liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 115
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Jörgen
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Information Coding. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Visualization Techniques for Surveillance: Visualizing What Cannot Be Seen and Hiding What Should Not Be Seen2015In: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. 84, no 2, p. 123-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives an introduction to some of the problems of modern camera surveillance, and how these problems are, or can be, addressed using visualization techniques. The paper is written from an engineering point of view, attempting to communicate visualization techniques invented in recent years to the non-engineer reader. Most of these techniques have the purpose of facilitating for the surveillance operator to recognize or detect relevant events (such as violence), while, in contrast, some have the purpose of hiding information in order to be less privacy-intrusive. Furthermore, there are also cameras and sensors that produce data that have no natural visible form, and methods for visualizing such data are discussed as well. Finally, in a concluding discussion an attempt is made to predict how the discussed methods and techniques will be used in the future. 

 • 2.
  Ahlqvist, Cecilia
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Hyenor och kaniner i den platsspecifika konsten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen berör den platsspecifika konstens spännvidd genom en fallstudie av två verk. Det ena verket har tillkommit genom en tävling som arrangerats av företag, organisationer, institutioner och kommuner. Det andra verket är ett privatfinansierat gatukonstverk som upplåtits utan tillstånd. Genom uppsatsen förs en diskussion om de båda verkens tillkomst och syfte samt hur de respektive städerna Stockholm och Söderköping förhållit sig till verken.

 • 3.
  Beckman, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  J.A.G. Ackes och Eugène Janssons vitalistiska måleri 1904 - 1912: En receptionsestetisk analys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the thesis four paintings by J.A.G.Acke depicting figures in nature and four by Eugène Jansson from the navys bathhouse are compared and analysed. The analysis is based on the vitalistic ideas of Friedrich Nietzsche and Henri Bergson, as well as on different readings of vitalism as a concept. Their works are also analysed using the methodology of the aesthetic of reception.

  The result of the survey shows that Ackes and Janssons paintings differ in their interpretation of the vitalistic ideas. The analysis of the aesthetic of reception on the other hand, concludes that an implicit beholder could have read both artists paintings as vitalistic, in spite of their different approach to the vitalistic ideas.

 • 4.
  Björsson, Kerstin
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Mer än bara konstnär?: Att närma sig en triangelkomposition i begrepp, förutsättning och realitet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to study the relationship between the artist and the market. Several questions are dealt with, such as does art and artists stand before a paradigm shift, why's it a bad thing to mention art and money together and what do the working artist think about the situation.

  The thesis deals with concept of the artist from a historical and sociological point of view. Preconditions for artists are clarified with a focus on cultural policies from 1974 and onwards. Four artists have been interviewed to create a picture of the working reality, what they think about their artistry and what the best of worlds look like.

 • 5.
  Björsson, Kerstin
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Var kommer betraktaren in i bilden?: En studie av konstens aktörer i Örebro kommun, deras målsättningar och verklighet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar några av de aktörer inom konsten som finns i Örebro kommun, deras målsättningar och verklighet. Detta ställs i relation till betraktaren.

  Frågorna som behandlas och besvaras är vilka aktörer som jobbar med att nå ut till mottagaren; vilka är målsättningarna; hur jobbar de med att genomdriva sina mål; hur ser framtiden och visionen ut; hur kan man ställa detta i förhållande till betraktaren?

  Den teoretiska grunden för betraktarens förutsättningar finns i perceptionsteori, samt sociologen Pierre Bourdieu.

  Ekonomiska förutsättningar presenteras kort.

  Aktörerna som har intervjuats, samt deras verksamhet, presenteras och sedan följer intervjuer med respektive informant.

  Slutligen behandlas uppsatsens frågeställningar utifrån den grund som materialet har gett och en slutdiskussion förs.

 • 6.
  Börjesson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Henriksson, Sandra
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Att arbeta med konstverk -ett medel för att nå det aktiva samtalet2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bilder finns överallt i vår vardag. Barnen upplever mycket av sin omvärld just genom bilder. Därför är det viktigt att barnen får ett eget bildspråk att möta massmediebilden med.

  Syftet med vårt examensarbete har varit att fördjupa våra kunskaper inom området barn och konstverk. Vi fick en positiv erfarenhet av detta under vår utbildning och vi ville ta reda på hur andra pedagoger arbetar med konstverk. Detta för att vi i vårt framtida yrke skall ha en teoretisk bakgrund att luta oss emot. Vi har valt att studera hur och varför några konstpedagoger och lärare arbetar med barn och konstverk. Deras uppfattningar har vi jämfört med läst litteratur. Vi har även tagit upp relevanta delar ur styrdokumenten för grundskolan.

  Genom arbetet med konstverk får barnen använda många olika sinnen och uttryckssätt. Vi har kommit fram till att arbetet med konstverk kan ge barnen ökat självförtroende och därmed bättre förutsättningar för inlärning i andra ämnen. Vi själva, liksom de lärare och konstpedagoger vi har intervjuat, har erfarenhet av att konstbilder stimulerar barn till diskussion. Erfarna konstpedagoger anser att det inte finns någon konst som är för svår eller för ful att ta upp. Det viktiga är att visaren tycker om verket och har en relation till det.

  Genom intervjuer med konstpedagoger och bildintresserade lärare har vi fått olika förslag på hur man kan lägga upp arbetet med barn och konstverk. Gemensamt för alla vi har intervjuat är att de på något sätt använder konstverk som inspirationskälla till barnens egna skapande.

 • 7.
  Clasén, Ida
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Hovmålaren och konstnärsfursten: Representationer av konstnärsrollen i självporträtt av David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  : This essay consists of an investigation into the role of the artist as represented in a selection of self-portraits by the artists David Klöcker Ehrenstrahl and Anders Zorn. In accordance with Michael Baxandalls theories regarding the Period Eye, a number of cultural and social circumstances relating to the role of the artist influencing the self-portraits are investigated. From Erving Goffmans dramaturgical perspective the selfportraits are viewed as part of a performance where the role of the artist is acted out. This amounts to an attempt of a nuanced interpretation and a view contemporary to the artists time.

 • 8.
  Erlander, Lillemor
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Moi et Desprez:: Om Louis Jean Desprez’ teaterdekorationer och Gustaf III:s nationella projekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study in the importance of the theatre decorateur artist and architect Louis Jean Desprez' for the national project of Gustaf III, to unite his people and create a national identity by using theatre and opera

 • 9.
  Erlander, Lillemor
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Om Jean Louis Desprez’ teaterdekorationer och Gustaf III:s kulturpolitik2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Invited by king Gustaf III, the French artist stage painter Louis Jean Desprez, in Sweden 1784-1804, renewed Opera stage painting.Lillemor Erlander1Inspired by abstract artists Mondrian, Malevich and Rothko, in analyzing the stage painting of Desprez, this paper develops a new system of interpretation which together with traditional interpretation signifies a new deeper method of interpretation. This shows that the stage painting of Desprez was of importance to the cultural policy of Gustaf III.

 • 10.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bortom verklighetens utmarker: Symbolismens teori och metafysik ur ett svenskt perspektiv2015In: Konstvetaren 2014, p. 20-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar den svenska symbolismen och presenterar de främsta svenska symbolistiska konstnärerna. Fokus ligger på hur konstnärerna förhöll sig till symbolismens teoretiska och metafysiska utgångspunkter, utifrån de mest centrala symbolistiska manifesten. Slutsatsen är att symbolismen var en relativt begränsad företeelse i Sverige, där den främsta gemensamma nämnaren för de konstnärer som kan betraktas som symbolister var influenserna från Emanuel Swedenborgs teologi. Artikeln innehåller även en diskussion kring olika definitioner av symbolism. Användandet av en snäv definition av begreppet förespråkas och ett förslag till nödvändiga kriterier för att något ska betraktas som symbolistiskt presenteras.

 • 11.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ensamhetsmotivet hos Ivar Arosenius2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with the solitude motif of the artist Ivar Arosenius. His solitude pictures are divided into different categories according to subject and sentiment. The images are then analyzed with a focus on symbolistic tendencies, recurring themes and influences from other artists.

 • 12.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hugo Simbergs undersköna blomma2019In: Konstvetaren 2018, p. 3-7Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ivar Arosenius och det lyckliga hemmet: en analys av målningen Madonna2019In: Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, 1, p. 195-218Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Målaren Ivan Aguéli: dödsbegreppet hos en swedenborgiansk anarkist2017In: Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsning / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, p. 120-137Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten behandlar den symbolistiska målaren Ivan Aguélis förhållande till dödsbegreppet. Under Aguélis tidiga symbolistiska period, som inföll under 1890-talet, var han starkt påverkad av den anarkistiska rörelsen och av Emanuel Swedenborgs teologi. Med utgångspunkt i Aguélis relation till dessa båda läror diskuteras hans syn på döden och på dödsbegreppet, samt på vilka vis denna påverkade hans konstsyn.

 • 15.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olof Sager-Nelson och hans relation till den belgiska symbolismen2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken beskriver målaren Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen. Med utgångspunkt i analyser av verk målade i Belgien 1894 och 1895, diskuteras kopplingar mellan Olof Sager-Nelson och de främsta belgiska konstnärerna och författarna inom den symbolistiska rörelsen. Slutsatsen är att Sager-Nelson i likhet med den belgiska symbolismens ideal var starkt påverkad av den litterära symbolismen, något som främst kommer till uttryck i hans relation till den belgiska författaren Georges Rodenbach, och dennes roman Bruges-la-Morte. Sager-Nelson delade även den belgiska symbolismens fokusering på ensamhet och avskildhet som centrala aspekter av konstskapande. I övrigt blev emellertid slutsatsen att Sager-Nelson hade mer gemensamt med den parisiska symbolismen än med den belgiska.   

 • 16.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with the painter Olof Sager-Nelson's relation to the symbolist movement in Belgium. Based on a number of analyses of paintings created in Belgium in the summers of 1894 and 1895, the links between Olof Sager-Nelson and the leading Belgian artists and writers of the symbolist movement are discussed. The conclusion is that Sager-Nelson was strongly influenced by Georges Rodenbach, and his novel Bruges-la-Morte, but that he wasn't otherwise influenced by Belgian symbolists to any great extent.

 • 17.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tyra Kleen as a symbolist2018In: Tyra Kleen: her life and work rediscovered / [ed] Niclas Franzén, Kerstin Gullstrand Hermelin, Elisabet Lind, Karin Ström Lehander, Kerstin Gullstrand Hermelin, Björkvik: Kerstin Gullstrand Hermelin , 2018, p. 56-87Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tyra Kleen som symbolist2016In: Tyra Kleen / [ed] Niclas Franzén, Kerstin Gullstrand Hermelin, Elisabet Lind, Karin Ström Lehander, Kerstin Gullstrand Hermelin , 2016, 1, p. 56-87Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet behandlar Tyra Kleens förhållande till den symbolistiska rörelsen, allt från hennes första intryck av rörelsen under ungdomsåren, till det att hon som fullfjädrad symbolist, bosatt i Rom, skapar sina främsta symbolistiska verk åren efter sekelskiftet. Tyra Kleen presenteras som en frihetsälskande kvinna, som en andlig sökare, och som en av våra allra främsta och mest utpräglade symbolistkonstnärer.

 • 19.
  Frisk, Mattias
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Bilden av den andra bilden: - en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis purpose is to examine whether notions as masculine and feminine can be understood in a nonfigurative picture. Thru gender theories and semiotics some examples from the Abstract Expressionist movement are studied. The art world’s participation in construction of gender is also examined. A picture analysis supported by a small survey is also included in the study.

 • 20.
  Frisk, Mattias
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  En Studie i Rött: Hur beskrivs, uppfattas och kopplas färg samman med innehåll i Mark Rothkos abstrakta målningar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study about color in relationship to content in Mark Rothko’s abstract paintings. It includes a research in how people write about color when discussing Mark Rothko´s paintings and how that is related to content. It also looks at color in relationship to meaning.

 • 21.
  Goldstein, Asher
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  The World is perishing, create art: Aesthetic projects of belonging in and to 'the green and pleasant land' and mare nostrum2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract not available.

 • 22.
  Halén, Linda
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Åhlén, Camilla
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  ”Konstnärlig frihet är väl inte bara att provocera ”: – en kvalitativ studie av begreppet konstnärlig frihet2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, discussions about artistic freedom are common both in a political and media context. At the same time, the role of contemporary art in Sweden’s society continues to grow and contemporary art has become more visible to the public. In the present work, we analyze the ‘artistic freedom’ concept by examining what it stands for and how it is being used. Through our discussions of the ‘artistic freedom’ concept we demonstrate attitudes and needs of the Swedish Art community. These discussions provide an example of how you can approach abstract concepts in esthetic research. The data used in the present study was extracted from qualitative interviews conducted with five Swedish artists.

 • 23.
  Hansen, Peo
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ‘Panel Discussion with John Peter Nilsson (moderator), Peo Hansen, Lolita Jablonskiene, Rein Raud and Irina Sandomirskaja’2010In: A New Deal: Post-Soviet Realities Meet Welfare State Models. In what Way Will this Reflect on the Arts? / [ed] Tillberg, Margareta, Stockholm: The Swedish Art Critics Association Press , 2010, p. 63-92Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Hemmingson, Frida
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Romantikens sköna och sublima konst: konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson kan ha influerats av epoken romantiken i deras konst samt att den undersöker om deras bildkonst kan kopplas till den gotiska litteraturens tematik.

 • 25.
  Hemmingson, Frida
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Romantikens sköna och sublima konst: konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker på vilket sätt konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larsons konst influerats av epoken romantiken samt om deras bildkonst kan ha kopplingar till den gotiska litteraturens tematik.

 • 26.
  Holm, Berit Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Hilma af Klint: ett hermeneutiskt försök1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay includes thirteen pictures by Hilma af Klint, who painted these between 1906-1915. The pictures is a part ofa suite namned The Paintings to The Temple which extent almost 190 paintings. During her lifetime her life's work was unknown to her own period. She painted abstractical, geometrical forms and used bright colours many years before her contemporary artistcolleagues. Within a hermeneutical method includes different moments like, interpretation, description and analysis of pictures. The essay wants to illuminate and to lind her idiom out of a symbolic visual angle with help from the hermeneutical workrnodell. Partly making her pictorial language more clear and partly to find common factors which increase the understanding for her paintings. The author of this essay means that Hilma af Klint had some difficulties to understand the contents of her own paintings, but she had a clear thought that the pictures reflected the evolution thought in the Creation.

 • 27.
  Holmberg, Annelie
  Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Hantverksskicklighet och kreativitet: Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-20012009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the education of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant for the textile education? The aim is to describe what developments occurred as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and factors inherent in this process. The period under consideration has been divided into four parts: 1955–1961, 1961–1977, 1977–1988 and 1988–2001.

  The research uses three different sources: documents, interviews and artefacts. The documents include both national and local aspects. To increase the understanding of the work and education 9 interviews have been made with current teacher educators. The artefacts show the transformation of the educators’ intentions and aims, which are expressed in the documents examined, into a physical entity by the students.

  In the investigation of what changes the concept of practical knowledge will be used. Practical knowledge is considered to form the core of textile education. Practical knowledge is assumed to consist of action, professional knowledge and reflection.

  Government directives have influenced textile education. Economical and structural assumptions have shaped how the courses have been run and what elements have been included in these. In the change that gradually occurred during the investigated time, the inherent pride in the subject area and the traditions linked to the courses seems to have slowly diminished. The redefinition of textile education as part of the university minimized the value of the education’s core based in action and domestic history. The continued production of artefacts within the course, suggests that despite the use of scientific and research terminology, the manual skills and action were seen as an essential part of the education.

 • 28.
  Holmberg, Annelie
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hasselskog, Peter
  Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg.
  Slöjden och skolämnet på 2000-talet2014In: Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid / [ed] Sven Hartman, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, p. 178-196Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett historiskt perspektiv har skolslöjden under lång tid satt spår i det allmänna medvetandet, åtminstone i de nordiska länderna. Hos många små och stora slöjdare tycks just detta skolämne ha stannat kvar i minnet. Det representerar ett stycke materiell kultur, som en gång gjorde den svenska skolan känd långt utanför landets gränser.

  Den svenska skolslöjden har en märklig historia, vilket framgår av bokens tretton kapitel, från första början fram till dags dato. Här redogörs för vad slöjd egentligen är; om handens visdom; slöjdens förhistoria och om den kvinnliga skolslöjden. Carl Malmstens betydelse avhandlas liksom hur läroplaner ändrats. Folkbildning och slöjdlärarutbildning etc.

  Även andra slöjdarter uppmärksammas i faktarutor. Boken är rikt illustrerad. Den har alla möjligheter att bli ett standardverk med lång livstid som referens och faktabank.

 • 29.
  Igelström, Peter
  Linköping University, University Library.
  Tintins undermedvetna2011In: Tintinism - årsbok Generation T, ISSN 2000-6640, Vol. 4, p. 25-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Surrealismen var en av den modernistiska epokens livaktigaste riktningar inom litteraturen och konsten. Denna artikel diskuterar hur de drömsekvenser som förekommer i Hergés seriealbum om Tintin ansluter till surrealisternas metoder för att gestalta det undermedvetna.

  Vissa drömskildringar i Tintinalbumen kan i likhet med åtskilliga surrealistiska verk tolkas såsom laddade med freudianska undertoner eller har gränslandet mellan hälsa och psykisk sjukdom som ett centralt tema, vilket också har starka kopplingar till surrealistiska motiv.

  I artikeln dras paralleller mellan Hergés drömskildringar och Salvador Dalís så kallade paranoisk-kritiska metod, liksom till verk av andra konstnärer såsom Yves Tanguy och Giorgio de Chirico.

  Det förekommer också drömsekvenser i äventyren som gestaltar ockulta och parapsykologiska teman, vilket också lockade flera surrealister. Hergé experimenterade dessutom med associativa och abrupta berättargrepp som kan liknas vid sådana förekommande i surrealistisk litteratur. Några drömsekvenser i Tintinalbumen belyses utifrån René Magrittes målningar, där ofta paradoxer och semiotiska relationer tematiseras.

  Det finns således åtskilliga paralleller mellan Hergés sätt att gestalta det undermedvetna och surrealisternas, även om det sker utifrån högst olika ideologiska positioner.

 • 30.
  Ingemark, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arkitekturens resenärer: Formandet av en identitet och en diskurs2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 46-69Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Ingemark, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att kontextualisera arkitektur – Bauhausskolans gestaltade miljö2019In: Kontextualisering: teoretiska perspektiv på konstvetenskap 2 / [ed] Hans Hayden, Stockholm: Stockholm University Press, 2019, p. 121-141Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett byggnadsverk kan omedelbart kommunicera något till betraktaren eller brukaren –genom sitt uttryck, sin funktion och placering – men är dessutom en del av ett större sammanhang. Det är nästintill omöjligt att beskriva arkitektur utan att samtidigt ägna sig åt någon form av kontextualisering. En byggnads betydelse framträder inte sällan i sin kontext – vilken kan bestå av såväl stadsbilden som en historisk epok eller en arkitekturteoretisk ram. Man kan prata om en platsbunden kontext respektive diskursiv kontext, där den förstnämnda utgår från den fysiska miljön och den sistnämnda snarare kan kopplas till tankar och ideal. Tolkningen varierar och tyngdpunkten i en studie förskjuts, beroende på vilken eller vilka kontexter vi väljer att placera in objekten i. Kapitlet visar hur kontexten påverkar tolkningen, men tydliggör även hur man kan utföra en arkitekturanalys, med utgångspunkt i Bauhausskolans arkitektur i Dessau, ritad av Walter Gropius år 1925.

 • 32.
  Ingemark, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konverterade industribyggnader - ett återbruk som vitaliserar2018In: Konstvetaren 2017, p. 4-9Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Johansson, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den konstnärliga hanteringen av ljud2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Framförallt är det två verk som präglat min bild av ljudkonst. Det första var Åke Hodells Mr Smith in Rhodesia. Det var en omtumlande situation att lyssna på de ljudbilder som verket gav. Innan jag kom i kontakt med Hodell, hade jag ingen klar uppfattning av vad ljudkonst kunde vara - något som alltså förändrades på dryga femton minuter. Innan dess hade jag främst åtnjutit ljudcollage genom Frank Zappas verk. En annan, minst lika omtumlande, upplevelse var att mötajanet Cardiff och George Bures Miller The Murder of Crows vilken spelades på Hamburger Bahnhof 2009. Mitt i den stora utställningssalen gav 98 högtalare ett speciellt tredimensionellt "ambisonic" ljudlandskap. Upplevelsen var total.

  Föreliggande text spårar ljudkonstens historiska bakgrund och de förlopp som bidragit till att det är en gränsöverskridande konstform. Författaren har under flera år intresserat sig for korsbefruktningar mellan populärkultur och kulturell avantgarde. Den mest påtagliga och framgangsrika exempel på detta, menar han, finns just inom sfärerna for avantgardistisk musik och ljudkonst. Det svenska syntbandet / projektet Tivice a Man blir ett intressant exemplifierande stöd i undersökningen. Medlemmarna Dan Söderqvist (1953-) och Ingmar Ljungström (1953-) har sedan mitten av 1980-talet arbetat både inompopulärmusikens domän och samtidigt varit delaktiga i konstprojekt.

  I texten möter vi först ett avsnitt som deftnierar ljudkonstbegreppet, det utvidgade musikbegreppet, samt en teoretisk referensram som främst behandlar den amerikanske sociologen Howard Becker (1928-) som for denstörre massan lanserade Arthur Coleman Dantos (1924-) begrepp "konstvärld".

  Undersökningen är uppdelad i tre delar. Dessa är historiskt och tematiskt indelade. Avsnittens historiska tidsrymd är ungef.irlig. Det är snarare historiska skeden som behandlas i jämforelse med undersökningen av en speciftk tidsperiod. Namnen på avsnitten är baserade på deras respektive tema. Det forsta avsnittet benänu1s "Avantgardet och den populärkulturella konstvärldens framväxt" Tidsrymden for detta avsnitt är från 1910-talet till tidigt 1970-tal. Där avhandlas stilarterna dadaism och futurism, den franske radioingenjören Pierre Schaeffer (1910-1995) samt John Cage. Här diskuteras framväxten av konstnärlig verksamhet inom populärkulturen: experimentell musik, posterkonst och ljusshower.

  Det andra avsnittet benämns "Avantgardistiska tendenser inom populärmusik". Detta avsnitt sträcker sig från det sena 1960-talet till början av 1980-talet. I den här delen av undersökningen behandlas forst och främst populär kulturella band/ artister med experimentella/avantgardistiska tendenser. Undersökningen avhandlar konstnärligt orienterade rörelser samt enskilda aktörer som är tongivande for utvecklingen av den populärkulturella konstvärlden och den konstnärliga hanteringen av ljud. De populärkulturdia rörelserna som står i fokus är punkrörelsen och krautrockrörelsen. Detta avsnitt spårar också aktörer som på ett nyskapande sätt nytgat den populärkulturella konstvärlden som en arena for konstnärlig verksamhet.

  Det tredje avsnittet benämns "Ljudet tar plats i den populärkulturella konstvärlden". Detta avsnitt spänner mellan det tidiga 1980-talet fram till dagens läge. I det här avsnittet fokuseras det främst på en utvecklande diskussion kring den konstnärliga hanteringen av ljud. Populärkulturella stilar i centrum for undersökningen är ambient och industrimusik. Här diskuteras även band/artister som lyckats motstå kommersiella krafter och producerat innovativt och konstnärligt material inom den populärkulturella konstvärlden. Till sist avhandlas den populärkulturella konstvärldens tillstånd i dag samt ljudkonstnärens roll som gränsöverskridande aktör. Efter dessa tre avsnitt foUer det sista kapitlet som utgörs av en avslutande diskussion. D et är relativt få konstvetare som intresserat sig for ljudkonst och dess relation till populärkulturen och forhållande till avantgardemusiken. Därfor är vi glada att kunna ge ut Johanssons text i vår serie Linköping Studies in. Art and Visual Communication.

  Ett problem man ställs infor när det gäller ljudscenen är den påtagliga bristen när det gäller "illustrationer". Ljudbilder låter sig inte tryckas lika lätt som andra typer av referenser. Men ny teknik skapar nya forutsättningar även for äldre medier (såsom t raditionella böcker). Med hjälp av QR-koder eller motsvarande teknik, kan läsaren med hjälp av sin smartphone direkt läsa av och koppla upp sig till Internet - inte enbart kan detta användas till text- och bildreferenser, det geniala här ligger i att man via spotitylänkar kan återlyssna på de exempel fOrfattaren skriver om. QR-lösningen valdes av formgivarna och Spotify-lösningen valdes av forfattaren. Det är inte nödvändigt att lyssna igenom alla verk i spellistan for att forstå texten. Undersökningen och diskussionerna står for sig själva. Däremot skapar det en större forståelse for det som avhandJas, om läsaren har möjlighet att i vart fall partiellt ta del av verken.

  Gary Svensson

  Linköping 2011-03-06

 • 34.
  Johansson, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Den konstnärliga hanteringen av ljud: En studie av ljudkonst och populärkultur2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With concentration on the art form sound art and the artistic treatment of sound, this essay investigates an interaction between the fine arts and popular culture. The focus is on participants within popular culture that used artistic strategies with roots in the fin arts. The study traces sound arts historical background and the events that contributed to the fact that it is an interdisciplinary art form. The pop-cultural art world’s establishment as a social organization where artistic activity is possible is studied.

   

 • 35.
  Johansson, Michael
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities.
  Bildhuggaren, soldaten, och modern: Ivar Johnssons ”Arbete och livsbejakelse” (1939)2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay has touched Ivar Johnson's works "Arbete och livsbejakelse" (1939) which are placed on the facade of Östergötlands museum. The purpose of this thesis is to describe the history about the origin of the artwork and examine its relationship to the working-class themes and ideology. The history about the origin of the artwork has been written by a narrative review of protocol, from the comittee of museum building and the contemporary press. For the survey of the work's content and motives image, an analysis has been made based on Erwin Panofsky and Jan-Gunnar Sjölins methods. A discussion is made after the analysis and the results show that one can see the ideological tendencies in the work and that the motives can be seen following the work themes. 

 • 36.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andrea Geyer: Art Exhibit Review2006In: Artforum International, ISSN 1086-7058, Vol. 44, no 8, p. 262-262Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Disclosing the World Order: Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke2013In: Third Text, ISSN 0952-8822, E-ISSN 1475-5297, Vol. 27, no 2, p. 242-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay discusses the visual artwork of Greenlandic-Danish Pia Arke (1958–2007), and the ”India Cycle” by Marguerite Duras. It suggests that Duras’ and Arke’s respective works constitute global narratives, and that both approach what may be termed ”the essential trait” of contemporary global history. This essential trait is made present through the pertinent figure of a subaltern female subject, occupying a “decolonial position” at the margin of the global order. The essay presents a model through which this figure may be understood and emphasizes the figure’s importance for urgent political and theoretical problems, such as the veil and islamophobia. The essay also discusses Arke’s striking originality, which has not achieved the attention it deserves. Through calculated ambiguity, meticulous research practices and incorporation of oral history, Arke provided a visual record of the construction of the Arctic native and the role of ethnography and photography in colonial conquest.

 • 38.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dummy (1997–2003)2012In: Tupilakosaurus: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke's Artistic Work and Research / [ed] Kuratorisk Aktion, Köpenhamn: Kuratorisk Aktion , 2012, p. 276-276Chapter in book (Other academic)
  Abstract [da]

  En kortlægning af Pia Arkes samlede værk, praksis og metode. I essays og billeder dokumenteres, hvordan Arke viede sin kunstneriske praksis til at bryde den tavshed, der omgiver de historiske forhold mellem Danmark og Grønland. Dvd-videoen indeholder fire videoværker af Pia Arke.

 • 39.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En kvinna och en man vid världens ände2013In: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, no 5, p. 49-57Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilken världsbild avtecknar sig under militärens förändrade roll i en globaliserad värld? Vad blir följden av att den västerländske soldaten utger sig för att försvara, istället för att bekämpa, "Den andre"? Med hjälp av begrepp som kosmopolitisk militarism och ideologem, och genom läsningar av samtida litteratur och bildkonst, undersöker Stefan Jonsson i denna essä gestalterna Krigaren och Den beslöjade kvinnan – huvudrollerna i ett nykolonialt drama.

 • 40.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Facts of Aesthetics and Fictions of Journalism: The Logic of the Media in the Age of Globalization2008In: The Green Room: Reconsidering the Documentary and Contemporary Art / [ed] Maria Lind and Hito Steyer, Berlin: Sternberg Press , 2008, p. 166-187Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Documentary practices make up one of the most significant and complex tendencies within art during the last two decades. This anthology seeks to overcome the existing dispersion of texts on documentary practices and offer new perspectives on this crucial theme. Authors include T.J. Demos, Okwui Enwezor, Carles Guerra, Jorg Heiser, Stefan Jonsson, Olivier Lugon, Jean-Pierre Rehm, Hito Steyerl, and Jan Verwoert. They discuss issues such as what the function of documentary art forms is in the context of globalizing media and an expanding art world. How do the operations of documentary forms change in the age of digital reproduction? Being part of the research project 'The Greenroom: Reconsidering the Documentary and Contemporary Art' at the Center for Curatorial Studies, Bard College, this publication functions similar to a greenroom at a television station, where staff and guests meet before and after filming and engage in discussions which often differ from those conducted in the limelight.

 • 41.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fakten und Fiktionen. Ästhetik und Journalismus: Medienlogik in Zeiten der Globalisierung2006In: Lettre International, ISSN 0945-5167, no 74, p. 67-71Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inside the Fire: Collective and Individual in Anna Ådahl's Art2010In: Anna Ådahl: In Dependence: Crowds, Gestures / [ed] Diana Kaur, Stockholm: OEI , 2010, p. 23-30Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anna Ådahl/ IN DEPENDENCE. CROWDS,GESTURES ställer frågan om vad enkonstnärsmonografi kan vara idag, dels genom en omfattande visuell presentation av material ur Anna Ådahls konstnärliga praktiker, dels genom att med utgångspunkt i dessa praktiker diskutera förhållandet mellan kollektiv och individ, mellan massa och mimesis, mellan film och gest, mellan förbehåll och förbehållslöshet, mellan montage och collage, mellanmodell och rörelse i en serie essäer och anteckningar av Diana Kaur (red), Stefan Jonsson, Mara Lee, Federico Nicolao, Fanny Stenberg, Fabien Vallos, Sven-Olov Wallenstein, Kim West och Anna Ådahl

 • 43.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Katarina Pirak Sikku: Nammalá - hpán2017In: Avtryck från Ovanlandet: Contemporary Art from Sápmi / [ed] Sofia Johansson, Umeå: Bildmuseet, Umeå Universitet , 2017, p. 15-26Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  KRISTIAN VON HORNSLETH. ”HORNSLETH VILLAGE PROJECT UGANDA”: Om du får en gris, så får jag din identitet2007In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 09, no 20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur långt kan konsten gå? Kristian von Horns- leths projekt i Uganda får alla Muhammed- karikatyrer att framstå som barnkammarvisor, skriver Stefan Jonsson.

 • 45.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  On Pia Arke2017In: Afterall, ISSN 1465-4253, no 44, p. 10-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pia Arke’s work reminds Danes and Europeans of a history they never got to know, or were taught not to know, because it happened overseas. It began to be shown and discussed at the beginning of the 1990s,a period when notions of globalisation offered new models for understanding the dynamics of the world and exposed neglected historical and aesthetic issues. Among the most important of these issues were the colonial legacies of Western European states. In this context, Pia Arke’s interrogations of the suppressed past of Denmark’s relationship with Greenlandbegan to resonate. The daughter of an Inuitseamstress and a Danish telegraphist, shewas born in 1958 in Scoresbysund, orIttoqqortoormiit, Denmark’s outermostcolonial settlement in northeast Greenland.She was from birth entangled in imperialprocesses that endowed her with split visionand multiple identities. These qualitiesanimated her art already in the 1980s, whenshe studied at Copenhagen’s Royal Academy of Fine Arts, and until her untimely death at the age of 48, when she stood on the threshold of international recognition.Pia Arke’s work displayed a mesmerising blend of approaches: painting,photography, montage, video, performance and installation art. Her violation of artistic genres was carefully premeditated. A tastefor the absurdity of scientific collectingbrought her to examine under groundvaults – paleontological and ethnographic archives – stuffed with dusty specimens.She made a mockery of all attempts to represent and classify the natives and nature of the Arctic. Solidarity with the silenced victims of history prompted her to reinvent the art of photography, and to strenuously engage with oral history. She deconstructed ethnography, photography,travel writing, history, landscape painting and much more, and reassembled their elements into multilayered and ambiguous montages conceived in a spirit of criticality and playfulness.

 • 46.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Painting Democracy: Reflections on the Relation of Arts and Politics2011In: Maska: Performing Arts Journal (Ljubljana), ISSN 1318-0509, Vol. 25, no 133-134, p. 33-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Realism and the Documentary Turn2006In: Nifca Info, no 1, p. 26-28Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Society Degree Zero: Christ, Crowds, and Communism in the Art of James Ensor2001In: Representations, ISSN 0734-6018, E-ISSN 1533-855X, Vol. 75, no 1, p. 1-32Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stora ting och små myggor: Den offentliga konstens nya villkor2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Taejung-ŭi yŏksa: se pŏn-ŭi hyŏjntŏng : 1789, 1889, 1989 [Tre revolutioner : En kort historia om folket, 1789, 1889, 1989]2013Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Stefan Jonsson uses three monumental works of art to build a provocative history of popular revolt: Jacques-Louis David's The Tennis Court Oath (1791), James Ensor's Christ's Entry into Brussels in 1889 (1888), and Alfredo Jaar's They Loved It So Much, the Revolution (1989). Addressing, respectively, the French Revolution of 1789, Belgium's proletarian messianism in the 1880s, and the worldwide rebellions and revolutions of 1968, these canonical images not only depict an alternative view of history but offer a new understanding of the relationship between art and politics and the revolutionary nature of true democracy.

  Drawing on examples from literature, politics, philosophy, and other works of art, Jonsson carefully constructs his portrait, revealing surprising parallels between the political representation of "the people" in government and their aesthetic representation in painting. Both essentially "frame" the people, Jonsson argues, defining them as elites or masses, responsible citizens or angry mobs. Yet in the aesthetic fantasies of David, Ensor, and Jaar, Jonsson finds a different understanding of democracy-one in which human collectives break the frame and enter the picture.

  Connecting the achievements and failures of past revolutions to current political issues, Jonsson then situates our present moment in a long historical drama of popular unrest, making his book both a cultural history and a contemporary discussion about the fate of democracy in our globalized world.

123 1 - 50 of 115
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf