liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alfredsson, Ola
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Varför tappade skolan tron?: En analys av religionsämnets förändring relaterat till sekulariseringen i Sverige2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att försöka se ett samband mellan religionsämnets förändring och den sekulariseringsprocess som det svenska samhället genomgått de senaste femtio åren. Genom en litteraturstudie har jag tagit reda på och förklarat de förändringar ämnet genomgått med hjälp av bl.a. äldre kursplaner. För att förklara sekulariseringens förändring har jag använt mig av svenska forskare, och tillika forskning gjord på det svenska samhället. Sekularisering får ses som en religiös förändring bort från en enhetsstat, och över lag är det kristendomens förlorade mark som i arbetet benämns som sekularisering.

  Avslutningsvis kommer förändringen inom ämnet religionskunskap ställas mot den sekularisering som skett för att försöka se samband, en diskussion om ämnets vara eller icke-vara i skolan avslutar arbetet.

  Download full text (pdf)
  Varför tappade skolan tron?
 • 2.
  Andersson, Christoffer
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mesopotamiens gudomligförklarade kungar: En undersökning av teologiska perspektiv på två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för denna undersökning är de teologiska perspektiven runt två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien, nämligen den gammalakkadiske kungen Naram-Sin (ca. 2254-2218 f.kr.) och den nysumeriske kungen Shulgi (ca. 2094-2047 f.kr.). De teologiska perspektiven behandlas här med hjälp av en induktionsbaserad historisk undersökning som utgår från vad olika forskare har skrivit i ämnet. Eftersom detta är en c-uppsats och det inte har varit möjligt att använda sig av primärkällor såsom arkeologiskt material och historiska källor på originalspråk så utgår denna undersökning uteslutande från forskningslitteratur. Undersökningen består av tre delar, i de två första delarna behandlas de teologiska perspektiven på kungarna var för sig och i det tredje görs en jämförelse mellan perspektiven. Undersökningens upplägg ser ut på så sätt att först har det gjorts observationer av vad som står om de teologiska perspektiven på monarkerna i de olika forskarnas verk. Sedan har perspektiven brutits ner i olika delämnen och därefter har informationen om dem sorterats in i de olika delämnena. Utifrån detta försöker sedan undersökningen att skissa fram en bild av de teologiska perspektivens karaktär. Uppsatsens tyngdpunkt ligger framförallt på att peka på olika tendenser i de religiösa föreställningarna runt dem med avseende på vilka teman de kretsar kring. I undersökningen framkommer det att perspektiven är ganska spretiga och går i många olika riktningar och även att det finns skillnader och likheter i perspektiven mellan kungarna. Två teman som dock ofta återkommer är fruktbarhet och himlen.

  Download full text (pdf)
  Religionshistoria, c-uppsats, slutgiltig version, Christoffer Andersson
 • 3.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode2016 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att se på och förhålla sig till smak. Detta är författarens utgångspunkt för förståelsen av det moderna smakspelet, vars utveckling och omvandlingar följs upp från 1700-talet fram till nutiden. Smaken analyseras från denna utgångspunkt som ett spel, vars föränderliga regler kartläggs och ställs i relation till det mänskliga omdömet och förståelsen av mänsklig praxis. Boken består av tre delar, en inledande essä kring tid, rytm och estetik, en omfattande mittdel där smakspelet dissekeras ur en rad olika infallsvinklar och en avslutande essä där en unik händelse i modets historia analyseras: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet. 

 • 4.
  Björkegren, Moa
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Sexualitet i religionsundervisningen: Yrkesverksamma religionslärares uppfattningar och erfarenheter2023Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In June 2022, the Swedish curriculum was revised and the school's responsibility to communicate knowledge about sexuality to pupils was emphasized. Although the field of sexuality is not new in the Swedish curriculum, teaching sexuality has gone through a significant development in its content since it first became a part of the Swedish curriculum. Now that society is becoming increasingly more digitalized and informed, new challanges follow, and perhaps it is now more important than ever that young people gain more knowledge in matters of sexuality, relationships, and consent. As an effort to meet these challanges, the National Agency for Education delegates the field of knowledge to teachers in all common subjects, including religious education (RE). With its association in cultural norms and gender identity, RE may be considered partucularly appropriate for discussing and teaching sexuality.

  The purpose of this study is to investigate how teachers of religious education percive to what degree they can contribute knowledge about sexuality in their teaching. This study also aims to find out what approaches teachers use in sexuality as a part of their religious education. This survey is a qualitative study, and the materials have been collected through semi-structured interviews with teachers in religious education in south Sweden. The study shows that teaches have positive attitudes towards including sexuality in religious education and that they find teching sexuality important. Nevertheless, it is not exactly clear for the interviewed RE teachers how and what to include regarding sexuality when teaching RE due to many difficulties that may arise. Consequently, teachers in this study describe different individually based strategies to include sexuality in their teaching, depending in personal interest and experise. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Blomdahl, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Stockholm Univ, Sweden.
  The Short Stint of a Coordinator: National Security Adviser H. R. McMaster in the Trump Administration2021In: European Journal of American Studies, E-ISSN 1991-9336, Vol. 16, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the role of former National Security Adviser H. R. McMaster in the Trump administration. The article discusses four major roles performed by the APNSA - administrator, coordinator, counselor, agent - and asserts that McMaster served as a coordinator that failed to achieve a close relationship with the president. Probing the role and performance of President Trumps second APNSA underscores both the significance of a partly influential APNSA and apparent constraints in relation to what a president with a unconventional management style allowed him to do. Examining the importance of presidential management style on the role, power and influence of the APNSA will further our understanding of how, when, and under what conditions national security-level leaders make decisions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Dahlberg, Matz
  et al.
  Uppsala universitet.
  Elinder, Mikael
  Uppsala universitet.
  Isaksson, David
  Uppsala universitet.
  Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Lindbom, Anders
  Uppsala universitet.
  Lundqvist, Heléne
  Stockholms universitet.
  Winbladh, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Öhrvall, Richard
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Inledning2013In: Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter / [ed] Henrik Jordahl, Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad Spångberg och Richard Öhrvall, Stockholm: SNS förlag, 2013, 1, p. 221-230Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här antologin har vi behandlat privatiseringar inom den svenska välfärdssektorn. Sedan slutet av 1980-talet har Sverige gått från ett nästan helt offentligt produktionssystem till ett system med en blandning av offentliga och privata utförare som konkurrerar med varandra. Valfrihet för brukarna har införts på flera områden. Vi har beskrivit hur framväxten av privat välfärdsproduktion sett ut och analyserat några centrala drivkrafter bakom denna utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Dogan, Güney
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Tafsir: en religionshistorisk studie om koranexegetikens metodologi2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie är att dokumentera och redogöra den traditionsbaserade utläggningsmetodologi inom islam. Fokus ligger på hur de traditionsbundna och de konservativa inriktningarna av sunni islam uppfattar denna företeelse.

  Betydelsen av tafsir har kommit att spela en allt viktigare roll till stor följd av den debatt som förs kring islam och vilken förståelse eller tolkning som skall ha företräde. Debatten fokusera primärt kring hur Koranen bör förstås och tolkas, vilket visar sig i den alltmer utpräglade konflikten mellan traditionsbundna inriktningar och progressiva grupperingar. De progressiva grupperna menar att islam och Koranens förordningar måste förstås utifrån den kontext de tillkom i och således är många av dessa förordningar föråldrade och i behov av omtolkning, medan de traditionsbundna inriktningarna anser att islam och Koranens bestämmelser är universella och följaktligen inte tidsbundna.

  Syftet med uppsatsen är att beskriva de principer som den traditionsbaserade tolkningsmetodologin utgörs av och att belysa hur dessa möjliggör att en korrekt förståelse av Koranen kan förvärvas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Eklund, MonaInstitutionen för hälsovetenskaper, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Lunds universitet.Hensing, GunnelInstitutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.
  Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda 
individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete involverar i allmänhet arbetsplatsen som en central 
aktör och arena för åtgärder, medan praktiken ofta är annorlunda. 
Boken belyser förut­sättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten 
i dessa processer.

  Boken vänder sig till personer som arbetar med bedömning av arbetsförmåga och med åtgärder för att främja återgång i arbete. Målgrupper är studerande och professionella som i sin yrkesutövning inom till exempel primärvården, företagshälsovården eller inom privata rehabiliterings­enheter arbetar med sjukskrivningsprocesser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Boken riktar sig också till arbetsgivare och arbetsledare som har ansvar för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Engström, Elin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities.
  The Origin: en jämförande tolkningsstudie mellan två skapelseberättelser, med fokus på kvinnan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to interpret two stories of creation and compare them to each other with focus on the gender perspective. The interpretation is generally limited to the creation of mankind and how women are represented in each particular story.  The stories I’m interpreting is the story of creation from the Holy Bible, the so called genesis, and from The Nag Hammadi Library’s story of creation called On the origin of the world. I want to show the difference between these two stories when it comes to the women’s position and in what level she is described. I will go through different parts of these two stories and compare the gender language, and try to find a pattern on how femaleness is expressed in The Holy Bible and in On the origin of the world.

  Download full text (pdf)
  The Origin: en jämförande tolkningsstudie mellan två skapelseberättelser, med fokus på kvinnan
 • 10.
  Geiron, Jon
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Inkahealing: Uråldrig kunskap på det nyandliga smörgåsbordet?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkahealing är en relativt ny företeelse på den religiösa arenan, men har redan etablerat organisationer i elva västländer. Inkahealing har uppenbara ytliga likheter med New age-rörelsen, men ingen tidigare forskning finns på detta område. Målet med denna uppsats är ett jämföra Inkahealing med New age för att utröna var denna nya rörelse egentligen hör hemma. Undersökningen visar att det finns grundläggande likheter mellan Inkahealing och New age, med endast få undantag. En klar slutsats begränsas dock samtidigt av problematiken kring begreppet New age.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Albert Pike: Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (1871)2023In: Satanism: A Reader / [ed] Per Faxneld, Johan Nilsson, New York: Oxford University Press, 2023, 1, p. 62-68Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter evaluates Albert Pike’s Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (1871), which has become one of the most famous and notorious books about Masonry ever published, not least because of its references to Lucifer and Baphomet. While Pike was not by any definition a Satanist or a Luciferian, the ambivalent description of Lucifer in Morals and Dogma has contributed to the image of him as the primary proponent of Luciferian Masonry. Morals and Dogma is divided into thirty-two parts, each dealing with one of the degrees of the Scottish Rite, excluding the 33th. It claims to be the collected wisdom of several philosophical and mystical schools and is based upon the idea that there is a universal form of religion that transcends confessional boundaries. What distinguished Pike’s work from similar books is its very eclectic nature and the author’s frequent references to “pagan” sources.

 • 12.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Among the Scientologists: History, Theology, and Praxis, by Donald A. Westbrook2019In: International Journal for the Study of New Religions, ISSN 2041-9511, E-ISSN 2041-952X, Vol. 10, no 2, p. 215-218Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  Among the Scientologists: History, Theology, and Praxis, by Donald A. Westbrook. Oxford University Press, 2019. 332pp. Hb $45.00/£29.99. ISBN-13: 9780190664978.

 • 13.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Atlantis of the North: The Contested Reception of Old Uppsala, between Nationalism, Religious Identity, and Secular History2021In: The Pomegranate, ISSN 1528-0268, E-ISSN 1743-1735, Vol. 23, no 1-2, p. 64-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article presents the cultural reception of Old Uppsala with a focus in how it is used by contemporary Heathens. Modern Swedish Heathens see the place as spiritually significant, and there have been public blots at the site yearly since 2000. Such rituals are only ambivalently tolerated by the museum and Swedish National Heritage Board. In recent years other groups have started to use the site as well and it has also been used by a variety of smaller shamanistic groups. For Heathens, the place a sacred area, representing the last significant religious site for pre-Christian Norse religion and resistance to Christianization. I argue that Old Uppsala lies at the center of Swedens often complicated relationship with its own history. Its story follows broader cultural trends connected to national identity and when modern Heathens enter the scene, they become a part of this larger debate. The article will look at how the museum presents the Viking age and how their presentations both work with and in opposition to Heathen constructions about Viking age religion.

 • 14.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att bekämpa Ragnarök: Nordisk animism och hednisk ekosofi2023In: Din: tidskrift for religion og kultur, ISSN 2387-6735, no 1, p. 7-40Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att möta gudarna på Instagram: Häxkonst och hedendom i en digitaliseradoch sekulariserad värld2021In: Föreningen Lärare i Religionsvetenskap Årsbok, ISSN 0348-8918, Vol. 52, p. 46-57Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies.
  Children of Baldur: Understanding the Construction of Masculinity within Göthicism and the Manhem Society2022In: Correspondences: Online Journal for the Academic Study of Western Esotericism, E-ISSN 2053-7158, Vol. 10, no 1, p. 167-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article focuses on how a nineteenth-century Swedish nationalistic movement, Göthicism, understood masculinity. The primary example used is Manhemsförbundet (the Manhem Society), an initiatory and educational organization active between 1815–1823. Most of its material was produced by the author Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The society was at the center of cultural trends and debates in Sweden, notably those about education and how young males can best be of service to the nation. Göthicism and the Manhem Society urged Swedes to look inwards and develop their own national character, arguing that foreign influences made Sweden decadent and weak. Göthicism then sought answers to Sweden’s problems in the pre-Christian past. The Manhem Society attempted to further put Göthicism into practice. The Society developed a structure similar to freemasonry with degrees based on Old Norse mythology, where the candidate was to follow a mythical narrative of the story of Baldur that led from darkness to light. The degrees also included physical training and exercises to shape a manly character. The article argues that the initiations of the Manhem Society were used to create a form of masculinity that was an expression of middle-class ideals about character.

 • 17.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Feminist vikings, ecological gods, and national warriors: the reception of Old Norse religion and culture in Sweden2020In: Old Norse myths as political ideologies: critical studies in the appropriation of medieval narratives / [ed] Nicolas Meylan, Lukas Rösli, Turnhout: Brepols, 2020, p. 155-173Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Luciferian Witchcraft: At the Crossroads between Paganism and Satanism2013In: The Devil's Party: Satanism in Modernity / [ed] Faxneld, Per och Petersen, Jesper Aagaard, Oxford: Oxford University Press, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Gregorius, Fredrik
  Lund University.
  Modern Asatro: Att konstruera etnisk och kulturell identitet2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine contemporary followers of Asatru in Sweden. Central to the study is the way Asatru today can be seen as an ethnic religion. Due to this will the ideas about Asatru as a folk religion among followers and the idea of Asatru as a form of “sed”, a term that can roughly be translated as a form of custom, be explored. Related to the idea of ethnic identity and Asatru is the question as to why people living in Sweden today feel a connection and identifies themselves with a culture that ceased to exist around a thousand years ago. In order for such a relationship to exist is it necessary for a follower of Asatru to imagine some form of essential cultural identity that defies other cultural changes. That is some form of cultural and ethnic essentialism. The study deals primarily with Sweden but Asatru in other countries, especially the United States are also included due to the influence they have on the Swedish scene.

  Chapter 1 serves as an introduction; discussion of methodology, previous studies and also presents some definitions used. Chapter 2 deals with the theories used in the study. Chapter 3 presents an historical background from which Swedish Asatru appears. Chapter 4 gives an historical background to the Swedish Asatru scene. Chapter 5 presents an overview of the Asatru scene in Sweden today regarding numbers of followers, why people join, and so forth. Chapter 6 presents ideas about culture in the Swedish Asatru scene. Chapter 7 deals with the attitude towards nature. Chapter 8 deals with the ideas about gods and goddesses in Asaru. Chapter 9 is about religious rituals like modern forms of “blot”. Chapter 10 discusses the use of magic, like rune magic and sejd, in Asatru. Chapter 11 serves as a form of analysis and deals with the relationship between Asatru and other social fields.

 • 20.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Modern heathenism in Sweden: a case study in the creation of a traditional religion2015In: Contemporary pagan and native faith movements in Europe: colonialist and nationalist impulses / [ed] Kathryn Rountree, New York: Berghahn Books, 2015, p. 64-85Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Order of the Morning Star2021Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Order of the Nine Angles: excerpts from The Black Book of Satan (1984)2023In: Satanism: A Reader / [ed] Faxneld, Per & Nilsson, Johan, New York: Oxford University Press, 2023, 1, p. 252-261Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on the British Satanic organization called the Order of the Nine Angles (ONA), one of the most controversial and infamous Satanic groups of the twentieth century. In contrast to most forms of Satanism, ONA texts include references to and advocacy of certain criminal actions to further the group’s end game. Most controversial are the references to human sacrifice, and the question of whether these are to be taken literally has been much debated. The chapter then considers The Black Book of Satan (1984), which is seemingly an early introduction to the ONA’s version of Satanism and what the organization defines as the “Sinister Way.” It looks at three excerpts from the book: “the 21 Satanic points,” “What is Satanism?,” and one of the ONA’s versions of the Black Mass.

 • 23.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Process Church of the Final Judgement: excerpts from "The Gods on War" (1967) & "The Gods and Their People" (1970)2023In: Satanism: A Reader / [ed] Faxneld, Per & Nilsson, Johan, New York: Oxford University Press, 2023, 1, p. 187-191Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter discusses the Process Church of the Final Judgement, an apocalyptic organization founded by Robert DeGrimston and Mary Anne DeGrimston, active primarily in California during the 1960s and 1970s. Focused on the idea of a unity between the gods of the universe (Jehovah, Lucifer, Satan, and Christ), the Process Church developed a highly original form of theology. Becoming manifest in the counter-cultural milieu of the 1960s, it combined Satanism with Christian apocalypticism and ideas derived from Scientology. The chapter then looks at two texts that were distributed internally within the Process Church: “The Gods on War” (1967) and “The Gods and Their People” (1970). These texts express the foundational beliefs of the Process Church, each of the gods being offered their own chapter explaining their nature and the nature of their followers.

 • 24.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thomas Karlsson (Dragon Rouge): excerpt from Kabbala, kliffot och den goetiska magin (2004)2023In: Satanism: A Reader / [ed] Faxneld, Per & Nilsson, Johan, New York: Oxford University Press, 2023, 1, p. 306-313Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Gregorius, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hedenborg White, Manon
  Malmö Universitet.
  Lucien Greaves (The Satanic Temple): "Church of Satan vs. Satanic Temple"2023In: Satanism: A Reader / [ed] Faxneld, Per & Nilsson, Johan, New York: Oxford University Press, 2023, 1, p. 333-341Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter studies The Satanic Temple (TST), which has emerged as one of the most important movements in the history of Satanism. Penned by Lucien Greaves, the national spokesperson for TST in the United States, “Church of Satan vs. Satanic Temple” (2017) presents what Greaves perceives as the essential differences between TST and LaVey’s Church of Satan. Constructing the Church of Satan as a sort of negative “other,” contrasted with TST’s own brand of Satanism, the text serves as an illustrative example of TST’s self-image and presentation vis-à-vis other forms of Satanism. In contrast to the Church of Satan, TST makes limited references to Satan as a symbol for earthly pleasure or egotism. Instead, Satan is presented as a Promethean character, fighting on behalf of the oppressed. While TST does not align itself with any political ideology, its written material, terminology, and symbols frequently reference leftist thought and activism.

 • 26.
  Gäfvert, Liss Telly
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Jaget en Kategoriserande Konstruktion: En grundundersökning rörande dhammas och jaget inom den tidiga Buddhismen utifrån ett subjektivt fenomenologist synsätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Off your impression, you know nothing, first when the experience feels like it’s slowing down, we can ask the question: what am I? Not-thing my friend. Our existents curse; of being under the dependent origination is what brings it’s instability; there is no essence, only form. The whole is a structure, a universal structure of dhammas. Your impressions and your absent self, is impersonal phenomena of guaranteed cessation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Harding, Tobias
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The secularization of the state and the establishment of Muslim institutions in the field of popular education in Sweden2012Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities.
  Arbetslösa erbjuds kosmisk energi2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lokala livsvärldar och texternas konstruktioner: om "indianens" natursyn2009In: Religion & Livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 40, no 3, p. 18-20Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln diskuterar den natursyn som tillskrivits "indianen" och visar hur den ingalunda är statisk utan tolkas och förhandlas fram i relation till det moderna samhällets kunskaper

 • 30.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige2010In: Den rituella människan: Flervetenskapliga perspektiv / [ed] Anne-Christine Hornborg, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2010, p. 151-169Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riter och ritual är mångsidiga fenomen vilket gör att studiet av formaliserade handlingar återfinns inom flera ämnesdiscipliner. I Den rituella människan – flervetenskapliga perspektiv visar forskare inom arkeologi, etnologi, psykologi, teatervetenskap, religionshistoria och teologi hur de har funderat över den rituella praktiken. Varför använder människan sig av riter, hur kan rit och ritual studeras, hur avgränsas riten från andra handlingar, vilka teorier används och hur kan olika ämnens infallsvinklar befrukta varandra? Rituella handlingar är, trots sin bundenhet till specifika, kulturella kontexter också universella och ett flervetenskapligt samtal inbjuder i denna antologi en möjlig väg att förstå den mänskliga praktiken i alla dess former.

  Download full text (pdf)
  Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige
 • 31.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Owners of the Past: Readbacks or Tradition in Mi'kmaq Narratives2009In: Native American Performance and Representation, S.E. Wilmer (ed.), Tuscon: The University of Arizona Press , 2009, 1, p. 61-77Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  When the ethnographer Wilson Wallis did his first fieldwork among the Canadian Mi’kmaq Indians 1911, one recurrent character in their oral tradition was the traditional culture hero Kluskap. When Wallis returned to Nova Scotia in 1953  he found that not many Mi’kmaq in the thirties had heard about Kluskap, and if they had, it was through books or the television series “The Adventures of Glooscap”.

  Thirty years later, in 1989, the Mi’kmaq strongly rejected the plans to establish a superquarry at Kelly’s Mountain on Cape Breton Island, Nova Scotia. Their main reason was that the mountain with its cave is believed to be the dwelling place of Kluskap and the place from where he is expected to return to his people. Is the modern Mi’kmaq knowledge about Kluskap only their readbacks of texts by non-native authors? This paper seeks to examine the Mi’kmaq relation to that Kluskap tradition which had been depicted by non-native authors in television series, theatre plays, and books. How do the modern Mi’kmaq evaluate mainstream society’s texts about their culture hero?

 • 32.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Religion and Culture, Theology and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Praxis Dialogue: Catholic Rituals in Native American Contexts2009In: Plural Voices: Intradisciplinary Perspectives on Interreligious Issues, Patrik Fridlund, Lucie Kaennel & Catharina Stenqvist (ed.), Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters , 2009, 1, p. 37-54Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Our times are characterised by globalism and pluralism. Both characteristics are strongly intertwined. The aim of this book is to contribute to the reflection on everyday practical issues as well as on conceptual frameworks regarding a multicultural and a multireligious Europe. The reader will find texts about philosophical problems, theoretical presuppositions and the ethical problems involved in taking political decisions on multiculturalism. Other articles deal with theological challenges and methodological issues that are useful for people trying to understand the multireligious nature of our times. The authors have various cultural, academic and methodological backgrounds, but share one thing: they all have been engaged in religious meetings and dialogues. The broad spectrum of writers and themes reflects the guiding principle of Plural Voices: many issues have to be discussed from different perspectives in order to try to understand interreligious relations.

 • 33.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Selling Nature, Selling Health: The Commodification of Ritual Healing in Late Modern Sweden2009In: Religion, Ecology & Gender:  East-West Perspectives, Sigurd Bergmann/Yong-Bock Kim (eds.), Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag , 2009, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The chapter outlines how nature and health are employed in the commodification of ritual healing in late modern Sweden. New ritualized practices have developed which are aimed at the modern man. How do these new rituals connect to health and nature and how are tradition, body, mind, place and locality represented within these practices?

 • 34.
  Hornborg, Anne-Christine
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eaton, Heather
  Saint Paul University, Ottawa, Canada.
  Ritual Time and Space: A Liminal Age and Religious Consciousness2009In: Religion, Ecology & Gender: East-West Perspectives, Sigurd Bergmann, Yong-Bock Kim (eds.), Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag , 2009, p. 79-90Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The chapter discusses the possibility to bring Victor Turner’s work on liminality and ritual together with Roy Rappaport’s thought-provoking ritual theory and approach the contemporary ecological crises in new ways. Turner’s concept of liminality and his understanding of a liminal passage is employed as a metaphorical vision of re-embedding humanity with Earth processes.

 • 35.
  Karlqvist, Maria-Helena
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Fönster mot den allmänkyrkliga traditionen, eller en spegel av samtiden?: En innehållsanalytisk granskning av spontanremisserna till kyrkohandboksförslaget 20162019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On the 23rd of November 2017 the Church of Sweden´s General Synod adopted the new Church Handbook (Kyrkohandbok för Svenska kyrkan). The road towards the decision has been sided with criticism, but has at the same time revealed a deep commitment, both inside and outside the Church of Sweden. The Official Referral questionnaire that was sent out by the Church of Sweden (kyrkokansliet) to review and evaluate the proposal of the new forthcoming Church Handbook, mainly contained firm questions with firm answer alternatives. The questionnaire has been heavily criticized due to its focus on possibilities to use, not reflections on the proposal itself. Due to this, many Free Responses (spontanremisser) were sent in. They are a tremendous source of information to investigate why the new Worship Book has been so strongly criticized.

  This Master’s thesis aim to review and interpret The Free Responses’ reflections on the proposal of the new Church Handbook for the Church of Sweden (Kyrkohandboksförslaget 2016). Of importance in the production of the new Church Handbook was to try to find an inclusive language to the liturgical texts. The main areas which have been examined are the inclusive language itself, its effect on theology, liturgical tradition, musical theology, ecumenism and its many options. The method used is mainly qualitative and the thesis could be described as a descriptive text analysis of The Free responses. The research also aims to review The Official Referral (Officiella remissamanställningen) from a comparative perspective: How does The Free Responses reflections replicate in the official document?

  The intention itself, trying to achieve a more inclusive language, the research has not been able to find any opposing on, only on the result. The inclusive language has according to The Free Responses resulted in negative consequences on theology, liturgy, ecumenism, language quality, and the many options (which aimed to free choices) are considered far too many and far to distinct. This may result in negative consequences for the worshipers, such as loss of feeling of participation.

  The main underlying cause to the criticism is considered to derive from the process, a process described as inadequate due to lack of transparency.

   

  When it comes to the comparative study between The Free Answers and The Official Referral it was recovered that the comments and reflecting in The Free Responses were vague and simplified. For someone who only take part of the The Official Referral will get an overall view that the positive and negative opinions are more or less of the same quantity which does not properly reflect reality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Klofsten, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Malmström, Lars
  Ekonomijournalist.
  Jones-Evans, Dylan
  Bristol Business School, University of the West of England, UK.
  Att träna företagare som står inför en tillväxtfas eller viktig förändring: ett svenskt praktikfall2016In: Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik / [ed] Maureen McKelvey, Olof Zaring, Stockholm: Esbri , 2016, p. 215-233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel presenteras ett praktikfall – Utvecklingsprogrammet – som visar hur det är möjligt att, på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt, stimulera företag som står inför (eller befinner sig i) en utvecklingsfas som präglas av tillväxt och/eller förändring. Vi beskriver hur och varför Utvecklingsprogrammet kom till, och vilka specifika faktorer som ligger bakom dess stora framgångar.

  I mitten av 1980-talet startade ett träningsprogram för entreprenörer i företag med rötter i Linköpings universitet. Detta program kallades helt enkelt ”Utvecklingsprogrammet” och kom att bli en formidabel succé. Sedan starten 1986 har drygt 500 personer från 200 företag deltagit i de 25 program som har genomförts hittills. Många av de företag som deltagit har vuxit kraftigt, skapat tusentals nya arbetstillfällen och är i dag etablerade på världsmarknaden. Tankarna bakom programmet har hela tiden varit att ledningen i företa-gen behöver kvalificerad sparring för att effektivare kunna handskas med knäckfrågor relaterade till tillväxt och utveckling. Men även – särskilt sett från politikerhåll – att det ur ekonomisk synvinkel kan vara mycket effektivt att stimulera växande företag även senare i deras utveckling.

 • 37.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ein kulturhistorischer Fall für die Abteilung Cold Case: Der schwedische Nobelpreisträger Verner von Heidenstam und der deutsche Kulturattaché Paul Grassman2016In: Internationale netzwerke: Litterarische und Ästhetische transfers im dreieck Deutschland, Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945 / [ed] Karin Hoff, Udo Schöning, Frédéric Weinmann, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann , 2016, p. 307-327Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln granskas den tradition som under mer än 80 år förknippas Heidenstam med sympatier för Hitler, nazismen eller det nya Tyskland. Metodiskt prövas att att utföra analysen i enlighet med domsstolslogiken och det juridiska förfaringssättet. Parallellt utvecklas det källkritiska program som hör samman med faktoidbegreppet.

 • 38.
  Källström, Johannes
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vi vilja vara svenskar!: Ecklesiologi och historik från Svensk-finska St. Mikaels församling i Tallinn 1919-19442014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Vi vilja vara svenskar!” svarade Hjalmar Pöhl, dåvarande kontraktsprost i svenska kontraktet i Estland, när han i oktober 1941 precis fått lämna landet och står inför en nystartad räddningskommitté för estlandssvenskarna i Stockholm. I Estland hade nazisterna kört ut Sovjet, innan det hade landet och kyrkan gått igenom en fruktansvärd tid med deporteringar, avrättningar och förföljelse. Frågan som besvarades gällde huruvida man nu ville leva under tyskarna eller få tillbaka en fri estnisk stat. Inget av detta intresserade kontraktsprosten – han ville vara svensk. Orden ringar väl in något som under 1900-talets första hälft präglat arbetet inom hela den estlandssvenska minoriteten och St. Mikael församling; arbetet för svenskhetens bevarande i öst.

  Denna uppsats avser att försöka ge en historisk bild av St. Mikaels församling och för den estlandssvenska minoriteten under åren 1919-1944, även om tiden innan i viss mån måste skildras för att skapa en helhetsbild. Jag har i mitt arbete främst utgått från Riksarkivets samlingar runt St. Mikaels församling, Hans Pöhl, Ivar Pöhl och Hjalmar Pöhl, prosten Erik Petzäll och Elmar Nygren. Till detta kommer polis- samt säkerhetspolisens utredningar om händelserna runt den estlandssvenska evakueringen.

  Jag avser att skildra St. Mikaels församlings konstitution och uppbyggnad, dess huvudsakliga verksamheter och ledande personer samt extraordinära händelser. Jag kommer också belysa det nära samarbete som försiggick mellan Svenska Kyrkan, församlingen och den estniska lutherska kyrkan EELK. Vi skall se att två svenska ärkebiskopar, Nathan Söderblom och Erling Eidem personligen engagerat sig i arbetet ända ned på detaljnivå.Jag vill i mitt arbete komma åt församlingens självuppfattning, deras ecklesiologi. Därför inleds arbetet med en ecklesiologisk teoriöversikt. Jag väljer i arbetet som metod en syntes mellan induktion och deduktion som innebär att empiriskt material, ecklesialiteten, reflekteras mot en teoretisk fond, för att urskilja vad som kan kallas en implicit ecklesiologi. Min teoretiska fond blir Martin Luthers kyrkosyn, St. Mikaels församling kallade sig luthersk-evangelisk. Avslutningsvis utför jag analysen, filtrerar empiri genom Luther och stämmer av vad som är i paritet med denne och vad som avviker – för att därmed se vad som verkligen föreligger. Vi skall se att St. Mikaels församling i stort är en luthersk församling – men begreppet etnicitet griper igenom hela verksamheten. Församlingen och den estlandssvenska gruppens strävan efter ett bättre liv i en synnerligen hård tillvaro är symbiotiska. Att vara svensk och evangeliskt-luthersk troende är samma sak och framträder som en vital väg för överlevnad under hela perioden. Under inledningsfasen med kontakter mot Sverige, vid 1900-talets början, är folkgruppen betydligt eftersatt. Gideon Danell, svensk språkforskare, skriver hem och ordinerar ett recept:

  Svensk gudstjänst, svensk själavård och svensk folkskola. Denna inställning skall präglas alla inblandade, från estlandssvenskt och svenskt håll.

  Vid överflyttningen till Sverige under 40-talet är församlingens präster, Ivar och Hjalmar Pöhl ledande i arbetet. I de flesta skriftliga beskrivningar är de antingen strukna eller svartmålade. Jag anser mig ha nog med information för att nyansera och utmana denna bild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 39.
  Lafauci, Lauren E
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  " 'Kith and Kin': Thoreau and Yoga"2018Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Lagerstedt, Rebecca
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Wicca: beskrivning av en religion2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My essay is a description about the religion Wicca; laws, ethics, history, rites, inauguration and how they relate to the gods and the different seasons.It’s also about the wiccan history and how wicca have created their own history by taking old mythic stories and making them their legacy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Petersson, Hans
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Samisk schamanism och fornskandinavisk sejd: En jämförande studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har funnits en speciell mytisk bild av den fornskandinaviska mytologin sedan romantikens fantasifulla epok. Det ges ofta en bild som beskriver gudar och människors samspel på ett lekfullt sätt. Schamanismen har med sin annorlunda världsbild stått för något exotiskt men samtidigt skrämmande. I uppsatsen ges en beskrivning av fornskandinavisk sejd och samisk schamanism och en jämförelse mellan dessas likheter och skillnader. Genom att söka svar i både den poetiska och prosaiska Eddan, samt Heimskringla söker författaren komponenter för att beskriva det magiska fenomenet sejd. Författaren till uppsatsen undersöker mer explicit vilka likheter respektive skillnader det finns mellan samisk schamanistisk jojk och andetrumma och fornskandinavisk galdrsång och sejdens trolltrumma. I sökandet efter likheter och skillnader ges beskrivningar av synen på könen och dess roll i kulten och kulturen. Slutligen ämnar författaren söka svar kring hur det är möjligt att med hjälp av bekräftade likheter definiera ett släktskap mellan fornskandinavisk religion och samisk schamanism.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Skjoldli, Jane
  et al.
  Høgskulen på Vestlandet HVL.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Feltnotat om Midgardsblot2023In: Din: tidskrift for religion og kultur, ISSN 2387-6735, no 1, p. 107-110Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Susman, Ronny
  Linköping University, Department of Religion and Culture.
  Varför är Gud en man?: En studie av kvinnans roll och feministiska anspråk i den judiska religionen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur feministiska strävanden påverkat och eventuellt förändrat den religiösa judendomen. Studien har utgått från de fyra judiska inriktningarna: ortodoxi, reformism, konservatism och rekonstruktivism, samt en analys av begreppen ”historik” och ”texter, tolkning och symboler”. I analysen av ovanstående kohorter i mitt arbete har jag utgått från en konstruktivistisk teoriram.

  Jag har uteslutande använt mig av ett feministiskt angreppssätt i detta arbete. Jag har undersökt hur den historiska kontexten, texter, symboler och tolkning bidragit till att cementera kvinnans underordning i förhållande till mannen. Arbetet belyser de olika framstegen som gjorts till förmån för kvinnan inom det religiösa livet. Litteraturen diskuterar även runt orsaker till och verkningar av denna problematik.

  Analysen har visat på betydande skillnader mellan de olika grenarna ifråga om feministiska framsteg. Den har också påvisat att feminismen som tendens, sakta men säker tilltar. Samtidigt visar arbetet på att feminismen som rörelse fortfarande möter hårt motstånd inifrån rörelsen. Den visar också att samhälle, religion och kultur samverkar i de framsteg respektive motstånd som möter feminismen som rörelse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Svalin, Kristian
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Religion på Internet: Hur argumenterar Internetanvändare kring olika skapelseberättelser på Internet?2012Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Religion på Internet är en undersökning som behandlar frågor om hur Internetanvändare argumenterar kring skapelsemyter på diskussionsforum på Internet. Vidare argumenteras det för en identitetsskapande aspekt av Internet – kan sökare, med hjälp av diskussionsforum på Internet, skapa sig en identitet? I ett sekulariserat samhälle utgår man ofta från att religionen förlorar sin betydelse, men det är viktigt att skilja mellan sekulariseringen på organisationsnivå och på individnivå. På individnivå är religionen fortfarande viktig, vilket framgår av de forum som används i den här undersökningen samt i den litteraturstudie som är en del av uppsatsen. Många, framför allt unga, Internetanvändare använder diskussionsforum för att ge uttryck för sina funderingar och med den o-begränsning som Internet innebär kan användarna lätt hitta svar och kommentarer som både kan stärka och bryta ner den egna identiteten.

   

  När det gäller religion på Internet är det viktigt att skilja mellan Internet-religion och religion Internet. En Internet-religion är skapad på Internet för att utföras på Internet, medan en religion Internet kan vara information om etablerade religioner offline. Det kan vara svårt för Internetanvändare att skilja på online och offline – de möter flera olika ”verkligheter” och det gäller att kunna förhålla sig till alla dessa på ett eller annat sätt. Internetanvändarna möter ett bricolage, de får ett utrymme där de kan inspireras och plocka olika sociokulturella företeelser för att sätta ihop dem till något nytt.

   

  Argumentationen bland Internetanvändare kring olika skapelsemyter gäller den bibliska och den fornskandinaviska synen på skapelsen samt evolutionsteorin och Big Bang. I de undersökta diskussionsforumen har användarna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och de är inte alltid vetenskapligt underbyggda, det handlar ofta om vad användaren tycker, och det får sällan stå oemotsagt. I analysen av inläggen på fyra olika diskussionsforum har fyra olika kategorier av användare växt fram; evolutionister, kreationister, sökare och fundamentalister. Gränserna mellan dessa kategorier är inte helt tydlig, flera användare ger utryck för att tillhöra flera av de nämnda kategorierna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Wettin, Martin
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Från Satyagraha till Non-Violence: Martin Luther King jrs. inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsfilosofier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.”

  Martin Luther Kings jrs. starka stämma ekade ut ur högtalarsystemet och de 250 000 medborgarrättsaktivisterna som var samlade vid George Washington monumentet i USA:s huvudstad  instämde i ett jublande bifall. Året var 1963 och Martin Luther King jr., hade i nio år varit känd som den amerikanska medborgarrättsrörelsens främste talesman, när han i sitt tal till det amerikanska folket yttrade sin vision för det amerikanska samhällets framtid.  

     Denna uppsats beskriver det afro-amerikanskafolkets historia, från slaveriets bojor i de Nordamerikanska kolonierna i slutet av 1600-talet, till kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter i 1950- och 60-talets USA. Uppsatsens syfte är att undersöka religionens betydelse för det afro-amerikanska folket, samt studera Martin Luther King jrs. inflytande över den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsmetoder som medel för att nå samhällsomvandling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  White, Manon Hedenborg
  et al.
  Södertorn Univ, Sweden.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Satanic Temple: Secularist Activism and Occulture in the American Political Landscape2019In: International Journal for the Study of New Religions, ISSN 2041-9511, E-ISSN 2041-952X, Vol. 10, no 1, p. 89-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the development and ideology of The Satanic Temple, against the background of current American politics. The Satanic Temple is a recent addition to the Satanic milieu, and is positioned here as a form of "rationalist" Satanism that draws on the figure of Satan as a symbol of rebellion. The discussion follows the emergence of The Satanic Temple and its introduction to the mainstream media around 2012, the influences of esoteric, feminist, and secularist ideas on the group, and its present manifestation as a politically engaged "occulture."

 • 47.
  Ågren, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Michelsson, ElisabethSundqvist, Olof
  Royalties and Sanctuaries: Religious and Historical Symbols in the Context of Cultural Change in Sweden and England c. 1000–16002009Collection (editor) (Other academic)
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf