liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 208
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Amundin, Mats
  et al.
  Kolmården Wildlife Park.
  Hållsten, Henrik
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlgren, Jussi
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Molinder, Lars
  Carnegie Investment Bank, Swedden.
  A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation2017In: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017 / [ed] Angela Dassow, Ricard Marxer & Roger K. Moore, 2017, p. 31-32Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.

 • 2.
  Andersson, Ida
  et al.
  Stockholms universitet, Kulturgeografiska instititionen.
  Hermelin, Brita
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt2012In: Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi , 2012, p. 79-96Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Epilog2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Gidlunds förlag, 2018, p. 233-239Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska gruvpolitiken under 2000-talet kan i stora drag sammanfattas som präglad av ett pånyttfött intresse från statligt håll för framförallt de exploateringsmässiga förutsättningarna för gruvindustrin, och en social mobilisering på lokal såväl som nationell nivå mot den förda politiken. Denna utveckling har ägt rum i kontexten av en internationell så kallad »boom and bust« – konjunkturuppgång-följt av nedgång – vilken på avgörande vis har bestämt förutsättningarna för det statliga intresset för gruvindustrin liksom för lokala intressegruppers förhoppningar och farhågor gällande gruvindustriell expansion. Sådana konjunkturcykler är en naturlig del av all form av gruvverksamhet. Det kan därför finnas anledning att från dagens utsiktspunkt, med ett visst retrospektivt avstånd till den turbulenta tiden kring Northland Resources konkurs och vid en tid då världsmarknadspriser såväl som produktionssiffror verkar ha börjat klättra uppåt igen, ställa oss frågan vilka lärdomar vi har möjlighet att dra av just denna boom och bust.

 • 4.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiken av 2013 års mineralstrategi och framväxten av ett alternativ2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 55-74Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan hopp och förtvivlan: om förväntningar på gruvetablering ovanför polcirkeln2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Siomon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 151-173Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel försöker vi förklara hur förhoppningar, idéer och löften tillsammans skapade stora förväntningar på ett gruvprojekt i Pajala, ett demografiskt och ekonomiskt stagnerande samhälle ovanför polcirkeln, något som ledde till etableringen av en gruva som lades ned efter bara två års produktion. Syftet är att skapa en förståelse av hur de centrala aktörernas förväntningshorisonter formades av specifika intressen i förening med historiska föreställningar knutna till platsen. Särskilt intresse ägnas åt att analysera hur dessa förväntningar under en period förenades i en för de berörda aktörerna gemensam förväntningshorisont som drev projektet framåt. Vi visar också hur den gemensamma förväntningshorisonten upplöstes efter en likviditetskris i bolaget, vilket blottlade de avsevärda skillnaderna mellan de berörda aktörernas ståndpunkter, i samband med att de olika aktörerna återvände till sina utgångspositioner. Med andra ord undersöker kapitlet hur förväntningshorisonter formas kring storskalig, långsiktig och råvarubaserad industriproduktion i avfolkningsbygder, inom ramen för en ekonomi som i övrigt är inriktad på kortsiktig ekonomisk tillväxt, globala kapitalflöden och konsumtion.

 • 6.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statlig reglering av gruvverksamhet i en post-fordistisk ekonomi: lokal utsatthet i hierarkins skugga2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 175-200Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet försåg Norrland den svenska staten med råvaror som lade grunden för Sveriges utveckling till välfärdssamhälle. Den svenska ekonomin har dock efterhand alltmer inriktats på att skapa ekonomiska värden på andra sätt än genom råvaruutvinning och varuproduktion. Sverige har med andra ord omvandlats till det som ofta benämns som en post-fordistisk ekonomi,460 vilket ger upphov till frågor om vilket socialt ansvar staten ska ta på sig för platser som fortfarande är beroende av tung industri och varuproduktion för att upprätthålla sin lokala ekonomi och sysselsättning. Samtidigt har emellertid betydelsen av svensk gruvindustri understrukits i EUs råvaruinitiativ från 2008. Där bedöms självförsörjningen av råvaror inom EU som avgörande för framtiden.461 Sverige står för omkring 91 % av Europas järnmalmsproduktion och är en inom EU ledande producent av en rad andra strategiskt viktiga metaller.462 Den svenska regeringen har också i linje med EUs råvaruinitiativ understrukit sina ambitioner att skapa incitament för en intensifierad gruvverksamhet i landet.463 Som ett svar på såväl EUs initiativ som den parlamentariska oppositionens krav på reformering av gruvpolitiken lanserade alliansregeringen 2013 en Mineralstrategi, som syftade till att stödja och stimulera gruvverksamheten i landet, huvudsakligen genom nyliberalt färgad avreglering och undanröjande av potentiella hinder för gruvetableringar.464 Relationen mellan den svenska staten och lokalsamhällen som är beroende av utvinning och produktion av mineraler präglas således av utvecklingstendenser som kan antas motverka varandra, vilket gör dessa lokalsamhällens roll i statens industripolitik som helhet mycket oviss.

 • 7.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallsten, Björn
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 75-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett så kan relationen mellan det liberalt kapitalistiska systemet och miljön beskrivas som en dubbel rörelse mellan ett kontinuerligt ökande resursuttag och statens ökade befogenheter att administrera miljöförstörande verksamheter.148 En viktig faktor för ett förbättrat skydd av miljön har parallellt med den liberala kapitalismens framväxt varit allmänhetens miljömedvetenhet, som har satt press på staten att införa miljömässigt motiverade regleringar. Givet hur ett nyliberalt beslutsfattande ofta verkar avpolitiserande, dvs. det strävar efter samstämmighet mellan grupper och en ökad grad av formalisering av sakfrågorna, har det blivit allt svårare för civilsamhället att påverka politiken. Detta beror också på att miljölagstiftningen anpassas för att gynna det privata kapitalets intressen, samtidigt som besluten ofta förläggs till teknokratiska processer i vilka ansvaret för miljön blir diffust.149 Trots detta utmanas avpolitiseringen av kontinuerliga försök till återpolitisering. Kraven höjs på att ansvar utkrävs av de politiker vars beslut påverkar livsbetingelserna för lokalsamhällen och deras omgivningar, och på att andra intressen än dem som gynnas och skyddas av ett avpolitiserat beslutsfattande också beaktas och tillåts påverka den politiska dagordningen....

 • 8. Arke, Pia
  et al.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stories from Scoresbysund: Photographs, Colonisation and Mapping2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Copenhagen: Kuratorisk Aktion, 2010. Softcover as issued. 283 pp. Illustrated. Text in English. With texts also in Greenlandic and Danish. New!. Bookseller Inventory # 32221

 • 9.
  Arwidson, Frida
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Skapande i relation till hållbar konsumtion: Hur människor som arbetar med skapande i form av hantverk uppfattar och förhållersig till hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att svara på frågeställningarna om hur nuvarande och tidigare studenter på kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, som arbetar med skapande i form av hantverk, uppfattar och förhåller sig till hållbart skapande och hållbar konsumtion har materialet från fokusgruppsintervjuerna delats in i fyra kategorier. Dessa kategorier är Hållbar design, Hållbara produktionsmönster, Hållbara konsumtionsmönster och Stödjande system. För att sammanfatta det som framkommit i analysen är alla deltagare i de båda grupperna förvånansvärt överens om vad hållbar utveckling innebär för dem i deras skapande arbete. Det finns vissa uppfattningar som skiljer sig och resulterar i olika arbetssätt, till exempel om produkten ska gå att bruka eller om budskapet i produkten prioriteras. En annan uppfattning som skiljer sig mellan grupperna är anpassningen till kunder. Fokusgrupp 2 som har påbörjat sitt arbetsliv inom området finner en drivkraft i att förhålla sig till kundernas önskemål samtidigt som de förhåller sig till ett hållbart skapande.

  Det uppstår ett dilemma gällande skapande och hållbar konsumtion. Förutsatt att människor som arbetar med skapande i form av hantverk har för avsikt att försörja sig, åtminstone till viss del, på sitt skapande arbete innebär det att produkterna måste säljas och konsumtion uppstår. För att kunna arbeta hållbart krävs en minskning av användandet av resurser, naturen måste kunna återskapa materialen i samma takt som de används (Thorpe 2008:36). Det krävs då att produkterna har kvalitet och en lång livslängd, men även att de har ett värde som får konsumenter att göra avvägande och begrundade beslut i vad de köper.

 • 10.
  Avramidis, Georgios
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Elected children's views on school elections and students councils in Greece2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this paper is to highlight and investigate children’s perspectives on the ordinance of students’ elections and students’ councils in the country of Greece. This study is motivated by the huge lack of research on the topic in Greece and aim to seek student’s views in regards to students’ councils. This qualitative research endeavors to find how students decide to enter the school elections as candidates, what they hope to achieve through their candidacy and how they perceive democratization in education via these elections. Finally, it is asked from them to evaluate the utility of the whole ordinance of students’ communities. Six students, aged from 15 to 18, who are attending the Greek public High School (the name in Greek is Lykeio) were interviewed; three boys and three girls. The researcher chose one boy and one girl from each of the three years of High School. In order to hear children’s voice and allow them space and time to express their perceptions, semi-structured interviews were conducted with open ended questions while at the same time encouraging them to give clarifications on their answers. A thematic analysis was conducted on the transcribed material of the interviews and four primary themes were emerged: I) being candidates as a personal decision, II) aspirations for being candidates, III) Significance of the ordinance on school elections and on students’ councils and IV) democratization of children through school elections. In conclusion, this paper, by closely examining students’ perspectives and beliefs, seeks to shed new light on the neglected issue of students’ elections and councils in the country of Greece.

 • 11.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  ACSIS Annual Report 20172017Report (Other academic)
 • 12.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  ACSIS annual report 20182018Report (Other academic)
 • 13.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  Breaking the frames: The creation of digital curatorial agency at Swedish cultural historical museums2019In: Museums as Cultures of Copies.: The Crafting of Artefacts and Authenticity / [ed] Brita Brenna, Hans. Dam Christiansen and Olaf Hamran, London: Routledge, 2019, 1, p. 239-252Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  Online Collections, curatorial agency and machine-assisted curation2019In: The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication / [ed] Kirsten Drotner, Vince Dziekan, Ross Parry and Kim Christian Schrøder, London: Routledge, 2019, 1, p. 67-79Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  Property, Licenses and Labor when Memory Institutions Converge with Informational Capitalism2019In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 22, no 2, p. 277-294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article brings together theories on copyright, information commons and political economy to discuss the implications of memory institutions’ convergence with informational capitalism. The imperatives of sharing and participating prompt memory institutions to deal with their holdings in terms of property, and they invest time and resources in rights clearances, licensing procedures and in marking up works and artefacts as belonging to the public domain. This situation also compels them to allocate working hours to interaction on platforms owned and controlled by global media companies. Viewed through the lens of political economy, sharing and participation become gifts, not only to the public, but also to social media businesses when data traces are turned into private goods of value in informational capitalism. In return for their gifts, memory institutions fulfil democratic missions and gain reputation. However, data mining and the strategic placement of information which this allows for, run the risk of supporting populist misappropriation of heritage.

 • 16.
  Berggren, Peter
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Sweden.
  Johansson, Björn
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Sweden.
  Svensson, Erland
  Retired.
  Baroutsi, Nicoletta
  Swedish National Defence College (FHS), Sweden.
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statistical modelling of team training in a microworld study2014In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Sage Publications, 2014, Vol. 58, p. 894-898Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A command and control environment is a dynamic and complex setting with complicated technical systems where teams of operators interact to reach shared goals. This study presents an experiment in which we, by means of Structural Equation Modeling (SEM), explain the relations between basic concepts of command and control environments: mental workload, frustration, situational awareness, and performance. This paper reports a LISREL analysis of the Baroutsi, Berggren, Nählinder, & Johansson (2013) data. From that data, a new latent variable “Frustration” emerges, which now can be included in the model.

 • 17.
  Berggren, Peter
  et al.
  Swedish Defence Resaerch Agency, Sweden.
  Prytz, Erik
  Old Dominion University, United States of America.
  Johansson, Björn
  Swedish Defence Resaerch Agency, Sweden.
  Nählinder, Staffan
  Swedish Defence Resaerch Agency, Sweden.
  The relationship between Workload, Teamwork, Situation Awareness, and Performance in Teams A microworld study2011In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Sage Publications, 2011, Vol. 55, p. 851-855Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In modern military organizations teamwork performance is central, yet the underlying factors contributing to such performance are debated. The purpose of this paper was to investigate how several known teamwork measures relate to a prior model of operator performance (Nählinder et al, 2004). This study expands this model to the team level and in the command and control domain. Specifically, this paper studies the relationship between individual and team workload measures, situation awareness measures, and performance measures in 18 two-person teams.                 

  The study has two major findings: Firstly, the various team cognition measures statistically cluster into four meaningful concepts (workload, teamwork, situation awareness and performance).                 

  Secondly, a Structural Equation Model indicates that the relationship between the various individual and team measures can be described in a model resembling the model found in previous studies (Nählinder et al, 2004). In particular, the results show that the general workload in the microworld study has a negative effect on both teamwork and situation awareness. Teamwork, in turn, also affects situation awareness, which has major impact on performance.

 • 18.
  Bergqvist, Malin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Designing for Empathy in Elderly Care: Exploration of Opportunities to Deliver Behaviour Change Interventions through mHealth Applications, to Promote Empathic Behaviour in Elderly Home Care Nursing Assistants2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  The Swedish population is ageing quickly and the system for elderly home care is under increasing pressure. Staff turnover is high, nursing assistants are reporting stress, and employers have to recruit staff lacking sufficient experience. These factors are barriers to empathic care, considered essential to patient health outcomes. Elderly care should rely on cognitive empathy, be other-oriented and improve the client’s situation based on contextual understanding. There is a need for education and support for nursing assistants, so that they can provide empathic care.

  Purpose

  The thesis explores empathy as a skill in elderly home care to identify opportunities of promoting empathy in the client-nursing assistant interaction, by means of behaviour change interventions delivered through an mHealth application that nursing assistants already use at work.

  Method

  A group interview was conducted with six nursing assistants from four elderly home care organisations in a Swedish municipality, to learn about their experience of empathy at work, and factors affecting their ability to give empathic care. The respondents were using the same mHealth application to get and provide information about client visits. The Behaviour Change Wheel framework was used to analyze behavioural drivers of empathic care in elderly home care.

  Results

  Influences on empathic behaviour was identified in all 14 domains in the Theoretical Domains Framework. 13 target behaviours, 7 Intervention Functions and 45 Behaviour Change Techniques were suggested as suitable candidates to investigate for intervention development.

  Conclusion

  Empathy seems possible to promote through resource-efficient digital behaviour change interventions. Future studies may use this work as a starting point for development of interventions to promote empathic behaviour in elderly care.

 • 19.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Talkin' 'bout my generation2016In: Låt alla stenar rulla: Lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede / [ed] Johan Söderman & Thomas Johansson, Göteborg: Daidalos, 2016, 1, p. 139-153Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Brodén Gyberg, Veronica
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aiding transitions: climate and environment in Swedish research aid policy 1988-20162017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Strong local scientific research capacities remain a central piece of the puzzle when it comes to producing relevant knowledge and solutions to various development challenges. There is still great inequality concerning resources for higher education and research globally, however, and in order to be able to tackle climate change – international aid and collaboration is often upheld as key. The amount of aid that is classified as climate and environment related is on the rise, but similar support related to the sustainable use and management of resources and the environment have constituted part of Swedish (and other) aid for many decades. This paper focuses on Swedish aid and takes its empirical point of departure in 1988, when the environment was included among the aid goals. Using discourse analysis, I will narrow in on the case of research aid policy and analyze in what ways changing environments and climate change have been portrayed as important for development between 1988 and 2016. What can we learn from the recent past and how does it compare to today? What is sustainable development in this context; how have problems and solutions been described and what is perceived to be the role of scientific research in creating transitions from less to more “sustainable”?

 • 21.
  Carlestål, Eva
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Athens of Sardinia: Culture and Nature2013In: Anuac, ISSN 2239-625X, Vol. 2, no 1, p. 147-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At the beginning of the 21stcentury Nuoro, capital of the province with the same name situated in the Barbagia district, central Sardinia, has approximately 37 000 inhabitants. At the previous turn of the century it had roughly 7 000 inhabitants. In spite of its then smallness as well as relative isolation due to its inland position, the town gave birth to several authors, poets, painters, sculptors, and other intellectuals who were to become widely known in the years to follow, thus Nuoro’s denomination as Athens of Sardinia. In this article I will present the most renowned of these personalities, before taking the reader on a fictive walk through the town in order to give further evidence of its extraordinarily rich and lively culture. I then intend to show that in spite of its richness culture does not in any way drive out the love and respect for nature among the Nuoresi[i]as has often been demonstrated to be the case in other parts of South Italy. Thus, this article’s subtitle Culture and Nature instead of the more commonly used ‘culture versus nature’ when pointing at the dichotomy between the two domains.

  [i] Plural of nuorese meaning from Nuoro.

 • 22.
  Dahl, Emmy
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Henriksson, Malin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Levin, Lena
  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sweden.
  Konstruktioner av maskulinitet i samtal om kollektivtrafik2012In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 07, no 2, p. 160-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article highlights how environmental issues influence transport planning, andhow they make transport planners rethink previous categorizations of user groups.The introduction of an environmental discourse leads to a questioning of men’stravel activities, i.e. car driving. However, the critique against men’s travelling doesnot address all men. Instead, two types of masculinities are constructed in the localplanning discourse: the first one is a ‘problematic’ obsolete old driver. The secondone is a young ‘quality conscious’ man who opts for new technological solutions.The relationship between these two constructions of masculinities is hierarchical.The transport planners interpret it as their responsibility to make sure that publictransport is regarded as attractive to younger men and their imagined ‘needs’. Theelderly men however, are made scapegoats and are blamed for their unsustainabletravelling. These rather stereotypical constructions of men also include a negativeperception of elderly men. The analysis is based on discussions in eight focusgroups, accomplished in 2009 with 36 transport planners and politicians (24 menand 12 women) working with the planning of the future public transport system in Malmö city in the south of Sweden.

 • 23.
  Eidergren, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Jacobsson, Maria
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  En kvalitativ studie i användarcentrerad webbdesign2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis considers a qualitative study in how info structure and graphical design collaborate to form a usercentredweb site. The aim was to produce guidelines for how to build user-centred web sites. The results from thestudy are built on qualitative interviews, user tests with the target group and expert evaluation.

  The study has shown that the most important thing for creating user-centred web sites is to continuously involve thetarget group in the development process. This should be done through interviews and user tests. The level ofusability determines how the target group experience both the company and their web site.

 • 24.
  Eketoft, Kristin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Konstnärer och ingenjörer i samarbete2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats vill beskriva två olika typer av konst- och vetenskapsorganisationer som sammanför konstnärer och vetenskapsmän. Olika händelser från dessa organisationer beskrivs dels för att verksamheten har varit banbrytande av olika slag. Dels innebär verksamheten någonting nytt på i alla fall i organiserad form. Det andra är att ställa E.A.T. och ASCI mot den linjära spridningsmodellen. Vad innebär tillkomsten av organisationer som E.A.T. för den linjära spridningsmodellen? Det som framkommer är att dessa två organisationer avviker från den linjära spridningsmodellen då konstnärer skapar och/eller förmedlar vetenskap istället för skapande vetenskapsmän och förmedlande journalister.

 • 25.
  Eklund, Robert
  Institutionen för lingvistik, Stockholm University.
  Strategier för inslussning i nya sätt att tänka och arbeta1994In: Vad gör vi för att förbättra kvalitén på utbildningen? Dokumentation från campuskonferens vid Stockholms universitet 15 november 1994 / [ed] Britt Rönnbäck, Stockholm: Stockholm University, 1994, p. 13-14Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett fenomen som drabbat vår institution – och inte bara vår – på senare tid är att en allt större del av studenterna mer eller mindre kommer direkt från gymnasiet och således saknar universitetsvana. Detta ställer vissa, och delvis andra, krav på undervisningen än vad som tidigare var fallet, och jag skall här kortfattat redogöra för hur vi försökt anpassa oss till denna nya situation. Dessutom skall jag nämna ett par av mina egna ’knep’.

 • 26.
  Eklund, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  McAllister, Anita
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Division of Speech and Language Pathology, CL INTEC, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; .
  An acoustic analysis of ‘kulning’ (cattle calls) recorded in an outdoor setting on location in Dalarna (Sweden)2015In: Proceedings of ICPhS 2015, Glasgow, Scotland, UK: International Phonetic Association , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish cattle call singing style ‘kulning’ issurprisingly understudied, despite its almostmythical status in Swedish folklore. While somephysiological-productive aspects of kulning havebeen treated in previous work, acoustic propertiesare still much lacking description. This paper addsto and extends the results presented in a previousstudy [7], where kulning and head voice (“falsetto”)was acoustically analysed in two indoor settings:a normal room and an anechoic chamber. In thepresent study, the same singer, singing the samekulning in the same two modes (kulning and headvoice), was recorded in an outdoor setting (close tothe singer’s home), thus allowing for a comparisonbetween “clinical” and more ecologically valid data.

 • 27.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om stereoskopet och en revolution i seendets historia2009In: Ord & Bild, ISSN 0030-4492, no 5, p. 43-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Engdahl, Ulrica
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Recognition of the lived experience of identity2011Conference paper (Refereed)
 • 29.
  Envall, Fredrik
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mineralpolitiken i riksdagen - teknokratiskt samförstånd och ideologisk sprickbildning2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola, Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 17-54Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Folkmarson Käll, Lisa
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dimensions of Pain: Humanities and Social Science Perspectives2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Pain research is still dominated by biomedical perspectives and the need to articulate pain in ways other than those offered by evidence based medical models is pressing. Examining closely subjective experiences of pain, this book explores the way in which pain is situated, communicated and formed in a larger cultural and social context.

  Dimensions of Pain

  explores the lived experience of pain, and questions of identity and pain, from a range of different disciplinary perspectives within the humanities and social sciences. Discussing the acuity and temporality of pain, its isolating impact, the embodied expression of pain, pain and sexuality, gender and ethnicity, it also includes a cluster of three chapters discusses the phenomenon and experience of labour pains.

  This volume revitalizes the study of pain, offering productive ways of carefully thinking through its different aspects and exploring the positive and enriching side of world-forming pain as well as its limiting aspects. It will be of interest to academics and students interested in pain from a range of backgrounds, including philosophy, sociology, nursing, midwifery, medicine and gender studies.

 • 31.
  Folkmarson Käll, Lisa
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Intercorporeality and the sharability of pain2013In: Dimensions of Pain: Humanities and Social Science Perspectives / [ed] Lisa Folkmarson Käll, London: Routledge , 2013, p. -143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Pain research is still dominated by biomedical perspectives and the need to articulate pain in ways other than those offered by evidence based medical models is pressing. Examining closely subjective experiences of pain, this book explores the way in which pain is situated, communicated and formed in a larger cultural and social context.

  Dimensions of Pain

  explores the lived experience of pain, and questions of identity and pain, from a range of different disciplinary perspectives within the humanities and social sciences. Discussing the acuity and temporality of pain, its isolating impact, the embodied expression of pain, pain and sexuality, gender and ethnicity, it also includes a cluster of three chapters discusses the phenomenon and experience of labour pains.

  This volume revitalizes the study of pain, offering productive ways of carefully thinking through its different aspects and exploring the positive and enriching side of world-forming pain as well as its limiting aspects. It will be of interest to academics and students interested in pain from a range of backgrounds, including philosophy, sociology, nursing, midwifery, medicine and gender studies.

 • 32.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fem essäer om rätt och kommunikation2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kommunikation och rätt är ett ständigt aktuellt ämnesområde i såväl den vardagliga som den offentliga debatten och det är ett ämne där många har mycket bestämda synpunkter. Det kan exempelvis gälla frågor om vad man får och inte får säga i vissa rättsliga, politiska eller sociala sammanhang, hur man får säga vissa saker och framförallt hur man inte får säga dessa, samt frågor om vem eller vilka som har rätt att uttrycka någonting överhuvudtaget. Det handlar om rätten till det egna uttrycket och om normer för kommunikation men även om hur normer för interaktion i allmänhet kommuniceras. Inte minst syns detta intresse inom populärkulturen med det massiva publikstöd som finns för nästan allting som har med kriminalitet och rätt att göra, vare sig det tar formen av litteratur, film och TV eller dataspel. I denna samling essäer adresseras flera av dessa frågor på ett teoretiskt och empiriskt sätt. De teorier som berörs sträcker sig från Austin och talaktsteorin, till Bourdieu, Foucault och vidare till Lévinas. De empiriska områden som behandlas är olika situationer där paradoxer lyfts fram: t ex rättsliga situationer där ord står mot ord eller politiska situationer där man kan fråga sig rättvisan i att använda vissa ord. Den tänkta publiken för denna bok är människor som i sina studier, sin forskning eller i sin yrkesutövning kommer i kontakt med frågor om kommunikation och rätt och som vill ta del av några aktuella teoretiska och empiriska reflektioner. Essäerna presenterar inte forskningsresultat i den meningen att de leder till konkreta slutsatser och handfasta råd om hur man bör göra i vissa situationer, utan syftar snarare till att gå in i några olika debatter för att ställa frågor, presentera tolkningar och utveckla vilka problem som aktualiseras i dem. Värdet av ett sådant tillvägagångssätt blir troligen tydligast för den som vill bilda sig och fördjupa sin kunskap inom området.

   

 • 33.
  Fransson, Elin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett stort evenemang - En liten stad: Synen på Vätternrundan genom fem representanter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vätternrundan is an annual sporting event that takes place in the Swedish town Motala since 1966. It is one of the world largest recreational bicycle rides and attracts over 20 000 participants each year. This study focuses on event effects and how an event can be of value within the principles of place marketing. Within this study five representatives were interviewed with semi-structured interviews.

  The results show that the representatives describe Vätternrundan as a positive event which mostly generates positive effects for the city itself and for the people living and working there. The effects consist of the events ability to create awareness of the place, the possibility to extend the tourism season and several social effects like solidarity and interaction.

  The result also shows that Vätternrundan is a well-known brand and because of this it can be used as an advantage in place marketing. The event also provides the place with an activity and a reason to travel there. The combination of the long sporting history in Motala and the sporting event Vätternrundan also provide Motala with a chance to differentiate themselves in relation to other places where sport is a unique part of the city. 

 • 34.
  Fredriksson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fornäs, Johan
  Södertörn University, Stockholm, Sweden.
  Hemmungs Wirtén, Eva
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stead, Naomi
  University of Queensland, Australia.
  Publishing for Public Knowledge2015In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 7, p. 558-564Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Academic publishing is a strange business. One might hope and expect that most scholars, regardless of discipline, would see it as one of their major academic du-ties to share their findings, and to interact with their peers and the general popu-lace, via literal public-ation – the making-public of new knowledge. But even with such lofty ideals, the realpolitik of where, when, and how academics publish their scholarly work – based on the contemporary pressures and tensions of funding environments, the quantification and metricisation of scholarly work, and mecha-nisms for recognition and career reward – can lead to some curious and even per-verse effects.

 • 35.
  Freisleben, Irvina Udyakisya
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Passport Power – Citizenship by Investment Programmes Exploiting Spatiotemporal Hierarchies of Passports2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The practice of selling passports through Citizenship by Investment (CBI) programmes is gaining more attraction and legitimacy in light of increasingly stricter immigration policies. Instead of simply weighing the pro and contra points of CBI, this thesis aims to understand CBI as a consequence of neoliberalism and analyses the correlation between so called ‘passport power’ and wealth, whereby the former is determined by rankings and the latter is represented in terms of the gross domestic product (GDP). Hence, a combination of quantitative and qualitative methods is used to firstly, examine the strength of correlation, and secondly, supported by Laclau and Mouffe’s discourse theory, discuss how CBI is understood and debated in the context of today’s governed communities. The CBI arises out of a discursive struggle between citizenship and class, and exacerbates preexisting global inequalities. Furthermore, it challenges the normative foundations of citizenship and its connection to the nation state. On the one hand CBI contests the sedimented discourse of the modern passport system (and by extension the notions of citizenship), on the other hand capitalist negative individualism corrupts/distorts the initially egalitarian, utopian vision of what it means to be a citizen of the world. 

 • 36.
  Funkquist, John
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Malmstens Linköping University.
  Att hitta och släppa kontroll: Hantverk i teori och praktik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to explore how theoretical studies on handicrafts may be rewarding and usefull for a craftsman. The aim is also to explore how quality is defined within crafts and to explore different aesthetic qualities that can be achieved within the craft of cabinetmaking. In addition, the aim is also to broaden the view on how skillfullnes may be expressed within the craft of cabinetmaking. The work begins with theoretical studies of two craft philosophers - David Pye and Soetsu Yanagi. Then, their ideas are applied practically through the making of two pieces of furniture. Aesthetic expressions characterized by randomness, imperfection and irregularity is specially sought after. The conclusions of the thesis shows that theoretical studies may be benefiting and rewarding for a craftsman.

 • 37.
  Geneid, Ahmed
  et al.
  Department of Otolaryngology and Phoniatrics – Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital and University of Helsinki, Finland.
  Laukkanen, Anne-Maria
  Speech and Voice Research Laboratory, School of Education, University of Tampere, Finland.
  McAllister, Anita
  Division of Speech and Language pathology, Karolinska Institutet, Sweden.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kulning (Swedish Cattle Calls): Acoustic, EGG, Stroboscopic and High-Speed Video Analyses of an Unusual Singing Style2016In: Interspeech 2016, 8-12 Sep 2016, San Francisco / [ed] Nelson Morgan, International Speech Communication Association, 2016, p. 1132-1135Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish cattle call singing style ‘kulning’ is surprisingly understudied, despite its mythical status in folklore. While some acoustic and physiological aspects have been addressed previously [1,2], a more detailed analysis is still lacking. Previous work [2] showed that sound pressurelevel (SPL) in kulning tapered off less than in head register as a function of distance, which warrants a study of underlying physiological mechanisms responsible for this. In the present paper, the same singer, singing the same song – in kulning and in head register (“falsetto”) mode – was recorded indoors.Electroglottographic (EGG), stroboscopic, high-speed endoscopic and audio registrations were made. Analyses examined differences between kulning and head register. Results show somewhat higher SPL in kulning than in head register confirming the previous findings. EGG showed longer relative glottal closed time and higher amplitude of the signalin kulning. This suggests better vocal fold contact in kulning. Flexible nasofiberoscopy and high-speed recordings during kulning showed medial and antero-posterior narrowing of the laryngeal inlet, a clear approximation of the false vocal folds and marked adduction of the vocal folds.

 • 38.
  Giannattasio Nobres, Gabriela
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Defying Human Security: The Commodification of Migrants in Contemporary Libya2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world-system today promotes inequalities between and within states through the maintenance and strengthening of uneven and hierarchical global relations established by colonialism. The reinforcement of colonial structures has unfolded into neocolonial relations in the post-colonial world, explaining the underdevelopment and marginalization of former colonies in the world-system today, and why many African countries largely experience internal instability on several fronts, revealing how individuals from these states tend to experience some sort of human insecurity. This scenario is permissive to the development of the new wars – representing a different perspective on the patterns of violence and war of contemporaneity – and the new global war economy and its parallel economy. It is from this context that the commodification of migrants happens, challenging and often defying migrants’ access to human rights andhuman security. The present study is therefore primarily a theoretical research and an empirical investigation on the commodification of migrants in contemporary Libya, sustained by four main theoretical frameworks and the analysis of selected secondary materials from international organizations and NGOs. This study aims at addressing the different forms of commodification of migrants in Libya today and who are the actors that control these markets and benefit from the commodification of human life. This analysis evidences the contradiction between the bleak reality of migrants in contemporary Libya and the applicability of the normative concepts of human securityand migrants’ rights.

 • 39.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Šta nasljeđe i muzeji imaju sa rodom? [What has heritage and museums to do with gender?]2015In: Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore [Women and Heritage – Towards the Founding of Montenegrin Women's Museum], Podgorica: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu , 2015, 500, p. 49-54Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Monica Mottin. 2018. Rehearsing for Life: Theatre for Social Change in Nepal, reviewed by Ingemar Grandin2019In: Studies in Nepali History and Society SINHAS, ISSN 1025-5109, Vol. 24, no 2, p. 491-495Article, book review (Refereed)
 • 41.
  Górska, Magdalena
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Matterwork Politics: Forcefulness of Anxious and Panicky Becomings2016Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Hansson, Anders
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Anshelm, Jonas
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Last Chance to Save the Planet?: An Analysis of the Geoengineering Advocacy Discourse in the Public Debate2014In: Environmental humanities, ISSN 2201-1919, E-ISSN 2201-1919, Vol. 5, p. 101-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Geoengineering, i.e., the deliberate manipulation of the global climate using grand-scale technologies, poses new challenges in terms of environmental risks and human–nature relationships. Until recently, these technologies were considered science fiction, but they are now being reconsidered by researchers, leading to an emerging public debate. Our aim is to improve our understanding of the public discourse on geoengineering in mass media. We analyze 1500 articles published from 2005 to 2013, constructing four coherent storylines that represent most of the geoengineering advocacy in the public discourse in mass media. We scrutinize inconsistencies in this discourse and argue that geoengineering may be the first example of a grand-scale technology that in some important respects has clear postmodern tendencies: geoengineering advocacy, for example, is not based on objective truth claims of the natural sciences and does not promise a better world

 • 43.
  Harding, Tobias
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Immersion Revisited: Role-Playing as Interpretation and Narrative2007In: Lifelike / [ed] Jesper Donnis, Morten Gade & Line Thorup, Copenhaguen: Dansk Ungdoms Fællesråd , 2007, p. 25-33Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Harrison, Katherine
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Engdahl, UlricaLinköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Transgender Studies: Building up the Field in a Nordic Context2010Collection (editor) (Refereed)
 • 45.
  Hedrén, Johan
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utopianism in Science: The Case of Resilience Theory2014In: Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices / [ed] Karin Bradley and Johan Hedrén, New York: Routledge, 2014, 1, p. 57-75Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Hemmungs Wirtén, Eva
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information2015Book (Refereed)
  Abstract [en]

  In many ways, Marie Curie represents modern science. Her considerable lifetime achievements—the first woman to be awarded a Nobel Prize, the only woman to be awarded the Prize in two fields, and the only person to be awarded Nobel Prizes in multiple sciences—are studied by schoolchildren across the world. When, in 2009, the New Scientist carried out a poll for the “Most Inspirational Female Scientist of All Time,” the result was a foregone conclusion: Marie Curie trounced her closest runner-up, Rosalind Franklin, winning double the number of Franklin’s votes. She is a role model to women embarking on a career in science, the pride of two nations - Poland and France - and, not least of all, a European Union brand for excellence in science.

  Making Marie Curie explores what went into the creation of this icon of science. It is not a traditional biography, or one that attempts to uncover the “real” Marie Curie. Rather, Eva Hemmungs Wirtén, by tracing a career that spans two centuries and a world war, provides an innovative and historically grounded account of how modern science emerges in tandem with celebrity culture under the influence of intellectual property in a dawning age of information. She explores the emergence of the Curie persona, the information culture of the period that shaped its development, and the strategies Curie used to manage and exploit her intellectual property. How did one create and maintain for oneself the persona of scientist at the beginning of the twentieth century? What special conditions bore upon scientific women, and on married women in particular? How was French identity claimed, established, and subverted? How, and with what consequences, was a scientific reputation secured?

  In its exploration of these questions and many more, Making Marie Curie provides a composite picture not only of the making of Marie Curie, but the making of modern science itself.

 • 47.
  Henriksen, Line
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haunted Homes: On Gender, Body and Affect in Point-of-View Horror2011Conference paper (Refereed)
 • 48.
  Henriksen, Line
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haunted Homes: On the Ghost as a Feminist Figuration2011Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Henriksen, Line
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Of Ghost Ships and Cannibal Rats: imagining an ethics for the depths and dangers of the world wide web2014Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Henriksen, Line
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  On Memes and Monsters: or: how to eat your creepypasta well2013Conference paper (Refereed)
12345 1 - 50 of 208
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf