liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2086
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamson, Olivia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Larsson, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Små kliv i rätt riktning: Tillvägagångssätt för att inkludera barnperspektiv och barns perspektiv i kommunal planering2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nutida förutsättningar för samhällsplanering har resulterat i att barns demokratiska och fysiska utrymme i planer är mindre än det som stipuleras i barnkonventionen. Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka utmaningar, brister och möjligheter som finns att inkludera barnfrågor i kommunal planering. Undersökningen utgår från två frågeställningar där detta konkretiseras. Studien är avgränsad till Sverige och den teoretiska utgångspunkten är begreppen ”barnperspektiv”, ”barns perspektiv” och ”barns bästa”. Materialet har samlats in med hjälp av de kvalitativa metoderna dokumentstudie och intervju och empirin har sammanställts genom en tematisk analys i tre delar. Arbetet har resulterat i tre centrala slutsatser kring utmaningar, brister och möjligheter. Genom dessa argumenterar vi för att förhållningssättet till barns kompetens samt strukturella och praktiska förutsättningar är avgörande för en lyckad inkludering av barnfrågor i planering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Achen, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Den bioetiske udfordring: Et retspolitisk studie om forholdet mellem etik, politik og ret i det lovforberedende arbejde vedrørende bio- og genteknologi i Danmark, Norge og Sverige1997Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Biotechnology and genetic engineering raise a number of new ethical problems. Consequently, over the past 15 years, several European countries, including the Nordic countries, have passed new laws in an attempt to deal with the ethical problems posed by biotechnology. These developments raise the question of how to formulate legislation to regulate both the technical and ethical aspects of biotechnology and genetic engineering. Is it indeed possible to formulate a valid ethical framework in a thoroughly secularised society? How has this been coped with politically? And what is the nature of the relationship between ethics, politics and the law, that emerges from this process? The regulation of biotechnology is very often carried out by legal means in modern society. The thesis shows that the distinction between ethics, politics and the law - inherent in the Scandinavian tradition of legal realism - is not sustained in the law preparatory Process in the fields of biotechnology and genetic engineering in Denmark, Norway and Sweden. The analysis reveals that the tendency for ethics, politics and the law to merge is expressed in the new normative reflexivity which characterizes legislation in this area. The thesis defines this process in terms of four elements: a proceduralisation of ethics, a democratisation of ethics; negotiated development of norms, and a moralisation of politics and the law. These new tendencies suggest a need for a new analytical framework. The thesis argues that reflexive law theory and discourse ethics theory can provide a more adequate understanding of the new normative reflexivity inherent in the legislation examined. In a society characterised by moral, social, cultural and political pluralism it is of profound importance to contemplate how legal and political norms are developed. Furthermore, it is highly pertinent to consider how we can conceive these processes in theoretical terms.

 • 3.
  Achen, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nedslag i svensk biopolitik: Gentekniknævnet 1994-20032005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [no]

  Hvad er beipolitk? Hvordan kan den svenske biopolitik beskrives? Hvilken rolle har Gentekniknænet i den svenske biopolitik? Og hvad er egentlig Gentekniknænet for et nævn? Hvorfor oprettede man det? Og hvordan arbejder Gentekniknænet? Det er nogle af de spøsmål som diskuteres i denne bog.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nedslag i svensk biopolitik: Gentekniknævnet 1994-2003
 • 4.
  Agali, Umüd
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Medin, Edvin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Levande stadskärnor, en aktuell utmaning i dagens stadsplanering: En fallstudie om Linköpings arbete för en levande stadskärna2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utreda hur Linköpings kommun och andra aktörer arbetar för en levande och attraktiv stadskärna i Linköping. Samt identifiera positiva och negativa aspekter med Linköpings stadskärnan. Studien har utgått ifrån ett teoretiskt ramverk baserat på Jacobs (1986), Gehls (2010) och Specks (2013) stadsplaneringsideal och deras syn på stadsplanering. För att besvara frågeställningar har en kvalitativ studie utförts, detta genom intervjuer med viktiga aktörer samt dokumentanalys av Linköping kommuns olika programdokument. Resultaten i studien visar på hur kommunen och olika aktörer arbetar för en levande stadskärna samt vilka strategier och åtgärder som används. Slutsatsen är att det finns en god fysisk utformning för en levande stadskärna, men att bilen fortfarande tar stor plats i stadskärnan. Det finns goda strategier i form av samverkan och temporär urbanism, men utrymme för förbättringar finns. Studien bidrar till att öka kunskap om strategier och åtgärder för att skapa en levande stadskärna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlgren, Jennifer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Hägerlund, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Risk- och sårbarhetsanalyser - Samverkan när den är som bäst: En kvalitativ studie om samverkan i Blekinge län2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med en ökad utmaning i samhället med att hantera risker och dess konsekvenser sätts en allt större press på samhällets förmåga att agera vid oönskade händelser. Studien omfattar Blekinge län och har som syfte att analysera hur flernivåstyrning påverkar arbetet med risk och sårbarhet. Syftet besvaras av två frågeställningar som behandlar samverkan och utmaningar mellan administrativa nivåer. Studien baseras på en abduktiv ansats där teorin väljs utifrån empirin. Teorin i studiens sammanhang är flernivåstyrning vars ändamål är att analysera studiens tidigare forskning och resultat. Studiens resultat utgörs av en dokumentanalys av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt en intervjustudie med tjänstemän som visar på att samverkan mellan administrativa nivåer fungerar. Däremot finns det utmaningar med ansvarsfördelningen som är en konsekvens av en bristande kommunikation i ett hierarkiskt beroende system. Utmaningarna påverkar hur arbetet aggregeras upp i de administrativa nivåerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aiff, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Axelsson, Eric
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Att återskapa natur: En fallstudie om sambandet mellan natur och kultur i naturvårdsprojekt2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människans påverkan på naturen har skapat stora problem som hotar allt liv på jorden. Den häruppsatsen tar avstamp i naturvårdsmetoden rewilding som i grunden går ut på att återskapanågonting som en gång har varit. Vi vill med den här uppsatsen uppmärksamma människansplats i naturen och på så sätt ge rewilding en bredare definition. En intervju med projektledarenför naturvårdsprojektet LIFE - Bridging the Gap (BTG) har genomförts samt en medieanalys påprojektets informationsfilmer. Det insamlade materialet har sammanställts för att sedan utföraen diskursanalys av hur naturvärden framställs i projektet och hur samband mellan natur ochkultur kan synliggöras. Resultatet visar på att rewilding framställs som frånkopplat människan,men definitionen enligt tidigare forskning går ändå att applicera på projektet. Eklandskapetframställs med kulturella värden. Vi fann att återskapande av natur även innebär återskapandeav kultur. Vilket lett fram till slutsatsen att rewilding också innebär återskapande av kultur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alberti, Sam
  et al.
  National Museums Scotland.
  Bell, Will
  Sellafield Ltd.
  Bud, Robert
  Science Museum London.
  Carpenter, Ele
  Goldsmiths, University of London.
  Carpenter, Oliver
  Science Museum London.
  Cocroft, Wayne
  Historic England.
  Dittman, Frank
  Deutsches Museum.
  Greatorex, Philip
  Sellafield Ltd.
  Gunn, James
  Dounreay Site Restoration Ltd.
  Harrison, Rodney
  University College London.
  Hogg, Jonathan
  University of Liverpool.
  Sandra, Kemp
  Lancaster University.
  Molyneux-Hodgson, Susan
  Exeter University.
  Rindzevičiūtė, Eglė
  Kingston University London.
  Ross, Linda
  University of the Highlands and Islands.
  Storm, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Verma, Aditi
  Nuclear Energy Agency (NEA), OECD.
  Nuclear Cultural Heritage: Position Statement Thurso, 12 September 20192019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alm, Emil
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Dahlgren, Amina
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Ansvarsroller och utmaningar inom klimatanpassningsarbetet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I arbetet med klimatanpassning ingår många olika aktörer som alla ska samverka, vilket inte alltid är så lätt. Syftet med uppsatsen är således att studera hur centrala aktörer inom klimatanpassningsarbetet ser på både sin egen och varandras ansvarsroller samt vilka problem de anser vara mest utmanande. Detta i syfte att ta reda på om det finns otydligheter i ansvarsfördelningen och vilka utmaningar som de olika aktörerna tycker är viktigast att lösa. Empiriinsamlingen i uppsatsen har bestått av kvalitativt intervjuande av personer som har en roll inom de olika centrala aktörernas verksamhet, vilket har mynnat ut i ett resultat där aktörerna beskriver ansvarsfrågan som komplex. De pekar även ut tre problemområden inom klimatanpassningsarbetet som extra utmanande; den ekonomiska aspekten, kunskapsmässiga faktorer samt otydligheter i lagstiftning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ansvarsroller och utmaningar inom klimatanpassningsarbetet
 • 9.
  Alm, Håkan
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  External relations in the product development process: a study of biotechnology firms in Sweden2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to investigate how and why firms use external relations and collaboration in the innovation process. These issues are discussed at both industry and firm levels. Both transaction cost economics and evolutionary/competence-based theories of the firm have been used and combined in order to understand and explain how and why external relations and collaboration are related to product development processes. These issues are rooted in the broader question concerning what determines the boundaries of firms. The empirical case material focuses on biotechnology-related human health care in Sweden.

  The empirical part of this study starts with a mapping of Swedish-based biotechnology firms involved in R&D. A database (BioSweden) was built in order to identify these firms' patterns of external relations. These patterns and fmdings are then related to a theoretical discussion about whether different types of firms develop different paths and patterns of external relations depending on differences in characteristics in technology and markets.

  These issues have also been investigated at the firm level, using a multiple-case study of 15 biotechnology firms. In this part the firms' origin and development over time are studied in order to shed more light onto how and why product development processes are related to in-house R&D and different types of external relations.

  The findings indicate that choices about governance modes related to product development are influenced by internal capabilities, resources, and competencies as well as technological and markets characteristics. It has also been shown that such choices are strongly influenced by firms' capabilities to interact with other organizations.

 • 10.
  Alm, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nationell kraft och lokal motkraft: En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Lokaliseringskonflikter vid planering och genomförande av stora tekniska system blir allt vanligare inslag i vårt samhälle. SwePol Link är en likströmslänk som transporterar el mellan Sverige och Polen sedan år 2000. I avhandlingen studeras SwePol Links konfliktfyllda beslutsprocess (1996-2000) och studiens syfte är att tydliggöra de sammanhang där olika aktörers synsätt stått i konflikt med varandra genom att visa hur aktörer agerat och argumenterat för att påverka processen till sin egen fördel. Sedan utvecklas studien genom ett diskursanalytiskt perspektiv till analyser av den mångfald av argument, idéer och föreställningar som i olika sammanhang av processen bildar mönster och utsagor. Målsättningen är här att identifiera och kategorisera de mönster och utsagor som uppdagas i koncessionspraktiken, domstolspraktiken och i den debatt som förekommer i Blekinge Läns Tidning. Dessutom jämförs diskursens olika uttryck i ovan nämnda sammanhang både vad det gäller de mönster av argument som uttrycks, vilka mönster som är centrala respektive perifera samt vilka former som olika aktörer använder sig av för att uttrycka sina argument. Studien visar hur aktörer agerat för att påverka processen till sin egen fördel genom enrolleringar av resurser av olika slag. Det visar sig exempelvis att vetenskapliga och juridiska enrolleringar är viktiga för både förespråkare och kritiker under processens gång. Dessutom visar studien hur konflikten efter hand fördjupas då aktörernas misstro mot varandra eskalerar, detta tar sig bland annat uttryck i misstänkliggöranden och ifrågasättanden mellan förespråkare och kritiker. Blekinge Läns Tidning var en viktig aktör i processen och studien visar hur tidningen verkade förstärkande i den konflikt som utvecklades mellan lokala önskemål och nationella krav. Studien visar även att det förekommer ett antal stridigheter kring betydelser under processens gång. En sådan tvist utspelade sig kring vad ett hållbart energisystem innebar, där ett centralt systembyggarmönster mötte ett perifert systemkritikermönster och båda utsagorna var uppbyggda med miljöargument. Ett resultat av jämförelsen mellan de olika praktikerna är att diskursens uttryck varierar och att exempelvis mönster som lyfter fram platsen som helhet blev perifera i de mera formella beslutspraktikerna (såsom koncessionspraktiken och domstolspraktiken) medan detta mönster fick ta plats i bland annat tidningspraktiken.

 • 11.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Att våga försöka är en bra början!2007Ingår i: Att forska på tvären- Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem / [ed] Jenny Palm, Magnus Karlsson, Linköping: Program Energisystem , 2007, s. 25-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Beroende, tillit och entreprenörer i nätverksbygganden - regionala krishanteringsråd i Kalmar och Östergötlands län2007Ingår i: XVI Nordiska kommunforskarkonferensen,2007, 2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    

 • 13.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ramsell, Elina
  Länsstyrelsen i Östergötland, Sweden.
  Johansson, Joakim
  Mälardalens Högskola, Sweden.
  Länsstyrelsens samordningsansvar i krisberedskapssystemet - hur och med vem sker samverkan: En fallstudie av Länsstyrelsen i Östergötlands regionala krishanteringsråd och Riskbild Östergötland2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Alsterskär, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Citizen involvement in urban and regional planning processes: Mapping the current situation and assessing future opportunities for Swedish municipalities2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Historically, citizen dialogue primarily took place through face-to-face meetings with a limited representation of the target group. However, societal changes have sparked interest in exploring alternative forms of citizen involvement. This study highlights the presence of barriers to inclusion and transparency in citizen engagement and identifies challenges in ensuring social sustainability within Swedish municipalities' efforts to engage citizens, particularly in the context of detailed planning processes. Overcoming these challenges is crucial for improving the relationship and collaboration among politicians, civil servants, and citizens.  

  The aim of this study is to investigate how Swedish municipalities can enhance citizen involvement in planning processes, with the goal of reducing appeals, minimizing time consumption, and fostering transparency and understanding. To achieve this aim, the study employed semi-structured interviews, with case selection guided by the growing political pressure on Swedish municipalities to enhance citizen involvement. The study's theoretical framework is built upon an extensive literature review, while empirical evidence is derived from 16 interviews. Through qualitative analysis and discussion, the study explores how local authorities can develop their practices regarding citizen involvement. 

  The study sheds light on the current practices and working methods employed by the interviewed local authorities, revealing the need to address existing barriers, such as digital exclusion, communication gaps, and empowerment issues. Previous research emphasizes the necessity for innovative and revised approaches to citizen involvement. Increasing the participation of citizens is crucial for ensuring representative democracy and leveraging digitalization can be a means to enhance involvement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Alvesson, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Konsensus, kontroll, kritik: Paradigm i forskning om förhållandet mellan teknologi, organisation och arbete1983Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Linköpings universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkan mellan teknik- och samhällsvetenskap : slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 17.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Linköpings universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: kunskapsutveckling genom samverkan mellan teknik- och samhällsvetenskap : slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 18.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Linköpings universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap : slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 19.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap : slutrapport 2016, Huvudrapport2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 20.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 21.
  Alzén, Annika
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-19851996Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.

  The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. In the 1970s, however, several factors can be distinguished which changed this situation. These factors included a new post-industrial era, the radicalisation of the cultural and political climate, extensive demolition in the heart of the Swedish cities, the influence of industrial archeology in England and a growing interest on the part of the antiquarian profession. In the long term, this meant that the discourse about cultural heritage changed so that industry could be included as a part of it.

  In Norrköping the old textile industries in the middle of the city were transformed from an outdated factory area to an attractive industrial landscape during the 1970s and 1980s. Some of the reasons, analysed in the dissertation, can be summarised as follows. First, the industrial area was "discovered" by pioneers who had been influenced by the industrial movement in England. Second, the industrial area had architecturally valuable buildings so that it could be regarded as an area worth preserving even according to traditional selection criteria. Third, the opening of the Museum of Work in the area influenced the survival of the industrial landscape. Through the Museum of Work, the expanding social movement "gräv där du står-rörelsen" ("the digging movement") also exerted an indirect influence on the process. Hence, it was a combination of different factors which resulted in the preservation of the industrial landscape in Norrköping.

 • 22.
  Anaby, Dana
  et al.
  School of Physical and Occupational Therapy, McGill University, Montreal, Canada.
  Vrotsou, Katerina
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Kroksmark, Ulla
  Sahlgrenska Academy, Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Göteburg, Sweden.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Changes in participation patterns of youth with physical disabilities following the Pathways and Resources for Engagement and Participation intervention: A time-geography approach2020Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 27, nr 5, s. 364-372Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The PREP (Pathways and Resources for Engagement and Participation), an innovative 12-week occupational therapy intervention that focuses on changing the environment, was found effective in improving the participation of youth in specific chosen community-based activities.

  Objective: To complement existing evidence, this study explored changes in overall participation patterns of youth with physical disabilities following the PREP intervention.

  Methods: Guided by time-geography approach, 13 youth aged 12–17 completed a 24-hr diary using the Aday app during one typical weekday and another day during the weekend, pre- and post-intervention. Data of 50 diaries were plotted and analyzed using the VISUALTimePAcTS program.

  Results: Following the PREP, youth were engaged in less digital media and more in study-related activities. Number of occurrences and time spent doing activities with friends were greater post-intervention, whereas time spent doing activities at home was quite similar, particularly during the weekdays. During the weekends, however, youth spent slightly less time at home.

  Conclusions and significance: Findings provide preliminary support for the effectiveness of the PREP, extending beyond the accomplishment of specific targeted activities towards a change in the overall daily patterns of youth. Such knowledge can redirect occupational therapists’ attention to environment-focused interventions involving real-life experiences.

 • 23.
  Andersson, Charlotte
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Learning From Practice: Exploring the Relationship Between Land Subsidence, Climate Change and Flood Risk in Swedish Municipal Level Strategic Planning2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Land subsidence is in international academic literature recognised as a significant problem for urban environments. The phenomenon can cause severe damage to infrastructure and buildings resulting in expensive repairs or permanent damage to the ground’s conditions and services. In more recent literature, academics have started to connect an increase in land subsidence occurrences to climate change. Performed as a qualitative case study, this thesis research how the relationship between land subsidence and climate change can be understood by exploring Gothenburg municipality’s strategic planning strategies for climate adaptation for flood risk. The research utilizes the qualitative methods of document analyses and semi-structured interviews. The thesis’ results show the relationship between land subsidence and climate change can be understood as a wicked problem in the sense it is hard to define and require multi-level governance to be managed. Benefits for urban planning are identified as increased knowledge on the relationship would bring more comprehensive management of land subsidence on a larger scale as well as enable faster responses in case of risk of climate change-induced land subsidence occurring, threatening the urban environment. Final suggestions are made to further research what information on land subsidence is relevant to include and in which document to enable more strategic management of the topic. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Frid Eriksson, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Att motverka översvämningsrisk: En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. Syftet menar också att jämföra beskrivningen av hur arbetet bedrivs i praktiken med teori och tidigare forskning. Frågeställningarna som ska besvara syftet är om hur Halmstad kommun beskriver dess arbete och vad det finns för förklaring till detta samt hur detta kan tolkas och förklaras utifrån forskningsteoretiska begrepp ‘evidens’ och ‘urban resiliens’.  

  Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie genom en intervju med kommunal tjänsteperson och innehållsanalys av styrdokument relevanta för kommunens klimatanpassningsarbete. Det teoretiska ramverket består av begreppen ‘resiliens’ och ‘evidens’ som förklaras med en sammankopplad figur. Studiens resultat visar att klimatanpassningsarbetet är komplext då flera aspekter måste avvägas men Halmstad kommun är välutvecklade inom frågan främst då de är en resursrik kommun. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Artificial Earth: On the Genealogy of Planetary Technicity2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As technology transforms the conditions by which we come understand and interact with the world around us, it is relevant to ask questions about the historicalontological aspects of these patterns of change. The widespread adoption of the term “Anthropocene” during the last twenty years indicates the wide acceptance of the view that human activities have become such a powerful driving force for global environmental change that our destructive legacy will be recorded in geological history. Man, it is argued, has come to alter his terrestrial environment on such a global scale that the ontological difference between natural and technological patterns of change has lost its salience. Addressing our contemporary environmental problems, then, requires knowledge of how physical processes in the natural world operate. But it also necessitates a critical self-consciousness that pertains to the understanding of “the natural” vis-à-vis “the artificial” that underlies this kind of knowledge production. The latter forms the basis of this thesis, which treats the disclosure of technology as a “global” or “planetary” phenomenon – what, herein, is called “planetary technicity” – in earth system science and within the prevailing Anthropocene discourse, and argues that this disclosure gives rise to a research problem that necessitates the present study: insofar as natural and technological patterns of change are made ontologically equivalent, we are faced with a situation wherein technology is increasingly portrayed as beyond human control – just like the products of nature, artifice is depicted as self-organizing. Proceeding from an intellectual-historical point of departure, and within the framework of modern earth science, the methodological ambition of the thesis is to investigate the so-called “genealogical” provenance behind this particular disclosure of technology, with the intention of exposing its historical conditions. The thesis seeks to accomplish this by answering three main questions: how did the question of the nature of technology intersect with epistemological and methodological concerns in earth science; how were such concerns treated or resolved; and last but not least, what is the intellectualhistorical provenance of planetary technicity? In view of the genealogical examination, the thesis concludes that planetary technicity is a product of a certain intellectual-historical tradition in modern earth science that opposed itself toward mechanistic philosophy by taking up a holistic approach in order to study the earth, which meant that technology ontologically came to be attributed organic rather than mechanical features. In addition, the thesis highlights the historical coincidence – as opposed to the necessity – of this particular understanding of technology.

  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 26.
  Andersson, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  Ecologies of Integrated Modeling: Configuring Policy-Relevance in Swedish Climate Governance2023Ingår i: Frontiers in Climate, E-ISSN 2624-9553, Vol. 5, artikel-id 1159860Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Due to the long timescales and deep uncertainties involved, comprehensive model-building has played a pivotal role in creating shared expectations about future trajectories for addressing climate change processes, mobilizing a network of knowledge-based experts who assist in defining common problems, identifying policy solutions, and assessing the policy outcomes. At the intersection between climate change science and climate governance, where wholly empirical methods are infeasible, numerical simulations have become the central practice for evaluating truth claims, and the key medium for the transport and translation of data, methods, and guiding principles among the actors involved. What makes integrated assessment unique as a comprehensive modeling-effort is that it is explicitly policy-oriented, justified by its policy-relevance. Although recognized by the Intergovernmental Panel on Climate Change as invaluable to their review assessments, the role of integrated modeling in implementations of the Paris Agreement, such as in impact assessments of climate legislation on the national level, is far less known. Taking as its starting-point the boundary-work carried out in public administration, this paper examines how foresight knowledge produced with the help of model-based scenario analysis has been made relevant in Swedish climate policymaking, focusing on the processes by which key indicators for political action become institutionalized through the choice and use of model parameters. It concludes by arguing for an expanded understanding of policy-relevance, beyond institutional approaches and toward a process-based point of view, treating relevance as something in-the-making.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Filip
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Ferlander Engström, Adrian
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Kollektivtrafik i rullning: En fallstuide om utveckling av den framtida kollektivtrafiken och möjligheterna för bus rapid transit i Skellefteå tätort2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skellefteå befinner sig i en expansiv stadsutvecklingsfas vilket ställer högre krav på trafiksystemet. Studien syftar därmed till att undersöka den lokala planeringen av kollektivtrafik och hur den relaterar till ett Bus rapid transit (BRT)-system. Transit oritented development (TOD) som innebär en samplanering av kollektivtrafik och bebyggelse, utgör arbetets teoretiska ram och är nära kopplat till BRT. Metoden utförs genom semi-strukturerade intervjuer och dokumentanalys av policydokument från Skellefteå kommun. Studien visar att trafiknätet i centrala tätorten har en dålig framkomlighet, vilket kommunen vill åtgärda genom att bland annat utveckla sin kollektivtrafik med fördel framför bilen. I denna utveckling finns det aspekter som är lika ett BRT-system men även vissa delar som avviker från det. Det går även att urskilja tecken på TOD i den lokala planeringen, något som också underlättar en BRT-implementering. Det finns därmed tendenser och ansatser för en BRT-utveckling, men där andra likande alternativ övervägs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Gunnel
  et al.
  FoU Sodertorn, Sweden.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bulow, Per
  Jonkoping Univ, Sweden.
  Denhov, Anne
  Stockholm Univ, Sweden.
  Vrotsou, Katerina
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Stefansson, Claes-Goran
  Stockholm Univ, Sweden.
  Topor, Alain
  Stockholm Univ, Sweden.
  A longitudinal study of men and women diagnosed with psychosis: trajectories revealing interventions in a time-geographic framework2022Ingår i: GeoJournal, ISSN 0343-2521, E-ISSN 1572-9893, Vol. 87, nr 4, s. 2423-2440Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The living conditions for persons with severe mental illness have undergone substantial change in Sweden as well as in the rest of the Western world due to the downsizing of inpatient care and the development of community-based interventions. However, there is a lack of knowledge concerning the "trajectories of interventions" in this new, fragmented, institutional landscape. The aim of the study was to explore types of interventions and when they occur in a 10-year follow-up of 437 women and men diagnosed with psychosis for the first time. Based on registers and using a timegeographic visualization method, the results showed a great diversity of trajectories and differences between sexes. The aggregate picture revealed that over the 10-year period there were considerable periods with no interventions for both men and women. Furthermore, institutional interventions more commonly occurred among women but appeared for longer periods among men. Community-based interventions declined among women and increased among men during the period.

 • 29.
  Andersson, Gunnel
  et al.
  FoU Sodertorn, Sweden.
  Vrotsou, Katerina
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Denhov, Anne
  Stockholm Univ, Sweden.
  Topor, Alain
  Stockholm Univ, Sweden; Univ Agder, Norway.
  Bulow, Per
  Jonkoping Univ, Sweden; Forens Psychiat Reg Clin, Sweden.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A diversity of patterns: 10-year trajectories of men and women diagnosed with psychosis for the first time. A time-geographic approach2020Ingår i: Moravian Geographical Reports, ISSN 1210-8812, E-ISSN 2199-6202, Vol. 28, nr 4, s. 283-298Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People with severe mental illness face a different interventional landscape compared to some decades ago, when mental hospitals were dominant, in Sweden as well as in the rest of the Western world. The aim of the research reported in this article was to follow men and women diagnosed with psychosis for the first time over a 10-year period, and to explore what interventions they experienced. The interventions, here defined as "spheres", were either community-based or institutional. A third sphere represents no interventions. Based on data from registers and using a time-geographic approach, the individuals were visualised as 10-year trajectories where their transitions between the different spheres were highlighted. The results show a great diversity of trajectories. Two main categories were detected: two-spheres (community-based and no interventions) and three-spheres (adding institutional interventions). One third of the population experienced only community-based interventions, with a higher proportion of men than women. Consequently, more women had institutional experience. Two sub-categories reveal trajectories not being in the interventional sphere in a stepwise manner before the 10th year, and long-term trajectories with interventions in the 10th year. The most common pattern was long-term trajectories, embracing about half of the population, while one-fifth left the institutional sphere before the 5th year.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Ida
  et al.
  School of Humanities, Education & Social Sciences (HumUS), Örebro University, Sweden.
  Grundel, Ida
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. CRS, Karlstad University, Sweden.
  Regional policy mobilities: Shaping and reshaping bioeconomy policies in Värmland and Västerbotten, Sweden2021Ingår i: Geoforum, ISSN 0016-7185, E-ISSN 1872-9398, Vol. 121, s. 142-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Interest has grown over recent years in policy programs targeting a green, bio-based economy. In the European Union, the European Commission promotes the development of bioeconomy policy and encourages the use of biomass and waste for industrial purposes. Alongside these technical dimensions, European bioeconomy policy also promotes knowledge sharing, learning from others, and so-called ‘best practice’. Consequently, many European places and policymakers that have committed to developing a bio-based economy are now sharing their positive policy experiences. However, sharing ‘best practice’ for green economy policy programs has sometimes been described as producing oversimplified views of complex climate issues. Despite such criticisms, policymakers continue to search for and share bioeconomy policy ‘best practice’. This paper explores the development of bioeconomy policy with a focus on shareability and dissemination of ‘best practice’ in two Swedish regions, Värmland and Västerbotten. Herein, we adopt the conceptual underpinnings of urban policy mobilities to explain green policymaking, and more specifically bioeconomy policy development on a regional scale. So far, policy mobilities research has had a primarily urban focus, whereas this paper provides valuable insights into how these processes take place within regional and more peripheral settings. Thus, we seek to understand the role of ‘best practice’ in the development of regional bioeconomy policies and which elements of these policies are promoted as transferable elsewhere.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ellegrd, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Time squeezed teachers?: Structural patterns in the time use of teachers’ in folk high schools2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The teacher profession has certain conditions when it comes to time use. On the one hand, teaching is normally scheduled during the day and week. Increasingly, at least in the Swedish context, also other duties are scheduled, like staff meetings and planning with colleagues. On the other hand, there is still a high degree of freedom when it comes to teachers’ use – in time and space – of the rest of the working hours. What is folk high school teachers’ everyday life like in a week perspective?

  In this paper we analyse and visualize the activity rhythm of teachers in non-formal adult education in the Swedish folk high school. The analysis is based on 658 time diaries, from 94 folk high school teachers who filled in seven time diaries each, during a full week Monday-Sunday.

  We use the data for an analysis based on basic time-geographic concepts (activities, projects and constraints) and methods (visualizations). E.g., the work rhythm of the week, the day-to-day sequential flow of activities including the weekend, can be identified on an individual level for these folk high school teachers, and the interweaving of work and private activities can be revealed in a week perspective.

  The results show structural patterns in the interweaving of teaching, planning, and administrative work-activities, and of work and private life. The influence of the schedule will also be identified in relation to time for breaks and recovery during the day.

 • 32.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Everyday life of teachers in compulsory schools and folk high schools2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The teacher profession has certain conditions when it comes to time use. On the one hand, teaching is normally strictly scheduled during the day and week. Increasingly, at least in the Swedish context, also other duties are scheduled, like formal meetings and planning with colleagues. On the other hand, there is still a high degree of freedom when it comes to teachers’ use – in time and space – of the rest of the working hours. What is teachers’ everyday life like in a week perspective?

  In this paper we analyse and visualize the activity rhythm of teachers in compulsory school and non-formal adult education in the folk high school. The analysis is based on two data sets with similarities and differences. 3626 compulsory-school teachers filled in a one-day time diary each, on one of the weekdays Monday–Friday. 94 folk high school teachers filled in seven time diaries each, during a week Monday-Sunday. As data on compulsory-school teachers’ weekends are lacking, the focus will be activity patterns during weekdays, Monday–Friday.

  We use the data for an analysis based on basic time-geographic concepts (activities, projects and constraints) and methods (visualizations). We also discuss weaknesses and strengths of the whole week data collection and the one-day diaries, and the consequences of these different approaches for the analysis. E.g., the work rhythm of the week, in this paper focussing on the weekdays, can be identified on an individual level for the folk high school teachers, and the interweaving of work and private activities can be revealed in a week perspective. For the compulsory-school teachers, the data based on one-day diaries from different individuals mean that the rhythm of the week can be identified at aggregated level and day by day only, while the important day-to-day sequential flow of activities is lost.

  The results will show similarities and differences between teachers work in compulsory school and folk high school when it comes to the interweaving of teaching, planning, and administrative work-activities, and of work and private life. The influence of the schedule will also be identified in relation to time for breaks and recovery during the day.

 • 33.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lärare i tidens grepp?: Aktivitetsmönster som strukturerar folkhögskollärares arbetsvecka2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta paper innehåller en preliminär tidsgeografisk analys av 94 folkhögskollärares sätt att använda sin tid under en hel vecka om sju dagar. Analysen bygger på tidsdagboksmaterial, och visualiserar veckans struktur när det gäller olika typer av arbetsrelaterade aktiviteter bland dessa 94 lärare.

 • 34.
  Andersson, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Deregulation and Internet: New challenges to postal services in Sweden2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The postal system is an old communication technology, now subject to internal competition from potential entrants and external from technological substitutes. This is a study of how the postal industry in Sweden responds to the dual challenge from deregulation and the Internet.

  The liberalisation process lasted throughout the 1990's. The role of actors for change is found to be crucial. The Post Office and the world's first new entrant on the postal market, City Mail, were the entrepreneurs working for change in the institutional framework. In the background were changing conditions in terms of increasing demand for postal services and a shift towards mass letters, technological improvements that made pre-sorting in computers possible and an ambiguous construction of the legal monopoly in Sweden. The most crucial issues after deregulation in 1993-94 have been access to common services and facilitates and the dominant incumbent's right to differentiate prices.

  The effects of the Internet and the use of e-mail on postal volumes are studied. Some substitution has already occurred and a further potential for it exists, particularly in certain segments like fmancial information. At the same time, communication in general is increasing, which appears to outweigh the negative effect on the demand for postal services. The evidence does not support the hypothesis of declining postal volumes.

  The effects on postal efficiency of the dual challenge are found to be positive but modest. The price structure has changed. The threat from the Internet has spurred some product innovation and strategic change whilst potential postal competition has been met by price adjustmentsand process innovation. The major effect is redistribution and the net effect on welfare is little. Owing to actual and potential competition, postal firms may not prosper in the future, but Post as a technology for communication probably will.

 • 35.
  Andersson, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Informationsteknologi i organisationer: bestämningsfaktorer och mönster1989Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Researchers in this field have placed different emphasis on the structural constraints visa- vis the freedom of the actors. An awareness that IT is a social construction does not necessarily mean that some individual actor or actor entity can perform freely. An inflexible, tightly structured social situation can considerably limit the action space. Actors are hemmed in by "objective" circumstances, ie, a rather closely controlled situation established by other actors, and which is apparently unyielding in the face of technological decisions.

  By creating a perspective that addresses both structural and actor aspects, this study attempts a holistic understanding which will lay bare the probable dialectic process between the changeable and the nonchangeable. This aspiration to comprehend the whole, when viewed against the complex character of the subject, calls for an understanding oriented approach.

  The study at hand deals with the choice of information technology in organizations, with special focus on automatic data processing (ADP) for administrative purposes. Its main aim is to improve an understanding of factors that determine the choice of ADP technology in organizations.

  The empirical section of the work at hand consists of two case studies and an overview study. The case studies, which concern two extensive ADP projects, are emphasized. The purpose of these two projects was to raise the degree of computerization and to choose both a configuration and degree of uniformity. In both cases however the configuration turned out to be the most critical issue. One concerned the administration of social insurance in Sweden, Rationalisering av den allmänna försäkringens administration (Rationalization of the Swedish social insurance administration), hereafter called the RAFA project. The other case study, referred to here as the FFV study, deals with an administrative system for the manufacturing sector of the FFV Group  The overview study, called the Norrköping study, deals mainly with the technological level and the ADP configuration in a wide spectrum of organizations. The level and the configuration are viewed against an overarching organizational structure, the worksite placement of qualified ADP staff, the line of business and the size of the firm. The study consists of an opinion poll and three delimited secondary studies.

  In the initial stage of each project, rational motives dominated. These were founded on cost and effect assessments and on developments in the field of computer science. From a structural viewpoint, investments in computers seemed self-evident; efficiency goals were paramount. However, an ADP undertaking entails not only rationalization in the conventional sense, it also brings to the ideational aspects inherent in the organization. While ADP technology was believed necessary, it became, in the preplanning and argumentation phase, a means of projecting socially determined concepts and goals. An ADP solution was sought which would combine the latest innovations in computer science with the dominant actors' organizational ideas.

  The dominant actors at FFV were for the most part newly appointed managers, imprinted with other organizational ideals and relationships than those characterizing FFV. The choice stood between a departure from company tradition by selecting a solution based on local minicomputers, or expanding the existing centralized main frame facility. The critics were specialists who had taken part in the design of the existing configuration. At FFV, the structural determinants had to be toned down in favor of the deliberate performance of the dominant actors. In the RAF A case, the opposite was true. The critics wanted a certain change of existing circumstances, while the dominant actors sought to preserve status quo and its underlying ideas. In the RAF A case, ADP thus became a cementing force rather than the catalyst.

  The Norrkoping study clearly indicates that the direction and size of an enterprise has primary importance for how much the computers are used. The ADP configuration appearance varies mainly with the organizational relationships. This is true for the placement of ADP staff and the overall structure of the organization. The main tendency is that the configuration reflects the relationships in an organization. This supports the view in the case studies that proximity to and control of the ADP has a major organizational value.

 • 36. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Andersson, Réka
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gränsdragningar i Vårdens Vardag: Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. Den här studien undersöker hur arbetsrelaterad psykisk ohälsa hanteras av yrkesverksamma inom vården, med fokus på företagshälsovård och primärvård. Intresse riktas mot hur yrkesverksamma personerna resonerar kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa, vilka dilemman de ställs inför och de strategier de har för att hantera dessa. Den söker också svar på ansvarsfrågan kring detta komplexa problem, inte minst i ljuset av privatiseringen av företagshälsovården.

  I studien används ett tvärvetenskapligt perspektiv, där begrepp från teknik- och vetenskapsstudier (STS), professionssociologi och organisationsteori kombineras för att analysera olika aspekter av vårdens hantering av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det empiriska materialet bygger i huvudsak på intervjuer med läkare, psykoterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, rehabiliteringskoordinatorer och  beteendevetare, men inkluderar även observationer inom primärvård och företagshälsovård. Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i vårdens vardag präglas av att orsaksbilden till problemet är komplext, ansvarsfördelningen otydlig och att psykosociala orsaker till sjukdom är kontroversiellt. I studien diskuteras utmaningarna och möjligheterna kring hanteringen av detta komplexa problem i bred bemärkelse. I analyserna uppmärksammas de yrkesverksammas gränsdragningar kring både ansvar och fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Begreppet kunskapsinfrastruktur används för att förklara och förstå den kunskapsmässiga och materiella struktur som de yrkesverksamma verkar inom. Analyserna visar att de yrkesverksamma har ett pragmatiskt förhållningssätt och använder olika strategier för att skapa sig handlingsutrymme i hur de hanterar arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gränsdragningar i Vårdens Vardag: Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 37.
  Andersson, Réka
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Beyond barriers – exploring resistance towards BIM through a knowledge infrastructure framework2023Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 41, nr 11-12, s. 926-941Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building information modelling (BIM) is a digital tool that offers the possibility to collect and share a multitude of data about a building and increase collaboration across professional borders. However, the uptake of BIM in the construction industry has been relatively slow, and previous research has shown how BIM creates tensions in the workplace. In this article, we explore the impact of BIM on socio-technical knowledge practices, to understand how these are enabled or restricted by the use of BIM. Through a qualitative case study in Sweden, this article analyses BIM through a knowledge infrastructure framework to explain the relatively slow uptake of BIM in a new light. The results show that BIM lacks embeddedness in governmental and corporate practices and regulations and that it sometimes leads to the marginalization of some professions through changed organizations and the slow process of changing complex knowledge infrastructures. This suggests that a critical discussion of the role of BIM in relation to professional flexibility, construction project process organization and power over technological development is vital for the future development of the construction sector.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Réka
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  How can digital building information modelling (BIM) facilitate climate transition in cities?2020Ingår i: / [ed] Wallbaum H., Hollberg A., Thuvander L., Femenias P., Kurkowska I., Mjornell K., Fudge C.,, Institute of Physics Publishing (IOPP), 2020, Vol. 588, nr 1.06 – 1.10, artikel-id 032002Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Digitalization of the construction industry is considered important in combating climate change through more efficient use of resources and better control of energy calculations. Digital modelling of buildings is argued to make building's energy use more efficient through better energy management. However, research regarding the use of the promising digital tool Building Information Modelling (BIM) has shown that BIM creates unclear roles, division of responsibilities and that cultural barriers between professional groups can be a problem. This paper focuses on how the work with BIM is organized and what conditions are needed to create effective workflows with BIM. The methodology consists of a literature study of digitalization processes in the construction industry and workshops with different professionals. Workshops as a research method provides an exploratory way to understand complex issues, as well as knowledge processes, in relation to digital tools. The co-productive format of the workshops facilitates conversations where different professional groups meet and share experiences of working with BIM. The study shows that several requirements needs to be met to fully make use of the BIM potential. Communication between different professions, knowledge transfer over project boarders, different standards and competence, both within and in relation to the clients, are important components when working with BIM. There is a need for interdisciplinary work practices which are complicated by the project organizational form most used in construction industry. For BIM to be utilized as a tool to combat climate change in cities through effective resource planning, the organizational settings and workflows needs to be interdisciplinary and communication between departments, clients and professions must be standardized while still flexible.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Réka
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Re-configuring knowledge infrastructures through building information modelling2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Building information modelling (BIM) is argued to create a revolution within the construction industry through more efficient use of recourses and heightened interprofessional collaborations. Although BIM has been accessible for decades, it has yet not managed to become the standard industry method in practice. Based on workshops and interviews with professionals working with BIM, we argue that this is partly due to the de-stabilization of knowledge infrastructures that BIM creates. BIM challenges traditional knowledge hierarchies, as the technology privileges the latest technical competence to other types of knowing. Senior professionals with long working life experience, but limited competence in BIM, have problems to fully adapt to this new technology, as it is not suited to their purposes and imposes limitations to their expertise. In contrast, younger professionals have their basic education in BIM, which gives them a technical advantage, but due to less working experience their knowledge of the overall building process is limited. Consequently, BIM is an example of how technology is not neutral, as it makes conflicting knowledge infrastructures visible and changes power relations. While the latest technology can bring opportunities of new knowledge and optimization, its usefulness can be questioned if it destabilizes established knowledge infrastructures and thus creates conflicts.  

 • 40.
  Andersson, Réka
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  (Socio-technically) Constructing future buildinginformation models2021Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building information modelling (BIM) is argued to create a revolution within the constructionindustry through more efficient use of resources and heightened interprofessionalcollaborations. However, BIM has been accessible for decades and has yet not managed tobecome the standard industry method in practice. In contrast to previous working processeswhere different professions used their own specialized software, BIM aims to incorporate allwork and information about the construction process in one database. This research projectfocuses on the resistance towards BIM by showing how the working processes connected toBIM challenge traditional knowledge hierarchies and create new problems for someprofessionals. Workshops and interviews with different professions in an internationalproject-based organization suggest that senior professionals with long working lifeexperience, but limited technical competence of BIM, have problems to fully adapt to thisnew technology. BIM is ill suited to their purposes and imposes limitations to their expertise.While the latest technology can bring opportunities of new knowledge and change, itsusefulness for practice can be questioned if it counteracts established knowledgeinfrastructures. By destabilizing these knowledge infrastructures BIM makes their existencevisible which in turn has consequences for how future buildings are modelled.

 • 41.
  Andersson, Réka
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Glad, Wiktoria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Researching Everyday Practices Through Workshops2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Workshops provide a flexible approach to study complex issues through socio-material practices and this paper discusses the methodological considerations involved in doing research through workshops. The paper builds on two research projects where workshops were used to study the practices of professionals’ use of digital tools at a consultancy firm and the everyday life of residents in a newly built city district. While the workshops targeted different groups and had different forms, they both made use of material expressions to visualise everyday practices. We reflect on how we can make use of workshops to study professional and everyday practices and how knowledge is enacted in the different workshops. Building on a socio-material relations approach we discuss our choices in designing workshops, the analytical processes involved and the consequences these choices have on what knowledge we create in interaction with the participants.

 • 42.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Waldén, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Tekniker och icke-tekniker vid Husqvarna symaskinsfabrik: Levnadshistorier och attityder till teknik1983Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Andrén, Mats
  et al.
  Lund University.
  Sanne, Johan M.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Linell, Per
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Striking the Balance between Formality and Informality in Safety-Critical Communication: The Case of Train Traffic Control Calls2010Ingår i: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 42, nr 1, s. 220-241Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Talk in safety-critical activities displays features that distinguish it from both ordinaryconversations as well as from other institutional talk, but it also shares some features with these.Formality and informality are both interactionally accomplished phenomena, but they are shapedthrough different sources. Safety rules and pre-printed forms constitute two sources offormalization, dictating how to carry out communicative exchanges in certain types of situations,irrespective of the more specific circumstances in individual cases. Sources of informalization arethe participants’ need to adapt to situation-specific communicative needs, but also, ironicallyenough, routinization itself.In contemporary literature, safety-critical talk tends to be treated either in terms of strictadherence to a formal code, where all informalities are seen as potential sources of accidents, orinformalization is treated as natural and inevitable, focusing on routine conditions where they areapparently harmless. In this paper, based upon detailed analysis of telephone calls between traindrivers and dispatchers on the Swedish railway network, we propose a middle ground. We suggest acontingent theory of formalization, identifying four main types of informalizations, as well asdiscussing when and why they may be harmless and when they may be detrimental.

 • 44.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  1970: talet2006Ingår i: Samhällsforskning 2006.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. / [ed] Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB , 2006, s. 136-157Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna årsbok ges en bild av den forskning som fått stöd inom ramen för SKB:s satsning på samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Åtta forskargrupper presenterar sina perspektiv och preliminära resultat. Många viktiga frågor behandlas i årsboken: Har attityderna till kärnavfallet förändrats i platsundersökningskommunerna under 2000-talet?

  Hur ser utvecklingen där ut jämfört med landet i övrigt och vad ligger bakom människors olika ställningstaganden? Vilka resurser kan det lokala näringslivet i platsundersökningskommunerna uppskattas ha inför upphandlingsbehoven när slutförvarsprojektet ska genomföras?

  Vilka lokala socioekonomiska och befolkningsmässiga effekter kan man förvänta sig? Hur tillvaratas allmänhetens, experternas och myndigheternas argumentation och ståndpunkter i samrådsprocessen? Hur förhåller sig den nationella strategin och lagstiftningen till EUmedlemskapets regelsystem och till andra internationella överenskommelser? Vilken är bakgrunden till de vägval som gjorts – och inte gjorts – när det gäller hanteringen av kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige? Varför hamnade hanteringen av använt kärnbränsle i den nationella politikens centrum på 1970-talet och vilka var debattens centrala argument?

  Dessa frågeställningar belyses närmare i årsbokens olika kapitel. Bidragen beaktar såväl den dagsaktuella situationen som de processer och överväganden som lett fram till dagens vägval. I boken presenteras först några kapitel som tar upp situationen idag. De båda inledande kapitlen diskuterar attityder till kärnavfallet, i platsundersökningskommunerna och i Sverige i stort, samt ger en bild av hur människor resonerar kring hur hembygd och framti kan komma att påverkas av ett slutförvar under många tusen år. Sedan följer analyser av det lokala näringslivets kapaciteter och den socioekonomiska, respektive befolkningsmässiga betydelsen av att slutförvaret förläggs till Östhammar eller Oskarshamn. Andra aktuella teman som tas upp är hur samrådet har utvecklats lokalt samt hur besluten kring hanteringen av kärnavfallet påverkas av nationell, regional och internationell lagstiftning.

  Attityder, engagemang och vägval påverkas inte enbart av aktuella förhållanden och processer. Historiska händelser och avgöranden styr ofta direkt eller indirekt tankar och handlingar i specifika banor. Det är därför betydelsefullt att också hålla ett öga i backspegeln för att bättre förstå de komplexa sammanhang och utvecklingsprocesser som påverkat dagens och morgondagens beslut. SKB:s samhällsforskningsprogram har därför stött även tillbakablickande forskning. Här presenteras bidrag från två sådana projekt.

  Det första handlar om övervägandena bakom Sveriges och andra länders val av strategier för hantering av använt kärnbränsle och det andra om efterkrigstidens politiska debatt där kapitlet i denna årsbok fokuserar på 1970-talet, då en tidigare strategi kring kärnavfallet kom att ifrågasättas och ändras.

 • 45.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Among demons and wizards: the nuclear energy discourse in Sweden and the re-chantement of the world2010Ingår i: Bulletin of Science, Technology & Society, ISSN 0270-4676, E-ISSN 1552-4183, Vol. 30, nr 1, s. 43-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 1956, the Swedish Parliament decided to invest in a national nuclear energy program. The decision rested on the conviction that it would be in the interest of the nation to use the assets of natural uranium, the advanced reactor technology, and the expertise on nuclear physics that the country had at its disposal. Since the decision concerned the largest investment ever in Swedish industrial politics, the scientists and engineers had to promise that it would lead to a prosperous future. In this article, the utopian discourse and the rhetoric that were developed to support the Swedish nuclear energy program are analyzed. An important conclusion is that the scientific, technological, political, economic, and moral discourse was not sufficient to create political and civil support. Instead, the scientists and engineers had to turn to the world of myths. Thereby, the conflicts between nuclear physics and magic, scientific objectivity and demons, and rationalistic belief in progress and irrational ideas of faith were dissolved. In Sweden, as in many other Western countries during the 1950s, the world was not disenchanted, but re-enchanted.

 • 46.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att ersätta kärnkraften med bioenergi: Om en omstridd idé i den offentliga energipolitiska debatten i Sverige 1979-20002009Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Bergsäkert eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002.2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall? Var skall det förvaras? Hur skall en anläggning för säker slutförvaring utformas? Kan det överhuvudtaget finnas någon lösning som är säker för all framtid? Hur kan vi i så fall veta det?Sådana frågor har ägnats stort utrymme i det offentliga samtalet i Sverige sedan planerna på ett svenskt kärnkraftsprogram vann gehör i riksdagen på 1950-talet. Om frågorna i stort sett varit de samma har svaren varierat desto mer. Såväl kraftindustrins som miljörörelsens företrädare har förändrat sina förhållningssätt och sanningsanspråk i takt med att de tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga och kulturella omständigheterna har skiftat. I denna bok skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren och försanthållandena i en av det sena 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor.Jonas Anshelm är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

 • 48.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bevarandeopinionen som vann gehör1993Ingår i: Modernisering och kulturarv / [ed] Jonas Anshelm, Stockholm, Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1993, s. 299-394Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Bland trollkarlar och demoner1996Ingår i: Vest: journal for science and technology studies, ISSN 0238-6025, Vol. 1996:1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 50.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Den nya alternativrörelsen2004Ingår i: Krävs energi i samhällsplaneringen?: en antologi / [ed] Gösta Blücher och Göran Graninger, Linköping: Vadstena Forum , 2004, s. 119-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 2086
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf