liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 334
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Algotsson, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Transgression and Tradition: Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. Concrete examples of the heroine’s gender transgressions are put forward, but also her compliance to the traditional gender roles summed up in three roles or themes: the angel in the house, the female visitor and the refined lady.

  This essay also provides a didactic approach on working with North and South and the topic of Victorian gender norms in the upper secondary school. The relevance of and reasons for reading literature in school are also presented. The didactic chapter offers a concrete lesson plan on how to work with the theme of Victorian gender norms, which may develop students’ emphatic skills and also make them aware of ties between themselves and people that lived a long time ago.

 • 2.
  Almqvist, Louise
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Doloresvariationer: Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. På grund av fokuseringen på könsskillnader är det alltså främst heterosexuella relationer som behandlas, men även överträdelser från detta inom verken är av stor vikt. Jag kommer även analysera hur verken mottagits, vilka diskussioner som kommits att föras om dem inom kritiken. För att rättvisare kunna jämföra verken och mottagandet har jag valt att fokusera på enbart svenska verk och mottagandet i Sverige. Verken är tidsmässigt utspridda över 35 år, då jag även velat undersöka om man kan se någon förändring i attityden till dessa frågor över tid.

  En av romanerna som kommer att behandlas är Larssons ovan nämnda Autisterna, där det alltså rör sig om en äldre man och en flicka, ur mannens perspektiv. Detta kommer att sättas i relation till en roman som enligt Witt-Brattströms premisser ”ger flickan en röst”: Darling River (2010) av Sara Stridsberg (f.1972). Här får man bland annat följa den 13- till 30-åriga Lo, som frivilligt har sex med ett flertal betydligt äldre män. Vad gäller relationer där kvinnan är äldre kommer jag använda mig av Liknelseboken (2013) av Per-Olov Enquist (f.1934), där den 15 åriga Per-Olov har frivilligt sex med den 51-åriga Ellen, och Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig (2000) av Kerstin Thorvall (1925–2010), där den 40- till 50-åriga Kerstin har samlag med ett flertal villiga män i 20-års åldern.

  Uppsatsen kommer alltså att behandla sexuella relationer med betydande åldersskillnader i bred bemärkelse, inte enbart vad som vanligtvis skulle diskuteras i samband med pedofili. Detta för att kunna problematisera vad kring vad kön och ålder har för betydelse för uppfattningarna om sexuella relationer: vem som ses som ett barn, vem som uppfattas som ett subjekt, och vad som anses vara sjukligt eller ett övergrepp. I alla verk är det dock minst 20 år mellan parterna, och den yngre parten beskrivs upprepade gånger som ett barn.

 • 3.
  Almqvist, Louise
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metafysik för vilddjur: En ekokritisk läsning av Donna Tartts The Secret History2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturen i The Secret History beskrivs både som en ytlig omgivning, som instinkter och lagar, som material eller fenomen. Det ges uttryck både för hur människor kan kontrollera och använda sig av den, och hur det är någonting som står över oss. Detta kan tyda på att naturen, istället för att vara någonting annat än människan, är ett intrikat system av påverkan som vi innefattas i. Samtidigt skiljs dock människan från naturen genom språket, där ord som mänskligt, kultiverat, artificiellt och rationellt får sin betydelse i motsättning till djuriskt, primitivt, naturligt och instinktivt. Djuriskhet skildras tillexempel både någonting som finns inom alla människor, och något som skiljs ifrån det mänskliga genom att benämnas som djuriskt. Romanen kan således sägas vara väldigt realistisk i dagens samhälle med ”complex and contradictory attitudes to ’nature’ and our place within it”. Samma sak gäller huvudpersonerna och händelserna i boken. Drivet bakom backanalen är att förlora det rationella och mänskliga jaget, att helt gå upp i det primitiva och djuriska, i naturen. De upphöjer det irrationella, samtidigt som de närmar sig detta rationellt. De försöker använda sig av kulturen för att komma närmare naturen, de försöker forcera fram det naturliga. De avslöjas som förljugna så till den grad att det kan anses vara deras sanna natur. Romanen efterliknar en tragedi men innehåller även element från den kritiska komedin. Allting blir komplext och motsägande, det går således inte att läsa ut något entydigt svar på hur man ser på eller använder sig av naturen, utan det är just komplexiteten som förmedlas. Även om berättelsen går ut på att bli en del av, eller inse att vi är, en del av naturen, så visar dessa ständiga motsättningar på hur vårt tänkande och vårt språk sätter upp hinder för att fullständigt kunna gå upp i naturen, eftersom allt tänkande och talande om naturen kräver att vi distanserat oss från den. Människorna är alltså i grunden en naturlig varelse, men som skiljer sig från den i ögonblicket de reflekterar över naturen, det blir alltså en slags metafysik för vilddjur. Även om Tartts roman således inte ger någon entydig bild av naturen eller ger anspråk på att vara sann mot någon slags objektiv natur kan den i högsta grad anses vara sann mot vår komplexa och motsägande syn på, diskurs om, och användning av naturen. 

 • 4.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bridging the gap to those who lack: intercultural education in the light of modernity and the shadow of coloniality2013In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 21, no 2, p. 279-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic courses on interculturality have become a rapidly growing discipline in the West, where supranational bodies such as the European Union and UNESCO promote intercultural education as a path towards improved global cultural relations. Through interviews with students who completed a university course on interculturality, this essay investigates the tenets of interculturality and problematises whether this discourse merely reproduces a classificatory logic embedded in modernity that insists on differences among cultures. The argument put forward is that in the analysed context, interculturality tends to reproduce the very colonial ideas that it seeks to oppose. In doing so, interculturality reinforces the collective ‘we’ as the location of modernity by deciding who is culturally different and who is in a position that must be bridged to the mainstream by engaging in intercultural dialogue.

 • 5.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Indianer, erövring och slaveri: Representerad historiesyn i svenska och colombianska läroböcker2008In: Fönster mot språk och litteratur, Karlstad: Karlstad University Press , 2008, p. 77-91Conference paper (Refereed)
 • 6.
  Andersson, Ellinor
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur på mellanstadiet2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att redogöra för de för- och nackdelar som finns med att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur i undervisningen i engelska på mellanstadiet. Jag ville se om skönlitteratur kan vara ett möjligt alternativ, eller ett komplement, i dagens språkundervisning.

  En stor del av arbetet grundar sig på litteraturstudier. Jag har även valt att basera mitt arbete på en praktisk del, då jag själv testat att arbeta med engelskspråkig skönlitteratur i en årskurs sex. Resultaten av denna testperiod grundar sig dels på mina egna observationer men även på utvärdering av arbetet i klassen, enkätfrågor, kortskrivning om läsningen samt även djupare intervjuer med fyra elever.

  Mitt arbete har fått mig att dra slutsatsen att det är praktiskt genomförbart att arbeta med autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Undersökningarna visar att läsningen upplevdes som ett positivt inslag i elevernas engelskundervisning. Majoriteten av eleverna såg läsningen som ett roligt och lärorikt arbetsprojekt och deras arbetsglädje var stor. Samtidigt har jag funnit att arbete med autentisk engelskspråkig skönlitteratur ställer stora krav på lärarens arbetsinsats. Vidare finns det hinder för denna typ av arbete av ekonomisk och praktisk art. Kritiska röster mot läsning av skönlitteratur som metod, hävdar att en sådan arbetsmetod kan vara alltför svår och inte ge eleven tillräckliga grammatiska grunder.

 • 7.
  Andersson, Johanna
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Heterosexuella skådespel i Margareta av Navarras Heptameron2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study I am analyzing how categories of sexuality and gender are represented in Marguerite de Navarre’s Heptameron. I have narrowed the object of study down to two of the seventy-two novellas; number forty-seven and forty-three, and to four of the ten devisants; Oisille, Parlamente, Hircan and Dagoucin. The theoretical frame is taken from Judith Butlers Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) and Undoing Gender (2004) and from Thomas Laqueurs Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud (1990). Butler’s aim is to deconstruct terms such as feminine and masculine, which function as imagined normalization categories due to power relations. In Undoing Gender she asks: “If I am a certain gender, will I still be regarded as part of the human? Will the ‘human’ expand to include me in its reach? If I desire in certain ways, will I be able to live?” These questions are of great importance for my study, which presents how the categories of sexuality and gender can be negotiated in the equalized frame Marguerite de Navarre creates for her ten devisants and novellas. At the same time I assess how every attempt to go beyond the boundaries of norms fails due to a norm of heterosexuality, which constrains the binary categories of man and woman.

  There are four main discourses by which the heterosexual norm is internalized by the devisants in Heptameron: the Christian, the aristocratic, the patriarchal and the neo-platonic. I suggest that each of the four devisants that I have studied represents one of these discourses. Since there are no definitive lines or definitive conclusions reached in the discussions among them it would be more correct to say that all the discourses effect all of the devisants to some extent, but that all the devisants act through a main discourse when he/she express his/her individual opinions.

  When the devisants in the frame leave it to the reader to come to a conclusion about right or wrong behavior for men and women, they are still rather set in their own opinions and, also, quite unforgiving. It is my contention that the novellas create more room for negotiations of the sexual and gender roles than the frame. In novella forty-three a woman acts within the role of the active, hence masculine, part of a love affair, and novella forty-seven tells the story of a parfaicte amytié between two men. But it is also obvious that these attempts to stress and break the norms of sexuality and gender are unsuccessful, once again due to the fixed norm of heterosexuality which constrain the binary categories of man and woman. In the novellas these very failures put the norms under stress, since they point out the very problem with the determination of sexual and gender categories which were prevalent during the Renaissance.

  I conclude my results by returning to Butler’s question above; “If I desire in certain ways, will I be able to live?” In Heptameron one can always find a chance to try a different way, but in the end only the heterosexual desire in which man and woman are in dichotomy survives.

 • 8.
  Anshelm, Jonas
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Industrisamhället och det folkliga kulturarvet: ett tema i Martin Kochs författarskap1993Report (Other academic)
 • 9.
  Arzuk Kocadere, Deniz
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Milliyet Cocuk and the Making of Childrens Literary Culture in Turkey in the 1970s2019In: International Research in Children's Literature (IRCL), ISSN 1755-6198, E-ISSN 1755-6201, Vol. 12, no 1, p. 62-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a systematic content analysis of Milliyet Cocuk, a childrens magazine published by a left-leaning publishing house in the politically polarised context of Turkey in the late 1970s. It outlines the socio-political and cultural context, defines Milliyet Cocuks position in the structure of the publishing field and questions how a non-majority group made space for themselves in a nations childrens literature. The archival material used in this article has been collected for the course New Perspectives in Cultural History, taught by Prof. Cengiz Kirli. My research is funded by the Swedish Institute.

 • 10.
  Bate Holmberg, Elizabet
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  In Search of Eros and Freedom: Four Portraits of Women by Kate Chopin2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, Kate Chopin's portraits of women in three short stories, 'The Story of an Hour', 'A Respectable Woman', Athénaïse and the novel The Awakening are studied. It is argued that the outcomes depicted can be seen as increasingly provocative and extreme and that the main conflict and ending of The Awakening is a development and combination of the conflicts and resolutions in the three short stories.

 • 11.
  Bengtsson, Josef
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Stig in i den verkliga världen: Om metafiktionen i Paul Austers Orakelnatten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att återknyta till de problem jag hade när jag läste Auster för första gången utan att veta vad metafiktion är, har jag i denna uppsats till en början förklarat vad metafiktion är, för att sedan gå över till att undersöka hur en författare använder sig av metafiktion i sitt skrivande.

  Jag har konstaterat att undersökningar om metafiktion har gjorts tidigare men inte på Orakelnatten och därför har jag valt att utföra en sådan undersökning. Det problem som jag formulerade i början har besvarats. Jag har skapat en förståelse för vad metafiktion är för något och hur Auster använder sig av det. Först och främst så ser vi att Auster använder sig av metafiktion och att han är väl medveten om vad det är för något. Detta har jag visat genom att applicera Waughs och Janssons teorier om metafiktion på Orakelnatten. Tidigare forskning har använts för att komplettera dessa teorier och för att få en större helhetssyn.

  Jag har använt mig av Waughs och till en del Janssons termer och teorier för att kunna kategorisera några metafiktiva grepp som Auster nyttjade när han skrev Orakelnatten. I undersökningen har jag redogjort för delar av handlingen genom exempel och citat. Detta var min metod för att kunna utföra denna undersökning.

  I det första avsnittet redogör jag för att Auster använder sig av sin egen miljö, författarmiljön, när han skriver Orakelnatten. Jag har kommit fram till att det är ett typexempel på en metafiktiv strategi, då karaktärerna är författare och bokförläggare. De rör sig inom det yrket som Auster bemästrar och lever i.

  I det andra avsnittet klargjordes det att Auster låter sin läsare följa med i skrivprocessen och i diskussioner om hur viktigt det är att skriva. Auster tar ett djupare steg in i författarrollen då läsaren får läsa olika resonemang om hur författaren ska skriva vidare eller vad denne ska skriva om. Det kommenterades att de två första avsnitten påminde om varandra.

  I avsnittet om struktur och fotnoter undersöktes ytterligare grepp inom metafiktionen och slutsatsen blir att Auster vill ändra om i strukturen från ”vanliga” romaner och skriva på ett mer experimenterande sätt genom att använda sig av fotnoter och ”frame-breaks”. I samma avsnitt behandlades mise en abyme. Med de exempel och resonemang som togs upp i analysen visades det att Auster använder detta grepp i en stor del av boken. Små delberättelser dyker upp och därför hamnar ramberättelsen lite i skuggan.

  Sista avsnittet, som är kortast markerar hur Auster även använder intertexter för att skriva metafiktivt. Även detta kan leda till svårigheter för läsaren då personer eller händelser kan associeras till annat utanför den kontext de används i fiktionen.

  Jag har medvetet disponerat uppsatsen med att först berätta om författarrollen till att gå vidare med skrivprocessen, struktur, fotnoter och mise en abyme, för att få en liknande röd tråd som finns i boken. Skrivprocessen och författarrollen kommer vi aldrig ifrån i boken och därför har jag presenterat det först. Vi kan dock hitta spår av dem i varje avsnitt i denna analys.

  Auster använder sig av metafiktion för att först förvilla sina läsare genom de grepp som finns för att utmana fiktionens konventioner kontra verkligheten. De exempel jag har använt mig av följer en typisk metafiktiv strategi men i slutet av boken verkar Auster gå över till att varna läsaren att inte ta fiktioner alltför seriöst. När Orr diskuterar den franske författaren som trodde att sina ord kunde döda eller när Orr själv skriver i anteckningsboken för att få klarhet om vad som har hänt; till att sedan riva ut alla sidor och slänga dem. Efter detta berättar han att det är nu historien börjar.

 • 12.
  Bjurström, Ulrika
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Att arbeta med autentisk skönlitteratur i engelskundervisningen2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på de för- och nackdelar som autentisk skönlitteratur innebär i engelskundervisningen. Jag önskade också se om skönlitteratur kan vara ett alternativt eller ett kompletterande arbetssätt till den "vanliga" undervisningen i engelska.

  Den praktiska delen av arbetet utfördes i årskurs sex på Nya Munken i Linköping hösten 1998. De timmar som lades till arbetet var engelsklektionerna under tre veckor. I övrigt grundar sig min uppsats på litteraturstudie, utvärdering, elevenkät samt elevsamtal.

  Mina totala resultat visar i mycket på positiva effekter både för språkinlärningen och för atmosfären i klassrummet. De flesta elever ser läsning av skönlitteratur som ett roligt och lärorikt inslag i undervisningen. De kritiska röster som riktar sig mot läsning av autentisk skönlitteratur som metod, hävdar att det ärför svårt och att den grammatiska grunden inte är tillräcklig. Det finns också hinder av olika slag för denna sorts undervisning, bla. av ekonomisk och praktisk art.

 • 13.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Möten med stillheten"2011In: Öppenhet: En bok om Carl-Erik af Geijerstam / [ed] Jonas Ellerström, Louise Ekelund & Lars Bergquist, Lund: Ellerströms förlag, 2011, 1, p. 123-132Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Carl-Erik af Geijerstam var en lågmäld och eftertänksam röst i den svenska litteraturen. Han ställde sig avsiktligt vid sidan av det snabbt skiftande dagsaktuella för att i diktens och essäns form begrunda i längden större frågor, viktigast av dem hur människan kan förhålla sig till omvärlden och sig själv för att inte stelna i konvention och vaneseende. Att låta varje morgon innebära nya möjligheter, att upptäcka hemligheter bland vardagens förbisedda ting – sådan var hans enkla och mångfasetterade inriktning. Under sitt långa liv (1914–2007) publicerade Carl-Erik af Geijerstam mer än tjugofem böcker, bland dem en barndomsskildring och en studie om Vilhelm Ekelund, som jämte Gunnar Björling och Rabbe Enckell utgjorde hans främsta valfrändskaper. Den integritet och det lugna tilltal som fanns i hans böcker gav honom en trogen läsekrets. Antologin Öppenhet, den första boken om Carl-Erik af Geijerstam, är redigerad av Jonas Ellerström, Louise Ekelund och Lars Bergquist och innehåller nyskrivna texter om detta stillsamma, slitstarka författarskap och personen bakom det.

 • 14.
  Björneskog, Elaine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  ”Spänning i böcker är väldigt bra och roliga böcker är väldigt roligt.”: En kvalitativ studie om 9 pojkars läspreferenser och läsintressen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilken typ av litteratur som 9 pojkar i årskurs 5 väljer att läsa. Dessutom granskas i studien vilket intresse som finns bland dessa pojkar gällande läsning. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer som gjorts med pojkar från 2 olika klasser på samma skola. Fokus har legat på pojkarnas egna tankar och åsikter utifrån deras perspektiv. I litteraturdelen presenteras litteratur som behandlar pojkars läspreferenser.

  Övergripande kan sägas att pojkar har ett bristande läsintresse och de läser litteratur som främst utspelar sig utanför sin egen verklighet. Litteraturen behandlar också motivation och könsskapande. Det visar sig i litteraturen att pojkar tenderar att vända sig bort från läsning då läsning ses som en kvinnlig aktivitet. Resultat i min studie visar att pojkar väljer att läsa spännande böcker i genrer som fantasy och deckare. Även roliga böcker och böcker om sport läses. Gällande pojkarnas läsintresse påverkas pojkarna främst av föräldrar, lärare samt genom sitt kamratskap. Samma faktor kan påverka en pojkes läsintresse negativt och en annans positivt. Pojkarna i studien menar att de inte talar om sin läsning med varandra för att detta inte är kutym i kamratskapet. Även pojkar som har ett uttalat läsintresse väljer att inte tala om läsning med sina kamrater för att normen hos pojkar på skolan är att favorisera sport och agera motvilligt till läsning.

 • 15.
  Blomqvist, Jim
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den Vite Mannens Totem: Övermänniskor och imperialism i verk av Jack London2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att enligt nämnda frågeställning utvinna en systematisk klassificering av Londons karaktärer utifrån Nietzsches text. Detta innebär i en imperialistisk kontext, med utgångspunkt i den postkoloniala teori formulerad av Edward Said, en problematisering av dikotomin västerländsk och icke-västerländsk samt ett uppdagande av en etnisk-kulturell hierarki, där det västerländska, i form av den londonska övermänniskan, gestaltas som högst och urinvånaren, det icke-västerländska, som lägst.

  Den kulturella representationen ska i denna studie undersökas i valda litterära texter av Jack London utifrån en nietzscheansk matris. Det är alltså inte en historisk granskning av hur imperialismen och kolonialismen i Nordamerika inverkat på dess urinvånare, även om denna studie undersöker en problematik som kan inplaceras i den historiska kontexten.

 • 16.
  Bondesson, Rebecka
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Make a Man of Him": The Question of Upbringing in Anne Brontë's The Tenant of Wildfell Hall2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behandlar synen på barnuppfostran i Anne Brontës The Tenant of Wildfell Hall. Argumentet är att huvudkaraktären, till skillnad mot de traditionella idéerna rådande i 1820-talets England, antar ett progressivt förhållningssätt till barnuppfostran. Det visas även att romanen presenterar en möjlig bakgrund till hennes långt framskridna idéer vad beträffar erfarenheterna som har influerat hennes utveckling. Ytterligare en dimension tillförs uppsatsen i och med ett didaktiskt kapitel som behandlar frågorna varför och hur man bör använda sig av The Tenant of Wildfell Hall i undervisningen av Engelska i den svenska gymnasieskolan. 

 • 17.
  Briens, Sylvain
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Poétocratie: les écrivains à l'avant-garde du modèle suédois2016Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bokens tes är att den svenska skönlitteraturen tidigt gestaltat och diskuterat det som senare blev politik och en del av den svenska modellen. Monografin består av fem delar, fem teman: Les racines du modèle suédois, Culture ingéngieur, Culture mondial, Culture de la nature, Culture du bien-être...et du mal-être samt Conclusion. I dem analyseras främst den svenska 1900-talslitteraturens relationer till dessa teman.

 • 18.
  Collste, Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rectification for Atrocities under Colonialism2016In: Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, ISSN 1369-801X, E-ISSN 1469-929X, Vol. 18, no 6, p. 852-864Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wars and injustices can have wide-ranging reverberations. Colonialism ended – with a few exceptions – over fifty years ago, but there are still many traces left. In this essay I focus on two cases of atrocities under colonialism that have left scars in the present and my question is: how can a nation rectify for the long-term effects of an aggression? What is the appropriate ethical response? The two examples are the German genocide of the Herero tribe in 1904–1905 and the British war against the Mau Mau movement in Kenya in the 1950s. The examples are chosen because they both illustrate enduring claims for rectification after aggressions. After the presentation of these cases and of how Germany and Great Britain have responded, I discuss the meaning of rectificatory justice and criteria for reasonable claims for rectification.

 • 19.
  Cullhed, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A World of Fiction. Bengt Lidner and Global Compassion in Eighteenth-Century Sweden2013In: Sweden in the eighteenth-century world: provincial cosmopolitans / [ed] Göran Rydén, Farnham: Ashgate, 2013, p. 299-324Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Eighteenth-century Sweden was deeply involved in the process of globalisation: ships leaving Sweden’s central ports exported bar iron that would drive the Industrial Revolution, whilst arriving ships would bring not only exotic goods and commodities to Swedish consumers, but also new ideas and cultural practices with them. At the same time, Sweden was an agricultural country to a large extent governed by self-subsistence, and - for most - wealth was created within this structure. This volume brings together a group of scholars from a range of disciplinary backgrounds who seek to present a more nuanced and elaborated picture of the Swedish cosmopolitan eighteenth century. Together they paint a picture of Sweden that is more like the one eighteenth-century intellectuals imagined, and help to situate Sweden in histories of cosmopolitanism of the wider world.

 • 20.
  Cullhed, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature.
  Språk2015In: Grundbok i litteraturvetenskap / [ed] Carin Franzén, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 145-196Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Danius, Sara
  et al.
  Södertörns högskola.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Starka tolkningar segrar: Fredric Jameson intervjuas av Sara Danius och Stefan Jonsson1993In: Res publica (Goteborg), ISSN 0282-6062, no 24, p. 19-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  At få tungen på gled: Pia Juul og novellegenren2014In: Litteraturmagasinet Standard, ISSN 0903-1928, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The reception of the American avant-garde poet, playwright, art collector and salon hostess Gertrude Stein (1874-1946) has to a wide extent taken place in an aesthetic context prior to her work’s academic and hermeneutic canonization. This thesis is in part a mapping of this transmedia reception as it is played out in a North American context in the period from her death and until today, and in part an account of Stein’s particular collaborative poetics, through which her work invites such a reception. Furthermore, the thesis maintains that we in a contemporary context are experien­cing a still increasing receptivity towards Stein’s oeuvre, that seems more relevant today than ever before.  

  These circumstances, the thesis illuminates and discusses via a media theoretical framework, where Stein’s own work, as well as its aesthetic reception is considered as embedded in a complex media ecology. Media ecology is here conceived as a de­centralized, networked approach to aesthetic phenomena, which is able to contain many types of agents and materialities. The media ecology of an artwork is thus po­tentially made up by the entire network of processes, agents and materials that are relevant to its production, distribution and consumption and influences the subject positions available to the individual agents.

  Through Stein’s aesthetic reception it is possible to catch sight of important compo­nents that are active in the media ecology but often neglected or considered subor­dinated to text-internal features. These include the material interface of the medium in question, the aestheticized persona of the artist and infrastructures such as the salon, which affect how and to whom the work and its meanings are distributed. The thesis also traces a number of parallels between the media situation of Stein in the beginning of the 20th century and the digital media situation at the verge of the 21st that suggest both explanations for and implications of her increasing contemporary relevance.

 • 24.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gertrude Steins portrætter2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [da]

  Gertrude Steins portrætter går bag om portrætterne i Gertrude Steins forfatterskab og dykker ned i nærlæsningen af fem portrætter. Ud fra analyserne kombineret med et udblik på Steins øvrige værk og poetik opstilles en samlet optik på Gertrude Steins meget personlige version af det litterære portræt.

  Det har taget mange år før Stein-receptionen er nået frem til at tage portrætterne alvorligt som portrætter. Ved første læsning er det heller ikke altid let at genkende den portrætterede i teksten. Gertrude Stein bevæger sig i sine portrætter fjernt fra de genreforventninger, som fordrer genkendelighed via traditionel beskrivelse og biografisk information. Gertrude Steins portrætter demonstrerer hvordan portrætternes tætte tilknytning til deres motivpersoner etableres gennem en række vidt forskellige greb. For selvom portrætterne er så forskellige i stil og udformning, som tænkes kan, så er de fælles om en bestræbelse på at bruge sproget til at skabe et møde med et andet menneske i et absolut nu, som ikke er tynget af erindring og historie.

  Stein trækker portrætgenren fri af dens tilknytning til biografi og historieskrivning, men ikke på bekostning af interessen for det andet menneske. Tværtimod er Steins portrætter forsøg på at skabe et dialogisk rum i teksten, hvor et levende møde med noget helt nyt kan finde sted.

 • 25.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Grocery Shopping With Gertrude Stein: About Harryette Mullen’s S*PeRM**K*T.2013In: MSA 15: ”Everydayness and the Event”, University of Sussex, Brighton, August 29 - September 1, 2013, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The section ”FOOD” from Gertrude Stein’s Tender Buttons (1914) opens with what appears to be an approximate table of content, but most of all resembles an eccentric shopping list.  Solveig Daugaard’s paper will explore how contemporary American poet Harryette Mullen in S*PeRMK*T (1992) decided to bring Stein’s shopping list to her contemporary supermarket. Mullen is starting from Stein by picking up Stein’s zoom on the objects of a quotidian, feminine, domestic life. She also adopts a number of concrete linguistic elements from Stein, from actual quoting to miming Stein’s paratactical sentences. In merging these parts with disparate elements from popular culture as well as the language of advertising, Mullen creates a witty collage exploring the everyday realm of foodstuffs in a different cultural context. Where Stein’s poetical innovations opened a new sensibility, connecting everyday things to play and erotic experience, Mullen is exploring cultural inscriptions on food and eating in late capitalist society regarding gender, sexuality and colour, critically highligting the identity politics of the supermarket context.

 • 26.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hvad stiller vi op med alfabeter og fødselsdage2015In: Tania Tender Thyme: Festsskrift til Tania Ørum / [ed] Elisabeth Friis, Lene Koch, København: Forlaget Arena , 2015, 1, p. 55-68Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  'I'm always wanting to collaborate with some one': the performative poetics of Gertrude Stein and its reception as collaboration2016In: Performativity in literature.: the Lund-Nanjing Seminars / [ed] Eva Hættner Aurelius, Jon Helgason, He Chengzou, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2016, p. 231-246Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  “It might be a portrait but in any case it is for you”: - Gertrude Stein’s literary portrait as a dialogic genre2013In: TRANS- Revue de littérature générale et comparée, E-ISSN 1778-3887, no 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  “It might be a portrait but in any case it is for you” focuses on the dialogic aspects of the literary portrait genre practised by American avant-garde writer Gertrude Stein. The article presents a short comparative analysis of Stein’s portraits Matisse and Picasso both written in 1911. It focuses on the use of grammatical as well as rhythmic instruments in the invocation of their subjects. The article takes into consideration the biographical context of Stein’s artistic salon, which was frequented by both subjects, as well as the particular circumstances regarding the distribution of Stein’s early work in this context. We connect the genre to the oral genre of gossip. Finally it is argued that the portrait occupies a key position in Stein’s general poetics, as her work with the literary portrait is crucial for the development of her dialogical concept of genius.

 • 29.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Machine for making a scene”,2015In: ’The book to come’, Norlit conference, Göteborgs Universitet, august 2015, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Solveig Daugaard’s paper will deal with literary collaborations across space-time. In the experimental collage essay A Prank of Georges (2011) Thalia Field and Abigail Lang reenter Gertrude Stein’s work in a collaborative spirit, cutting from the oeuvre they are exploiting the mobility of Stein’s linguistic material in creating performative machines that are setting in motion a host of social, philosophical, and scientific contexts. The movement from the medium of the book to the medium of performance will be explored. The relation between page and stage is in constant focus in A prank of Georges. Stein also had it in mind when she started writing plays – I see this move of hers as a challenge to the medium of the book – as an insisting upon corporeal aspects of textuality – new experience upon every reading.

 • 30. Daugaard, Solveig
  ”Måske er det et portræt men det er i hvert fald til dig": Gertrude Steins litterære portrætter som dialogisk genre2010In: Den blå port, ISSN 0900-8160, no 85, p. 49-60Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Noter og efterord2012In: Portrætter af enhver: Dansk oversættelse af et udvalg af Gertrude Stein's portrætter / [ed] Solveig Daugaard, Tania Ørum, Laura Luise Schultz, København: Forlaget Arena , 2012, 1Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Også James Joyce måtte sno sig for at få sine værker trykt2016In: Dagbladet InformationArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Recension av Nils Olsson: Konsten att sätta texter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet2013In: TfL – Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, no 2, p. 115-120Article, book review (Other academic)
 • 34.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”The Autonomy of Gertrude Stein”2016In: Ingen proceeding. Konferencen: ’Presumed Autonomy’, Stockholms Universitet, 10.-13. maj 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  “I am always wanting to collaborate with someone,” wrote Gertrude Stein in Everybody’s Autobiography, and even if she never did become a great collaborator in her own time, there are important reasons for taking this claim of hers seriously.

   

  The collaborative impulse in Gertrude Stein’s written works is grounded in the many ways in which the interface of reading and writing (Lori Emerson, 2014) is kept open in her work – making all reading of her work a relational process – often taking the form of rewriting, restaging, recycling or remediation as is witnessed by the multiple artistic recyclings and remediations of Stein’s work that has appeared from 1950s until today. As has been shown by Barbara Will, the relational impulse in Stein’s poetics not only shakes the presumed autonomy of her writing, but also shakes the autonomy implied in the figure of the modernist genius, that Stein made strong claims upon (Will, 2000).

   

  When in 1933, at the age of 59, Gertrude Stein wrote her best seller, The Autobiography of Alice B. Toklas, she suddenly entered the scene of the rising modern celebrity cult, touring the US, lecturing, speaking on the radio and talking to newspapers, magazines and people all over the country.

   

  She thus became renown for her character, appearance and cultural performance, and perhaps less for her writing. Yet the experimental writing remains the essential quality of this public persona. It remains a sine qua non for Stein’s fame. Stein’s public persona was constituted through her “popular” writings in interaction with her more experimental ones as the later work appropriates, contextualizes and restages the earlier and invites readers to revisit it. But as Gertrude Stein became a literary star her public persona also became an integrated part of her work, and highly commodified, a fact she experienced at high personal costs.

   

  What I would like to zoom in on in this paper is not foremost how Stein’s poetry has been recycled in avant-garde art and high culture, but how a more popular dimension of Stein’s appropriation in contemporary culture has developed.

   

  Artists such as Andy Warhol and Marcel Duchamp are renown for recycling their own persona and reversioning themselves in their art. The persona of Gertrude Stein is being subjected to a similar reversioning after her death. Thus, the early American avant-garde theatrical reception of Stein (i.e. The Judson Poets Theatre, The Living Theatre) had the biographical persona of Stein incorporated into their work from the beginning, following from the way Stein’s persona was already crucial in the conception, staging and marketing of her first opera Four Saints In Three Acts. This course is continued today in a much broader appropriation of Stein’s poetry and oral catchphrases as well her photographic image and overall persona, creating a biographical kitsch cult around memorabilia and collector’s items, popular biographical representations in main stream theatre and film and cartoons – as well as an industry of pure Stein-commodities like mugs and buttons, paper dolls, stamps and tattoos etc.

   

  In this paper I want to ask what happens to our configurations of authorial autonomy when the author is being transformed into a commodity that is distributed into a range of cultural fields. Also, I wish to investigate how the presumed autonomy of Stein’s poetry responds when subjected to popular appropriation along with the Stein-persona and spread out into a diverse media ecological network (Fuller, 2005) that is transgressing beyond the strictly literary.

 • 35.
  Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  What We Do with Alphabets and Birthdays: Naming and numbering as cultural techniques of homonization in Gertrude Stein’s ABC2016In: The Fifth International EAM conference (EAM:The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies), University of Rennes 2, 1.- 4. juni 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  What We Do with Alphabets and Birthdays

  Naming and numbering as cultural techniques of homonization in Gertrude Stein’s ABC

   

  In accordance with standard generic expectations of the children’s ABC Gertrude Stein’s To Do. A Book of Alphabets and Birthdays (1941) consists of a story for each letter of the alphabet featuring four characters with names starting with the relevant letter. However, special attention is paid to the different roles of the eye and the ear in reading and rhyme, puns, homonyms and the sonorous ambiguity of letters and words are continuously undermining the alphabetic structuration of Stein’s ABC, with the consequence of fundamentally shaking the stability of the proper name. Even worse it seems to become, when the well known practice of numeric identification – the birthday – is introduced and this seemingly neutral, temporal marker of identity becomes highly disputable, for instance when characters start to fight over their birthdays. The consequences of such alpha-numeric ambiguities often prove surprisingly violent to the characters of the book that frequently drown, burn up or vaporize when their names, letters and birthdays are being challenged. At other points in the stories, however, these challenges create Deleuzian lines of flight, that allow characters to take off from spatial confinement and anchoring.

   

  I want to suggest that Stein in her ABC is investigating the alphanumerical structuration of our communication, that is, our use of letters and numbers. As German media theorist Berhard Siegert has put it “the basic operation of those cultural techniques responsible for processing the distinction between nature and culture, or barbarism and civilization, is a filtering operation.” To Do is about this filtering operation, the name and the birthday are markers that filter the figures off from their surroundings and from chaos and in turn act as cultural techniques of hominization, or anthropotechnics, as they tie disparate objects together into practices that in turn “produce something that within a given culture is addressed ‘a person.’” (Siegert 2015). But To Do is also a book that lingers where ever this filtering operation becomes threatened, disturbed, interrupted – and in this way it stresses the channel, the materiality, the phatic element in all communication.

   

  In German media theory ‘cultural technique’ as a concept has been fronted in recent years at the cost of a more static material concept of medium, in order to address the materiality of artistic and cultural practices in a more dynamic way. A general characteristic of cultural techniques like “reading, writing, painting, counting or making music” are that they are practices that exist prior to the structuration and theorization that is represented by for instance notational systems such as the alphabet. “People wrote long before they conceptualized writing or alphabets.” (Macho 2004) By allowing us to think for instance of reading independent of the alphabet Macho’s definition takes hold of the intermingling in any cultural technique of the aspects of investigation and quest. The article will also develop the general affinity between this dynamic approach to the material aspects of writing and Stein’s oeuvre, that is reinforced by her complicated publication history and reception where only few ‘books as artifacts’ are available. In stead Stein’s works are open and processual documents, that deliberately disturb the borders between seeing and hearing, forcing the reader to do both at the same time, or fluctuate between them, and as media poetic objects they challenge the frontier between interfaces of reading and writing (Emerson 2008).

   

  In To Do, it is clear that the fundamental processes of homonization actualized are not the seamless or neutral practices assumed in didactic literature as well as academic writing. In stead, Stein is underlining the violent and disciplining aspects that are inherent in our conceptualization of these practices, when the investigation of seemingly rational cultural techniques such as reading and counting turns into an irrational quest led by omens, superstition and arbitrary violence. Yet, she is also attentive to the freedom inherent in this inessential technological conception of man as lines of flight are introduced. Especially interesting is the way it is played out in the final story of Z, where Zero appears as a character, suggesting the infinite potential in numeric notation when the spatial aspect of place-value systems introduces a topological economy of signs (Vismann 2008 , Siegert 2015).

 • 36.
  Delashob, Jasmine sharmin
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förskolelärares erfarenheter av utomhuspedagogik: Preschool teachers´ experience of outdoor education2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det jag vill belysa med den här studien är vad några pedagoger har för erfarenheter av utomhuspedagogiken i förskoleverksamheten. Vad syftet är enligt pedagogerna med utomhuspedagogiken, vilka begränsningar innefattar utomhuspedagogen, vilken inställning pedagogerna har till ämnet samt hur de kopplar detta till förskolans läroplan. För att få fram detta material har kvalitativa metoder med intervjuer används. Detta för att uppsatsen bygger på pedagogernas egna uppfattningar och erfarenheter av ämnet. Intervjuerna genomfördes i tre olika förskolor, två till tre pedagoger ur varje förskola, i en mellanstor stad i Sverige. Sammanlagt var det åtta pedagoger som deltog i undersökningen.

  Min teoretiska bakgrund innefattar tidigare forskning, doktorsavhandlingar samt förskolans läroplan. I den här uppsatsen har jag valt att utgår från den sociokulturella synen på lärande eftersom barn ses som kompetenta individer som lär i en social gemenskap och att de konstruerar sin egen kunskap utifrån sina erfarenheter. Jag har sedan gjort analyser av mitt material från undersökningen och kopplat det till teoribakgrunden.

  I resultatet framkommer det att användningen av utomhuspedagogik i förskoleverksamheten varierar beroende på lärarens egen inställning till detta arbetssätt. Vissa pedagoger går ut högst två till tre gånger per vecka medan andra arbetar ute dagligen. Analysen visar att för en kategori av pedagoger är det en självklarhet att vara ute och de har den inställningen att det är att bara komma ut. En annan kategori arbetar planerat i projekt som kan bedrivas både inomhus och utomhus, medan en annan föredrar att vara inomhus. Det framkommer i analysen att det finns olika fördelar med utomhuspedagogiken, nämligen barnen kan arbeta i olika miljöer, använder både kropp och samtliga sinnen, får enskilt eller i grupp undersöka, utforska, upptäcka och experimentera olika ting. Förutom detta nämns det att barnen kan praktisera de teoretiska delarna och få konkreta erfarenheter och kunskaper av olika saker som de läser om eller arbetar med. Sedan visar den här studien att det förekommer hinder eller brister i utomhuspedagogiken, såsom med alla andra arbetsmetoder eller undervisningssätt. Pedagogerna i denna studie hävdar att hinder i form av att barnen inte har kläder efter väder, ekonomiska hinder, personalresurs, för stora barngrupper, gården och att vädret kan vara ett hinder för de mindre barnen, förekomma. Studien framhåller sedan, att användingen v läroplanen varierar mellan pedagogerna. En del pedagoger har läroplanen som går hand i hand med de aktiviteter de planerar för barnen och andra har det bara i baktanken.

  Undersökningen visar att majoriteten av pedagogerna anser att utomhuspedagogik är en del av deras verksamhet och det framkommer också att majoriteten av pedagogerna har en positiv inställning till utomhuspedagogiken och anser att den kan användas både för fri lek och pedagogisk verksamhet. Barnen får ett konkret, plats- och erfarenhetsbaserat lärande, vilket bidrar till mindre ytliga inlärningssituationer. Sedan kommer diskussionen, där diskuteras uppsatsens resultat iförhållande till litteraturgenomgången.

 • 37.
  Edström, John
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”I was anxious to keep her in ignorance”: - berättarperspektiv och makt i Emily Brontës Wuthering Heights2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats redogör för och undersöker berättarperspektiv och maktrelationer i Emily Brontës roman Wuthering Heights. På vilket sätt läsaren tar del av romanens komplexa berättande, om det är samma berättare genom hela romanen eller om det skiftar, vilka maktrelationer som existerar mellan romangestalterna och förhållanden mellan makt och berättarperspektiv undersöks genom analys av verket.

 • 38.
  Ekelin, Linda
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature.
  Rikards soffa: En konstruktivistisk studie av maskulinitet i Anne Charlotte Lefflers författarskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med Raewyn Connells maskulinitetsteori som grund syftar Rikards soffa till att undersöka och uppmärksamma porträtteringen av manliga karaktärer i ett urval av Anne Charlotte Lefflers skönlitterära verk. Lefflers författarskap ses ofta som kvinnocentrerat varför ett intresse väcktes i att analysera hur bilden av dess manliga karaktärer kan se ut i och med ett begränsat utrymme. Huvudfrågor är bl.a vilket/vilka manlighetsideal som beskrivs och hur de kommer till uttryck i texterna samt huruvida karaktärerna utvecklas eller ej under författarskapets gång. 

 • 39.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  An Amateur's Raid in a World of Specialists?: The Swedish Essay in Contemporary Public Debate2010In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 2, p. 449-469Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The point of departure of this paper is a lecture by Edward Said, in which he claimed it necessary for today’s intellectuals to respond to modern specialization by assuming an attitude of amateurism in public life. It can be argued that there is a historical connection between the public role of the learned amateur and the essay as a form of expression and communication. Among recent advocates of the essay, the decline of this genre in modernity has sometimes been explained by the increasing public confidence in experts and specialists. According to this view, the development of modern society has made it less legitimate for essayists to serve as generalist commentators on society and culture. However, the growing tension between amateurism and professionalism goes back at least to the nineteenth century, and it has marked the ambiguous relation of the essay and the essayist to academia and institutional discourse ever since. This paper discusses what has become of this public role of essayists in late modernity. Some examples of essayists and essayistic writing of later decades, chiefly from Sweden, serve as illustrations of a general line of argument, even though there are also comparisons between the essay in Sweden and in other countries. Among the examples of Swedish essayists put forward here are Kerstin Ekman and Peter Nilson. The reception of these writers suggests that the essayist, adopting the role as amateur, driven by devotion and interest for the larger picture, might still be a vital part of public culture today. However, it is also clear that writers like Ekman and Nilson have gained at least part of their authority from being acknowledged in other fields or genres – Ekman as a distinguished novelist and Nilson as a trained astronomer.

 • 40.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att slå dank med virtuositet: Reträtten, sysslolösheten och essän2018 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enligt renässansförfattaren Michel de Montaigne var det den sysslolöshet som uppstod då han dragit sig tillbaka från sina offentliga plikter som ledde till att han började tänka och skriva essäistiskt. Reträtten till avskildhet blir sedan ett återkommande tema i essäns historia, både som materiellt privilegium och som ett slags sinnesstämning.

  Emma Eldelin undersöker i denna bok förbindelserna mellan reträtt, sysslolöshet och essä, och de laddningar och betydelser som dessa begrepp har haft under olika tidsperioder. Med utgångspunkt hos fyra essäistiska författare från renässansen till vår tid - Michel de Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski - flätar hon en vindlande tankeberättelse om villkoren för skapande, tänkande och skrivande och hur de utmanas i en värld som i allt högre grad har kommit att präglas av arbetsetiken.

 • 41.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att väga det ovägbara: Om essän som humanistisk form2012In: Humaniora i kunskapssamhället: En nordisk debattbok / [ed] Martin Wiklund & Jesper Eckhardt Larsen, Malmö: NSU Press, 2012, p. 281-301Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det nuvarande kunskapssamhället tenderar kunskap att reduceras till ett medel för ekonomisk tillväxt och omedelbar praktisk nytta. Men humanistisk kunskap har större och viktigare uppgifter i samhället än så, till exempel att förmedla och kritiskt granska vårt kulturarv, utveckla förståelsen av olika kulturella uttryck och reflektera över vår historiska situation. Det är kunskap som är oumbärlig i ett demokratiskt samhälle i en globaliserad värld. Att se humanistisk kunskap i ett samhällsperspektiv synliggör såväl dess relevans som dess samhälleliga villkor. Texterna kastar sammantaget kritiskt ljus över forskningspolitiska tendenser, utmaningar och problem som humaniora står inför och ger konstruktiva alternativ. Antologin "Humaniora i kunskapssamhället" innehåller både vetenskapsfilosofiska och historiska perspektiv och drar nytta av ett flerårigt tvärdisciplinärt samarbete mellan nordiska forskare som koordinerats inom Nordiskt Sommaruniversitet med stöd från Nordiska Ministerrådet. Antologin riktar sig såväl till beslutsfattare som till forskare, studenter och andra som är intresserade av humanioras roll i samhället.

 • 42.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Essäisten som generalist: Författarroller och offentlig auktoritet hos tre samtida essäister2009In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 39, no 3-4, p. 81-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a study of the critical reception of essayistic works by contemporary Swedish writers Nina Burton, Peter Englund and Peter Nilson, who all represent a way of writing where the essayist acts as a generalist rather than a specialist. Despite having high academic degrees, these authors emphasize the personal ”light learning” perspective often used in the essay tradition. The primary aim is to investigate which roles and what type of authority that have been ascribed to these essayists depending on partly their educational background and partly on conventions regarding the essay as a genre.

 • 43.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Exploring the Myth of the Proper Writer: Jenny Diski, Montaigne and Coleridge2013In: Trans: Revue de Littérature Générale et Comparée, ISSN 1778-3887, Vol. 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Framed by two quotations from Western literary tradition, this article examines the changeable dialogue of British writer Jenny Diski with two of her self-appointed literary forerunners: Samuel Taylor Coleridge and Michel de Montaigne. In On Trying to Keep Still (2006), a book of literary nonfiction, Diski sets out on a two-month journey to live in an isolated cottage in Quantock Hills, Somerset. Her aim is to enact the role of the solitary, self-reflective writer and to explore the spaces, imagery and supposed behaviour attached to it. In relating her experience, Diski responds to a key myth of the Romantic period, the idea of solitary inspiration in nature, prefigured already in the solitude of the Renaissance writer in his famous tower. The purpose of the article is to illustrate how this dialogue serves by way of integration into a cultural tradition, and to show how Diski’s response is portrayed in various ways, from affectionate appropriation over ironic reduction to dismissal and renegotiation.

 • 44.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Författare2015In: Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik, teori / [ed] Carin Franzén, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 15-68Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Generalistens dilemma?: Tre essäister i samtidens litterära offentlighet2009In: Proceedings of NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 447-466Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Essän som genre befann sig länge i symbios med den borgerliga offentlighet som växte fram i Europa under 1700- och 1800-talen. Paralleller kan t.ex. dras mellan borgerlighetens salongs- och kaffehuskulturer och det konverserande tilltal som utvecklades i den personliga essän i Montaignes efterföljd. Även om essän vände sig till en icke-specialiserad publik var förutsättningen att författare och läsekrets delade ett slags kultur- och värdegemenskap. Övertygelsen om kulturellt samförstånd gjorde det möjligt för essäisten att uttala sig som ”lärd generalist”, men också att tilltala läsaren som en jämlike i fråga om bildning och kunskaper. I Sverige utvecklades medvetandet om essän som litteraturart förhållandevis sent med en höjdpunkt under 1920-talet. Under senare decennier har vi sett många svenska författare som anknutit till essäformen, men i en tid då villkoren för litteratur och kunskapsförmedling på ett grundläggande sätt förändrats av fortlöpande demokratiseringsprocesser. Idag utmanas den klassiska bildningstanken av den kunskapsmässiga specialiseringen liksom av en expanderande medie- och populärkultur. I denna artikel belyses några aspekter av de samtida villkoren för den typ av essä där essäisten uppträder som lärd generalist. Utgångspunkt tas i den litteraturkritiska receptionen av tre essäböcker från senare decennier: Peter Nilsons Solvindar (1993), Peter Englunds Brev från nollpunkten (1996) och Nina Burtons Den nya kvinnostaden (2005).

 • 46.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jaget och världen: Om essäns personliga röst2009In: Horisont: Tidskrift för litteratur och kultur, ISSN 0439-5530, Vol. 56, no 4, p. 34-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Radioprogrammet Spanarna och essätraditionen: Bidrag till studiet av ett essäistiskt modus2012In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 112, no 3, p. 179-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses current challenges towards the essay genre due to medialization of the public sphere. Up until recently, the essay has been strongly associated with the written and printed word, but essay theorists of later years have suggested that an “essayistic mode” can be traced in several other media, including radio and film. In this case, comparisons are made between Spanarna, a Swedish radio talk show broadcast on public service radio since 1988, and a few examples from the written essay tradition. The article takes a closer look at a special feature connecting Spanarna with the written essay: the paradoxical wish to communicate directly with the reader or listener despite the apparent constraints of the media apparatus. It is suggested that this communicative and sociable vision, expressed through the interplay of oral and written discourse, may be one possible ingredient in an essayistic mode that goes across the ages and exceeds different media.

 • 48.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Skrivandet och konsten att göra ingenting"2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sysslolöshetens tvetydighet2012In: Kulturaliseringens samhälle:: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 138-141Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tunnelbanans poetik. Rum, plats och intertextualitet i Malte Perssons Underjorden2018In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 139, p. 178-220Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A Poetics of the Underground: Space, Place and Intertextuality in Malte Persson’s Underjorden (Tunnelbanans poetik. Rum, plats och intertextualitet i Malte Perssons Underjorden)

  The descent to the underworld in search of wisdom or to regain something or someone lost is a classic topos of literary history. In the context of urbanization and the technological transformation of society of the last two centuries, literary underworlds have often been re-imagined as actual and material subterranean spaces like subways, catacombs or sewers. In modernist poetry, for example, the descent to the underworld — rethought as an underground of modern transportation — has served as a spatial point of departure for reflections on poetics, on the poet’s conflictual relationship to the literary past and to his or her own society. Staged as a collection of sonnets on the Stockholm metro, Malte Persson’s Underjorden (2011) can be read as a contemporary take on this modern metamorphosis of the underworld. It can also be put forward as an example of a recurring tendency in the last few decades to link writing and literature to various urban and semi-public spaces of transit and transport, a tendency which poses significant challenges to Romantically infused ideas of literary creation as a place-bound, domestic, private and solitary activity. In this article, Persson’s Underjorden is discussed as an example of how a poetics of the underground is reflected and reconfigured in the Information Age. With perspectives from spatial theory and intertextual analysis, it is argued that two classic myths of poetic creation are contrasted and associated with underground space in Persson’s sonnet collection. Rather than opting for one of them, the self-reflective speaker of Underjorden remains playfully undecided on which side to take: is the contemporary poet a modern Orpheus or genius, creating original poetry, or an imitator, copyist and sampler, pouring from the boundless storehouse of literature?

1234567 1 - 50 of 334
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf