liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 91
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Algotsson, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wilhelmsson, Cornelia
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Litteratursamtalet som didaktiskt verktyg: Forskningslägets förändring mellan 2005 och 20152015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera forskningen om muntlig bearbetning av skönlitteratur mellan 2005 och 2015. Ett speciellt fokus har legat på forskningen mellan 2010 och 2015, detta för att ge en överblick över forskningens aktuella läge och troliga utveckling. I ljuset av det katastrofala resultatet i PISA-undersökningen 2012 valde vi att rikta fokus mot litteratursamtalets läsutvecklande möjligheter och den forskning som bedrivits på området. För att studien ska ha hög yrkesrelevans har studerats benämningar och modeller för bearbetningen, men också konkreta effekter av bearbetningen och hur man rent praktiskt uppnår dessa på bästa sätt i undervisningen. Studien har genomförts med utgångspunkt i en systematisk litteraturstudie och har tagit avstamp ur ett sociokulturellt perspektiv. Det har framkommit att bearbetningen av skönlitteratur har flera olika benämningar vilket kan orsaka förvirring, och flertalet modeller och teorier, både nya och äldre, har presenterats. De goda effekterna av den muntliga bearbetningen kan summeras i två teman: läslust och läsutveckling. För att dessa effekter ska uppnås bör ett dialogiskt klassrumsklimat råda, enligt forskarna, vilket i praktiken har visat sig svårt. Forskarna ägnar dessutom stort utrymme till aspekter kring lärarens roll och dennes frågeställningar. I jämförelse med tidigare forskning (såsom Chambers, Langer och Dysthe) framkom att liten del av senare forskning går emot den tidigare, snarare har forskningen blivit mer specifik samt till viss del öppnat upp för nya former av litteratursamtal.

 • 2.
  Aman, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Swedish Colonialism, Exotic Africans and Romantic Anti-Capitalism: Notes on the Comic Series Johan Vilde2016Ingår i: Third Text, ISSN 0952-8822, E-ISSN 1475-5297, Vol. 30, nr 1-2, s. 60-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The award-winning Johan Vilde comic series deals with what has been referred to as a concealed part of Swedish history – namely Sweden’s involvement in the slave trade during the seventeenth century. The protagonist is a cabin boy on a Swedish merchant ship who is forced to escape after being accused of mutiny. After jumping ship, he floats ashore in Cabo Corso – located in modern-day Ghana – where he is eventually adopted by a local clan and grows up in an African kingdom. From there, he will go on to witness the harshness and brutality of the slave trade with his own eyes. Comprising four albums published between 1977 and 1982, the comic aligns itself with, and is a prime popular cultural example of, what can be classified in broad terms as a wave of international solidarity movements in Sweden. What this essay discusses is how the anti-colonial and anti-capitalist underpinnings of the Johan Vilde series rekindle a much older Romanticist position. This essay will argue that this well-intended ethically dimension of attempting to subvert the imperially established border between civilisation and where the wild things roam also relies on a position produced by colonial discourse. 

 • 3.
  Axell, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka budskap om teknik i ett urval svenska skönlitterära barnböcker samt undersöka hur berättelsernas tekniksyner förhåller sig till deras natur- respektive framtidssyn. Analyserna grundar sig på sex svenska författares skönlitterära barnböcker: Selma Lagerlöf, Otto Witt, Elsa Beskow, Karl-Aage Schwartzkopf, Sven Wernström och Sven Nordqvist. Dessa böcker innehåller frågeställningar och problematiker som i dag anses betydelsefulla och relevanta inom teknikens didaktik. Studien har tre analytiska perspektiv: att identifiera tekniken som finns representerad i barnböckerna, att undersöka barnböckernas tekniksyner i förhållande till natur och framtid samt att finna gemensamma och särskiljande teman berättelserna emellan. Analyserna visar att de olika tekniksynerna i barnböckerna är mångfacetterade. Hur tekniken gestaltas kan delas in i sex övergripande teman: tekniken som metafor eller liknelse, som antropomorf, som autonom, som resultat av kreativ drivkraft, männens teknik samt som icke tidsbunden. Det förekommer också olika syn på teknik och dess inverkan på såväl individ som samhälle. Natursynen som dominerar kan beskrivas som svagt antropocentrisk och en majoritet av berättelserna förmedlar bilden av det effektiva framtidssamhället där tekniken löser människans problem. En slutsats är att barnlitteraturens tekniklandskap kan bidra till att både vidga och fördjupa det teknikdidaktiska perspektivet. Det ambivalenta budskapet i böckerna gör att teknikens mångskiftande natur lyfts fram samt problematiseras på ett sätt som läroböcker sällan gör. Skönlitterära barnböcker skulle därför kunna fungera som utgångspunkter för didaktiska diskussioner om teknikens natur samt dess inverkan på människa, samhälle och natur i såväl nutid som dåtid.

 • 4.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Boström, Johan
  Department of Physics and Electrical Engineering, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Facts for youngsters: Contextualised technology or fragmented artefacts? A study on portrayals of technology in picture books from a gender perspective2015Ingår i: PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design and Technology Education, Marseille, France, April 2015 / [ed] M. Chatoney, Marseille: Presses Universitaires de Provence , 2015, s. 42-48Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Technology is a field with strong connections to the female/male dichotomy and children's gender stereotyping starts as early as the age of two (Berner, 2004; Nisbet, Pendergast & Reynolds, 1998; Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney, 2009). According to the Swedish Curriculum for the Preschool, the preschool should strive to ensure that children ”develop their ability to identify technology in everyday life, and explore how simple technology works” (Lpfö98/2010, p. 10). The preschool also has a goal to actively counteract traditional gender roles and patterns (Lpfö98/2010, p. 4). An important part of children's activities in preschool relates to picture books. A government investigation states that the preschool, through its activities (among them ”reading aloud”) is an arena where societal norms can either be preserved or challenged (SOU 2006:75). Books about cars, airplanes, boats etc. often serve as an introduction to human applications of technology. Based on these, children start to identify and categorize the technologies they encounter in everyday life.

  The aim of this study is consequently to investigate the technological content from a gender perspective in a selection of picture books, more specifically; how do the books content preserve or challenge preschool children's view of technology and gender? Preschools use books from libraries in their daily activities, therefore the empirical material in this study is derived from the library section ”facts for youngsters”. A thematic analysis was employed to discover the dominant themes within the books. The result of the study shows that there is a focus on how separate artefacts function but no detailed explanation on how these artefacts are connected or what kind of implications they have in a societal context. There also seems to be an emphasis on traditionally masculine coded technology. This study will serve as a basis for a comparative study between two preschools, one where gender and technology is a prioritised goal and one where it is not.

 • 5.
  Bejbom, Rebecca
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kreativitet: vad är det? En studie kring begreppet kreativitet inom skolslöjden2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet kreativitet omnämns vid flertalet tillfällen i läroplanen för grundskolan, föreskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det redogörs dock inte för någon definition av begreppet. Denna studie syftar till att lyfta begreppet kreativitet och försöka finna definitioner av begreppet, dels ur ett generellt perspektiv och dels ur ett slöjdspecifikt perspektiv. Dessutom beskrivs hur man kan arbeta med kreativitet i skolslöjden.

  Studien utgörs av en begreppsanalys där forskningslitteratur inom psykologi, pedagogik och slöjd studerats för att finna definitioner av begreppet kreativitet.

  Resultatet visar att det inte finns någon entydig definition av begreppet kreativitet, varken inom psykologin eller inom slöjdforskningen. Det resultat som framkom var att kreativitet är kontextbundet och behöver definieras utifrån det sammanhang där det uppkommer. Kreativitet innebär, bland annat, att redan förvärvda kunskaper och erfarenheter kombineras för att skapa något nytt. Det beskrivs hur en person inte kan skapa vare sig i eller med vakuum. För att en idé skall komma att klassas som kreativ redogör vissa forskare för hur idén behöver vara användbar och ny för en grupp människor. Andra forskare redogör för kreativitet ur ett individuellt perspektiv där idén enbart behöver uppfattas som kreativ av en enskild individ. För att gynna kreativiteten i skolslöjden krävs det att klassrumsklimatet är öppet för risktagande, analyserande, prövande, omprövande av idéer, samt diskussion kring den enskilde elevens skapande. 

 • 6.
  Björkman, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "Möten med stillheten"2011Ingår i: Öppenhet: En bok om Carl-Erik af Geijerstam / [ed] Jonas Ellerström, Louise Ekelund & Lars Bergquist, Lund: Ellerströms förlag, 2011, 1, s. 123-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Carl-Erik af Geijerstam var en lågmäld och eftertänksam röst i den svenska litteraturen. Han ställde sig avsiktligt vid sidan av det snabbt skiftande dagsaktuella för att i diktens och essäns form begrunda i längden större frågor, viktigast av dem hur människan kan förhålla sig till omvärlden och sig själv för att inte stelna i konvention och vaneseende. Att låta varje morgon innebära nya möjligheter, att upptäcka hemligheter bland vardagens förbisedda ting – sådan var hans enkla och mångfasetterade inriktning. Under sitt långa liv (1914–2007) publicerade Carl-Erik af Geijerstam mer än tjugofem böcker, bland dem en barndomsskildring och en studie om Vilhelm Ekelund, som jämte Gunnar Björling och Rabbe Enckell utgjorde hans främsta valfrändskaper. Den integritet och det lugna tilltal som fanns i hans böcker gav honom en trogen läsekrets. Antologin Öppenhet, den första boken om Carl-Erik af Geijerstam, är redigerad av Jonas Ellerström, Louise Ekelund och Lars Bergquist och innehåller nyskrivna texter om detta stillsamma, slitstarka författarskap och personen bakom det.

 • 7.
  Cullhed, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "I känslofulla sköna!" Bengt Lidner, Göttingen och den kvinnliga läsaren [The emotional beauty!]2014Ingår i: European Journal of Scandinavian Studies, ISSN 2191-9399, E-ISSN 2191-9402, Vol. 44, nr 2, s. 299-316Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish poet Bengt Lidner (1757‒1793) studied in Göttingen in 1780‒1781. A spatial analysis of the poet’s global biography and his poetical geography points to Enlightenment universalism as well as to the poetical ideals expressed in Göttingen – the Göttinger Hain, Göttinger Musenalmanach, and the teachings of Professor Christian Gottlob Heyne. Even Lidner’s opera libretto Medea displays connections to Göttingen, through Heyne’s focus on Greek tragedy and Lidner’s expressed source of inspiration, Friedrich Wilhelm Gotter. However, Lidner’s transcultural poetry failed in the Swedish context, lacking a proper literary market. In an attempt to create an audience in Stockholm, Lidner turned to female readers in his forewords and other paratexts. In fact, Lidner transformed the Medea character into a representation of his female Swedish reader, the ideal mother and spouse. The spatial analysis, including space both literally and in an imaginary sense, leads to the conclusion that Lidner’s sentimental mode of writing displayed transcultural traits interacting with – and even colliding with – local conditions

 • 8.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Brontë gjorde kvindeligt navlepilleri muligt2015Ingår i: Dagbladet InformationArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Den kulturelle skam overvundet med humor2015Ingår i: Dagbladet InformationArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 10.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En kvantefysiker går til kamp mod verdens undergang: Anmeldelse af Peter Høeg, Effekten af Susan2014Ingår i: Kritik, ISSN 0454-5354, nr 211, s. 197-183Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet.
  Krukkens efterfølgere2014Ingår i: Dagbladet InformationArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Åh, Instagram: Anmeldelse af Mads Eslund imnothererepresentinghardbodies2016Ingår i: Dagbladet InformationArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Ehriander, Helene
  et al.
  Institutionen för film och litteratur, Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet.
  Eriksson Barajas, Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att skriva fram ett barnperspektiv2019Ingår i: Att skriva barn- och ungdomslitteratur / [ed] Helene Ehriander, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 27-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När man skriver för barn kan begreppet barnperspektiv vara användbart. I detta kapitel undersöks hur begreppen barnperspektiv, barns perspektiv samt barnets perspektiv kan användas när man skriver texter som vänder sig till barn och unga och hur man kan använda sig av gestaltning för att uppnå ett barnperspektiv och skriva inifrån de barn man skildrar. Att tänka kring begreppen kan hjälpa författaren i skrivprocessen att få syn på det man vill gestalta. Det är viktigt att tänka igenom vad man lägger in i begreppet barnperspektiv och hur man förhåller sig till detta begrepp samt hur man kan använda sig av det för att man ska kunna välja att gestalta ur ett barnperspektiv om berättelsen kräver det. Det kan också vara intressant att låta sig inspireras av hur andra författare har tänkt kring och använt barnperspektivet för att stärka gestaltningen och därför är det viktigt att läsa barnlitteratur med detta i minnet. Barnperspektiv används inte bara inom litteraturvetenskapen och därför görs också en utblick mot angränsande forskningsfält för att vidare belysa hur man kan tänka kring och inspireras av begreppet.

 • 14.
  Eneroth, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Code & Conduct: A Study of Moral Values and Scoundrels in Jane Austen's Pride & Prejudice and Sense & Sensibility2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Jane Austen provides moral guidance in her nocels, showing her readers what is wrong with her society. Novels such as Pride & Prejudice and Sense & Sensibility contain studies of human character and lack of morals. She guides her readers towards a clearer moral vision by including characters such as George Wickham and John Willoughby, and warns her readers about trusting first impressions.

  The essay focuses on the moral aspects of these scoundrels. It analyses and compares the characters based on the first impressions from others, the events in the novels where their true colors emerge and how they are judged by the characters and the author in the novel. The essay argues that Austen's way of developing the scoundrels enables her to prove a point of morality to her readers, showing us the danger of trusting first impressions and appearances, warning us against the deceptive evil which presents itself disguised in charm and respectability. Thus she guides her readers towards a clearer vision of true worth and good morals - such as honesty and consideration for others - in a way that may be discussed and appreciated by young people of today.

  In addition, a didactic approach is included, showing how the findings in the esay can be used and interpreted in an English class in Swedish upper-secondary school. It provides a lesson plan based on the findings, and are justified by answering the question "why should we study literature" and "why should we study Jane Austen?". The goal is to form activities that students find both entertaining and motivating.

  It will show that both scoundrels are well-behaved, handsome and are well-liked by the majority of the characters in the beginning. However, they are also dishonest, selfish and driven by economival and sexual motives. This shows the danger of trusting fist impressions and justifies the reason why they are scoundrels. However, there are differences that differentiate them: Wickham is not able to love or feel remorse, while Willoughby is. 

 • 15.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Barnlitteraturen innehåller allt: Replik till Theodor Kallifatides2001Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hoppfull trots rasism och sexism: Recension av ’Bortom mammas gata’ av Alexandra Pascalidou2001Ingår i: Östgöta-CorrespondentenArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Recension av ’Le foulard bleu’ Madeleine Chapsal1996Ingår i: BTJs sambindningshäfteArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Recension av ’Les eaux douces d’Europe’ av Brigitte Peskine1996Ingår i: BTJs sambindningshäfteArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Recension av ’Merle’ av Anne-Marie Garat1996Ingår i: BTJs sambindningshäfteArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Eriksson (Barajas), Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Recension av ’Vi ses på Place de la Sorbonne’ av Justine Lévy1996Ingår i: BTJs sambindningshäfteArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Eriksson, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Evil and Innocence: Children in Ghost Stories by Elizabeth Gaskell, M. R. James, and Susan Hill2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The essay analyses three works of supernatural horror fiction written by different authors over various periods of time. These three works are “The Old Nurse’s Story” by Elizabeth Gaskell, “Lost Hearts” by M. R. James and The Small Hand by Susan Hill. The argument of the essay is that all three stories diverge from the conventions of Gothic horror stories by including a child in the role of victim and ghost. This makes the stories more frightening since they challenge the reader’s expectations of children’s innocence. In order to discern how the stories diverge from the norm the essay explores the traditional conventions of the genre such as setting, narrator, the structure of the time-frame, the buildup of mystery, the observer of the ghost, the ghost itself, and finally the visitation. In the end, the essay finds that all three of the analysed stories fit the formula of a conventional Gothic horror story, using similar methods for building up suspense and fear in the reader. Moreover, all three enhance the effect through the combination of evil and innocence in the children.

 • 22.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kritiken och det omedvetna2018Ingår i: Kritiken i den nya offentligheten: kritiken som konst- och kunskapsform / [ed] Magnus William-Olsson, Stockholm: Ariel förlag , 2018, s. 141-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Garnemark, Rosario
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för moderna språk. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ingmar Bergman y la censura cinematográfica franquista: Reescrituras ideológicas (1960-1967)2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [es]

  En la década de los 60 se produjo en la España franquista un intento de apertura y modernización del sector fílmico que contribuyó a que se importaran al sistema cultural español repertorios extranjeros novedosos como el del realizador sueco Ingmar Bergman. Uno de los objetivos de este volumen es ilustrar cómo la censura estatal franquista utilizó la traducción como herramienta de manipulación ideológica en la importación de Bergman durante el período mencionado. Además de estudiar algunos doblajes aprobados por la censura, también se analizan los expedientes oficiales de censura y diversas reseñas cinematográficas, que revelan cuáles fueron los parámetros ideológicos que aplicó el sector cultural español para reinterpretar la obra de Bergman. Ello lleva a desvelar el crucial papel que desempeñaron personalidades como José Mª García Escudero, Carlos Fernández Cuenca o Carlos Mª Staehlin. Mediante la confrontación de las interpretaciones franquistas con otro tipo de lecturas generadas fuera del sistema cultural franquista se pone de manifiesto, además, que las tendenciosas explicaciones franquistas no siempre hicieron justicia a la ambigüedad mostrada por el realizador sueco. En un primer momento se manipuló sobre todo su visión de Dios y de la religión, obviando aspectos centrales de su obra como la reflexión sobre la figura del artista. Más adelante, los esfuerzos de una parte del sector cultural franquista se centraron en hacerle pasar por un realizador eminentemente moralista, desvirtuando su visión del erotismo, de la violencia o del papel de la mujer en la sociedad. A pesar de que la crítica especializada y cinéfila que se interesó por Bergman en aquellos años cuestionó en numerosas ocasiones las interpretaciones oficialistas y la actuación de la censura, las películas llegaron al público enormemente desvirtuadas por los cortes impuestos y por unos doblajes ideológicamente adulterados, algunos de los cuales circulan todavía en DVDs comerciales en la actualidad.

  La disciplina académica conocida como Estudios de Traducción experimenta durante los años 90 un giro hacia enfoques centrados en la cultura como motor de la traducción y se aparta de las explicaciones meramente lingüísticas, abriéndose así a nuevos métodos para abordar el estudio del proceso traductor. Estos enfoques destacan la importancia de las condiciones históricas y culturales en las que se producen las traducciones, prestando especial atención al potencial manipulador de éstas y a las relaciones de poder que las determinan y generan. En este contexto se enmarca el presente volumen, que aborda la recepción y censura de la filmografía de Ingmar Bergman en España entre los años 1960 y 1967.

 • 24.
  Grandin, Ingemar
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A Young Person’s Guide to the Cultural Heritage of the Kathmandu Valley: The Song Kaulā Kachalā and Its Video2015Ingår i: Studies in Nepali History and Society, ISSN 1025-5109, Vol. 19 (2014), nr 2, s. 231-267Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is no doubt that the Newar culture of the Kathmandu Valley has attracted a lot of scholarly attention. The presentation of Newar culture in focus here, however, is very different from the scholarly literature. It is made for Newars by Newars; it is in the form of a song with a video, not a scholarly text; and it is a presentation for children, not for learned readers. The song is called Kaulā Kachalā. Within its small format, this song video plays up a very rich picture of Newar civilization and is positioned in and illuminates important problem areas and debates such as ethnic politics and cultural heritage, and cultural vulnerability and sustainability. 

 • 25.
  Hankvist, Annikki
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Technology in the English Language Classroom: Computer-Assisted Grammar Learning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As technology advances so does the availability of computer-assisted learning software. Since the Swedish curriculum and syllabus in the subject English do not state how teachers should teach grammar or what grammatical items they should focus on, it is left to the teachers to decide themselves. This thesis aims to investigate how one can make use of CALL, Computer-Assisted Language Learning, when teaching grammar in the English language classroom. The following three research questions are posed: 

  • In what ways is CALL used in teaching grammar? 

  • Are any of the different ways of using CALL more successful than others? 

  • What are the students’ reactions to using CALL as a means of learning grammar? 

  The questions are answered by analyzing the theoretical background of second language acquisition, as well as by analyzing ten articles about learning grammar with the help of modern technology. The findings show that there are more ways of using technology in a teaching environment than there are articles about it, and this thesis only covers a few of the different means of using CALL to teach grammar. The findings also show that the results of computer-assisted teaching and learning are overall positive, but it cannot be concluded whether this is because of the software or the novelty of using CALL. Some software shows better results than other, such as error correction software. The overall perceptions of using CALL in the classroom are overwhelmingly positive from both teachers’ and students’ perspective. Furthermore, the results show that the students believe that using technology to learn helps them more than it actually does, showing how it helps motivate students to acquire new knowledge by making it more interesting for them. All in all, the findings of the research give teachers an overview of the current progress of CALL, as well as giving them suggestions about how to incorporate technology in their own teaching. 

 • 26.
  Harrison, Katherine
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Holm, Marie-Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Exploring Grey Zones and Blind Spots in the Binaries and Boundaries of E.L. James' Fifty Shades Trilogy2013Ingår i: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 13, nr 3, s. 558-562Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we problematise the implications of some of these familiar binaries asthey are used in the Fifty Shades trilogy. Through analysis of some of the trilogy’s narrative tropes, we investigate how the separate poles of binary oppositions are established and kept in tension in order to make clear distinctions between the two. At the same time we highlight the constant work that has to be done to obtain these distinctions and a certain form of normative violence that is performed in the story to practices andidentities that are constructed as outside the normal. In the second part of the essay, we queer these binaries by exploring alternative narratives towards which the story itself points. These grey zones and blind spots taken as a point of departure for a queer critique of the binaries and norms about sexualities that organise the story.

 • 27.
  Hellström, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jarlert, Anders (Medarbetare/bidragsgivare)
  Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
  Johnsson, Henrik (Medarbetare/bidragsgivare)
  Århus universitet, Danmark.
  Krook, Caroline (Medarbetare/bidragsgivare)
  Biskop emerita, Svenska kyrkan.
  Liljegren, Lars (Medarbetare/bidragsgivare)
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för moderna språk. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Martinsson, Bengt-Göran (Medarbetare/bidragsgivare)
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  van Ooijen, Erik (Medarbetare/bidragsgivare)
  Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet.
  Petri, Sten Magnus (Medarbetare/bidragsgivare)
  Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
  Regnell, Astrid (Medarbetare/bidragsgivare)
  Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet.
  Stam, Per (Medarbetare/bidragsgivare)
  Svenska litteratursällskapet i Finland / Strindebergsprojektet, Stockholms universitet.
  Sundberg, Björn (Medarbetare/bidragsgivare)
  Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
  Söderström, Göran (Medarbetare/bidragsgivare)
  Tron är mitt lokalbatteri: religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tron är mitt lokalbatteri skriver August Strindberg i boken Ensam - ett av de sista verken. Tron tar sig många uttryck och strömkällan ger kraft till en mängd olika texter. Citatet ger en ingång till flera av dessa berättelser, och till berättelsen om Strindberg som sökare, mystiker, ateist och kristen. Bilden är mångskiftande.

  Till Damaskus, En Blå bok, Påsk, Mäster Olof, Giftasnovellerna, Sagospelen och Kammarspelen är några av de texter som betraktas ur detta perspektiv, men även hans tid i Frankrike, hans relation till den katolska kyrkan och till andra författare såsom Emanuel Swedenborg och Carl von Linne.

  Ett flertal författare och forskare som under lång tid arbetat med Strindbergs verk och liv medverkar. Avslutar gör biskop em Caroline Krook med en personlig betraktelse över det religiösa sökande som ses i August Strindbergs verk.

 • 28.
  Hermansson, Kristoffer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Schück, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Bordsrollspel i klassrummet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks bordsrollspel som pedagogisk metod. Spelets komponenter, berättande, drama och spel, undersöks i detalj och i förhållande till bordsrollspel. Bordsrollspel som pedagogisk metod är ett mer eller mindre obefintligt forskningsområde, och detta är ett försök att sammanställa de empiriska undersökningar som gjorts för att lägga en grund till vidare forskning.

  Komponenternaberättande, drama och spel ärallahörnstenar i bordsrollspel som metod. Komponenternas fördelar belyses var för sigoch även tillsammans inom ramen för bordsrollspel. Detta arbete försöker även poängtera skillnader mellan bordsrollspel och andra former om rollspel som mer frekvent än det tidigare används inomundervisning.

  Resultatet av arbetet visar att bordsrollspel, om änrelativt oprövat,har stor potential som metod inom litteraturundervisning. Grunden till detta resultat är att berättelsen ger metoden en tydlig form och hjälper eleverna sedet lästai ett sammanhang; drama hjälper eleverna anta nya identiteter och öppnar för nya perspektiv samtidigt som flera minnessystem aktiveras; spelet lägger tydliga regelramar för undervisningen och dess element har visatsig vara motiverande i stor utsträckning. I bordsrollspel samspelar dessa tre komponenter.

 • 29.
  Hofstedt, Jessica
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Berg, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Det lutande resultatet i PISA: En litteraturstudie om svenska elevers läsresultat i PISA-testet från 2000 till 2012 och hur det kunde bli som det blev2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här litteraturstudien presenteras svenska elevers läsförståelseresultat i PISA från 2000 till 2012 samt vad forskningen anger som anledningar till att resultaten sett ut som de gjort. Resultaten visas upp i text och diagram, inte bara de allmänna genomsnittsresultaten, utan även resultatspridning hos flickor och pojkar, olika migrationsgrupper samt annan statistik som på ett tydligt sätt definierar Sveriges resultat. Ett flertal faktorer tas upp som på olika sätt påverkar läsförståelse hos elever, bland annat socioekonomisk status och kön. Några slutsatser dras av de fakta som presenteras.    

 • 30.
  Ivenäs Dyverfeldt, Sabina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  I svenskhetens gränsland: Vithet, rasifiering och skönhet i litteratur skriven av utlandsadopterade2018Ingår i: Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering / [ed] Tobias Hübinette, Andréaz Wasniowski, Malmö: Arx Förlag , 2018, s. 237-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  1ST BOOKS BY NEW SWEDISH PROSE WRITERS1987Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 56, nr 1, s. 35-40Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  At fortælle for at leve: Lennart Hagerfors, Triumfen1995Ingår i: Standart, ISSN 1602-2246, Vol. 9, nr 1, s. 36-36Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Billy Phelans största spel: Recension av William Kennedy1985Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 54, nr 6, s. 457-459Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Das Herz des Nordens2014Ingår i: Wespennest: Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder, ISSN 1012-7313, nr 167, s. 64-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 35.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  DEN 'UNGE MANNEN': Recension av Botho Strauss1988Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 57, nr 1, s. 79-81Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Det sjunde klimatet: Kjartan Flogstad1987Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 56, nr 6, s. 344-348Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 37.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En kvinna och en man vid världens ände2013Ingår i: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, nr 5, s. 49-57Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vilken världsbild avtecknar sig under militärens förändrade roll i en globaliserad värld? Vad blir följden av att den västerländske soldaten utger sig för att försvara, istället för att bekämpa, "Den andre"? Med hjälp av begrepp som kosmopolitisk militarism och ideologem, och genom läsningar av samtida litteratur och bildkonst, undersöker Stefan Jonsson i denna essä gestalterna Krigaren och Den beslöjade kvinnan – huvudrollerna i ett nykolonialt drama.

 • 38.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Introduktion: Recension av Stig Larsson1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 3, s. 202-204Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  La Literatura es mestiza: Entrevista a Derek Walcott1992Ingår i: Quimera, ISSN 0211-3325, nr 115, s. 29-31Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Litteratur och människovärde: Recension av CH Wijkmark1988Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 57, nr 6, s. 443-444Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lustarnas herre: Recension av Theodor Kallifatides1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 6, s. 429-430Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 42.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Löv till läkedom: Recesnion av Lars Andersson1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 4, s. 261-263Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Malin Palm: Recension av Jan Gehlin1987Ingår i: Bonniers litterära magasin BLM, ISSN 0005-3198, Vol. 56, nr 3, s. 218-219Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 44.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Minnet av Nanny: Recension av Per-Agne Erkelius1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 1, s. 53-54Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  PK, eller konsten att dominera utan att argumentera2014Ingår i: Bryt upp!: om etik och rasism / [ed] Nick Jones, Lund: BTJ Förlag , 2014, s. 27-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sanna bekännelser av en albinoterrorist: Recension av Breyten Breytenbach1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 2, s. 125-126Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sju vise mästare om kärlek: Recension av Lars Gyllensten1987Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 56, nr 1, s. 58-60Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sorteringen av människor urholkar demokratin2016Ingår i: Dagens Nyheter, nr 3, s. 12-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  INGRESS, DN:

  I morgon införs id-kontroller på alla resor till Sverige. Men asylrätten är inte något vi kan välja bort - om vi inte också är beredda att välja mellan vilka som ska få leva och vilka som ska få dö.hittar en historisk förebild till vår tids drama i Aischylos pjäs "De skyddssökande".

 • 49.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Stenhuggaren som gick barfota: Recension av Stewe Claesson1986Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 55, nr 4, s. 277-278Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vad kostar ett mästerverk?: Recension av Umberto Eco1987Ingår i: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 56, nr 4, s. 279-282Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
12 1 - 50 av 91
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf