liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 278
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ablahad, Marlen
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Bära Sorg Föra Liv: En studie om begravningsritualer bland syrianer/assyrier i hemlandet och i Sverige.2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This essay describes the phases of funeral rituals between the Syrian/Assyrian, and compares the homeland with Sweden. It describes the stage of rituals according to Victor Turner schema of separation, margin or limin, and aggregation. The rituals religious significance agrees with Clifford Geertz’s theory about the importance of religious beliefs for the human being

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Alm, Björn
  Socialantropologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
  The un/selfish leader: Changing notions in a Tamil Nadu village2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  'The un/selfish' leader explores notions of selfishness, as they were perceived by people in the village of Ekkaraiyur, Tamil Nadu, India, at a time they associated with thorough changes in their lives.

  Discussing locally held notions about agrarian change, seen as causing the erosion of earlier village loyalties and leading to the emergence of a new type of leaders, the study focus on the censure of the alleged corruption of these leaders. Expressed in a rich repertoire of stories about the ideals of leadership and about the excellence of the past and foreign societies, the censure was routinely voiced in public debates and in everyday conversations.

  Set against a background an increasing role of the state for the people in Ekkaraiyur, the censure of leaders implied a critique of the contemporary society they were taken to represent. Moreover, the study argues that the critique was grounded in evaluations of individualism and selfishness in human nature.

  The study is based on fieldwork carried out in Ekkaraiyur between 1988 and 1990

 • 3.
  Alphonce, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för Socialantropologi.
  Uncovered Faith: Examples of Sunni Muslim Beliefs in Adana, Turkey2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This essay is about uncovered women's faith and worship in an urban setting in contemporary Turkey. It researches the possibility of any common factors for uncovered Sunni Muslims' faith and worship as well as what parts of classical Muslim faith they have found negotiable. The essay relates to current literature and research on the topic as well as provides an insider perspective based on interviews with Turkish women.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Alphonce, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Äktenskap i Adana, Turkiet: Attraktion eller arrangemang?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om arrangerade äktenskap och kärleksäktenskap i storstadsmiljö i dagens Turkiet. Den belyser främst hur ett äktenskapsarrangemang går till och huruvida inflyttningen från landsbygd till städer har påverkat dem. Jag använder mig av ett inifrånperspektiv genom att intervjua turkiska kvinnor men gör även kopplingar till artiklar som belyser just moderniseringens effekter på äktenskapsformer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Janicke
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Konsten att leva längre: Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-19302007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ibland luras vi att tro att ålderdomen är ett nytt fenomen och att det är först nu i vår samtid som individer har möjlighet att uppnå hög ålder och bli riktigt gamla. Visst var det inte lika vanligt att människor blev riktigt gamla förr i tiden men åldringar fanns även då. Likaledes som att människan blivit gammal även i historisk tid så har hon sökt efter möjligheter att hindra åldrandet och förlänga livet. Människans vilja att skjuta upp den oundvikliga döden ytterligare några år medelst motion, dieter eller diverse livsförlängande kurer eller kanske bara ett gudfruktigt leverne är intresset i den här avhandlingen. Ett intresse som i mångt och mycket handlar om människans vilja att utmana ålderdomen och döden. Syftet är att analysera föreställningar om normativitet och kunskap och makt i förhållande till livsförloppet och åldrandet. Materialet består av handböcker i hur man förlänger livet publicerade 1700-1930.

  Det visar sig att mycket är sig förvånansvärt likt. Råden om måttlighet och naturlig diet som framfördes på sjuttonhundratalet gäller än idag. Dessutom är området omgärdat av en mängd myter och vanföreställningar. Naturligtvis finns det en hel del som har förändrats också. Bland annat har den tekniska utvecklingen gjort att helt nya möjligheter uppstått på området. Dessutom har kyrkan förlorat sin position som kunskapsförmedlare, en roll som övertagits av vetenskapssamhället.

  Avhandlingen visar att historiskt har diskussionen om livets förlängning förts utifrån föreställningarna om en av Gud eller naturen förbestämd livslängd. Budskapet var att det inte i första hand var en fråga om att förlänga livet utan snarare att låta bli att förkorta det. I dag förs inte längre diskussionen om livslängd utifrån givna gränser. I dag handlar diskussionen om möjligheter. Om det finns en sannolikhet att vi kan förlänga livet borde vi då inte försöka? Hur långt är det möjligt att sträcka livet? Vad är sannolikheten att vi kan leva 150 år eller 250 år eller kanske till och med i evighet?

 • 6.
  Andersson, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Det otänkbara i att dansa med en afrikan utan taktkänsla och få sin pizza bakad av en svensk: – om fördomar och rasism2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har för avsikt att belysa och behandla hur en allmänhet kan tänkas uppfatta och förhålla sig till fördomar, rasism och diskriminering. Hur uppfattningar om etnicitet, ras och nationalitet, relaterar till kulturella skillnader och hur andrafiering och stereotyper motiveras och betraktas. Informanterna i studien visar generellt en stor tolerans mot andra men visar också tydliga tendenser till andrafiering och ingruppsbias. I sina tolkningar av ”den kulturellt andre” märks att de baserar sina antaganden och resonemang på individuella och kollektiva gruppstereotyper. De accepterar inte interpersonella uttryck för rasism och diskriminering men är relativt omedvetna om vad som skapar strukturell diskriminering och de är också mer toleranta mot diskriminering motiverat av vinstintresse. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Från segregation till segregation: En familjs ackulturation i en mångkulturell miljö2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hageby är en stadsdel i Norrköping som i huvudsak betraktas som segregerad, med en hög andel utlandsfödda innevånare. Området förknippas också med låg socioekonomisk status, kriminalitet, hög arbetslöshet och utanförskap. Den externa bilden av området är i hög grad negativ medan den interna upplevelsen och uppfattningen om Hageby till största delen är positiv. Vissa interna konflikter, baserade på etnicitet och religion, är tydligt närvarande men de flesta informanter har en positiv syn på ”svenskar”, trots att många har få möjligheter eller tillfällen att interagera med etniska svenskar. För många av innevånarna tycks det upplevas som åtminstone delvis positivt att bo i ett mångkulturellt område och för nyanlända tycks närheten till familj och den etniska gruppen ha en tydligt dämpande effekt på den stress som anpassningen till den nya livssituationen och samhället kan ge upphov till. En omfattande mängd forskning visar att boendesegregation tenderar att förlänga integrationsprocessen ochhar negativ inverkan på språkutveckling, skapandet av nätverk på arbetsmarknaden, förståelse och fullt deltagande i samhället och därmed utövandet av medborgarskap. Trots det, visar mina informanter att boende i ett segregerat område inte nödvändigtvis får dessa effekter för individer. Men den negativa stereotypiseringen av området och dess innevånare tenderar att ha en viss effekt på självbilden och identitetsskapandet hos människor som bor där.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för Socialantropologi.
  Svärmorsdröm goes Punk: En studie om den senmoderna människan2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den senmoderna människans åsikter yttrar siggällande utbildning, arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro. Vidare vill jag undersöka ifall informanterna och deras åsikter kan kopplas samman med Mary Douglas teorier om kulturella typer och hur det yttrar sig. Jag vill även analysera om de är klassificerbara som David Brooks nyligen introducerade typ, BoBos. Slutligen vill jag undersöka huruvida mina informanter är typiska för dagens senmoderna samhälle.

  Den slutsats jag kom fram till var att informanterna är typiska för dagens senmoderna samhälle och att har de karaktäristiska drag som med fördel kan hänvisas till BoBos. De är individualistiska, relativistiska och delvis paradoxala, vilket också är tydligt i deras åsikter om hur de själva kan kategoriseras som grupp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Andersson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för Socialantropologi.
  Trend eller Etik - Vad styr?: En studie om ekologisk medvetenhet och vilka som besitter den2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida de informanter som intervjuades till studien anser att den ekologiska medvetenheten är en trend eller en bestående aspekt i klädbranschen. Vidare undersöks hur informanternas ekologiska tänkande yttrar sig i arbetslivet och i privatlivet. Intervjuerna berörde deras tankar kring miljömedvetenhet, etiska aspekter vid ekologisk produktion. Likaså analyseras om informanterna kan kategoriseras som en nyligen introducerad kulturell typ, BoBos.

  Den slutsats jag åstadkom var att informanterna besitter en ekologisk medvetenhet som yttrar sig i deras arbets- och privatliv. Deras åsikter och medvetenhet kan karakteriseras som boboitiska och anses vara tidsenliga för dagens samhälle.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Andersson Sköld, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Livet med gränsen: Norsk närvaros påverkan på gränskommunen Strömstad2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Gränsers betydelse har både suddats ut och aktualiseras i och med en ökad grad av globalisering och mobilitet. Den svensk-norska gränsen har i stora drag legat fast i nästan 350 år och under tiden har kulturella och nationella identiteter skapats. Genom sitt läge vid riksgränsen påverkas Strömstad av nationella händelser på ett helt annat sätt än Sverige i stort samtidigt som det även finns ett starkt inflytande från en annan stats nationella politik.

  Syftet med studien har varit att undersöka den norska närvarons påverkan på Strömstad ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Det första man ser är effekter av ekonomisk art då Strömstad toppar listor för både turism och handel, men i förlängningen ser vi även en påverkan i hur strömstadsborna ser på sig själva och sin kommun.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Andersson Sköld, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Water usage behaviour and discourse in Cambodia2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kambodja är ett av Asiens fattigaste länder och bristen på tjänliga vattenkällor gör att skade- och dödstalen är höga. Framsteg på detta område skulle förbättra situationen för många kambodjaner och i förlängningen förbättra situationen för Kambodja.

  Syfte med studien är att beskriva hur problem kring vattenkonsumtion hanteras i Kambodja. Studien har en antropologisk utgångspunkt vilket betyder att fokus ligger på informanterna och deras berättelser. Frågor som var av intresse vara vattenkonsumtion och vattenhanteringsbeteende samt förklarningar kring dessa. Tankar och kunskap kring vattenrening, vattensäkerhet och hur man förebygger vattenrelaterade hälsoproblem är också av intresse för studien. Ytterligare viktiga faktorer är hygien- och avfallsfrågor, samt arbetet som hjälporganisationer och Kambodjas regering utför. Fältstudien utfördes genom intervjuer och observationer i tre områden: Phnom Penh, Khsach Kandal and Angk Snuol.

  Resultatet av studien fokuserar på riskbeteende och beteendeförändring och visar att det finns kunskapsbrister när det gäller vattenrelaterade hälsorisker bland mina informanter. Det finns ett stort misstroende när det gäller vattenkvaliteten och det flesta ser kokning som ett måste innan de kan dricka vattnet. Generellt sett är dock vattenförvaring ett större problem tillsammans med en brist i hur, var och varför vatten blir förorenat.

  Ett annat vattenrelaterat problem är brist på ekonomiskt åtagande från den kambodjanska regeringens sida. Mycket av arbetet utförs av olika hjälporganisationer vilket kan vara anledning till den ibland motsägelsefulla och förvirrande information som ges till allmänheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Annersten, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Lönearbetet, Arbetslösheten och Möllevången: En studie i arbetslöshetens vardag och dess platser2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The study is divided into three parts – the development of wage labour towards becoming the dominant norm in society, how this norm is challenged in a specific geographical context, and lastly a study of two unemployed individuals and their everyday activities, what and especially why certain behaviour occurs. The main purpose with the text is to study unemployed people in a specific geographical context in a overall society where wage labour is thought to be the norm. Questions that is being asked is how the unemployed individual works in a society where wage labour is the dominant activity for the day. This is connected to a study of Möllevången, a district of Malmö, where the wage labour norm can be thought of as being challenged. Employment and unemployment is categorised as part of the same activity, in a perspective they share the same functions, the demand for spending time in the system and they constitute, in principle, the only ways of earning a living, the wage or unemployment benefit, which both comes with similar demands towards the individual.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Antelius, Eleonor
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Att leva i nuet: förvärvad hjärnskada, hopp(löshet) & identitet2011Ingår i: Diagnos och Identitet / [ed] Georg Drakos, Lars-Christer Hydén, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2011, 1, s. 78-99Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Antelius, Eleonor
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Traphagan, John
  Dept. of religious studies, University of Texas at Austin, USA.
  Ethnocultural contextualization of dementia care: cross-cultural perceptions on the notion of self.2015Ingår i: Care Management Journals, ISSN 1521-0987, Vol. 16, nr 2, s. 62-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 15.
  Antoncich, Ivan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Resan med FC Nörd: Gemenskap i utanförskap2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag kommer i denna uppsats använda min egen upplevelse och mitt eget perspektiv för att kunna återberätta det som kan vara avgörande för att ett fotbollslag ska klara alla hinder framför sig. Vad det kan innebära för otränade individer att sättas i en grupp och försöka fungera som en grupp. Vad ledarskapets roll kan betyda för en grupp eller vad det kan orsaka för problem om den som blir ledare inte vet hur en ledare ska vara eller vad dess roll innebär inom fotboll.vad det innebär att vara i en grupp och vad som krävs att en grupp ska fungera som ett lag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Resan med FC Nörd
 • 16.
  Antoncich, Ivan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Resan med FC Nörd: Gemenskap i utanförskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats återberättar jag min upplevelse och mitt perspektiv på vad som kan vara avgörande för att ett fotbollslag ska klara av hinder framför sig. Uppsaten fokuserar på hur skilda individer kan skapa en tillhörighet och gemenskap när de försätts i ett sammanhang där de delar ett utanförskap i samhället. Denna gemenskap i utanförskap kopplas till teorier kring etniska grupper och gruppstrukturer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Resan med FC Nörd - Gemenskap i utanförskap
 • 17.
  Asklöf, Linn
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Slöjan: om "av-slöjning": – En uppsats om unga, obeslöjade, svensk-muslimska kvinnors syn på slöjan och slöjdebatten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats presenterar fyra obeslöjade svensk-muslimska kvinnors uppfattning och erfarenheter rörande slöjan, valet att inte bära slöja och samhällets syn på slöjan. Grundad på dessa kvinnors berättelser syftar uppsatsen till att undersöka vad det är som ligger bakom valet att inte bära slöja. Kvalitativ semistrukturerad intervju har används som metod för insamlingen av det empiriska materialet, och empiristyrd tematisk metod för analysen av det. De teoretiska begrepp som empirin vidare diskuterats utifrån är identitet, klassificering, symboler, normer och social kontroll.

  Informanterna i denna studie förklarar att de aldrig har känt sig tvingade till att bära slöja. De tycker inte att de behöver bära slöja för att kunna identifiera sig som muslimska kvinnor. Islam ligger inte i slöjan, utan i ens relationen till Gud. Vidare visar resultatet att de informanter som kommer från länder kategoriserade som muslimska länder har påverkats mer av det svenska sekulära samhället och dess normer än de som inte kommer från länder kategoriserade som muslimska länder. Hos alla informanter finns det ändå en rädsla för samhällets bemötande och potentiella hinder som får dem att stå fast vid beslutet att inte bära slöja.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Avander, Tom
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Hederskultur och dess uttryck inom idrott och- hälsa: I skuggan av ett jämställt samhälle2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna socialantropologiska kandidatuppsats undersöks fenomenet hederskultur och hur hederskulturen påverkar idrott och- simundervisning i grundskolan, årskurs 7-9. Med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer presenteras tre idrottslärares perspektiv på hederskultur, samt en skolkurators perspektiv och en socialsekreterares perspektiv. Informanternas perspektiv bygger på deras erfarenheter av hederskulturella situationer inom deras arbetsmiljö, och uppfattningar om hederskultur. Teori om patriarkat är användbar för att förstå hederskulturen och med hjälp av lagstiftning, skollag och tidigare forskning diskuteras det empiriska materialet i denna studie, som visar ett hedersrelaterat förtryck mot elever med utländsk bakgrund.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Avrahami, Dina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vi dansar inte på bordet: Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna forskning genomfördes under åren 2000–2004. Forskningssammanhanget är både Lesbiska studier och IMER forskning. I avhandlingen studeras livserfarenheter som 21 lesbiska informanter från 15 olika länder, alla invandrare i Sverige, berättar om. Utgångspunkten för forskningen är sexualitet och migration. De övergripande forskningsfrågorna är: Genom vilka processer blir kvinnor medvetna om sin sexuella dragning till kvinnor? Hur ”lär” de sig att leva lesbiskt, samt inom vilket socialt sammanhang sker dessa processer? Forskningsfrågorna belyses genom de livserfarenheter som de 21 lesbiska informanterna berättar om. Analysen görs genom fokusering på det samband och den växelverkan som fi nns mellan lesbiskhet och migration i datamaterialet.

  Studien är etnografi sk och kvalitativ. Den narrativa metoden används för inhämtning av det empiriska materialet, vilket består av utskrivna intervjuer och anteckningar från deltagande observation. Analysen görs med hjälp av teorier om sociala relationer, heteronormativitet, stigmatisering, aktörskap och migration. Studien visar att informanternas erfarenheter av stigmatisering och marginalisering liknar varandra oavsett i vilket samhälle de växt upp. Marginaliseringen av lesbiska kvinnor hänger till stor del samman med en samhällsstruktur som förtrycker kvinnlig sexualitet. Det är genom komma-ut-processen som den lesbiska kvinnan ”lär” sig att ”vara” lesbisk. Stigmatisering är det sociala sammanhang i vilket den lesbiska kvinnan blir medveten om sin sexuella orientering. Genom sitt aktörskap ändrar den lesbiska kvinnan sin sociala position i marginalen och växer som ett självständigt och stolt lesbiskt subjekt. Detta leder henne till att söka sig till andra homosexuella (kvinnor och män). Känslan av grupptillhörighet baserad på likartade livserfarenheter, som har sin grund i samhällets attityd till deras lesbiskhet är centralt för informanternas liv och avgörande för bygget av ett lesbiskt samhälle, oavsett etnisk och nationell bakgrund. Det lesbiska samhället (och gaysamhället) är internationellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vi dansar inte på bordet. Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 20.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Skill, Karin
  Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, USA..
  The Asamblea: Social Protest and Political Mobilization in Contemporary Argentina2017Ingår i: Meeting Ethnography : Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development, and Resistance / [ed] Jen Sandler och Renita Thedvall, London, New York: Routledge , 2017, 1, s. 69-87Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 21. Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  Schierup, Carl-UlrikLinköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility2023Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility spells out a plea for utopia in a crisis-ridden 21st century of unequal development, exclusionary citizenship, and forced migrations. The volume offers a collection of critical essays on human rights movements, sanctuary spaces, and the emplacement of antiracist conviviality in cities across North and South America, Europe, and Africa. Each intervention proceeds from the idea that cities may accommodate both a humanistic sensibility and a radical potential for social transformation. The figure of the 'migrant' is pivotal. It expounds the prospect of transversal solidarity to capture a plurality of commonalities and to abjure dichotomies between in-group and out-group, the national and the international, or society and institutions. 

 • 22. Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  Schierup, Carl-Ulrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility. Introduction2023Ingår i: Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility / [ed] Martin Bak Jørgensen & Carl-Ulrik Schierup, Chicago: Haymarket , 2023, s. 1-22Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 23.
  Bartlett, Flora
  Goldsmiths, University of London.
  Alternative Photography as an Ethnographic Method2018Ingår i: Brief Encounters, E-ISSN 2514-0612, Vol. 2, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article I discuss the creative potential of alternative photographic processes in anthropological research. I argue that an experimental, fine art approach to photography can be more effective in fieldwork than the ubiquitous documentary style favoured to illustrate ethnographic texts. Using my own early-stage research, I discuss the potential of using photograms, cyanotypes, and archival images. I discuss the potential of these forms for multimedia interventions, through the inclusion of text into the physical image-objects themselves. This approach to visual methodologies challenges the positioning of the researcher to their participants and allows collaboration and creative engagement in the field. It connects visual practice with phenomenological approaches to experience

 • 24.
  Bartlett, Flora
  Goldsmiths, University of London.
  Kunskaper om fordon och is2020Ingår i: Arktiska spår: natur och kultur i rörelse / [ed] Lotten Gustafsson Reinius, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2020Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Bartlett, Flora Mary
  The Nordic Museum .
  Freezers full of gold: Living well with landscape in rural Northern Sweden2023Ingår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Moderna frysboxar har förändrat matförvaringen i Sverige. Baserad på ett tretton månader långt fältarbete i Arjeplog (Norrland/Sápmi), undersöker den här artikeln hur toppmatade frysboxar spelar en viktig roll i merän-mänskliga nätverk av mat, hållbarhet, och “det goda livet” i det lokala samhället. Det mesta av proteinet som lagrades i frysarna av deltagarna jagades eller plockades från det lokala landskapet, och deltagarna kände sig “rika och nöjda” med frysboxar fyllda av “naturlig” mat. Genom att utgå från teorier om nymaterialism och det mer-än-mänskliga, undersöker jag relationerna mellan älgen, frysboxen, skogen, och kroppen. Jag hävdar att frysboxen inte är ett statiskt föremål utan en levande aktör i dessa nätverk av det goda livet. Artikeln är ett empiriskt grundat bidrag till studier om frysning och landskapsrelationer i norra Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bartlett, Flora Mary
  Nordiska museet .
  Freezers full of gold: Living well with landscape in rural Northern Sweden2023Ingår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Moderna frysboxar har förändrat matförvaringen i Sverige. Baserad på ett tretton månader långt fältarbete i Arjeplog (Norrland/Sápmi), undersöker den här artikeln hur toppmatade frysboxar spelar en viktig roll i merän-mänskliga nätverk av mat, hållbarhet, och “det goda livet” i det lokala samhället. Det mesta av proteinet som lagrades i frysarna av deltagarna jagades eller plockades från det lokala landskapet, och deltagarna kände sig “rika och nöjda” med frysboxar fyllda av “naturlig” mat. Genom att utgå från teorier om nymaterialism och det mer-än-mänskliga, undersöker jag relationerna mellan älgen, frysboxen, skogen, och kroppen. Jag hävdar att frysboxen inte är ett statiskt föremål utan en levande aktör i dessa nätverk av det goda livet. Artikeln är ett empiriskt grundat bidrag till studier om frysning och landskapsrelationer i norra Sverige.

 • 27.
  Bartlett, Flora Mary
  Goldsmiths, University of London.
  In Galleries and Beer Cans: Experimental Photography in Explorations of Northern Swedish Landscapes2021Ingår i: Visual Anthropology Review, ISSN 1058-7187, E-ISSN 1548-7458, Vol. 37, nr 1, s. 164-192Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This visual essay reflexively explores experimental photographic research methods. Using cyanotypes, beer can cameras, maps, and exhibitions to make physical spaces and surfaces occupied by photography tangible, I show how these methods work with traditional anthropological approaches to orient us to how local place is represented, and how this visual critique connects with the ways landscape is experienced in contrast to historical national discourses. These methods were aimed at having a better understanding of local experiences and understandings of Northern landscapes in rural Sweden.

 • 28.
  Bartlett, Flora Mary
  Goldsmiths, University of London.
  Turbulent Climate Discourses in Northern Sweden2020Ingår i: Anthropology Matters, E-ISSN 1758-6453, Vol. 20, nr 1, s. 10-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  I examine how tensions between locals, environmentalists, and State politicians in a small town in northern Sweden are reinforced through national discourses of climate change and sustainability. Turbulence emerges across different scales of responsibility and environmental engagement in Arjeplog as politicians are seen by local inhabitants to be engaging more with the global conversation than with the local experience of living in the north. Moreover, many people view the environmentalist discourses from the politicians in the south, whom they deem to be out of touch with rural life, as threatening to the local experience of nature. These discourses pose a threat to their reliance on petrol, essential for travel, and are experienced locally as a continuation of the south’s historical interference in the region. Based on thirteen months of field research, I argue that mistrust of the various messengers of climate change, including politicians and environmentalists, is a crucial part of the scepticism towards the climate change discourse and that we as researchers need to utilise the strengths of anthropology in examining the reception (or refusal) of climate change. The locals’ mistrust of environment discourses had implications for my positionality, as I was associated with these perceived ‘outsider’ sensibilities. While the anthropology of climate change often focusses on physical impacts and resilience, I argue that we need to pay due attention to the local turbulence surrounding the discourses of climate change, which exist alongside the physical phenomena.  

 • 29.
  Bartlett, Flora Mary
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Nordiska museet .
  Visualizing the Pristine: the role of imagery in local stewardship of landscape2023Ingår i: Disturbed Ecologies: Photography, Geopolitics, and the Northern Landscape in the Era of Environmental Crisis / [ed] Darcy White, Julia Peck, Chris Goldie, Bielefeld: Transcript Verlag, 2023, s. 25-44Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Berner, Boel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Samuelsson, Tobias
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?2014Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, nr 4, s. 23-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Användning av telemedicin förväntas möjliggöra access till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. I artikeln analyseras, utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus, hur en form av telemedicin, multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus, påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som ”artikuleringsarbete”, ”tyst integrering” och ”skript” används för att förstå beslutsfattandet på distans. Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt, tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas samt visar på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.

 • 31.
  Björk, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ”Det är inte gay om man inte ser varandra i ögonen”: en kritisk undersökning av maskulinitet, våld och intimitet inom MMA2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreställningar kring maskulinitet och våld är i dagens samhälle nära sammankopplade och har så varit även historiskt. Denna studie har som mål att undersöka hur dessa sammankopplingar påverkar män som tränar och tävlar MMA och hur det påverkar deras maskulinitetskonstruktioner. Genom att undersöka dessa mäns inställning till våld, maskulinitet och intimitet inom MMA, syftar studien till att tydliggöra den diskurs som vuxit fram på en kampsortsklubb i Sverige. Slutsatsen av denna undersökning är att en tillsynes motsägelsefull bild kring våld och intimitet konstruerats inom denna diskurs. Inom MMA-diskursen finns utrymme för fysisk intimitet på ett sätt som sällan accepteras mellan män i samhället utanför. Samtidigt kan inställningen till våld förklaras genom att utövarna skiljer våldsamma handlingar från aggressivitet och därför inte ser utövandet som våld. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Björk, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  "Ett hav av vithet": Om betydelsen av etnicitet vid identitetddkapande.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det nutida västerländska samhället är frågor kring etnicitet, identitet och vithet ständigt aktuella. Politiska framgångar i många europeiska länder för högerextrema partier lyfter återigen fram frågor kring etnisk tillhörighet och vad detta faktiskt innebär och får för konsekvenser i samhället. Denna undersökning syftar till att undersöka hur fyra unga kvinnor med sitt eget eller sina föräldrars ursprung i ett annat land upplever processer av identitetsskapande utifrån föreställningar om etnicitet och vithet. Genom intervjuer med dessa kvinnor analyseras om de upplevt etnicitet som viktigt i identifikationsprocessen, hur de upplevt utanförskap och hur de ser på framtiden i ljuset av denna politiska utveckling. Slutsatsen av denna undersökning är i korthet att etnicitet inte alltid varit viktigt för dem, men att det gjorts viktigt av samhället när de blev äldre. Vidare är att det inte handlar om etnicitet utan om avvikande kroppar och att framtiden handlar mycket om tankar kring ett ”hemland” som andra ser som deras men som de själva inte ser som sitt eget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Björk, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.
  Hand i hand mot gemenskap: Invånares deltagande för trygghet och relationsskapande i ett “särskilt utsatt område”2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vad invånares samhällsengagemang i ett ”särskilt utsatt område” i form av trygghetsvandringar och samrådsmöten kan säga om integration. Genom etnografiskt fältarbete och deltagande observation ämnar studien fånga deltagarnas perspektiv på sitt engagemang, undersöka vad engagemanget har för inverkan på lokalsamhället och invånarnas känsla av trygghet, samt vad samhällsdeltagandet och dess inverkan kan säga om integration. Det empiriska materialet analyseras och diskuteras utifrån relevanta teorier om gemenskap, sociala gränser, trygghet samt social respektive strukturell integration. Invånarnas verksamhet och engagemang syftar till att öka tryggheten i stadsdelen, och skapar parallellt ett forum för språkövande och personliga möten över sociala och etniska gränser. Relationsskapandet bland invånare i stadsdelen tycks i sig indirekt leda till ökad trygghet, samt en känsla av gemenskap. Strukturella faktorer på makronivå uppenbarar sig emellertid som barriärer för invånarnas deltagande och delaktighet i en övergripande samhällelig och nationell gemenskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Emma Björk Kandidatuppsats
 • 34.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Buy or barter? Illegal yet licit purchases of work in contemporary Sweden2013Ingår i: Focaal: European Journal of Anthropology, ISSN 0920-1297, E-ISSN 1558-5263, Vol. 2013, nr 66, s. 75-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the tensions between buying and bartering a ser vice in contemporary Sweden by analyzing the acceptable purchase of svart arbete —informal exchanges of work. It is a commonplace phenomenon, but also widely debated, as it is seen as detrimental to welfare society, eroding taxpaying morals and solidarity with fellow citizens. Settling the svart deal with money makes the links to market and state domains more pertinent. Even cash-settled deals are therefore often referred to as barters to create a reverse disentanglement, away from the formal market and moved closer to the realm of social exchanges. The informants express a verbal creativity in a joking manner. Exploring synonyms and metaphors reveals the informality, but the talk also shows that, as exchanges, they are part of everyday life. The article thus describes how illegal yet licit exchanges of work are articulated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cleaning (in) the Swedish Black Market2012Ingår i: Anthropology in Action, ISSN 0967-201X, E-ISSN 1752-2285, Vol. 19, nr 1, s. 8-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hiring home cleaning is a contested phenomenon in Sweden and increasingly so when informally recompensed. During the last decade, pigdebatten (the maid debate), a proposal for subsidized, paid home cleaning has divided the public debate along political lines as well as in terms of gender and class. Drawing on the historical notions of what type of work an economy includes (and excludes), this article addresses the contestation of paid home cleaning as a transaction of work. How do buyers negotiate and justify svart (black market) cleaning as an acceptable transaction in time and space when separating the public from the private? This case study is based on interviews with a group of women indicted for having bought cleaning services from an immigrant without a working permit, a case that created a heated media debate in 2003 and 2004.

 • 36.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ‘Common sense‘ at the Swedish Tax Agency.: Transactional boundaries separating taxable and tax-free income.2015Ingår i: Critical Perspectives on Accounting, ISSN 1045-2354, E-ISSN 1095-9955, Vol. 31, s. 1-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How does a tax collecting agency distinguish between taxable and tax-free income when the law says that all that all exchanges having value, regardless of compensationmode, are seen to constitute income? ‘‘By using our common sense’’ proposed one of the Swedish Tax Agency’s legal experts. Common sense is here used as a frame for the boundary work that the Agency engage in-based on legislation, courtroom decisions, and praxis-while it pays attention to what Swedish taxpayers see as legitimate to tax. Six transactional boundaries are proposed that in different constellations distinguish the taxable trade from a helping hand. The analysis is based on an ethnography of publicly available documentation, rules, and regulations regarding income tax at the Agency’s website. An ethnographic approach to these documents that are available to all taxpayers represents an apprehension of, and empathy for, the analytical concerns of both Agency and taxpayers. These documents represent the Agency as a collective of voices with a diligent aim to convey the same message for all taxpayers.

 • 37.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mind the (tax) gap: an ethnography of a number2017Ingår i: Journal of Cultural Economy, ISSN 1753-0350, E-ISSN 1753-0369, Vol. 10, nr 5, s. 419-433Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article looks carefully at the making of the tax gap as a calculative practice at the Swedish Tax Agency. It points to the challenges with assessing tax gap numbers and reveals examples of its careless usage by various stakeholders in Swedish society in order to impact the discourse on tax compliance. Based on an ethnographic study of documents, it is an example of a number that performs a dual function: on the one hand mobilizing people’s morals and subsequent commitments and on the other hand measuring such commitments. On a more general level, the tax gap is an example of how a number that describes a complicated reality is calculated with many caveats attached to it, yet used with certainty in society. I thus challenge the metaphor of the ubiquitous ‘black box’. The Swedish tax gap number is a calculated device and can be unpacked as a specific number. But if we think about what a tax gap ought to contain, we have to think outside the box and beyond: what was not included in the published tax gap number and why there was no room for it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Moulding Knowledge into a Legal Complex: Para-ethnography at the Swedish Tax Agency2013Ingår i: Journal of Business Anthropology, E-ISSN 2245-4217, Vol. 2, nr 2, s. 209-231Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The foundation of a functioning welfare state is a tax system that is widely accepted and considered to be fair and legitimate. How and by what means a tax collecting agency interprets the laws are thus seen to have an impact on taxpayers’ willingness to pay. This article addresses the various practices, knowledge and forms of data that the Swedish Tax Agency applies in a risk assessment project, against a background of the Agency’s on-going endeavour for legitimacy. This article shows how its methods not only entail taking account of massive amounts of Tax Agency regulations, research, and statistical results to follow, but also reveals how stories, hunches and examples from media and everyday life coalesce to affect those methods. So, too, with the ethnographer’s role: how is she to deal with knowledge production within a governmental organization whose employees read, and also learn from, what she writes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Shaping Taxpayers: Values in action at the Swedish Tax Agency2017Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How do you make taxpayers comply? This ethnography is a vivid account of one of the most esteemed Swedish bureaucracies – the Swedish Tax Agency. In its aim to collect taxes and minimize tax faults, the Agency mediates the application of tax law while it strives vigorously to obtain legitimacy in society. The book follows one risk assessment project up-close; from its inception, through the research phase, in presentations throughout the Agency to its final abandonment as the results and conclusions reached did not align with the Agency’s strategies. Following this project reveals how diverse knowledge claims – legal, economic, cultural – compete to shape taxpayer behaviour.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 40.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Svart arbete and Informal Economy: Fiscal Anthropologist Lotta Björklund Larsen. Interview by Ritu Khanduri.2011Ingår i: Anthropology News, ISSN 1541-6151, E-ISSN 1556-3502, Vol. 52, nr 7, s. 36-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  SWEDEN: Failure of a Cooperative Compliance Project?2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report outlines the Swedish  cooperative  compliance  project Fördjupad  samverkan  - FS (enhanced collaboration) introduced in 2011 and the modified initiative relaunched as Fördjupad dialog – FD (enhanced dialogue) in 2014. It describes how the Swedish Tax Agency proposed an initiative that carried with it international success stories from similar projects, but in the Swedish version and context met with strong resistance and is now put on hold awaiting proposed changes in the law. This chronological trajectory teases out issues that impact tax compliance among large corporations and perhaps also among ordinary taxpayers in Swedish society. Based on these issues, I suggest eight aspects that have to be paid attention to when implementing cooperative compliance initiatives. These aspects seldom stand alone but are drawn upon in various combinations making criticism possible.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  SWEDEN: Failure of a Cooperative Compliance Project?
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Björklund Larsen, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The making of a ‘good deal’: dealing with conflicting and complementary values when getting the car repaired informally in Sweden2013Ingår i: Journal of Cultural Economy, ISSN 1753-0350, E-ISSN 1753-0369, Vol. 6, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Economic rationality and reciprocal help are values that are often posed as contradictory within exchanges. However, there are instances when these values work in tandem, such as when justifying informal purchases of work, svart arbete, in contemporary Sweden. Svart arbete are omnipresent exchanges in Swedish society, and there are many reasons for performing them. On the one hand, a good deal is part of everyday social life when people help each other. On the other hand, a good deal also reinforces views that economic rationalities are values that do not exclusively adhere to formal markets. This article focuses on the values that construct the ‘good deal’ when getting your car fixed informally. These overlapping and somewhat contradictory values in theory, but commonplace in practice, illustrate how notions of reciprocity and economic calculations interweave and are difficult to entangle one from the other. The ‘good deal’ thus concerns how illegal, yet licit purchases of services are made acceptable when posing them as cheap and simple transactions that simultaneously invoke a realm of closer relations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Borgwardt, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Den riktiga jakten: ett livslångt lärande2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis in social anthropology is based on interviews with four hunters from the middle of Sweden. It is about how the hunters get their traditional knowledge and how important it is to grow up and live in rural areas for the knowledge and understanding of hunting. The essay is also about the difference between the hunters from rural areas and the hunters from urban areas. It also examines how the rural hunters speak about the true and real hunter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Bredström, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Language, Culture and Maternity Care: "Troubling" Interpretation in an Institutional Context2015Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 5, nr 2, s. 58-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses language interpretation in the context of maternity health care. By scrutinising how maternity health care staff reflects upon their experiences from the everyday institutional setting, the article shows that they are caught between a discourse on language interpretation as migrants’ rights and a racialised discourse where language is intertwined with notions of ‘otherness’. As such, language interpretation becomes subsumed into a range of different practices that seek to discipline migrant women to meet the demands from Swedish society. In the article, therefore, the everyday practice by the health care staff is looked upon as a form of citizenship-making, and the article emphasises how racialised discourses take different shapes in different institutional contexts. Thus, the article shows that the practice of language interpretation cannot, in this context, be fully understood without including the larger socio-political context.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Brown, Nathalie
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Improving maternal healthcare: A fieldwork-based research of a collaborative project between Sweden and India2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Indien, ett projekt som arbetar med att förbättra mödrahälsovården i Indien. Jag fokuserade på att undersöka hur projektet fungerat i praktiken, hur de arbetar för att förbättra situationen för indiska barnmorskor och för gravida kvinnor. Denna undersökning utfördes under ett två månaders fältarbete i Indien där jag fick tillfället att träffa och intervjua flera personer knutna till projektet. Fokus har främst varit på "Master Trainers”, dvs indiska barnmorskor som har deltagit i ett utbildningsprogram i Sverige och i Indien och som kommer att fungera som lärare till andra indiska barnmorskor, om deras uppfattningar kring projektet och dess insatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Brown, Nathalie
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Risk och fosterdiagnostik: En antropologisk studie inom mödrahälsovården2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om risk inom mödrahälsovården. Den behandlar hur barnmorskor och deras patienter uppfattar risk i samband med och runt en graviditet och hur de hanterar denna. En av metoderna för att hantera risk är fosterdiagnostik, vilket syftar till att finna riskgraviditeter. Fokus har främst varit på barnmorskor med frågeställningar kring hur de informerar om risk och fosterdiagnostik, hur de ger råd och hur de uppfattar den inverkan detta har på deras patienter och hur dessa reagerar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Carlestål, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  La Famiglia - The Ideology of Sicilian Family Networks2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Anthropological data from fieldwork carried out among a fishing population in western Sicily show how related matrifocal nuclear families are tightly knit within larger, male-headed networks. The mother focus at the basic family level is thereby balanced and the system indicates that the mother-child unit does not function effectively on its own, as has often been argued for this type of family structure. As a result of dominating moral values which strongly emphasise the uniqueness of family and kin, people are brought up to depend heavily upon and to be loyal to their kin networks, to see themselves primarily as parts of these social units and less so as independent clearly bounded individuals, and to distinctly separate family members from non-family members. This dependence is further strengthened by matri- and/or patrivicinity being the dominant form of locality, by the traditional naming system as well as a continual use of kin terms, and by related people socialising and collaborating closely. The social and physical boundaries thus created around the family networks are further strengthened by local architecture that symbolically communicates the closed family unit; by the woman, who embodies her family as well as their house, having her outdoor movements restricted in order to shield both herself and her family; by self-mastery when it comes to skilfully calculating one's actions and words as a means of controlling the impression one makes on others; and by local patriotism that separates one's co-villagers from foreigners. Hospitality, which brings inclusion and exclusion into focus, is shown to be a means of ritually incorporating non-kin and thus containing the danger the stranger represents.

  The author aims to answer the question of whether the social and physical boundaries around the family network, together with the distrust towards non-family members referred to by the informants themselves, constitute a hindrance as regards collaboration with non-kin, or if collaboration beyond the family boundaries is possible and, if so, whether or not this has to lead to the family's losing its position.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Castillo Estupiñan, Cesar Camilo
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Reconfiguring Conservation and Ontological Politics: An Ethnography of Campesinos and Scientists in the Andean Páramos2023Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis offers an empirical analysis that critically assesses and expands the concept of “ontological politics” as a tool for understanding environmental conservation practice. It takes the case of páramos conservation in Colombia, a high mountain ecosystem located above 2600 mts altitude. The area is known for its vast biodiversity, its vital role providing water and for the presence of communities of “campesinos” (peasants in english) who fled to these remote places to escape Colombian political violence in the countryside during the 20th century.  Since 2010 the Colombian state has initiated a series of measures to conserve páramos. But it has become apparent that the presence of campesinos in páramos does not seem fully to fit with the conservation goals set by the Colombian government. Taking this as its starting point, the thesis reports on a multi-sited ethnography among campesinos and scientists (biologists and geographers), with the aim of determining to what extent the practices of all those involved can or cannot produce a páramo spacious enough for diverse forms of living. The thesis uses these empirical materials to argue that four key dimensions of ontological politics need to be respecified to provide a method for both analyzing and intervening in conservation practice: boundary-making, space, ontological differences, and intervention. These dimensions, the thesis argues, are central for the twofold task of reconfiguring ontological politics as a tool for social analysis and interrogating the forms of politics that it enables in re-search practice.

 • 49.
  Chase, Elaine
  et al.
  International Development Centre, University College London, London, UK.
  Otto, Laura
  Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft, University of Bremen, Bremen, Germany.
  Belloni, Milena
  Department of Sociology, University of Trento, Trento, Italy.
  Lems, Annika
  Max-Planck Institute for Social Anthropology, Halle/ Saale, Germany; Institute of Social Anthropology, University of Bern, Bern, Switzerland.
  Wernesjö, Ulrika
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Methodological innovations, reflections and dilemmas: The hidden sides of research with migrant young people classified as unaccompanied minors2020Ingår i: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 46, nr 2, s. 457-473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper offers some behind-the-scenes insights drawn from the collective fieldwork experiences of the contributors to this Special Issue. These include reflections on: how decisions about modes of accessing research participants fundamentally shape the research process and outcomes; the pitfalls of only focusing on young people’s migratory experiences while ignoring the multiple other dimensions to their lives; how we can best capture and represent young people’s often paradoxical vulnerability and agency; the relative merits of methodological innovations increasingly integrated into work with marginalised and hard to reach communities; and, finally, our own positionality when conducting research with migrant young people and the importance of taking account of how our own subjective, political, philosophical and ethical standpoints influence our interactions throughout our research endeavours. These contributions seek to promote greater reflexivity and transparency among academics conducting ethnographically driven research with young people in the context of forced migration.

 • 50.
  Chukhrov, Keti
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Anatomy of the Georgian Protests2023Ingår i: E-flux notes, March 31, ISSN 2164-1625, Vol. March 31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The article maps the principal political events that led to the polarization of autocratic and pro-Western democratic parties in Georgia in the recent 20 years. 

123456 1 - 50 av 278
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf