liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 257
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Berggren, ChristianLinköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. University of Sussex.
  Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: Slutrapport från ett forskningsprogram2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här skriften presenterar ett urval resultat och texter från forskningsprogrammet ”Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi” (Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise, KITE) som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond i två faser under åren 2007–2015. I programmet har vi analyserat hur företag, speciellt i tekniktunga industrier, påverkas av den allt mer globala konkurrensen om nya produkter och tjänster, hur nya specialiserade kunskaper växer fram och tas tillvara, och hur de kan förenas med existerande kunskapsbas. I denna skrift finns studier på tre olika nivåer: branschnivån, med analyser av innovationsprocesser och kunskapsutmaningar i industriella sektorer; företagsnivån, med skildringar av förändringar i företagens interna organisering av kunskapsbildande processer och undersökningar av nya former för utbyte och samspel mellan företag; samt mikronivån, med undersökningar av samspelet mellan individuella specialister inom företag. Skriften vänder sig både till den intresserade allmänheten och till forskare med annan vetenskaplig bakgrund. Fokus är på internationellt konkurrerande branscher och företag, men analyserna av kunskapens delning och sammanflätning, separation och integration, har bäring också på andra kunskapsintensiva sektorer och verksamheter, från statliga verk till sjukvård.

  En vetenskaplig presentation av programmets forskning under de första fyra åren finns i boken Knowledge Integration and Innovation: Critical Challenges Facing International Technology-Based Firms (redigerad av Berggren, Bergek, Bengtsson, Hobday & Söderlund och utgiven av Oxford University Press 2011). En uppföljande volym, Managing Knowledge Integration Across Boundaries, planeras av samma förlag 2016 (redigerad av Tell, Berggren, Brusoni & Van de Ven). I den medverkar ett antal internationella författare vilket visar kunskapsområdets globala tyngd och intresse. Under programmets drygt åtta år har deltagarna publicerat ett mycket stort antal artiklar, konferensbidrag, bokkapitel och liknande. För dessa hänvisar vi till programmets hemsida www.liu.se/kite.

  Vi har under hela programperioden arbetat intensivt med att diskuteraoch konstruktivt kritisera och utveckla varandras bidrag. Därför har det varit naturligt att denna skrift inbegriper många programdeltagares medverkan. En presentation av samtliga medverkande finns i slutet av denna skrift. Följande KITE-forskare har medverkat i nedan angivna kapitel:

  Hans Andersson (kapitel 4)

  Lars Bengtsson (kapitel 7)

  Marie Bengtsson (kapitel 3)

  Anna Bergek (kapitel 2)

  Christian Berggren (kapitel 1)

  Karin Bredin (kapitel 6)

  Cecilia Enberg (kapitel 5, 7)

  Mattias Johansson (kapitel 4)

  Nicolette Lakemond (kapitel 7)

  Lars Lindkvist (kapitel 3)

  Thomas Magnusson (kapitel 1)

  Camilla Niss (kapitel 6)

  Jonas Söderlund (kapitel 6)

  Fredrik Tell (kapitel 5)

  Vi vill också tacka Jenny Björkman på Riksbankens Jubileumsfond och Makadam förlag för deras engagerade arbete med redigering och produktion av slutresultatet.

 • 2.
  André, Johannes
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Mötesplatser och odling i framtidens städer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. I studien undersöks om det finns några gemensamma nämnare mellan dessa två grupper (boende och anställda på företag i Linköping) och hur de idag träffar andra människor i sin närhet. Vad som även undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser skulle kunna utformas och vad man skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två undersökta grupperna får även möjligheten att reflektera över om urbana odlingar skulle kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och vad de tror att urbana odlingar skulle kunna bidra med för dem. Från resultaten av den enkätundersökning som har genomförts har det visat sig att det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två olika grupperna i studien. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder till att man enklare kan se i vilken riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man då göra genom att studera medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir även intressant att studera de identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa delen av enkäten. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ resonerar. Från de kvantitativa resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till växter i närheten av där de jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några mötesplatser där deltagarna jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler. Vidare anser de att det finns en poäng med att boende och de arbetande i samma område beblandas och umgås med varandra. Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats för de tillfrågade försöksdeltagarna antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och prata med andra människor. Det andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas kring någon form av aktivitet. Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva eller högintensiva mötesplatser. När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i analysen så träffades människor ofta i samband med måltider. När de tillfrågades vad man kunde göra på en mötesplats så menade flera personer att de ville prata med andra människor och ville gärna fika. Detta är mer i linje med de lågintensiva mötesplatserna där man inte behöver träffas kring en given aktivitet. Denna kandidatuppsats är ett examensarbete som har genomförts tillsammans med Vissheim och Sankt Kors Fastighets AB. Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning för autonom odling. Sankt Kors är det företag som driver byggnationen av den nya stadsdelen Ebbepark i Linköping, Östergötland.

 • 3.
  Aronov, Boris
  et al.
  NYU, NY 11201 USA.
  Efrat, Alon
  Univ Arizona, AZ USA.
  Li, Ming
  Univ Arizona, AZ USA.
  Gao, Jie
  SUNY Stony Brook, NY 11794 USA.
  Mitchell, Joseph S. B.
  SUNY Stony Brook, NY 11794 USA.
  Polishchuk, Valentin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Wang, Boyang
  Univ Cincinnati, OH USA.
  Quan, Hanyu
  Xidian Univ, Peoples R China.
  Ding, Jiaxin
  SUNY Stony Brook, NY 11794 USA.
  Are Friends of My Friends Too Social? Limitations of Location Privacy in a Socially-Connected World2018In: PROCEEDINGS OF THE 2018 THE NINETEENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOBILE AD HOC NETWORKING AND COMPUTING (MOBIHOC 18), ASSOC COMPUTING MACHINERY , 2018, p. 280-289Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the ubiquitous adoption of smartphones and mobile devices, it is now common practice for ones location to be sensed, collected and likely shared through social platforms. While such data can be helpful for many applications, users start to be aware of the privacy issue in handling location and trajectory data. While some users may voluntarily share their location information (e.g., for receiving location-based services, or for crowdsourcing systems), their location information may lead to information leaks about the whereabouts of other users, through the co-location of events when two users are at the same location at the same time and other side information, such as upper bounds of movement speed. It is therefore crucial to understand how much information one can derive about others positions through the co-location of events and occasional GPS location leaks of some of the users. In this paper we formulate the problem of inferring locations of mobile agents, present theoretically-proven bounds on the amount of information that could be leaked in this manner, study their geometric nature, and present algorithms matching these bounds. We will show that even if a very weak set of assumptions is made on trajectories patterns, and users are not obliged to follow any reasonable patterns, one could infer very accurate estimation of users locations even if they opt not to share them. Furthermore, this information could be obtained using almost linear-time algorithms, suggesting the practicality of the method even for huge volumes of data.

 • 4.
  Avdic, Anders
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylprogram1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  I avhandlingen behandlas förutsättningar och effekter av kalkylprogramanveckling (KPA). KPA utförs av anvecklare, som fungerar både som användare och utvecklare. Anvecklare har djup verksamhetskunskap och viss verktygskunskap. Systemet, som anvecklaren utvecklar med kalkylprogram, kallas kalkylsystem. Den grundläggande forskningsfrågan i avhandlingen är: "Vilka nya möjligheter får användare att utföra arbetsuppgifter då de själva kan bygga informationssystem?" Avhandlingens syfte är att formulera en begreppsmodell över vilka förutsättningar och effekter, som gäller för kalkylprogramanveckling.

  Avhandlingens strategi kan sägas vara kvalitativ, hermeneutisk, abduktiv och empirinära. Fyra empiriska studier har genomförts. Empiri har i stor utsträckning styrt studier av relaterad teori. Den praktikgeneriska modellen har använts som referensmodell i avhandlingen, vilket har lett till ett synsätt, som innebär att när anvecklaren anvecklar, agerar han i minst två praktiker, utvecklarpraktiken och huvudpraktiken. Varje praktik har sin uppsättning av förutsättningar, t ex kunskap, normer och verktyg.

  Den integrerade karaktären på anveckling, gör interaktivitet i utvecklingsarbetet möjlig, vilket i sin tur innebär att anvecklaren snabbt kan växla mellan utveckling och användning. Ökad verktygskunskap kan innebära att anvecklaren ökar sin verksamhetskunskap. Då anvecklarens verksamhetskunskap ökar, ökar möjligheterna att analysera och ifrågasätta verksamheten. Anveckling innebär också att hänsyn kan tas till svårformaliserbara mål och normer, samt att formalisering av tyst kunskap möjliggörs. Anveckling i en miljö med lokala nätverk förenklar möjligheterna att distribuera kalkylsystem för granskning och verifiering. Kalkylsystemets transparens underlättar analys och diskussion. I avhandlingen diskuteras anveckling som ett sätt att hantera kontinuerlig omvärldsförändring på ett sätt som kan innebära omprövning av normer i verksamheten. Då anveckling betraktas som en form av systemutveckling, skiljer sig anveckling starkt från traditionell systemutveckling i och med att anveckling kännetecknas av integration, medan traditionell systemutveckling kännetecknas av specialisering. 

 • 5.
  Axelsson, Karin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metodisk systemstrukturering: att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the problem of how to create an information systems architecture which is in concert with the organization, its goals and strategies. The aim is to explore the problem area and develop knowledge about how to avoid some of these problems. In a qualitative research project, case studies were performed at six organizations. The studies focused on the process of realizing an IS strategy and the results of these activities. The organizations studied had either realized a data-driven strategy emphasizing data integration and central administration of information (Information Resource Management - IRM) or a strategy advocating decentralization and local responsibility for information (Verksamhetsbaserad Systemstrukturering - VBS). The data collection was based mainly on interviews, but also contained observations and studies of written sources. Ale data analysis method was inspired by grounded theory.

  The data analysis resulted in the categories of "Information systems structuring conditions", "Actors" and "User participation", which together form the core category of Factors affecting the information systems structuring. The categories of "Business language", "Distribution of responsibility", "User acceptance", "Systems understanding", "Business adjustments", and "Maintenance and changes" together form the core category The information systems' degree of organizational support. Each category consists of elements that were only observed in one of the IS strategies and elements that seem to occur independently of the chosen strategy. This indicates that the chosen IS strategy implies some influence on the organization but other effects seem to be strategy-independent. his fact has been interpreted to the effect that the actual course of action when realizing an IS strategy is of great importance. The course of action could be very much the same even if two different strategies are realized.

  As a result of these findings, a human and business perspective on information systems structuring was formulated. The case studies showed that even if organizations realize an IS strategy, and therefore deprecate ad hoc-based structuring, they do not treat the structuring activities as separate from system development. The architecture design was integrated with system development and architectural issues were treated mainly from a technical point of view. The perspective formulated in this thesis implies that choices made during the information systems structuring process should be well-grounded. Decisions should be made from a holistic point of view rather than merely a technical one. As a result of this belief, the perspective does not advocate any common IS strategy (such as IRM or VBS). Instead the starting-point for the analysis is a strategy-independent analysis of the organization and its information systems. Only after this analysis is it possible to choose or to formulate the IS strategy best suited for the organization. During an action research project a method for information systems structuring was developed and tested. The method is based on the perspective discussed above.

 • 6.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Citizens’ Attitudes towards Electronic Identification in a Public E-service Context: An Essential Perspective in the eID Development Process2012In: Electronic Government: 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, Kristiansand, Norway, September 3-6, 2012. Proceedings / [ed] Hans J. Scholl, Marijn Janssen, Maria A. Wimmer, Carl Erik Moe, Leif Skiftenes Flak, Springer Berlin/Heidelberg, 2012, p. 260-272Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book constitutes the refereed proceedings of the 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, held in Delft, The Netherlands, in September 2012. The 23 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from more then 80 submissions. The papers are organized in topical sections on foundations; adoption and diffusion; open government and transformation; infrastructure and technology; evaluation; and citizen perspective, social inclusion, and social media. 

 • 7.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Granath, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  In search of ICT in smart cities: Policy documents as idea carriers in urban development2016In: Electronic government: 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings, 2016, Vol. 9820, p. 215-227Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores how policy documents carry and institutionalize smart city ideas from high policy level to concrete policy level in an urban development context. We analyze the national urban development vision for Sweden and documents in a local urban development project in a Swedish city, in order to explore what kind of roles and expectations ICT is given in these documents. We contrast this with views of how social and environmental aspects are discussed in the studied documents. In order to understand and analyze the result we apply the concept of institutional carriers from institutional theory to our findings. Our analysis shows that as carriers of how ICT can contribute to increased sustainabilityin urban development, the policy documents do not function very well. ICT aspects are not put forth by any policy-making actor, neither on national nor on local level. The notion of institutional carriers helped us understand that without a responsible actor focusing on ICT’s role in smart cities, it is easy to forget or lose sight of technology

 • 8.
  Babic, Ankica
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Univeristy of Bergen, Norway.
  The era of digital and electronic waste2014Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Bea, Sara
  Science Technology and Innovation Studies, The University of Edinburgh, UK.
  No Heroics, Please: Mapping Deceased Donation Practices in a Catalan Hospital2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents an in-depth ethnographic mapping of deceased donation in a Catalan hospital. A unique site in terms of leading edge technoscientific practices, high rates of donation and its consolidated specialised team of transplant coordinators (TCs). The thesis situates donation as an embedded medical practice and traces the practicalities and specificities of making donation a possibility at the hospital. The empirical accounts offer a distinctive contribution that complements and challenges existing social sciences literature about donation. The latter have predominantly focused on donation as a controversial practice through highlighting the emotional experiences of donors’ families and individual medical practitioners involved. This empirical investigation mobilises, and further develops, STS material semiotics tools to provide an account of donation enacted as both procurement and healthcare. Ethnographic insights illustrate the shifting processes of mutual inclusion and exclusion that underpin the trajectory of integrating donation as a routinized hospital practice, along the recurring set of enduring tensions. This is achieved by following the work of TCs along the stages of donor detection, evaluation, maintenance, consent request and organ extraction. Crucially, the analytical focus decenters the individual actors’ perspectives, broadening the scope of the inquiry and making visible the complex sociomaterial arrangements that take place, inside and outside the hospital, which are rendered as a gradual process of assembling donations. Families’ consent to donation is essential but it is decentered, it is neither that which starts a donation process nor the only factor that contributes to the assembling of a donation process. Unlike available anthropological and sociological studies of donation this work is not about documenting the reductionist transition from patient to donor, whole to parts, person to thing and denouncing the fall from subject to object reified in donation practices. The emphasis here is on tracing the overlap between donors as patients, thus the analysis shows the shifting enactments of the embedded donor/patient configuration, which includes the donor/body, donor/person and donor/corpse figures simultaneously along the donation process. The intervention of bodies as active entities is examined through a speculative and pragmatic elucidation on the situated and relational enactments of responsive bodies and organs. This thesis contributes to contemporary re/articulations of materiality and agency through the lens of distributed joint action and entangled actors from a nonanthropomorphic stance. The research also contributes to current policy debates in the UK, and in Scotland in particular, that propose to tackle the national problem of low donation rates with a legislative move to an opt-out system for donation. It offers robust empirical evidence to contest the dominant organ shortage problematisation that is reduced to the legal polarity of either opting in or out of donation. I suggest that questions about increasing donation rates cannot be restricted to the domain of individual choice as this excludes the situated medical practices that enable the choice of donation in the first place.

 • 10.
  Bergqvist, Malin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ​Ökad mobilitet, delaktighet och frihet ― IKT-stöd som fyller verkliga behov inom äldreomsorg: Behovskartläggning för kommunikation och information mellan omsorgstagare, närstående och utförare som grund till en gemensam kontaktyta2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden’s population is steadily growing older and while the demand for care of senior citizens is increasing, care givers are forced to cope with diminishing resources in terms of money and qualified staff. Many put hope in new eHealth technology, as a means of raising efficiency and quality in the every day working situation. This thesis aims to study needs regarding communication, information and interaction between care takers, dependants and caregivers in geriatric care, in order to create a foundation upon which an ICT system may be built to fulfill those needs. The results presented are part of a research project focusing on future ICT systems in healthcare. Data was collected through an observational study, group discussions with informants related to care takers, and qualitative interviews with 13 informants who have extensive experience of geriatric care. The results imply there are existing problems that may be avoided by facilitating information sharing between the aforementioned groups. The study also presents some important points of discussion regarding usefulness, clashing needs of different users, and the balance between simplicity of use and system size.

 • 11.
  Bergvall, Malin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  Systemförvaltning i Praktiken: en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller1995Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset for systemförvaltning har ökat under senare ar, inte minst mot bakgrund av att stora resurser av de totala ADB-kostnaderna anses åtgå till förvaltning av befintliga system. Syftet med den har studien är att undersöka vad systemförvaltning egentligen innebär. Den här studien kan sagas utgöra en grundläggande verksamhetsanalys av systemförvaltningsarbetet med inriktning på andringshantering och dess problembild. Sju fallstudier har genomförts i svenska organisationer som bedriver systemförvaltning. Utifrån dessa fallstudier har begrepp och kategorier genererats med hjälp av ”grounded theory” - ansats. Rapporten bestar av en inledande de] där frågeställningar, forskningsmetod och teoretiska förutsättningar redovisas. Därefter redovisas det empiriska materialet från fallstudien. Resultatet av studien visar att systemförvaltning idag bedrivs främst ADB-inriktat De verksamhetsinriktade aspekterna tillgodoses inte tillräckligt. I rapporten presenteras därför en är- och en bör-definition av systemförvaltning. Ar-definitionen uttrycker hur systemförvaltning bedrivs idag (på ADB-inriktat sätt). Bor-definitionen uttrycker vad systemförvaltning borde vara utifrån en verksamhetsinriktad syn. Systemförvaltningens aktiviteter har identifierats och presenteras i rapporten. Avgränsning mot närliggande aktiviteter görs genom att en ny livscykelmodell for informationssystemarbete presenteras. Ett antal ansvarsroller som är nödvändiga i samband med systemförvaltning har identifierats och presenteras i rapporten.

 • 12.
  Borg, Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ruusvik, Anders
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den engagerade användaren av Business Intelligence: En fallstudie om vad som skapar användarengagemang2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's market is moving towards becoming more and more globalized, leading to constant changes which are more dynamic and more unpredictable than before. Organizations are pressured to adapt meaning that many will invest in business intelligence. We can identify a problem in that the majority of organizations are not getting the desired effect of their investment in business intelligence. Research have shown that user engagement is considered to be one of the most important factors for a successful business intelligence system. In this qualitative paper we have tried to investigate what creates user engagement and how user engagement looks when using BI systems. In response to the research questions, we conducted a case study on one of Sweden's largest banks, where we interviewed four employees. All employees use the organizational BI system daily, making them suitable candidates for our study. While we could see many similarities, we but also identified some differences between previous literature and our collected data. From this we identified a number of factors and factors for the creation of user engagement. In the conclusion, we discuss what creates user commitment to using BI systems, as well as what similarities and differences we found between literature and our own collected data. We explain our knowledge contribution, which is a set factors we consider affect the creation of user engagement to use the BI system, which we have developed based on our empirical and previous literature in the field.

 • 13.
  Braf, Ewa
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Knowledge demanded for action: studies of knowledge mediation in organisations2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Knowledge enables action and is used in action, but organisations per se do not possess knowledge or perform actions. Organisations act through their members - human actors - who demand actionable knowledge to enable knowledgeable actions. Actors create knowledge in interaction with each other in the social world, and this dissertation aims to contribute to the understanding of knowledge mediation between actors in organisations. Knowledge mediation can be performed both with and without the use of information technology (IT), and this work is interested in both kinds. Three basic types of knowledge mediation have been identified: specific knowledge mediation (SKM), typical knowledge mediation (TKM) and random knowledge mediation (RKM). These types and their variants have been conceptualised and characterised based on, among other things, what triggers the mediation, who initiates the mediation and what instruments are used to accomplish the mediation. One significant characteristic of SKM and TKM is that they are triggered by problems that actors experience, while RKM is about serendipity. This work has also identified a number of circumstances that might facilitate or hinder knowledge mediation. These influencing circumstances are explained on the basis of the characteristics of the problem situation, the knowledge, the initiator, the knowledge receiver, the knowledge provider, the mediating instrument and the working environment. Concerning the instruments used to accomplish knowledge mediation, SKM, TKM as well as RKM exhibit variants of both IT-based and none IT-based mediation, which partly can be related to whether a personalisation strategy or a publication strategy is used to approach knowledge mediation. IT-based information systems (IS) have shown to represent crucial instruments to institutionalise and organise knowledge mediation. In comparison with oral communication, the use of IS offers high preservation and accessibility of signs used to mediate knowledge. One the other hand, the use of IS limits the possibilities of reasoning about interpretations and putting additional questions, which are some of the benefits of oral communication. The contributions of this work have been developed through a qualitative, interpretative case study approach. Three organisations - an energy firm, a publishing firm and an architect firm - have been used to empirically ground this work, and interviews and observations were the two main methods used to collect the empirical data.

 • 14.
  Bremstedt Pedersen, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att marknadsföra IT med IT: – Utmaningarna med att som svenskt IT-konsultföretag marknadsföra och sälja tjänster med stöd av interna IT-system2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här magisteruppsatsen undersöker jag hur ett svenskt IT-konsultföretag använder sitt interna IT-system för att marknadsföra och sälja de IT-baserade konsulttjänster som företaget erbjuder, det vill säga konsultbemanning till olika IT-projekt såsom implementering eller uppgradering av affärssystem. Med marknadsföring menar jag exempelvis proaktiva aktiviteter för att stärka varumärket och med försäljning menar jag till exempel merförsäljning på redan befintliga kunder.Bakgrunden till uppsatsens ämne kommer ifrån identifierade utmaningar med detta från de personer inom företaget som arbetar med marknadsföring och försäljning, exempelvis utmaningen i att följa den allt snabbare utvecklingstakten av IT-system (till exempel nya versioner som släpps) för att vara konkurrenskraftig på den svenska konsultmarknaden.Uppsatsens syfte är dels att undersöka användandet interna IT-system hos ett svenskt IT-konsultföretag för att förbättra det genom konfigurering eller utveckling. Den syftar även till att se över och eventuellt förbättra de verksamhetsprocesser som finns på företaget, det vill säga hur de arbetar med försäljning och marknadsföring, för att bli bättre på att nå rätt kunder inom branschen. Genom detta ämnar även uppsatsen också ge vägledande/rådgivande kunskap till andra svenska IT-konsultföretag till hur de kan åstadkomma detta genom analys av undersökningen som beskrivs ovan.För insamling av empirisk data används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av verksamhetspersoner på ett svenskt IT-konsultföretag. Insamlat material ställs i uppsatsen mot befintliga teorier inom marknadsföring, e-marknadsföring, Sociomaterialitet samt internprojekt, eftersom jag anser att dessa teorier är viktiga komponenter för att uppnå uppsatsens syfte.Resultatet innehåller en rad utmaningar och framgångsfaktorer på hur ett internt IT-system för hantering av marknadsförings- och säljfunktioner i ett svenskt IT-konsultföretag kan anpassas. Utmaningar som identifierats är dels brist på tid, pengar och resurser, intern kommunikation samt ökad konkurrens inom branschen men också ett ökat inflöde av e-mail vilket gör att kampanjutskick via e-email riskerar att försvinna i mängden.De framgångsfaktorer som bör eftersträvas är dels att hålla en långsiktig och god relation till kunden, använda uppföljning och rapportering av kampanjer/säljmöten. Detta tillsammans med att använda en lösningsorienterad försäljning med professionalism och kvalité som ledord i de levererade tjänsterna är viktigt för att nå ut till kunder på marknaden för IT-konsulttjänster i Sverige. Förutom detta har marknadsföringsstrategier såsom Cross-selling och Word-of- mouth identifierats som mest lyckosamma inom branschen, varpå dessa bör eftersträvas.För att upprätthålla bra funktionalitet och rätt strategier för marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster bör man förvalta även interna funktioner som om de vore IT-system. Kort och gott; Man måste underhålla IT för att sälja IT.

 • 15.
  Brenninkmeijer, Jonna
  et al.
  Univ Oxford, England; Univ Amsterdam, Netherlands; Univ Groningen, Netherlands.
  Schneider, Tanja
  Univ Oxford, England; Univ St Gallen, Switzerland.
  Woolgar, Steve
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Univ Oxford, England.
  Witness and Silence in Neuromarketing: Managing the Gap between Science and Its Application2020In: Science, Technology and Human Values, ISSN 0162-2439, E-ISSN 1552-8251, Vol. 45, no 1, p. 62-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past decades commercial and academic market(ing) researchers have studied consumers through a range of different methods including surveys, focus groups, or interviews. More recently, some have turned to the growing field of neuroscience to understand consumers. Neuromarketing employs brain imaging, scanning, or other brain measurement technologies to capture consumers (brain) responses to marketing stimuli and to circumvent the "problem" of relying on consumers self-reports. This paper presents findings of an ethnographic study of neuromarketing research practices in one neuromarketing consultancy. Our access to the minutiae of commercial neuromarketing research provides important insights into how neuromarketers silence the neuromarketing test subject in their experiments and presentations and how they introduce the brain as an unimpeachable witness. This enables us conceptually to reconsider the role of witnesses in the achievement of scientific credibility, as prominently discussed in science and technology studies (STS). Specifically, we probe the role witnesses and silences play in establishing and maintaining credibility in and for "commercial research laboratories." We propose three themes that have wider relevance for STS researchers and require further attention when studying newly emerging research fields and practices that straddle science and its commercial application.

 • 16. Order onlineBuy this publication >>
  Broberg, Hanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system: En designteori och metod2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. Designteorin och metoden har konstruerats genom en eklektisk och kumulativ kunskapsutveckling. Teoretiska komponenter från designteorierna handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori har integrerats till en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Metodkomponenter från metoder för verksamhetsutveckling, systemutveckling och utvärdering baserade på handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori har integrerats till en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Designteorin och metoden har validerats empiriskt genom tillämpning i tre olika utvecklingsprojekt, vilka har studerats. Resultatet och kunskapsbidraget är ett förslag på en designteori och metod för design av verksamhetsstödjande IT-system, DEVIS. Designteorin beskriver och förklarar IT-system, verksamheter och deras relationer och innehåller designprinciper som föreskriver hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Metoden kan användas för både nyutveckling och vidareutveckling av IT-system och verksamheter och innehåller en arbetsprocess med ett antal olika tekniker och notationer för att studera och beskriva IT-system och verksamheter, analysera problem och förändringar, värdera verksamhetsstödjande och ge förslag på utveckling av IT-system och verksamhet.

 • 17.
  Caic, Martina
  et al.
  Karlstad Univ, Sweden; Hanken Sch Econ, Finland.
  Holmlid, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Mahrz, Dominik
  Hanken Sch Econ, Finland; Serv Sci Factory, Netherlands; Maastricht Univ, Netherlands.
  Odekerken-Schroder, Gaby
  Maastricht Univ, Netherlands.
  Beneficiaries View of Actor Networks: Service Resonance for Pluralistic Actor Networks2019In: International Journal of Design, ISSN 1991-3761, E-ISSN 1994-036X, Vol. 13, no 3, p. 69-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In design for service, understanding the social fabric of the service system demands special focus, because the networks of actors that collaboratively create value strongly affect the multitude of service values for the beneficiaries of the system. This article explores mental models of actor networks from the phenomenological perspective of the beneficiaries, who ultimately determine the value of the service. The authors argue for a visual phenomenology and leverage the resourcefulness of individual network actors through a qualitative interpretive study that relies on in-depth interviews supported by generative card activities. By asking service beneficiaries (in this case, the elderly) to map their care-based network contexts, this method encourages human-centered, participatory approaches that reveal service systems from beneficiaries perspectives. With an analysis of constructed visual artefacts and data-rich narratives that uncover the instrumentality of visualizations, the authors further identify different types of networks and the dominant values held by each networks focal actors. The authors hence suggest that not only should value creation as such be viewed as idiosyncratic, but so should the networks of actors that co-create value. Finally, the concept of service resonance is suggested to aid in accounting for the pluralistic perspectives of the network actors.

 • 18.
  Cameron, Lachlan
  et al.
  Energy research Centre of the Netherlands (ECN).
  Harms, Natalie
  Energy research Centre of the Netherlands (ECN).
  van Tilburg, Xander
  Energy research Centre of the Netherlands (ECN).
  Gardiner, Ann
  Ecofys, Germany.
  Fridahl, Mathias
  Linköping University, The Tema Institute, Tema Environmental Change. Linköping University, The Tema Institute, Centre for Climate Science and Policy Research . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Davis, Stacey
  Center for Clean Air Policy (CCAP).
  Pitt, Hannah
  Center for Clean Air Policy (CCAP).
  von Luepke, Heiner
  GIZ, Germany.
  Herrmann, Lisa
  GIZ, Germany.
  Zachow, Inga
  GIZ, Germany.
  Day, Thomas
  NewClimate Institute, Germany.
  Röser, Frauke
  NewClimate Institute, Germany.
  Levin, Kelly
  WRI, the USA.
  Vener, James
  UNDP.
  NAMAs and INDCs: Interactions and opportunities2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Countries representing more than 90 percent of global greenhouse gas emissions and population have submitted intendednationally determined contributions (INDCs) in anticipation of the 21st COP in Paris. In parallel, developing countries are designing at least 152 nationally appropriate mitigation actions (NAMAs) and 13 have secured implementation funding. Connecting these two concepts, more than a third of developing countries communicate a role for NAMAs in their INDCs. 

  It is therefore vital to understand the potential role of NAMAs (here understood as specific actions) with respect to INDCs (which are often broader targets) and vice versa. This paper explores the links between NAMAs and INDCs with regard to various elements central to their implementation, including: access to finance; stakeholder engagement; sustainable development impacts; measurement, reporting and verification (MRV); and institutional frameworks.

  To avoid delaying mitigation action any further, it is important to keep momentum behind NAMAs. They represent one of the few tools at our disposal for countries to undertake mitigation actions, be recognised for these efforts, and mobilise climate finance and investment. The skills and learning on NAMA development can be seen more fundamentally as capacity for the design of bottom-up actions. Attention should be paid now to ensure that this capacity is maintained in the future. To do this, continued attention must be paid to NAMAs in Paris, as a key implementation tool for INDCs and, therefore, a key element of the success of a new global climate agreement.

 • 19.
  Carrara Aste, Joy
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Lind, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Kravhantering i systemutvecklingsprojekt: En nulägesanalys av kravrelaterade risker2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many IT projects fail and deficiencies in requirements management is often considered to be an underlying cause. Media and various studies continuously stress the importance of this process as it leads to IT-systems that meet user and business needs. This essay aims to take a closer look at problems in requirement management within system development projects; more specifically identify requirement related risks in theory and in practice. Through an illumination of these risks, we strive to increase the reader’s knowledge and awareness, thereby potentially reducing risks related to flawed requirements processes. The requirement related risks were identified through a literature review and qualitative research. The empirical data presented in this study were collected through three semi-structured interviews conducted in three different companies.Three topics, competence, communication/cooperation, and requirement quality, clearly emerged during our analysis. We felt that these areas summed up most of the identified requirement related risks and spanned across the entire requirements management process. Through the identification of these risk areas a clearer picture of what may be the basis for the requirements related risks emerged in the essay.

 • 20.
  Cars, Otto
  et al.
  Publ Hlth Agcy Sweden, Sweden.
  Xiao, Yonghong
  Zhejiang Univ, Peoples R China.
  Lundborg, Cecilia Stalsby
  Karolinska Inst, Sweden.
  Nilsson, Lennart E
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Microbiology and Molecular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Shen, Jianzhong
  China Agr Univ, Peoples R China.
  Sun, Qiang
  Shandong Univ, Peoples R China.
  Bi, Zhenqiang
  Shandong Ctr Dis Control and Prevent, Peoples R China.
  Borjesson, Stefan
  Natl Vet Inst, Sweden.
  Greko, Christina
  Natl Vet Inst, Sweden.
  Wang, Yang
  China Agr Univ, Peoples R China.
  Liu, Yuqing
  Shandong Acad Agr Sci, Peoples R China.
  Ottoson, Jakob
  Natl Food Agcy, Sweden.
  Li, Xuewen
  Shandong Univ, Peoples R China.
  Nilsson, Maud
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Microbiology and Molecular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Yin, Hong
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Microbiology and Molecular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bi, Zhenwang
  Shandong Ctr Dis Control and Prevent, Peoples R China.
  Zheng, Beiwen
  Zhejiang Univ, Peoples R China.
  Xia, Xi
  China Agr Univ, Peoples R China.
  Chen, Baoli
  Shandong Ctr Dis Control and Prevent, Peoples R China.
  Ding, Lilu
  Shandong Univ, Peoples R China.
  Sun, Pan
  Shandong Univ, Peoples R China.
  Dyar, Oliver James
  Karolinska Inst, Sweden.
  Hulth, Anette
  Publ Hlth Agcy Sweden, Sweden.
  Tomson, Goran
  Karolinska Inst, Sweden; Karolinska Inst, Sweden.
  Building bridges to operationalise one health: A Sino-Swedish collaboration to tackle antibiotic resistance2016In: One Health, ISSN 2352-7714, ONE HEALTH, Vol. 2, p. 139-143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Antibiotic resistance is a complex global health challenge. The recent Global Action Plan on antimicrobial resistance highlights the importance of adopting One Health approaches that can cross traditional disciplinary boundaries. We report on the early experiences of a multisectoral Sino-Swedish research project that aims to address gaps in our current knowledge and seeks to improve the situation through system-wide interventions. Our research project is investigating antibiotic use and resistance in a rural area of China through a combination of epidemiological, health systems and laboratory investigations. We reflect here on the challenges inherent in conducting long distance cross-disciplinary collaborations, having now completed data and sample collection for a baseline situation analysis. In particular, we recognise the importance of investing in aspects such as effective communication, shared conceptual frameworks and leadership. We suggest that our experiences will be instructive to others planning to develop similar international One Health collaborations. (c) 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 • 21.
  Cederling, Ulf
  et al.
  Växjö University, Sweden.
  Ekinge, Roland
  Whirlpool Sweden AB.
  Lennartsson, Bengt
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Taxén, Lars
  Ericsson Utvecklings AB.
  Wedlund, Tommy
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  A Project Management Model Based on Shared Understanding2000In: Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2000, IEEE , 2000Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally in industrial system development, the total project is decomposed into phases. The result from one phase, normally a document or a system component, is passed to the phase(s) to follow. The deliverables from the "phases" are often prescribed in standards or corporate guidelines. This metaphor, where understanding is packaged into documents, has been a cornerstone for our educational systems as well as for organizing engineering or social development projects. It is assumed that the understanding once achieved by the author(s) of the document will be transferred to its reader(s). In three longitudinal case studies of industrial development projects, a new view has evolved. The analysis team develops a capability to answer questions occurring on the fly, rather than writing down answers to initially stated issues. Our aim is to define a model based upon developing and making available shared understanding. The paper presents a survey of the case studies. In a fourth project an embryo of the new system development model is being applied and evaluated.

 • 22.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metodverktyg och användbarhet: en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  This thesis describes usability goals for method tools. Method tools are a type of CASE-tool aiming to support computer- and method-based information systems development. The aim of the thesis is to develop knowledge in order to suggest recommendations for achieving more usable method tools. The thesis takes an action perspective. An important starting-point in identifying usability goals are the existing modelling acts in the system development process specifying requirements for how method tools shall be developed.

  The thesis is performed as a prototyping approach embracing three steps. Output from a previous step is used as input to the following step. Further the thesis is based on studies of real cases where actors have interacted with method tools. In order to gain data I have used questionnaires, interviews and observations. The thesis embraces 12 usability goals for method tools. These goals are empirically generated and theoretically grounded. The identified usability goals are primary oriented towards the use situation system developer, method tool and task. Several usability goals can be characterised as more general and therefore are valid in areas beyond this use situation.

  The main contributions of this thesis are recommendations for developing method tools, a goal-means hierarchy presenting a composite description of usability attributes for method tools, characterising knowledge in a taxonomic form and a model which describes how modelling acts are related to usability goals.

 • 23.
  Crusoe, Jonathan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Why is it so challenging to cultivate open government data?: Understanding impediments from an ecosystem perspective2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: This compilation licentiate thesis focuses on open government data (OGD). The thesis is based on three papers. OGD is a system that is organized when publishers collect and share data with users, who can unrestrictedly reuse the data. In my research, I have explored why it can be challenging to cultivate OGD. Cultivation is human activities that change, encourage, or guide human organizations towards a higher purpose by changing, introducing, managing, or removing conditions. Here, the higher purpose is OGD to realize believed benefits. Thus, OGD cultivation is an attempt to stimulate actors into organizing as OGD.

  Problem and Purpose: OGD is believed to lead to several benefits. However, the worldwide OGD movement has slowed down, and researchers have noted a lack of use. Publishers and users are experiencing a set of different impediments that are challenging to solve. In previous research, there is a need for more knowledge about what can impede the OGD organization, cause non-valuable organizing, or even collapse the organization. At the same time, there is a lack of knowledge about how impediments shape the organization of OGD. This gap can make it hard to solve and overcome the impediments experienced by publishers and users. The sought-after knowledge can bring some understanding of the current situation of OGD. In this research, I have viewed the organization of OGD as an ecosystem. The purpose of this thesis is to draw lessons about why it can be challenging to cultivate OGD ecosystems by understanding OGD impediments from an ecosystem perspective.

  Research Design: I set out to explore OGD through qualitative research from 2016 to 2018. My research started with a pilot case study that led to three studies. The studies are each reported in a paper and the papers form the base of this thesis. The first paper aims to stimulate the conceptually oriented discussion about actors’ roles in OGD by developing a framework that was tested on a Swedish public agency. The second paper has the purpose of expanding the scope surrounding impediments and was based in a review and systematization of previous research about OGD impediments. The third paper presents an exploration of impediments experienced by publishers, users, and cultivators in the Swedish national OGD ecosystem to identify faults. From the three papers, lessons were drawn in turn and together, that are presented in this thesis.

  Findings: Cultivators when cultivating OGD ecosystems are facing towering challenges. The following three main challenges are identified in this thesis: (1) to cultivate a system that can manage stability by itself without constant involvement, (2) to cultivate a system that is capable of evolving towards a “greater good” by itself, and (3) to have an up-to-date precise vocabulary for a self-evolving system that enables inter-subjective understand for coordinating problem-solving.

  Contribution: The theoretical contribution of this thesis is that OGD ecosystems can be viewed as a public utility. Moreover, I recommend that researchers approach the organizing of OGD as the cultivation of evolution, rather than the construction of a structure; to consider the stability of the system in growth, value, and participation; and to be cautious with how they label and describe OGD actors. For actors that are cultivating OGD, I recommend that they guide the OGD actors to help them organize; view OGD cultivation as the management of evolution (growth) towards a purpose; and view cultivation as a collaborative effort where they can supply ideas, technologies, practices, and expertise.

  List of papers
  1. Investigating open government data barriers: A literature review and conceptualization
  Open this publication in new window or tab >>Investigating open government data barriers: A literature review and conceptualization
  2018 (English)In: Electronic Government: EGOV 2018 / [ed] Parycek P., Springer Verlag , 2018, p. 169-183Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When focusing on open government data (OGD) publishing and related barriers, there are several complexities present. Largely, current research is focused on publishing and usage of OGD; and we argue that there are a need to investigate and to systematise OGD barrier research in order to understand and outline an expanded scope of the phenomenon. We expand by clarifying barriers linked to the release decision and the data’s organisational context. To investigate the OGD barriers, we conduct a systematic literature review, identifying 34 articles as a point of departure for our analysis. From these articles we create, present and discuss illustrations on historical development, barrier types, and different research focuses on OGD. When analysing the articles, we identify a focus on technical, organisational, and legal barrier types, while studies on open data usage and systems are less frequent. Our analysis also identifies some possible open data research barriers. In the article we also relate barriers to an expanded OGD process (Suitability, Release, Publish, Use, and Evaluation), identifying 46 barriers with possible linkages. The results is an expanded scope and a conceptual illustration of OGD barriers. © IFIP International Federation for Information Processing 2018.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer Verlag, 2018
  Series
  Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349 ; 11020
  Keywords
  Barriers, Challenges, Impediments, Literature review, Myths, OGD, Open data, Open government data, Process, Risks, Government data processing, Processing, Literature reviews, Open datum, Reviews
  National Category
  Information Systems
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-151311 (URN)10.1007/978-3-319-98690-6_15 (DOI)2-s2.0-85052893750 (Scopus ID)978-3-319-98689-0 (ISBN)978-3-319-98690-6 (ISBN)
  Conference
  EGOV 2018, Electronic Government
  Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2019-04-02
 • 24.
  Dannapfel, Petra
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Peolsson, Anneli
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  A Qualitative Study of Individual and Organizational Learning through Physiotherapists’ Participation in a Research Project2014In: International Journal of Clinical Medicine, ISSN 2158-284X, E-ISSN 2158-2882, Vol. 5, no 9, p. 514-524Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need for evidence-based practice has been recognized by physiotherapy organizations over the past decades. Earlier studies have documented facilitators and barriers that affect the use and implementation of evidence-based practice. Less is known about what kind of interventions might be useful to implement evidence-based practice. This study explores what physiotherapists learn through participation in a research project relevant to their professional development towards achieving a more evidence-based physiotherapy practice. To what extent this learning was transferred to colleagues for organizational learning is also examined. This study was set in Sweden, where health care is publicly funded. Patients do not need a referral from a physician to consult a physiotherapist. Eleven interviews were conducted with physiotherapists who had participated in a randomized, controlled, multicenter, physiotherapy intervention investigating neck-specific exercise for patients with whiplash disorder. Gadamer’s hermeneutics was used to analyze the data. The physiotherapists described a range of learning experiences from their project participation, including instrumental learning (the concrete application of knowledge to achieve changes in practice) and conceptual learning (changes in knowledge, understanding or attitudes). The research project enabled the physiotherapists to develop new treatment techniques for broader application and extend their competence in techniques already known (instrumental learning). The physiotherapists believed that project participation enhanced their overall competence as physiotherapists, increased their job motivation and strengthened their self-confidence and self-efficacy (conceptual learning). Physiotherapists’ participation in the research project yielded many individual learning experiences, fostered positive attitudes to research and was conducive to achieving a more research-informed physiotherapy practice. Participation was associated with a deeper understanding of the challenges involved in conducting research. The transfer from indi-

 • 25.
  de Graaf, M.
  et al.
  Erasmus MC, Netherlands.
  van Beek, J.
  Erasmus MC, Netherlands; National Institute Public Health and Environm RIVM, Netherlands.
  Vennema, H.
  National Institute Public Health and Environm RIVM, Netherlands.
  Podkolzin, A. T.
  Minist Public Health Russia, Russia.
  Hewitt, J.
  Institute Environm Science and Research, New Zealand.
  Bucardo, F.
  University of Leon, Nicaragua.
  Templeton, K.
  Royal Infirm Edinburgh NHS Trust, Scotland.
  Mans, J.
  University of Pretoria, South Africa.
  Nordgren, Johan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Microbiology and Molecular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Reuter, G.
  ANTSZ Regional Institute State Public Health Serv, Hungary.
  Lynch, M.
  Mater Misericordiae University Hospital, Ireland.
  Rasmussen, L. D.
  Statens Serum Institute, Denmark.
  Iritani, N.
  Osaka City Institute Public Health and Environm Science, Japan.
  Chan, M. C.
  Chinese University of Hong Kong, Peoples R China.
  Martella, V.
  University of Aldo Moro Bari, Italy.
  Ambert-Balay, K.
  CHU Dijon, France.
  Vinje, J.
  Centre Disease Control and Prevent, GA USA.
  White, P. A.
  University of New S Wales, Australia.
  Koopmans, M. P.
  Erasmus MC, Netherlands; National Institute Public Health and Environm RIVM, Netherlands.
  Emergence of a novel GII.17 norovirus - End of the GII.4 era?2015In: Eurosurveillance, ISSN 1025-496X, E-ISSN 1560-7917, Vol. 20, no 26, p. 21178-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the winter of 2014/15 a novel GII.P17-GII.17 norovirus strain (GII.17 Kawasaki 2014) emerged, as a major cause of gastroenteritis outbreaks in China and Japan. Since their emergence these novel GII.P17-GII.17 viruses have replaced the previously dominant GII.4 genotype Sydney 2012 variant in some areas in Asia but were only detected in a limited number of cases on other continents. This perspective provides an overview of the available information on GII.17 viruses in order to gain insight in the viral and host characteristics of this norovirus genotype. We further discuss the emergence of this novel GII.P17-GII.17 norovirus in context of current knowledge on the epidemiology of noroviruses. It remains to be seen if the currently dominant norovirus strain GII.4 Sydney 2012 will be replaced in other parts of the world. Nevertheless, the public health community and surveillance systems need to be prepared in case of a potential increase of norovirus activity in the next seasons caused by this novel GII.P17-GII.17 norovirus.

 • 26.
  Distel, Bettina
  et al.
  University of Münster.
  Lindgren, Ida
  Linköping University.
  Who Are the Users of Digital Public Services?: A Critical Reflection on Differences in the Treatment of Citizens as 'Users' in e-government Research2019In: Electronic Participation: 11th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings / [ed] Panagiotopoulos, P., Edelmann, N., Glassey, O., Misuraca, G., Parycek, P., Lampoltshammer, Th., Re, B. (Eds.), Springer, 2019, p. 117-129Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Edquist, Charles
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Frihetens Rike i Moderna Tider?: ny teknik i teori, produktion och politik1989Report (Other academic)
 • 28.
  Edquist, Charles
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The realm of freedom in Modern Times?: new technology in theory and practice1989Report (Other academic)
 • 29.
  Ekinge, Roland
  et al.
  Whirlpool Sweden AB.
  Lennartsson, Bengt
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Taxén, Lars
  Ericsson Utvecklings AB.
  Organizational Knowledge as a Basis for the Management of Development Projects2000Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents conclusions from longitudinal case studies on the industrial development of complex systems. The approach is to investigate whether the traditional document based development model can be replaced by on model built upon shared understanding in teams. The need for and use of supporting tools are also discussed

 • 30.
  Eriksson, Owen
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  Informationssystem med verksamhetskvalitet: utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv1994Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den övergripande forskningsuppgiften för detta arbete är att diskutera och definiera begreppet verksamhetskvalitet samt att utveckla en utvärderingsmetod för att bedöma informationssystem med verksamhetskvalitet, utvärderingsmetoden har även prövats empiriskt i samband med två utvärderingstillfällen. Begreppet verksamhetskvalitet och utvärderingsmetoden baserar sig på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv på informationssystem och kvalitet. Verksamhetskvalitet är det centrala begreppet och utifrån detta begrepp definieras en utvärderingsmetod för informationssystem med verksamhetskvalitet. Begreppet verksamhetskvalitet blir därför en syntes av den syn på kvalitet som finns i de bägge grundläggande perspektiven. Begreppet verksamhetskvalitet har utvecklats genom en kritisk analys av de två perspektiven och utifrån denna analys har kriterier medvetet valts ut som kännetecknar detta begrepp. I begreppet verksamhetskvalitet finns det även med kriterier och värderingar som man inte fokuserar på i de två perspektiven, men som måste vara med för att man ska få ett användbart kvalitetsbegrepp i samband med utvärdering av informationssystem.

 • 31.
  Eriksson, Owen
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet är att analysera och utveckla begreppet kommunikationskvalitet och ett kommunikativt perspektiv på informationssystem (IS) och affärsprocesser. En grundläggande idé i avhandlingen är att kommunikation och social interaktion utgör viktiga begrepp när det gäller att analysera kvalitet i samband med IS och affärsprocesser. Skälen till detta är att IS kan beskrivas som ett verktyg, medium och agent för kommunikation. Kommunikation utgör också en grundläggande del av verksamhetens affärsprocesser genom att viktiga affärshandlingar, t.ex. erbjudanden, köporder, orderbekräftelscr och kontrakt utförs med hjälp av kommunikation. Dessa kommunikationshandlingar skapar i sin tur ömsesidiga åtaganden som måste uppfyllas i samband med att affärsprocesserna fullföljs.

  En grundläggande tanke är att det som kännetecknar meningsfull och giltig kommunikation och interaktion också är en kännetecken på kommunikationskvalitet. Detta innebär att affärsprocesser med kommunikationskvalitet bör kännetecknas av dessa egenskaper, och att de IS som används bör bidra till detta. Diskussionen om vad som avses om kommunikationskvalitet tar sin utgångspunkt i talhandlingsteorin och kommunikativ handlingsteori. Dessa teorier behandlar allmänna förutsättningar och regler för meningsfull och giltig kommunikation och social interaktion. Detta gör att teorierna kan användas för att diskutera och analysera generella kvalitetskriterier i samband med kommunikationskvalitet. Begreppet kommunikationskvalitet relateras också till tjänstekvalitet samt till begreppet användbarhet. I avhandlingen beskrivs två fallstudier där IS och affärsprocesser har utvärderats. I samband med fallstudierna har ett kommunikativt perspektiv använts som en referensram i samband med utvär-deringsarbetet. Perspektivet har fungerat som ett stöd i arbetet med att identifiera effekter, samt att förstå och förklara IS betydelse för, och påverkan på verksamhetens affärsprocesser. Avhandlingens forskningsansats ar henneneutisk, kvalitativ och abduktiv. 

 • 32.
  Ersson, Lucas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Facilitating More Frequent Updates: Towards Evergreen: A Case Study of an Enterprise Software Vendor’s Response to the Emerging DevOps Trend, Drawing on Neo-Institutional Theory2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last couple of years the trend within the software industry has been to releasesmaller software updates more frequent, to overcome challenges and increase flexibility, to alignwith the swiftly changing industry environment. As an effect, we now see companies moving over tocapitalizing on subscriptions and incremental releases instead of charging for upgrades. By utilizingneo-institutional theory and Oliver’s (1991) strategic response theory, an enterprise systemsvendor’s response to the emerging DevOps trend can be determined.

 • 33.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Actability Criteria for Design and Evaluation: Pragmatic Qualities of Information Systems2011In: International Journal of Information Systems and Social Change, ISSN 1941-868X, Vol. 2, no 3, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Information systems actability theory builds on a communicative action perspective on IS. Information systems are seen as instruments for technology mediated work communication. Human actors are communicating (i.e. sending and/or receiving messages) through an information system. Information systems actability emphasises pragmatic dimensions of information systems. The paper presents 19 actability criteria divided into three groups: 1) criteria concerning user-system interaction, 2) criteria concerning user-through-system-to-user communication, and 3) criteria concerning information system’s contribution to workpractice processes. These actability criteria should be possible to use in design and evaluation of information systems.

 • 34.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Action research vs. design research: using practice research as a lens for comparison and integration2013In: IT Artefact Design & Workpractice Improvement (ADWI-2013), 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Action research and design research are two prominent research approaches in information systems. These two research approach have been claimed to be similar according to several conducted comparisons. There are, however, other claims that they are decisively dissimilar. Some scholars have proposed integrations of these two research approaches, which however show great diversity. These diversities in views of similarities, differences and integration possibilities are the main impetus for this work. This conceptual inquiry takes a new angle in comparing and integrating action research and design research. It uses a third position, the research approach of practice research as a yardstick and integration instrument. Action research and design research are studied and compared using practice research. This comparison has been driven further to a proposed integration within the conceptualisation of practice research. An integrated model of action research and design research is presented and given the label practice research through intervention and design (PR-ID).

 • 35.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Design Research in e-Government2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates if design research in e-government should be conducted in some special way compared with standard models for design research. It reviews literature in e-government and design research in order to generate an answer to this research question. The result is affirmative that the policy character of e-government should have consequences for the way that e-government design research is conducted. A tentative e-government design research model, consisting of different activities is formulated. This model consists of the activities: theorizing, policy analysis, workpractice analysis, co-design and co-evaluation of IT artefact and workpractice. One important result from this paper is the formulation of the concept of the policy-ingrained artefact as an important empirical result from e-government design research.

 • 36.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  E-government design research: Towards the policy-ingrained IT artifact2016In: Government Information Quarterly, ISSN 0740-624X, E-ISSN 1872-9517, Vol. 33, no 3, p. 444-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates whether design research in e-government should be conducted in some special way compared with standard models for design research. It reviews literature in e-government and design research in order to generate an answer to this research question. The result of this review affirms that the policy character of e-government should determine the way that such design research is conducted. A tentative e-government design research model, consisting of different activities is formulated. This model consists of the following activities: theorizing, policy analysis, workpractice analysis, co-design and co-evaluation of IT artifact and workpractice. Three specific e-government design research principles are formulated: The policy principle, the co-design principle and the theorizing principle. One important result from this paper is the formulation of the concept of the policy-ingrained artifact as an important empirical outcome from e-government design research. A design research case study on social welfare allowances has been used for the generation as well as the validation of the proposed e-government design research model.

 • 37.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  From ensemble view to ensemble artefact – An inquiry on conceptualisations of the IT artefact2013In: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, no 1, p. 49-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates the notion of an ensemble artefact. This concept is proposed by Sein et al (2011) in their description of the Action Design Research method. This concept is based on the ensemble view of IT artefacts, which is described by Orlikowski & Iacono (2001) together with four other views. The conceptual journey from ensemble view to ensemble artefact is found problematic and is the impetus for a conceptual inquiry conducted in this paper. The conceptual investigation is supported by the use of a case illustration of an IT artefact in the social welfare sector. The different views from Orlikowski & Iacono are analysed and com-pared. The suggested conceptualisation of IT artefacts based on the ensemble view, made by Orlikowski & Iacono, is also analysed. Based on these analyses an alternative view is articu-lated: A communication tool view of IT artefacts. This view is compared with the ensemble view, especially in a design research context. The notion of ensemble artefact is contested, as is the suggested use of it as a main conceptual basis in design research.

 • 38.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Generic Regulation Model – the Evolution of a Practical Theory for E-government2011In: Transforming Government: People, Process and Policy, ISSN 1750-6166, E-ISSN 1750-6174, Vol. 5, no 3, p. 249-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - This paper presents a new theoretical model (the Generic Regulation Model - GRM) which is aimed for e-government development. There is a need for such a generic model in order to describe and analyse the regulation that occurs in the interaction between governmental agencies and citizens.

  Design/methodology/approach - This new model has evolved through an action research project/practical inquiry in e-government. The project area was personal assistance to disabled persons. The practical inquiry has comprised generation and application of the GRM model (as a kind of empirical grounding) and also some initial theoretical grounding.

  Findings - In the e-government project there was a need to conceptualize the relations between different governmental agencies and clients. As a response to this need a generic model and a corresponding situational model were developed. The generic model consists of three layers: 1) legislation as general regulation, 2) application of legislation for issuing decisions (= individual rules), i.e. specific regulation, 3) application of general and individual rules in regulated practices. The paper also gives an epistemological account of the evolution of the new GRM model. GRM is considered to be a practical theory and it has evolved through a design-oriented practical inquiry.

  Originality/value – The paper presents this new Generic Regulation Model. The GRM model should be adequate to apply in many e-government situations, since there are often regulation issues at stake. The GRM model should be used in the design and evaluation of e-government applications.

 • 39.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The empirics of design research: Activities, outcomes and functions2013In: 2013 International Conference on Information Systems (ICIS 2013), AIS eLibrary , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Design research (DR) has matured as an important research approach within information systems. It can be seen as a response to the quest of more focus on the IT artefact. Besides the IT artefact, there are other important artefacts to build and study in DR. There are models and prototypes which are produced during information systems development. This paper has investigated the empirics of design research, especially activities and outcomes. Based on a conceptual inquiry of design research literature and two cases of design research, a conceptual clarification of design research empirics has been established. Two cases of public e-service design form the empirical bases for this conceptual development. The empirics of design research (i.e. a design practice) is distinguished from the theorizing part of DR. Empirical data of DR to be used for theorizing consist of produced artefacts, embedded data collection for design and theory-required data collection. Three types of evaluation in DR are distinguished: Embedded evaluation in design activities, explicit formative evaluation with data from use settings and theory-required evaluation in order to assure theoretical validity of results.

 • 40.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The IT artefact: An ensemble of the social and the technical? – A rejoinder: An ensemble of the social and the technical? – A rejoinder2013In: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, no 1, p. 90-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is part of a discourse on the conceptualisation of the IT artefact. It is commentary paper based on the prior papers of Goldkuhl (2013), Silver & Markus (2013) and Purao et al (2013). It especially addresses the issues of how demarcate the IT artefact and how to concep-tualise it in relation to the social and the technical. As a part of this conceptual inquiry, the paper investigates the notion of the artefact. An artefact has always functions and it has always a context where the use of the artefact and its functions is intended to contribute to some goals. As soon as we speak of an artefact, some use context is implied. Based on these premis-es, the paper articulates a view on the IT artefact to be a social artefact. Social does not mean that there are any humans as part of the artefact; humans appear as the users in the implied context of the artefact. Social means that the IT artefact is a semiotic artefact intended for communication between people. The IT artefact is sociotechnical artefact, which means that it is a combined technical and semiotic artefact and the use of it (by a user) implies combined technical and communicative actions. As a consequence of this view the paper also argues for co-design of IT artefact and work context. This is done in opposition to a techno-centric de-sign of the IT artefact, which will imply a restricted design of context purely through artefact design.

 • 41.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry2011In: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 5, no 1, p. 7-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An approach to practice research is presented. The main ideas of practice research is 1) to consider the empirical field in terms of practices, 2) to develop knowledge through situational inquiries into local operational practices based on problems and needs in such practices and 3) to contribute with abstract useful knowledge to general practice and research community. This means that practice research is research about practices, research from practices, research for practices, research with practices and usually research in practices. Practice research is divided into two closely related sub-practices: situational inquiry and theorizing. Practice research is also related to three target practices/communities: local operational practice, general practice and research community. The paper also contains ontological assumptions (from practice theories) and epistemological assumptions (from pragmatist epistemology). Three examples of practice research are briefly described as illustrations. The main purpose of the paper is to describe the research practice of practice research.

 • 42.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Owen
  Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet.
  Persson, Anders
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2013-04936). Projektfokus har varit offentlig-gemensamma digitala resurser, dvs sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar. Projektet har drivits av frågor som: Hur sker samstyrning av sådana digitala resurser? Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser? Inom projektet har en bred kartläggningsstudie genomförts över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet har utgjorts av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser. Vi har studerat digitala resurser av olika typer (gemensam webbplats, gemensamma komponenter i webbplatser, gemensamma/likartade back-office system, informationsytbyte mellan förvaltningar). Följande åtta digitala resurser har studerats: 1177 Vårdguiden, ekonomiskt bistånd, e-recept, gemensam gymnasieantagning i Stockholms län, kommunala e-tjänsteplattformar, Ladok, Mina meddelanden/Min myndighetspost, verksamt.se. I projektet har vi analyserat fallstudierna utifrån sju sam-verkansdimensioner. En normativ dimension om mål och värden, en regulativ om regelverk, en relationell om aktörsrelationer och rollfördelning, en performativ om verksamhets-processer och digital funktionalitet, en semantisk om språkbruk (begriplighet och precision), en presentativ om digitala möten och användargränssnitt samt en teknisk om samband mellan digitala resurser/komponenter i digitala landskap. I denna rapport presenteras jämförande tväranalyser av de studerade digitala resurserna utifrån dessa sju samverkans-dimensioner. Utifrån vår analys av dessa samverkansdimensioner har vi formulerat arbetet med att utveckla den sammanhållna e-förvaltningen som en "sjukamp". En sjukamp i grenarna: målstyrning, funktionell lagstiftning, organisering av aktörsrelationer, design av verksamhetsprocesser och digital funktionalitet, språklig tillgänglighet, begriplighet och precision, organisering och design av digitala möten samt arkitektonisk design av digitala landskap.

 • 43.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lagsten, Jenny
  Handelshögskolan, Örebro universitet.
  Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset för innovation i offentlig sektor ökar på flera fronter. Policymakare talar om innovation i ökad utsträckning. Allt fler konkreta innovationsinsatser genomförs i statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner. Med detta ökande intresse följer behov av både kunskapsutveckling och kompetensutveckling. I denna rapport redovisar vi resultat från ett praktikinriktat forskningsprojekt som har arbetat integrerat med både kunskapsutveckling och kompetensutveckling avseende innovation i offentlig sektor. Under ett år (höst 2013 – vår 2014) har Linköpings universitet och Governo AB tillsammans bedrivit projektet "Action Innovation – gemensamt kunskapsbyggande för stärkt innovationskraft i offentliga verksamheter" med finansiellt stöd från VINNOVA (dnr 2013-02747). I detta projekt har 13 organisationer från offentlig sektor deltagit. Dessa organisationer har deltagit i två samlärandeprogram (under hösten respektive under våren) för att öka sina kunskaper om innovation samtidigt som bidrag till generell kunskaps-utveckling ges. Dessa samlärandeprogram har genomförts med stöd av metoden Action Innovation som utvecklats av Governo i tidigare VINNOVA-projekt. En huvudpoäng i upplägget är att medlemmar från en organisation går ut och studerar hur innovationsarbete går till i en annan organisation. Varje organisation har deltagit med 3-4 personer som då bildat ett undersökningsteam. Processen Action Innovation utgörs av tre gemensamma seminarier och mellanliggande arbete av intervjuer i besökt organisation och därpå följande analys och rapportskrivning. Kunskapsdelning sker på gemensamma seminarier genom "spegling" och dialog. I första undersökningstillfället studeras exempel på en innovation; i det andra studerades förutsättningar för innovationsarbete.

  I forskningsprojektet har ingått att studera användningen av Action Innovation som metod för undersökningar och samlärande. Metoden består av olika kunskapsstöd som bl.a analysmodell, intervjuguide, undersökningsinstruktioner, rapportmall och presentations-mall. Metoden har successivt vidareutvecklats under projektet baserat på empiriska observationer och teoretisk analys. I rapporten beskrivs metoden Action Innovation. Redovisning sker av olika svårigheter och utmaningar som deltagarna haft och som föranlett vidareutveckling av metoden. Artikulering av bakomliggande lärprinciper för Action Innovation görs också. Förslag till fortsatt vidareutveckling av Action Innovation ges. Rapporten avslutas med reflektioner om innovationer i offentlig sektor. Dessa reflektioner har stimulerats av genomförda studier i Action Innovation.

 • 44.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lagsten, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Örebro Universitet.
  In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Innovations are usually conceived as new technical products aimed for commercial markets. However, the interest for innovations in the public sector is increasing and accompanying this interest follows a need for deeper knowledge about public sector innovation. A co-learning program among public sector organisations has been carried out in order to enhance innovation knowledge among public administrators. One of the main ideas of this learning program is that members from one organisation study innovation work in another organisation and then share their learnings to all participants of the learning program. In order to conduct such an inquiry the participants have used different innovation concepts structured in an innovation model. This supportive knowledge has been framed as a practical theory (following pragmatist epistemology) in this paper. The paper presents how this practical theory on public sector innovation has been continually improved during the learning program. The practical theory consists of three parts: An innovation concept, a description of the innovation process and the innovation context (internal and external preconditions). The development of the practical theory has been done following principles of multi-grounding (theoretical grounding, empirical grounding and internal grounding).

 • 45.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nordström, Malin
  Karolinska Universitetssjukhuset.
  Challenges in IT service management: institution vs. improvisation2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In many organisations the work of delivering IT services in order to maintain and improve the IT portfolio is a complex task. Different models for IT service management have been developed and they are widely in use. An ITSM model is a way of institutionalising processes, activities and roles of IT service delivery. This research studies the use of an ITSM model (an adaptation of ITIL) in a municipal IT department. A qualitative case study has been conducted. The adapted ITSM model has been investigated and compared with several instances of IT service deliveries. Six cases of IT service deliveries (of both failure and success character) have been studied. This inquiry uses a storytelling approach and a combination of different data sources (workshop discussions, interviews, documents, records and the functionality of used IT artefacts). The analysis of these cases is conducted in a theory-informed way. A conceptual model has been developed describing an ITSM model as an organisational institution manifested in different institutional carriers. Based on rich empirical data we have clarified positive and negative effects of both ITSM model compliance and deviation through improvisation. A dialectical model is developed showing a possible synthesis of ITSM model compliance and improvisation.

 • 46.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Perjons, Erik
  Stockholm Universitet, Sweden.
  Focus, goals and roles in e-service design – five ideal types of the design process2014In: e-Service Journal, ISSN 1528-8226, E-ISSN 1528-8234, Vol. 9, no 2, p. 24-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  New technology means new opportunities for both the private and public sectors. Serviceoriented solutions based on e-services are no exception. Such solutions can support efficient and flexible collaboration between actors, as well as enable opportunities for the design of new and highly innovative services. However, service-oriented solutions also mean a number of challenges. In order to successfully design e-services, a number of strategic choices have to be made by the service provider organization, such as deciding on the roles to be played by the provider and customers in the design process, and deciding which focus should govern the design. For example, should the e-service design focus on fit into the provider’s IT architecture; should the e-service design focus on fit into the provider’s internal processes; or should the e-service design focus on the interactions with the customers? In this paper, we present five different ideal types of e-service design that can support such choices. The five types differ in their views on the main goals of the e-service design; their views on the service providers’ and customers’ roles and responsibilities in the design process; and their views on the focus of the e-service design process. We also present the benefits and drawbacks of the different ideal types, and describe how real cases of e-service design can be categorized according to these types.

 • 47.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The reform agenda for public sector development, including e-government, contains simplification as a pivotal concern. It should be easier for the citizens to interact with different branches of the public sector. Administrative burdens should be relieved through the use of modern IT. One such constituent is egov portals (based on a life-event view) that should simplify for the citizen. This paper presents a diagnostic case study of the Swedish business link portal verksamt.se. Especially, the relations to back-office processes of municipalities have been studied. The results of this study reveal several dysfunctions of these simplification ambitions: Low integration between front-office and back-office IT; cumbersome back-office processes; decreased service to citizens from back-office administrators; a complex IT landscape for the citizens consisting of competing IT systems with redundancies and inconsistencies.

 • 48.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with inter-organisational information systems (IS) in e-government. Inter-organisational IS are usually considered to establish information exchange between public agencies. However, there may also exist other types of inter-organisational e-government. Different public agencies can cooperate on shared digital resources of diverse kinds (shared websites, shared IT components, shared back-office systems). This paper develops a conceptual framework on four different types of inter-organisational e-government. Study of inter-organisational information exchange is usually made by the aid of the concept of interoperability and the four defined levels of interoperability (legal, organisational, semantic and technical). When broadening the view to other types of inter-organisational e-government, besides information exchange, it is also necessary to broaden the concept of interoperability. This concept is in the paper replaced by the concept of co-governance dimension. A conceptual framework is formulated with seven co-governance dimensions: normative, regulatory, performative, relational, semantic, presentational and technical.

  The four types of inter-organisational e-government and the seven co-governance dimensions are pivotal parts of a conceptual framework within a research project studying eight important digital resources in the Swedish public sector.

 • 49.
  Gottschalk, Petter
  et al.
  Norwegian School of Management BI, Oslo, Norway.
  Holgersson, Stefan
  Police Education and Training Programme, Växjo University, Växjö, Sweden.
  Terje Karlsen, Jan
  Norwegian School of Management BI, Oslo, Norway.
  How knowledge organizations work: the case of detectives2009In: The Learning Organization, Vol. 16, no 2, p. 88-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to conceptualize detectives in police investigations as knowledge workers.

  Design/methodology/approach – The paper is based on a literature review covering knowledge organizations, police organizations, police investigations, and detectives as knowledge workers.

  Findings – The paper finds that the changing role of the detective as a resource influences investigation performance in solving complex and organized crime.

  Research limitations/implications – This exploratory research provides no final conclusions.

  Practical implications – Leadership in police investigations needs to focus on knowledge management among detectives rather than information collection in each criminal case.

  Originality/value – Until this paper, the secretive nature of the detective world has been unexplored by manpower researchers.

 • 50. Order onlineBuy this publication >>
  Granath, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Smart City – how smart can ’IT’ be?: Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Cities are facing many challenges; challenges linked to world-wide trends like urbanisation, climate changes and globalisation. In parallel to these trends, we have seen a rapid digitalisation in and of different parts of society. Cities and local governments have been appointed an important role in overcoming these world-wide challenges, and subsequently, in policy practices digitalisation is perceived as an important dimension in delivering better and sustainable services to its citizens. As a result, the smart city has emerged as a concept and approach to contemporary urban planning and development. There is still no common understanding of the concept and what components and dimensions it covers. However, in all definitions digitalisation constitutes one dimension, but the role and function of it is still not clear.

  In this study I have examined how different stakeholders talk about digitalisation in policy and planning practices of urban development. The aim has been to identify and analyse different repertoires of discourses on digitalisation to advance our knowledge on how goals related to the smart city and digitalisation are put into practice. The results are based on a qualitative and interpretative case study with a social constructionist approach. An analytical framework based on discourse analysis, stakeholder theory and (new) institutional theory has been constructed to analyse the case.

  Main results show that repertoires on digitalisation are limited in both policy and planning of urban development. In these practices, digitalisation is primarily seen as a means or as a communication infrastructure in relation to two city services/functions; i.e. services related to governance and to environment. Results also show that practices of urban planning and development are institutionalised, where different stakeholders’ salience and stakes in urban development and in digitalisation differ, but it is clear that digitalisation is a secondary issue. Implications of these results are that the taken-for-granted discourses in policy and planning practices of urban development limit both practice and research when developing a smart city.

123456 1 - 50 of 257
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf