liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 278
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aagard Nielsen, Kurt
  et al.
  Roskilde Universitet, Denmark.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Action Research and Interactive Research: Beyond pratice and theory2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Aagard Nielsen, Kurt
  et al.
  Roskilde Universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  How to Learn Action Research2006In: Action Research and Interactive Research: beyond practice and theory / [ed] Kurt Aagaard Nielsen and Lennart Svensson, Hamburg: Shaker Verlag , 2006, p. 389-398Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.
  Abrahamsson, LenaDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.Björkman, TorstenDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.Ellström, Per-ErikLinköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Johansson, JanDepartment of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science, Luleå univeristet.
  Utbildning, kompetens och arbete2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till och inom arbetslivet. Uppmärksamhet ägnas även överutbildning och underlärande, dvs. den klassiska frågan om matchning mellan utbud och efterfrågan. Innehållet belyser även yrkesbegreppet och hur kvalifikationskraven ändras eller är stabila över tid i olika verksamheter samt villkoren för lärande på arbetsplatsen.

  Förutom en översikt av aktuell svensk forskning syftar boken till att skapa underlag för policyutveckling och konkreta insatser när det gäller villkoren för kompetensförsörjning och lärande i arbetslivet. Boken riktar sig till utbildningar i högskolan i allmänhet och lärarutbildningar i synnerhet med syfte att skapa ökad insikt om hur kunskap utvecklas och nyttiggörs i utbildning och arbetsliv. En annan målgrupp är politiker, utbildningsplanerare och företrädare för arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter med intresse för hur utbildning, arbetsmarknad och välfärd utvecklas i Sverige.

 • 4.
  Alexandersson, Jenny
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wikman, Anna
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsson, Barbro
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kock, Henrik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Höglund, Cecilia
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att bidra till en ökad förståelse för hur två regionala intermediära organisationer, inom HR-området, arbetar med förändrings- och kompetensrelaterade frågor.

  En interaktiv forskningsansats har tillämpats vilket innebär att planering och genomförande av forskningsarbetet har skett i dialog med berörda praktiker. Det empiriska materialet utgörs främst av 12 intervjuer med personer som arbetar inom de studerade intermediära organisationerna.

  Resultaten i denna studie visar att det finns många likheter mellan de två studerade intermediära organisationerna. Båda erbjuder ett brett spektra av HR-tjänster, ägs av sina kundföretag och har en samverkande roll mellan kundföretagen. Resultaten visar också att de båda intermediärerna har utvecklat en relativt speciell roll som intermediärer som innebär att de, i vissa avseenden, arbetar både som en extern och en intern HR-resurs till sina kundföretag. Även när det gäller arbetets organisering visar resultaten på flera likheter mellan de studerade intermediära organisationerna. Personalen i båda intermediärorganisationerna arbetar mycket flexibelt och anpassar sitt arbetssätt efter kundernas behov och önskemål. Få standardiserade modeller eller arbetsverktyg används i arbetet och det finns inte något utvecklat system för dokumentation och kunskapsöverföring som används aktivt inom intermediärorganisationerna. Samtidigt tyder resultaten på att ena av de två organisationerna har en något mer fast struktur med tydligt definierade arbetsområden och roller. Det finns också vissa skillnader mellan organisationerna vad gäller hur man önskar att inrikta och organisera sitt arbete i framtiden. Vidare visar resultaten från denna studie att personalen, inom de båda studerade organisationerna, upplever att deras arbete kan bidra till att kundföretagen får nya perspektiv och synsätt. I bästa fall kan även arbetet bidra till att företagen kan arbeta mer strategiskt och att de lär sig hantera olika problematiska situationer på egen hand och får en ökad beredskap att hantera förändring och problem i framtiden. Samtidigt är många uppdrag av mer akut och kortsiktig karaktär vilket innebär att det kan vara svårt att bidra till mer långsiktiga resultat i kundföretagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andershed, Helena
  et al.
  APEL.
  Larsson, Kjerstin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Arbetsplatslärande i vård och omsorg: arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling2007Report (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoUCentrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoUCentrum.
  Om konsten att utveckla partnerskap2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt utvecklingsarbete - särskilt det som drivs i projektform - ifrågasätts alltmer. Resultaten blir sällan bestående, än mindre innovativa eller genomgripande. För att driva mer komplexa och långsiktiga processer prövas nya former - nätverk, innovationssystem, kluster, Triple Helix, partnerskap. -För att förändra ett system, krävs ett system för utveckling-, är tanken. Denna bok handlar om ett sådant -systeminitiativ- för utveckling, nämligen utvecklingspartnerskap inom ett EUprogrammet Equal. Tanken är att olika parter, i stället ska blir partners som gemensamt ska driva och ta ansvar för en utveckling. Är det realistiskt? Vad krävs i så fall för att samordna och leda ett sådant system? Boken visar på möjligheter och svårigheter med partnerskap. Den ska vara ett stöd för dig som vill arbeta med utveckling i nya former. Frågorna bygger på erfarna och reflekterande praktikers erfarenheter. De har fått stöd i att synliggöra sina kunskaper av forskare som ifrågasatt och utmanat vedertagna uppfattningar och enkla lösningar.

 • 7.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoU Centrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoU Centrum.
  On the Art of Developing Partnerships2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is about how you can work with development or, more precisely, how you can use partnerships to organise development. The book is based on the experience gained in development partnerships in one of the programmes of the European Social Fund, the Equal Programme, but we believe that this experience is generally applicable to other partnerships as well as to other forms of co-operation on development. We can highlight the possibilities and problems relating to working in partnerships and hope that the book can provide support for others, not by providing ready-made answers but rather by asking questions that will encourage reflection.

  One of the reasons for producing this book was that we too wanted to learn more about partnerships – especially development partnerships. We wanted to understand their different phases – before, during and after the development work that a development partnership decides to take on. We wanted to know how partnerships can be organised and led, what impact the composition and selection of members has, how feedback to the organisations of each individual partner works, whether the work leads to any results, and if so whether the results are utilised and disseminated. We also wanted to learn more about transnational work in partnerships.

  As our work is based on the experience gained in the Equal Programme, in which partnership is a prerequisite for the allocation of funds, our purpose is not to question partnership as an organisational form. Instead, we wish to describe and analyse the experience gained in a way that will help you as a reader to reflect on and make your own well-considered decisions about your partnership. The examples that are presented here are therefore intended as starting points for reflection and dialogue, not as models or templates. The questions that are asked are concretised in some cases by the examples that are presented, but they are also based on the previous and general experience of the participants and the authors.

 • 8.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Eklund, Jörgen
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Randle, Hanne
  Karlstad universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Hållbart arbetsliv: projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Hållbart arbetsliv analyserar och diskuterar författarna konflikten mellan det korta projektet och de önskade långsiktiga effekterna. Bakgrunden är ett stort nationellt hälsoprojekt inom offentlig sektor. Boken visar att det finns många faktorer: delaktighet, förankring, ägarskap, lärande och reflektion, styrning, spridning - som behöver diskuteras inför och under ett utvecklingsarbete. I synnerhet om projektet har som mål att leda till långsiktiga förändringar.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Axelsson, Rose-Marie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is the formation of knowledge and professional identification through physicians’ and engineers’ education and work – life-trajectories are the frame of interpretation. The aim is to describe and interpret the relationship between higher education and work, partly by studying ideas in research and educational policy, partly by people’s subjectivity, experiences and everyday life. This study is based on text analysis and interviews with physicians and engineers. The characteristic of this study is that processes are described and interpreted through a longitudinal design.

  The theoretical framework is built up by three interrelated themes: knowledge and dynamics in contemporary society; higher education and work; the reflexivity of the individuals. An overarching interpretive approach is applied, and the concepts of flexibility, stability and ambivalence are used dialectically in the analysis of empirical data.

  The study indicates interplay between subjectivity, everyday life experiences and conditions in different practices. The informants’ educational and career choice can be understood as expressions of reflexive life-projects or as subjective dynamics. Becoming an engineer or physician stand out as substantially different processes. The engineers in information technology are becoming generalists and are “playing the game with a safe hand”, while the physicians becoming characters and are “playing the game with oneself as stake”. At work the engineers are using their title as a flexible strategy – identification is confined to place of work, occupation and working hours. The physicians’ identification with their profession is a fixed state of mind – they are always physicians, even in their leisure time – the profession is associated with their personality. The results indicate that both engineers and physicians careers can be characterised by life-long qualification. It appears as a strongly excluding factor.

  The relationship between higher education and work is discussed as life-trajectories and in terms of formable and sustainable life.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 10.
  Axelsson, Rose-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlgren, Lars-Owe
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Conceptualising Professional Identification as Flexibility, Stability and Ambivalence2010In: Learning through Practice: Models, Traditions, Orientations and Approaches / [ed] Stephen Billett, Dordrecht: Springer , 2010, p. 120-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter discusses physicians’ and engineers’ professional identity formation through engagement in practice. First, the concept of professional identification as the enactment of life politics is advanced. Professional identification is here viewed as an ongoing process in the context of lifelong learning, where learners’ subjectivities and life trajectories are significant. Second, the concepts flexibility, stability and ambivalence are introduced and used dialectically as analytical tools for understanding physicians’ and engineers’ experiences of learning through their different practices. In discussing these concepts, we illustrate the conception of life-politics by means of empirical examples of how subjectivity, everyday life expe­ri­ences, and conditions in different practices interplay in the process of professional identification. Third, we show how the processes of becoming an engineer or a physician stand as substantially different processes, seemingly more or less articulated and determined. Moreover, being an engineer or physician reflects additional aspects of learning through the process of identification with the professional role, including the impact of the work itself and of the personal self. In all, our findings suggest that the engineers identify with the content and nature of the work itself as a flexible strategy, thereby making the identification with the profession ambivalent. The physicians, on the other hand, seem to build a character as a doctor with which they identify permanently, thereby shaping a fragile boundary between their selves and the profession.  Finally, an interpretive model is proposed, where the life-politics of the individuals is expressed through flexi­bi­li­ty, sta­bility, and ambivalence.

 • 11.
  Axelsson, Rose-Marie
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Nilsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  On the move: Swedish physicians' experiences of the transition from higher education to working life2003In: Education as a critical force: myth or reality?, Copenhagen: The Danish University of Education , 2003, p. 99-99Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this mainly descriptive study is to sketch out how recently graduated physicians experience the transition from higher education to working life. As a part of a more extensive research project 12 physicians, who had been working for a few months, were interviewed. The physicians were asked to talk about what they perceived as central aspects of their university-education and what they had learned, their experience of the transition and the first encounter with working life. During the qualitative analysis a complex picture of the process has emerged and it is difficult to distinguish any homogeneity in the physicians’ experiences.

 • 12.
  Bartold, Catrin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Nordin, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Ska du redan gå hem?: Hur chefer inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen.

  I studien framkommer att cheferna upplever att work-life balance är subjektivt samt att de till stor del har balans mellan arbetsliv och privatliv trots långa arbetsdagar och periodvis hög arbetsbörda. Cheferna belyser flextid och teknologin som tillvägagångssätt vilka främjar deras work-life balance. Att arbeta i en organisation med stödjande kultur samt att erhålla stöd från kollegor poängteras också som viktiga faktorer för att uppnå work-life balance. Resultatet visar att chefernas organisation har inget tydligt arbete med detta men efterfrågar det. Arbetet med work-life balance bör påbörjas på ledningsnivå och organisationers erbjudande gällande work-life balance ska vara förankrat i arbetstagarnas individuella behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13. Bede, Hajni
  et al.
  Davidson, Bo
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Hall, John
  SCRE University of Glasgow.
  Lowden, Kevin
  SCRE University of Glasgow.
  Maniere, Bruno
  STEPS 2004-2007. Evaluation Report2007In: FINAL CONFERENCE STEPS Transnational Partnership,2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholms universitet, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd2015Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Sweden.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments2017In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 2, article id e1765Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bennich, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kompetensutveckling ur ett styrningsperspektiv - exemplet omsorgen2009In: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 11, no 3, p. 62-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Styrningen av en verksamhet kan vara avgörande för om och hur en framtida satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorgen kommer att se ut. Parallellt med och som en kritik mot den offentliga och uppifråndrivna strategin för kvalitetsutveckling har nya styrprinciper vuxit fram i äldreomsorgen, nämligen brukarstyrning och eget val. Dessa nya styrprinciper kan leda till att kompetensinsatser inte prioriteras. I stället kan det mer handla om att välja rätt personal som är anpasslig och som har de kunskaper som krävs i ett kortsiktigt perspektiv. Artikeln, som är tentativ, vill alltså diskutera betydelsen av olika styrprinciper inom omsorgen och vad de kan betyda för personalens kompetens i framtiden. Underlaget bygger på en litteraturgenomgång av forskning i de nordiska länderna och en sammanfattning av erfarenheterna från ett omfattande nationellt program, där avsikten var att kompetensutveckling ska leda till en ökad kvalitet.

 • 17.
  Berglund, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harlin, Ulrika
  Swerea IVF AB, Mölndal.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Säfsten, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering.
  Development activities in product introductions – a cross functional approach2011Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Dresden, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Conclusion: The Contested Field of Working and Learning2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 223-232Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Bouchard, Josée
  et al.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Pidgeon, Michelle
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Karlberg, Anne-Marie
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Allman, R.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Campbell, J.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Edwards, H.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Delgatty, Elinor
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Howes, S.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Jakobi, A.M.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Nilsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Murphy, J.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Regan, R.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Rubin, E.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Tao, H.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Andres, Lesley
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  The CSSHE graduate student members' survey2004Report (Other academic)
 • 20.
  Bringemark, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Broeders, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”VI MÅSTE VARA DÄR FOLK ÄR”: En studie om användningen av sociala medier i en mediekoncern2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att titta på hur uppfattningar kring sociala medier ser ut på en mediekoncern i Östergötland samt hur sociala medier används. Vi har även studerat behovet av en policy som kan vägleda användningen av sociala medier och vad denna i så fall bör innehålla. Detta har undersökts genom åtta djupgående intervjuer samt en mindre enkät.Resultatet visar att det råder en positiv syn kring sociala medier men även en viss skepticism. Användningen av sociala medier skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden och organisationskulturen spelar en avgörande roll. Ett dilemma som har framkommit är svårigheten att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv. Att använda sociala medier uppmuntras inte i så stor utsträckning i dagsläget och användningen skulle kunna öka om en det finns en policy. En slutsats vi har kunnat dra är att det finns ett behov av en koncernövergripande policy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kloftsten, Magnus
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation: A study of the art, design and impact issues2011In: Proceedings of 56:th ISCB world conference, 2011, p. 1-11Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe 2020 strategy EU puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. A main driving force are innovation programmes. Our understanding of programme-drivingwill always be tentative but can be improved. Analysis of programmedriving provides an alternative way of tackling the problem. It is an approach that enhances the understanding – contextually, practically and theoretically. Rather than heading for final, concrete and onedimensionaloften quantitative knowledge we should get used to the fact that our understanding always will be fragmentary and imperfect though, on a higher level! Knowledge on innovation programme-driving should improve innovation institutions/practices/ethos in different respects.

 • 22.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Partssamverkan för effektiva produktionssystem och tillväxt2012In: Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet / [ed] Magnusson, Lars & Ottosson, Jan, Stockholm: SNS förlag, 2012, 1, p. 69-89Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer kan spela för innovationspotentialen i svenskt näringsliv framöver. Den svenska modellen  i en vidare tolkning  har uppvisat en stor överlevnadsförmåga, men frågan om innovationer förblir central för dess framtid.

 • 23.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Advances in Project Management Series: Sustainable Change in Large Projects2012In: PM World Journal, ISSN 2330-4480, Vol. 1, no 5, p. 1-5Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att utvärdera utvecklingsprojekt2013In: Projektvärlden, ISSN 1652-3016, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att äga, styra och utvärdera stora projekt2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora belopp satsas varje år på program och projekt för att utveckla individer, verksamheter och regioner. Men forskning visar att resultaten allt för sällan blir bestående. De leder inte till hållbar utveckling i form av innovationer, tillväxt och nya jobb. Denna bok innehåller en unik och kritisk granskning av femtio år av projektverksamhet. Slutsatserna är tydliga: För att säkra långsiktighet och hållbarhet i stora projekt krävs ett aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll. Men det räcker inte, samverkan och gemensam kunskapsbildning med aktörer utanför projekten är också nödvändig. Det handlar om att bygga strukturer för lärande och återkoppling på alla nivåer. Lärande utvärdering genom följeforskning får projektdeltagarna att undan för undan reflektera utifrån gjorda erfarenheter vilket leder projektet närmare programmens övergripande mål. Boken vänder sig till alla som aktivt arbetar med stora projekt samt till högskolestuderande, forskare, utvärderare och handläggare.

 • 26.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Långsiktiga, överraskande och oväntade effekter2013In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 233-248Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 27.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Managing Sustainable Development Programmes: A Learning Approach to Change2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Managing Sustainable Development Programmes is about understanding the difficulties and complexities of large change programmes and projects in both the private and public sectors. The authors' research reveals an extraordinary level of failure in these projects.

 • 28.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues2012In: Journal of Strategic Innovation and Sustainability, ISSN 1718-2077, Vol. 8, no 1, p. 36-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Europe–2020 strategy European Union puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. The focus of this paper is to investigate what we know about implementing innovation and entrepreneurship policy programmes. How could they be conducted to enhance growth and innovation in a long-term perspective? We address a particular interest to design and impact issues of such programmes. The empirical part of the research project is based on theoretically derived knowledge and illustrative case studies of management of innovation programmes. Secondary data emanating from research reporting, ex post programme evaluation and interviews of programme managers.

 • 29.
  Brännmark, Mikael
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
  Langstrand, Jostein
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Stina
  Luleå tekniska universitet.
  Halvarsson, Agneta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  Winkel, Jörgen
  Göteborgs universitet.
  Researching Lean: Methodological implications of loose definitions2012In: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 16, no 2, p. 35-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, Lean Production (Lean) has become a prevailing management concept in Sweden. However, previous research seems to show that the Lean concept and the impact of Lean vary considerably between organizations. This paper illustrates some key methodological issues that need to be considered when researching loosely defined management concepts such as Lean. The paper is based on a review of the literature and five comparative Swedish cases studies. Our study indicates that Lean has changed over time and that operationalization and interpretations of the concept vary considerably. This study concludes that future Lean studies should include a thorough assessment of the Lean interventions, study settings, and in particular non-Lean factors mediating the outcomes of Lean-inspired change programs.

 • 30.
  Bulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sustainable Change in Large Projects2014In: Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory / [ed] Darren Dalcher, Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Ltd., 2014, p. 191-Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Bulow, Pia
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Hälsohögskolan i Jönköping .
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandén, Inger
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete2012In: Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter / [ed] Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, p. 7-17Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Delaktighet och kommunikation är centrala ideal inom vård, omsorg och socialt arbete. Men vad innebär delaktighet i praktiken och hur kan teorier om delaktighet och professionella samtal förstås i olika praktiska sammanhang? Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning ger den här boken en djupare inblick i villkor och möjligheter för professionella samtal. I ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation presenteras exempel från nya studier på vad delaktighet innebär inom en rad miljöer: nödsamtal, akut- och specialistsjukvård, äldreomsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och vårdutbildning. Boken passar väl för utbildningar till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. I boken beskrivs även olika metoder för datainsamling och analys av data. Det innebär att boken med fördel kan knytas till metodundervisning och examensarbete på avancerad nivå.

 • 32.
  Byström, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Interaktiv forskning i praktiken2009In: Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the gaps doktorandkurs i interaktiv forskning 2008, Jönköping: Jönköpings läns landsting , 2009, 1Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Carlborg, Hanna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Ögren, Olivia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Det självklara men otydliga värdeskapande HR-arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bilda kunskap om HR-praktikers syn på värdeskapande HR-arbete och vad som krävs för att HR-arbetet ska vara värdeskapande. Genom att besvara det ämnar uppsatsen att beskriva hur värdeskapande HR yttrar sig i verksamheter och ge ett vidgat perspektiv om hur HR kan skapa värde. Vidare presenteras hur HR-praktiker betraktar värdeskapande HR-arbete samt betydelsefulla faktorer för värdeskapande HR-arbete i organisationer. Studien visar att någon självklar sanning angående vad värdeskapande HR-arbete innefattar inte existerar. Däremot urskiljs att det bland HR-praktiker finns ett större fokus på finansiella och strategiska värden än sociala värden. Det är många faktorer som har betydelse för värdeskapande HR-arbete vilket främst inkluderar kompetens, maktpositioner, HR-rollens utformning, identitet och effekter. Underlag till studien har samlats in genom tio semistrukterade intervjuer som därefter har meningskoncentrats enligt fenomenologisk metodologisk utgångspunkt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Carlsson, Cassandra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Faktorer som påverkar IT-konsulters vilja att stanna kvar i deras arbete.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IT-branschen kännetecknas av en omfattande personalomsättning vilken medför både möjligheter såväl som utmaningar för konsultorganisationen, uppdragsorganisationen, IT-konsulten samt de befintliga medarbetarna.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. Metod: Studien har en kvantitativ ansats och baseras på enkäter som har besvarats av 58 IT-konsulter, vilka arbetar både in-house hos den egna konsultorganisationen samt uthyrda till en uppdragsorganisation.

  Resultat: Det fanns ingen större skillnad vad avsåg IT-konsulternas upplevelse hos de båda organisationerna. Upplevelsen av det organisatoriska engagemanget var lite högre, arbetsrollen lite tydligare och ledarskapet lite mer uppmuntrande hos konsultorganisationen. I sin tur upplevdes det sociala stödet vara högre hos uppdragsorganisationen. Ett högt organisatoriskt engagemang gentemot konsultorganisationen samt rätt motivationsfaktorer bidrog till att IT-konsulten ville stanna kvar.

  Slutsats: Konsultorganisationen är i behov av att arbeta strategiskt med det sociala stödet till IT-konsulterna. Vidare fortsatt arbete med ett starkt ledarskap samt rätt motivationsfaktorer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Coetzer, Alan
  et al.
  School of Business & Law, Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Characteristics of the Small Business as a Site for Informal Learning2016Conference paper (Other academic)
 • 36.
  Coetzer, Alan
  et al.
  Edith Cowan University, Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Distinctive Characteristics of Small Businesses as Sites for Informal Learning2017In: Human Resource Development Review, ISSN 1534-4843, E-ISSN 1552-6712, Vol. 16, no 2, p. 111-134Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies have examined workplace factors that influence informal learning in small businesses and in general the studies are not framed by the characteristics of small businesses. To address this weakness in existing literature, we conducted a review of literatures which examine (a) workplace factors that influence informal learning, (b) small-business characteristics, and (c) factors influencing informal learning in small businesses. The several workplace factors that influence learning were categorized as job and relational and organizational characteristics. Each category was examined in relation to characteristics of small businesses. We outline what is known about each category and what we need to learn about them as they relate to informal learning in small businesses. For each category, propositions are generated that should be examined in future research. We also produce a heuristic conceptual framework that can be used to focus and bound future research that tests a different set of propositions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Coetzer, Alan
  et al.
  Edith Cowan University, Perth, Australia.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The owner-manager’s role as a facilitator of informal learning in small businesses2019In: Human Resource Development International, ISSN 1367-8868, E-ISSN 1469-8374, Vol. 22, no 5, p. 420-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies have examined the owner-manager as a facilitator of learning in small businesses. Furthermore, these studies are typically not framed by distinctive characteristics of small businesses. These limitations of the literature stimulated us to ask: How do the situational opportunities and constraints that emanate from the distinctive characteristics of small businesses affect the small business owner-manager’s role as a facilitator of learning? To address this question, we first conducted a narrative review of existing research on the owner-manager as facilitator of learning in small businesses (10–49 employees). Four themes emerged from our analysis of research findings, including a theme that owner-managers are seldom directly involved in facilitating employees’ learning. Next, we conducted an integrative review of literatures that discuss (a) indirect approaches managers can adopt to facilitate learning; and (b) small business characteristics. We focussed on four high-impact indirect approaches owner-managers can use and examined how employment of each approach might be enabled or constrained by distinctive characteristics of small businesses. The integrative review generated ten research propositions. We also synthesized a conceptual framework that illustrates the main variables to be studied and presumed relationships among them. Based on our analysis of literature, implications for policy and practice are proposed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Davidson, Bo
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Rönnqvist, Dan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. En studie om kompetensförsörjning nu och i framtiden.2006Report (Other academic)
 • 39.
  Davidson, Bo
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Rönnqvist, Dan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika2008Report (Other academic)
 • 40.
  Davidson, Bo
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Rönnqvist, Dan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Nilsson, Peter
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care2011Conference paper (Other academic)
 • 41.
  Einestedt, Veronica
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Stridh, Malin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Sociala medier - Framtidens rekryteringsstrategi?: En studie av åtta företags användande av sociala medier i sina rekryteringsprocesser.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka åtta företags användande av sociala medier i sina rekryteringsprocesser. Då området är tämligen outforskat har studien en explorativ och induktiv karaktär. Kvalitativa intervjuer har syftat till att kartlägga, beskriva och analysera varför och hur sociala medier används i företagens rekryteringsprocesser, vilka effekter detta har gett samt vilka framtida utvecklingsområden som kan identifieras. Studiens resultat visar att sociala medier främst används i de initiala delarna av företagens rekryteringsprocesser då de möjliggör kostnadseffektiv och snabb informationsspridning till stora nätverk men att de även används i urvalsprocessen för att granska kandidater. En nätverkstillhörighet och ett nätverk med god spridning är nödvändigt för ett effektivt användande av sociala medier i rekryteringsprocessen och tre typer av användare kan identifieras utifrån kunskaper, erfarenheter, engagemang och intresse för sociala medier. Studien visar även att användandet av sociala medier innebär en utveckling mot ett informellt rekryteringsförfarande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Eklund, JörgenLinköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Industrial Ergonomics.Ellström, Per-ErikLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.Johansson, StinaUmeå universitet.
  Tid för utveckling?2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tid, tidsanvändning och tidsbrist i arbetet är i fokus i debatten om de krav som det nya arbetslivet ställer. Vilka konsekvenser får sättet att organisera och rationalisera arbete för lärande, hälsa, jämställdhet och arbetsförhållanden? Forskare från fyra discipliner granskar och jämför skeenden i fyra offentliga organisationer som genomför organisationsförändringar. Boken vänder sig till alla, såväl studerande som yrkesverksamma, som hanterar arbetslivs-, organisations- och ledarskapsfrågor

 • 43.
  Ekholm, Bodil
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Ellström, Eva
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.2003In: Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Ellström, Eva
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Att arbeta med utveckling i praktiken: En studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet2009Report (Other academic)
 • 45.
  Ellström, Eva
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Managerial support for learning at work: a qualitative study of first-line managers in elder care2012In: Leadership in Health Services, ISSN 1751-1879, E-ISSN 1751-1887, Vol. 25, no 4, p. 273-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of the present study is to explore the meaning of managerial support for learning and development in the workplace. The overall research question concerns how first-line managers in elder care perceive and understand their mission and tasks and how they in practice handle issues of co-workers' learning and development.

  Design/methodology/approach – The study was designed as a multiple-case study including eight first-line mangers in eight care units. Data were collected through interviews and observations.

  Findings – The study demonstrates the variation that exists concerning how first-line managers understand and enact their tasks. Specifically, it is possible to distinguish four qualitatively different patterns concerning how the managers acted and interacted with their co-workers.

  Research limitations/implications – The empirical generalisability of the results is limited by its character as a multiple-case study of eight managers in eight different work units. At the same time, the strength of a multiple-case study lies in its potential for making analytic generalisations, that is, for identifying theoretically meaningful examples and patterns across a number of cases.

  Practical implications – The paper suggests a need for management development programs that promote not only a broader understanding of the task as a manager of elder care, but also knowledge about and skills in leading and organising workplace learning and development.

  Originality/value – This study adds to the limited knowledge of how first-line managers in care work understand and deal with learning and developmental issues in the workplace.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ellström, Eva
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  The Meaning of Managerial Support for Learning at Work: A study of first-line managers in elderly care2011Conference paper (Refereed)
 • 47.
  Ellström, Eva
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Baumgarten, Maud
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Industriarbetares deltagande i arbetsplatslärande2012In: Tidskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 14, no 1, p. 9-25Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Ellström, Eva
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ekholm, Bodil
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work2007In: International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Ellström, Eva
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, Bodil
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö2003 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok behandlas hemtjänsten som miljö för personalens lärande och kompetensutveckling. Boken baseras på intervjuer dels med vårdbiträden och ledning inom hemtjänsten, dels med företrädare för den centrala omsorgsledningen inom en större mellansvensk kommun. Det framträder två olika verksamhetskulturer som kan antas innebära olika betingelser för lärande i omsorgsarbete och fyra teman diskuteras:

  • arbetslaget som arena för lärande
  • lärande ur ett vårdbiträdesperspektiv
  • ledningens roll för lärande och utveckling
  • organisation och lärande

  Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar där det finns ett intresse för äldreomsorg som praktik och forskningsområde, speciellt inom vård- och omsorgsutbildningar. Den vänder sig också till redan yrkesverksamma inom dessa områden.

 • 50.
  Ellström, Eva
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Facilitating Practice-Based Innovation Processes through Workplace Learning2011Conference paper (Other academic)
123456 1 - 50 of 278
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf