liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1566
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ablahad, Marlen
  Linköping University, Department of Religion and Culture.
  Bära Sorg Föra Liv: En studie om begravningsritualer bland syrianer/assyrier i hemlandet och i Sverige.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay describes the phases of funeral rituals between the Syrian/Assyrian, and compares the homeland with Sweden. It describes the stage of rituals according to Victor Turner schema of separation, margin or limin, and aggregation. The rituals religious significance agrees with Clifford Geertz’s theory about the importance of religious beliefs for the human being

 • 2.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Äldre, infrastruktur och boende2017In: Vem är den äldre? - Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén, Lars-Christer & Motel Klingebiel, Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgenionell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lifestyle Motives as Reasons for Moving to Senior Housing2014In: Nordic Seniors on the Move.: Mobility and Migration in Later Life. / [ed] Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson, Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences , 2014, p. 51-74Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Plans and reasons for relocation among older people.2015Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Äldre, generationsperspektiv och sociala nätverk2017In: Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén, Lars-Christer & Motel Klingebiel, Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgenationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kelfve, Susanne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Äldres materiella förhållanden2017In: Vem är den äldre - Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén Lars-Christer & Motel Klingebiel Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Öhman, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Äldres hälsa och livsstil2017In: Vem är den äldre? - Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén Lars-Christer & Motel Klingebiel Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Adelswärd, Viveka
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Den väsentliga vardagen2009In: Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Stockholm: Carlssons , 2009, 1, p. 9-12Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här ger arton forskare som alla varit doktorander till professor Karin Aronsson sin beskrivning av olika former av vardagliga fenomen. Det handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för de författare som bidrar i boken är att de är eller har varit doktorander vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang.

 • 9.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola, Sweden.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola, Sweden.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, Sweden.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet, Sweden.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola, Sweden.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Värbrand, Peter
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [1]: Metoder och strategier2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 10.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola, Sweden.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola, Sweden.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, Sweden.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet, Sweden.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola, Sweden.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Värbrand, Peter
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [2]: Möjligheter och utmaningar2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 11.
  Ahmad, Sura
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Elmér, Birgitta
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Massa, massa, massa ansvar: En intervjustudie kring förberedelsen inför vuxenblivandet,baserad på sex ungdomars röster2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av sex gymnasieelevers tankar kring förberedelsen inför vuxenblivandet samt skolans och familjens vägledande betydelse i denna process. Ungdomarnas verklighet stödjer de senmoderna teorierna om att dagens ungdomar försenas i sitt vuxenblivande i och med att studietiden har förlängts och därmed försenas även inträdet i arbetslivet. Ur samtalen med dessa ungdomar får vi inte bilden av att familjen och därav traditionen spelat ut sin roll, så som de senmoderna teoretikerna menar. Tvärtom framkommer det tydligt att familjen fortfarande innehar den centrala vägledande rollen i dessa ungdomars liv och leverne. Skolans roll i respondenternas förberedelse inför steget efter gymnasiet är inte samstämmig, då individualismen präglar några av informanterna, som ger uttryck för en mer långtgående individualiserad syn på sitt vuxenblivande. Detta resulterar i att dessa ungdomar starkt betonar sitt eget individuella ansvar framför skolans vägledande betydelse. Resultatet av denna studie visar att dessa ungdomar har bristande kunskaper vad gäller den praktiska delen i samhällssystemet samt att deras kunskapsnivå skiljer sig åt beroende på vilka kurser av ämnet samhällskunskap de har läst. Det är tydligt att de som har läst samhällskunskap C besitter mer kunskaper kring det praktiska i samhället. Som blivande samhällskunskapslärare anser vi att eleverna har rätt till denna kunskap oavsett gymnasieprogram, därav borde en obligatorisk kurs som belyser det praktiska aspekterna av samhällssystemet införas under det sista året på gymnasiet.

   

 • 12.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Salas, Osvaldo
  School of Public Administration, University of Gothenburg, Sweden.
  Religious context and prosociality: an experimental study from Valparaíso, Chile2013In: Journal for the Scientific Study of Religion, ISSN 0021-8294, E-ISSN 1468-5906, Vol. 52, no 3, p. 627-637Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Are people more prosocial in a religious context? We addressed this question through an experiment. We randomly placed participants in the control group in a neutral location (a lecture hall), and we placed participants in the experimental group in a religious location (a chapel). The participants then took part in a one-shot three-person public goods game, which measured participants' degree of cooperativeness. The results showed that participants in the experimental group cooperated significantly more than did participants in the control group. Furthermore, participants' beliefs about other participants' cooperativeness were more positive in the experimental group than they were in the control group. Improved expectations of others partially explained the enhanced cooperation in the religious context. We found no main or interaction effect of self-reported religiosity in the experiment.

 • 13.
  Alakokkare, Marlene
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Andreasson, Cecilia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Våld i nära relationer: En diskursanalys kring framställningar om våld i nära relationer i tidskriften Socionomen2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur våld i nära relationer framställs i tidskriften Socionomen. Vår empiri består av 42 artiklar som berör våld i nära relationer. Artiklarna är publicerade mellan åren 1997 - 2013 i tidskriften Socionomen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som bidrar med att synliggöra sociala konstruktioner inom forskningsområdet. Som analysmetod används en form av diskursanalys för att urskilja subjektspositioner och kategorier i det empiriska materialet. Resultatet av analysen visar på fyra diskurser som handlar om skuld och skam, genus, det "rena" våldsoffret och dess motsats samt föräldraskap. Dessa diskurser manifesterar olika sätt att samtala om våld i nära relationer som i sin tur kan påverka det sociala arbetet utifrån hur problemet beskrivs. Olika framställningar av våld i nära relationer kan leda till olika bemötanden av klienter i socialt arbete.

 • 14.
  Algborn, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elwin, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Roller under verksamhetsförlagd utbildning: Om roller som synliggörs i interaktion mellan lärar­student och handledare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbild­­ning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar:

  • Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under verksamhets­förlagd utbildning?
  • Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning?

  Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. Handledningen sker i de flesta fall på handledarens villkor. Enligt resultatet har handledarens synliga inställning till studenten och VFU betydelse för studentens agerande. Ett fungerande samspel med handledaren är viktigt för att studenterna ska uppfatta relationen som positiv, dock behöver inte en bra relation innebära en givande handledning. Sju olika rollkaraktärer hos handledarna och sju olika roll­karaktärer hos studenterna har identifierats och presenteras. Resultatet visar att studenten och handledaren påverkar varandra i relationen. Hand­ledaren påverkar dock studenten i högre grad, på grund av den bedömning som VFU innebär.

 • 15.
  Allvin, Renée
  et al.
  Clinical Skills Centre, Faculty of Medicine and Health, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro.
  Berndtzon, Magnus
  Metodikum - Skill Centre of Medical Simulation Region County Jönköping, Jönköping.
  Carlzon, Liisa
  Simulation Centre West, Department of Research, Education and Development, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Edelbring, Samuel
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Hultin, Magnus
  Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care, Medical Faculty, Umeå University, Umeå.
  Karlgren, Klas
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm; Department of Research, Education and Development and Innovation, Södersjukhuset Hospital, Stockholm.
  Masiello, Italo
  Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Hospital, Stockholm.
  Södersved Källestedt, Marie-Louise
  Clinical Skills Centre, Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås.
  Tamás, Éva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Department of Thoracic and Vascular Surgery.
  Confident but not theoretically grounded: experienced simulation educators perceptions of their own professional development2017In: Advances in Medical Education and Practice, ISSN 1179-7258, E-ISSN 1179-7258, Vol. 8, p. 99-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Medical simulation enables the design of learning activities for competency areas (eg, communication and leadership) identified as crucial for future health care professionals. Simulation educators and medical teachers follow different career paths, and their education backgrounds and teaching contexts may be very different in a simulation setting. Although they have a key role in facilitating learning, information on the continuing professional development (pedagogical development) of simulation educators is not available in the literature.

  Objectives: To explore changes in experienced simulation educators’ perceptions of their own teaching skills, practices, and understanding of teaching over time.

  Methods: A qualitative exploratory study. Fourteen experienced simulation educators participated in individual open-ended interviews focusing on their development as simulation educators. Data were analyzed using an inductive thematic analysis.

  Results: Marked educator development was discerned over time, expressed mainly in an altered way of thinking and acting. Five themes were identified: shifting focus, from following to utilizing a structure, setting goals, application of technology, and alignment with profession. Being confident in the role as an instructor seemed to constitute a foundation for the instructor’s pedagogical development.

  Conclusion: Experienced simulation educators’ pedagogical development was based on self-confidence in the educator role, and not on a deeper theoretical understanding of teaching and learning. This is the first clue to gain increased understanding regarding educational level and possible education needs among simulation educators, and it might generate several lines of research for further studies.

 • 16.
  Alm, Björn
  Socialantropologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
  The un/selfish leader: Changing notions in a Tamil Nadu village2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  'The un/selfish' leader explores notions of selfishness, as they were perceived by people in the village of Ekkaraiyur, Tamil Nadu, India, at a time they associated with thorough changes in their lives.

  Discussing locally held notions about agrarian change, seen as causing the erosion of earlier village loyalties and leading to the emergence of a new type of leaders, the study focus on the censure of the alleged corruption of these leaders. Expressed in a rich repertoire of stories about the ideals of leadership and about the excellence of the past and foreign societies, the censure was routinely voiced in public debates and in everyday conversations.

  Set against a background an increasing role of the state for the people in Ekkaraiyur, the censure of leaders implied a critique of the contemporary society they were taken to represent. Moreover, the study argues that the critique was grounded in evaluations of individualism and selfishness in human nature.

  The study is based on fieldwork carried out in Ekkaraiyur between 1988 and 1990

 • 17.
  Alphonce, Maria
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Department of Social Anthropology.
  Uncovered Faith: Examples of Sunni Muslim Beliefs in Adana, Turkey2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about uncovered women's faith and worship in an urban setting in contemporary Turkey. It researches the possibility of any common factors for uncovered Sunni Muslims' faith and worship as well as what parts of classical Muslim faith they have found negotiable. The essay relates to current literature and research on the topic as well as provides an insider perspective based on interviews with Turkish women.

 • 18.
  Alphonce, Maria
  Linköping University, Department of Religion and Culture.
  Äktenskap i Adana, Turkiet: Attraktion eller arrangemang?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about marriages in an urban setting in contemporary Turkey. It exemplifies how a marriage arrangement is done and whether the migration into cities from the country has influenced them. I will mainly give an insider perspective by interviewing Turkish women but the essay also relates to articles about modernization’s effects on marriage forms.

 • 19.
  Altun, Natalin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jakobsson, Lenita
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Attitydskillnader till homosexualitet: En kvantitativ enkätundersökning bland Norrköpings gymnasieelever i årskurs 1-32013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder gymnasieeleverna i Norrköpings kommun har till homosexualitet, om attityderna till homosexuella män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor, samt om attityderna skiljer sig mellan könen. Studien bygger på en enkätundersökning av 208 stycken gymnasieelever i årskurs 1-3 och stickprovet valdes genom klusterurval. Den teoretiska utgångspunken är Anthony Giddens förklaring av Robert Connells genusordning samt en strukturfunktionalistisk förklaring av avvikande beteende. Enkäten konstruerades och analyserades med utgångspunkt i Likert-skalan vilket är ett väletablerat och populärt mätinstrument för attitydundersökningar. Genom att Likert-skalan är en summationsskala erhöll varje respondent en totalpoäng som i sin tur blev en kvantifierad indikator för dess attityd.Resultatet i studien visar att respondenterna har en generellt positiv inställning till homosexualitet. Dock visar studien att attityderna skiljer sig gällande homosexuella män och homosexuella kvinnor, där attityden till homosexuella män är mer negativ. Detta resultat förklaras genom att homosexuella män i genusordningen är motsatsen till idealtypen ”hegemonisk manlighet” samt att mäns handlingar värderas högre än kvinnors, vilket i sin tur kan leda till att attityderna är mer negativa till homosexuella män än till homosexuella kvinnor.

  Resultatet i studien visar vidare att de manliga respondenterna var mer negativa till homosexualitet jämfört med de kvinnliga respondenterna, men även mer negativt inställda till homosexuella män jämfört med homosexuella kvinnor. Detta resultat kopplas samman med genusordningen och förklaras genom det motsatsförhållande som finns mellan heterosexuella män och homosexuella män. För de kvinnliga respondenterna visar resultatet att det inte föreligger någon stor skillnad mellan attityderna till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Detta förklaras genom att heterosexuella kvinnor, homosexuella kvinnor och homosexuella män är i underordnad position till den hegemoniska manligheten.

 • 20.
  Alvesson, Mats
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konsensus, kontroll, kritik: Paradigm i forskning om förhållandet mellan teknologi, organisation och arbete1983Report (Other academic)
 • 21.
  Alwerud, Einar
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Smajic, Melisa
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Med känslor i portföljen: En kvalitativ studie om socialsekreterare som möterensamkommande barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagsläget kommer det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Då

  målgruppen har vuxit i det svenska samhället har arbetsbelastningen ökat för de

  socialsekreterare som arbetar med målgruppen. Mot bakgrund av detta anser vi att

  det är ett viktigt område att studera inom socialt arbete. Studien syftar till att belysa

  socialsekreterares möte med ensamkommande barn. Vidare vill vi lyfta fram hur

  socialsekreterarna i studien hanterar de konsekvenser som kan uppstå i ett sådant

  möte.

  Coping-teorin kommer att användas för att förstå vilka strategier socialsekreterare

  använder för att hantera psykiska påfrestningar i arbetet. Då det inte finns mycket

  forskning kring vårt valda problemområde har vi använt oss av tidigare forskning

  som belyser hur yrkesverksamma inom snarlika områden hanterar svåra möten

  med klienter. Utöver det har vi tagit fram forskning kring arbetssituationens

  betydelse för hur en socialsekreterare hanterar konsekvenser i mötet med klienten.

  För att få fram relevant information som svarar på studiens syfte har nio

  semistrukturerade intervjuer genomförts. Den insamlade empirin har analyserats

  med kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen fick vi fram tre teman som

  studiens resultatredovisning bygger på. Dessa teman är När världen står på

  tröskeln, Att inte slukas med samt Skillnad på då och nu.

 • 22.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundberg, Martin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Winman, Thomas
  Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialpedagogik och sociolog, Högskolan i Väst.
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkbildningen i Sverige har, i en mening, varit oförändrad under lång tid, men som vi ser det sker nu ett trendbrott. Nya intressenter eller nya aktörer börjar ta andelar av den begränsade statsbidragsberättigade folkbildningen. Vad kommer det att leda till? Många inom folkbildningen talar i dag om att folkbildningen är omodern och vi undrar om nyetablerandet av folkbildningsverksamhet är ett tecken på det eller finns det helt andra utgångspunkter för denna (Eriksson, 2008)?

  Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer. Vi är intresserade av två olika frågeställningar. Den första handlar om varför. Vad finns det för motiv och bevekelsegrunder bakom olika etniska eller religiösa gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter? Vad är det som gör att de väljer en segregerad organisatorisk lösning framför en integrerad sådan?

  Den andra frågan rör processen. Vi vill beskriva den process som lett fram till att muslimer, romer och samer agerar på detta sätt. Här är både processen inom grupperna och processen i samhället av intresse. Vi ställer oss frågan om det finns någon relation mellan dessa processer. Finns det företeelser i samhället i stort som kan förklara vad som sker inom folkbildningen och vice versa? Det är också av intresse att se om det finns likheter eller olikheter i de olika gruppernas processer.

  Frågorna kan preciseras på följande sätt:

  1. Hur kan olika religiösa och etniska gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter förstås?
  2. Hur kan den process som lett fram till detta beskrivas; dels utifrån vad som skett och sker i samhället, dels utifrån de olika gruppernas perspektiv?

  För att kunna besvara dessa frågor har vi studerat fyra olika fall, fyra empiriska exempel. Som vi nämnt tidigare har vi valt att studera det romska initiativet att starta en egen folkhögskola i Agnesberg utanför Göteborg, det muslimska initiativet i Kista utanför Stockholm att göra detsamma samt det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Vi har dessutom valt att studera samernas situation i detta sammanhang.Muslimerna och romerna har valts med anledning av deras initiativ till egen folkbildande verksamhet, medan samerna valts då deras utveckling skulle kunna tolkas som den motsatta. De har tidigare haft en egen folkhögskola som nu avvecklats. Samerna har status av att vara en nationell minoritet, vilket även romerna har, men inte muslimerna.  Muslimer, romer och samer är dock alla tre exempel på  minoritetsgrupper i det svenska samhället. Detta aktualiserar frågor kring mångkultur, integration/segregation och majoritetssamhällets möte med minoritetsgrupper.

 • 23.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lundberg, Martin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Winman, Tomas
  Högskolan Väst.
  Associations of Ethnical, Cultural and Religious minorities from a Perspective of Social Pedagogic2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Historically the majority society in Sweden has categorized minority groups out of different inconsistent characteristics. It can be out ethnical or cultural belonging but sometimes it is out of religious believes and the point of departure for those categories can only be understood out of a historical perspective. Examples of those historically well established patterns of categorizations are Romans and Muslims. In the group of Romans there might be several different religions represented, and in the Muslim group there might be several ethnical belongings represented. The categories, Romans and Muslim, are historically often used to distinct people from a belonging to the majority in Sweden which has an excluding effect as it separates us from them. As an answer to this excluding or marginalizing process, the groups themselves have organised their activities within groups of associations. Those associations have served several purposes depending on the specific group of interest, such as education, culture issues, or building up communities of fellowship. From one perspective those associations can be seen as segregated groups which run the risk to strengthen the marginalization for their participants. But the associations themselves argue that they instead have a crucial role for the integration of marginalized categories of citizens, on both a group and an individual level. In this paper we discuss associations which origin from two minority groups (Muslims and Romanise) with a theoretical frame of social pedagogic. They are built upon different categories, ethnicity and religion, but participants themselves says that the need for their associations origin from experiences of exclusion and marginalization from the majority society as well as needs for social cohesion within the groups. The aim is to develop knowledge and discuss the associations own purposes where the dichotomy between adaptation and mobilisation are of certain interest, and moreover, adaptation or mobilisation, to what? Such a question entails a discussion about the relations between minority groups and the majority society. One core question is – how can this kind of associations be understood from a social pedagogical perspective? Is it a place where the groups can experience community or a place where knowledge, traditions and values can be transferred from one generation to another? Or is it more platforms for mobilization and consciousness awareness about the relation to the majority society, where the relations itself are seen as having a great impact on everyday life? The empirical data derives from interviews with stakeholders from the associations and observations of group activities. Theories about participation and communities form the base for our analyses and understandings about the associations own work with issues like education, fosterage, commitment and mobilisation. We also lean on theories about multi-culturally politics of identity to analyse the associations’ relation and position to the surrounding society. The expectations are that the results will show which meaning the associations have for the minority group’s inclusion and relation to the majority society where the question of us and them is significant.

 • 24.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ireland, TimothyFederal University of Paraiba, Brazil.
  Education and Other Modes of Thinking in Latin America2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  After long periods of military dictatorships, civil wars, and economic instability, Latin America has changed face, and become the foremost region for counter-hegemonic processes. This book seeks to address contemporary paradigms of education and learning in Latin America. Although the production of knowledge in the region has long been subject to imperial designs and disseminated through educational systems, recent interventions – from liberation theology, popular education, and critical literacy to postcolonial critique and decolonial options – have sought to shift the geography of reason.

  Over the last decades, several Latin American communities have countered this movement by forming some of the most dynamic and organised forms of resistance: from the landless movements in Brazil to the Zapatistas in the Chiapas region of Mexico, from the indigenous social movements in Bolivia to Venezuela’s Chavistas, to mention but a few. The central question to be addressed is how, in times of historical ruptures, political reconstructions, and epistemic formations, the production of paradigms rooted in ‘other’ logics, cosmologies, and realities may renegotiate and redefine concepts of education, learning, and knowledge. Consequently, this book transcends disciplinary, epistemological, and methodological boundaries in education and learning by engagement with ‘other’ paradigms. 

 • 25.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Efterord (fri översättning av japanska titeln)2003In: Who Cares? Culture, Structure and Agency in Caring for the Elderly in Japan: Japanese family and care seen with Swedish eyes (fri översättning av japanska titeln) / [ed] Hitoshi Asano & Kayoko Minemoto, Tokyo: Chuohoki (Japaneese); Institute of Oriental Languages (English) , 2003, p. 189-204Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Anbäcken, Els-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Asano, Hitoshi
  Kwansei Gakuin University, Japan.
  Minemoto, Kayoko
  Osaka University of Human Sciences, Japan.
  "What can be learned from Sweden" (fri översättning av japanska titeln)2003In: Who Cares? Culture Structure and Agency in Caring for the Elderly in Japan: "Japan`s family and care seen with Swedish eyes" (fri översättning av japansk titel) / [ed] Hitoshi Asano och Kayoko Minemoto, Tokyo: Chuohoki , 2003, p. 159-187Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Anderson, Tony
  et al.
  University of Strathclyde, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, UK.
  Criticising the critic: Comments on Jahoda's (2012) Critique of discursive social psychology2014In: Journal for the Theory of Social Behaviour, ISSN 0021-8308, E-ISSN 1468-5914, Vol. 44, no 1, p. 123-129Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Jahoda (2012) criticizes discursive social psychology (DSP) on several differentgrounds; specifically, he argues that DSP has opaque methodological procedures,is of questionable scientific merit, involves over-interpretation of its data, andimplicitly claims its findings to be universal rather than contextually specific. Wechallenge these criticisms by arguing that observational studies of the kind typicalwithin DSP research have a perfectly valid place within a scientific social psychol-ogy, that the interpretations made by DSP researchers should be seen in thecontext of a temporally extended research process in which they are subject tocriticism and potential replication, and that Jahoda is himself guilty of over-interpretation by inferring claims of universality when such an inference is notwarranted by the data (i.e. the qualitative content of the sample of research papersconsidered by Jahoda).

 • 28.
  Andersson, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Mobbning på den digitala arenan: en studie av ungdomars uppfattningar om mobbning via elektroniska kanaler2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att belysa och analysera ungdomars uppfattningar om och eventuella erfarenheter av den allt vanligare digitala mobbningen, det vill säga mobbning som sker via olika arenor på Internet eller via mobiltelefoni. Frågor som rört hur användningen av digitala arenor ser ut bland ungdomarna, vad de uppfattar att digital mobbning är, om det finns någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt att mobba, samt vilka konsekvenser de anser att mobbningen får, har analyserats med hjälp av Bruno Latours aktör-nätverksteori och ur ett genusperspektiv. För att uppfylla studiens syfte har jag använt mig av kvalitativa fokusgruppsintervjuer med ungdomar från årskurs åtta från två skolor. Intervjuerna var uppdelade i flick- respektive pojkgrupper.

  Genom ungdomarnas framställning av vad mobbning är framgår det att det i huvudsak handlar om att det är den utsatte som avgör och definierar om det är mobbning eller bråk som äger rum. De säger att det är svårt att fastställa gränsen mellan mobbning och bråk då det ofta beror mycket på vem det är som säger det, vilken situation det är samt hur personen som får kommentaren reagerar, om den tar åt sig eller inte. Det handlar med andra ord om den utsattes tolkning av situationen, det är han eller hon som till syvende och sist definierar mobbningen. Mot bakgrund av informanternas berättelser om hur den digitala tekniken användas för att mobba blir det tydligt att mobbningens utseende förändras på många olika sätt i förhållande till den analoga: fler kan se mobbningen, fler kan involveras genom möjligheten att vara anonym och ungdomarna vågar mer vid digital mobbning. Två områden är här särskilt framträdande. För det första framställs den digitala mobbningen som att den pågår överallt och hela tiden, den försvinner aldrig, den pågår dygnet runt. Samtidigt framgår det att mobbningen ofta har ett samband med analog mobbning. För det andra skapar den digitala mobbningen helt andra förutsättningar för mobbare och mobbade. Mobbarna vågar mer genom möjligheten till att vara anonym, vilket resulterar i att också den "svaga" kan mobba. Undersökningen visar även att den som blir mobbad digitalt lättare kan få hjälp av andra vid offentliga inlägg eller kommentarer.

 • 29.
  Andersson, Axel
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Kontinuitet och förändring: En diskursanalytisk studie om representationer av terrorism i svensk media före och efter millennieskiftet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har ett historiskt präglat material studerats i syfte att undersöka hur diskursen om terrorism har förändrats över tid, med fokus på hur våldsdåd representeras i svensk media före och efter millennieskiftet. Studien har utgått från följande frågeställningar: hur framställs terrorism i media före och efter millennieskiftet och vad kan eventuella skillnader bero på, vilka politiska effekter kan synliggöras genom bruket av begreppet terrorism i media under dessa tidsperioder, samt vilken signifikans för ideologisk meningsbyggnad ges språket i materialet? Studiens teoretiska och metodologiska ramverk har utgjorts av diskursteori och socialkonstruktivistisk teori, samt diskursanalys med inspiration hämtat ur kritisk diskursanalys. Resultatet av analysen kan sammanfattas genom att diskursen om terrorism före och efter millennieskiftet har förändrats, samt att diskurser om terrorism har övergått från att innefatta en mångtydig prägel till att bli entydiga - från att ha varit i ett tillstånd av förändring till etablerandet av en diskursiv kontinuitet. Språkbruk är även en viktig del för hur svensk media konstruerar olika diskurser om terrorism, i vilka språket bidrar till att skapa och förmedla ideologiska och politiska identiteter och värden. Terrorism har efter millennieskiftet kommit att representeras som ett entydigt fenomen, vilket möjliggjorts genom etablerandet av en diskursiv hegemoni som inte var möjlig att urskilja i det empiriska materialet som omfattade tiden före millennieskiftet.

 • 30.
  Andersson, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Socialitet – vad är det?: En sociologisk forskningsöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. Studien är en forskningsöversikt där empirin genomgått deskriptivt kvalitativ innehållsanalys.

   

  Översikten presenterar beskrivningar av socialitet möjliga att kategoriseras under fyra olika teman varav ett av dessa är personlighetens socialitet och där socialiteten beskrivs som en emergent spiralformad dialektisk process genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet. Studien visar även på att socialiteten kan vara genomkorsad av skillnad utifrån vitt skilda önskemål om form, miljö och mängd. Här diskuteras hur socialiteten idag ter sig utsatt för ökade spänningar där alla anses söka gemenskap för välbefinnande och där individen ställs som ansvarig för sina personliga framgångar, ledande till ett socialitetens dilemma.

 • 31.
  Andersson, Isabella
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Kato, Rima
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Nyanlända elever i den svenska skolan: - Upplevelser av mottagande och integrering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en intervjustudie av hur nyanlända elever mellan 18- 20 år upplever mottagningen och inkluderingen i det svenska skolsystemet. Intervjustudien genomfördes i enlighet med en kvalitativ forskningsdesign för att få fram resultatet. Teoretiska utgångspunkter i forskningen utgick från ett sociokulturellt perspektiv, etnisk identitet, grupprocesser för inkludering, mikrosociologiska teorier om bland annat inkludering och exkludering, Etablerade och outsiders samt stämplingsteori behandlas också i uppsatsen. Studiens resultat utgick från nyanlända elevers beskrivning av sina upplevelser, som kunde kategoriseras i olika tema. Studiens första tema utformas av elevernas egna upplevelser av introduktion i den svenska skolan, vilket synliggjorde språkets roll för en lyckad inkludering i skolan. Vidare framkom hur eleverna skildrade sina skolerfarenheter i deras hemländer jämfört med det svenska skolsystemet samt hur de beskrev lärarnas centrala roll och påverkan på elevernas utveckling. Resultatet visar hur elevernas inkludering i skolan kan främjas genom stöd och studievägledning men också på potentiella risker som kan leda till utanförskap och exkludering.

 • 32.
  Andersson, Janicke
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Society, Diversity, Identity. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konsten att leva längre: Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-19302007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to explore discursive changes in conceptions of life course and ageing. I am particularly concerned with the relationship between knowledge and power in the distribution of prolongevity and body- technologies, and as referential frame in the definition of normal and deviant bodies and behaviour. Following the historical processes this study includes advisory literature in the field of prolongevity from 1700-1930. As a conclusion I have distinguished four categories of legends in the material. In analyzing the legends: Antediluvian legends, Hyperborean legends, Fountain legends, and Centenarian legends. The legends of prolongevity intermediate ideas of human ageing in, and between cultures, On a meta-level there has been three discourses intertwining each other in the making of present images on prolongevity and successful ageing: Religion, Science and The Natural. In e discursive struggle during the studied years those components have been competing for domination and space on the prolongevity agenda. The advices reflect a belief in the possibility to transform by means of moderation and harmony; a belief that grew in the eighteenth century and enhanced during the following centuries. The aim was to improve human nature to an ennobled version of her self according to divine standards. Prolongevity was in 1700-1930 a question of reaching a pre-designated length of life given by God or Nature. Today we do not believe in pre-designated life-length we only believe in prolongation. We do want the paradise but we want it here on earth, and we want to be in charge.

 • 33.
  Andersson, Jenny
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Det otänkbara i att dansa med en afrikan utan taktkänsla och få sin pizza bakad av en svensk: – om fördomar och rasism2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through this study I will attempt to show how a public might understand and relate to prejudice, racism and discrimination. How perceptions about ethnicity, race and nationality relate to cultural differences and how othering and stereotypes are being motivated by the informants and how they view them. The participating informants generally show significant tolerance towards others, but also show clear tendencies of othering and in-group bias. In their interpretation of “the cultural other”, assumptions and reasoning suggests that they are based on collective and individual group stereotypes. They do not accept interpersonal racism and discrimination but are seemingly unaware of what constitutes and creates structural discrimination and they are more tolerant towards discrimination based on economic interest. 

 • 34.
  Andersson, Jenny
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Från segregation till segregation: En familjs ackulturation i en mångkulturell miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hageby is a district in Norrköping, which is mainly perceived as segregated with a large number of inhabitants of foreign origin. It's also associated with low socioeconomic status, criminality, high unemployment and social exclusion. The external perception of the area is mainly negative, whilst the internal experiences and views, on the contrary are quite positive. Some internal conflicts, based on ethnicity and religion is clearly present here, but most informants expresses a positive view of the Swedish people, though many have little opportunity to interact with ethnic Swedes. Living in a multicultural area, seems for many of the local inhabitants to be something partly positive. For newcomers living there, closeness to family and their ethnic group, also helps soften the stress of settling in and adjusting to a new community. Extensive research shows that living in a segregated area, tend to slow the integration process, having negative effect on learning the new language, developing networks necessary for finding work, understanding of and full participation in society. Newer the less, my informants show that living in a segregated area, does not necessarily have these effects on an individual level. Although the extended influence of negative stereotyping of the area and the people who live there, tend to have an effect on self image and the construction of identity.

 • 35.
  Andersson, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Department of Social Anthropology.
  Svärmorsdröm goes Punk: En studie om den senmoderna människan2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how the late modern man's opinions manifest themselves with regards to education, work, leisure, travel, consumption and faith. Furthermore, I examine whether the informants and their views may be linked to Mary Douglas's cultural theory of cultural types. I also want to analyze whether they are classifiable as David Brooks` recently introduced type, BoBos. Finally, I examine whether my informantsare typical of today's late modern society.

  The conclusion I came to was that the informants are typical of today's late modern society and that they usefully can be referred to as BoBos. They are individualistic, relativistic and partly paradoxical, which is apparent in their views of themselves as being classifiable as a group.

 • 36.
  Andersson, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Department of Social Anthropology.
  Trend eller Etik - Vad styr?: En studie om ekologisk medvetenhet och vilka som besitter den2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The purpose of this study is to examine whether the informants interviewed for the study believe that ecological awareness is a trend or a permanent aspect of the clothing industry and whether ecological thinking manifests itself in the work and private life of the informants.  The interviews investigated their views on environmental issues and the ethical aspects of organic production. Similarly, analysis of informants can be categorized as an analysis of a newly introduced cultural type, Bobo.

  The conclusion I achieved was that the informants have an ecological awareness which manifests itself in their work and personal life. Their views and awareness can be characterized as boboitian and is considered to be timely for today's society.

 • 37.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ensamhet2013In: Socialgerontologi: 2:a upplagan / [ed] Andersson Lars, Lund: Studentlitteratur, 2013Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Equal ageing in the future2011Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lagförslag om åldersdiskriminering når inte ända fram2012In: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, Vol. 26, no 4, p. 44-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Socialgerontologi2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut, men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk. När antologin nu finns i en ny upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information.Socialgerontologi handlar om de äldres situation i samhället och hur individuella egenskaper och social miljö tillsammans påverkar den förändringsprocess som åldrandet utgör. Det betyder att social gerontologi är en tvärvetenskap som har en bred kontaktyta mot många ämnesområden: sociologi, psykologi, vårdvetenskap, social omsorg, historia, antropologi, etnologi, ekonomi m.m.Socialgerontologi riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet, men kan säkert vara värdefull även för den intresserade allmänheten.

 • 41.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The fourth age – should it be dismissed?2011Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ålderism2013In: Socialgerontologi / [ed] Andersson Lars, Lund: Studentlitteratur, 2013Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Andersson, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jönson, Håkan
  Lunds universitet.
  Fundamentals of the disengagement theory in light of ageism2011Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Andersson, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Öberg, Peter
  Gävle Högskola.
  Equal ageing?: In our age and in the future2011Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Andersson Sköld, Lisa
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Livet med gränsen: Norsk närvaros påverkan på gränskommunen Strömstad2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Increasing globalization and mobility has reduced as well as enhanced the significance of borders. The Swedish-Norwegian border has barely changed in the last 350 years. During this time both national and cultural identities have been created. Strömstad’s location at the national border creates a situation where it is affected by national events in a different way than most of Sweden and at the same time Strömstad is strongly influenced by the national politics of another state.

  The purpose of this study is to examine the effects of the Norwegian presence on Strömstad from a social and cultural perspective. Most noticeable are the effects in the financial sector; however effects can also be seen in the way the borderers see themselves as well as their community.

 • 46.
  Andersson Sköld, Lisa
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Water usage behaviour and discourse in Cambodia2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cambodia is one of the poorest countries in Asia and the mortality and morbidity due to lack of improved water supply sources are high. Improvement in this area could better the situation for many Cambodians and as a consequence better the situation for the state of Cambodia.

  The purpose of this thesis is to depict how water issues are being handled in Cambodia. This is done from an anthropological point of view and as a result the focus is on the interviewees of this study. Issues that will be of interest are water consumption and management behaviour, and their explanations. Thoughts and knowledge on water treatments, water safety and how to prevent water related health issues will also be of interest. Other important aspects are sanitation, garbage and the work of non-governmental organizations and the Royal Government of Cambodia. The field work was carried out though interviews and observations in three main areas, urban Phnom Penh, Khsach Kandal and Angk Snuol.

  The result focuses on risk behaviour and behaviour change and shows that there is a lack of knowledge among the people I talked to when it comes to water related health risks. There is a big mistrust in the quality of the water and most people regard boiling a necessity before drinking the water. However, storage is generally the big problem as well as lack of information on how, where and why water gets contaminated.

  Another problem that emerged is that there is a lack of financial commitment from the Royal Government of Cambodia and much work is done by NGOs which might be the reason for conflicting and confusing messages towards the public.

 • 47.
  Andersson, Ulf
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cognitive deafness: The deterioration of phonological representations in adults with an acquired severe hearing loss and its implications for speech understanding2001Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present thesis was to examine possible cognitive consequences of acquired hearing loss and the possible impact of these cognitive consequences on the ability to process spoken language presented through visual speechreading or through a cochlear implant.

  The main findings of the present thesis can be summarised in the following conclusions: (a) The phonological processing capabilities of individuals who have acquired a severe hearing loss or deafness deteriorate progressively as a function of number of years with a complete or partial auditory deprivation. (b) The observed phonological deterioration is restricted to certain aspects of the phonological system. Specifically, the phonological representations of words in the mental lexicon are of less good quality, whereas the phonological system in verbal working memory is preserved. (c) The deterioration of the phonological representations has a negative effect on the individual's ability to process speech, either presented visually (i.e., speechreading) or through a cochlear implant, as it may impair word recognition processes which involve activation of and discrimination between the phonological representations in the lexicon. (d) Thus, the present research describes an acquired cognitive disability not previously documented in the literature, and contributes to the context of other populations with phonological disabilities by showing that a complete or partial deprivation of auditory speech stimulation in adulthood can give rise to a phonological disability. (e) From a clinical point of view, the results from the present thesis suggest that early cochlear implantation after the onset of an acquired severe hearing loss is an important objective in order to reach a high level of speech understanding with the implant.

  List of papers
  1. Phonological Deterioration in Adults with an Acquired Severe Hearing Impairment
  Open this publication in new window or tab >>Phonological Deterioration in Adults with an Acquired Severe Hearing Impairment
  1998 (English)In: Scandinavian Audiology, ISSN 0107-8593, Vol. 27, no 49, p. 93-100Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The study examined the phonological processing skills in a group of adults who have acquired a severe hearing loss in adult life. These severely hearing-impaired individuals performed at a significantly lower level on the rhyme judgement tasks and the letter span task, but on a par with the control group on other cognitive tests. A correlation analysis showed that duration of hearing loss is negatively related to performance on the rhyme judgement tasks and letter span task. The results indicate that the phonological processing skills in individuals who have acquired a severe hearing loss in adult life deteriorates. The results are discussed with respect to theoretical and clinical implications.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13496 (URN)
  Available from: 2002-10-01 Created: 2002-10-01 Last updated: 2009-08-17
  2. Deterioration of the phonological processing skills in adults with an acquired severe hearing loss
  Open this publication in new window or tab >>Deterioration of the phonological processing skills in adults with an acquired severe hearing loss
  2002 (English)In: European Journal of Cognitive Psychology, ISSN 0954-1446, Vol. 14, no 3, p. 335-352Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Phonological processing was examined in a group of individuals with an acquired severe hearing loss and compared to a group of matched normal hearing individuals. The hearing-impaired group was significantly slower and less accurate when performing a visual rhyme-judgement task, and produced fewer rhyming word pairs on a rhyme-generation task than the normal hearing group. In contrast, the hearing-impaired group performed on a par with the normal hearing group on verbal working memory tasks. It is concluded that specific aspects of the phonological system deteriorate in this population as a function of auditory deprivation. In particular, the phonological representations are impaired and this impairment also affects the ability to rapidly perform phonological operations (i.e., analyse and compare). In contrast, phonological processing involved in verbal working memory is preserved in this population.

  Keywords
  Hearing loss, phonological processing, working memory, lexicon, phonological representation
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13497 (URN)10.1080/09541440143000096 (DOI)
  Available from: 2002-10-01 Created: 2002-10-01 Last updated: 2009-04-24
  3. Phonological representation and speech understanding with cochlear implants in deafened adults
  Open this publication in new window or tab >>Phonological representation and speech understanding with cochlear implants in deafened adults
  Show others...
  1998 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, Vol. 39, no 3, p. 175-179Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In the present study cognitive performance in 15 deafened adult cochlear implant candidates was examined and related to level of speech understanding after 12 months of experience with the implant. The implant group performed on par with normal hearing controls in all cognitive tasks used in the study with one exception: Performance was significantly lower in cognitive tasks where use of a phonological representation of sound is a key task-demand. Observations of the implanted individuals' level of speech understanding indicate that only those individuals who, pre-operatively, were in possession of phonological representations comparable to that of normal hearing could follow and understand a speaker that was out of sight. The results are discussed with respect to (a) deterioration in the phonological representation of sounds as a function of absence of external auditory stimulation, and (b) the role of cognitive factors in predicting success in speech understanding with the implant.

  Keywords
  Cochlear implants, phonological representation, cognition
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13498 (URN)10.1111/1467-9450.393075 (DOI)
  Available from: 2002-10-01 Created: 2002-10-01 Last updated: 2009-08-19
  4. Cognitive correlates of visual speech understanding in hearing impaired individuals
  Open this publication in new window or tab >>Cognitive correlates of visual speech understanding in hearing impaired individuals
  2001 (English)In: Journal of Deaf Studies and Deaf Education, ISSN 1081-4159, Vol. 6, no 2, p. 103-116Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study examined the extent to which different measures ofspeechreading performance correlated with particular cognitiveabilities in a population of hearing-impaired people. Althoughthe three speechreading tasks (isolated word identification,sentence comprehension, and text tracking) were highly intercorrelated,they tapped different cognitive skills. In this population,younger participants were better speechreaders, and, when agewas taken into account, speech tracking correlated primarilywith (written) lexical decision speed. In contrast, speechreadingfor sentence comprehension correlated most strongly with performanceon a phonological processing task (written pseudohomophone detection)but also on a span measure that may have utilized visual, nonverbalmemory for letters. We discuss the implications of this pattern.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13499 (URN)10.1093/deafed/6.2.103 (DOI)
  Available from: 2002-10-01 Created: 2002-10-01 Last updated: 2016-03-14
 • 48.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Waldén, Louise
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Tekniker och icke-tekniker vid Husqvarna symaskinsfabrik: Levnadshistorier och attityder till teknik1983Report (Other academic)
 • 49.
  Andersson, Åsa
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Flicka hjärta flicka: - Ung kärlek i en fiktiv värld2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Under en individs ungdomsår händer det mycket i hans eller hennes liv. Du växer upp, skapar nya relationer och tar död på gamla. Du försöker desperat finna ut vem du är och vad du vill med ditt liv. Du lär känna dig själv och lär dig tycka om dig själv. Du finner ting hos dig själv du tycker illa om och saker du tycker bra om. För många människor, unga som gamla, är litteratur och böcker ett viktigt redskap i detta sökande. Litteraturen spelar inte bara en viktig roll för den personliga utvecklingen utan även för nöjes skull. Du kan fly in i andra världar liksom ta del av en annan människas livsöde. Andra söker sig åt andra håll. Som att spela fotboll eller musik.Sedan sjukdomsstämpeln på homosexualitet togs bort av Socialstyrelsen 1979 har acceptansen och öppenheten kring homosexualitet växt. Tiina Rosenberg kallar det ”Den nya svenska öppenheten”. En avvikande sexualitet är inte längre så betydelsefull hos dagens ungdomar utan vikten ligger i att inte utmana några könsroller. Om du som ung kvinna identifierar dig som lesbisk är det inte en stor sak så längre, så länge du inte utmanar din roll som kvinna.

 • 50.
  Andrén, Mats
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Children's expressive handling of objects in a shared world2017In: Intercorporeality: Emerging Socialities in Interaction / [ed] Christian Meyer, J Streeck and J. Scott Jordan, Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 105-141Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Theories of embodied interaction and environmental coupling have come a long way in their struggle with the slippery notions of mind, matter and sociality, but there is a need for systematic documentation of actual social practices to be carried out from this perspective, especially in relation to children. When parent- child interaction takes place in contexts where physical objects are involved, the handling of an object may suddenly stand out as having expressive (gestural) qualities over and above the instrumental aspects that may also be involved. What sort of expressive qualities may be found in such actions? What is it about these movements, in their context, that provide for their expressive qualities? In short, how do they come to mean (see also Cuffari & Streeck, this volume)? The aim is to provide a principled and systematic approach to address these questions, by focusing on micro-ecologies of expression that have their basis in how human bodies handle objects. The approach is applied to data from five Swedish children, recorded longitudinally between 18–30 months, in an attempt to begin answering the questions above. Asking such questions — empirically, theoretically, and conceptually — is a logical consequence of an approach to intersubjectivity that views it as emergent from embodied interaction. This view of intersubjectivity is a synthesis of, first and foremost, the work of Schutz, Mead and Merlau-Ponty.

1234567 1 - 50 of 1566
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf