liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 274
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.
  Abrahamsson, LenaDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.Björkman, TorstenDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.Ellström, Per-ErikLinköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Johansson, JanDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.
  Utbildning, kompetens och arbete2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till och inom arbetslivet. Uppmärksamhet ägnas även överutbildning och underlärande, dvs. den klassiska frågan om matchning mellan utbud och efterfrågan. Innehållet belyser även yrkesbegreppet och hur kvalifikationskraven ändras eller är stabila över tid i olika verksamheter samt villkoren för lärande på arbetsplatsen.

  Förutom en översikt av aktuell svensk forskning syftar boken till att skapa underlag för policyutveckling och konkreta insatser när det gäller villkoren för kompetensförsörjning och lärande i arbetslivet. Boken riktar sig till utbildningar i högskolan i allmänhet och lärarutbildningar i synnerhet med syfte att skapa ökad insikt om hur kunskap utvecklas och nyttiggörs i utbildning och arbetsliv. En annan målgrupp är politiker, utbildningsplanerare och företrädare för arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter med intresse för hur utbildning, arbetsmarknad och välfärd utvecklas i Sverige.

 • 2.
  Ahlberg, Anders
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Körkortsutbildning efter GDE-matrisen: Hur trafiklärare uppfattar sin pedagogiska roll2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker hur trafiklärare uppfattar målen med Transportstyrelsens nya kursplan (2006) och hur de undervisar för att eleven ska nå målen i kursplanen.

  Studien är av explorativ karaktär och därför valdes en kvalitativ ansats med empiri i form av intervjudata. Sex trafiklärare intervjuades och materialet analyserades med meningskoncentrering och kategorisering.

  Den teoretiska referensramen bygger på Mezirows ”transformativa vuxenundervisning”, samt forskning inom kognitiv neuropsykologi.

  Resultatet visar att trafiklärarna i studien övervägande är positiva till den nya kursplanen och att de försöker undervisa på ett sätt så att eleven ska nå målen och uppfylla kraven. Till exempel rapporterar samtliga lärare att de jobbar mera med självvärdering, men även med insiktshöjande pedagogiska metoder.

  Av resultatet framgår att trafiklärarna är mycket negativa till förarprovet som de uppfattar som en begränsande faktor i utbildningssystemet. Av den anledningen är de också pessimistiska till hur nyblivna körkortsinnehavare kommer klara sig i framtiden.

 • 3.
  Andersen, Anders Johan W
  et al.
  University of Agder, Norway .
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Internet-based Mental Health Services in Norway and Sweden: Characteristics and Consequences2013In: Administration and Policy in Mental Health, ISSN 0894-587X, E-ISSN 1573-3289, Vol. 40, no 2, p. 145-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internet-based mental health services increase rapidly. However, national surveys are incomplete and the consequences for such services are poorly discussed. This study describes characteristics of 60 Internet-based mental health services in Norway and Sweden and discusses their social consequences. More than half of the services were offered by voluntary organisations and targeted towards young people. Professionals answered service users questions in 60% of the services. Eight major themes were identified. These characteristics may indicate a shift in the delivery of mental health services in both countries, and imply changes in the understanding of mental health.

 • 4.
  Andersson, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Socialitet – vad är det?: En sociologisk forskningsöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. Studien är en forskningsöversikt där empirin genomgått deskriptivt kvalitativ innehållsanalys.

   

  Översikten presenterar beskrivningar av socialitet möjliga att kategoriseras under fyra olika teman varav ett av dessa är personlighetens socialitet och där socialiteten beskrivs som en emergent spiralformad dialektisk process genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet. Studien visar även på att socialiteten kan vara genomkorsad av skillnad utifrån vitt skilda önskemål om form, miljö och mängd. Här diskuteras hur socialiteten idag ter sig utsatt för ökade spänningar där alla anses söka gemenskap för välbefinnande och där individen ställs som ansvarig för sina personliga framgångar, ledande till ett socialitetens dilemma.

 • 5.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Östergötland2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är resultatet av ett initiativ som togs i Arbetsmarknadsdialogen i Östergötlands län. I dialogen diskuterar representanter från kommuner tillsammans med forskare vid Linköpings universitet (LiU) arbetsmarknadspolitiska frågor. Dialogen har funnits i cirka ett år och koordineras av Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) vid LiU. Dialogens syfte är att, vid sidan av fortgående och lärande samtal mellan kommuner och forskare, på sikt utveckla det arbetsmarknadspolitiska arbetet i Östergötland. Under det år som varit har diskussionerna främst inriktats mot hur kommunerna arbetar med de människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. För att utveckla samarbetet ytterligare togs våren 2011 ett beslut att kartlägga vilka åtgärder som finns ute i kommunerna. Det är CKS som finansierat denna kartläggning. Avrapporteringen av kartläggningen tar sin början i frågan om rätten till arbete.

  Rätten till arbete ingår som en viktig del i det svenska medborgarskapskontraktet. Under de senaste tio åren har de folkvalda mer och mer diskuterat den andra sidan av kontraktet. Nämligen att samhället måste arbeta hårdare för att få alla människor att förstå att (löne)arbete även är att betrakta som en skyldighet. Detta arbete har av framförallt alliansregeringen titulerats som kampen mot det nya utanförskapet. Ett övergripande mål med denna kamp är att så många medborgare som möjligt ska bli självförsörjande. Det område som denna kamp visar sig tydligast inom är arbetsmarknaden och då framförallt arbetslöshetsområdet.

  I denna politik tituleras de arbetslösa människorna som tillhörande det nya utanförskapet (Johansson 2011 a; Johansson 2011 b; SKL, 2010). Kampens uppkomst är inte speciellt konstig eftersom arbetsmarknadsområdet varit utsatt för hårda prövningar (höga försäkringsutgifter, t.ex. a-kassa, sjuk- och socialbidrag) under de senaste åren. I april 2011 fanns det t.ex. 396 000 arbetslösa personer vilket innebar att den totala arbetslösheten låg på 7,9 procent (<www.scb.se>).

  Det finns dock en risk för att diskussionen om det nya utanförskapet överpolitiseras och hamnar i en retorisk smältdegel där massmedia förstärker politikernas argument med rubriker som att de arbetslösa och sjuka å ena sidan är lata och å andra sidan ska stå till arbetsmarknadens förfogande trots att de ligger på dödsbädden.

  Vad som är viktigare att diskutera i den nya utanförskapsdebatten är att, som läsaren kommer att se, kommunerna arbetar frenetiskt med att underlätta för människor att ta sig ut ur utanförskapet. Men även om kommunerna är nog så skickliga inom sina specifika verksamhetsområden och kontinuerligt designar nya och spännande arbetsmarknadsprojekt så bör värderingen av deras resultat ta hänsyn till sådana strukturella faktorer på arbetsmarknaden som de själva inte direkt råder över. Det handlar t.ex. om konjunktursvängningar, etablering och avveckling av företag, arbetsgivares syn på och vilja till att rekrytera arbetslösa och slutligen i exempellistan de regler och förordningar som riksdagen tar fram.

  Den här rapporten handlar om hur kommuner i Östergötlands län hanterar detta nya utanförskap. Det övergripande syftet med rapporten är att kartlägga vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder det finns inom kommunerna. Tolv kommuner ingår i kartläggningen.

 • 6.
  Avby, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Correction: Professional Practice as Processes of Muddling Through: a Study of Learning and Sense Making in Social Work (vol 8, pg 95, 2015)2015In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 8, no 1, p. 115-115Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 7.
  Avby, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Evidence in Practice: On Knowledge Use and Learning in Social Work2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Against the backdrop of the transformations in the entire framing of professional work, social work has come under close scrutiny in many countries, including Sweden. Doubts have been raised about practitioners’ existing knowledge base, and the importance of practitioners engaging in learning and the renewal and extension of professional capacities has been emphasized.

  The present thesis concerns knowledge use and learning in the daily practices of child investigation work. The aim is to explore processes of knowledge use and learning in practice. The study is based on a mix of qualitative approaches, basically from ethnography, comprising methods such as participant observations, interviews, reflective dialogues and documentary analysis of case data.

  The main findings demonstrate that investigation work is characterized mainly by the use of practice-based knowledge. Research-based knowledge is predominantly used as a means of explaining a client’s situation or to underpin and legitimize one’s own beliefs and decisions made on other grounds. Professional learning is largely adaptive in character, as the social workers learn to handle tasks in a fairly routinized way on the basis of rules or procedures that draw on existing knowledge in the practice setting.

  Two conclusions are drawn: First, the use of knowledge in child investigation work bears little resemblance to principles of evidence-based practice. Second, the reproduction of professional knowledge is largely implicit and taken for granted. The study offers insight into the much-discussed topic of putting knowledge into practice, which is of importance to strategies for organizing profes sional learning and knowledgeable practice.

  List of papers
  1. Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection
  Open this publication in new window or tab >>Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection
  2012 (English)In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 24, no 6, p. 403-415Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose – This paper seeks to present a theoretical framework with the aim of contributing to improved understanding of how reflection can provide a mechanism to integrate research-based knowledge with the pre-existing practice-based knowledge.

  Design/methodology/approach – The paper begins with an explanation of important concepts: research-based and practice-based knowledge, four levels of action and two modes of learning. Two mini cases concerning managers in the public sector in Sweden then provide an illustration of how research-based knowledge can be utilized to challenge practice-based knowledge. The concluding discussion addresses some of the challenges involved in achieving reflection in the workplace that utilizes research-based knowledge.

  Findings – The reflection programmes had several characteristics that facilitated their implementation: they achieved a balance between the workplace demands on the participating managers and time required for the reflection; the participants were specifically recruited, had full management support and were highly motivated to be part of the reflection groups; the facilitators played key roles in structuring the managers' discussions and linking their experiences to relevant research-based knowledge.

  Research limitations/implications – Methodological limitations of the cases constrain the conclusions to be drawn from these studies. However, it should be emphasized that the case studies were intended primarily as illustrations of how workplace reflection can be used to integrate research-based and practice-based knowledge. Obviously, there is a risk of social desirability bias because the interviewer was also involved in developing and implementing the reflection programmes. She also participated as a supervisor in mini case 2.

  Originality/value – The literature on reflection has largely focused on reflection in the context of education, training and preparing for work or a profession. The role of workplace reflection and learning for practitioners and managers in work has received far less attention. The emergence of the evidence-based practice (EBP) agenda has further highlighted the importance of workplace learning and reflection, as practitioners are increasingly expected to critically appraise research studies and integrate new findings into their practice. A more EBP requires reflecting practitioners who are able to synthesize research-based knowledge with their own practice-based knowledge acquired through experience. However, the process of integrating research-based and practice-based knowledge has not been the focus of much study.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Emerald Group Publishing Limited, 2012
  Keyword
  workplace learning, reflection, practice-based knowledge
  National Category
  Other Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-80404 (URN)10.1108/13665621211250306 (DOI)
  Available from: 2012-08-26 Created: 2012-08-26 Last updated: 2017-12-07
  2. Ways of understanding evidence-based practice in social work: A qualitative study
  Open this publication in new window or tab >>Ways of understanding evidence-based practice in social work: A qualitative study
  2014 (English)In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, no 6, p. 1366-1383Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This qualitative, empirical study explores and describes the variation in how evidence-based practice (EBP) is understood in social work. A phenomenographic approach to design and analysis was applied. Fourteen semi-structured interviews were conducted with politicians, managers and executive staff in three social welfare offices in Sweden. The main findings suggest that there are qualitatively different ways in which EBP is understood, described in five categories: (i) fragmented; (ii) discursive; (iii) instrumental; (iv) multifaceted; and (v) critical. The outcome space is hierarchically structured with a logical relationship between the categories. However, the informants found it difficult to account for EBP, depending on what was expressed as deficient knowledge of EBP in the organisation, as well as ability to provide a seemly context for EBP. The results highlight the importance of acknowledging these differences in the organisation to compose a supportive atmosphere for EBP to thrive rather than merely assume the case of evidence-based social work. The categories can be utilised as stimuli for reflection in social work practice, and thereby provide the possibility to promote knowledge use and learning in the evolving evidence-based social work.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Oxford: , 2014
  Keyword
  EBP, evidence-based social work in Sweden, knowledge, learning, phenomenography
  National Category
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-87398 (URN)10.1093/bjsw/bcs198 (DOI)000342988900002 ()
  Available from: 2013-01-17 Created: 2013-01-17 Last updated: 2017-12-06
  3. Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work
  Open this publication in new window or tab >>Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work
  2017 (English)In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, p. 51-61Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore knowledge use and learning among social workers in everyday child investigation work. Research was undertaken in two Swedish children’s services departments. The study applied an ethnographic approach. Methods for data collection included interviews, participant observations, reflective dialogues and a documentary analysis of case files. The social workers’ knowledge sources were classified into research-based, practice-based and ordinary knowledge. The findings show that the social workers preferred practice-based knowledge, which was primarily conveyed from colleagues and previous experience, and rarely consulted knowledge from sources found outside the practice setting. Furthermore, the findings suggest that the integration of knowledge was made possible through the social workers' engagement in both a verbal and a more cognitive (tacit) reasoning activity, processes that fostered learning at work. The social workers’ learning was predominantly adaptive as they learned to handle tasks in a fairly routinized way on the basis of rules or procedures. The findings lend support to the notion that the use of different knowledge forms could potentially trigger learning in everyday social work.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2017
  Keyword
  Child and family social work, ethnography, reserach in practice, evidence-based practice, knowledge use, learning
  National Category
  Work Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-115275 (URN)10.1111/cfs.12227 (DOI)000426000400006 ()2-s2.0-84925046374 (Scopus ID)
  Available from: 2015-03-11 Created: 2015-03-11 Last updated: 2018-04-17Bibliographically approved
  4. Professional Practice as Processes of Muddling Through: a Study of Learning and Sense Making in Social Work
  Open this publication in new window or tab >>Professional Practice as Processes of Muddling Through: a Study of Learning and Sense Making in Social Work
  2015 (English)In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 8, no 1, p. 95-113Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Using an ethnographic approach, the aim of this study was to explore how social workers learn and make sense of experiences in their daily practices. Five events that took place during an ordinary day of child investigation work are described and serve as the basis for the analysis. The findings imply that investigation work is largely a social rationalization process and that the interaction between different actors in work is a strategy to enhance the level of knowledge and contribute to learning among the professionals. Thus, learning is embedded in daily activities, for example, consulting colleagues, framing problems and building relationships. Furthermore, the findings suggest the possibility of assuming a contextualized view of reasoning, a so-called contextual rationality, which maintains that practitioners need to make judgments in a way that is sensitive to and relevant for their own contextualized settings. Contextual rationality is a reasonable strategy to deal with complex problems in daily practices that cannot be completely analysed or solved. Contextual rationality is thus not about accuracy, rather it engages individuals to find meaning and order in the complexity of modern organizations where norms, values and expectations provide frameworks for explanations. Besides offering an explanation for the basis of practice, the study identifies a variety of learning opportunities in everyday practice that could potentially be used in efforts to organize a more reflective practice to facilitate improved workplace learning.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2015
  Keyword
  Workplace learning, Sense making, Professional work, Contextual rationality, Evidence-based practice
  National Category
  Work Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-115273 (URN)10.1007/s12186-014-9123-y (DOI)000352484400005 ()
  Available from: 2015-03-11 Created: 2015-03-11 Last updated: 2017-12-04
 • 8.
  Avby, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Professional Practice as Processes of Muddling Through: a Study of Learning and Sense Making in Social Work2015In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 8, no 1, p. 95-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using an ethnographic approach, the aim of this study was to explore how social workers learn and make sense of experiences in their daily practices. Five events that took place during an ordinary day of child investigation work are described and serve as the basis for the analysis. The findings imply that investigation work is largely a social rationalization process and that the interaction between different actors in work is a strategy to enhance the level of knowledge and contribute to learning among the professionals. Thus, learning is embedded in daily activities, for example, consulting colleagues, framing problems and building relationships. Furthermore, the findings suggest the possibility of assuming a contextualized view of reasoning, a so-called contextual rationality, which maintains that practitioners need to make judgments in a way that is sensitive to and relevant for their own contextualized settings. Contextual rationality is a reasonable strategy to deal with complex problems in daily practices that cannot be completely analysed or solved. Contextual rationality is thus not about accuracy, rather it engages individuals to find meaning and order in the complexity of modern organizations where norms, values and expectations provide frameworks for explanations. Besides offering an explanation for the basis of practice, the study identifies a variety of learning opportunities in everyday practice that could potentially be used in efforts to organize a more reflective practice to facilitate improved workplace learning.

 • 9.
  Avby, Gunilla
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ways of understanding evidence-based practice in social work: A qualitative study2014In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, no 6, p. 1366-1383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This qualitative, empirical study explores and describes the variation in how evidence-based practice (EBP) is understood in social work. A phenomenographic approach to design and analysis was applied. Fourteen semi-structured interviews were conducted with politicians, managers and executive staff in three social welfare offices in Sweden. The main findings suggest that there are qualitatively different ways in which EBP is understood, described in five categories: (i) fragmented; (ii) discursive; (iii) instrumental; (iv) multifaceted; and (v) critical. The outcome space is hierarchically structured with a logical relationship between the categories. However, the informants found it difficult to account for EBP, depending on what was expressed as deficient knowledge of EBP in the organisation, as well as ability to provide a seemly context for EBP. The results highlight the importance of acknowledging these differences in the organisation to compose a supportive atmosphere for EBP to thrive rather than merely assume the case of evidence-based social work. The categories can be utilised as stimuli for reflection in social work practice, and thereby provide the possibility to promote knowledge use and learning in the evolving evidence-based social work.

 • 10.
  Avby, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Exploring evidence-based practice in practice: the case of social work2015In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 153-168Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Avby, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore knowledge use and learning among social workers in everyday child investigation work. Research was undertaken in two Swedish children’s services departments. The study applied an ethnographic approach. Methods for data collection included interviews, participant observations, reflective dialogues and a documentary analysis of case files. The social workers’ knowledge sources were classified into research-based, practice-based and ordinary knowledge. The findings show that the social workers preferred practice-based knowledge, which was primarily conveyed from colleagues and previous experience, and rarely consulted knowledge from sources found outside the practice setting. Furthermore, the findings suggest that the integration of knowledge was made possible through the social workers' engagement in both a verbal and a more cognitive (tacit) reasoning activity, processes that fostered learning at work. The social workers’ learning was predominantly adaptive as they learned to handle tasks in a fairly routinized way on the basis of rules or procedures. The findings lend support to the notion that the use of different knowledge forms could potentially trigger learning in everyday social work.

 • 12.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholms universitet, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd2015Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Bennich, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Interactive research: a practical example and a critical assessment2013In: New tools in welfare research / [ed] Elinor Brunnberg, Elisabeth Cedersund, Köpenhamn: NSU Press, 2013, p. 171-192Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter I will discuss some of the important issues relating to interactive and action research. This chapter will have focus on possibilities and limitations of interactive research as it is presented in some of the literature and carried out in a strong research environment. I will also use my own research to illustrate the issues raised.

  The focus of my presentation is on how interactive research (Aagard Nielsen & Svensson 2006) has dealt with some of the challenging dilemmas that are well-known also in action research. These dilemmas can be summarised in the following way:

  1. How to be part of a change process and at the same time keep a critical distance to it.
  2. How to organise a joint learning process with participants that leads to new theories and concepts.
  3. How to acquire status and position in the research community.

  The presentation is based on how interactive research has been described within the Nordic countries in publications produced by some 60 researchers from 10 disciplines (Svensson et al 2002; Aagaard Nielsen & Svensson 2006; Svensson et al 2007; Johannisson et al 2008; Westlander 2008). At the end of each section I comment on the dilemmas by referring to my own experiences as a researcher.

 • 14.
  Bennich, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete: Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation is a compilation article thesis and the main purpose is to study how perceptions about competence are related to learning environments and competence development strategies. Parallel to this purpose, I have analysed and discuss competence development from a societal and inter-organisational perspective. Here the focus is on governing principles, user-influence and national development programmes.

  The dissertation consists of a local study based on 22 interviews and 74 questionnaires, a research review and a study based on evaluations of the national Steps for Skill Programme (Kompetensstegen).

  The results of the local study – two care homes and two home-help units – showed that prerequisites for learning environments differ depending on the type of activity being conducted. In the home-help context, the support and involvement of the management was more central for competence development than in the care homes. At the same time, the results showed that in those activities where there was a more developed learning environment and an integrated strategy for competence development, i.e. a combination of informal and formal learning activities, perceptions about the competence of care staff were more advanced. Here the focus was on developing competence and the work itself. What was common to all the activities was the perception that staff needed to be able to develop relations with users.

  The analysis of the Steps for Skill Programme – a major national initiative – revealed deficiencies in the interplay and equal relations between workplaces and educational institutions. This had implications for the success of the competence development programme. In those areas where the workplace- and educational system cooperated, the workplace learning was more flexible, efficient and serviceable for the participants. This example indicated that competence issues need to be analysed from a societal perspective.

  The societal analysis showed that competence issues are easily neglected if they are not integrated into governing principles, such as exposure to competition, procurement procedures and customer choice. Competence development in elder care is a complex, difficult to define and demanding process that needs to be synchronised at different levels. National ventures, where formal education dominates, have had very little impact. The perspective has often been shortsighted and individual-oriented. Also, one-off projects and occasional resource allocations do not lead to competence development being prioritised or to essential resources being allocated locally. Keywords: Care-staff, competence, competence development, elder care,  interactive research, inter-organisational cooperation.

  List of papers
  1. Lärmiljöer, lärstrategier och synen på kompetens i omsorgsarbete
  Open this publication in new window or tab >>Lärmiljöer, lärstrategier och synen på kompetens i omsorgsarbete
  2015 (Swedish)In: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 17, no 1Article in journal (Other academic) Published
  Abstract [sv]

  Omsorgsarbetet är ett komplext arbete och från nationell myndighetsnivå beskrivs att omsorgspersonalen behöver en särskild kompetens (Socialstyrelsen 2002; Ahnlund & Johansson 2006; SOU 2008:126). I en utredning fastslås till exempel att omsorgspersonal bör ha kunskaper inom medicin, pedagogik samt det sociala fältet (Socialstyrelsen 2004). Enligt Socialstyrelsen (2007) är just kompetensförsörjning den viktigaste frågan för att säkra god kvalitet i omsorgen om äldre. Samtidigt betonas att det måste finnas utvecklingsmöjligheter i arbetet för omsorgspersonalen. Frågor om kompetens och lärande diskuteras ofta på en strategisk nivå, men lokala studier där omsorgspersonalens uppfattningar lyfts fram är sällsynta (se t.ex.Törnquist 2004). Det är få studier som kopplar samman organisatoriska förutsättningar för lärande med synen på kompetens bland de anställda. Syftet med denna studie är att a) undersöka hur lärmiljön och strategier för kompetensutveckling ser ut i ett antal verksamheter i äldreomsorgen och b) att analysera om dessa faktorer är relaterade till omsorgspersonalens uppfattningar om kompetens. Jag inleder med att redogöra för några centrala begrepp om kompetens och hur den kan utvecklas genom olika lärprocesser.

  National Category
  Pedagogy Sociology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-84706 (URN)
  Available from: 2012-10-17 Created: 2012-10-17 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
  2. Kompetensutveckling ur ett styrningsperspektiv - exemplet omsorgen
  Open this publication in new window or tab >>Kompetensutveckling ur ett styrningsperspektiv - exemplet omsorgen
  2009 (Swedish)In: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 11, no 3, p. 62-77Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [sv]

  Styrningen av en verksamhet kan vara avgörande för om och hur en framtida satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorgen kommer att se ut. Parallellt med och som en kritik mot den offentliga och uppifråndrivna strategin för kvalitetsutveckling har nya styrprinciper vuxit fram i äldreomsorgen, nämligen brukarstyrning och eget val. Dessa nya styrprinciper kan leda till att kompetensinsatser inte prioriteras. I stället kan det mer handla om att välja rätt personal som är anpasslig och som har de kunskaper som krävs i ett kortsiktigt perspektiv. Artikeln, som är tentativ, vill alltså diskutera betydelsen av olika styrprinciper inom omsorgen och vad de kan betyda för personalens kompetens i framtiden. Underlaget bygger på en litteraturgenomgång av forskning i de nordiska länderna och en sammanfattning av erfarenheterna från ett omfattande nationellt program, där avsikten var att kompetensutveckling ska leda till en ökad kvalitet.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Roskilde Universitet: Syddansk Universitetsforlag, 2009
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-51141 (URN)
  Available from: 2009-10-20 Created: 2009-10-20 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
  3. Organising Workplace Learning: an inter-organisational perspective
  Open this publication in new window or tab >>Organising Workplace Learning: an inter-organisational perspective
  2009 (English)In: Journal of European Industrial Training, ISSN 0309-0590, E-ISSN 1758-7425, Vol. 33, no 8/9, p. 771-786Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to argue that both the supply-based model and the demand-based form of vocational education and training (VET) have their limitations and propose a “third way” in which reflective learning in the workplace is a central ingredient.

  Design/methodology/approach – The data was collected from several studies of VET programmes in Sweden based on individual and group interviews, a survey and continuous participation in developmental work. The paper uses an interactive research approach in the research design.

  Findings – The paper proposes a “third way” that tries to overcome the deficiencies of both the supply- and demand-based strategies for VET by developing a more equal balance in the relationship between the education and workplace systems. Collaboration and partnership between education providers and progressive workplaces are core elements.

  Research limitations/implications – The paper tries to connect activities and changes at the organisational, inter-organisational and institutional levels of the VET system. It is argued that changes at different levels are strongly interconnected and necessary to an understanding of the prerequisites for workplace learning. These vertical relationships form the main focus of future research.

  Practical implications – It is argued that changes in the VET system should be initiated using a “bottom up” approach, start at the local level, and include change at all levels. The “bottom up” approach should include a combined employer, employee and service-user perspective. It requires that learning issues are solved in a partnership that represents both the supply side of education and the demand side of working life.

  Originality/value – Inter-organisational relations need to be based on equal, mutual and trustful relationships between the education and workplace systems in order to support a sustainable change process.

  Keyword
  Learning, Supply and demand, Vocational training, Workplace learning
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-51686 (URN)10.1108/03090590910993625 (DOI)
  Available from: 2009-11-13 Created: 2009-11-13 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
 • 15.
  Bennich, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärmiljöer, lärstrategier och synen på kompetens i omsorgsarbete2015In: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 17, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omsorgsarbetet är ett komplext arbete och från nationell myndighetsnivå beskrivs att omsorgspersonalen behöver en särskild kompetens (Socialstyrelsen 2002; Ahnlund & Johansson 2006; SOU 2008:126). I en utredning fastslås till exempel att omsorgspersonal bör ha kunskaper inom medicin, pedagogik samt det sociala fältet (Socialstyrelsen 2004). Enligt Socialstyrelsen (2007) är just kompetensförsörjning den viktigaste frågan för att säkra god kvalitet i omsorgen om äldre. Samtidigt betonas att det måste finnas utvecklingsmöjligheter i arbetet för omsorgspersonalen. Frågor om kompetens och lärande diskuteras ofta på en strategisk nivå, men lokala studier där omsorgspersonalens uppfattningar lyfts fram är sällsynta (se t.ex.Törnquist 2004). Det är få studier som kopplar samman organisatoriska förutsättningar för lärande med synen på kompetens bland de anställda. Syftet med denna studie är att a) undersöka hur lärmiljön och strategier för kompetensutveckling ser ut i ett antal verksamheter i äldreomsorgen och b) att analysera om dessa faktorer är relaterade till omsorgspersonalens uppfattningar om kompetens. Jag inleder med att redogöra för några centrala begrepp om kompetens och hur den kan utvecklas genom olika lärprocesser.

 • 16.
  Bennich, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Interactive research: a joint learning process with the unions2016In: Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia / [ed] Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, New York: Routledge, 2016, p. 27-38Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Berglund, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  HELIX Competence Centre – Knowledge for Sustainable Working Life2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe HELIX Competence Centre at Linköping University and its work to contribute to sustainable working life. Research in HELIX Competence Centre is based on an interactive approach between researchers from different disciplines and partner organizations, including industrial organizations, public organizations, labour market organizations, and civil society organizations. The research programme includes four research themes: 1) Sustainable development processes in industrial production systems; 2) Growth and development in small enterprises; 3) Sustainable, innovative, and coordinated health and welfare processes; and 4) Diversity and inclusion in working life. Other activities include seminars and partnership meetings with different topics and a yearly HELIX day. The research and activities led by HELIX Competence Centre constitute an approach to integrate social and economic sustainability, produce scientific knowledge, and add value to practice in the partner organizations.

 • 18.
  Berglund, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harlin, Ulrika
  Swerea IVF AB, Mölndal.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Säfsten, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering.
  Development activities in product introductions – a cross functional approach2011Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Blomgren, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  “Det blir en typ av gemenskap över klyftor och gränser”: En kvalitativ studie om vad det innebär att engagera sig i ideella organisationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan lång tid tillbaka har det ideella arbetet i samhällen världen över tillskrivits stor betydelse. Detta gäller inte minst de humanitära ideella organisationernas arbete som handlar om att motverka utsatthet och utanförskap. Samtidigt som det ideella engagemanget i Sverige tycks vara större än någonsin är detta fortfarande ett relativt outforskat fenomen där studier i stor utsträckning saknas. Det visar sig även finnas en kunskapslucka angående vilka förväntningar  engagerade individer har.

  Med syftet att bidra till ökad kunskap om vad det innebär att arbeta i ideella organisationer intervjuas därför inom denna kvalitativa studie åtta anställda och ideella från en kvinnojour och en stadsmission i södra Sverige. De frågeställningar studien berör handlar om vilka motiv och förväntningar det finns till att individer engagerar sig ideellt samt vilka  uppfattningar individer i ideella organisationer har om vad ideellt arbete innebär i samhället. Tillsammans med sociologiska teorier och begrepp om individens kapital, spegling i samhället, möjlighet till självförverkligande samt plikt- och kanförväntningar visar studien på balansgången mellan egoistiska och altruistiska motiv och förväntningar där den ideellt engagerade individen har en ömsesidig förväntan att ge någonting men också få någonting tillbaka. 

 • 20.
  Bodman, Olivia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Lind, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Att arbeta utifrån målsättning på HVB för ensamkommande ungdomar: En kvalitativ studie utifrån personalens och ledningens perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur ledningen och personalen på två olika HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i Mellansverige, uppfattar samt hanterar den målsättning som kommunen har bestämt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med. 

  Studien har den ontologiska ståndpunkten konstruktionism och ett hermeneutiskt förhållningssätt med stöd av fenomenologi och symbolisk interaktionism. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer med informanter som arbetar på två olika HVB. Resultatet visar att personalen och ledningen har olika uppfattningar angående målsättningen. Ledningen uppfattar målsättningen som det dokument som kommer från kommunen. Personalen har en diffus uppfattning av målsättningen. De uppfattar den som arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan. Målsättningen hanteras genom att ledningen implementerar målsättningens innehåll genom arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan. Personal hanterar målsättningen genom att de gör vad de blivit tillsagda av ledningen. 

 • 21.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Dresden, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Conclusion: The Contested Field of Working and Learning2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 223-232Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology.
  Haake, Ulrika
  Umeå University.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: Working and Learning in Times of Uncertainty2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers , 2015, p. 1-14Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, UlrikaUmeå University, Sweden.Helms Jørgensen, ChristianRoskilde University, Denmark.Toiviainen, HannaUniversity of Helsinki, Finland.Wallo, AndreasLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education2015Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This book analyses the challenges of globalisation and uncertainty impacting on working and learning at individual, organisational and societal levels. Each of the contributions addresses two overall questions: How is working and learning affected by uncertainty and globalisation? And, in what ways do individuals, organisations, political actors and education systems respond to these challenges?

  Part 1 focuses on the micro level of working and learning for understanding the learning processes from an individual point of view by reflecting on learners’ needs and situations at work and in school-work transitions. Part 2 addresses the meso level by discussing sector-specific and organisational approaches to working and learning in times of uncertainty. The chapters represent a broad range of branches including public services (police work), the automotive sector and the health sector (elderly care). Finally, Part 3 addresses the macro level of working and learning by analysing how to govern, structure and organise vocational, professional and adult education at the boundaries of work, education and policy making.

 • 24.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Drabbad1997In: Ett lapptäcke: Filosofiska essäer om hälsa och samhälle / [ed] Sofia Torstensson, Linköpings universitet , 1997Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  George Herbert Mead2014In: Sociologins teoretiker / [ed] Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 91-104Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hälsa för alla?1998In: Viljan att förstå / [ed] John Boman, Linköping: Linköpings universitet , 1998Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Livet med stroke2005In: Sjukdomsvärldar: Om människors erfarenhet av kroppslig ohälsa / [ed] Bengt Richt, Gunilla Tegern, Lund: Studentlitteratur, 2005, 1, p. 305-322Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En stor andel av befolkningen i de västerländska samhällena och en växande andel världen över lever med långvarig kroppslig ohälsa. Den utbredda förekomsten har en djupgående påverkan på sättet att leva, både bland de redan sjuka och bland dem som är friska. Kunskap om den kroppsliga ohälsans personliga, sociala och kulturella dimensioner är därför av grundläggande betydelse för förståelsen av tendenser och processer i samtiden. Boken bygger på berättelser från personer som själva lever med olika former av långvarig och ibland svår kroppslig ohälsa

 • 28.
  Boman, John
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blondin, Magnus
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vägen till anställningsbarhet: Rekryteringsprogrammet i Stockholms stad2009Report (Other academic)
 • 29.
  Boman, John
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bredmar, Margareta
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rörlighet, hälsa och inlåsning i arbetslivet2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här studien skulle kunna handla om tre högst existerande dimensioner av de flesta människors arbetsliv. I den första dimensionen känner sjuka människor sig slängda på sophögen när omplacerings- och rehabiliteringsprocesserna gjort sitt. I den andra dimensionen kämpar enskilda människor med att framställa sig så flexibla och anställningsbara som möjligt. I den tredje dimensionen får medarbetarna ett aktivt stöd av arbetsgivaren för att minska risken för insjuknande. Det är en förhoppning att denna rapport ska bidra till att tydliggöra de risker som finns i den första och andra dimensionen. Rapporten ska också öppna portalen till den tredje dimensionen där arbetsgivare och arbetstagare delar på ansvaret för ett gott nutida och framtida arbetsliv.

  De flesta av oss har arbetet som en viktig beståndsdel i livet. Livet vid sidan av arbetet är också det givetvis betydelsefullt. Nu, en bit in på 2000-talet, lever många i ett gränsland där arbetet inte tar slut bara för att klockan är fem. På liknande sätt lämnas inte det privata livet helt utanför på arbetsplatserna.

  Det moderna livet i dag kan beskrivas som flytande organiserat, där gränserna sällan är skarpa utan snarare flyktiga och suddigt markerade. Många forskare menar att denna flytande organisering är ett resultat av breda samhälleliga processer som globaliserig, individualisering och nationalstatens allt mindre förmåga att styra våra liv utan de storfinansiella aktörernas konkreta inblandning.

  I detta individualiserade arbetsliv ställs alltfler och tyngre krav på att även företagoch organisationer behöver bli mer omställningsbara och flexibla. De offentliga organisationerna riskerar t.ex. att förlora uppdrag och skatteintäkter på ett annat och mer abrupt sätt nu än för kanske 20 år sedan. De privata företagen står även de inför stora utmaningar, speciellt på marknader där alltfler aktörer konkurrerar om både uppdrag och kompetent personal.

  Även om det inte riktigt går att peka ut någon tydlig organisatör av arbetslivet i dag så tränger sig kraven på omställning, flexibilitet och rörlighet in i minsta vrå i kämpande företag och organisationer. Ord som omställningsprocesser, mobilitet, flexibilitet, employer branding och lean-production är nu här på allvar, åtminstone ett tag, innan andra rörelser och trender tar vid.

 • 30.
  Boman, John
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Stefan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län: En pilotstudie2004Report (Other academic)
 • 31.
  Boman, John
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Richt, Bengt
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nordqvist, Cecilia
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ett bättre liv: Ett bidrag till utvärderingen av dagverksamheten vid Cedersborgs Resurscentrum i Norrköping1997Report (Other academic)
 • 32.
  Brandén, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Anknytningens sociologi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en sociologisk förståelse av anknytning mellan vuxna samt att bidra teoretiskt till relationell sociologi och emotionssociologi. Studiens frågeställningar fokuserar på hur människor värderar och reagerar på anknytningsrelaterade interaktioner.

  Arbetet är dels teoretiskt, där anknytningsteori korsbefruktas med sociologisk roll- och handlingsteori, och dels empiriskt, där personer intervjuas om sina nära relationer. Empirin tolkas hermeneutiskt, vilket leder till att teoretiska antaganden ifrågasätts och att teorin revideras och kompletteras. Resultatet relateras slutligen till annan relevant teoribildning.

  En slutsats är att människor bedömer om omsorg kommer att ges på önskat sätt genom att utvärdera varandras förståelse för och vilja att spela sina roller som omsorgsgivare respektive omsorgstagare. Olika människor fokuserar då på olika aspekter, vilket ger dem olika anknytningsstilar och olika sätt att bygga positiva självbilder. Arbetet visar också hur anknytningsrelaterade impulser efter funktionell adaption kan motivera människor till att bland annat inleda och upprätthålla relationer.

 • 33.
  Brandén, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Tolkningen av situationen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Goffmans dramaturgi får en social situation sin definition av att aktörer genom framträdanden presenterar sin förståelse av den. Syftet med detta magisterarbete är att utveckla en teori om hur människor tolkar sådana framträdanden, samt att pröva några av den nya teorins teser empiriskt. Det teoretiska arbetet har en hermeneutisk karaktär, där idéer från symbolisk interaktionism och anknytningsteori tolkas, omtolkas och korsbefruktas. Den empiriska delen är kvantitativ och använder ett frågeformulär.

  Den nya teorin förklarar människors strävan efter en gemensam definition som en minimering av risken att känna förödmjukelse inför självet. Teorin beskriver också ett sökande efter uppmärksamhet och en strävan efter att klara sig själv som två riskminimerande strategier. Vidare är de strategier som människor använder avgörande för hur de tolkar framträdanden. Dessutom finns en koppling mellan människors tolkningar och deras anknytningsstilar. Det sistnämnda undersöks empiriskt, dock utan framgång. Slutsatsen är att frågeformuläret behöver vidareutvecklas.

 • 34.
  Bredmar, Margareta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Georg Simmel2014In: Sociologins teoretiker / [ed] Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Bredmar, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Davidson, Bo
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Leinhard, Hanna
  Linköpings kommun.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 22014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Familjer i socialtjänsten bedrivs av FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete i samarbete med medlemskommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet. Projektet bygger också på ett nära samarbete med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet, som leds av Nordlandsforskning, Bodö. Projekt är organiserat enligt en interaktiv design som syftar till ett nära samspel mellan forskning och praktik. Detta yttrar sig i att projektgruppen, förutom en projektledare och tre forskare, omfattar nio socialsekreterare som gör del av sin tjänst som medforskare i projektet.

  Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projektet syftar också till att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de insatser som ges. Vidare är syftet att kunna bidra till utveckling av det sociala arbetet med barn och familjer i de deltagande kommunerna.

  Projektet startade 2010 pågår till och med 2014 och genomförs i tre faser. Den första fasen omfattade 202 familjer med barn aktuella inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna, och  baserades på intervjuer med föräldrarna samt data som samlats in om familjerna genom deras handläggare på de aktuella socialkontoren. Fokus i intervjuerna var familjernas livssituation och behov, upplevelser av mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges. Projektets andra fas innebar en fördjupad analys av 30 familjer med en sammansatt problematik vilka valdes ut ur gruppen som medverkade i den första fasen. Datainsamlingen genomfördes i form av livsloppsintervjuer med föräldrar och intervjuer med ett mindre urval av barn, intervjuer med socialarbetare samt en avslutande uppföljande telefonintervju med föräldrar. Den tredje fasen, som pågår i skrivande stund, syftar till att på basis av kunskaper från projektet stimulera utvecklingsarbete av kommunernas sociala arbete med familjer. I föreliggande rapport redovisas analyser av livsloppsintervjuerna med föräldrarna samt den uppföljande telefonintervjun i fas 2.

  Syftet i föreliggande rapport är att belysa livssituationen för de familjer som har en sammansatt problematik samt att få en bild av vilka faktorer som har betydelse för familjernas förutsättningar att dra nytta av socialtjänstens arbete. Syftet har brutits ned i fyra frågeställningar: Hur beskriver föräldrarna sin uppväxt och sina livsvillkor? Vilka utmaningar och förutsättningar karaktäriserar familjerna? Hur upplever föräldrarna mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges? Vad kännetecknar de familjer som kan, respektive inte kan, dra nytta av socialtjänstens insatser?

  Den teoretiska ramen i rapporten utgår från socialt kapital, forskning om socialt arbete och dess förutsättningar och vad utsatthet kan innebära i en välfärdsstat i förändring. Utfallet av livsloppsintervjuerna diskuteras avslutningsvis i relation till denna teoretiska ram. I intervjumaterialet utkristalliseras olika mönster kring föräldrarnas berättelser om sina erfarenheter och sin livssituation och hur deras tillvaro har kommit att gestalta sig. Dessa erfarenheter bildar grund för fem kategorier som benämns familjetyper och som presenteras i kapitel 5, nämligen:

  1. Traumatiska händelser i förälderns egen barndom (n = 11)
  2. Traumatiska händelser i vuxen ålder (n = 10)
  3. Tidigare långvarigt missbruk (n = 2)
  4. Problem med barnet i pubertetsåldern (n = 3)
  5. Barnets funktionshinder (n = 4)

  Resultatet visar att familjetyperna 1 – 3 uppvisar vissa gemensamma drag, exempelvis har föräldrarna större problematik kring egen fysisk och psykisk ohälsa, flertalet är ensamstående och har en knaper och ansträngd ekonomi och föräldrarna står idag utanför arbetsmarknaden. Överlag har dessa föräldrar brister i sitt sociala nätverk, och i de fall ett nätverk med släkt och vänner finns, ger det ingen avlastning beträffande barnen.

  I familjetyperna 4 och 5, är livsvillkoren och livssituationen märkbart annorlunda. Föräldrarna är här, som regel, förankrade på arbetsmarknaden med fasta anställningar och de har högre utbildning jämfört med föräldrarna i familjetyp 1 – 3. De har ett fungerande socialt nätverk som också ger avlastning beträffande barnen, vilket ger föräldrarna tid till återhämtning. Dessa föräldrar, vilket särskilt gäller familjetyp 5, har också ekonomiska resurser som ger dem möjligheter att hantera och bekosta familjens behov av aktiviteter och ett eget mer bekvämt boende. Vidare har samma livsloppsintervjuer analyserats med fokus på hur föräldrarna uppfattar socialtjänsten och den hjälp de fått. Utfallet av denna analys redovisas i kapitel 6 och innebär grovt att familjetyperna 1 – 3 har en mera negativ uppfattning om socialtjänsten och den hjälp de får jämfört med familjetyp 4 och 5.

  I den uppföljande intervjun med föräldrarna har frågor om insatser de senaste 2 – 3 åren ingått, och om insatserna hjälpt samt om föräldrarna önskar mer hjälp och i så fall vilken hjälp. Familjetyp 1 – 3 har i högre grad erhållit insatser till föräldrarna samt att barnen placeras i högre grad jämfört med familjetyp 4 och 5. Familjetyp 1 – 3 uppger också att insatserna hjälper i lägre grad jämfört med familjetyp 4 och 5, samt att man även fortsättningsvis önskar mer hjälp både till vuxna och barn jämfört med familjetyperna 4 och 5 som önskar mera hjälp till barnet.

  Slutsatsen är att de mest utsatta familjerna, det vill säga familjerna med de största och mest sammansatta problemen och med de minsta resurserna, är de som upplever sig ha blivit minst hjälpta av socialtjänstens insatser. Avslutningsvis diskuteras möjliga implikationer för socialtjänstens arbete med denna typ av familjer, t.ex. vad gäller att kunna betrakta familjens problem ur ett helhetsperspektiv som även omfattar strukturella faktorer i relation till familjens sociala kapital, att kunna välja och samordna stödinsatser på ett bättre sätt, samt att utveckla socialarbetarens roll och funktion mot att kunna vara ett ombud och en röst för familjen.

 • 36.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kloftsten, Magnus
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation: A study of the art, design and impact issues2011In: Proceedings of 56:th ISCB world conference, 2011, p. 1-11Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe 2020 strategy EU puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. A main driving force are innovation programmes. Our understanding of programme-drivingwill always be tentative but can be improved. Analysis of programmedriving provides an alternative way of tackling the problem. It is an approach that enhances the understanding – contextually, practically and theoretically. Rather than heading for final, concrete and onedimensionaloften quantitative knowledge we should get used to the fact that our understanding always will be fragmentary and imperfect though, on a higher level! Knowledge on innovation programme-driving should improve innovation institutions/practices/ethos in different respects.

 • 37.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Partssamverkan för effektiva produktionssystem och tillväxt2012In: Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet / [ed] Magnusson, Lars & Ottosson, Jan, Stockholm: SNS förlag, 2012, 1, p. 69-89Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer kan spela för innovationspotentialen i svenskt näringsliv framöver. Den svenska modellen  i en vidare tolkning  har uppvisat en stor överlevnadsförmåga, men frågan om innovationer förblir central för dess framtid.

 • 38.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att utvärdera utvecklingsprojekt2013In: Projektvärlden, ISSN 1652-3016, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues2012In: Journal of Strategic Innovation and Sustainability, ISSN 1718-2077, Vol. 8, no 1, p. 36-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Europe–2020 strategy European Union puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. The focus of this paper is to investigate what we know about implementing innovation and entrepreneurship policy programmes. How could they be conducted to enhance growth and innovation in a long-term perspective? We address a particular interest to design and impact issues of such programmes. The empirical part of the research project is based on theoretically derived knowledge and illustrative case studies of management of innovation programmes. Secondary data emanating from research reporting, ex post programme evaluation and interviews of programme managers.

 • 40.
  Bulow, Pia
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Hälsohögskolan i Jönköping .
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandén, Inger
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete2012In: Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter / [ed] Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, p. 7-17Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Delaktighet och kommunikation är centrala ideal inom vård, omsorg och socialt arbete. Men vad innebär delaktighet i praktiken och hur kan teorier om delaktighet och professionella samtal förstås i olika praktiska sammanhang? Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning ger den här boken en djupare inblick i villkor och möjligheter för professionella samtal. I ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation presenteras exempel från nya studier på vad delaktighet innebär inom en rad miljöer: nödsamtal, akut- och specialistsjukvård, äldreomsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och vårdutbildning. Boken passar väl för utbildningar till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. I boken beskrivs även olika metoder för datainsamling och analys av data. Det innebär att boken med fördel kan knytas till metodundervisning och examensarbete på avancerad nivå.

 • 41.
  Bulow, Pia
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Hälsohögskolan i Jönköping .
  Persson Thunqvist, DanielLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Sandén, IngerLinköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Delaktighet och kommunikation är centrala ideal inom vård, omsorg och socialt arbete. Men vad innebär delaktighet i praktiken och hur kan teorier om delaktighet och professionella samtal förstås i olika praktiska sammanhang? Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning ger den här boken en djupare inblick i villkor och möjligheter för professionella samtal. I ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation presenteras exempel från nya studier på vad delaktighet innebär inom en rad miljöer: nödsamtal, akut- och specialistsjukvård, äldreomsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och vårdutbildning. Boken passar väl för utbildningar till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. I boken beskrivs även olika metoder för datainsamling och analys av data. Det innebär att boken med fördel kan knytas till metodundervisning och examensarbete på avancerad nivå.

 • 42.
  Byström, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett lärorikt arbete?: Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation, which is a qualitative study, concerns auxiliary nurses in the health care. The aim of the study has partly been to generate knowledge about the prerequisites for learning and knowledge development in working life and partly to specifically study the work of auxiliary nurses, their working conditions and the prerequisites for learning and development in the workplace.

  The dissertation’s theoretical frame of reference is based on previous research and theories of workplace learning and have been summarised in a model. Four different groups of factors that are significant for learning in and through the work are described. The four groups are: 1) Work and organisation 2) Formal and non-formal learning activities, 3) Social aspects and 4) Individual factors.

  Three different health care units – an emergency care unit, a children’s unit and an operating unit – in a large hospital were included in the study. 17 auxiliary nurses and 5 care unit managers were interviewed.

  The dissertation shows that the work of auxiliary nurses involved in emergency care or the treatment of trauma is varied and unpredictable, which creates good opportunities for learning and development. Further, auxiliary nurses who are involved in core care activities are able to learn on the job. What is crucial here is that these duties are perceived as interesting, meaningful and stimulating. Learning is facilitated for auxiliary nurses who work in a care unit where they are involved in both the work and the work community. Auxiliary nurses who collaborate with other professional groups may find it easier to learn on the job. The delegation of tasks also affects the possibilities to learn. The dissertation also shows that auxiliary nurses can be prevented from learning on the job if the nurse with whom they work (in a nursing pair or team) does not allow them to perform certain tasks. It is also clear that auxiliary nurses who lack interest or stamina are prevented from learning and developing. Auxiliary nurses have limited opportunities to take part in and develop through formal learning activities. Few courses are available for auxiliary nurses, and those offered are seldom dealing with core care work.

 • 43.
  Byström, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 212-234Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Coetzer, Alan
  et al.
  School of Business & Law, Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Characteristics of the Small Business as a Site for Informal Learning2016Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Coetzer, Alan
  et al.
  Edith Cowan University, Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Distinctive Characteristics of Small Businesses as Sites for Informal Learning2017In: Human Resource Development Review, ISSN 1534-4843, E-ISSN 1552-6712, Vol. 16, no 2, p. 111-134Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies have examined workplace factors that influence informal learning in small businesses and in general the studies are not framed by the characteristics of small businesses. To address this weakness in existing literature, we conducted a review of literatures which examine (a) workplace factors that influence informal learning, (b) small-business characteristics, and (c) factors influencing informal learning in small businesses. The several workplace factors that influence learning were categorized as job and relational and organizational characteristics. Each category was examined in relation to characteristics of small businesses. We outline what is known about each category and what we need to learn about them as they relate to informal learning in small businesses. For each category, propositions are generated that should be examined in future research. We also produce a heuristic conceptual framework that can be used to focus and bound future research that tests a different set of propositions.

 • 46.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Landqvist, Håkan
  Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Osvaldsson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Finding out what’s happened: Two procedures for opening emergency calls2012In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 14, no 4, p. 371-397Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines two corpora of telephone calls to the Swedish emergency services SOSAlarm. The focus of analysis is on the procedural consequentiality of the routine opening by theoperator. In the first corpus, the summons are answered by identification of the service via the emergency number. In the second corpus, the protocol has been altered, such that the opening entails the emergency number combined with a standard query concerning the nature of the incident. Through sequential and categorial analysis of the two collections, we highlight the distinct trajectories of action ensuing from the two opening protocols. The stand-alone emergency number opening typically results in callers asking for a specific service. In contrast, opening turns that endwith a direct query about the incident tend to solicit brief descriptions of the trouble. We discuss the benefits of the latter procedure in terms of topical progression and institutional relevance, proposing that the work of emergency assistance agencies worldwide might consider implementing opening routines with a similar design.

 • 47.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Osvaldsson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ‘‘SOS 112 what has occurred?’’: Managing openings in children’s emergency calls2012In: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, Vol. 1, no 4, p. 183-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the initial exchanges in calls to the Swedish emergency services, focusing on callers’ responses to the standardised opening phrase “SOS one one two, what has occurred?”. Comparisons across three age groups – children, teenagers and adults – revealed significant differences in caller behaviour. Whereas teenagers and adults offered reports of the incident, child callers were more prone to request dispatch of specific assistance units. This pattern was only observable when children were accompanied by an adult relative, which leads us to propose that child callers may be operating under prior adult instruction concerning how to request help. The second part of the analysis examines the local organisation of participants' actions, showing how turn-design and sequencing manifest the local concerns of the two parties. The analysis thus combines quantitative and qualitative methods to explore the ways through which the parties jointly produce an early sense of emergency incidents. These results are discussed in terms of children's agency and competence as informants granted to them by emergency operators, and how such competence ascriptions run against commonsense conceptualisations of children as less-than-full-fledged members of society.

 • 48.
  Dahlholm, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Gud fader, hjälten och den heliga andan: En etnografisk studie vid Omris bruk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att skapa förståelse för hur sociala relationer bevaras och förändras över tid där centrum för relationerna utgörs av en gemensam arbetsplats. Studien berör en bruksort i Sverige som har fått det fiktiva namnet Omri. Sociala relationer kopplat till materiella faktorer är ett ämne som uppsatsen berör både inledningsvis och i en avslutande diskussionsdel.Studiens empiriska material är inhämtat genom kvalitativa intervjuer där anställda på Omris bruk har fått berätta sina upplevelser av brukets blomstringstid.Resultatet visar på upplevda klassmotsättningar som utgörs främst av två grupper – arbetarna och tjänstemännen. Analysens fokus är att förklara hur klasskillnaderna en gång i tiden uppkom på Omris bruk och hur de har bevarats med tiden. Avslutningsvis redogör studien för hur en person, genom sina karismatiska egenskaper kunde bryta upp stora delar av traditionella, klassbetingade beteenden och skapa en, som informanterna beskriver det, mer lättsam tillvaro.

 • 49.
  Davidson, Bo
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bredmar, Margareta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten: ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 12012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är den första rapporten inom ramen för FoU–projektet Familjer i socialtjänsten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat från projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedrivs av FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete i samarbete med medlemskommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. En samarbetspartner i projektet är också Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Vidare bygger projektet på ett nära samarbete med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet, som leds av Nordlandsforskning, Bodö. Projekt Familjer i socialtjänsten är organiserat enligt en interaktiv design som syftar till ett nära samspel mellan forskning och praktik. Detta yttrar sig i att projektgruppen, förutom en projektledare, omfattar nio socialsekreterare och två forskare som tillsammans genomför samtliga moment i projektet.

  Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projektet syftar också till att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de insatser som ges. Vidare är syftet att de kunskaper som genereras genom projektet ska kunna bidra till utveckling av det sociala arbetet med barn och familjer.

  I projekts första fas har 202 intervjuer genomförts med föräldrar till barn som är aktuella inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna. Fokus i dessa intervjuer är familjernas livssituation och behov, samt hur målgruppen upplever mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges. I projektets fas 2 genomförs biografiska djupintervjuer med ett urval av de familjer som har den tyngsta belastningen, och den tredje fasen planeras att genomföra metodutveckling och implementering i de deltagande kommunerna på basis av de resultat som kommer fram i de två första faserna.

  Resultaten visar att familjerna skiljer sig från riksgenomsnittet i flera avseenden vad gäller levnadsvillkor. Cirka hälften av föräldrarna saknar anställning och utbildningsnivå är lägre än riksgenomsnittet. Cirka en tredjedel av familjerna har en väldigt låg disponibel inkomst och den största gruppen i urvalet tillhör arbetarklass. Inte fullt hälften av familjerna har på något sätt tidigare varit aktuella inom socialtjänsten och en dryg fjärdedel har egna erfarenheter av socialtjänsten från sin uppväxt. Barnen som är aktuella inom socialtjänsten bor sällan med både mor och far. Vanligast är att man bor med en ensamstående moder.

  Fler än hälften av föräldrarna anser att deras barn är i behov av någon form av hjälp antingen från socialtjänsten eller från andra instanser. Av de 202 barn som ingår i studien har 36 procent någon form av diagnos och ungefär en fjärdedel en neuropsykiatrisk diagnos. Nio av tio föräldrar vars barn har en diagnos anser att barnet behöver hjälp.

  Vid en övergripande beskrivning av barnens funktion utifrån olika livsområdena framkommer överlag en positiv bild för båda könen. På de flesta livsområden fungerar ålderskategorin 0-5 år bättre än barn i övriga åldersgrupper. I de flesta livsområden fungerar barnet sämre med stigande ålder. Barn med diagnos fungerar sämre på alla livsområdena, undantaget materiella tillgångar.

  De vanligast förekommande insatserna är öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen som är riktade främst till barnet och/eller föräldern. Ser man på hushållets sammanlagda inkomst är öppenvårdsinsatser riktade mot barnet och/eller föräldrarna det mest frekventa stödet för de som har det högsta inkomsten medan placering i familjehem är mest förekommande bland de familjer som har de lägsta inkomsterna. Barn med diagnos har mer stödinsatser från socialtjänsten och andra instanser, exempelvis Barn- och Ungdomshabiliteringen.

  De stressfaktorer som föräldrarna upplever är främst att de har större bekymmer för ett eller flera av sina barn, varit arbetslös mer än åtta veckor, varit nedstämd eller deprimerad i över en månad och har haft större konflikter i familjen/släkten de senaste två åren. Vad gäller föräldrarollen framkommer det tydligt att föräldrarna trivs i rollen som förälder, anser sig klara föräldrarollen bra samt har ett bra samarbete med förskolan/skolan och detta gäller föräldrar till både pojkar och flickor. Man kan se ett mönster som innebär att rollen som förälder upplevs svårare ju äldre barnet är. Föräldrar till barn med diagnos och  som tillhör kategorin biståndsärende upplever föräldrarollen som svårare.

  Hälften av intervjupersonerna har själva initierat kontakten med socialtjänsten antingen via en ansökan till socialkontoret eller genom att de själva tagit kontakt med utföraren av insatsen. Knappt hälften av föräldrarna beskriver första mötet med socialtjänsten i positiva ordalag och ungefär 3 av 10 ger en tydligt negativ beskrivning.

  När föräldrarna bedömer socialtjänsten ger de överlag medelhöga omdömen. Påståendet om att det verkar vara viktigt för socialtjänsten att prata med barnen skattas högst. Föräldrarnas uppfattning om socialtjänsten försämras ju längre de varit ett ärende, t.ex. vad gäller om socialtjänsten har förståelse för människors livssituation. Det finns också samband mellan föräldrarnas skattning av socialtjänsten och om de fått hjälp via service respektive bistånd. De föräldrar som fått stöd via service ger ett positivare omdöme än de som har stöd i form av ett biståndsbeslut. Föräldrarna upplever att insatserna hjälper i medelhög grad, och i detta sammanhang finns det inga tydliga samband med bakgrundsvariabler som kön, ålder, diagnos, ärendetyp, aktualiseringsdatum samt inkomst.

  Avslutningsvis har analyser genomförts för att belysa barnens respektive föräldrarnas sammantagna belastning samt om det finns något mönster vad gäller belastning och olika bakgrundsvariabler. Dessa analyser visar att det inte finns något samband mellan barnens och föräldrarnas belastning för undersökningsgruppen i stort. För ett mycket litet antal familjer föreligger mycket hög belastning för både barn och föräldrar samtidigt.

  Det visar sig att barnens och föräldrarnas belastning förklaras av olika faktorer. Barnets belastning ökar om barnet har en diagnos och med barnets ålder, och övriga bakgrundsvariabler samvarierar ej med barnets belastning. Föräldrarnas belastning å andra sidan, ökar ju lägre inkomst familjen har. Övriga bakgrundsvariabler samvarierar ej med förälderns belastning. Vidare uppfattas insatserna hjälpa i lägre grad ju högre grad av belastning barnet har, även om detta samband är svagt. En möjlig tolkning av detta är att socialtjänsten måste kunna hantera såväl barns som föräldrars problem och att dessa inte nödvändigtvis har samma orsaker.

 • 50.
  Dervisic, Senahida
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Wisell, Hanna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Moderskap och barnuppfostran: En studie om moderskap och barnuppfostran ur svenskt och fornjugoslaviskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
123456 1 - 50 of 274
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf