liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Axelsson, Karin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Analysing Business Interaction in a Virtual Organisation: Using Business Action Theory to Study Complex Inter-organisational Contexts2003In: Journal of Electronic Commerce in Organizations, ISSN 1539-2937, E-ISSN 1539-2929, ISSN 1539-2937, Vol. 1, no 3, p. 1-27Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Theory Modelling: Action Focus when Building a Multi-Grounded Theory2004Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Understanding B2B interaction: A model to accentuate inter-organisational systems design issues2002In: The 10th European Conference on Information Systems ECIS2002,2002, 2002, p. 541-550Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Persson, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication2007In: International journal of public information systems, ISSN 1653-4360, Vol. 3, p. 161-181Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Persson, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Information systems mediation in communication between citizens and government agencies: Experiences from communication analysis of forms2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

     

 • 6.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Persson, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 7.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Wedlund, Tommy
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Student Activity in Seminars: Designing Multi-functional Assessment Events2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 8.
  Björn, Johansson
  et al.
  Centre for Applied ICT Copenhagen Business School.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Centralising Hosting of Software Applications - Influence from E-government Services on Sourcing Decisions2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   There are a lot of reasons reported for why organisations start a sourcing decision. This paper discusses this theme based on two questions: Does the need and/or wish to increase e-Government services influence the start of a sourcing decision process aiming at reorganising hosting of software applications and if it does, how does it influence the start of such a decision-making process? The point of departure, besides a literature review, is a sourcing decision-making process in a Swedish municipality. When analysing the sourcing decision, five suggested propositions developed from the factors: control, core competence, capability, cost, and strategy, are used. It is concluded that municipalities in Sweden has to prepare for being more of an e-Government organisation, which means that more of the services the mu-nicipalities- employees has done before citizens will do by themselves. This demands that to be able to offer future e-Government services municipalities need to have control over soft-ware applications. From this study it is suggested that centralisation of hosting can be seen as decentralisation of work tasks from an e-Government perspective.   

 • 9.
  Braf, Ewa
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organisationers kunskapsverksamheter: en kritisk studie av “knowledge management”2000Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers framåtskridande och utveckling. Härmed har kunskapsmanagement (KM) en viktig roll för och i organisationer. Med KM eftersträvas bl a att medvetandegöra medarbetarnas kunskaper i syfte att hantera, utveckla och sprida dem på ett för organisationen fruktbart sätt. Genom en framgångsrik KM finns potential att öka organisationers handlingsförmåga, följaktligen även verksamheters värdeskapande och konkurrenskraft. Icke desto mindre är kunskap en abstrakt och svårhanterlig organisatorisk tillgång. Därtill, trots att det finns en hel del skrivet kring KM, kan det vara svårt för organisationer att förstå hur de praktiskt ska arbeta med detta verksamhetsområde, samt vad det innebär.

  I syfte att öka förståelsen för KM har jag studerat och kritiskt analyserat en del existerande litteratur kring området. Med analysen som utgångspunkt har ett antal forskningsfrågor preciserats. För att överbrygga en del av de oklarheter som identifierats i samband med litteraturgenomgången, samt för att svara på avhandlingens forskningsfrågor, har stöd sökts i andra teorier, bl a kunskapsteori och teori om hur vi kan se på verksamheter. Därtill har hanteringen av och synen på kunskap studerats genom en fallstudie genomförd på ett konsultbolag inom IT-branschen. Utifrån litteraturanalysen, grundning i annan teori, samt avhandlingens empiriska data har jag presenterat min syn på organisationers kunskapsverksamheter (min benämning på kunskapsmanagement).

  Resultatet av avhandlingsarbetet är bl a en utvecklad och preciserad begreppsapparat för organisatorisk kunskapsverksamhet (KM). Detta innefattar bl a en klassificering av begreppet organisatorisk kunskap och dess relation till organisatorisk handling. I avhandlingen klassificeras även ett antal vanliga situationer för kunskapande (lärande), vilka i sin tur relateras till organisationers kärnverksamhet respektive kunskapsverksamhet. Ett av huvudbidragen är en modell över organisatoriskt kunskapsverksamhet. Modellen inkluderar kunskapsverksamhetens centrala förutsättningar, handlingar, resultat, samt dess relation till kärnverksamheten. Genom denna avhandling vill jag bidra med en ökad förståelse för vad kunskapsverksamheter handlar om och vad som behöver beaktas för att utveckla en framgångsrik kunskapsverksamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Braf, Ewa
  et al.
  Jönköping International Business School.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  The Significance of organisational capability - the interplay of knowledge, communication and technology2002In: Proceedings of European Conference on Knowledge Management 2003 (ECKM2003), 24-25 September, Dublin, Ireland, 2002, p. 95-107Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   The paper explores the notion of ‘organisational capability’. We argue that an organisation’s competitiveness does not only depend on knowledge; communication and technology are other important features. Thus, when developing the organisational capability it is not enough to only focus on knowledge and its management. We also need to encompass improvement of communication and artefact functionality. These parts of the capability – knowledge, communication, and technology – should not be handled separately but as mutually dependent, as expansion of one part often affect the other two.

 • 11. Order onlineBuy this publication >>
  Broberg, Hanna
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Verksamhetsanpassade IT-stöd: Designteori och metod2006Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. Ett förslag är att IT-stöd kan bli mer verksamhetsanpassade genom att ha ett lämpligt synsätt på IT och verksamhet samt använda en designteori baserad på synsättet och en metod baserad på designteorin. Begreppen verksamhet och IT-stöd har undersökts och ett förslag på ett synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd består av ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet, ett kontextuellt perspektiv på IT och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan verksamhet och IT. Handlingsbarhet och aktivitetsteori antogs tillsammans utgöra en designteori som täckte in det föreslagna synsättet. En undersökning har gjorts av hur handlingsbarhet skulle kunna vidareutvecklas med aktivitetsteori och användas som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Detta har gjorts genom en konceptuell teoretisk jämförelse mellan teorierna. Undersökningen kan också ses som teoretisk grundning av handlingsbarhet. Kravhanteringsmetoden VIBA (Verksamhets- och Informationsbehovsanalys) är baserad på handlingsbarhet och har undersökts som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. För att pröva aktivitetsteori som kompletterande designteori till handlingsbarhet har det undersökts hur aktivitetsteori skulle kunna användas för att vidareutveckla VIBA till en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Metodutvecklingen har gjorts genom att jämföra VIBA med en metod för arbetsutveckling som är baserad på aktivitetsteori. Detta har genererat ett metodförslag som sedan har prövats praktiskt genom tillämpning i två IT-utvecklingsprojekt. Båda projekten har handlat om utveckling av mobilt IT-stöd för vård och omsorgsverksamhet. Jämförelsen mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori visade på att teorierna delvis hade gemensamma begrepp och delvis hade begrepp som enbart fanns inom respektive teori. Detta visar att aktivitetsteori skulle kunna vidareutveckla handlingsbarhet inom dessa begrepp, både som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd och som sådan. Metodförslaget gick att tillämpa praktiskt. För att styrka dess användbarhet måste dock ytterligare prövning och validering göras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Christiansson, Benneth
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att komponentbasera informationssystem: vad säger teori och praktik?2000Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Att komponentbasera informationssystem kan ses som en av de senare trenderna inom informationssystemutveckling. Det finns flera orsaker till att företag väljer att komponentbasera informationssystem där några är möjligheten till återanvändning, kortare utvecklingstider, och en lägre resursåtgång under utvecklingsarbetet. Den i avhandlingen uppställda huvudfrågan är: Vad innebär det att komponentbasera informationssystem? För att belysa denna fråga har en explorativ studie genomförts, i studien har både teori och praktik behandlats genom bl.a. samarbete med svenskt näringsliv. I studien identifierades fyra kunskapsområden inom ramen för huvudfrågan: 1) mjukvarukomponenter, 2) systemarkitekturer, 3) systemutvecklingsprocess, och 4) återanvändning. Dessa kunskapsområden har sedan behandlats utifrån tillgänglig teori och praktik och därefter analyserats. Några av de resultat som genererats inom ramen för studien berör definitionen av begreppet mjukvarukomponent samt behovet av systemarkitekturer som möjliggörare för komponentbaserade informationssystem samt en uppdelning av systemarkitekturen i informationssystemarkitektur, IT-arkitektur samt komponentarkitektur. Andra resultat är en ny systemutvecklingsprocess för att komponentbasera informationssystem anpassad till de speciella krav som komponentbasering innebär på utvecklingsprocessen. I studien framkom det att återanvändning kan medföra konflikter i organisationen och att återanvändning främst handlar om arbetssätt och organisation framför teknologi. Återanvändning handlar till stor del om kunskapsinkapsling inom ett företag, det är genom denna kunskapsinkapsling som företag kan korta utvecklingstider och sänka utvecklingskostnader.

 • 13. Order onlineBuy this publication >>
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Christiansson, Benneth
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mötet mellan process och komponent: mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verksamhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att använda en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspecificering slås samman. Fyra kunskapsområden har studerats och analyserats för att generera ett ramverk som riktar uppmärksamhet mot relevant innehåll och utformning av en integrerad verksamhetsmodell, 1) verksamhetsprocesser 2) verksamhetsmodellering 3) mjukvarukomponenter och 4) specificering. Avhandlingens empiri representeras av en rekonstruktion av den komponent- och processorienterade anskaffning av ett komplett vårdinformationssystem som genomförts i Landstinget i Värmland. Analyser och respektive kunskapsområde har skett utifrån ansatsen Multi-Grounded Theory vilket innebär en reorigenerering utifrån en växelverkan mellan existerande teorier och empirisk grundning. Några exempel på kunskapsbidrag är ett vidareutvecklat processbegrepp samt en ny livscykelmodell för komponentbaserade informationssystem. Utifrån kunskapsbidragen inom respektive kunskapsområde har integrationssynpunkter identifierats som legat till grund för utveckling av ramverket för en verksamhetsnära kravspecifikation. I avhandlingen dras slutsatsen att genom att integrera arbetet med verksamhetsanalys och kravspecificering skapas bättre förutsättningar för att kravspecifikationer speglar de behov systemen är avsedda att uppfylla och att gapet mellan krav och lösning minskar genom ett bättre underlag för kommunikation mellan kund och systemleverantör. Ramverket pekar på att en verksamhetsnära kravspecifikation utformas i en integrerad processmodell som beskriver verksamhetsprocesser utifrån identifierade generiska processbegrepp samt ett scenario för användning och klassificering av funktionalitet. Kravspecifikationen bör, enligt ramverket, även innehålla en systemöversikt, kommersiella och leverantörsrelaterade krav, design- och arkitektoniska krav samt utförandekrav. Ramverket har prövats och vidareutvecklats utifrån en extern validering i form av en utvärderingsworkshop där ramverkets relevans och användbarhet diskuterats utifrån de erfarenheter och den dokumentation som genererats i Landstinget i Värmland.

  Download full text (pdf)
  Mötet mellan process och komponent – mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem
  Download (pdf)
  Omslag/Cover
 • 14.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Grounded Theory in Use - a Review of Experiences2002In: First European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2002), (Remenyi D, ed). 29-30 April 2002. Reading, UK, 2002Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Illustrating Multi-Grounded Theory2004In: European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM,2004, Reading: Academic Conferences Limited , 2004, p. 115-Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Information Systems Evaluation - adding process descriptions to six evaluation types2004In: European Conference on Information Technology Evaluation ECITE,2004, Reading: Academic Conferences Limited , 2004, p. 81-Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Need for Action Oriented Design and Evaluation of Information Systems2003In: 10th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International '03), 2003Conference paper (Refereed)
 • 18.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Bruno, Vince
  Business and IT RMIT.
  Do you Need General Principles or Concrete Heuristics? - a Model for Categorizing Usability Criteria2008In: OZCHI '08 Proceedings of the 20th Australasian Conference on Computer-Human Interaction: Designing for Habitus and Habitat, New York: ACM , 2008, p. 105-111Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyses the character of usability criteria found in lists, which are used for interface design and evaluation. In order to understand usability criteria and relations between different criteria, a categorization of six usability criteria lists has been performed. The analysis has shown that the formulations of criteria reside on different abstraction levels. The results consist of two knowledge contribution. The first contribution is a hierarchical categorization model. The role of this multilevel abstraction hierarchy is to support practical problem solving processes by enabling and supporting the explicit articulation of criteria for a given context. The second contribution is a categorization of usability criteria. The aim of this categorization is to support the understanding of how different usability criteria relate (e.g. overlap or complement) to each other and highlight possible gaps.       

 • 19.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Actable Information Systems - Quality Ideals Put Into Practice2002In: Eleventh Conference On Information Systems Development (ISD 2002), 12-14 September, Riga, Latvia, 2002, p. 12--1Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Conceptualising Participatory Action Research - Three Different Practices2004In: Electronic Journal of Business Research Methods, E-ISSN 1477-7029, Vol. 2, no 2, p. 47-58Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Document-Driven Systems Development - an Approach Involving Novice Users2002In: 7th Annaul Conference of United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS), (Howell B, Orange G, eds), 10-12 April 2002. Leeds , UK, 2002, p. 9--1Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Handlingsbara IT-system - design och utvärdering2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system lyfter fram vad som görs vid ITanvändning. Perspektivet innebär att handlingar som utförs av människor och ITsystem kommer i fokus. Handlingsbarhet definieras som: -Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext.- I detta perspektiv ses IT-system som instrument för teknikmedierad verksamhetskommunikation. Rapporten förklarar utförligt perspektivet och begreppet handlingsbarhet. Bl.a förklaras skillnader mellan handlingsbarhet och användbarhet samt skillnader mellan handlingsbarhet och avbildningstänkande. Teoretiska grunder i form av socioinstrumentell pragmatism redogörs för. Olika modeller och principer för handlingsbarhet presenteras; bl.a en kommunikativ modell av användargränssnitt och den sk ElemantarInterAktionsLoopen. Tio principer för handlingsbarhet presenteras: tydlig handlingsrepertoar, tillgodosedda kommunikationsbehov, lättnavigerbart, handlingstransparent, tydlig feedback, tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne, personifierat, känd och begriplig verksamhetsvokabulär, intentionellt tydligt samt handlingsstödjande. Handlingsbarhet har operationaliserats i form av metoder för design av IT-system samt utvärdering av IT-system. Olika delar av designmetodik beskrivs: Modellering av processer, modellering av systemanvändning, modellering av IT-system. Utvärdering av IT-system beskrivs genom sex strategier som är uppbyggda utifrån ett antal generiska situationer: Målbaserad utvärdering, målfri utvärdering, kriteriebaserad utvärdering, samt IT-system som sådana vs IT-system i användning.

 • 23.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Six Generic Types of Information Systems Evaluation2003In: 10th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2003), 2003, p. 163-172Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   The aim of this paper is to contribute to the decision of how to perform evaluation depending on the evaluation context. Three general strategies of how to perform evaluation together with two general strategies of what to evaluate are identified. From the three "how-strategies" and the two "what-strategies" we derive a matrix consisting of six generic types of evalua-tion. Each one of the six types are categorised on a ideal typical level.

 • 24.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Understanding the Practices of Action Research2003In: 2nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2003), 2003Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hedström, Karin
  Örebro universitet.
  Pilemalm, Marie-Louise
  Åkerbo Omsorg, Linköpings Kommun.
  Handlingsbart IT-system för kvalitetssäkring och individualisering av äldreomsorg2003Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Action and media in interorganizational interaction: Coordinating the role of IT with business processes2006In: Communications of the ACM, ISSN 0001-0782, E-ISSN 1557-7317, Vol. 49, no 5, p. 53-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interaction between Information technology and business process has initiated the development of Language action perspective (LAP). The general Idea is to get a business model of how people, through conversion, coordinate their work. Action Workflows and DEMO are general business modeling methods based on Language - action perspective (LAP), can be used for modeling coordination within one organization (intraorganizational coordination). Each phase of action workflow loop consists of communicative action workflow loop consists of communicative actions and not only information transfer. The passage of a business transaction continuously changes the business relation between the business parties, interactions create obligations, authorizations, fulfillment's of obligations and business interAction and Transaction (BAT) model helps to direct attention to these issues.

 • 27.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Anchoring scientific abstractions - ontological and linguistic determination following socio-instrumental pragmatism2002In: Proc of European Conference on Research Methods in Business, Reading, 2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper addresses the problems of scientific conceptualisation in order to avoid diffuse abstractedness. It proposes the use of an ontology consisting of the following categories: 1) humans, 2) human inner worlds which consist of 2a) intrasubjective parts and 2b) intersubjective parts (shared knowledge and social institutions), 3) human actions, 4) symbolic objects (signs), 5) artefacts (artificially made material objects) and 6) natural environment. This approach also includes a reflective way of using language. Words and corresponding language games are investigated in order to clarify the scientific concepts.

 • 28.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Beyond Communication Loops - Articulating the Principle of Multi-Responsiveness2005In: the 10th International Working Conference on the Language Action Perspective on Communication Modeling LAP-2005,2005, Linköping: Linköping University , 2005, p. 31-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper examines one of the corner-stones of the language/action (LAP) approaches: communication loop modelling. This kind of modelling is used in approaches like Action Workflow and DEMO and it includes the modelling of two fundamental roles; customer and performer. The paper extends earlier critical analysis of two-role models. It introduces the principle of multi-responsiveness, meaning that one organisational action can be a response to several different communication acts. The difference between a present triggering initiative and trans-situational background initiatives are described. The paper uses a reference case, the pizza shop case, well-known in the LAP community through earlier use in many papers.

 • 29.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Conceptual Determination when Developing a Multi-Grounded Theory - Example: Defining ISD Method2004In: the 3rd European Conference on Research Methods in Business and Management ECRM 2004,2004, Reading: MCIL , 2004Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Conversational analysis as a theoretical foundation for language action approaches?2003In: 8th International Working Conference on the Language Action Perspective (LAP2003), Tilburg, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Communication modelling approaches within the Language Action Perspective (LAP) are based on two important theoretical cornerstones: 1) considering language use as action and 2) organisation of communication in accordance with pre-defined patterns. The basis for the first cornerstone can be found in speech act theory, but the basis for other must be searched for elsewhere. The paper investigates the origin for many LAP approaches, the Conversation-for-action schema of Winograd & Flores. It tries to detect an influence from the sociological approach of conversational analysis. Could conversational analysis be a basis for the study of communicative patterns within LAP? A discussion is pursued concerning differences between and possibilities to combine speech act theory and conversational analysis within LAP. This discussion, which is supported by the use of a simple example of business interaction, concludes with a contestation - in a spirit of conversational analysis - of a too heavy use of pre-defined patterns incommunication modelling.

 • 31.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Meanings of Pragmatism: Ways to conduct information systems research2004In: the 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems ALOIS-2004,2004, Linköping: IDA, LiU , 2004, p. 13-Conference paper (Refereed)
 • 32.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Patterns of Change and Action: A Socio-Pragmatic Perspective on Orgnisational Change2003In: Exploring Patterns in Information Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change / [ed] Sundgren B, Mårtensson P, Mähring M, Nilsson K, Stockholm School of Economics, Stockholm , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Practice Theory vs Practical Theory: Combining Referential and Functional Pragmatism2006In: Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems,2006, Borås: Univ College of Borås , 2006Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Socio-Instrumental Pragmatism: A Theoretical Synthesis for Pragmatic Conceptualisation in Information Systems2005In: the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems ALOIS,2005, Limerick: Limerick University , 2005, p. 148-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A need for pragmatic conceptualisation and theorizing in the information systems field is acknowledged. Instead of -importing- completed action theories from reference disciplines an alternative approach is preferred. In order to arrive at seamless theorizing in IS, a theoretical synthesis of different action aspects is developed well adapted to the IS field. The theoretical roots and some essentials of this adapted theoretical synthesis - socio-instrumental pragmatism - are described in the paper.

 • 35.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  The generics of business interaction - emphasizing dynamic features through the BAT model2004In: the 9th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling LAP 2004,2004, New Jersey: Rutgers University , 2004Conference paper (Refereed)
 • 36.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  The many facets of communication - a socio-pragmatic conceptualisation for information systems studies2005In: The International Workshop on Communication and Coordination in Business Processes,2005, Linköping: Linköping University , 2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Development and usage of information systems (IS) involve communication. There is a need for theories and frameworks on communication for IS research studies. This paper presents a socio-pragmatic framework on communication intended to be used for different kinds of IS research; e.g. for human communication during IS development and for usage of IS. The framework builds upon the principle of communicative multi-functionality and it consists of nine communication functions: Messages should at the same time be trans-situationally compliant, situationally responsive, expressive, referential, accountable, directed, relational, projected and mediational. The theoretical grounds of the framework are briefly described. The paper includes examples of using the framework on some IT-mediated messages.

 • 37.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  The socio-pragmatics of organisational knowledge: An inquiry of managing eldercare knowledge2004In: the First Scandinavian Workshop on e-Government,2004, 2004Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  What does it mean to serve the citizen? - Towards a practical theory on public e-services founded in socio-instrumental pragmatism2006In: International Workshop on E-services in Public Administration,2006, Borås: Univ College of Borås , 2006Conference paper (Refereed)
 • 39.
  Goldkuhl, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Workpractice Theory - What it is and Why we need it2005In: the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems ALOIS,2005, Limerick: Limerick University , 2005, p. 235-240Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is an introduction to the panel -Workpractice Theory as Foundation for IS Research- on the ALOIS*2005 conference. It is also a position statement concerning workpractice theory. It describes the needs for a workpractice theory in information systems research. It describes briefly also the workpractice theory developed by Goldkuhl & Röstlinger. This is an example of a workpractice theory to be used in information systems research.

 • 40.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Braf, Ewa
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Organisational Ability: Constituents and Congruencies2002In: Organisational Ability: Constituents and Congruencies: The graffiti continues, Part 1 / [ed] Elayne Coakes, Dianne Willis, and Steve Clarke, London: Springer, 2002, p. 30-42Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  During recent years there has been an upsurge of interest in knowledge management and organisational learning. But why focus on a subject that, at some level, has been around since the pre-Socratic philosophers? The answer to the question is manifold. One explanation is that knowledge and improvement of knowledge is considered to be crucial for the performance and development of organisations. It is also argued that in our contemporary society knowledge is an important asset in order to reach sustainable competitive advantage (see for example Drucker, 1993; Nonaka and Takeuchi, 1995; Quintas, Lefrere and Jones, 1997; Davenport and Prusak, 1998). One question of concern is what are the implications of seeing knowledge as an organisational asset? When comparing intangible assets, such as knowledge, with tangible assets, such as machines or land, they can hardly be treated as having the same properties. Another question is: how should we relate knowledge to the organisation’s total ability to perform actions and deliver value to its customers? Is knowledge the only constituent of organisational ability or are there other inherent parts? The purpose of this chapter is to investigate these questions and thereby develop the notion of organisational ability In order to do this the chapter begins by looking at some theories around the area of interest.

 • 41.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Multi-grounded theory - adding theoretical grounding to grounded theory2003In: 2nd European Conference on Research Methods in Business (2ECRM), Reading, 2003Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Cronholm, Stefan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Sjöström, Jonas
  User Interfaces as Organisational Action Media2004In: the 7th International Workshop on Organisational Semiotics,2004, Setubal: Instituto Politecnico Setubal , 2004Conference paper (Refereed)
 • 43.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Larsson, Ulf
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  IT-design i verksamhetskontexter - kunskap i handling vid professionella möten2004In: Lärande i arbetsliv och vardag / [ed] Jernström och Säljö, Jönköping: BrainBooks , 2004, 1, p. -280Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lind, Mikael
  University of Borås.
  Continuing the Dialogue: Generic Layers for Business Interaction2002In: The Seventh International Workshop on the Language-Action Perspective on Communication Modeling (LAP 2002), June 12-13 2002, Delft, 2002Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Lind, Mikael
  Developing e-interactions - a framework for business capabilities and exchanges2004In: 12th European Conference on information systems ECIS2004,2004, Turku: ECIS , 2004Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Persson, Anders
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model2006In: First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006 / [ed] Mareike Schoop, Bonn: Gesellschaft für Informatik , 2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The issue of the paper is how to characterize public e-services mediated through the web. One common kind of characterization is made through stage models (e-ladders). Such models are frequently used for pol-icy-planning, evaluation and bench-marking of public e-services. E-ladder models have been criticized and as an alternative the e-diamond model has been formulated, which consists of twelve categories in three polarities (in-formative vs performative; general vs individualized; separate vs coordi-nated). The differences between e-ladder and e-diamond models are de-scribed in the paper. Empirical investigations of some public e-services based on the e-diamond model are pursued. A theoretical analysis of the e-diamond model based on the language-action perspective is performed. This follows the view that public e-services are seen as government – citizen communication. The empirical and theoretical investigations give further support to the e-diamond model.

   

 • 47.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Persson, Anders
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  From e-ladder to e-diamond - re-conceptualising models for public e-services2006In: Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems,2006 / [ed] Jan Ljungberg, Magnus Andersson, Göteborg: Göteborgs universitet , 2006, p. 584-595Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is rapid growth in the development and launching of new public e-services to citizens. In doing this, government agencies base their work on national and international programs for e-government development. Many such programs include a stage model for public e-services. Many such models comprise stages of 1) information, 2) interaction, 3) transaction and 4) interaction. The wide spread use of such stage models (e-ladders) give rise to several questions. Are the categories of a stage model well chosen? Do e-services evolve through such a series of stages? Is there a real advancement between the different stages? Should one always strive for higher stages? Are higher stages inherently better than lower stages? Is a stage model a proper yardstick for evaluation and benchmarking? The paper pursues a critical examination of such stage models (called e-ladder). A conceptual analysis of stage models is performed based on a socio-pragmatic foundation. Empirical examples are given that show weaknesses in the assumptions and conceptualisations of stage models. An alternative model -the e-diamond - is presented consisting of three polarities (informative vs performative; standardized vs individualized; separate vs coordinated).

 • 48.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Context in Focus: Transaction and Infrastructure in Workpractices2006In: Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems,2006, Borås: Univ College of Borås , 2006Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context.
  Praktikbegreppet - en praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling2004Report (Other academic)
 • 50.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  Röstlinger, Annie
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, The Institute of Technology.
  The practices of knowledge - investigating functions and sources2002In: The 3rd European Conference on Knowledge Management (3ECKM), Dublin, 2002Conference paper (Refereed)
12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf