardagen.

 • 44.
  Björk-Willén, Polly
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Berättande med flera språk2014Inngår i: Berättande i förskolan / [ed] Bim Riddarsporre, Barbro Bruce, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, s. 51-70Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Björneskog, Elaine
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  ”Spänning i böcker är väldigt bra och roliga böcker är väldigt roligt.”: En kvalitativ studie om 9 pojkars läspreferenser och läsintressen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilken typ av litteratur som 9 pojkar i årskurs 5 väljer att läsa. Dessutom granskas i studien vilket intresse som finns bland dessa pojkar gällande läsning. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer som gjorts med pojkar från 2 olika klasser på samma skola. Fokus har legat på pojkarnas egna tankar och åsikter utifrån deras perspektiv. I litteraturdelen presenteras litteratur som behandlar pojkars läspreferenser.

  Övergripande kan sägas att pojkar har ett bristande läsintresse och de läser litteratur som främst utspelar sig utanför sin egen verklighet. Litteraturen behandlar också motivation och könsskapande. Det visar sig i litteraturen att pojkar tenderar att vända sig bort från läsning då läsning ses som en kvinnlig aktivitet. Resultat i min studie visar att pojkar väljer att läsa spännande böcker i genrer som fantasy och deckare. Även roliga böcker och böcker om sport läses. Gällande pojkarnas läsintresse påverkas pojkarna främst av föräldrar, lärare samt genom sitt kamratskap. Samma faktor kan påverka en pojkes läsintresse negativt och en annans positivt. Pojkarna i studien menar att de inte talar om sin läsning med varandra för att detta inte är kutym i kamratskapet. Även pojkar som har ett uttalat läsintresse väljer att inte tala om läsning med sina kamrater för att normen hos pojkar på skolan är att favorisera sport och agera motvilligt till läsning.

 • 46.
  BOBOESCU, LILIANA
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN).
  DIAGNOSSTÄLLANDE OCH KONSEKVENSER: En kvalitativ studie om hur diagnosställandet påverkar elevernas lärande, trygghet och trivsel2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att sätta etikett på någon innebär att kategorisera personer. Att kategorisera kan vara en förutsättning för att få tillgång till mer stöd men det finns en fara med etiketter. En stigmatisering kan påverka elevens möjligheter och förutsättningar för resten av livet (Tideman et al, 2004). Den här studien vill få fram om diagnostisering verkligen har en påverkan på eleverna som diagnostiseras. För att besvara syftet, användes en kvalitativ undersökning. Med hjälp av observationer och intervjuer samlades in data som sedan analyserades. Resultatet visade att diagnosen har påverkat positivt eleverna i studien men även deras föräldrar och lärare. Det stämde överens med tidigare forskning när det gällde resurserna som eleverna fick. Skillnaden var att studien visade en positiv påverkan på barnen.

 • 47.
  Bodén, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dexter time: The space, time, and matterings of school absence registration2016Inngår i: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 37, nr 2, s. 245-255Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Working with a posthumanist approach, this article explores how the computer software Dexter, used for the registration of students’ absences and presences, is part of the production of different practices of time, place, space, and matter in Swedish schools. The empirical material engaged with comes from two schools, and the students involved are in grades 7–9. The article creates knowledge on how the digital registration of students’ presences, absences, or late arrivals is dependent upon material-discursive practices. The “bodily presences” of students are continually destabilized in relation to Dexter, showing that school absences and presences are (re)shaped depending on relations of spacetimematter.

 • 48.
  Bodén, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Going with the affective flows of digital school absence text messages2017Inngår i: Learning, Media and Technology, ISSN 1743-9884, Vol. 42, nr 4, s. 406-419Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Focusing on digital text messages containing information about students’ absences and sent to parents by schools, the paper investigates the way school absenteeism is produced within affective assemblages. The paper unfolds a theoretical and methodological approach of ‘going with’ the text messages, in entanglements of affective flows. The empirical engagements, produced together with multiple agents in two Swedish schools, show that within the assemblages of human and nonhuman bodies, the text messages can become ‘stirrers’ that evoke nervousness and anxiety, but also excitement and feelings of control that affect the production and conception of absenteeism. The affective flows of text messages thus travel in all directions, with and against notions of linearity. The conclusion emphasizes how the text messages, as affective materialities, are an inextricable part of the production of school absenteeism in multiple and sometimes unexpected ways.

 • 49.
  Bodén, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik: dominerande föreställningar i förskolans jämställdhetsarbete2011Inngår i: En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar / [ed] Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Bodén, Kajsa Ohrlander, Stockholm: Liber, 2011, 1, s. 35-47Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Bodén, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?

  Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. The results show that digital registration blurs the division between absences and presences, and queers what is absent and what is present. Digital registration produces school absenteeism as a phenomenon for all students every day, and at the same time as mainly for the students who are present most of the time. A conclusion that is drawn from the study is that digital registration makes absences present, by the visualization and performative repetition of the registration. The study points to how school absenteeism is always ‘in the making’, and proposes the concept of school absenteeing as a productive way to open up new possibilities in relation to students’ absences.

  Delarbeid
  1. Seeing red?: The agency of computer software in the production and management of students’ school absences
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Seeing red?: The agency of computer software in the production and management of students’ school absences
  2013 (engelsk)Inngår i: QSE. International journal of qualitative studies in education, ISSN 0951-8398, E-ISSN 1366-5898, Vol. 26, nr 9, s. 1117-1131Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  An increasing number of Swedish municipalities use digital software to manage the registration of students’ school absences. The software is regarded as a problem-solving tool to make registration more efficient, but its effects on the educational setting have been largely neglected. Focusing on an event with two students from a class of 11-year-olds, the aim of the paper is to explore schools’ common uses of computer software for registering absence in order to understand how materialities – like the software – are entangled with the production of school absence. In the paper, the Deleuzio–Guattarian concept of the assemblage is put to work within a feminist relational materialist framework. This enables an understanding of the complexity of school absence, where materialities of the educational setting are theorized as entangled with social and gendered discursive components.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Routledge, 2013
  Emneord
  school absence; computer software; feminist relational materialism; assemblage; gender; Deleuze and Guattari
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-98042 (URN)10.1080/09518398.2013.816887 (DOI)2-s2.0-84884317887 (Scopus ID)
  Tilgjengelig fra: 2013-09-26 Laget: 2013-09-26 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
  2. The presence of school absenteeism: Exploring methodologies for researching the material-discursive practice of school absence registration
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The presence of school absenteeism: Exploring methodologies for researching the material-discursive practice of school absence registration
  2015 (engelsk)Inngår i: Cultural Studies - Critical Methodologies, ISSN 1532-7086, E-ISSN 1552-356X, Vol. 15, nr 3, s. 192-202Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  In the vast majority of Swedish schools, computer software is used for the registration of the absences and presences of students. How can the material-discursive engagements and practices of registration be researched? The article elaborates, from an agential realist account, on “doing research” in relation to the phenomenon of school absence. Through experimenting with intraviewing, the expressions and actions of materialities are acknowledged and the subject-centrism of conventional humanist qualitative interviewing is questioned. The posthumanist theories engaged with open up a rethinking of the production of data within qualitative research, and a discussion of the inseparability of data, analysis, thinking, and writing. The knowledge created on registration as an embodied, material, affective, and intraactive practice produces school absence as a reality where the computer software is always already a part of the phenomenon and thus needs to be an agential part of researching registration.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Sage Publications, 2015
  Emneord
  new methods and methodologies, interviewing, agential realism, posthumanism, Karen Barad, computer software, school absence
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-112158 (URN)10.1177/1532708614557325 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2014-11-17 Laget: 2014-11-17 Sist oppdatert: 2017-12-05
  3. Dexter time: The space, time, and matterings of school absence registration
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Dexter time: The space, time, and matterings of school absence registration
  2016 (engelsk)Inngår i: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 37, nr 2, s. 245-255Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Working with a posthumanist approach, this article explores how the computer software Dexter, used for the registration of students’ absences and presences, is part of the production of different practices of time, place, space, and matter in Swedish schools. The empirical material engaged with comes from two schools, and the students involved are in grades 7–9. The article creates knowledge on how the digital registration of students’ presences, absences, or late arrivals is dependent upon material-discursive practices. The “bodily presences” of students are continually destabilized in relation to Dexter, showing that school absences and presences are (re)shaped depending on relations of spacetimematter.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Routledge, 2016
  Emneord
  school absence; spacetimematter; computer software; posthumanism; empirical engagements
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-118296 (URN)10.1080/01596306.2015.1010073 (DOI)000371016600007 ()
  Tilgjengelig fra: 2015-05-26 Laget: 2015-05-26 Sist oppdatert: 2017-12-04
  4. Going with the affective flows of digital school absence text messages
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Going with the affective flows of digital school absence text messages
  2017 (engelsk)Inngår i: Learning, Media and Technology, ISSN 1743-9884, Vol. 42, nr 4, s. 406-419Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Focusing on digital text messages containing information about students’ absences and sent to parents by schools, the paper investigates the way school absenteeism is produced within affective assemblages. The paper unfolds a theoretical and methodological approach of ‘going with’ the text messages, in entanglements of affective flows. The empirical engagements, produced together with multiple agents in two Swedish schools, show that within the assemblages of human and nonhuman bodies, the text messages can become ‘stirrers’ that evoke nervousness and anxiety, but also excitement and feelings of control that affect the production and conception of absenteeism. The affective flows of text messages thus travel in all directions, with and against notions of linearity. The conclusion emphasizes how the text messages, as affective materialities, are an inextricable part of the production of school absenteeism in multiple and sometimes unexpected ways.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Taylor & Francis, 2017
  Emneord
  Digital text messages, school absenteeism, affect, affective flows, assemblages
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-132603 (URN)10.1080/17439884.2017.1247859 (DOI)000415927500004 ()
  Tilgjengelig fra: 2016-11-16 Laget: 2016-11-16 Sist oppdatert: 2017-12-12bibliografisk kontrollert
1234567 1 - 50 of 494
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf