liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adelmann, Kent
  Lärarutbildningen, Malmö högskola.
  Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar –kulturella, språkliga och mediala möten2010Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här konferensen pekar på en enastående utveckling och utvecklingspotential för SMDI. Svenska med didaktisk inriktning kan numera betraktas som ett etablerat forskningsområde och har ett nära samarbete med motsvarande systerorganisationer i Danmark (Netværk for forskning i dansk-fagenes didaktik, DaDi) och Norge (Nettverk for norskdidaktisk forskning, NNDF). Konferensen i Malmö samlade 174 deltagare från de nordiska länderna och innehöll fyra plenarföredrag samt 49 sektionsföredrag, vilket visar både styrka och bredd.

  De 15 bidrag som presenteras i den här forskningsrapporten omfattar de fyra plenarföreläsningarna (av Jens Elmelund Kjeldsen, Caroline Liberg, Kathleen McCormick och Jon Smidt) samt elva av sektionsföredragen. Texterna handlar om många olika slags möten. Det kan gälla kulturella möten i det heterogena klassrummet (McCormick) eller i de nordiska kursplanernas språk- och litteraturundervisning (Hägerfelth & Skarstein). Och det kan gälla språkliga möten med lyssningens ABC (Adelmann) eller med postmoderna läromedel mellan tradition och fönyelse (Dahl). Eller mediala möten med de mediekulturella förändringarnas konsekvenser för läsreceptionen (Elmfeldt & Persson). Men även krockar, mellan mediering via PowerPoint eller retorik (Kjeldsen).

  Här finns svenskämnets territoriella utbredning i mötet med den moderna ungdomsskolan (Martinsson). Och här finns de lärarstuderandes möte med skolverkligheten (Östlundh) och elevernas möte med nationella prov i årskurs 3 (Borgström & Yassin). Eller lärarens möte med olika  skrivutvecklingsperspektiv på yrkesinrikade gymnasieprogram (Westman), seriernas potential i svenskundervisningen (Mehrstam) eller olika didaktiska läsarter (Bringéus). Och här byggs det broar mellan modersmålsskrivande och skrivande i alla andra ämnen (Smidt), och mellan en språkbaserad ämnesundervisning och en ämnesbaserad språkundervisning (Liberg). Men det varnas också för faran med bro-metaforen, som kan konstruera kulturella olikheter istället för att konstruera mening som bygger på våra likheter (Penne).

 • 2.
  Adibi Dahaj, Marjan
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Analyzing Learners' Language Awareness in Written Production: Product-Oriented vs. Process-Oriented Approaches2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Writing is one of the four skills that students learning a foreign language are supposed to acquire, and writing often has an important role in the language classroom. Furthermore, in the field of cultural and arts education, a process-oriented approach is considered essential for learning. However, even though we see an increased interest in emphasizing the writing process, in reality, what is often commented, discussed and graded is the final outcome - the product. Consequently, features of the writing process, like fluency, revisions, and pauses, are not considered. This thesis explores what information about the writing process might add to the picture. In this manner, the current study investigates the writing process of advanced Swedish EFL (English as a Foreign Language) learners through keystroke logging programme.

  With the increased use of word processing tools, and not least with the development of keystroke logging tools, we now have the possibility to take also the details of the writing process into account. As Spelman Miller and Sullivan (2006:1) point out,

  “[a]s an observational tool, keystroke logging offers the opportunity to capture details of the activity of writing, not only for the purposes of the linguistic, textual and cognitive study of writing, but also for the broader applications concerning the development of language learning, literacy, and language pedagogy”.

  In the present study, a keystroke logging programme named Inputlog has been used, which allows researchers to get a better understanding of writing processes as well as cognitive processes during writing (Lindgren & Sullivan, 2002).

 • 3.
  Afram, Eliane
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  La percepción de métodos didácticos en la enseñanza del español comolengua extranjera: Análisis cualitativo sobre la percepción de los alumnos de los métodos gramática- traducción,método situacional y método comunicativo2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Nuestra tesina trata de indagar en cómo piensan los alumnos de bachillerato sobre los métodos didácticos elegidos para aprender una lengua extranjera. El objetivo de esta tesina es investigar tres métodos didácticos; método gramática- traducción, método situacional y método comunicativo, comprobar si los estudiantes los utilizan, y cuál les resulta más útil y por qué. Hemos investigado qué opinan los alumnos con la ayuda del método cualitativo a través de entrevistas cualitativas. Podemos decir que los alumnos utilizan los métodos hasta cierto punto en su enseñanza. Piensan que todos los métodos tienen sus aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos y negativos están repartidos de manera igual entre los métodos didácticos.

 • 4.
  Afram, Eliane
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ordinlärning i främmande språk: En forskningsöversikt om effekten av implicita och explicita metoder.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När man lär sig ett nytt språk så är det ytterst viktigt att kunna ha ett brett och varierat ordförråd. Elever somstuderar engelska som andraspråk eller främmandespråk, eller ett annat modern språk, ställs alltid inför kravet attexpandera sitt ordförråd. Uppsatsen ämnar ge en mer allmän klarhet och bringa förståelse för ordinlärningsprocessenoch dessutom undersöka vilken metod, implicit eller explicit, som leder till ett ökat ordförråd. En systematiskforskningsöversikt genomfördes, och totalt ingick 10 empiriska artiklar som analyserades och kategoriseradessystematiskt. Resultatet visade på en variation gällande studiernas slutsatser på viken metod som är effektivast.Däremot visar resultatet klart och tydligt vikten av att inkludera explicit metod i undervisningen för att effektiviseraordinlärningen speciellt vid läsning.

 • 5.
  Afzali, Parichehr
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Globalization Now and Later. A Study of Interactive Argumentation among EFL Learners2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People usually commence an argument in hope for persuading the other party. These arguments can be a part of their job or personal life, which may influence the life of people around them or sometimes in case of a political debate, can affect lives of millions of people. The situation can get more challenging if the argument is produced in a language other than someone's mother tongue and in this respect, language proficiency can be of great value to them. One of the most important goals of language teaching classes is to teach the students of foreign languages how to develop information processes in order to express themselves. In the present study, the performance of seven students who study English in a private language school in Iran, is analyzed in a debate on 'globalization'. These Farsi speaking learners of English as a Foreign Language (EFL) used some collaborative and individual strategies in the process of interactive argumentation. It can be said that this debate met the requirements of a 'pro et contra' (for and against) argument mentioned by Naess (2005). The views that are in favor of the debate's subject are mentioned as well as the views against it. It does not seem to have a conclusion and the views were not weighed against each other, they were merely introduced and both sides were indicated. This mainly took place due to of lack of time to consider all the aspects of the arguments. Therefore, it can be maintained that the result of this argumentation was 'globalization now and later'. According to Hirsch's 'minimal model of ideal interactive argumentation', this may seem to be a terrible situation, but in fact it is "a very realistic assumption to make about argumentation as an on-going interactive enterprise" (1987: 440).

 • 6.
  Ahlstrand, Pia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Bjärle, Karin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Har utlandsadopterade barn språkproblem?: En undersökning om vad föräldrar och pedagoger anser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur stor kunskap pedagoger har om utlandsadopterade barn och deras eventuella språkproblem. De frågeställningar vi ämnade besvara var bland annat vad litteraturen skriver om utlandsadopterade barns språk. Vi ville också ta reda på vad föräldrarna till de utlandsadopterade barnen hade för åsikter om deras barns eventuella språkproblem och hur dessa barnen fått den hjälp de rimligtvis behöver. Vi arbetade enligt trianguleringsmetoden och arbetet inleds med en litteraturstudie, där vi redogör för den forskning vi tagit del av. Därefter följer en enkätundersökning där 15 föräldrar till utlandsadopterade barn deltog. Metoddelen avslutas med intervjuer av fem pedagoger. Resultatet visar att föräldrarna, efter hårt arbete, fick den hjälp som barnet behövde, exempelvis genom att få hjälp av en logoped eller talpedagog. Resultatet visar även att lärarna i vår undersökning inte hade någon större kunskap om utlandsadopterade barns språkproblem.

 • 7.
  Ahlsén, Elisabeth
  et al.
  Göteborgs Universitet.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Språk, hjärnan och kognition2012In: Kognitionsvetenskap / [ed] Jens Allwood & Mikael Jensen, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 437-552Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap - att förstå hur människor tänker. Den spänner därmed över ett brett tvärvetenskapligt fält som inrymmer filosofi, lingvistik, psykologi, antropologi, datavetenskap och neuro­vetenskap. Författarna beskriver hur ämnet har vuxit fram och hur man kan studera kognition utifrån filosofiska, psykologiska och neurovetenskapliga aspekter. Även språkvetenskapliga och sociala aspekter på tänkande presenteras. Författarna tar dessutom upp relationen mellan mänskligt tänkande och djurs tänkande, samt utvecklingen av kognition från barndom till vuxen ålder. Avslutningsvis berörs flera aspekter av tänkande i förhållande till teknologi, både som stöd för tänkande och som simulering av tänkande.

  Boken vänder sig till studenter som läser introduktionskurs eller grundkurs i kognitionsvetenskap, men är även lämplig för beteendevetenskapliga eller språkinriktade utbildningar. Den kan även vara av intresse för alla som vill förstå mer om mänskligt tänkande.

 • 8.
  Ahrenberg, Lars
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Automatisk textanalys i språkprofessionerna1999In: Samtal och språkanvändning i professionerna: Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997 / [ed] Per Linell, Lars Ahrenberg, Linda Jönsson, Uppsala: ASLA , 1999, p. 19-32Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Ahrenberg, Lars
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Positions vs. precedences as primitives of constituent order1999In: Saetningsskemaet i Generativ Grammatik / [ed] Per Anker Jensen og Peter Skadhauge, Kolding: Institut for Erhvervssproglig Informatik og Kommunikation, Syddansk Universitet , 1999, p. 1-30Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Ahrenberg, Lars
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Precedenser eller positioner för beskrivningen av svenskans ledföljd.1999In: Svenskans beskrivning 23: Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén, Lena Rogström, Lund: Lund University Press , 1999, p. 19-27Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Ahrenberg, Lars
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Swedish prepositions are not pure function words2017In: Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies, 22 May, Gothenburg, Sweden / [ed] Marie-Catherine de Marneffe, Joakim Nivre, and Sebastian Schuster, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017, Vol. 135, p. 11-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As for any categorial scheme used for annotation, UD abound with borderline cases. The main instruments to resolve them are the UD design principles and, of course, the linguistic facts of the matter. UD makes a fundamental distinction between content words and function words, and a, perhaps less fundamental, distinction between pure function words and the rest. It has been suggested that adpositions are to be included among the pure function words. In this paper I discuss the case of prepositions in Swedish and related languages in the light of these distinctions. It relates to a more general problem: How should we resolve cases where the linguistic intuitions and UD design principles are in conflict?

 • 12.
  Ahrenberg, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  Merkel, Magnus
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  On translation corpora and translation support tools: A project report.1996In: Languages in Contrast. : Papers from a Symposium on Text-based Cross-linguistic Studies, Lund 4-5 March 1994 / [ed] K. Aijmer, B Altenberg & M. Johansson, Lund: Lund University Press , 1996, p. 185-200Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Ahrenberg, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Merkel, Magnus
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Språkliga effekter av översättningssystem.1998In: Svenskan i IT-samhället. / [ed] Olle Josephsson, Uppsala: Hallgren & Fallgren , 1998, p. 96-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur förändras det svenska språket av datorer och IT-teknik? Hur påverkas svenska ord, meningar och texter? Ett tiotal språkvetare diskuterar vad ordbehandlare, e-post, internet och s.k. "översättningsmaskiner" kan få för konsekvenser för svenskan. Analyser och resonemang kring en mängd exempel från både myndighetsbrev och chattare på nätet

 • 14.
  Algotsson, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Transgression and Tradition: Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. Concrete examples of the heroine’s gender transgressions are put forward, but also her compliance to the traditional gender roles summed up in three roles or themes: the angel in the house, the female visitor and the refined lady.

  This essay also provides a didactic approach on working with North and South and the topic of Victorian gender norms in the upper secondary school. The relevance of and reasons for reading literature in school are also presented. The didactic chapter offers a concrete lesson plan on how to work with the theme of Victorian gender norms, which may develop students’ emphatic skills and also make them aware of ties between themselves and people that lived a long time ago.

 • 15.
  Algotsson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wilhelmsson, Cornelia
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Litteratursamtalet som didaktiskt verktyg: Forskningslägets förändring mellan 2005 och 20152015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera forskningen om muntlig bearbetning av skönlitteratur mellan 2005 och 2015. Ett speciellt fokus har legat på forskningen mellan 2010 och 2015, detta för att ge en överblick över forskningens aktuella läge och troliga utveckling. I ljuset av det katastrofala resultatet i PISA-undersökningen 2012 valde vi att rikta fokus mot litteratursamtalets läsutvecklande möjligheter och den forskning som bedrivits på området. För att studien ska ha hög yrkesrelevans har studerats benämningar och modeller för bearbetningen, men också konkreta effekter av bearbetningen och hur man rent praktiskt uppnår dessa på bästa sätt i undervisningen. Studien har genomförts med utgångspunkt i en systematisk litteraturstudie och har tagit avstamp ur ett sociokulturellt perspektiv. Det har framkommit att bearbetningen av skönlitteratur har flera olika benämningar vilket kan orsaka förvirring, och flertalet modeller och teorier, både nya och äldre, har presenterats. De goda effekterna av den muntliga bearbetningen kan summeras i två teman: läslust och läsutveckling. För att dessa effekter ska uppnås bör ett dialogiskt klassrumsklimat råda, enligt forskarna, vilket i praktiken har visat sig svårt. Forskarna ägnar dessutom stort utrymme till aspekter kring lärarens roll och dennes frågeställningar. I jämförelse med tidigare forskning (såsom Chambers, Langer och Dysthe) framkom att liten del av senare forskning går emot den tidigare, snarare har forskningen blivit mer specifik samt till viss del öppnat upp för nya former av litteratursamtal.

 • 16.
  Ali, Yasmin
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Säberg, Maja
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Fostering Students’ Oral Communication Skills in the Second Language Classroom: Främja elevers muntliga kommunikationsförmågor i andraspråksklassrummet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This   thesis was carried out with data collected from a school in the south of India and written by two students becoming teachers of English. The aim of   this thesis is to find out how a teacher can foster and develop student’s   oral communication skills so that they have the ability, willingness and   confidence to speak English. The thesis is based upon the following research   questions:

  • What   factors, according to the students and teachers, are important for developing   and fostering oral communication skills?
  • What speaking activities did the students   and teacher find important for developing and fostering oral communication skills?

  The main findings of this study showed that the teachers found a comfortable environment,   expansion of vocabulary, letting students choose their own topics and importance of good communication skills important when fostering students’ oral communication skills. The students in this study expressed that choosing topics and feeling comfortable in natural communicative situations was important for the development of their oral communication skills: This study, as well as previous studies, found that a teacher can in fact help students increase both their motivation and confidence by planning lessons revolving around topics that are of interest to students, as well as give them the scope to choose their own topics when practicing oral communication activities. Furthermore, the result for the second research question showed that there were several speaking activities that the teachers and students found important for developing and fostering oral communication skills. Some of these were everyday activities which increased their vocabulary, carrying out speeches that allowed the students to choose topics and role-play, such as debates.

 • 17.
  Ali, Yasmin
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Säberg, Maja
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  The Effects of ‘Flipping’ a Classroom with the Focus on Teaching English as a Second Language2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature review analyses what advantages and disadvantages can be gained by utilizing the flipped classroom method. The Swedish curriculum has been taken into consideration when conducting this review in order to see whether the method is compatible with the aim of the subject of English in the Swedish upper secondary school. Two key principles behind the flipped classroom are ‘active learning’ and ‘student-centered learning’. These key principles have been discussed and contrasted with the terms: ‘passive learning’ and ‘teacher-centered learning’. Acknowledging the fact that it is a challenge to engage students in their own learning as well as have them realize the benefits of doing so, this paper also highlights the advantages of implementing technology tools in the classroom where one can meet the needs of the students of today. The results of this literature review show that there are many advantages when utilizing the flipped classroom method. For example, the flipped classroom creates well-suited environments where discussions can take place, as the in-class activities aim at all students being engaged, applying concepts and sharing ideas. However, the results also show some disadvantages that may come when converting to a flipped classroom. Some of these are that the flipped model takes adjustment time, students need to adapt to the transition to a flipped classroom,and preparing online lessons is time consuming. Furthermore, both students and teachers need to learn how to use the new technology that comes with the flipped classroom model.

 • 18.
  Almquist, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ett effektivt verktyg? Om explicit läsförståelseundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter två olika läsförståelsemodeller, Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction, har på elevers läsförståelse. Den metod som användes i studien var kvalitativ textanalys som applicerades på 7 forskningsartiklar. Resultatet visar att modellerna gett effekt, i olika åldrar, länder och grupper. Detta resultat visar att Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction är effektiva modeller att arbeta med för läsförståelseutveckling.

 • 19.
  Almquist, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Övriga världen: Om svensklärares arbete med litteratur från skilda delar av världar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur svensklärare arbetar med litteratur från övriga världen, hur de tolkar styrdokumenten, vad de anser att en text ”från övriga världen” kan vara, hur de väljer litteratur och vilka syften de ser med arbetet. Denna kvalitativa studie bygger på intervjuer av sex svensklärare verksamma i år 7-9 i grundskolan. Resultatet visar att lärarna ansåg att litteratur från övriga världen ska handla om ett annat land eller kultur och bör vara författad av någon som kommer från eller har stor erfarenhet av landet som beskrivs. Ett syfte med arbetet var att eleverna skulle få förståelse för sig själva och för andra människor, kulturer och länder genom att ta del av olika perspektiv, erfarenheter, känslor och tankar. Detta i sin tur kunde syfta till att motverka rasism, nazism, främlingsfientlighet och fördomar. Öva läsförståelse, lästeknik, allmänbildning, upplevelse och verklighetsflykt var andra syften som framkom. Litteraturen som användes på skolorna kom från olika länder även om en övervägande del var av västerländskt ursprung. Skolbiblioteket, kollegor, internet, nationella proven i svenska, nobelpristagare i litteratur och lärarens privata läsning var inspirationskällor när lärare skulle välja litteratur. Arbetssätt med litteratur var ofta tema, läsning - i grupper, enskilt eller högt- med efterföljande diskussion eller frågor att besvara.

 • 20.
  Almqvist, Louise
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Doloresvariationer: Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. På grund av fokuseringen på könsskillnader är det alltså främst heterosexuella relationer som behandlas, men även överträdelser från detta inom verken är av stor vikt. Jag kommer även analysera hur verken mottagits, vilka diskussioner som kommits att föras om dem inom kritiken. För att rättvisare kunna jämföra verken och mottagandet har jag valt att fokusera på enbart svenska verk och mottagandet i Sverige. Verken är tidsmässigt utspridda över 35 år, då jag även velat undersöka om man kan se någon förändring i attityden till dessa frågor över tid.

  En av romanerna som kommer att behandlas är Larssons ovan nämnda Autisterna, där det alltså rör sig om en äldre man och en flicka, ur mannens perspektiv. Detta kommer att sättas i relation till en roman som enligt Witt-Brattströms premisser ”ger flickan en röst”: Darling River (2010) av Sara Stridsberg (f.1972). Här får man bland annat följa den 13- till 30-åriga Lo, som frivilligt har sex med ett flertal betydligt äldre män. Vad gäller relationer där kvinnan är äldre kommer jag använda mig av Liknelseboken (2013) av Per-Olov Enquist (f.1934), där den 15 åriga Per-Olov har frivilligt sex med den 51-åriga Ellen, och Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig (2000) av Kerstin Thorvall (1925–2010), där den 40- till 50-åriga Kerstin har samlag med ett flertal villiga män i 20-års åldern.

  Uppsatsen kommer alltså att behandla sexuella relationer med betydande åldersskillnader i bred bemärkelse, inte enbart vad som vanligtvis skulle diskuteras i samband med pedofili. Detta för att kunna problematisera vad kring vad kön och ålder har för betydelse för uppfattningarna om sexuella relationer: vem som ses som ett barn, vem som uppfattas som ett subjekt, och vad som anses vara sjukligt eller ett övergrepp. I alla verk är det dock minst 20 år mellan parterna, och den yngre parten beskrivs upprepade gånger som ett barn.

 • 21.
  Almqvist, Louise
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metafysik för vilddjur: En ekokritisk läsning av Donna Tartts The Secret History2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturen i The Secret History beskrivs både som en ytlig omgivning, som instinkter och lagar, som material eller fenomen. Det ges uttryck både för hur människor kan kontrollera och använda sig av den, och hur det är någonting som står över oss. Detta kan tyda på att naturen, istället för att vara någonting annat än människan, är ett intrikat system av påverkan som vi innefattas i. Samtidigt skiljs dock människan från naturen genom språket, där ord som mänskligt, kultiverat, artificiellt och rationellt får sin betydelse i motsättning till djuriskt, primitivt, naturligt och instinktivt. Djuriskhet skildras tillexempel både någonting som finns inom alla människor, och något som skiljs ifrån det mänskliga genom att benämnas som djuriskt. Romanen kan således sägas vara väldigt realistisk i dagens samhälle med ”complex and contradictory attitudes to ’nature’ and our place within it”. Samma sak gäller huvudpersonerna och händelserna i boken. Drivet bakom backanalen är att förlora det rationella och mänskliga jaget, att helt gå upp i det primitiva och djuriska, i naturen. De upphöjer det irrationella, samtidigt som de närmar sig detta rationellt. De försöker använda sig av kulturen för att komma närmare naturen, de försöker forcera fram det naturliga. De avslöjas som förljugna så till den grad att det kan anses vara deras sanna natur. Romanen efterliknar en tragedi men innehåller även element från den kritiska komedin. Allting blir komplext och motsägande, det går således inte att läsa ut något entydigt svar på hur man ser på eller använder sig av naturen, utan det är just komplexiteten som förmedlas. Även om berättelsen går ut på att bli en del av, eller inse att vi är, en del av naturen, så visar dessa ständiga motsättningar på hur vårt tänkande och vårt språk sätter upp hinder för att fullständigt kunna gå upp i naturen, eftersom allt tänkande och talande om naturen kräver att vi distanserat oss från den. Människorna är alltså i grunden en naturlig varelse, men som skiljer sig från den i ögonblicket de reflekterar över naturen, det blir alltså en slags metafysik för vilddjur. Även om Tartts roman således inte ger någon entydig bild av naturen eller ger anspråk på att vara sann mot någon slags objektiv natur kan den i högsta grad anses vara sann mot vår komplexa och motsägande syn på, diskurs om, och användning av naturen. 

 • 22.
  Al-Saffar, Cherine
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Widman, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Litterär kompetens i klassrummet: En undersökning av metoder och verktyg för att arbeta med skönlitteratur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. De tre delarna kompletterar varandra och är alla lika nödvändiga. Ett flertal metoder inom läsning, skrivande och samtal tas upp som olika sätt att utveckla dessa. Studien visar på att flera metoder med fördel kan användas för att utveckla respektive kompetens, och att lärarens roll påverkar vilken kompetens som utvecklas. Uppsatsen är baserad på både forskning inom området och erfarna lärares tillvägagångssätt. 

 • 23.
  Alshammari, Rama
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication, Modern Languages.
  La critique réaliste de Flaubert et Maupassant sur la situation de la femme à travers les personnages d'Emma et de Jeanne2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Le réalisme, d’après Larousse, est une « [t]endance littéraire et artistique du XIXe s., qui privilégie la représentation exacte, tels qu'ils sont, de la nature, des hommes, de la société ». Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle les problèmes sociaux, comme les conditions de travail, le manque de logements et d’argents, influencent l’art et la littérature. Beaucoup d’écrivains français ont représenté la réalité dans leurs oeuvres.

  Dans ce mémoire, j’ai choisi d’étudier Madame Bovary de Gustave Flaubert et Une vie de Guy de Maupassant parce que les auteurs décrivent la réalité et le pessimisme qui existent dans la vie du XIXe siècle. Ils s’opposaient au romantisme parce qu’ils se tournaient vers la science et vers les aspects matériels pour représenter la réalité et n’accordaient aucune importance à la rêverie et à la sensibilité. De plus, ces deux romans ont un point commun, tous deux racontent l’histoire d’une femme romantique qui souhaite avoir une bonne vie comme dans ses rêves. Ce sont deux romans qui parlent de la situation de la femme à cette époque-là.

  Flaubert a été critiqué après avoir publié son oeuvre Madame Bovary en 1857 parce qu’il exprimait avec honnêteté, ce qui était interdit dans la société. En racontant l’histoire d’Emma, il fait une peinture où il décrit la situation dans la société, la vérité dure de la vie et des gens à travers son personnage Emma Bovary qui est l’héroïne. Son chef-d’oeuvre était plus précisément considéré comme une mauvaise image de la femme par la société parce qu’elle cherchait l’amour avec d’autres hommes que son mari.

  En 1883, presque 30 ans plus tard, Une Vie a été publié. L’auteur, Maupassant, et son oeuvre étaient influencés par Flaubert et son oeuvre ressemblait aux idées et presque même à l’histoire de Madame Bovary. Dans son roman, il crée une image du pessimisme de sa société à cette époque-là en la montrant dans la vie de son héroïne, Jeanne.

  Ce mémoire va analyser les traits réalistes chez Flaubert et Maupassant, c'est-à-dire les choses sur lesquelles dépendent les deux auteurs pour expliquer le plus parfaitement possible la réalité. Cela peut impliquer la description en détail du milieu et l’analyse des personnages. Mais le but principal ou l’objectif de ce mémoire est de montrer comment Madame Bovary et Une Vie dépeignent, à l’aide de l’esthétique réaliste, la condition féminine au XIXe siècle à travers les personnages d’Emma et de Jeanne. C'est-à-dire de montrer l’image réaliste, par le point de vue de Flaubert et Maupassant, concernant la situation de la femme. Pour réaliser l’objectif de mon mémoire, je ferai une comparaison entre les deux héroïnes de Madame Bovary et Une Vie où j’analyserai, à l’aide des questions posées ci-dessous, la représentation de la situation de la femme de ce siècle. Je présenterai également le point de vue social, en ce qui concerne la condition féminine, selon lequel elle est un objet soumis à l’influence de la société. Flaubert et Maupassant, montrent le destin tragique des deux héroïnes qui peut se produire pour de nombreuses raisons ; d’une part, il y a des facteurs sociaux comme les lois, les moeurs et les traditions, d’autre part, il y a le manque de compréhension pour les sentiments et les personnalités des femmes. Les deux oeuvres sont donc une critique réaliste de l’époque qui est expliquée à travers la personnalité des personnages, Emma et Jeanne.

  Les questions seront donc : Est-ce que les personnages (qui peuvent être vus comme des représentants de la femme du XIXe siècle) sont victimes de ce siècle où elles doivent subir et obéir aux lois ? Est-ce qu’elles sont vraiment faibles et dépendantes des hommes qui dominent leur vie? Est-ce que Flaubert et Maupassant ont réussi à décrire, dans leurs romans, la situation de la femme pour critiquer leur société et pour montrer le pessimisme et la souffrance de leur époque à travers la condition de vie des deux héroïnes? Les deux romans répondent-ils donc à la définition du réalisme ? Alors en répondant à ces questions et en étudiant les deux personnages, on introduit la vision des deux écrivains sur le rôle de la femme dans leur société.

  J’ai trouvé de nombreux de recherches et d’articles qui traitent le sujet de réalisme. D’autres étudient la condition féminine dans la société en générale et même dans la littérature française. L’une des articles que j’ai trouvés utile pour approfondir l’objectif de ce mémoire, c’est par exemple l’article de Kuzucu Hamza « Deux conceptions de maternités : Madame de Renal et Madame Bovary ». Il montre la conception de la maternité chez la femme et comment ce sujet est traité par des auteurs dans la littérature.

  Avant de commencer à écrire sur ce sujet, je ferai tout d’abord une introduction au réalisme et ses thèmes principaux pour qu’on comprenne pourquoi et comment les deux auteurs écrivent pour montrer leurs idées dans leurs écritures. Puis, je présenterai les idées dominantes concernant la situation de la femme au XIXème siècle. Et après, je ferai une analyse de la personnalité des deux héroïnes qui peut donner, selon les deux auteurs, une représentation du réalisme dans ces deux oeuvres.

 • 24.
  Alyasiri, Inaam Hassan Rauf
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unfolding Correction Sequences in Classroom Interaction and its Relevance to Face-work2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses correction sequences in classroom interaction when teachers correct students’ erroneous answers. The focus of this paper is the relevance between types and techniques of correction used by teachers to correct students’ answers and face-work. The study explains face-work necessity in classroom interaction since it increases students’ motivation to participate in classroom activities.  

 • 25.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bridging the gap to those who lack: intercultural education in the light of modernity and the shadow of coloniality2013In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 21, no 2, p. 279-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic courses on interculturality have become a rapidly growing discipline in the West, where supranational bodies such as the European Union and UNESCO promote intercultural education as a path towards improved global cultural relations. Through interviews with students who completed a university course on interculturality, this essay investigates the tenets of interculturality and problematises whether this discourse merely reproduces a classificatory logic embedded in modernity that insists on differences among cultures. The argument put forward is that in the analysed context, interculturality tends to reproduce the very colonial ideas that it seeks to oppose. In doing so, interculturality reinforces the collective ‘we’ as the location of modernity by deciding who is culturally different and who is in a position that must be bridged to the mainstream by engaging in intercultural dialogue.

 • 26.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Indianer, erövring och slaveri: Representerad historiesyn i svenska och colombianska läroböcker2008In: Fönster mot språk och litteratur, Karlstad: Karlstad University Press , 2008, p. 77-91Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Aman, Robert
  University of Glasgow, Glasgow, Scotland.
  Swedish Colonialism, Exotic Africans and Romantic Anti-Capitalism: Notes on the Comic Series Johan Vilde2016In: Third Text, ISSN 0952-8822, E-ISSN 1475-5297, Vol. 30, no 1-2, p. 60-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The award-winning Johan Vilde comic series deals with what has been referred to as a concealed part of Swedish history – namely Sweden’s involvement in the slave trade during the seventeenth century. The protagonist is a cabin boy on a Swedish merchant ship who is forced to escape after being accused of mutiny. After jumping ship, he floats ashore in Cabo Corso – located in modern-day Ghana – where he is eventually adopted by a local clan and grows up in an African kingdom. From there, he will go on to witness the harshness and brutality of the slave trade with his own eyes. Comprising four albums published between 1977 and 1982, the comic aligns itself with, and is a prime popular cultural example of, what can be classified in broad terms as a wave of international solidarity movements in Sweden. What this essay discusses is how the anti-colonial and anti-capitalist underpinnings of the Johan Vilde series rekindle a much older Romanticist position. This essay will argue that this well-intended ethically dimension of attempting to subvert the imperially established border between civilisation and where the wild things roam also relies on a position produced by colonial discourse. 

 • 28.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The EU and the Recycling of Colonialism: Formation of Europeans through intercultural dialogue2012In: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 44, no 9, p. 1010-1023Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present essay focuses on problematizing the European Union’s claim that interculturaldialogue constitutes an advocated method of talking through cultural boundaries—inside as wellas outside the classroom—based on mutual empathy and non-domination. More precisely, theaim is to analyze who is being constructed as counterparts of the intercultural dialogue throughthe discourse produced by the EU in policies on education, culture and intercultural dialogue.Within the Union, Europeans are portrayed as having an a priori historical existence, whilethe ones excluded from this notion are evoked to demonstrate its difference in comparison to theEuropean one.The results show that subjects not considered as Europeans serve as markers of themulticultural present of the space. Thus, intercultural dialogue seems to consolidate differencesbetween European and Other—the‘We’ and ‘Them’ in the dialogue—rather than, as in line withits purpose, bringing subjects together.

 • 29.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The Phantom Comics and the New Left: A Socialist Superhero2020Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book is about the Phantom in Sweden, or more correctly: about Sweden in the Phantom. Socialist Superhero uncovers how a peripheral American superhero – created in 1936 by author Lee Falk and artist Ray Moore – that has been accused of both racism and sexism has become a national concern in a country that several researchers have labelled the most antiracial and gender equal in the world. When a group of Swedish creators set up their official production of licensed scripts to The Phantom comic in 1972, the character is redefined through the prism of New Left ideology where the plots, besides aiming to entertain readers, also inform the reader about the righteousness and validity of the dominant ideological doctrine among the Swedish public at the time, which also impacted on the government’s foreign policy.

  Through a series of close readings of the comic books, alongside fan writing, cultural criticism, political documents, and interviews with creators and editors of The Phantom comic book, The Phantom Comics and the New Left’s various thematic chapters discuss how topics such as foreign aid and poverty elimination, guerrilla warfare and postcolonialism, socialism and equality are expressed on the pages of the comic book, along with the fight against apartheid, the construction of a cooperative society in the jungle and the Phantom’s self-affirmed role as spokesperson for then Prime Minister Olof Palme. What will be seen is how the common denominator is ideology: the Phantom reflects values, and embodies a dominant political point of view, of how Sweden sees itself and its role in the world.

 • 30.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Chronicles of the English Language in Pakistan: A discourse analysis of milestones in the language policy of Pakistan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, I will be investigating educational policies with a focus on English as a medium of instruction. The medium of instruction in Pakistan varies with respect to each province and the social status of the school. Consequently, English is not taught only as a foreign language but is a medium for upward mobility.

  I will be investigating the chronicles of English as a medium of instruction in Pakistan both before and after the partition (1947) of British India. I have selected three phases: the mid-eighteenth century, the 1970s and the present decade. I will be tracing the similarities and differences in the language policies of these eras, and identifying any patterns which transcend these eras. I shall deal with each phase separately with a brief introduction and the rationale for their selection.

  The Colonial period which I have marked as an important phase is before 1857; the First War of Independence (also called the War of Mutiny). This is a period of the British East India Company Rule, and indirect involvement of the British Crown. My thesis revolves around the principle that language policy of an alien origin has played an important role in South Asian history which segregated between the colonized and the colonizer, which later turned to the segregation of the masses on the basis of Anglicised and non-Anglicised. I will also be looking at this segregation, in the LPP documents of the present decade as well.

  The language policy of the 1970s will be analyzed for the patterns in contrast with the present decade. The 1970s in Pakistan are a period of extraordinary chaos, beginning with a language-based separatist movement in East Pakistan gaining independence in 1971, the execution of a deposed elected prime minister and a nationalist language policy. Here, I would like to shed light on the reason of my label “nationalist” for this policy , as this was the only policy which determined, and made some concrete steps towards the establishment of Urdu as a medium of instruction, and Zia’s reinforcement of Urdu as a symbol of nationalism and Islam. But ironically this could not be implemented, in its true spirit either. This policy will not be dealt in detail, but the effect of its annulations on the present decade, if any.

  This decade will also be analyzed for patterns linked to the past colonial trajectories and the continuity of policies in favour of the English language as a medium of instruction. I will also be investigating the link between the present decade in relation to the interplay between colonial and Post- colonial influences.

  I would also like to bring forth the research carried on Pakistan’s language policy. The research carried on colonial India is vast, with researchers like Robert Philipson, and his influential book Linguistic Imperialism (1992). Pennycook (2001) also sheds light on the introduction of English language in colonial context and its implications.

  My contribution in this field is the comparison between the colonial and post-colonial policies with, Discourse Analysis. The selection of the policies of 2008 is also an advancement in this paper, which has helped in looking at the current policies in Pakistan.

 • 31. Order onlineBuy this publication >>
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Doing Language Policy: A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. The main purpose of the study is to shed light on some of the distinguishing features of how a target-language-only policy is materialised in situ in a foreign language classroom. The study demonstrates the relative ease with which teachers and pupils uphold a strict language policy in the classroom, but also the considerable interactional work that is done, by both teachers and pupils, in cases where upholding the policy becomes problematic. An interactional phenomenon which arises in such cases is language policing, where the teacher or pupils restore the policy-prescribed linguistic order. Such sequences are analysed in detail. The study increases our understanding of how language policy is lived out in practice, through interaction in the classroom.

  List of papers
  1. Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom
  2013 (English)In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 4, no 2, p. 151-167Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This article examines what we call micro-level language policy-in-process – that is, how a target-language-only policy emerges in situ in the foreign language classroom. More precisely, we investigate the role of language policing, the mechanism deployed by the teacher and/or pupils to (re-)establish the normatively prescribed target language as the medium of classroom interaction in the English as a foreign language classroom of an international school in Sweden. Using ethnomethodological conversation analysis, we have identified a regular three-step sequence for language policing: (1) a (perceived) breach of the target-language-only rule, (2) an act of language policing and (3) an orientation to the target-language-only rule, usually in the guise of medium switching to the target language. Focusing primarily on teacher-to-pupil policing, where the teacher polices pupils’ (perceived) use of their L1 (Swedish), we identify three different categories of teacher-policing. These categories are based on particular configurations of features deployed in the three steps, such as initiator techniques (e.g.reminders, prompts, warnings and sanctions) and pupils’ responses to being policed (e.g. compliance or contestation).

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2013
  Keywords
  conversation analysis, classroom interaction, practiced language policy, code-switching, language policing.
  National Category
  Specific Languages Learning
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-96370 (URN)10.1080/19463014.2013.783500 (DOI)
  Available from: 2013-08-15 Created: 2013-08-15 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
  2. Self-policing in the English as a Foreign Language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Self-policing in the English as a Foreign Language classroom
  2013 (English)In: Novitas-ROYAL, ISSN 1307-4733, E-ISSN 1307-4733, Vol. 7, no 2, p. 84-105Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The present study explores how classroom participants invoke a monolingual target-language policy in an English as a foreign language (EFL) classroom, specifically focusing on one method of doing language policy through self-initiated language policing sequences, which I have called self-policing. Language policing refers to the mechanism deployed by the teacher and/or the pupils to (re-)establish the normatively prescribed medium of classroom interaction (Amir & Musk, 2013; cf. Bonacina & Gafaranga, 2011). The data comes from sequential analyses of 20 hours of video recordings in grades 8 & 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007-2010. Drawing on Auer (1984) and Gafaranga’s (1999) organisational code-switching framework, this study sheds light on how teachers and pupils self-initiate a switch to English in their interactions. As will be demonstrated, both teachers and pupils, while orienting to the English-only norm, use a three-step sequence for language policing.

  Keywords
  Classroom interaction, code-switching, conversation analysis, language policy, English as a Foreign Language (EFL), language in education policy (LIEP)
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-100197 (URN)
  Available from: 2013-10-30 Created: 2013-10-30 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  3. Pupils Doing Language Policy: Micro-interactional insights from the English as a foreign language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Pupils Doing Language Policy: Micro-interactional insights from the English as a foreign language classroom
  2014 (English)In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 8, no 2, p. 93-113Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this paper, we examine instances of the methods pupils deploy to do language policy in an English as a foreign language classroom in Sweden, where there is a locally practised English-only rule. Although we exemplify some more tacit methods of constructing a monolingual classroom (Slotte-Lüttge 2007), we focus primarily on instances where pupils police other pupils and on occasion even the teacher, when they are perceived not to be upholding the rule. This blatantly explicit method of pupils doing language policy, which we term language policing, generally serves to (re-)establish and maintain English as the medium of interaction and instruction. The data for this study consists of video-recordings of 18 EFL lessons in an International Swedish school and was collected in grade 8 and 9 classes (15-16 year olds) between the years 2007-2010. In order to reveal the interactional orientations of the participants in situ (Seedhouse, 1998:101), conversation analysis has been used to identify and analyse naturally occurring cases of pupils doing language policy. By discussing the analyses with reference to different policing trajectories, how participants employ a range of initiator techniques, and the nature and distribution of their policing methods, for example, we elucidate the empirical basis for our subcategories of pupil- initiated policing. We also relate language policing practices to the maintenance of a monolingual classroom and conclude that establishing and maintaining the English-only rule “sufficient[ly] for all practical purposes” is a routine matter (cf. Zimmerman 1971:227), since little language policing is needed to maintain it. In cases where the language rule is breached, both pupils and teacher play an active role in (re-)establishing themonolingual classroom.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, 2014
  Keywords
  Conversation Analysis, practiced language policy, language policing, English as a Foreign Language (EFL), codeswitching.
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-109347 (URN)
  Available from: 2014-08-14 Created: 2014-08-14 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
 • 32.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language policing the purist and monolinguist beliefs in the English as a Second Language classroom2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  English is the official policy in the school (under observation) for English as a Second Language (ESL) Classroom. However, the participants here actually police each other’s and their own language choice to accomplish this language policy. Language policing here refers to the collaborative co-construction and orientation of the participants to the micro-level language policy in situ. The participants’ indigenous way of interpreting the official policy is negotiated, challenged and accomplished online. The official policy of the classroom is based on purist and monolinguist belief which entails that “English-only” is spoken in the classroom both by the teacher and the pupils. Swedish is deemed as a forbidden language. To keep “English-only” rule, however, alternate practices of policing emerge to avoid Swedish in the class. The study highlights the alternate practices displayed by the participants which emerge because of language policing.

  The empirical data of the study comprises of over 20 hours of video recordings of ESL classrooms in an International Swedish school. The data was collected between the years 2008-2010 in the grades 8 and 9. There are 17 incidences of language policing in the data. The English language teachers of this particular school follow an “English-only” policy which is enforced through a point system.

  The study aims to contribute to the research in the micro orientation of the second language (L2) classroom (Hellermann, 2008; Cekaite, 2006; Seedhouse, 2004). It is also an attempt to see how through talk and actions participants defy the policies in practice that are monolinguist and purist.

  References

  Cekaite, A. (2006) Getting started: Children’s participation and language learning in an L2 classroom. Tema Barn: Linköping Studies in Arts and Science.

  Hellermann, J. (2008) Social Actions for Classroom Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

  Seedhouse, P. (2004) The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective. Oxford. Blackwell.

 • 33.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The co-construction and negotiation of micro level language policy in an English as a second language classroom2010Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Amir, Alia
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Musk, Nigel
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Modern Languages. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom2013In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 4, no 2, p. 151-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines what we call micro-level language policy-in-process – that is, how a target-language-only policy emerges in situ in the foreign language classroom. More precisely, we investigate the role of language policing, the mechanism deployed by the teacher and/or pupils to (re-)establish the normatively prescribed target language as the medium of classroom interaction in the English as a foreign language classroom of an international school in Sweden. Using ethnomethodological conversation analysis, we have identified a regular three-step sequence for language policing: (1) a (perceived) breach of the target-language-only rule, (2) an act of language policing and (3) an orientation to the target-language-only rule, usually in the guise of medium switching to the target language. Focusing primarily on teacher-to-pupil policing, where the teacher polices pupils’ (perceived) use of their L1 (Swedish), we identify three different categories of teacher-policing. These categories are based on particular configurations of features deployed in the three steps, such as initiator techniques (e.g.reminders, prompts, warnings and sanctions) and pupils’ responses to being policed (e.g. compliance or contestation).

 • 35.
  Amundin, Mats
  et al.
  Kolmården Wildlife Park.
  Hållsten, Henrik
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlgren, Jussi
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Molinder, Lars
  Carnegie Investment Bank, Swedden.
  A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation2017In: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017 / [ed] Angela Dassow, Ricard Marxer & Roger K. Moore, 2017, p. 31-32Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.

 • 36.
  Ananthakrishnan, Gopal
  et al.
  Centre for Speech Technology, KTH, Stockholm, Sweden.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, The Institute of Technology.
  Peters, Gustav
  Forschungsinstitut Alexander Koenig, Bonn, Germany.
  Mabiza, Evans
  Antelope Park, Gweru, Zimbabwe.
  An acoustic analysis of lion roars. II: Vocal tract characteristics2011In: Proceedings from Fonetik 2011, Quarterly Progress and Status Report TMH-QPSR, Volume 51, 2011, 2011, p. 5-8Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper makes the first attempt to perform an acoustic-to-articulatory inversion of a lion (Panthera leo) roar. The main problems that one encounters in attempting this, is the fact that little is known about the dimensions of the vocal tract, other than a general range of vocal tract lengths. Precious little is also known about the articulation strategies that are adopted by the lion while roaring. The approach used here is to iterate between possible values of vocal tract lengths and vocal tract configurations. Since there seems to be a distinct articulatory changes during the process of a roar, we find a smooth path that minimizes the error function between a recorded roar and the simulated roar using a variable length articulatory model.

 • 37.
  Anderson, Victoria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Language Learner Autonomy: Both Sides of the Coin: A study of EFL teachers' and students' perceptions of autonomy in Spain2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learner autonomy has become the latest buzzword in the world of EFL pedagogy and practice, but what do contemporary practitioners and learners of EFL understand by learner autonomy, what do they believe it is, and do they consider it to be valuable? The purpose of this mixed-methods study in Spain is to garner teacher and student perceptions of this popular notion – to identify and compare their beliefs and understandings of autonomous learning and learners within the Spanish EFL context. Specifically, we are focused upon a comparative interpretation of the desirability and feasibility of autonomous learning habits, decisions and abilities. Research findings extracted through both an online questionnaire and six follow-up interviews demonstrate that teachers and students share predominantly positive views of autonomy, however students are more enthusiastic about extending their decision-making in the classroom than their learning abilities and capacities. Several gaps between teacher/student perceptions, and desirability/feasibility are identified, with teachers' data also serving to suggest several possible restrictions upon autonomy that may stunt it's progression in the EFL classroom.

 • 38.
  Andersson, Alexzandra
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Jönsson Segrell, Claudia
  Skräcken i läromedlen: En studie av skräcklitteratur i läroböcker för Svenska 22019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroböcker är en stor del av svenskundervisningen, men det är inte helt enkelt att avgöra vilka läroböcker som ska väljas i en uppsjö av läromedel. Denna studie behandlar skräcklitteratur i aktuella läroböckers epokstudier anpassade för Svenska 2. Skräck är en populärlitterär genre som är en stor del av ungdomars läsvanor, samtidigt som den finns representerad i flertalet läroböcker. Skräckkapitlet fungerar därför som ett stickprov av hur läroböckerna är uppbyggda. Genom att analysera utvalda läroböcker besvaras frågeställningarna:

  • Hur presenteras skräckkapitlen i skrift och bild?
  • Vilka klassrumsaktiviteter och läsarter främjas av läromedlens upplägg?
  • Vilka litterära verk och författare återkommer i de utvalda läromedlen och hur förhåller sig urvalet till begrepp som kanon och kulturarv?

  Analysen landar i en diskussion om författarens stjärnroll, problematiken med korta utdrag och vilka verk och författare som utgör en återkommande ”skräckkanon”.

 • 39.
  Andersson, Alexzandra
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Segrell, Claudia
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Monster i klassrummet: Fantasy och skräck i gymnasiets litteraturundervisning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare har svårt att välja och motivera sina val av litteratur i svenskundervisningen. Frågan är om de ska använda sig av endast kanonlitteratur, eller även populärlitteratur som skräck och fantasy. Syftet med denna studie är att skapa kunskap om och diskutera vad forskningen uttrycker om fantasy- och skräcklitteratur i gymnasieundervisningen, samt vilka möjligheter och problem sådan litteratur kan medföra. Arbetet bygger på dessa frågeställningar: – Hur ser forskningen på användandet av fantasy och skräck i litteraturundervisningen? – Kan lärare öka elevers motivation till att läsa med hjälp av populärlitteratur såsom fantasy och skräck, och i så fall hur? – Vad kan litteraturundervisning utifrån elevernas läsvärldar få för konsekvenser? För att besvara frågeställningarna granskades litteratur och forskning från 1980-talet och framåt. Resultat visade att skräck och fantasy ofta ingår i kanonlitteratur och därför inte kan uteslutas ur klassrummet. Lärares litteratursyn påverkar litteraturvalet i stort och därför bör syftet med läsningen vara tydligt. Vidare visar resultatet att det finns flertalet aspekter av fantasy och skräck som kan motivera elever i klassrummet. Däribland metoden språngbräda, där populärlitteraturen fungerar som en väg till kanonlitteratur.

 • 40.
  Andersson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Nycklar till kommunikation: Möjligheter och hinder i arbetet med elever med tal- och språksvårigheter som använder alternativ och kompletterande kommunikation2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har sitt fokus på gymnasiesärskolan och dess individuella program och syftet har varit att med fokus på ämnesområdet språk och kommunikation inspirerad av en fenomenografisk ansats undersöka, jämföra och kategorisera vad några speciallärare och specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter. Vilka metoder och material används i arbetet med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter undersöks i studien samt vad speciallärarna och specialpedagogerna som deltar i studien uppfattar behöver utvecklas i sitt arbete för att förbättra möjligheterna till kommunikation när de arbetar med elever som har tal- och språksvårigheter.

  I resultatet framkommer fem kategorier av uppfattningar som deltagarna i studien uppfattar som möjligheter och hinder i deras arbete med kommunikation med elever som har språk- och kommunikationssvårigheter. Kommunikationsvägar till kommunikation, Elevens kommunikation - det sociala samspelet, Omgivningen, Samverkan och samarbete samt den ”Den röda tråden”. Resultaten visar att på de gymnasiesärskolor som deltagit i studien arbetar och erbjuder man olika multimodala kommunikationssätt och man tar i de allra flesta fall vid, där de andra skolorna slutade i arbetet med kommunikation. Stora möjligheter finns när insatser för kommunikationsutveckling har kommit igång tidigt och alla som arbetar och har arbetat kring barnet jobbar på samma sätt med kommunikationen. En svårighet som kan uppfattas som ett hinder är när en elev kommer till skolan utan något fungerande kommunikationshjälpmedel eller när metoden som används inte fungerar. Det är viktigt att omgivningen använder AKK i sin kommunikation till barnet samt att omgivningen runt barnet för stöd och utbildning så att de kan träna barnet i sin kommunikationsutveckling. Erfarenhet och utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går som en röd tråd genom alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt att man som personal har när man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter. Skolors insatser kring språk och kommunikation skiljer sig. Vissa skolor har hittat en gemensam röd tråd som man jobbar efter medan andra skolor saknar den och där finns en önskan om en gemensam kunskapsbank som man tillsammans står på och som man jobbar efter. Där det finns gemensamma strategier för hur man på skolan arbetar med att få sina elever att förmedla sig. 

 • 41.
  Andersson, Ellinor
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur på mellanstadiet2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att redogöra för de för- och nackdelar som finns med att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur i undervisningen i engelska på mellanstadiet. Jag ville se om skönlitteratur kan vara ett möjligt alternativ, eller ett komplement, i dagens språkundervisning.

  En stor del av arbetet grundar sig på litteraturstudier. Jag har även valt att basera mitt arbete på en praktisk del, då jag själv testat att arbeta med engelskspråkig skönlitteratur i en årskurs sex. Resultaten av denna testperiod grundar sig dels på mina egna observationer men även på utvärdering av arbetet i klassen, enkätfrågor, kortskrivning om läsningen samt även djupare intervjuer med fyra elever.

  Mitt arbete har fått mig att dra slutsatsen att det är praktiskt genomförbart att arbeta med autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Undersökningarna visar att läsningen upplevdes som ett positivt inslag i elevernas engelskundervisning. Majoriteten av eleverna såg läsningen som ett roligt och lärorikt arbetsprojekt och deras arbetsglädje var stor. Samtidigt har jag funnit att arbete med autentisk engelskspråkig skönlitteratur ställer stora krav på lärarens arbetsinsats. Vidare finns det hinder för denna typ av arbete av ekonomisk och praktisk art. Kritiska röster mot läsning av skönlitteratur som metod, hävdar att en sådan arbetsmetod kan vara alltför svår och inte ge eleven tillräckliga grammatiska grunder.

 • 42.
  Andersson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Rusanganwa, Joseph
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kagwesage, Anne Marie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Learning within a multilingual context: The case of Higher Education in Rwanda2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate strategies employed by students, lecturers and academic administrators to facilitate learning within a university in Rwanda. On a political level, the potential of linguistic diversity is a tool for nation building and, in times of globalization, access to information, communication, technology and business with international communities. However, on a societal and individual level, using foreign media of instruction may hamper the implementation of targeted goals.

  The focus of this study is on how students handle the linguistic diversity they are exposed to. The research tools used to gather data are questionnaires, interviews and audio-recorded group work. The data were analysed drawing upon theories related to learning in multilingual settings. Findings show that language diversity has a great potential of facilitating learning, thus emphasizing the complementarities rather than the exclusion of languages used in Rwanda. However, what the participants described as “lack of background knowledge” might be a sign of an underlying language problem, where students memorise lecturers’ notes and reproduce them during any kind of evaluation, without questioning and reflecting on the material in order to convert information into knowledge.

 • 43.
  Andersson, Johanna
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Heterosexuella skådespel i Margareta av Navarras Heptameron2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study I am analyzing how categories of sexuality and gender are represented in Marguerite de Navarre’s Heptameron. I have narrowed the object of study down to two of the seventy-two novellas; number forty-seven and forty-three, and to four of the ten devisants; Oisille, Parlamente, Hircan and Dagoucin. The theoretical frame is taken from Judith Butlers Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) and Undoing Gender (2004) and from Thomas Laqueurs Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud (1990). Butler’s aim is to deconstruct terms such as feminine and masculine, which function as imagined normalization categories due to power relations. In Undoing Gender she asks: “If I am a certain gender, will I still be regarded as part of the human? Will the ‘human’ expand to include me in its reach? If I desire in certain ways, will I be able to live?” These questions are of great importance for my study, which presents how the categories of sexuality and gender can be negotiated in the equalized frame Marguerite de Navarre creates for her ten devisants and novellas. At the same time I assess how every attempt to go beyond the boundaries of norms fails due to a norm of heterosexuality, which constrains the binary categories of man and woman.

  There are four main discourses by which the heterosexual norm is internalized by the devisants in Heptameron: the Christian, the aristocratic, the patriarchal and the neo-platonic. I suggest that each of the four devisants that I have studied represents one of these discourses. Since there are no definitive lines or definitive conclusions reached in the discussions among them it would be more correct to say that all the discourses effect all of the devisants to some extent, but that all the devisants act through a main discourse when he/she express his/her individual opinions.

  When the devisants in the frame leave it to the reader to come to a conclusion about right or wrong behavior for men and women, they are still rather set in their own opinions and, also, quite unforgiving. It is my contention that the novellas create more room for negotiations of the sexual and gender roles than the frame. In novella forty-three a woman acts within the role of the active, hence masculine, part of a love affair, and novella forty-seven tells the story of a parfaicte amytié between two men. But it is also obvious that these attempts to stress and break the norms of sexuality and gender are unsuccessful, once again due to the fixed norm of heterosexuality which constrain the binary categories of man and woman. In the novellas these very failures put the norms under stress, since they point out the very problem with the determination of sexual and gender categories which were prevalent during the Renaissance.

  I conclude my results by returning to Butler’s question above; “If I desire in certain ways, will I be able to live?” In Heptameron one can always find a chance to try a different way, but in the end only the heterosexual desire in which man and woman are in dichotomy survives.

 • 44.
  Andersson, Peter
  et al.
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Holmberg, PerInstitutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.Lyngfelt, AnnaInstitutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.Nordenstam, AnnaInstitutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs univeristet / Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå Tekniska universitet.
  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden: Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 20132014Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att göra olikheter till en poäng var utgångspunkten för 2013 års konferens. Det var därför som vi gick ut med uppmaningen att se och forska utifrån olika perspektiv i vår inbjudan till konferensen; vi önskade såväl metodologisk mångfald som intersektionella perspektiv för att utveckla den  ämnesdidaktiska forskning som rör skolämnena svenska, norska, danska och finländska. Konferensen, som ägde rum den 5 och 6 december 2013 i Göteborg utgjorde den fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4) och den elfte konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11).

  Uppmaningen gav resultat. De svenska, norska, danska och finska forskningsbidragen som efter extern granskning och urval publiceras i Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden visar något av den bredd som finns inom språk- och litteraturdidaktisk forskning i Norden. Mångfaldstematiken framträder tydligast i den avdelning av volymen som fått rubriken ”Klassrummens mångfald”. Vad som här fokuseras är inte oväntat mångfalden av olika språk bland eleverna i Norden. De nordiska länderna har naturligtvis aldrig varit språkligt homogena områden, men det finns idag, inom såväl politik, pedagogisk profession som vetenskap, en bred samstämmighet om att undervisningen ska ta hänsyn till att en stor del av eleverna har andramodersmål än majoritetsspråket.

  Att undvika alla former av homogenisering när elever diskuteras framstår som centralt i sammanhanget. Flera av författarna riktar därför på mikronivå intresset mot vad som för enskilda elever får betydelse i deras möten med skolans språk- och litteraturundervisning. Detta kunskapsintresse låter sig väl förenas med undersökningar av den mångfald av texter, semiotiska resurser och digitala verktyg som elever med olika modersmål använder sig av för att skapa mening. Just den här dimensionen av mångfald understryks framförallt av de artiklarna i volymens inledande del, ”Texternas mångfald”.

  I volymens sista del, ”Mångfald i synsätt”, har några artiklar samlats som tillsammans lyfter fram den mångfald av olika forskningsperspektiv som ryms inom fältet svenska, norska och danska med didaktisk inriktning. Detta ska ses som en programförklaring: vi vill inte argumentera för samling kring ett enda forskningsparadigm utan istället uppmuntra till att fältets olika vetenskapstraditioner utvecklas såväl teoretiskt som metodologiskt. Ännu finns mycket kvar att utveckla genom en mångfald av samarbeten.

 • 45.
  Andersson, Therése
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Mellanstadieelevers attityd till svensk grammatik. En jämförelse mellan mellanstadieelevers grammatikuppfattning 1985 och 20022002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är många elever i vår skola som förknippar svenskundervisningen med tråkiga grammatiklektioner. Mitt syfte är att i detta arbete söka svar på bland annat Har det alltid funnits grammatikundervisning i den svenska skolan?, Har Lpo förändrat inställningen till grammatik? och Uppfattas grammatik som tråkigt och något nödvändigt ont? Min undersökning bygger på en enkätundersökning gjord av Göran Strömqvist 1985. Jag har utfört en liknande undersökning för att se om det har skett någon förändring sedan Lpo 94:s tillkomst om mellanstadieelevers inställning till grammatik.

 • 46.
  Andersson, Tina
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Eriksson, Carolina
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Learning in a language that isn't one's own: the case of Jamaica A Minor Field Study2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  In this study, titled Learning in a language that isn't one's own - the case of Jamaica, our intention is to give a picture of what the language situation in Jamaica is like. English is the official language in Jamaica, but it is coexisting with Jamacian Creole, which is not admitted as a official language, but it is the language of the people. In this study we try to point out possible factors that have created the language situation of Jamaica. We have mostly focused on the situation at school, all teaching is supposed to be in English. We have observed attitudes among pupils and teachers to English and Jamaican Creole. We will also give general explanations of the terms Pidgin and Creole and we will give a brief history background of Jamaica.

 • 47.
  Andrén, Mats
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Multimodal constructions in children: Is the headshake part of language?2015In: Gesture, ISSN 1568-1475, E-ISSN 1569-9773, Vol. 14, no 2, p. 141-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish children’s use of the headshake from 18 to 30 months shows a developmental progression from rote-learned and formulaic coordination with speech to increasingly more flexible and productive coordination with speech. To deal with these observations, I make use of the concept of multimodal constructions, to extend usage-based approaches to language learning and construction grammar by inclusion of the kinetic domain. These ideas have consequences for the (meta‑)theoretical question of whether gesture can be said to be part of language or not. I suggest that some speech-coordinated gestures, including the headshake, can be considered part of language, also in the traditional sense of language as a conventionalized system.

 • 48.
  Andrén, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blomberg, Johan
  Lund University, Lund, Sweden.
  Children’s use of gesture and action with static and dynamic verbs2018In: Language, Interaction and Acquisition, ISSN 1879-7865, E-ISSN 1879-7873, Vol. 9, no 1, p. 22-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigates the use of gestures by 18-, 24- and 30-month-old Swedish children, as well as their practical actions in coordination with verbs. Previous research on connections between children’s verbs and gestures has mainly focused only on iconic gestures and action verbs. We expand the research foci in two ways: we look both at gestures and at practical actions, examining how the two are coordinated with static verbs (e.g. sleep) and dynamic verbs (e.g. fall). Thanks to these additional distinctions, we have found that iconic gestures and iconic actions (the latter in particular) most commonly occurred with dynamic verbs. Static verbs were most commonly accompanied by deictic actions and deictic gestures (the latter in particular). At 30 months, deictic bodily expressions, including both gestures and actions, increased, whereas iconic expressions decreased. We suggest that this may reflect a transition to less redundant ways of using bodily expressions at 30 months, where bodily movement increasingly takes on the role of specifying verb arguments rather than expressing the semantics of the verb itself.

 • 49.
  Anshelm, Jonas
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Industrisamhället och det folkliga kulturarvet: ett tema i Martin Kochs författarskap1993Report (Other academic)
 • 50.
  Anwar, Obaidullah
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  “Misunderstanding in Telephone Interaction”: A Qualitative Study of how Non-native Interactants Manage Misunderstanding in a Mediated Communication2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study contributed to study how Chinese and Pakistani interactants in 10 telephone conversations, despite their different cultural backgrounds and different speech habits, managed miscommunications and misunderstandings in their communications. It focused on various aspects that hurdle the inter-subjectivity and progressivity of talk between the interlocutors during the telephone interactions. The purpose behind the data collection for this research on miscommunication and (mis)understanding was to obtain audio recordings of real life telephonic conversation in which misunderstanding or reduced understanding as well as not understanding occurred. Out of 10 audio-recordings, the researcher chose the ones in which the participants were Chinese and Pakistani interactants in such a way that the telephone communication always took place cross culturally i.e. between a Pakistani person on one side and a Chinese person on the other. They used English as medium of communication. The participants of the study were introduced with their initials for the purpose of anonymity. Although the conversational corpus had a small size, yet suitably designed analyses aiming at finding the misunderstandings with the help of clear-cut proofs and solid evidences in the transcripts; could yield the required results. The recordings were then transcribed using the Ian Hutchby and Robin Wooffitt’s transcription glossary.The following research questions were designed for the study:1. What is the background of the miscommunication in the recording?2. What proof do the transcripts provide for the miscommunication?3. How does miscommunication emerge?4. How is miscommunication negotiated by the speaker and the recipient?5. What makes an interactional unit a trouble source?Different softwares like Audacity, CLAN, ELAN and Sound Forge will be used for repeated listening and then transcribing purpose. Finally, the data will be analyzed using procedures used specifically in the field of CA.

1234567 1 - 50 of 1151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf