liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 508
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdalhamed, Soura
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.
  Experiences and Perceptions of Discrimination among Highly Educated Immigrants in the Swedish Labour Market: A Qualitative Study2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Abdulla, Afrah
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology, Högskolan Väst, Trollhättan, Sweden.
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. Introduktionsperioden består främst av tre s.k. etableringsinsatser; kursen i samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI) samt olika arbetsrelaterade och arbetsfrämjande insatser, såsom praktik på olika arbetsplatser.

  Resultatet visar att etablering handlar om att forma de vuxna nyanlända till ”goda” medborgare, genom etableringsinsatserna, bl.a. i samhällsorienteringskursen, som regleras genom policydokumenten, och som s.a.s. tillhandahåller mening för de nyanlända. Den ”goda” medborgaren har vissa specifika kännetecken, vilka, i grova drag, är att han eller hon är självständig (och förespråkar individualitet), fri, jämlikhetstänkande, sekulariserad, laglydig (vilket inkluderar ärlig), ansvarsfull, och en ”god” förälder. Dessa karaktärsdrag kommer på olika sätt till uttryck i samhällsorienteringskursen, exempelvis genom kursmaterialet. Det svenska samhället framställs då också som något eftersträvansvärt, och skilt från det som antyds vara ”arabiska” värderingar och tänkesätt. Föreställningen om den ”goda” medborgaren verka syfta till att konstruera den vuxna nyanländas (och dennas familjs) identitet, något som många av studiens respondenter gör motstånd mot.

  Vad gäller migrantens nya erfarenheter, är det exempelvis de som migranten har fått genom kontakt med Arbetsförmedlingen som påverkar meningsskapandet i det nya samhället. Den mening som de flesta av respondenterna har gjort om Arbetsförmedlingens insatser för dem är att denna myndighet enbart erbjuder dem ”förpaketerade” lösningar, och inte tillhandahåller den hjälp eller det stöd som de behöver. Även erfarenheter som migranten gör i samhällsorienteringskursen, samt den mening som ”gamla” migranter förmedlar till honom eller henne, spelar roll för hur vederbörande skapar mening om Sverige och svenskar, och om sin nya livssituation. Dessutom har det visat sig att det är de erfarenheter som den vuxna har blivit socialiserad genom, samt de som han eller hon har fått genom utbildning eller arbete i ursprungslandet, som påverkar migrantens meningsskapande i Sverige. Det är främst värderingar som är knutna till barnuppfostran och religion som leder till en viss förståelse och konstruktion av ens nya liv. Dessa värderingar leder också, när de stöts mot de värderingar som ingår i föreställningen om den ”goda” medborgaren, antingen till ett motstånd mot eller en beredvillighet inför det meningsgivande som ingår i den ”goda” medborgaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 3.
  Abrahamsson, Daysury
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Colombianer på bioduken: Representationen av tre Hollywoodproducerade actionfilmer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att analysera tre actionfilmer: Collateral Damage från 2002; Clear and Present Danger från 1994; och Scarface från 1983 för att se hur Colombianer representeras i filmerna. Actiongenren består av olika stereotyper där främst actionhjälten och skurken ställs i relation till varandra. Analysen gick ut på att se på vilket sätt filmernas innehåll och form användes för att framhäva främst representationen av colombianerna, men även skurken och hjälten.

  Som metod användes en kritisk diskursanalys där begreppen denotation och konnotation var vägledande.

  Analysen visade att filmerna reproducerade en redan etablerad kollektiv stereotyp bild av latinamerikaner, som inkluderar både Colombia och colombianer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 4. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Ahlstedt, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen analyserar narrativ om queer partnermigration, dvs en familjebandsmigration i vilken en av de två personerna i ett parförhållande migrerar för att de två ska kunna leva i samma land och i vilken de två individerna queerar migrationen på så sätt att de har en icke-normativ sexualitet och/eller könsidentitet. Syftet med studien är att undersöka hur queera partnermigranter och deras svenska partners upplever migrationsprocessen – vilken pågår även efter att den administrativa processen är avslutad – genom att analysera de känslor som uppstår i processen. Studien är ett bidrag till forskning om så väl privilegierad migration som intim migration.

  I fokus står det queera partnermigrationsförhållandet och vad känslor ”gör” med detta förhållande, men också hur känslor strukturerar migrationsprocessen på olika sätt. Studien analyserar det arbete tre olika känslor – kärlek, förlust och tillhörighet – gör i migrationsprocessen och hur detta arbete beskrivs i deltagarnas narrativ. Migrantdeltagarna i studien kommer från olika delar av världen (Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika), vilket gör det möjligt att analysera vad känslor gör i den här specifika migrationsprocessen utifrån nationalitet, och specifikt närhet till västerländskhet, ras och språkbakgrund samt hur privilegier kopplade till dessa positioner spelar in i processen.

  Avhandlingen är en etnografisk intervjustudie där både migranter och svenska partners har intervjuats. Intervjumaterialet består av en blandning av parintervjuer och enskilda intervjuer.

  Genom att använda affektteorier och queer fenomenologi visar avhandlingen hur det arbete känslor utför i migrationsprocesser är kopplat till könsidentitet, sexuell identitet, ras och vithet, nationalitet, upplevd närhet till västerländskhet, klass, språk och det migrationsnarrativ den migrerande partnern är inskriven i (eller inte) genom det land den migrerat från. Detta analyseras i relation till de teoretiska ramverken trassel (entanglement), homonationalism och intimt medborgarskap.

  I analysen framkommer att känslor strukturerar migrationsprocessen för både mer privilegierade och mindre privilegierade migranter men på olika sätt. Förståelsen av vem som ”är” en migrant och beredskapen för de känslor som uppstår i migrationsprocessen är till stor del kopplade till de positioner som nämns ovan samt de privilegier migranten har tillgång till genom dessa. Genom att fokusera på känslor och vad dessa gör visar studien också att migrationsprocessen påverkar den icke-migrerande partnern genom att denna förutsätts utföra känsloarbete för att ”göra” den migrerande partnern ”svensk.” Samtidigt blir den icke-migrerande partnern själv, genom sin migrerande partner, riktad på ett sätt som gör den lite mindre ”svensk”, vilket bidrar till att också den icke-migrerande partnerns liv ”stoppas” på sätt den vanligtvis inte tidigare upplevt. Studien visar vidare på hur migrationsprocesser producerar ojämlikhet och de svårigheter som då uppstår när paren försöker leva upp till det jämlika svenska idealförhållandet.

  Intervjuerna är analyserade som narrativ och både narrativ och berättande är genomgående viktiga i avhandlingen, inte bara som metod utan också som avhandlingens form och en slags struktur som organiserar texten. Skrivande (att skriva tillgängligt och intressant) och läsande (att skriva på ett sätt som inbjuder till öppet och aktivt läsande) är viktiga aspekter i avhandlingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Ahlstedt, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Qvist, Martin
  Stockholms universitet.
  Suter, Brigitte
  Malmö högskola.
  Migration: Suveränitet, gränser och kontroll2013Ingår i: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber, 2013, s. 54-81Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Akman, Catherine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Andersson, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Språket - en väg till identiteten: - En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument. I fokus är pedagogens uppdrag att stödja elevens trygghetskänsla och självbild genom ett medvetet arbetssätt där elevens bakgrund, kultur och språk uppmärksammas. Ett delsyfte är att undersöka eventuella olikheter i pedagogers förhållningssätt, till elevers kulturella bakgrund och modersmål som en resurs i undervisningen. Studien tar stöd i tidigare forskning som visar på ett tydligt samband mellan pedagogens förhållningssätt, elevens identitetsutveckling och skolresultat. Den teoretiska bakgrunden finner vi bland annat i Mead (1976) som beskriver hur signifikanta andra (till exempel en lärare) påverkar identitetsutvecklingen hos eleven genom att individen ser sig själv som en spegelbild, genom andra. Studien är en kvalitativ undersökning som vi genomfört genom deltagande observationer kompletterade med en mindre enkät. Vår undersökningsgrupp består av sju pedagoger fördelat på två olika skolor, i Norrköpings kommun, med tillgång till olika ekonomiska resurser. Resultatet visar på olikheter i pedagogernas förhållningssätt på båda skolorna. I enkätsvaren framkom att de flesta pedagogerna hade relativt god kunskap om fördelarna med att uppmärksamma elevernas kulturella bakgrund och språk för att skapa goda förutsättningar för lärande och identitetsutveckling för eleverna med svenska som andraspråk. Dock visade observationerna att pedagogerna inte genomför detta i praktiken. Vår slutsats av studien är att skillnaden mellan pedagogers olika arbetssätt främst beror på den enskilda pedagogens attityder och intresse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  ALOUI, KENZA
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Be beautiful and speak up: Africana beauty at the forefront of an inclusive Internet beauty culture.2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The beauty industry has been booming in the last few years, generating immense profits as it now translates into an Internet global beauty culture in its own right that finally made room for women of color. As research barely mentions African women and their diasporas, this study aims to critically analyze the dynamic of this North American-dominated Internet beauty culture celebrating non-white women, looking at how it impacts African women and their diasporas and participates in affirming a global woman of color through commodity capitalism. 

  Based on discourse analysis of multiple actors in the industry using popular culture sources, I then conducted a critical feminist autoethnography of my beauty journey, put in perspective with the results of decolonial interviews with African and African diaspora women recruited online. I asked about their relationship with the beauty industry and their opinions on some arguments I made. Self and collective analysis demonstrated the emergence of an African diasporic hybrid beauty culture, empowering women to feel like actors of change. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Strangers Everywhere?: Home and unhomeliness in newly arrived pupils’ narratives in language learning2023Ingår i: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 31, nr 4, s. 725-739Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article scrutinises the ways in which pupils who have experienced transnational migration construct ‘home’ and the unmaking of ‘home’. Researchers have argued that migrants’ perspectives on belonging are seldom granted scholarly attention. Here, we seek to redress this oversight by inquiring about the ways in which newly arrived migrants define their (un)homeliness in Sweden in the context of astate-sponsored introductory language programme. The focus is on how these pupils themselves define the notion of home, their sense of belonging, and what they envision as necessary to achieve in order to become part of the national community. What emerges in these stories is aconstant negotiation to fill the idea of ‘home’ with content. These negotiations take place in apresent, but always in relation to both apast and an imagined future– in which homeliness appears in different ways, with different meanings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Axel
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.
  Dichotomies of Utility: Experiences of Refugee Reception and Demographic Challenges in Rural Sweden2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the years immediately following the so-called “refugee crisis”, Swedish municipalities that had received many refugees improved their financial position in a quite remarkable way. Overall, 2016 might have been the best financial year ever for the municipal sector. In sharp contrast to this, 2019 saw an estimated third of all municipalities run deficits. In the public debate, this has generally been explained as a result of refugee reception and integration, which are seen as major cost factors draining the municipalities of funds. Other issues which have seen less prominence in the public debate include ongoing demographic challenges stemming from birth deficits, emigration and the continued ageing of the population. These are particularly sensitive areas in the case of smaller, rural municipalities, which generally have smaller populations than the major towns and cities. The purpose of this thesis is thus to examine how municipalities within this category have experienced refugee reception and the integration process during and in the aftermath of the refugee crisis. This has been achieved through a qualitative approach centred around thematic and qualitative content analysis frameworks. Theoretical concepts based around citizenship, integration, welfare studies and macroeconomics have been consulted. The macroeconomic framework employed stems from the heterodox school of economics, primarily centred around the school of thought known as Modern Monetary Theory. The empirical material consists of various documents published by the central government, government agencies and municipalities in order to frame what has turned out to be a contradictory and conflict-ridden account of refugee reception. During the crisis, an overwhelming majority of the Swedish municipalities saw unprecedented economic growth as a result of government spending, which has since stagnated as a result of the central government returning to its pre-crisis fiscal policy framework. In 2015, the Swedish central government turned from a relatively open asylum policy towards a very restrictive one, a shift primarily motivated with reference to financial concerns. However, this turn resulted in decreased opportunities for rural municipalities to benefit from increased migration inflows, which has turned out to be a decisive factor for economic growth and demographic sustainability. The results show that municipalities that have worked actively with integration have not only managed to accommodate the sudden needs of refugees, but actively benefitted from population growth and increased tax revenue. While the ensuing result does not necessarily advocate for increased immigration, it challenges established macroeconomic principles and the presumption that a stricter migration regime would mend the financial woes of all Swedish municipalities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Ragnar
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008Ingår i: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, s. 159-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 11.
  Andreassen, Rikke
  et al.
  Roskilde University, Denmark.
  Lundström, CatrinLinköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.Keskinen, SuviUniversity of Helsinki, Finland.Tate, Shirley AnneUniversity of Alberta, Canada; Nelson Mandela University, South Africa.
  The Routledge International Handbook of New Critical Race and Whiteness Studies2023Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 12.
  Arbouz, Daphne
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen?: om mellanförskap i dagens Sverige2012Ingår i: Om ras och vithet i det samtida Sverige / [ed] Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani, & René León Rosales, Tumba/Botkyrka: Mångkulturellt Centrum , 2012, s. 37-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige- Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. Därför måste vi börja tala om ras. Först då kan vi förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering.

  Med inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar tolv forskare med varierande akademisk bakgrund dagens Sverige.

  Dessutom berättar medlemmar i Mellanförskapet, författare, journalister och andra om sina erfarenheter av att leva som icke-vita svenskar i dagens Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ardeleanu, Bianca-Miruna
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO).
  A Belonging Paradox: Exploring the Reception of Ukrainian Refugee Pupils into Swedish Schools2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Russian invasion of Ukraine in February 2022 has forced millions of Ukrainian citizens, especially women and children, to seek refuge in other countries, including Sweden. Given the large number of Ukrainian refugee children, it is of utmost importance that they have the possibility to continue their education abroad. In Sweden, Ukrainian refugees have access to education, a right provided by their status as asylum seekers under the Temporary Protection Directive. This thesis aims to explore the reception of Ukrainian refugee students into Swedish schools, by focusing on the communication and interactions between Swedish schools' personnel, classes' collectives, and Ukrainian refugee students and their families. The data used for this study were obtained through conducting five semi-structured interviews with two middle- and high-school teachers and three studiehandledare. The results show that, in general, Swedish schools, teachers, and studiehandledare make substantial efforts to facilitate the reception and integration of Ukrainian refugee pupils; at the same time, the classes' collectives were described as cordial and helpful. Despite the welcoming nature of Swedish schools and the safety that Sweden provides, the Ukrainian refugee pupils and their families struggle to find a sense of belonging, especially since the majority of Ukrainian refugees wish to return to Ukraine once the war is over. The belonging paradox experienced by Ukrainian refugees is, thus, characterised by their desire to express gratitude towards Sweden and, at the same time, being unable to get accustomed to the Swedish culture and education system while waiting to return home.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aslanifard, Marjan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.
  Pathways to the Labour Market for Persons with Disabilities and Forced Migration Experience in Sweden and Germany2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The intersection of forced migration and disability is often overlooked, both in research, public discourse and political action. Building on the emerging literature looking at the situation in host countries and against the backdrop of the increasing focus on employment in both asylum and disability contexts, the thesis explores the access to the labour market for persons with disabilities and forced migration experience in Sweden and Germany. In order to answer the question of how pathways to the labour market for persons with disabilities and forced migration experience look like, the thesis combines a policy document analysis with four semi-structured interviews with organisations working at the intersection in both countries. The selected material and interviews are analysed with a reflexive thematic analysis approach following Braun & Clarke (2006) under an intersectional lens. The policy analysis shows, in addition to the lack of engagement with the intersection, that the respective asylum laws influence the access to the labour market through work permits and through their interplay with the provision of disability services. From the interviews, it appears that in both countries, persons with disabilities and forced migration experience get access to the labour market either through registration with the Employment Agency and their specific programmes for persons with disabilities, through sheltered workplaces in Sweden or sheltered workshops in Germany or personal contacts with diaspora communities or organisations. These different pathways are in both countries furthermore highly dependent on structural and personal prerequisites. Despite experiences of discrimination and ableism, the interviews highlight not only the complexity that comes with the intersection, but also that persons with disabilities and forced migration experience, often with the help of organisations, nevertheless navigate the pathways and find employment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Atkins, Hannah
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Healthy Enough to Enter?: Exploring the nexus of the body and the border through South African visa medical requirements2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Visitors to South Africa wishing to stay in the country for longer than three months are required to submit a medical report which makes room for a host of physical and mental “defects”, including leprosy, venereal disease, trachoma, disabilities and mental health disorders ranging from addictions to epilepsy. The form appears to be an object that points to a multiplicity of interpretations as well as inconsistencies. It is a piece of paper encountered by several actors key to the immigration process – policy makers, visa applicants, doctors and lawyers – and through its use, showcases the tensions that exist between these sites. Furthermore, as a mandatory visa document, the medical form directs us to examine the relationship between the individual body and the exercise of state power.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Attaallah, Israa Maher
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Arabic-speaking Immigrant Parents´ Views on Heritage Language Maintenance and identity Construction for Children in Sweden2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates how Levantine Arabic-speaking immigrant parents´ language ideologies, i.e how they think and feel regarding heritage language maintenance, and language policies influence heritage language maintenance or loss for their children. This overarching topic is explored by examining the following questions; (1) What do parents think about maintenance of heritage language for their children? and which concerns do they have? (2)How do they talk about and describe their children´s readiness or resistance to learn/maintain their heritage language? (3) What do parents believe their role is in maintaining heritage language? (4) In which way, according to parents, does maintenance of heritage language influence children´s construction of identity and sense of belonging? In order to answer these questions, I conducted five semi-structured interviews with five Levantine Arabic-speaking immigrant parents, from Palestine and Syria, residing in Sweden and analysed recurring themes using Braun´s and Clarke´s (2006: 87- 93) thematic analysis method. The study findings show that parents attached great significance to preserving their children's heritage language due to its close relationship with their cultural, religious, ethnic, and social backgrounds as well as strengthening their success opportunities in future. Furthermore, parents stated that their children did not resist maintenance of heritage language. Instead, results show that children were actively involved in discussions about heritage language maintenance and language practices. Parents confirmed that Arabic language is their children's heritage language. In relation to influence of heritage language maintenance on constructing children´s identity and sense of belonging, parents´ views varied between emphasizing its role in strengthening children´s sense of belonging to their Arabic background, allowing them a flexible ability to belong to two different cultures or communities, and that maintenance of heritage language is not the major influencer on constructing children identity. Participants discussed the methods they use to enhance Arabic language among their children, challenges they encounter, and potential solutions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Attaallah, Israa Maher
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Understanding Parenting Challenges in a Migration Context: A qualitative study on Arabic‐speaking immigrant  parents´ experiences of raising their children while  integrating in Sweden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Experiences of parenting in migration contexts undergo particular changes that develop various challenges. This qualitative study aims at exploring challenges and concerns of Arabic-speaking immigrant parents in Sweden regarding parenting while integrating into a migration context that differs from their own upbringing. Moreover, the study sheds light on how those challenges are negotiated. In order to answer my research questions, six parents, representing four families, were qualitatively interviewed and the collected data was thematically analysed. The results of this study show that Arabic-speaking immigrant parents face the following main challenges: ´acquisition of new knowledge about the host society´s language and culture´, ´balancing parents´ responsibilities inside and outside their houses´ and finally the ´lack of social network´. The results also emphasise that parenting challenges in migration contexts need intensified and productive cooperation between immigrant families and different parties in host societies to achieve the best interests of immigrant children and parents. Participants, in general, reflect an eagerness to implement their traditional parenting practices in ways that do not contradict to the standard parenting practices in the Swedish context. Finally, this study implies immigrant parents´ need to be recognised in host societies through respecting them and their children and considering their qualifications and the circumstances they have experienced before, during and after migration.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Israa Maher Attaalla-Understanding Parenting Challenges in a Migration Context
 • 18.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Between Tokenism and Self-Representation: Refugee-Led Advocacy and Inclusion in International Refugee Policy2020Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There have been increasing efforts at the international level to make migrants and refugees’ participation and inclusion in policy more meaningful. Yet, little is known on their perspectives about these possibilities and the outcomes of these efforts. Drawing on the case of one refugee-led initiative, the Network for Refugee Voice (NRV), in attending the drafting process of the Global Compact on Refugees (GCR), this paper describes the refugee-led advocacy approach to attaining meaningful participation and representation on high policy platforms, including the United Nations organizations. I examine NRV members’ experience of advocating for refugee inclusion against a background of recent international commitment to refugees’ meaningful participation. Based on interviews, my analysis identifies the achievements as self-evaluated by NRV members as well as the challenges they face while highlighting the obstacles and opportunities for a more inclusive international refugee policy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Kurdish guests or Syrian refugees? Identity, belonging and intra-ethnic displacement2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.
  Kurdish Guests or Syrian Refugees?: Negotiating Displacement, Identity and Belonging in the Kurdistan Region2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the conflict ongoing in Syria since 2011, many Syrian Kurds have been forced to leave their homes to seek safety and security in the Kurdistan Region of Iraq (KRI). Their displacement to KRI is a distinctive experience of migration as it has happened within an intra-ethnic setting of Syrian Kurds, as refugees, encountering Iraqi Kurds, as hosts. Sharing ethnic identification and imagination of a historical homeland but holding different nationalities, has turned identity and belonging into sites of contestation between the refugees and the hosts. Within this intra-ethnic setting of displacement, the study has investigated the construction of home and politics of identity and belonging among the refugees in relation to protection regimes and forms of inclusion and exclusion. This has been done through a content analysis of relevant policy and regulations for refugees in KRI and Iraq and a thematic analysis of individual narrative interviews with the refugees themselves. Research results from the policy analysis have indicated the lack of a comprehensive protection regime in Iraq and KRI, and the deployment of the ‘guests’ rhetoric towards the refugees as a responsibility evasion mechanism. Results from the interviews have revealed that home for the participants is plural, and it connects to Syria and Kurdistan to varying degrees. Their identity as Kurds is contested when their Syrianness is evoked with boundaries limiting their recognition to be both Syrian and Kurdish. Similarly, their belonging is challenged with their social position as refugees and their legal belonging to Syria. With this, they get involved into a continuum of politics of identity and belonging ranging between the situational demonstration of their Syrian identity and the role of ‘the successful Syrian refugee’, and the accentuation of their attachment to Kurdishness through belonging to Rojava. These politics have been discussed as reflecting a process of reconstructing Syrian Kurdish identity in the light of the experience of displacement and the intra-ethnic encounter. Contextualizing the research results in a wider perspective, it is argued that they carry further implications related to the Kurdish struggle with identity and belonging, not only in KRI, but in all the other parts of Kurdistan. 

 • 21.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Towards a Stateless Standpoint Epistemology2021Ingår i: Statelessness and Citizenship Review, ISSN 2652-1814, Vol. 3, nr 1, s. 113-119Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 22.
  Bahram, Haqqi
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McGee, Thomas
  Peter McMullin Centre on Statelessness, Melbourne Law School.
  Kurdes syriens : après l’exil, l’apatridie en Europe2021Ingår i: Plein droit, ISSN 0987-3260, Vol. 128, s. 15-18Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [fr]

  Des millions de Syriens ont demandé l’asile à l’étranger, d’abord dans les pays voisins puis en Europe occidentale. Parmi eux, de très nombreux Kurdes ont été rendus apatrides par l’État syrien. Confrontés à des systèmes d’asile européens peu au fait des questions d’apatridie, ils se heurtent à des difficultés parfois insurmontables pour faire reconnaître leur statut d’apatride, puis pour obtenir la naturalisation. Ces obstacles et cette impossibilité d’accéder à des solutions durables peuvent entraîner exclusion sociale et non-intégration au sein de la société d’accueil.

 • 23.
  Bajric, Azra
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Att skapa en invandrare: Hjältar, offer och förbrytare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en analys av svenska tidningars skrivelser kring verksamheten Sharaf Hjältar, en verksamhet tillsatt av den feministiska organisationen Elektra. I denna studie visar jag på hur bland annat invandrare, kultur samt kvinnoförtryck som sker bland svenska invandrare gestaltas i svensk media. Fokus har legat på att visa hur media, genom att stereotypifiera och stigmatisera kulturer, beteenden och identiteter skapar en bild av invandrare i det svenska samhället. Studien visar hur invandrare framställs som bland annat en homogen grupp som fungerar i kollektiva former samt hur invandrare sätts i en stark motsatsbild till ”svenskar” och ”svenskhet”. I studien behandlas således även konstruktionen av ”vi” och ”dom”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  Schierup, Carl-UlrikLinköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility2023Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility spells out a plea for utopia in a crisis-ridden 21st century of unequal development, exclusionary citizenship, and forced migrations. The volume offers a collection of critical essays on human rights movements, sanctuary spaces, and the emplacement of antiracist conviviality in cities across North and South America, Europe, and Africa. Each intervention proceeds from the idea that cities may accommodate both a humanistic sensibility and a radical potential for social transformation. The figure of the 'migrant' is pivotal. It expounds the prospect of transversal solidarity to capture a plurality of commonalities and to abjure dichotomies between in-group and out-group, the national and the international, or society and institutions. 

 • 25. Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  Schierup, Carl-Ulrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility. Introduction2023Ingår i: Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility / [ed] Martin Bak Jørgensen & Carl-Ulrik Schierup, Chicago: Haymarket , 2023, s. 1-22Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 26.
  Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  DEMOS, Aalborg Universitet, Denmark.
  Schierup, Carl-Ulrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Transversal Solidarities and the City: An Introduction to the Special Issue2021Ingår i: Critical Sociology, ISSN 0896-9205, E-ISSN 1569-1632, Vol. 47, nr 6, s. 845-855Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The special issue contributes to the exploration of transversal solidarities counterpoised to anexhausted neoliberalism on the one hand and a xenophobic populism on the other. It trackscontours of a multifarious countermovement, traversing ‘race’, class and gender, driven byreimaginings of the common and the renewal of democracy. The emphasis is on the understandingof contending urban justice movements, welcoming communities and their liaisons in a multiscale(local, national, transnational) perspective. A collection of theoretically informed papers discussescases from urban contexts of Europe and the United States, all riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by contending movementsfor social cum environmental sustainability. Exploring examples of social movements and formsof mobilisation in different contexts, the overarching aim is to retrieve options for transversalsolidarities transcending identities while focusing on commonalities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Special Issue: Transversal Solidarities and the City
 • 27.
  Barbarich, Chloe
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.
  Social Capital Theory and Highly-Skilled Female Migrants in the Swedish Workplace: A Qualitative Analysis2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden continues to prioritise highly-skilled migration while restricting low-skilled migration, idealising the highly-skilled migrant as being easier to integrate into the labour market and into Swedish society at large. This project answers to these assumptions by investigating the lived experiences of highly-skilled female migrants in Sweden through the lens of social capital theory. Through qualitative analysis, this project aims to determine what barriers or privileges exist for the subject-group when accessing and utilising social capital, focusing on the aspects of social networking and relationship building. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technischen Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Deutsches Zentrum für Altersfragen Berlin, Berlin, Deutschland.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns? Ältere Migranten im alternden Deutschland2012 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  In der Alternsforschung wurden Menschen mit Migrationshintergrund bisher weitgehend ausgeblendet und in der Migrationsforschung fanden ältere Menschen kaum Beachtung. Angesichts des zunehmenden Anteils Älterer in der Migrantenbevölkerung wird eine Verknüpfung der beiden Forschungszweige aber immer wichtiger. Das vorliegende Buch widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Altern unter Migrationsbedingungen und der Lebensqualität älterer Migrantinnen und Migranten. Auf der Basis theoretischer Reflexionen, empirischer Befunde und politischer Überlegungen bietet der vorliegende Band erstmals einen fundierten Überblick über den aktuellen Kenntnis- und Diskussionsstand im Schnittfeld der beiden Forschungsgebiete.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 29.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  German Centre of Gerontology, Berlin.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns?: Ältere Migrantinnen und Migranten in der Alter(n)s- und Migrationsforschung. Eine Einführung2012Ingår i: Viele Welten des Alterns?: Ältere Migranten im alternden Deutschland / [ed] Helen Baykara-Krumme, Andreas Motel-Klingebiel and Peter Schimany, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften , 2012, s. 11-42Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Bedeutung und Bedingungen des Alterns haben sich in den westlichen Industrieländern in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Altern als Veränderung über den Lebensverlauf und Altern als Lebensphase sind vielfältiger geworden. Zu dieser wachsenden Heterogenität trägt auch die Zunahme von Älteren mit Migrationshintergrund bei. Während in Wissenschaft und Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die Vielfalt der Wege in die Lebensphase Alter und die Verschiedenartigkeit der Lebenssituationen älterer Menschen in den vergangenen Jahren merklich zugenommen hat, rücken ältere Migrantinnen und Migranten bisher noch selten ins Zentrum des Interesses. Sie werden zwar aufgrund steigender Zahlen und Bevölkerungsanteile zunehmend wahrgenommen. Das Forschungsfeld ‚Ältere Migranten‘ im Schnittpunkt von Alter(n)s- und Migrationsforschung kann jedoch noch nicht als etabliert gelten – weder in Deutschland, noch in anderen europäischen Ländern, die eine ähnliche demografische Entwicklung erleben.

 • 30.
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market2008Ingår i: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, nr 3, s. 411-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

 • 31.
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden2007Ingår i: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, nr 3, s. 383-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

 • 32. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Behtoui, Alireza
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Unequal Opportunities: The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. För det andra analyseras vilken betydelse en stigmatiserad social identitet hos vissa invandrade har för tillgången till socialt kapital och i vilken grad ett ”underskott” av socialt kapital påverkar deras arbetsmarknadsutfall. Resultatet av de empiriska undersökningarna tyder på att invandrare och deras barn, efter kontroll för produktionsrelaterade variabler, har mindre tillgång till socialt kapital och därför sämre arbetsmarknadsutfall.

  Delarbeten
  1. Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  2004 (Engelska)Ingår i: Labour, ISSN 1121-7081, Vol. 18, nr 4, s. 633-660Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Abstract. This paper investigates labour-market performance for 'young people with immigrant backgrounds' and those 'born in Sweden with native-born parents' in the Swedish labour market. It focuses on young people who were aged 18–20 during 1990, and their labour-market status after 8 years, in 1998. The results indicate that young people of immigrant descent have lower annual wage income and are at higher risk of not being employed than those born in Sweden with native-born parents. Differences in human capital characteristics cannot explain these results. Other theories, which stress the effect of discriminatory behaviour and the power of social network composition, are discussed as alternative interpretations. Having one native-born parent is considered to be important to labour market success. However, having a native-born father rather than a native-born mother is associated with better labour-market achievement.

  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14146 (URN)10.1111/j.1121-7081.2004.00281.x (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
  2. Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  2008 (Engelska)Ingår i: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, nr 3, s. 411-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

  Nyckelord
  Job-Finding Methods; Social Networks; Immigrants; Swedish Labour Market
  Nationell ämneskategori
  Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14147 (URN)10.1080/13691830701880251 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
  3. The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  2007 (Engelska)Ingår i: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, nr 3, s. 383-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

  Nyckelord
  social capital, hiring process, immigrants
  Nationell ämneskategori
  Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14148 (URN)10.1080/14616690701314093 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-11-21 Skapad: 2006-11-21 Senast uppdaterad: 2020-01-22Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  School of Social Sciences, Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Boreus, Kristina
  Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Yazdanpanah, Soheyla
  School of Culture and Education, Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work2020Ingår i: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 43, nr 16, s. 155-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using quantitative and qualitative methods, this study investigates inequalities in occupational status and wages between native-born and foreign-born employees in elderly care institutions in Sweden. It finds that employees from Africa, Asia and Latin America - the "Global South" - are disadvantaged in both respects. Combinatory explanations of the inequalities are needed. The shorter work experience of foreign-born workers in the care sector plus the lesser value given to educational credentials obtained outside Sweden are among the factors related to human capital theory. Access to less-valuable resources in the workplace social networks of foreign-born employees is related to social capital theory. The processes that result in exclusion from powerful social networks, in turn, are found to be affected by discrimination in the workplace.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Boréus, Kristina
  Uppsala university, Sweden.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörn University, Sweden.
  Speaking up, leaving or keeping silent: racialised employees in the Swedish elderly care sector2017Ingår i: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 31, nr 6, s. 954-971Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Motstånd - valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Department of Social Sciences, Södertörn University, Sweden / Department of Social Anthropology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hertzberg, Fredrik
  Department of Education, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Jonsson, Rickard
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm, University, Stockholm, Sweden.
  León Rosales, René
  Mångkulturellt Centrum, Botkyrka, Sweden.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sweden: The Otherization of the Descendants of Immigrants2019Ingår i: The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education / [ed] Peter Stevens and A. Gary Dworkin, Cham: Palgrave MacMillan , 2019, 2, s. 999-1034Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter offers a systematic review of the literature on educational inequality and school attainments of immigrants’ offspring in Sweden. The review covers research conducted between 1990 and 2015 and critically examines how different research traditions explain this inequality. The chapter begins by mapping the key characteristics of the Swedish educational system together with Swedish immigration patterns. Thereafter, five major research traditions that explain educational inequality and ethnic background in Sweden are presented. These perspectives include (1) political arithmetic; (2) racism and discrimination; (3) language proficiency tradition; (4) school choice and school segregation; and (5) cultural and social capital and socio-historical contexts. The ‘political arithmetic’ tradition, which starts mainly from a positivistic approach and employs large-scale, quantitative research strategies, has focused on the individual and demographic characteristics of pupils. The main assumption of the other research clusters is that there are important contextual circumstances (beyond individual factors) which decisively affect the educational achievements of the descendants of immigrants. While often dominated by qualitative approaches, these types of research do sometimes include quantitatively designed studies. These research traditions take a more critical stance on government policies, which have produced an extremely segregated school system, and show the consequences of a concentration of children of families from vulnerable groups (economically disadvantaged and immigrant groups in marginalized neighborhoods) in schools with limited resources.

 • 36.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Södertörns högskola och Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Hertzberg, FredrikInstitutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.Neergaard, AndersLinköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Ungdomars fritidsaktiviteter - Deltagande, möjligheter och konsekvenser.2020Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Ungdomars fritidsaktiviteter studeras fritidsaktiviteter och dess betydelse för ungdomar. Vilka är engagerade i fritidsaktiviteter och vilka är det inte? Förstärker aktiviteterna skillnader mellan unga med olika klassbakgrund, etnicitet eller kön, eller kan de bidra till en positiv utveckling för unga från resurssvaga familjer? Forskningen om fritidsaktiviteter är ett växande fält inom pedagogik, psykologi, socialt arbete och sociologi. Boken vänder sig till studenter i dessa ämnen och till lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare samt övriga som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor - praktiskt och i forskning.

 • 37.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Social capital, status and income attainment in the workplace2012Ingår i: International journal of sociology and social policy, ISSN 0144-333X, E-ISSN 1758-6720, Vol. 32, nr 1/2, s. 42-55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to investigate the importance of social capital in the workplace. To be more precise, we ask whether access to social capital is associated with differences in the wages and status of employees within the organization.

  Design/methodology/approach - We used data from a case study of the status attainment of employees in a Swedish industrial firm.

  Findings - Results demonstrate that: (a) the socioeconomic background, gender and "migrant backgrounds" of employees have an impact on their access to resource-rich networks; and (b) there is a positive association between access to social capital and position in the organization, even after control for employees’ education and labor market experience.

  Research limitations/implications - The case study approach of the paper has its own characteristic limitations. At the same time the cross-sectional data open up the possibility of reverse causality. The analysis includes only individuals who were still working, while we know from the fieldwork that some former employees have taken early retirement or disability pensions due to occupational injury.

  Originality/value - The focus of the paper is on the process of status attainment of subordinate groups (individuals from lower socioeconomic groups, individuals with stigmatized migrant backgrounds, and women), which is an under-researched issue in organizational studies. Therefore, we ask whether the subordinate status of employees has an impact on their access to social capital in the place of work.

 • 38.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Nygård, Olav
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Ungdomar, socialt kapital och stratifiering2014Ingår i: Utbildning, arbete, medborgarskap / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2014, 2, s. 233-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Berggren, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Absurt försvar för rasister2017Ingår i: Ska man tala med nazister?: debatten kring Bokmässan och Nya Tider / [ed] Mikael Löfgren, Göteborg: Nätverkstan Kultur , 2017, Vol. Sidorna 245-247, s. 245-247Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Berggren, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Representation, Victimization or Identification. Negotiating Power and Powerlessness in Art on Migration2019Ingår i: Journal of Mediterranean Knowledge, ISSN 2499-930X, Vol. 4, nr 2, s. 113-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A commonplace idea, and worry, in much political art is the emphasis on how not to victimize the object/subject in artistic strategies, and the importance of portraying people as subjects with agency. The way to do this is it is often suggestedm is to allow for identification. This article asks if this strong idea might be shaped by an ameliorating guilt about victims, which in turn is partially informed by an inability to free the gaze from a hegemonic view of people as agents. Instead, the article looks at some contemporary artists who open for an opposite recognition, the radical lack of power for large groups within the global migration system, without attempts at temporary symbolic solutions. It will be argued that the recognition of powerlessness is and has always been a ground for political as well as artistic representation, mobilisation and solidarity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Högerpopulism – mellan populism och högerextremism?2013Ingår i: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber , 2013, 1, s. 199-229Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Migrationens och etnicitetens epok introducerar en rad begrepp som kan användas för att fördjupa förståelsen av en mängd fenomen och företeelser i samtiden, som på olika sätt kan länkas till frågor om migration och etnicitet. De begrepp som boken introducerar är etnicitet, migration, diaspora, medborgarskap, intersektionalitet, rasism, högerpopulism, social exkludering och informalisering.Bokens ämnesmässiga spännvidd gör den till viktig läsning för studenter och forskare inom en rad ämnen och utbildningar - såsom sociologi, statsvetenskap, socionom- och lärarutbildning.

 • 42.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Populism: protest, democratic challenge and right-wing extremism2015Ingår i: International migration and ethnic relations: critical perspectives / [ed] Magnus Dahlstedt, Anders Neergaard, London: Routledge, 2015, s. 169-199Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 43.
  Bergmark, Beatrice
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  The Vagabond Experience: A study of a Swedish travel narrative2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Vagabond experience - A study of a Swedish travel narrative, analyses cultural representations of travel destinations, in the context of the Swedish travel magazine Vagabond. Particular focus is made on how discourses about ‘the other’ are presented, especially in relation to the concepts Modernity, Time, Authenticity and Happiness. The theoretical framework consists of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s Discourse Theory, post-colonial theories, theories on neo-racism, authenticity within the tourism spectra and affective theory on happiness.

  The thesis concludes that the four concepts Modernity, Time, Authenticity and Happiness(which are used as nodal-points) are complex and functions differently depending on the context. The words are more often resulting in a perception of differences rather thansimilarities between locals and tourists, either in how the nodal points are connected to each other, or the comparison the narrator makes out of them regarding the ‘self’ and the ‘other’.

 • 44.
  Biela, Joachim
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Between logics of attractivity and migration management: Third-country national students’ application process to Sweden's Higher Education Institutions2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a context where Higher Education Institutions increasingly seek to attract students, this study follows the path of third country national students through their application process. Their particular status, situates them at the intersection between openness and closure. Between internationalization strategies that seek to attract them, and migration management policies that sometimes facilitate, sometimes restrain their movement. In a qualitative approach, it explores the application process’ different steps to Sweden's Higher Education Institutions. It uses Foucault’s governmentality, de Certeau’s strategies and tactics, along with Bourdieu’s understanding of capital, to analyze data issued from nine semi-structured interviews with third country national students, studying or recently graduate from Linköping’s University. Departing from students’ narratives on their application process to Sweden’s Higher Education Institutions, this study unravels the complex links between internationalization strategies and migration management, and how their disciplining effects appear throughout the application process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bjurström, Erling
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle – Tema Q. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode2016 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att se på och förhålla sig till smak. Detta är författarens utgångspunkt för förståelsen av det moderna smakspelet, vars utveckling och omvandlingar följs upp från 1700-talet fram till nutiden. Smaken analyseras från denna utgångspunkt som ett spel, vars föränderliga regler kartläggs och ställs i relation till det mänskliga omdömet och förståelsen av mänsklig praxis. Boken består av tre delar, en inledande essä kring tid, rytm och estetik, en omfattande mittdel där smakspelet dissekeras ur en rad olika infallsvinklar och en avslutande essä där en unik händelse i modets historia analyseras: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet. 

 • 46.
  Blanz, Franziska
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO).
  Solidarity research with Xochicuicatl e.V.: Exploring the dynamics between the organization its beneficiaries and the overall migrant group2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis project is an act of solidarity research with the Berlin based Latin American women’s organization Xochicuicatl. Along the idea that research should be based on the interests and needs of oppressed groups, the research design was developed in cooperation with the organization. The study centers on migration movements between Latin America and the Caribbean and Germany. Moreover, it investigates the dynamics of inner-outer interplay between the organization the beneficiaries and the overall migrant group. The main method isa qualitative content analysis of documents out of the organization’s archive. The organization’s response to transformations is thereby analyzed through action within invited (coping) and invented (resistance) spaces of citizenship. In this regard, the organization’s space is understoodas a subaltern counterpublic which enables a connection between coping and resistance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  LIU-IKOSEMS-A--2014--SE Franziska Blanz
 • 47.
  Bojanić, Sanja
  et al.
  Academy of Applied Arts, University of Rijeka, Croatia.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Sauer, Birgit
  Political Science, University of Vienna, Austria.
  Challenging cultures of rejection2022Ingår i: Patterns of Prejudice, ISSN 0031-322X, E-ISSN 1461-7331, Vol. 56, nr 4-5, s. 315-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, Bojanic, Jonsson, Neergaard and Sauer present a synthetic overview of the five country cases included in the special issue that analyse the emergence of cultures of rejection since 2015. In general, they discuss the conceptual framework of ‘Cultures of Rejection’, elaborated throughout the issue as a more encompassing approach that is sensitive to the values, norms and affects that underlie different or similar patterns of exclusion and rejection in different contexts. These cultures are located in the everyday lives of people. The article, therefore, first identifies contexts, objects of rejection­—often migrants and racialized Others, but also ‘the political’ or state institutions—narratives and components of cultures of rejection that we label reflexivity, affect, nostalgia and moralistic judgement. The contrasting reading of the five cases shows that people struggle for agency under precarious and insecure conditions, and fight against imagined enemies. As Bojanić, Jonsson, Neergaard and Sauer conclude, cultures of rejection mirror ongoing processes of neoliberal dispossession, authoritarization and depolitization that culminate in a wish for agency and resovereignization. Second, and based on this overview, trends in cultures of rejection are detected against different national contexts as well as against common trends of social and economic transformations and crises, such as, for instance, the COVID-19 pandemic. This results, finally, in a discussion of ways of challenging the cultures of rejection towards more democratic and solidaristic societies. One starting point might be the ‘re-embedding’ of the economy in society, that is, a more equal distribution of resources and future perspectives.

 • 48.
  Boochani, Behrouz
  et al.
  Faculty of Arts and Social Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australia.
  Tazreiter, Claudia
  Faculty of Arts and Social Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australia.
  Notes on exile: Behrouz Boochani in conversation with Claudia Tazreiter2019Ingår i: Australian Journal of Human Rights, ISSN 1323-238X, Vol. 25, nr 3, s. 370-375Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 49. Boochani, Behrouz
  et al.
  Tazreiter, Claudia
  University of New South Wales, Australia.
  Tofighian, Omid
  University of New South Wales, Australia.
  The multiple faces of the people smuggler2021Ingår i: Smuggled: An illegal history of journeys to Australia / [ed] Ruth Balint, Julie Kalman, Sydney: NewSouth Publishing , 2021, s. 176-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Boréus, Kristina
  et al.
  Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Behtoui, Reza
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörns högskola.
  Motstånd - valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården2016Ingår i: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, s. 240-265Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 508
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf