liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulla, Afrah
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology, Högskolan Väst, Trollhättan, Sweden.
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. Introduktionsperioden består främst av tre s.k. etableringsinsatser; kursen i samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI) samt olika arbetsrelaterade och arbetsfrämjande insatser, såsom praktik på olika arbetsplatser.

  Resultatet visar att etablering handlar om att forma de vuxna nyanlända till ”goda” medborgare, genom etableringsinsatserna, bl.a. i samhällsorienteringskursen, som regleras genom policydokumenten, och som s.a.s. tillhandahåller mening för de nyanlända. Den ”goda” medborgaren har vissa specifika kännetecken, vilka, i grova drag, är att han eller hon är självständig (och förespråkar individualitet), fri, jämlikhetstänkande, sekulariserad, laglydig (vilket inkluderar ärlig), ansvarsfull, och en ”god” förälder. Dessa karaktärsdrag kommer på olika sätt till uttryck i samhällsorienteringskursen, exempelvis genom kursmaterialet. Det svenska samhället framställs då också som något eftersträvansvärt, och skilt från det som antyds vara ”arabiska” värderingar och tänkesätt. Föreställningen om den ”goda” medborgaren verka syfta till att konstruera den vuxna nyanländas (och dennas familjs) identitet, något som många av studiens respondenter gör motstånd mot.

  Vad gäller migrantens nya erfarenheter, är det exempelvis de som migranten har fått genom kontakt med Arbetsförmedlingen som påverkar meningsskapandet i det nya samhället. Den mening som de flesta av respondenterna har gjort om Arbetsförmedlingens insatser för dem är att denna myndighet enbart erbjuder dem ”förpaketerade” lösningar, och inte tillhandahåller den hjälp eller det stöd som de behöver. Även erfarenheter som migranten gör i samhällsorienteringskursen, samt den mening som ”gamla” migranter förmedlar till honom eller henne, spelar roll för hur vederbörande skapar mening om Sverige och svenskar, och om sin nya livssituation. Dessutom har det visat sig att det är de erfarenheter som den vuxna har blivit socialiserad genom, samt de som han eller hon har fått genom utbildning eller arbete i ursprungslandet, som påverkar migrantens meningsskapande i Sverige. Det är främst värderingar som är knutna till barnuppfostran och religion som leder till en viss förståelse och konstruktion av ens nya liv. Dessa värderingar leder också, när de stöts mot de värderingar som ingår i föreställningen om den ”goda” medborgaren, antingen till ett motstånd mot eller en beredvillighet inför det meningsgivande som ingår i den ”goda” medborgaren.

 • 2.
  Abrahamsson, Daysury
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Colombianer på bioduken: Representationen av tre Hollywoodproducerade actionfilmer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att analysera tre actionfilmer: Collateral Damage från 2002; Clear and Present Danger från 1994; och Scarface från 1983 för att se hur Colombianer representeras i filmerna. Actiongenren består av olika stereotyper där främst actionhjälten och skurken ställs i relation till varandra. Analysen gick ut på att se på vilket sätt filmernas innehåll och form användes för att framhäva främst representationen av colombianerna, men även skurken och hjälten.

  Som metod användes en kritisk diskursanalys där begreppen denotation och konnotation var vägledande.

  Analysen visade att filmerna reproducerade en redan etablerad kollektiv stereotyp bild av latinamerikaner, som inkluderar både Colombia och colombianer.

 • 3.
  Ahlstedt, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen analyserar narrativ om queer partnermigration, dvs en familjebandsmigration i vilken en av de två personerna i ett parförhållande migrerar för att de två ska kunna leva i samma land och i vilken de två individerna queerar migrationen på så sätt att de har en icke-normativ sexualitet och/eller könsidentitet. Syftet med studien är att undersöka hur queera partnermigranter och deras svenska partners upplever migrationsprocessen – vilken pågår även efter att den administrativa processen är avslutad – genom att analysera de känslor som uppstår i processen. Studien är ett bidrag till forskning om så väl privilegierad migration som intim migration.

  I fokus står det queera partnermigrationsförhållandet och vad känslor ”gör” med detta förhållande, men också hur känslor strukturerar migrationsprocessen på olika sätt. Studien analyserar det arbete tre olika känslor – kärlek, förlust och tillhörighet – gör i migrationsprocessen och hur detta arbete beskrivs i deltagarnas narrativ. Migrantdeltagarna i studien kommer från olika delar av världen (Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika), vilket gör det möjligt att analysera vad känslor gör i den här specifika migrationsprocessen utifrån nationalitet, och specifikt närhet till västerländskhet, ras och språkbakgrund samt hur privilegier kopplade till dessa positioner spelar in i processen.

  Avhandlingen är en etnografisk intervjustudie där både migranter och svenska partners har intervjuats. Intervjumaterialet består av en blandning av parintervjuer och enskilda intervjuer.

  Genom att använda affektteorier och queer fenomenologi visar avhandlingen hur det arbete känslor utför i migrationsprocesser är kopplat till könsidentitet, sexuell identitet, ras och vithet, nationalitet, upplevd närhet till västerländskhet, klass, språk och det migrationsnarrativ den migrerande partnern är inskriven i (eller inte) genom det land den migrerat från. Detta analyseras i relation till de teoretiska ramverken trassel (entanglement), homonationalism och intimt medborgarskap.

  I analysen framkommer att känslor strukturerar migrationsprocessen för både mer privilegierade och mindre privilegierade migranter men på olika sätt. Förståelsen av vem som ”är” en migrant och beredskapen för de känslor som uppstår i migrationsprocessen är till stor del kopplade till de positioner som nämns ovan samt de privilegier migranten har tillgång till genom dessa. Genom att fokusera på känslor och vad dessa gör visar studien också att migrationsprocessen påverkar den icke-migrerande partnern genom att denna förutsätts utföra känsloarbete för att ”göra” den migrerande partnern ”svensk.” Samtidigt blir den icke-migrerande partnern själv, genom sin migrerande partner, riktad på ett sätt som gör den lite mindre ”svensk”, vilket bidrar till att också den icke-migrerande partnerns liv ”stoppas” på sätt den vanligtvis inte tidigare upplevt. Studien visar vidare på hur migrationsprocesser producerar ojämlikhet och de svårigheter som då uppstår när paren försöker leva upp till det jämlika svenska idealförhållandet.

  Intervjuerna är analyserade som narrativ och både narrativ och berättande är genomgående viktiga i avhandlingen, inte bara som metod utan också som avhandlingens form och en slags struktur som organiserar texten. Skrivande (att skriva tillgängligt och intressant) och läsande (att skriva på ett sätt som inbjuder till öppet och aktivt läsande) är viktiga aspekter i avhandlingen.

 • 4.
  Ahlstedt, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Qvist, Martin
  Stockholms universitet.
  Suter, Brigitte
  Malmö högskola.
  Migration: Suveränitet, gränser och kontroll2013Ingår i: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber, 2013, s. 54-81Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Akman, Catherine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Andersson, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Språket - en väg till identiteten: - En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument. I fokus är pedagogens uppdrag att stödja elevens trygghetskänsla och självbild genom ett medvetet arbetssätt där elevens bakgrund, kultur och språk uppmärksammas. Ett delsyfte är att undersöka eventuella olikheter i pedagogers förhållningssätt, till elevers kulturella bakgrund och modersmål som en resurs i undervisningen. Studien tar stöd i tidigare forskning som visar på ett tydligt samband mellan pedagogens förhållningssätt, elevens identitetsutveckling och skolresultat. Den teoretiska bakgrunden finner vi bland annat i Mead (1976) som beskriver hur signifikanta andra (till exempel en lärare) påverkar identitetsutvecklingen hos eleven genom att individen ser sig själv som en spegelbild, genom andra. Studien är en kvalitativ undersökning som vi genomfört genom deltagande observationer kompletterade med en mindre enkät. Vår undersökningsgrupp består av sju pedagoger fördelat på två olika skolor, i Norrköpings kommun, med tillgång till olika ekonomiska resurser. Resultatet visar på olikheter i pedagogernas förhållningssätt på båda skolorna. I enkätsvaren framkom att de flesta pedagogerna hade relativt god kunskap om fördelarna med att uppmärksamma elevernas kulturella bakgrund och språk för att skapa goda förutsättningar för lärande och identitetsutveckling för eleverna med svenska som andraspråk. Dock visade observationerna att pedagogerna inte genomför detta i praktiken. Vår slutsats av studien är att skillnaden mellan pedagogers olika arbetssätt främst beror på den enskilda pedagogens attityder och intresse.

 • 6.
  Andersson, Ragnar
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008Ingår i: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, s. 159-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 7.
  Arbouz, Daphne
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen?: om mellanförskap i dagens Sverige2012Ingår i: Om ras och vithet i det samtida Sverige / [ed] Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani, & René León Rosales, Tumba/Botkyrka: Mångkulturellt Centrum , 2012, s. 37-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige- Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. Därför måste vi börja tala om ras. Först då kan vi förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering.

  Med inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar tolv forskare med varierande akademisk bakgrund dagens Sverige.

  Dessutom berättar medlemmar i Mellanförskapet, författare, journalister och andra om sina erfarenheter av att leva som icke-vita svenskar i dagens Sverige.

 • 8.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.
  Kurdish Guests or Syrian Refugees?: Negotiating Displacement, Identity and Belonging in the Kurdistan Region2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the conflict ongoing in Syria since 2011, many Syrian Kurds have been forced to leave their homes to seek safety and security in the Kurdistan Region of Iraq (KRI). Their displacement to KRI is a distinctive experience of migration as it has happened within an intra-ethnic setting of Syrian Kurds, as refugees, encountering Iraqi Kurds, as hosts. Sharing ethnic identification and imagination of a historical homeland but holding different nationalities, has turned identity and belonging into sites of contestation between the refugees and the hosts. Within this intra-ethnic setting of displacement, the study has investigated the construction of home and politics of identity and belonging among the refugees in relation to protection regimes and forms of inclusion and exclusion. This has been done through a content analysis of relevant policy and regulations for refugees in KRI and Iraq and a thematic analysis of individual narrative interviews with the refugees themselves. Research results from the policy analysis have indicated the lack of a comprehensive protection regime in Iraq and KRI, and the deployment of the ‘guests’ rhetoric towards the refugees as a responsibility evasion mechanism. Results from the interviews have revealed that home for the participants is plural, and it connects to Syria and Kurdistan to varying degrees. Their identity as Kurds is contested when their Syrianness is evoked with boundaries limiting their recognition to be both Syrian and Kurdish. Similarly, their belonging is challenged with their social position as refugees and their legal belonging to Syria. With this, they get involved into a continuum of politics of identity and belonging ranging between the situational demonstration of their Syrian identity and the role of ‘the successful Syrian refugee’, and the accentuation of their attachment to Kurdishness through belonging to Rojava. These politics have been discussed as reflecting a process of reconstructing Syrian Kurdish identity in the light of the experience of displacement and the intra-ethnic encounter. Contextualizing the research results in a wider perspective, it is argued that they carry further implications related to the Kurdish struggle with identity and belonging, not only in KRI, but in all the other parts of Kurdistan. 

 • 9.
  Bajric, Azra
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Att skapa en invandrare: Hjältar, offer och förbrytare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en analys av svenska tidningars skrivelser kring verksamheten Sharaf Hjältar, en verksamhet tillsatt av den feministiska organisationen Elektra. I denna studie visar jag på hur bland annat invandrare, kultur samt kvinnoförtryck som sker bland svenska invandrare gestaltas i svensk media. Fokus har legat på att visa hur media, genom att stereotypifiera och stigmatisera kulturer, beteenden och identiteter skapar en bild av invandrare i det svenska samhället. Studien visar hur invandrare framställs som bland annat en homogen grupp som fungerar i kollektiva former samt hur invandrare sätts i en stark motsatsbild till ”svenskar” och ”svenskhet”. I studien behandlas således även konstruktionen av ”vi” och ”dom”.

 • 10.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technischen Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Deutsches Zentrum für Altersfragen Berlin, Berlin, Deutschland.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns? Ältere Migranten im alternden Deutschland2012 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  In der Alternsforschung wurden Menschen mit Migrationshintergrund bisher weitgehend ausgeblendet und in der Migrationsforschung fanden ältere Menschen kaum Beachtung. Angesichts des zunehmenden Anteils Älterer in der Migrantenbevölkerung wird eine Verknüpfung der beiden Forschungszweige aber immer wichtiger. Das vorliegende Buch widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Altern unter Migrationsbedingungen und der Lebensqualität älterer Migrantinnen und Migranten. Auf der Basis theoretischer Reflexionen, empirischer Befunde und politischer Überlegungen bietet der vorliegende Band erstmals einen fundierten Überblick über den aktuellen Kenntnis- und Diskussionsstand im Schnittfeld der beiden Forschungsgebiete.

 • 11.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  German Centre of Gerontology, Berlin.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns?: Ältere Migrantinnen und Migranten in der Alter(n)s- und Migrationsforschung. Eine Einführung2012Ingår i: Viele Welten des Alterns?: Ältere Migranten im alternden Deutschland / [ed] Helen Baykara-Krumme, Andreas Motel-Klingebiel and Peter Schimany, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften , 2012, s. 11-42Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Bedeutung und Bedingungen des Alterns haben sich in den westlichen Industrieländern in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Altern als Veränderung über den Lebensverlauf und Altern als Lebensphase sind vielfältiger geworden. Zu dieser wachsenden Heterogenität trägt auch die Zunahme von Älteren mit Migrationshintergrund bei. Während in Wissenschaft und Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die Vielfalt der Wege in die Lebensphase Alter und die Verschiedenartigkeit der Lebenssituationen älterer Menschen in den vergangenen Jahren merklich zugenommen hat, rücken ältere Migrantinnen und Migranten bisher noch selten ins Zentrum des Interesses. Sie werden zwar aufgrund steigender Zahlen und Bevölkerungsanteile zunehmend wahrgenommen. Das Forschungsfeld ‚Ältere Migranten‘ im Schnittpunkt von Alter(n)s- und Migrationsforschung kann jedoch noch nicht als etabliert gelten – weder in Deutschland, noch in anderen europäischen Ländern, die eine ähnliche demografische Entwicklung erleben.

 • 12.
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market2008Ingår i: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, nr 3, s. 411-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

 • 13.
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden2007Ingår i: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, nr 3, s. 383-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

 • 14.
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Unequal Opportunities: The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. För det andra analyseras vilken betydelse en stigmatiserad social identitet hos vissa invandrade har för tillgången till socialt kapital och i vilken grad ett ”underskott” av socialt kapital påverkar deras arbetsmarknadsutfall. Resultatet av de empiriska undersökningarna tyder på att invandrare och deras barn, efter kontroll för produktionsrelaterade variabler, har mindre tillgång till socialt kapital och därför sämre arbetsmarknadsutfall.

  Delarbeten
  1. Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  2004 (Engelska)Ingår i: Labour, ISSN 1121-7081, Vol. 18, nr 4, s. 633-660Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Abstract. This paper investigates labour-market performance for 'young people with immigrant backgrounds' and those 'born in Sweden with native-born parents' in the Swedish labour market. It focuses on young people who were aged 18–20 during 1990, and their labour-market status after 8 years, in 1998. The results indicate that young people of immigrant descent have lower annual wage income and are at higher risk of not being employed than those born in Sweden with native-born parents. Differences in human capital characteristics cannot explain these results. Other theories, which stress the effect of discriminatory behaviour and the power of social network composition, are discussed as alternative interpretations. Having one native-born parent is considered to be important to labour market success. However, having a native-born father rather than a native-born mother is associated with better labour-market achievement.

  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14146 (URN)10.1111/j.1121-7081.2004.00281.x (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
  2. Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  2008 (Engelska)Ingår i: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, nr 3, s. 411-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

  Nyckelord
  Job-Finding Methods; Social Networks; Immigrants; Swedish Labour Market
  Nationell ämneskategori
  Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14147 (URN)10.1080/13691830701880251 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
  3. The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  2007 (Engelska)Ingår i: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, nr 3, s. 383-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

  Nyckelord
  social capital, hiring process, immigrants
  Nationell ämneskategori
  Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14148 (URN)10.1080/14616690701314093 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
 • 15.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Boréus, Kristina
  Uppsala university, Sweden.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörn University, Sweden.
  Speaking up, leaving or keeping silent: racialised employees in the Swedish elderly care sector2017Ingår i: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 31, nr 6, s. 954-971Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Motstånd - valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården

 • 16.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Department of Social Sciences, Södertörn University, Sweden / Department of Social Anthropology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hertzberg, Fredrik
  Department of Education, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Jonsson, Rickard
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm, University, Stockholm, Sweden.
  León Rosales, René
  Mångkulturellt Centrum, Botkyrka, Sweden.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sweden: The Otherization of the Descendants of Immigrants2019Ingår i: The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education / [ed] Peter Stevens and A. Gary Dworkin, Cham: Palgrave MacMillan , 2019, 2, s. 999-1034Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter offers a systematic review of the literature on educational inequality and school attainments of immigrants’ offspring in Sweden. The review covers research conducted between 1990 and 2015 and critically examines how different research traditions explain this inequality. The chapter begins by mapping the key characteristics of the Swedish educational system together with Swedish immigration patterns. Thereafter, five major research traditions that explain educational inequality and ethnic background in Sweden are presented. These perspectives include (1) political arithmetic; (2) racism and discrimination; (3) language proficiency tradition; (4) school choice and school segregation; and (5) cultural and social capital and socio-historical contexts. The ‘political arithmetic’ tradition, which starts mainly from a positivistic approach and employs large-scale, quantitative research strategies, has focused on the individual and demographic characteristics of pupils. The main assumption of the other research clusters is that there are important contextual circumstances (beyond individual factors) which decisively affect the educational achievements of the descendants of immigrants. While often dominated by qualitative approaches, these types of research do sometimes include quantitatively designed studies. These research traditions take a more critical stance on government policies, which have produced an extremely segregated school system, and show the consequences of a concentration of children of families from vulnerable groups (economically disadvantaged and immigrant groups in marginalized neighborhoods) in schools with limited resources.

 • 17.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Social capital, status and income attainment in the workplace2012Ingår i: International journal of sociology and social policy, ISSN 0144-333X, E-ISSN 1758-6720, Vol. 32, nr 1/2, s. 42-55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to investigate the importance of social capital in the workplace. To be more precise, we ask whether access to social capital is associated with differences in the wages and status of employees within the organization.

  Design/methodology/approach - We used data from a case study of the status attainment of employees in a Swedish industrial firm.

  Findings - Results demonstrate that: (a) the socioeconomic background, gender and "migrant backgrounds" of employees have an impact on their access to resource-rich networks; and (b) there is a positive association between access to social capital and position in the organization, even after control for employees’ education and labor market experience.

  Research limitations/implications - The case study approach of the paper has its own characteristic limitations. At the same time the cross-sectional data open up the possibility of reverse causality. The analysis includes only individuals who were still working, while we know from the fieldwork that some former employees have taken early retirement or disability pensions due to occupational injury.

  Originality/value - The focus of the paper is on the process of status attainment of subordinate groups (individuals from lower socioeconomic groups, individuals with stigmatized migrant backgrounds, and women), which is an under-researched issue in organizational studies. Therefore, we ask whether the subordinate status of employees has an impact on their access to social capital in the place of work.

 • 18.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nygård, Olav
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ungdomar, socialt kapital och stratifiering2016Ingår i: Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Umeå: Boréa Bokförlag, 2016, s. 239-263Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 19.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nygård, Olav
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ungdomar, socialt kapital och stratifiering2014Ingår i: Utbildning, arbete, medborgarskap / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2014, 1, s. 233-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Högerpopulism – mellan populism och högerextremism?2013Ingår i: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber , 2013, 1, s. 199-229Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Migrationens och etnicitetens epok introducerar en rad begrepp som kan användas för att fördjupa förståelsen av en mängd fenomen och företeelser i samtiden, som på olika sätt kan länkas till frågor om migration och etnicitet. De begrepp som boken introducerar är etnicitet, migration, diaspora, medborgarskap, intersektionalitet, rasism, högerpopulism, social exkludering och informalisering.Bokens ämnesmässiga spännvidd gör den till viktig läsning för studenter och forskare inom en rad ämnen och utbildningar - såsom sociologi, statsvetenskap, socionom- och lärarutbildning.

 • 21.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Populism: protest, democratic challenge and right-wing extremism2015Ingår i: International migration and ethnic relations: critical perspectives / [ed] Magnus Dahlstedt, Anders Neergaard, London: Routledge, 2015, s. 169-199Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Bjurström, Erling
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle – Tema Q. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode2016 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att se på och förhålla sig till smak. Detta är författarens utgångspunkt för förståelsen av det moderna smakspelet, vars utveckling och omvandlingar följs upp från 1700-talet fram till nutiden. Smaken analyseras från denna utgångspunkt som ett spel, vars föränderliga regler kartläggs och ställs i relation till det mänskliga omdömet och förståelsen av mänsklig praxis. Boken består av tre delar, en inledande essä kring tid, rytm och estetik, en omfattande mittdel där smakspelet dissekeras ur en rad olika infallsvinklar och en avslutande essä där en unik händelse i modets historia analyseras: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet. 

 • 23.
  Boréus, Kristina
  et al.
  Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Behtoui, Reza
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörns högskola.
  Motstånd - valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården2016Ingår i: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, s. 240-265Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Bredström, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur frågor om migration, etnicitet och rasism hanteras i svensk hiv/aids-policy från 1980-talet fram till idag. Avhandlingen består av fem artiklar och ett introduktionskapitel som presenterar tidigare forskning och det diskursteoretiska ramverket som studien utgår från. Introduktionen innehåller även en presentation av hur svensk hiv/aids-policy utvecklats genom åren.

  Avhandlingen visar att trots att policydiskursen tidigt lyfte fram att säkrare sexuella praktiker är av avgörande betydelse i kampen mot hiv/aids, så vilar diskursen ändå på en föreställning om säkra och osäkra identiteter. Avhandlingen poängterar också vikten av att studera hiv/aids policy i relation till en samtida politisk och ekonomisk utveckling och ställer sig kritiskt till att förklara ett ökat fokus på invandring i policydiskursen enbart med hänvisning till den globala epidemiologiska utvecklingen.

  Det empiriska materialet består av policydokument och sexualupplysnings-material. Analysen av materialet visar att policydiskursen vilar på föreställningar om statiska ‘invandrarkulturer’ och rasifierade fantasier om Afrika och sjukdomens ursprung. Studien visar också hur såväl maskulinitet och femininitet, som heterosexualitet och homosexualitet, fungerar som markörer mellan västerländska och icke-västerländska subjekt – mellan vita och svarta och mellan svenskar och icke-svenskar – och diskuterar vad detta innebär för feministisk hiv/aids-forskning.

  Delarbeten
  1. Gendered Racism and the Production of Cultural Difference: Media Representations and Identity Work among ‘Immigrant Youth’ in Contemporary Sweden
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Gendered Racism and the Production of Cultural Difference: Media Representations and Identity Work among ‘Immigrant Youth’ in Contemporary Sweden
  2003 (Engelska)Ingår i: NORA - Nordic Journal of Women’s Studies, ISSN 0803-8740, Vol. 11, nr 2, s. 78-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this article is to reflect upon the racialized construction of "cultural difference" and its repercussions on "immigrant" youth living in Sweden. Drawing from critical scholarship on ethnicity and racism, as well as from postcolonial feminist theory, the first part of this article surveys and analyses hegemonic racialized discourses in mainstream media and the gendered manifestations of this discourse. With reference to my own research, the second part points to some of the ways in which these discourses play out in the lives of "immigrant" youth living in Sweden.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Taylor & Francis Journals, 2003
  Nyckelord
  ETHNICITY RACISM FEMINIST theory RESEARCH
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13071 (URN)10.1080/08038740310002932 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-03-20 Skapad: 2008-03-20 Senast uppdaterad: 2019-01-21
  2. Intersectionality: A Challenge for Feminist HIV/AIDS Research?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Intersectionality: A Challenge for Feminist HIV/AIDS Research?
  2006 (Engelska)Ingår i: European Journal of Women’s Studies, ISSN 1350-5068, Vol. 13, nr 3, s. 229-243Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this article is to engage critically with feminist HIV/AIDS research from an ‘intersectional’ perspective. Focusing in particular on the work of Tamsin Wilton (1997) and Janet Holland et al. (1998), the article examines how ‘race’, ethnicity and class are theorized and conceptualized in this literature. Through a scrutiny of their empirical analyses, the article points to the pitfalls of a descriptive approach to ‘differences’ and problematizes Wilton's and Holland et al.'s theoretical focus on gender and sexuality. The benefit of including a critical perspective on ‘race’ and ethnicity and other axes of domination is illustrated further using some empirical examples from the Swedish HIV/AIDS policy context. The article concludes by arguing that an intersectional perspective poses a challenge to feminist HIV/AIDS research that needs to be addressed in order to produce an effective sexual health policy.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Sage Publications, Ltd, 2006
  Nyckelord
  cultural racism, HIV/AIDS, intersectionality, safer sex, Sweden
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13072 (URN)10.1177/1350506806065754 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-03-20 Skapad: 2008-03-20 Senast uppdaterad: 2019-01-21
  3. Sweden: HIV/AIDS policy and the crisis of multiculturalism
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Sweden: HIV/AIDS policy and the crisis of multiculturalism
  2009 (Engelska)Ingår i: RACE & CLASS, ISSN 0306-3968, E-ISSN 1741-3125, Vol. 50, nr 4, s. 57-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This article examines shifts in the ways that immigrants were framed and depicted within Swedish HIV/AIDS policy discourse from 1985 to 2005. In particular, it examines whether, when and how immigrants were linked to understandings of risk and safety in sexual relations. Whereas, at first, immigrants were rather marginal to this discourse, they later held a central position. Moreover, there was a shift in how ethnicity and race were conceptualised by the Swedish authorities - a movement away from cultural pluralism towards neo-assimilationism. Throughout this time, cultural differences, often defined in terms of different attitudes to gender and sexuality, were focused on as defining the boundaries between immigrants and Swedes. But, whereas the pluralist approach favoured respect and tolerance for these differences, the neo-assimilationist approach that replaced it argued that immigrants ought to assimilate to the more enlightened sexual values of Swedishness, in order to better prevent the spread of HIV/AIDS infection.

  Nyckelord
  cultural racism, gender, integration, neo-assimilation, sexual health
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13073 (URN)10.1177/0306396809102998 (DOI)
  Anmärkning
  At the time of disputation, this article was submitted with title 'From Cultural Pluralism to Neo-assimilation: Shifting Discourses in Swedish HIV/AIDS Policy (1985–2005)'.Tillgänglig från: 2008-03-20 Skapad: 2008-03-20 Senast uppdaterad: 2019-01-21
  4. ‘Love in Another Country’: ‘Race’, Gender and Sexuality in Sexual Education Material Targeting Migrants in Sweden
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>‘Love in Another Country’: ‘Race’, Gender and Sexuality in Sexual Education Material Targeting Migrants in Sweden
  2005 (Engelska)Ingår i: Sexualities, ISSN 1363-4607, Vol. 8, nr 4, s. 517-535Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This article sets out from the perspective that notions of risk and safety and how these intersect with different gendered, sexualized and racialized representations are central to the HIV/AIDS problematic. With migrants and refugees being singled out as some of the most potent disease carriers in Sweden, the article aims to scrutinize representations of identity and difference in a Swedish HIV/AIDS discourse. Concerning the empirical focus, the article is based on an analysis of sexual education material targeting immigrants/refugees in Sweden. The article reveals how Swedish heterosexuality appears as an image of normality in the material. It also discusses how the concept of gender equality becomes an ‘ethnic marker’ that serves to foment racialized differences between ‘Swedes’ and ‘immigrants’. As such, the theme of ‘pleasure and danger’ is discussed with reference to how the intersections of ‘race’, gender and sexuality appear in a Swedish context.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Sage Publications, Ltd, 2005
  Nyckelord
  cultural racism, HIV/AIDS, intersectionality, migration, Sweden
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13074 (URN)10.1177/1363460705056624 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-03-20 Skapad: 2008-03-20 Senast uppdaterad: 2019-01-21
  5. The Venereal Map of the World’: Exotic Places and Seductive Otherness in Swedish HIV/AIDS Policy Discourse
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Venereal Map of the World’: Exotic Places and Seductive Otherness in Swedish HIV/AIDS Policy Discourse
  2008 (Engelska)Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Submitted
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13075 (URN)
  Tillgänglig från: 2008-03-20 Skapad: 2008-03-20 Senast uppdaterad: 2019-01-21
 • 25.
  Brissman, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap.
  De kanske tror att jag är terrorist: En analys av gränsöverskridande resande bland människor med utländsk bakgrund i Sverige2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser svenskar med utländsk bakgrund och deras upplevelse av diskriminering och rasifiering i det globala resandet. Studien analyserar huruvida svenskar med utländsk bakgrund får ta del av de västländska reseprivilegierna. Vidare analyseras skillnaden i det internationella resandet mellan svenska turister utan utländsk bakgrund och svenska turister med utländsk bakgrund. Studien utgår från ett postkolonialt perspektiv och metoden som används i undersökningen är en kvalitativ undersökning, där sju svenskar med utländsk bakgrund intervjuas för insamling av material som analyseras ur ett diskursanalytiskt perspektiv.  Resultatet visar att svenskar med utländsk bakgrund ser sig själva som privilegierade i det globala resandet. De har genom det svenska passet möjlighet att resa dock begränsas deras frihet till viss del. Flera av respondenterna blir upprepade gånger diskriminerade i sitt resande, vilket den subjektiva upplevelsen hos respondenterna är att det grundar sig i deras ursprung. Denna typ av diskriminering grundar sig i postkolonialism, där vi och dem, svart och vit, ses som varandras kontraster som skapar över- och underordningar.

 • 26.
  Bunar, Nihad
  et al.
  Stockholms universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School1999Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Coldwell, David
  et al.
  School of Economic and Business Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Papageorgiou, Elena
  School of Accountancy, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Callaghan, Chris
  School of Economic & Business Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Fried, Andrea
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Otto Schott Institute of Materials Research,Department of Metallic Materials, Friedrich-Schiller-University of Jena, Germany.
  Academic citizenship and wellbeing: An exploratory cross-cultural study of South African and Swedish academic perceptions2016Ingår i: South African Journal of Higher Education, ISSN 1011-3487, E-ISSN 1753-5913, Vol. 30, nr 1, s. 80-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Academic citizenship is, conceptually speaking, closely related to organisational citizenship behaviour, as both concepts can be regarded as consisting essentially of personal co-worker and organisational support behaviours. Academics across the world operate in widely divergent settings in different socioeconomic and political situations and higher education environments. Such differing circumstances might be expected to have a bearing on the priorities that academics face in different countries and the ways academic citizenship is understood. This paper uses a mixed methods approach to analyse perceptions of academic citizenship and employee well-being in one Swedish and one South African university which operate in starkly different socioeconomic circumstances. The findings of the exploratory study suggest that despite wide-ranging differences in socioeconomic environments between the two countries, there is a high degree of common understanding of the form and substance of academic citizenship and its bearing on well-being. Key words Academic citizenship, organisational citizenship behaviour, South African and Swedish universities, well-being

 • 28.
  Coopmans, Catelijne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tan, Margaret Ai Hua
  National University of Singapore.
  On ‘Asian’ Distinctiveness and Race as a Variable: The Case of Ophthalmic Epidemiology in Singapore2018Ingår i: Science Technology & Society, ISSN 0971-7218, E-ISSN 0973-0796, Vol. 23, nr 2, s. 252-270Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The notion that Singapore’s multi-ethnic population provides a unique and quintessentially ‘Asian’ assetfor its biomedical sciences initiative has been part of the discourse in local and international mediacoverage of that sector. It has also been highlighted by scholars as a feature of Singapore’s politicaleconomy. This article discusses how ‘racial/ethnic difference’ was initially central but then becameperipheral to one high-profile research programme: the Singapore Epidemiology of Eye Disease (SEED)Study Programme. The case study is offered as an example of the flexible deployment and situationalenactment of racial/ethnic difference in biomedical science, by demonstrating how it gets entangledwith and disentangled from the creation of scientific capital and legitimacy, as well as complicates thenotion of ‘Asian’ science.

 • 29.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ”Alla politiker är värsta lögnarna!": Misstro och levd erfarenhet2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Democratic (Govern)mentality: Movement Ideals and National Imaginations in Sweden2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Democratic Governmentality: National Imaginations, Popular Movements and Governing the Citizen2009Ingår i: The Journal for Critical Education Policy Studies, ISSN 2051-0969, E-ISSN 1740-2743, Vol. 7, nr 2, s. 369-394Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 32.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ”Det händer ju inget!": Politik(er)skepsis i en medialiserad demokrati2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 33.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Det svårfångade "kulturmötet": Mångfald och skillnadsskapande inom den entreprenöriella akademin2009Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förortens poesi?2011Ingår i: Invandrare & Minoriteter, ISSN 0346-6566, nr 3, s. 36-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser kampen om språket utifrån fyra unga svenska författare, Alejandro Leiva Wenger, Johannes Anyuru, Jonas Hassen Khemiri och Marjaneh Bakhtiari. Samtliga har rönt stor uppmärksamhet i rollen som ”invandrar- och förortspoeter”. Men hur förhåller sig författarna själva till detta bemötande? Vem är det som tillåts tala – och om vad?

 • 35.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förortspoesi?2011Ingår i: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 38, nr 3, s. 36-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Identity Inc.: The Problem of Representation in Contemporary Multicultural Sweden2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 37.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ”Inga afrikaner ska lära oss om demokrati": Aktivt medborgarskap, invandrarskap(ande) och villkorat deltagande2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kulturkrockar, finns dom?2011Ingår i: Framtider, ISSN 0281-0492, nr 2, s. 7-9Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Synen på kultur har förändrats på senare tid, från en statisk syn till en allt mer dynamisk – inte minst i skolans värld. Men den stora utmaningen är fortfarande att göra skolan till en arena som överskrider till synes givna kulturgränser, kategoriseringar ochkulturella skillnader. Det finns anledning att vara kritisk motbegrepp som kulturkrockar, kulturmöten och kulturkompetens.

 • 39.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Popular Movements for Whom?: Governmentality, Civil Society and Democracy the Swedish Way2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 40.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  På tvären: IMER i brytningstider2009Ingår i: Vem älskar imerforskning?: En jubileumsskrift för CEIFO 2009 / [ed] Olsson, Erik & Rabo, Annika, Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO) , 2009, 1, s. 81-85Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Representation av Främlingen: Det monokulturella partilivet i kritisk belysning2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Samverkan med förhinder?: Föreningar, Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Papret kretsar kring samverkan mellan föreningar bildade på etnisk och religiös grund och skolor i Miljonprogramsområden. Utgångspunkten är en studie av två områden i Stockholm. Hur initieras och organiseras samverkan? Hur kan vi förstå lokala variationer?

 • 43.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "Skriv historia med oss": Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten2009Ingår i: Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende / [ed] Graninger, Göran & Knuthammar, Christer, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, , s. 264s. 87-117Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den omfattande migrationen till och från Sverige har ökat intresset för etniska relationer i rikspolitiken, regionpolitiken, kommunalpolitiken, samhällsplaneringen och inte minst forskningen. De senaste årtiondena har forskningen om etnicitet – och om integrationen – vuxit såväl i omfattning som bredd och djup. Aktuell kunskap kan tillföra diskussionen om integrationen nya perspektiv. Forskning om samhällsplaneringen och förhållandena i de så kallade utanförskapsområdena analyserar problemen och diskuterar möjligheterna att hantera dem. Ett av målen med 2008 års symposium var att öka kontakterna mellan forskare och arkitekter samt företrädare för byggföretag, bostadsbolag, bostadskonsumenter, samhälls- och bostadsplanerare inom stat, landsting och kommuner så att forskningsresultaten bättre kan tas tillvara och forskarna stimuleras till nya uppgifter.

  Vid Vadstena forum medverkade tretton forskare från skilda discipliner och institutioner. Deras uppsatser låg till grund för diskussionerna. Efter symposiet har forskarna haft tillfälle att utnyttja diskussionerna vid symposiet och vidareutveckla sina uppsatser. De uppsatser som presenteras i denna bok utgör därigenom också en dokumentation av symposiet.

  Bidrag till finansiering av forskarinsatserna under Symposium 2008 har lämnats av Linköpings universitet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Boverket.

 • 44.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Exclusion of ’Immigrants’ in Swedish Politics: The Case of Political Parties2006Ingår i: , 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Official declarations state that Sweden is today a multicultural society. At the same time, ethnic hierarchies have been become increasingly conspicuous in contemporary Sweden. The labour and housing markets, the mass media and politics, the educational and justice systems – all of these arenas are in various ways clearly stratified along ethnic and racial lines (SOU 2005: 56). This alarming situation have recently led to the appointment of a governmental inquiry with the task of illuminating in more detail the nature of structural discrimination on ethnic and religious grounds in Swedish society (Dir. 2004: 54). One of the reports of the Inquiry (Dahlstedt & Hertzberg, 2005) specifically discusses the relationship between the multi-ethnic composition of the Swedish population and the distribution of power and the exercise of political influence. Here, I intend to present some conclusions from my own research on the inclusion of “immigrants” in Swedish political parties (Dahlstedt, 2005) and relate these to some of the main arguments presented in the report. One of the main conclusions drawn is that all citizens that participate in public life are faced with a series of routines, conventions and more or less taken-for-granted ideas categorising citizens according to their perceived closeness to a Swedish “normality”. Democracy thus not only constitute a formalised system of impartial procedures and conventions, routines and norms, regulating decision-making and the formulation of opinion in a way that guarantees freedom and equality to all participants on various domains of public life. Participation on different public arenas rather reflects more or less openly excluding practices, long well documented in for example the housing and labour markets. In the report, corresponding practices are also illuminated in the domain of Swedish politics, for instance in field of local politics and within leading social movements, such as the labour union and adult education movement.

 • 45.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Swedish Road to Democracy?: Governmentality, Technologies of Citizenship and Popular Movements2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper examines the view of popular movements as the hallmark of Swedish democracy, looking at how it is conveyed to “immigrants” involved in popular movements in today’s Sweden. Taking as its point of departure Michel Foucault and his theories of governmentality, the paper analyzes techniques of citizen-formation staged in Swedish popular movements, with the aim of including “immigrants” in an imagined “Swedish democratic community”. The paper further analyzes two popular movements that have long set the tone of Swedish social and political life, namely the trade union movement and the adult education movement. The work of both movements in relation to “immigrants” is based on an idea that democracy is more or less synonymous with specifically “Swedish traditions”. Both movements are viewed as bearers of the “Swedish national heritage”. This view, obviously, has a number of far-reaching consequences for the inclusion of “immigrants” in Swedish democracy, as mature “democratic citizens”, as well as for the functioning of Swedish democracy at large. The techniques of “democratic schooling” initiated by both movements thereby appears to be some kind of evolutionary process of governmentality, in which “immigrants” are transferred to a different stage of “development”. The process involves “us Swedes”, on the one side, sharing “our” historical experiences and conveying “our” democratic heritage, while “they”, on the other side, abandon their pre-modern, collectivist loyalties and become transformed into modern individuals, i.e. mature, democratic citizens.

 • 46.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Will to Activate: Employability, Social Exclusion and Labour Market Policies in Sweden2009Ingår i: European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration / [ed] Neergaard, Anders, Maastricht: Shaker , 2009, 1, s. 253-272Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vem ska lära vem om demokrati?2009Ingår i: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 36, nr 2, s. 15-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  What Citizenship is there to be Active about?2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The focus of the paper is problematizing the notion of "active citizenship", particularly related to issues of inclusion and exclusion and the various challenges of the multi-ethnic society.

 • 49.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Människor har i alla tider migrerat. Rörlighet är historiskt sett regel snarare än undantag. En del människor migrerar för att söka jobb, andra för att följa sin stora kärlek. Men många har också tvingats fly från krig, naturkatastrofer, förföljelse och annan misär. Flykten är inte sällan kantad av svåra utmaningar. För en del blir flykten den sista resan. För andra slutar resan med plats på ett flyktingboende och lång väntan på asylbeslut. Asylprocessen är tärande. Livet står på paus. Medan vissa får beslut om att de får stanna tvingas andra återvända till de länder de flytt ifrån.

  Sverige 2019. Hösten 2015 hade Sverige den största invandringen sedan andra världskriget. Många människor sökte skydd från krig, förföljelse och mänskligt lidande. Välfärdssystemet sattes under press. Debattens vågor gick höga. Sverige byggde murar mot omvärlden. Migrationsverket som har uppdrag att erbjuda asylsökande en meningsfull vardag, fick allt mer uppenbara problem att fullfölja detta uppdrag. Det civila samhället mobiliserades runtom i landet till stöd för de nyanlända. Regeringen satsade stora riktade resurser till studieförbunden, som gavs i uppdrag att erbjuda asylsökande en introduktion till det svenska språket och det svenska samhället. Det är om just denna verksamhet som denna forskningsrapport handlar.

  Migration, lärande och social inkludering

  Denna rapport har sitt ursprung i dels ett flerårigt samarbete mellan Bildnings-förbundet Östergötland och forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning (där också Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning är förlagt) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Dels har studien sitt ursprung i lanseringen av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, ett samarbete mellan de båda forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning samt Socialt arbete, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, båda vid Linköpings universitet.

  I forskningsprogrammet riktas intresset mot frågan om på vilket sätt olika sammanhang för vuxna och unga vuxnas studier i det svenska språket och om det svenska samhället bidrar till deras sociala inkludering. I forskningsprogrammet är det flera olika sammanhang som studeras: Studieförbundens verksamhet med Svenska från dag 1 och vardagssvenska, utbildning i svenska för invandrare och språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola. Forskningsprogrammet har en longitudinell forskningsdesign. Vi vill å ena sidan studera Sensus verksamhet och övriga studiesammanhang var för sig, här och nu. Vad är det som händer? Hur bedrivs arbetet? Hur resonerar verksamhetsledare och cirkelledare om verksamheten och om deltagarna? Men vi vill framför allt rikta intresset mot deltagarna och den mening som de skapar kring sina studier, och hur detta meningsskapande kan relateras till deltagarnas historia, deras liv här och nu, men också till deras drömmar om framtiden. På så sätt vill vi alltså ge en ögonblicksbild av respektive verksamhet här och nu, och den roll som denna verksamhet spelar i migranternas liv i bredare bemärkelse.

  Men för att skapa en större förståelse för den roll som dessa verksamheter spelar för migranter i deras väg mot potentiell inkludering i det svenska samhället planerar vi dessutom att genomföra uppföljningsintervjuer med samma deltagare, både tre och sex år efter det att den första intervjun genomförts. Vid dessa intervjuer intresserar vi oss för hur deltagarna retrospektivt resonerar om sitt deltagande i till exempel Svenska från dag 1, och vilka andra studier, möten och händelser som tillskrivs värde i deras bana mot potentiell inkludering i det svenska samhället. Ambitionen är att nitialt, i de olika studiesammanhang intervjua sammanlagt 200 migranter. I dagsläget har totalt 150 migranter intervjuats.

  Forskningsprogrammets design gör det möjligt att skapa unik kunskap om migranters sociala inkluderingsbanor i det svenska samhället. Inte, som ofta är fallet, genom att med kvantifierbara mått mäta olika slags indikatorer på inkludering (etablering på arbetsmarknaden, löneutveckling med mera). Utan snarare genom att bidra med ”tjocka” berättelser och beskrivningar med grund i deltagarnas egna erfarenheter och meningsskapande. I slutskedet av programmet kommer resultat från de olika studiesammanhang som undersökts att jämföras med varandra. Tillskrivs något sammanhang större värde än något annat? I sådant fall, varför, och i vilka hänseenden? Det är vår förhoppning att den kunskap som forsknings-programmet bidrar med kommer att vara av stort värde inte bara för beslutsfattare och för de som arbetar med denna typ av verksamhet, utan även för de som faktiskt deltar i den.

  Finansiering och medverkan

  Den forskning som presenteras i denna rapport är samfinansierad av AMIF via Sensus och projekt #fokus, Bildningsförbundet Östergötland och Linköpings universitet. Ansvariga för arbetet, tillika det vidare forskningsprogram som denna rapport är del av, är professor Magnus Dahlstedt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, och professor Andreas Fejes, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. De har designat studiens upplägg, ansvarat för etikprövning, samordning och bemanning, samt deltagit i bearbetning och analys av material och författande av denna rapport. Docent Sabine Gruber har ansvarat för data-insamlingen, och har tillsammans med Dahlstedt och Fejes genomfört bearbetning och analys av materialet och skrivit denna rapport.

  Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine Gruber

  Norrköping och Linköping, 16 augusti 2019

 • 50.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna, Sweden.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Longing to belong: Stories of (non)belonging in mjlti-ethnic Sweden2017Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 7, nr 4, s. 197-204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to an understanding of contemporary processes of negotiations concerning belonging and non-belonging to the Swedish social community. Taking on a theoretical approach on belonging inspired by Yuval-Davis and Jacobsen, the article analyses three individual stories of women who have migrated to Sweden. Out of this analysis, focusing on how these women claim their belonging to a Swedish social community at the same time as they in different ways are denied such belonging by others, we may conclude that although each of the stories told is unique and articulates an individual experience, there are striking similarities in how their claims of belonging, with its related implications for belonging, are not acknowledged by others. In a way, these individual stories tell us something about some of the crucial challenges regarding belonging in contemporary multi-ethnic Sweden, as well as Europe. 

1234567 1 - 50 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf