liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 31 av 31
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alfredsson, Ola
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Varför tappade skolan tron?: En analys av religionsämnets förändring relaterat till sekulariseringen i Sverige2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att försöka se ett samband mellan religionsämnets förändring och den sekulariseringsprocess som det svenska samhället genomgått de senaste femtio åren. Genom en litteraturstudie har jag tagit reda på och förklarat de förändringar ämnet genomgått med hjälp av bl.a. äldre kursplaner. För att förklara sekulariseringens förändring har jag använt mig av svenska forskare, och tillika forskning gjord på det svenska samhället. Sekularisering får ses som en religiös förändring bort från en enhetsstat, och över lag är det kristendomens förlorade mark som i arbetet benämns som sekularisering.

  Avslutningsvis kommer förändringen inom ämnet religionskunskap ställas mot den sekularisering som skett för att försöka se samband, en diskussion om ämnets vara eller icke-vara i skolan avslutar arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Varför tappade skolan tron?
 • 2.
  Andersson, Christoffer
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mesopotamiens gudomligförklarade kungar: En undersökning av teologiska perspektiv på två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnet för denna undersökning är de teologiska perspektiven runt två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien, nämligen den gammalakkadiske kungen Naram-Sin (ca. 2254-2218 f.kr.) och den nysumeriske kungen Shulgi (ca. 2094-2047 f.kr.). De teologiska perspektiven behandlas här med hjälp av en induktionsbaserad historisk undersökning som utgår från vad olika forskare har skrivit i ämnet. Eftersom detta är en c-uppsats och det inte har varit möjligt att använda sig av primärkällor såsom arkeologiskt material och historiska källor på originalspråk så utgår denna undersökning uteslutande från forskningslitteratur. Undersökningen består av tre delar, i de två första delarna behandlas de teologiska perspektiven på kungarna var för sig och i det tredje görs en jämförelse mellan perspektiven. Undersökningens upplägg ser ut på så sätt att först har det gjorts observationer av vad som står om de teologiska perspektiven på monarkerna i de olika forskarnas verk. Sedan har perspektiven brutits ner i olika delämnen och därefter har informationen om dem sorterats in i de olika delämnena. Utifrån detta försöker sedan undersökningen att skissa fram en bild av de teologiska perspektivens karaktär. Uppsatsens tyngdpunkt ligger framförallt på att peka på olika tendenser i de religiösa föreställningarna runt dem med avseende på vilka teman de kretsar kring. I undersökningen framkommer det att perspektiven är ganska spretiga och går i många olika riktningar och även att det finns skillnader och likheter i perspektiven mellan kungarna. Två teman som dock ofta återkommer är fruktbarhet och himlen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Religionshistoria, c-uppsats, slutgiltig version, Christoffer Andersson
 • 3.
  Bjurström, Erling
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle – Tema Q. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode2016 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att se på och förhålla sig till smak. Detta är författarens utgångspunkt för förståelsen av det moderna smakspelet, vars utveckling och omvandlingar följs upp från 1700-talet fram till nutiden. Smaken analyseras från denna utgångspunkt som ett spel, vars föränderliga regler kartläggs och ställs i relation till det mänskliga omdömet och förståelsen av mänsklig praxis. Boken består av tre delar, en inledande essä kring tid, rytm och estetik, en omfattande mittdel där smakspelet dissekeras ur en rad olika infallsvinklar och en avslutande essä där en unik händelse i modets historia analyseras: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet. 

 • 4.
  Dahlberg, Matz
  et al.
  Uppsala universitet.
  Elinder, Mikael
  Uppsala universitet.
  Isaksson, David
  Uppsala universitet.
  Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Lindbom, Anders
  Uppsala universitet.
  Lundqvist, Heléne
  Stockholms universitet.
  Winbladh, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Öhrvall, Richard
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Inledning2013Ingår i: Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter / [ed] Henrik Jordahl, Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad Spångberg och Richard Öhrvall, Stockholm: SNS förlag, 2013, 1, s. 221-230Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här antologin har vi behandlat privatiseringar inom den svenska välfärdssektorn. Sedan slutet av 1980-talet har Sverige gått från ett nästan helt offentligt produktionssystem till ett system med en blandning av offentliga och privata utförare som konkurrerar med varandra. Valfrihet för brukarna har införts på flera områden. Vi har beskrivit hur framväxten av privat välfärdsproduktion sett ut och analyserat några centrala drivkrafter bakom denna utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Dogan, Güney
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Tafsir: en religionshistorisk studie om koranexegetikens metodologi2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie är att dokumentera och redogöra den traditionsbaserade utläggningsmetodologi inom islam. Fokus ligger på hur de traditionsbundna och de konservativa inriktningarna av sunni islam uppfattar denna företeelse.

  Betydelsen av tafsir har kommit att spela en allt viktigare roll till stor följd av den debatt som förs kring islam och vilken förståelse eller tolkning som skall ha företräde. Debatten fokusera primärt kring hur Koranen bör förstås och tolkas, vilket visar sig i den alltmer utpräglade konflikten mellan traditionsbundna inriktningar och progressiva grupperingar. De progressiva grupperna menar att islam och Koranens förordningar måste förstås utifrån den kontext de tillkom i och således är många av dessa förordningar föråldrade och i behov av omtolkning, medan de traditionsbundna inriktningarna anser att islam och Koranens bestämmelser är universella och följaktligen inte tidsbundna.

  Syftet med uppsatsen är att beskriva de principer som den traditionsbaserade tolkningsmetodologin utgörs av och att belysa hur dessa möjliggör att en korrekt förståelse av Koranen kan förvärvas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Eklund, MonaInstitutionen för hälsovetenskaper, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Lunds universitet.Hensing, GunnelInstitutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.
  Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda 
individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete involverar i allmänhet arbetsplatsen som en central 
aktör och arena för åtgärder, medan praktiken ofta är annorlunda. 
Boken belyser förut­sättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten 
i dessa processer.

  Boken vänder sig till personer som arbetar med bedömning av arbetsförmåga och med åtgärder för att främja återgång i arbete. Målgrupper är studerande och professionella som i sin yrkesutövning inom till exempel primärvården, företagshälsovården eller inom privata rehabiliterings­enheter arbetar med sjukskrivningsprocesser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Boken riktar sig också till arbetsgivare och arbetsledare som har ansvar för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Engström, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA.
  The Origin: en jämförande tolkningsstudie mellan två skapelseberättelser, med fokus på kvinnan2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to interpret two stories of creation and compare them to each other with focus on the gender perspective. The interpretation is generally limited to the creation of mankind and how women are represented in each particular story.  The stories I’m interpreting is the story of creation from the Holy Bible, the so called genesis, and from The Nag Hammadi Library’s story of creation called On the origin of the world. I want to show the difference between these two stories when it comes to the women’s position and in what level she is described. I will go through different parts of these two stories and compare the gender language, and try to find a pattern on how femaleness is expressed in The Holy Bible and in On the origin of the world.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Origin: en jämförande tolkningsstudie mellan två skapelseberättelser, med fokus på kvinnan
 • 8.
  Geiron, Jon
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Inkahealing: Uråldrig kunskap på det nyandliga smörgåsbordet?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inkahealing är en relativt ny företeelse på den religiösa arenan, men har redan etablerat organisationer i elva västländer. Inkahealing har uppenbara ytliga likheter med New age-rörelsen, men ingen tidigare forskning finns på detta område. Målet med denna uppsats är ett jämföra Inkahealing med New age för att utröna var denna nya rörelse egentligen hör hemma. Undersökningen visar att det finns grundläggande likheter mellan Inkahealing och New age, med endast få undantag. En klar slutsats begränsas dock samtidigt av problematiken kring begreppet New age.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Gregorius, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Luciferian Witchcraft: At the Crossroads between Paganism and Satanism2013Ingår i: The Devil's Party: Satanism in Modernity / [ed] Faxneld, Per och Petersen, Jesper Aagaard, Oxford: Oxford University Press, 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 10.
  Gregorius, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Modern heathenism in Sweden: a case study in the creation of a traditional religion2015Ingår i: Contemporary pagan and native faith movements in Europe: colonialist and nationalist impulses / [ed] Kathryn Rountree, New York: Berghahn Books, 2015, s. 64-85Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Gäfvert, Liss Telly
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Jaget en Kategoriserande Konstruktion: En grundundersökning rörande dhammas och jaget inom den tidiga Buddhismen utifrån ett subjektivt fenomenologist synsätt2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Av ditt intryck, du inget vet, först när upplevelsen ter sig avsaktande, kan vi ställa frågan: vad är jag? Inget-ting min vän. Det beroendeuppkommandet av varat medför dess instabilitet, det finns ingen essens bara form. Alltet är en struktur, en universell struktur av dhammas. Ditt intryck och ditt frånvarande jag är opersonliga fenomen av garanterad upphörelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Harding, Tobias
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The secularization of the state and the establishment of Muslim institutions in the field of popular education in Sweden2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA.
  Arbetslösa erbjuds kosmisk energi2009Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lokala livsvärldar och texternas konstruktioner: om "indianens" natursyn2009Ingår i: Religion & Livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 40, nr 3, s. 18-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Artikeln diskuterar den natursyn som tillskrivits "indianen" och visar hur den ingalunda är statisk utan tolkas och förhandlas fram i relation till det moderna samhällets kunskaper

 • 15.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige2010Ingår i: Den rituella människan: Flervetenskapliga perspektiv / [ed] Anne-Christine Hornborg, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2010, s. 151-169Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Riter och ritual är mångsidiga fenomen vilket gör att studiet av formaliserade handlingar återfinns inom flera ämnesdiscipliner. I Den rituella människan – flervetenskapliga perspektiv visar forskare inom arkeologi, etnologi, psykologi, teatervetenskap, religionshistoria och teologi hur de har funderat över den rituella praktiken. Varför använder människan sig av riter, hur kan rit och ritual studeras, hur avgränsas riten från andra handlingar, vilka teorier används och hur kan olika ämnens infallsvinklar befrukta varandra? Rituella handlingar är, trots sin bundenhet till specifika, kulturella kontexter också universella och ett flervetenskapligt samtal inbjuder i denna antologi en möjlig väg att förstå den mänskliga praktiken i alla dess former.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige
 • 16.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Owners of the Past: Readbacks or Tradition in Mi'kmaq Narratives2009Ingår i: Native American Performance and Representation, S.E. Wilmer (ed.), Tuscon: The University of Arizona Press , 2009, 1, s. 61-77Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When the ethnographer Wilson Wallis did his first fieldwork among the Canadian Mi’kmaq Indians 1911, one recurrent character in their oral tradition was the traditional culture hero Kluskap. When Wallis returned to Nova Scotia in 1953  he found that not many Mi’kmaq in the thirties had heard about Kluskap, and if they had, it was through books or the television series “The Adventures of Glooscap”.

  Thirty years later, in 1989, the Mi’kmaq strongly rejected the plans to establish a superquarry at Kelly’s Mountain on Cape Breton Island, Nova Scotia. Their main reason was that the mountain with its cave is believed to be the dwelling place of Kluskap and the place from where he is expected to return to his people. Is the modern Mi’kmaq knowledge about Kluskap only their readbacks of texts by non-native authors? This paper seeks to examine the Mi’kmaq relation to that Kluskap tradition which had been depicted by non-native authors in television series, theatre plays, and books. How do the modern Mi’kmaq evaluate mainstream society’s texts about their culture hero?

 • 17.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur, Religionsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Praxis Dialogue: Catholic Rituals in Native American Contexts2009Ingår i: Plural Voices: Intradisciplinary Perspectives on Interreligious Issues, Patrik Fridlund, Lucie Kaennel & Catharina Stenqvist (ed.), Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters , 2009, 1, s. 37-54Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our times are characterised by globalism and pluralism. Both characteristics are strongly intertwined. The aim of this book is to contribute to the reflection on everyday practical issues as well as on conceptual frameworks regarding a multicultural and a multireligious Europe. The reader will find texts about philosophical problems, theoretical presuppositions and the ethical problems involved in taking political decisions on multiculturalism. Other articles deal with theological challenges and methodological issues that are useful for people trying to understand the multireligious nature of our times. The authors have various cultural, academic and methodological backgrounds, but share one thing: they all have been engaged in religious meetings and dialogues. The broad spectrum of writers and themes reflects the guiding principle of Plural Voices: many issues have to be discussed from different perspectives in order to try to understand interreligious relations.

 • 18.
  Hornborg, Anne-Christine
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Selling Nature, Selling Health: The Commodification of Ritual Healing in Late Modern Sweden2009Ingår i: Religion, Ecology & Gender:  East-West Perspectives, Sigurd Bergmann/Yong-Bock Kim (eds.), Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag , 2009, s. 109-130Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The chapter outlines how nature and health are employed in the commodification of ritual healing in late modern Sweden. New ritualized practices have developed which are aimed at the modern man. How do these new rituals connect to health and nature and how are tradition, body, mind, place and locality represented within these practices?

 • 19.
  Hornborg, Anne-Christine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eaton, Heather
  Saint Paul University, Ottawa, Canada.
  Ritual Time and Space: A Liminal Age and Religious Consciousness2009Ingår i: Religion, Ecology & Gender: East-West Perspectives, Sigurd Bergmann, Yong-Bock Kim (eds.), Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag , 2009, s. 79-90Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The chapter discusses the possibility to bring Victor Turner’s work on liminality and ritual together with Roy Rappaport’s thought-provoking ritual theory and approach the contemporary ecological crises in new ways. Turner’s concept of liminality and his understanding of a liminal passage is employed as a metaphorical vision of re-embedding humanity with Earth processes.

 • 20.
  Karlqvist, Maria-Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Fönster mot den allmänkyrkliga traditionen, eller en spegel av samtiden?: En innehållsanalytisk granskning av spontanremisserna till kyrkohandboksförslaget 20162019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 23 november 2017 beslutade kyrkomötet att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Vägen till beslutet har varit allt annat än rak, samtidigt som den återspeglat ett djupt engagemang, både inom och utanför Svenska kyrkan. De remissenkäter som skickades ut för att undersöka och utvärdera kyrkohandboksförslaget 2016 (KHF 2016) bestod till största delen av fasta frågor med fasta svarsalternativ. Remissenkätfrågorna kritiserades för att alltför starkt fokusera på brukarmöjlighet, inte innehållsmässiga synpunkter, varpå många spontanremisser skickades in. I dessa spontanremisser finns en ofantlig källa till varför kritiken mot kyrkohandboksförslaget varit så stor.

   

  En central utgångspunkt i framarbetandet med en ny kyrkohandbok har varit ett inklusivt språk. I spontanremisserna har inte något uttalat motstånd gentemot intentionen gått att finna, däremot pregnant kritik gentemot resultatet.

  Områdena som undersökts är det inklusiva språkets påverkan på teologi, liturgi och liturgisk musik, ekumenik, de många valmöjligheterna, pastoralteologisk funktion samt processen.

  Vidare har Officiella remissammanställningen (OR) studerats utifrån ett komparativt perspektiv. Hur återges spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter?

  Masteruppsatsen är en deskriptiv innehållsanalytisk granskning och en kvalitativ metod med kvantitativa inslag, utifrån en hermeneutisk forskningsansats har använts.

   

  Det inklusiva språket har påtalats gått från medel till självändamål. Konsekvensen anses ha blivit en betydande teologisk problematik (teologiska brister, teologisk otydlighet, teologisk inkonsekvens och/eller felaktig teologi i strid med Svenska kyrkans egna bekännelser) och språklig stilistisk kvalitetsförlust. Till de teologiska invändningarna hör bl.a. att KHF 2016 anses medfört betydande konsekvens för gudsbilden, människobilden och frälsningsgärningen. Detta riskerar även få pastoralteologisk och ekumenisk konsekvens (distansering från världskyrkor i allmänkyrklig tradition, och brott mot ekumeniska överenskommelser, främst BEM). Vissa gånger upplevs ändringarna i vedertagna texter och i nytillkomna vara mer av ideologisk än teologisk karaktär. Vidare påtalas obalans mellan förnyelse och bevarande, för stora språkliga förenklingar mm.

   

  När det kom till liturgi, återfanns i spontanremisserna synpunkter på att liturgi och liturgisk musik bör ses som ett förkunnande, ett lärande och en levande tillbedjan. Om inte, riskerar dess relevans gå förlorad. Den bör inte ses som en lokal angelägenhet, inte heller utgå från vad som är inne just nu. Liturgi bör betraktas som ett kulturarv vilket förenar Svenska kyrkans med den världsvida kyrkan i allmänkyrklig tradition och med kyrko- och liturgihistorien.  KHF 2016 påtalas bli en distansering från detta. Kyrkoåret levandegör teologin, men dess gestaltning riskerar nu gå förlorad, något som även haft en pedagogisk funktion för den enskilde gudstjänstdeltagaren.

   

  Av de granskade källmaterialet finns inget som tyder på något övergripande motstånd till en kyrkohandbok med flera valmöjlighetsalternativ. Däremot finns återkommande synpunkter på att valmöjligheterna i KHF 2016 dels är för många till antalet, dels för innehållsmässigt distinkta.  Obalans mellan lokalt, regionalt och nationellt påtalas, vilket bl.a. riskerar kunna få allvarliga konsekvenser gällande delaktighet och igenkännande för den enskilde gudstjänstfirararen. Frågor gällande vad som framöver kommer bli Svenska kyrkans framtida gemensamma gudstjänst ställs tillsammans med oro för brott med den världsvida kyrkan. Detta riskerar i sin tur kunna få pastorala konsekvenser, såsom negativ påverkan på delaktighetsupplevelse hos gudstjänstfirande.

   

  Återkommande synpunkter i spontanremisserna är att grundorsaken ses härröra ur processen, en process vilken beskrivs som bristfällig och avsaknad av transparens. Den påtalas ha präglats av ovilja att ta till sig kritik, avsaknad av riktlinjer och expertkompetens, orimligt tidsperspektiv samt kritik mot remissenkätfrågeformuleringarna vilka ämnade undersöka möjlig brukbarhet, inte innehållsmässiga synpunkter.

   

  När det kommer till hur spontanremissernas synpunkter gestaltas i OR är i de fall en komparativ studie gått att genomföra, innehållsmässigt överensstämmande. Däremot är återgivelserna överlag ytterst minimerade och utspridda i OR, varpå många av de detaljrika innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna, på en rad olika områden när det gäller process och innehåll, förblivit nästintill osynliga. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Klofsten, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Malmström, Lars
  Ekonomijournalist.
  Jones-Evans, Dylan
  Bristol Business School, University of the West of England, UK.
  Att träna företagare som står inför en tillväxtfas eller viktig förändring: ett svenskt praktikfall2016Ingår i: Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik / [ed] Maureen McKelvey, Olof Zaring, Stockholm: Esbri , 2016, s. 215-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel presenteras ett praktikfall – Utvecklingsprogrammet – som visar hur det är möjligt att, på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt, stimulera företag som står inför (eller befinner sig i) en utvecklingsfas som präglas av tillväxt och/eller förändring. Vi beskriver hur och varför Utvecklingsprogrammet kom till, och vilka specifika faktorer som ligger bakom dess stora framgångar.

  I mitten av 1980-talet startade ett träningsprogram för entreprenörer i företag med rötter i Linköpings universitet. Detta program kallades helt enkelt ”Utvecklingsprogrammet” och kom att bli en formidabel succé. Sedan starten 1986 har drygt 500 personer från 200 företag deltagit i de 25 program som har genomförts hittills. Många av de företag som deltagit har vuxit kraftigt, skapat tusentals nya arbetstillfällen och är i dag etablerade på världsmarknaden. Tankarna bakom programmet har hela tiden varit att ledningen i företa-gen behöver kvalificerad sparring för att effektivare kunna handskas med knäckfrågor relaterade till tillväxt och utveckling. Men även – särskilt sett från politikerhåll – att det ur ekonomisk synvinkel kan vara mycket effektivt att stimulera växande företag även senare i deras utveckling.

 • 22.
  Kylhammar, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle – Tema Q. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ein kulturhistorischer Fall für die Abteilung Cold Case: Der schwedische Nobelpreisträger Verner von Heidenstam und der deutsche Kulturattaché Paul Grassman2016Ingår i: Internationale netzwerke: Litterarische und Ästhetische transfers im dreieck Deutschland, Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945 / [ed] Karin Hoff, Udo Schöning, Frédéric Weinmann, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann , 2016, s. 307-327Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I artikeln granskas den tradition som under mer än 80 år förknippas Heidenstam med sympatier för Hitler, nazismen eller det nya Tyskland. Metodiskt prövas att att utföra analysen i enlighet med domsstolslogiken och det juridiska förfaringssättet. Parallellt utvecklas det källkritiska program som hör samman med faktoidbegreppet.

 • 23.
  Källström, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vi vilja vara svenskar!: Ecklesiologi och historik från Svensk-finska St. Mikaels församling i Tallinn 1919-19442014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Vi vilja vara svenskar!” svarade Hjalmar Pöhl, dåvarande kontraktsprost i svenska kontraktet i Estland, när han i oktober 1941 precis fått lämna landet och står inför en nystartad räddningskommitté för estlandssvenskarna i Stockholm. I Estland hade nazisterna kört ut Sovjet, innan det hade landet och kyrkan gått igenom en fruktansvärd tid med deporteringar, avrättningar och förföljelse. Frågan som besvarades gällde huruvida man nu ville leva under tyskarna eller få tillbaka en fri estnisk stat. Inget av detta intresserade kontraktsprosten – han ville vara svensk. Orden ringar väl in något som under 1900-talets första hälft präglat arbetet inom hela den estlandssvenska minoriteten och St. Mikael församling; arbetet för svenskhetens bevarande i öst.

  Denna uppsats avser att försöka ge en historisk bild av St. Mikaels församling och för den estlandssvenska minoriteten under åren 1919-1944, även om tiden innan i viss mån måste skildras för att skapa en helhetsbild. Jag har i mitt arbete främst utgått från Riksarkivets samlingar runt St. Mikaels församling, Hans Pöhl, Ivar Pöhl och Hjalmar Pöhl, prosten Erik Petzäll och Elmar Nygren. Till detta kommer polis- samt säkerhetspolisens utredningar om händelserna runt den estlandssvenska evakueringen.

  Jag avser att skildra St. Mikaels församlings konstitution och uppbyggnad, dess huvudsakliga verksamheter och ledande personer samt extraordinära händelser. Jag kommer också belysa det nära samarbete som försiggick mellan Svenska Kyrkan, församlingen och den estniska lutherska kyrkan EELK. Vi skall se att två svenska ärkebiskopar, Nathan Söderblom och Erling Eidem personligen engagerat sig i arbetet ända ned på detaljnivå.Jag vill i mitt arbete komma åt församlingens självuppfattning, deras ecklesiologi. Därför inleds arbetet med en ecklesiologisk teoriöversikt. Jag väljer i arbetet som metod en syntes mellan induktion och deduktion som innebär att empiriskt material, ecklesialiteten, reflekteras mot en teoretisk fond, för att urskilja vad som kan kallas en implicit ecklesiologi. Min teoretiska fond blir Martin Luthers kyrkosyn, St. Mikaels församling kallade sig luthersk-evangelisk. Avslutningsvis utför jag analysen, filtrerar empiri genom Luther och stämmer av vad som är i paritet med denne och vad som avviker – för att därmed se vad som verkligen föreligger. Vi skall se att St. Mikaels församling i stort är en luthersk församling – men begreppet etnicitet griper igenom hela verksamheten. Församlingen och den estlandssvenska gruppens strävan efter ett bättre liv i en synnerligen hård tillvaro är symbiotiska. Att vara svensk och evangeliskt-luthersk troende är samma sak och framträder som en vital väg för överlevnad under hela perioden. Under inledningsfasen med kontakter mot Sverige, vid 1900-talets början, är folkgruppen betydligt eftersatt. Gideon Danell, svensk språkforskare, skriver hem och ordinerar ett recept:

  Svensk gudstjänst, svensk själavård och svensk folkskola. Denna inställning skall präglas alla inblandade, från estlandssvenskt och svenskt håll.

  Vid överflyttningen till Sverige under 40-talet är församlingens präster, Ivar och Hjalmar Pöhl ledande i arbetet. I de flesta skriftliga beskrivningar är de antingen strukna eller svartmålade. Jag anser mig ha nog med information för att nyansera och utmana denna bild.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 24.
  Lafauci, Lauren E
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  " 'Kith and Kin': Thoreau and Yoga"2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Lagerstedt, Rebecca
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Wicca: beskrivning av en religion2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  My essay is a description about the religion Wicca; laws, ethics, history, rites, inauguration and how they relate to the gods and the different seasons.It’s also about the wiccan history and how wicca have created their own history by taking old mythic stories and making them their legacy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Petersson, Hans
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Samisk schamanism och fornskandinavisk sejd: En jämförande studie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har funnits en speciell mytisk bild av den fornskandinaviska mytologin sedan romantikens fantasifulla epok. Det ges ofta en bild som beskriver gudar och människors samspel på ett lekfullt sätt. Schamanismen har med sin annorlunda världsbild stått för något exotiskt men samtidigt skrämmande. I uppsatsen ges en beskrivning av fornskandinavisk sejd och samisk schamanism och en jämförelse mellan dessas likheter och skillnader. Genom att söka svar i både den poetiska och prosaiska Eddan, samt Heimskringla söker författaren komponenter för att beskriva det magiska fenomenet sejd. Författaren till uppsatsen undersöker mer explicit vilka likheter respektive skillnader det finns mellan samisk schamanistisk jojk och andetrumma och fornskandinavisk galdrsång och sejdens trolltrumma. I sökandet efter likheter och skillnader ges beskrivningar av synen på könen och dess roll i kulten och kulturen. Slutligen ämnar författaren söka svar kring hur det är möjligt att med hjälp av bekräftade likheter definiera ett släktskap mellan fornskandinavisk religion och samisk schamanism.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Susman, Ronny
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Varför är Gud en man?: En studie av kvinnans roll och feministiska anspråk i den judiska religionen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur feministiska strävanden påverkat och eventuellt förändrat den religiösa judendomen. Studien har utgått från de fyra judiska inriktningarna: ortodoxi, reformism, konservatism och rekonstruktivism, samt en analys av begreppen ”historik” och ”texter, tolkning och symboler”. I analysen av ovanstående kohorter i mitt arbete har jag utgått från en konstruktivistisk teoriram.

  Jag har uteslutande använt mig av ett feministiskt angreppssätt i detta arbete. Jag har undersökt hur den historiska kontexten, texter, symboler och tolkning bidragit till att cementera kvinnans underordning i förhållande till mannen. Arbetet belyser de olika framstegen som gjorts till förmån för kvinnan inom det religiösa livet. Litteraturen diskuterar även runt orsaker till och verkningar av denna problematik.

  Analysen har visat på betydande skillnader mellan de olika grenarna ifråga om feministiska framsteg. Den har också påvisat att feminismen som tendens, sakta men säker tilltar. Samtidigt visar arbetet på att feminismen som rörelse fortfarande möter hårt motstånd inifrån rörelsen. Den visar också att samhälle, religion och kultur samverkar i de framsteg respektive motstånd som möter feminismen som rörelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Svalin, Kristian
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Religion på Internet: Hur argumenterar Internetanvändare kring olika skapelseberättelser på Internet?2012Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Religion på Internet är en undersökning som behandlar frågor om hur Internetanvändare argumenterar kring skapelsemyter på diskussionsforum på Internet. Vidare argumenteras det för en identitetsskapande aspekt av Internet – kan sökare, med hjälp av diskussionsforum på Internet, skapa sig en identitet? I ett sekulariserat samhälle utgår man ofta från att religionen förlorar sin betydelse, men det är viktigt att skilja mellan sekulariseringen på organisationsnivå och på individnivå. På individnivå är religionen fortfarande viktig, vilket framgår av de forum som används i den här undersökningen samt i den litteraturstudie som är en del av uppsatsen. Många, framför allt unga, Internetanvändare använder diskussionsforum för att ge uttryck för sina funderingar och med den o-begränsning som Internet innebär kan användarna lätt hitta svar och kommentarer som både kan stärka och bryta ner den egna identiteten.

   

  När det gäller religion på Internet är det viktigt att skilja mellan Internet-religion och religion Internet. En Internet-religion är skapad på Internet för att utföras på Internet, medan en religion Internet kan vara information om etablerade religioner offline. Det kan vara svårt för Internetanvändare att skilja på online och offline – de möter flera olika ”verkligheter” och det gäller att kunna förhålla sig till alla dessa på ett eller annat sätt. Internetanvändarna möter ett bricolage, de får ett utrymme där de kan inspireras och plocka olika sociokulturella företeelser för att sätta ihop dem till något nytt.

   

  Argumentationen bland Internetanvändare kring olika skapelsemyter gäller den bibliska och den fornskandinaviska synen på skapelsen samt evolutionsteorin och Big Bang. I de undersökta diskussionsforumen har användarna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och de är inte alltid vetenskapligt underbyggda, det handlar ofta om vad användaren tycker, och det får sällan stå oemotsagt. I analysen av inläggen på fyra olika diskussionsforum har fyra olika kategorier av användare växt fram; evolutionister, kreationister, sökare och fundamentalister. Gränserna mellan dessa kategorier är inte helt tydlig, flera användare ger utryck för att tillhöra flera av de nämnda kategorierna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Wettin, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Från Satyagraha till Non-Violence: Martin Luther King jrs. inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsfilosofier2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.”

  Martin Luther Kings jrs. starka stämma ekade ut ur högtalarsystemet och de 250 000 medborgarrättsaktivisterna som var samlade vid George Washington monumentet i USA:s huvudstad  instämde i ett jublande bifall. Året var 1963 och Martin Luther King jr., hade i nio år varit känd som den amerikanska medborgarrättsrörelsens främste talesman, när han i sitt tal till det amerikanska folket yttrade sin vision för det amerikanska samhällets framtid.  

     Denna uppsats beskriver det afro-amerikanskafolkets historia, från slaveriets bojor i de Nordamerikanska kolonierna i slutet av 1600-talet, till kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter i 1950- och 60-talets USA. Uppsatsens syfte är att undersöka religionens betydelse för det afro-amerikanska folket, samt studera Martin Luther King jrs. inflytande över den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsmetoder som medel för att nå samhällsomvandling. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  White, Manon Hedenborg
  et al.
  Södertorn Univ, Sweden.
  Gregorius, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Satanic Temple: Secularist Activism and Occulture in the American Political Landscape2019Ingår i: International Journal for the Study of New Religions, ISSN 2041-9511, E-ISSN 2041-952X, Vol. 10, nr 1, s. 89-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the development and ideology of The Satanic Temple, against the background of current American politics. The Satanic Temple is a recent addition to the Satanic milieu, and is positioned here as a form of "rationalist" Satanism that draws on the figure of Satan as a symbol of rebellion. The discussion follows the emergence of The Satanic Temple and its introduction to the mainstream media around 2012, the influences of esoteric, feminist, and secularist ideas on the group, and its present manifestation as a politically engaged "occulture."

 • 31.
  Ågren, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Michelsson, ElisabethSundqvist, Olof
  Royalties and Sanctuaries: Religious and Historical Symbols in the Context of Cultural Change in Sweden and England c. 1000–16002009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
1 - 31 av 31
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf