liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Sven B.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
   Mikropolitiska perspektiv på nyutbildade lärares lärande2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 3, p. 161-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   

   

  Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare. Arton delta-gare har givits utrymme att individuellt och i grupper reflektera över erfarenheter under sin första termin som nyutbildade. De forskningsfrågor som växte fram under arbetets gång rör: vems intressen blir synliga, vilka mikropolitiska aspekter framträ-der och hur hanterar dessa lärare mikropolitiska dilemman? Resultaten visar att en del av komplexiteten i de nyutbildade lärarnas arbete består av att deras intressen bryts mot andra aktörers intressen, vilket kan leda till en känsla av utsatthet. Majoriteten av deltagarna hanterar utsattheten genom att arbeta relationsorienterat. Detta väcker frågor rörande betydelsen av nyutbildade lärares medvetenhet om mikropolitiska perspektiv. En sådan medvetenhet kan utvecklas med syfte att tydliggöra den dolda styrning som nyutbildade lärare möter i vardagsarbetet och leda till potentiella handlingsstrategier.

   

 • 2.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Svensk forskning om validering av vuxnas lärande: Trender och tendenser2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 4-5, p. 324-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel tar upp några olika teoretiska perspektiv som kan användas och har använts för att förstå bedömning som företeelse i pedagogiska sammanhang. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett exempel på bedömning som förekommer främst inom utbildning för vuxna, nämligen validering. Inledningsvis ges en definition av validering, som kort sagt handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt de kunskaper som utvecklats i sammanhang utanför det formella skolsystemet, men även i utbildningssammanhang i andra kontexter än där man befinner sig (till exempel i andra länder). Därefter presenteras och diskuteras, med utgångspunkt i tidigare svensk forskning, såväl vår egen som andras, ett antal teoretiska perspektiv som använts för att förstå och analysera validering som företeelse. Exempel på perspektiv är teori om situerat lärande, Habermas teori om kommunikativt handlande och Foucaults diskursanalytiska perspektiv. Till sist diskuteras teorierna tillskott och användbarhet i analys och förståelse av bedömning mer generellt.

 • 3.
  Bergqvist, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings.
  Examensarbetet. Ett bidrag till vetenskaplighet i lärarutbildningen2000In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 5, no 1Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Byström, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 212-234Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings.
  Värdegrunden som praktik och diskurs2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 81-98Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Dahlgren, Lars-Ove
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  ECTS skalan: att mäta eller mota lärande?2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 1, p. 24-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   Den s k Bolognaprocessen fokuserar på att harmonisera den högre utbildningen i Europa. En del i detta är strävan att göra utbildningar jämförbara. En student ska lätt kunna röra sig mellan olika länders utbildningssystem samt konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden. Som ett led i detta förordar departementsskriften »Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning», ett införande av ECTS-systemet (European Credit Transfer System) i Sverige. Bland annat förordas införandet av en sjugradig betygsskala och det är denna punkt detta bidrag uppehåller sig vid. Vi kommer att argumentera emot de, som vi anser, felaktiga premisser som läggs fram i skriften om ökad jämförbarhet mellan utbildningar genom ett gemensamt betygssystem. Ett målrelaterat betygs-system är inte jämförbart med ett relativt betygsystem. Lika betygsskala ger i sig inte heller någon jämförbarhet. Variationen mellan länder, lärosäten och utbildningar är stor. Vidare kommer vi att argumentera för att ett flergradigt betygssystem inverkar negativt på studenters lärande. Betyg flyttar studenters fokus från lärandet till bety-gen och effekten blir större om flera grader används.

 • 7.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 1, p. 20-38Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 3, p. 179-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Departing from Michel Foucault’s concept of governmentality, the focus of this article is the introduction of entrepreneurial education in Swedish education policy at the turn of the millennium. We analyze the various meanings attached to the concepts of entrepreneur and entrepreneurship in education policy documents, as well as the main arguments for introducing entrepreneurial education. In policy documents, the entrepreneur is portrayed as being flexible, creative, enterprising and independent, as having the ability to take initiative, solve problems and make decisions. Here, there is an emphasis made on economical utility, and its priority over other values. In conclusion, entrepreneurial education may be seen as a particular kind of governmentality, connecting students and their subjectivity to the rationality of the market.

 • 9.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Arbetsplatslärandets janusansikte2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, ISSN 1401-6788, Vol. 10, no 3/4, p. 182-194Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Book review of: "The future is not what it appears to be"2006In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, no 4, p. 316-318Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

     

 • 11.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vuxenpedagogik som forskningsfält: Trender och tendenser2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 1-2, p. 132-151Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den professur i vuxenpedagogik jag tillträdde 1 oktober 2012 är den enda i sitt slag i Sverige. Genom riksdagsbeslut inrättades den med syfte att stärka forskning inom det vuxenpedagogiska området. Inte minst var det del i satsning på att stärka forskningsbasen vid folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet, det enda lärosäte där detta program har funnits och för tillfället finns. Först att inneha professuren var Kjell Rubenson som innehade den från 1983, men som efter flytt till University of British Columbia i Vancouver, Kanada, på heltid ersattes av Staffan Larsson 1993. Att detta är den enda professuren i Sverige inom området kan å ena sidan ses som något unikt. Å andra sidan kanske frågan väcks om det kan indikera att vuxenpedagogik är något perifert i Sverige. Är det något som finns i andra länder? Kanske väcker benämningen i sig också frågan om vad vuxenpedagogik kan tänkas vara. Handlar det om kunskap om hur man lär vuxna att lära sig något?

 • 12.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Potentialer för lärande i processoperatörsarbete: Ett kontextuellt perspektiv.2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 3/4, p. 244-255Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Gustavsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Thunborg, Camilla
  Stockholms universitet.
  Pedagogik i arbetslivet – forskningsområdets utveckling under 2005-20152016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Pedagogisk Forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, Vol. 21, no 3-4, p. 165-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel ger vi en överblick av utvecklingen inom forskningsområdet pedagogik i arbetslivet. Underlaget bygger på 87 avhandlingar i pedagogik inom forskningsområdet pedagogik i arbetslivet som publicerats i Sverige under 2005-2015. Avhandlingarna kategoriseras i följande områden: rekrytering; kompetens och kompetensutveckling; arbetsplatslärande och arbetsplatsen som lärmiljö; chefers ledarskap, arbete och lärande samt ledarutveckling; organisations- och verksamhetsutveckling samt förändringsprocesser; interorganisatoriskt lärande och samverkan i partnerskap; lärande i övergången mellan utbildning och arbete; samt professionell praktik, identitet och professionsutveckling. Genom en fortsatt inriktning och utveckling av pedagogisk forskning i arbetslivet kan denna typ av forskning ge viktiga bidrag till att kritiskt ifrågasätta dagens arbetsliv och bidra till arbetsplatsnära forskning i riktning mot ett hållbart arbetsliv.

 • 14.
  Hegender, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning: ett mischmasch av teori och praktik2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 3, p. 194-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här studien granskas kunskapsmålen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom svensk lärarutbildning. I lärarutbildningens senaste styrdokument beskrivs lärares kunskap både som »praktisk» och »teoretisk» och man förordar en växelverkan mellan dessa båda kunskapsformer liksom mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning. Forskning om lärarutbildning visar dock att integrering av lärares så kallade teoretiska och praktiska kunskap, och av högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning, är problematisk. Samtliga 26 lärarutbildningssäten i Sverige var målgrupp för studien varav 17 kom att delta. Dessa 17 svarar för 90% av landets utexaminerade lärare. Resultatet från undersökningen visar att kunskapsmålens antal, form och innehåll varierar. Vissa lärosäten har ett stort antal mål medan andra endast har ett fåtal. Vissa lärosäten har en dominans av påståendeanknutna kunskapsmål medan andra domineras av proceduranknutna mål, samtidigt som kunskapsmålen kan ses som mångtydiga och vaga. Utfallet av analysen sammanfattas i en figur vilken diskuteras som ett möjligt verktyg för analys och utformning av lärarstudenters lärande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

 • 15.
  Hultman, Glenn
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Schoultz, Jan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stolpe, Karin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samspelet lärarstuderande-handledare: Den verksamhetsförlagda utbildningen2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 2, p. 118-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Hultman, Glenn, Jan Schoultz & Karin Stolpe: Student teachers and mentors: The practical part of teacher education. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol. 16, No. 2, pp. 120–139. Stockholm: ISSN 1401-6788

  This study illuminates the interaction and linkage between the theoretical part of teacher education and the practical part, with a focus on what happens during the latter and how the student teacher makes meaning out of the process. We have looked at research reviews that focus on the Swedish and Scandinavian fields. Our particular interest involves the linkage (organizational linkages) between the university (the student) and the practical field (the school) and the research that says that newcomers are confronted with a new situation, which can lead to an element of surprise, which in turn leads to attempts to fit this into a meaningful whole (i.e. sense making). We use data from experienced teachers’ reflections on their own teacher education and the experience of their own practicum periods, as well as the impressions and reflections of student teachers as expressed in interviews and logged in their journals from their practicum periods. The results show that not only does an adaptation occur, but that there can also be innovative elements in the meaning- making process, in part through the ambitions a student teacher harbours from the theoretical part of the education, and in part through the divergence between one’s own experiences, those of the mentor, and examples of other teachers. The135 G. HULTMAN, J. SCHOULTZ OCH K. STOLPE

  socialization that occurs can be described as a ‘situational apprenticeship’, which means that student teachers interact with the context and the pupils. This is what moulds them, becomes their ‘master’, resulting in a form of apprenticeship. Part of our conclusion is that we find the interaction between the student teacher and his/her mentor to be learning that contains elements of corrections and alternative interpretations.

 • 16. Lander, R.
  et al.
  Granström, Kjell
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings.
  Skolinspektion i England och Sverige: Hjälp till självhjälp eller självstyrning med betslet i munnen2000In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 5, p. 215-234Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Anders Garpelin1997In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 2, no 1, p. 70-71Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Recension av en avhandling

 • 18.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Hans Birnik - Lärare - elevrelationen. Ett relationalistiskt perspektiv.1999In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 4, no 3, p. 289-292Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En recension av en avhandling i pedagogik

 • 19.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Margareta Carlén2000In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 5, no 1, p. 63-65Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En recension av en avhandling i vuxenpedagogik

 • 20.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Om skolning av fältforskare1998In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 3, no 3, p. 161-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln redovisas olika didaktiska designer för undervisning om etnografisk forskningsansats. Utgångspunkt är publicerade texter om detta liksom redovisning av egen praktik.

 • 21.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Skrivandets lust och olust2000In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 5, no 1, p. 30-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Artikeln handlar om författandet som arbete. Avsikten är att diskutera arbetsrutiner och upplevelser av forskningens skrivande sida. Skönlitterära författares berättelser om sina skrivrutiner används som reflektionsbakgrund. Relationen mellan rutin och kreativitet är ett tema.

 • 22.
  Lindgren, Anne-Li
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation2003In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 1-2, p. 59-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Arbetsmetoden beskrivs ur ett vuxenperspektiv och vi argumenterar här för varför det är angeläget att föra in ett etiskt tänkande i förhållande till de barn som dokumenteras. Barn som dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de beforskar.

 • 23.
  Lundström, Mats
  et al.
  Malmö universitet, Malmö, Sweden.
  Stolpe, Karin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Björklund, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Åström, Maria
  Göteborgs universitet, Gothenburg, Sweden.
  Konsumtionsuppsatser som ny bedömningspraktik för lärarutbildare [Systematic reviews as new assessment practice for teacher educators]2019In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, ISSN 1401-6788, Vol. 24, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the consequences of the latest Swedish teacher education reform from 2011 is that a student teacher is required to write two student theses during her studies. These student theses should together represent 30 ECTS. One common way to implement this requirement is that the student writes two theses, where the first one is a systematic review of earlier research and the second one a more traditional empirical thesis. This article investigates if this new type of student thesis – that is, systematic reviews written by students as the first part of the requirements for teacher qualification, also involves a new kind of assessment practice for the examiners at the teacher education programmes. In the student thesis the student is supposed to demonstrate skills concerning several formal learning aims of the teacher education to obtain their qualifications. These include to follow the development of knowledge within a field and solve problems. The student thesis is not only important for the individual student to obtain qualifications, but has also been used to evaluate the teacher education programmes. Despite its significance for students and schools of education, very little research has been conducted on practices in the assessment of systematic reviews. Earlier research related to assessment of student theses demonstrates the difficulties with agreement in assessment practice. The results from earlier studies regarding the importance of the examiners’ background present a divided picture. While some research point to the examiners’ own subject or experience as important when judging theses, other studies do not.

 • 24.
  Lögdlund, Ulrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärcentra som mäklare av högre utbildning?2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 2, p. 103-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln beskriver näringslivets och offentliga arbetsgivares syn på utbildning, kompetens och lärande samt diskuterar lärcentras roll som mäklare av högskolekurser. Syftet är att öka kunskapen om lärcentras verksamhet och bidra med ett teoretiskt perspektiv som lägger fokus på relationen och utbytet mellan lärcentra och andra aktörer inom utbildning för vuxna. I artikeln används aktörsnätverksteorin (ANT) för att beskriva och analysera lärcentras försök att etablera nya relationer till omgivande aktörsnätverk och stärka länkar till redan etablerade noder. Resultaten pekar både på likheter och på olikheter i uppfattning mellan lärcentra och arbetsorganisationerna. En samfälld individcentrerad bild kontrasteras mot ett produktionsinriktat perspektiv på kompetensutvecklingsfrågor. Här finns också skillnader i inriktning mellan högskolans utbildningsutbud och den efterfrågan som råder hos arbetsorganisationerna. Artikeln pekar även på förhållandevis svaga kontakter mellan lärcentra och arbetsorganisationerna i regionen. Lärcentras möjligheter att fungera som mäklare av utbildning begränsas inte i första hand av skilda uppfattningar om kompetensutveckling utan snarare av ett ensidigt kursutbud och marknadsföringsstrategier som inte tar tillräcklig hänsyn till förekomsten av olika aktörsnätverk.

 • 25.
  Nordvall, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kooptering eller mothegemonisk mobilisering?: Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 1, p. 39-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras samspelet mellan den globala rättviserörel-sen och det svenska folkbildningsväsendet. Etnografiska fältstudier, dokumentana-lyser och enkätmaterial utgör den empiriska grunden för en fallstudie av interak-tionen mellan ABF och denna nya globala rörelse, med tonvikt på framväxten av lokala sociala forum. Begreppen mothegemonisk mobilisering och kooptering an-vänds för att analysera och diskutera samspelets påverkan på den globala rättviserö-relsens förmåga att utmana den dominerande samhällsordningen. Resultatet visar att samspelet präglas av en påtaglig organisatorisk integrering, förenande politiska teman samt överlappning i form av deltagare som bevistar både äldre folkbildnings-aktiviteter som studiecirklar och de nya sociala forumen. Detta understryker beho-vet av att problematisera föreställningar om konfliktförhållanden mellan »nya» och »gamla» rörelser, liksom denna statiska uppdelning i sig. I analysen framhålls att samverkan mellan ABF och den globala rättviserörelsen, inte främst bör reduceras till en fråga om statlig kooptering av radikala krafter i civilsamhället. Snarare aktualiserar studien behovet av att se konfliktlinjer som skär tvärs igenom staten och civilsamhället.

 • 26.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Örebro universitet.
  Åberg, Pelle
  Enheten för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola.
  Folkhögskolan som myt: Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

      The article demonstrates how Nordic ideas of folk high schools have spread globally. To study this process of dissemination, analytical tools from neo-institutional organizational theory, especially the concept of myths, are used. By surveying and interpreting international literature, three ideal-typical patterns for the dissemination of folk high school ideas are presented (migration, inspiration and export). These are illustrated by examples from educational institutions in Japan, the USA, Tanzania, Argentina and Bangladesh. Different conceptions of the folk high school have been used to legitimate and organize various adult education institutions and activities across the world. This has attracted significant international interest but has hardly been dealt with in Swedish pedagogical research. This article argues that using tools from neo-institutional theory to study the dissemination of ideas concerning the folk high school is a fruitful approach, which contributes to Swedish research on folkbildning and links this field to international, comparative, pedagogical research.

 • 27.
  Nylander, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dalberg, Tobias
  Institutionen för nordiska språk, Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS); Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet.
  Jazzklass: Folkhögskolan som intermediär utbildningsinstitution2015In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, no 1-2, p. 100-126Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna utbildningssociologiska studie placeras folkhögskolorna in i det svenska utbildningslandskapet och presenteras som intermediära utbildningsinstitutioner vilka står i relation till studieprogram på gymnasieskolorna samt efterföljande studiealternativ på högskolorna. Först presenteras en kartläggning av volymtillströmningen till folkhögskolorna under den senaste femtonårsperioden, där vi visar att antalet deltagare på allmänna linjer har minskat, medan antalet deltagare på de särskilda linjerna inriktade på musik- och annan estetisk verksamhet har haft betydande volymökningar. Därefter används registerdata från SCB över folkhögskolekohorter mellan åren 2000 och 2002, för att analysera vilka sociala grupper det är som studerat på vilken typ av folkhögskoleutbildning. Resultaten visar att folkhögskolorna används av olika sociala grupper beroende på om man fokuserar på musiklinjer, estetlinjer och allmänna linjer. Ytterligare skillnader i rekryteringen framträder om man jämför olika profiler inom musikområdet. Ett särskilt fokus för analysen är rekryteringen till Skurups och Fridhems jazzlinjer, vilket vi tar som exempel på hur somliga folkhögskoleprogram utvecklats till elitlinjer.

 • 28.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Jag vill inte ta ner dig, men...": Kritikens former i gymnasieskolans oppositionsseminarier2012In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 1-2, p. 23-45Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Sjögren, Hanna
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 2-3, p. 90-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att förstå vilka gränser som utmanas och/eller förstärks i utbildning för hållbar utveckling krävs att pedagogisk teori och praktik skapar utrymme för att undersöka potentialen i relationer som inkluderar det icke-mänskliga. Utifrån fokusgruppintervjuer med lärarutbildare vid åtta svenska lärosäten lyfter jag fram exempel på relationer där det mänskliga kan förstås som en del av och i relation till det icke-mänskliga. Utifrån dessa relationer diskuterar jag politisk-etiska frågeställningar som uppkommer genom att relationerna avgränsas som de gör. Exemplen visar hur relationer mellan det mänskliga och det icke-mänskliga kan utgöra en betydelsefull utgångspunkt för att förstå vilka gränser som utmanas och/eller etableras genom utbildning för ett mer hållbart samhälle. Utifrån analyser av materialet diskuterar jag kritiskt hur de olika relationerna skapar olika verkligheter, där gränser för vad som blir betydelsefullt förhandlas. Jag visar på individualitetens och den närvarande referentens betydelse, vilken kunskap dessa relationer möjliggör samt vem eller vad som inkluderas i utbildningens arbete för att skapa en hållbar utveckling.

 • 30.
  Strömdahl, Helge
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Natural Science - Medicine - Esthetics - Communication . Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fenomen och egenskap. De fysikaliska storheterna i didaktisk belysning1998In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 3, no 2, p. 104-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   Ord har ofta olika mening i vardagsspråk och vetenskapligt språk. Så är det exempelvis med energi, värme och massa. I naturvetenskapligt språk betecknar dessa ord främst fysikaliska storheter med precis innebörd, medan de i vardagsspråk framför allt är knutna till fenomen. Denna problematik illustreras av resultat från en översiktlig analys av den aktuella kursplanen i fysik för grundskolan (i anslutning till Lpo 94). Distinktionen mellan objekt, fenomen och fysikaliska storheter är betydelsefull för möjligheten att bilda klara begrepp. Om avsikten är att eleverna skall lära sig naturvetenskap förutsätter detta att de fysikaliska storheterna urskiljs och förstås inom ramen för de teoriramar där de hör hemma. Laborativt arbete lyfts ofta fram som lösningen på de svårigheter studerande har att tillägna sig naturvetenskapliga begrepp. Vad man då bortser från är naturvetenskapens diskursiva sida. Att lära naturvetenskap handlar om att bli delaktig i specifika sätt att tänka och resonera om världen, ofta med matematiken som kommunikativt instrument.

 • 31.
  Szczepanski, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus2015In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, no 1-2, p. 127-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Fem kvalitativt åtskilda kategorier uttrycker utfallsrummet, nämligen möjligheter att: upptäcka och utveckla platsrelaterade meningserbjudanden, utveckla en kroppslig, sinnlig relation till olika företeelser/fenomen, utveckla en personlig landskapsrelation, utveckla förtrogenhetskunskap samt utveckla en bredare förståelse för samhälle och miljö. I ett skolrelaterat sammanhang återfinns uppfattningar med fokus på meningserbjudanden och relationen till olika fenomen. Här uppfattas även platsen som betydelsefull för förståelse av samhälle, miljö och hållbar utveckling, liksom för att utveckla förtrogenhetskunskap. Det icke skolrelaterade sammanhanget de befann sig i på fritiden under barn och ungdomsåren, uppfattas som grunden till utvecklingen av en personlig landskapsrelation. Studien pekar på betydelsen av direkta autentiska platsrelaterade möten i utomhusmiljön.

 • 32.
  Tholander, Michael
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Deliberativa samtal och samtalsanalys - en möjlig kombination2006In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, no 1, p. 53-58Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 33.
  Tholander, Michael
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Moralisk fostran mellan elever: Ett samtalsanalytiskt perspektiv2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 2, p. 99-123Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Tholander, Michael
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Tholander, Michael
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Socialkonstruktionismen som myt2006In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, no 3, p. 219-222Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Värdepedagogik2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 99-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den pedagogiska forskningen behöver en adekvat term för att referera till den aspekt av pedagogiska praktiker som innebär att moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper och färdigheter som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden och normer utvecklas eller tillägnas hos de lärande. I denna artikel problematiseras det svenska begreppet värdegrundsarbete. Begreppet värdepedagogik föreslås som ett mer fördelaktigt begrepp, framförallt ur vetenskaplig synpunkt. I anslutning till detta begrepp diskuteras formell och informell värdepedagogik, samt explicit och implicit värdepedagogik. Avslutningsvis diskuteras även avgränsning och legitimering av begreppet värdepedagogik samt några möjliga distinktioner och avgränsningar inom det värdepedagogiska forskningsområdet.

 • 36.
  Wedin, Ann-Sofi
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hultman, Glenn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Schoultz, Jan
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen2012In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 1-2, p. 81-98Article in journal (Refereed)
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf