liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 192
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ali, Yasmin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Säberg, Maja
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Fostering Students’ Oral Communication Skills in the Second Language Classroom: Främja elevers muntliga kommunikationsförmågor i andraspråksklassrummet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This   thesis was carried out with data collected from a school in the south of India and written by two students becoming teachers of English. The aim of   this thesis is to find out how a teacher can foster and develop student’s   oral communication skills so that they have the ability, willingness and   confidence to speak English. The thesis is based upon the following research   questions:

  • What   factors, according to the students and teachers, are important for developing   and fostering oral communication skills?
  • What speaking activities did the students   and teacher find important for developing and fostering oral communication skills?

  The main findings of this study showed that the teachers found a comfortable environment,   expansion of vocabulary, letting students choose their own topics and importance of good communication skills important when fostering students’ oral communication skills. The students in this study expressed that choosing topics and feeling comfortable in natural communicative situations was important for the development of their oral communication skills: This study, as well as previous studies, found that a teacher can in fact help students increase both their motivation and confidence by planning lessons revolving around topics that are of interest to students, as well as give them the scope to choose their own topics when practicing oral communication activities. Furthermore, the result for the second research question showed that there were several speaking activities that the teachers and students found important for developing and fostering oral communication skills. Some of these were everyday activities which increased their vocabulary, carrying out speeches that allowed the students to choose topics and role-play, such as debates.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Al-Saffar, Cherine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Widman, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Litterär kompetens i klassrummet: En undersökning av metoder och verktyg för att arbeta med skönlitteratur2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. De tre delarna kompletterar varandra och är alla lika nödvändiga. Ett flertal metoder inom läsning, skrivande och samtal tas upp som olika sätt att utveckla dessa. Studien visar på att flera metoder med fördel kan användas för att utveckla respektive kompetens, och att lärarens roll påverkar vilken kompetens som utvecklas. Uppsatsen är baserad på både forskning inom området och erfarna lärares tillvägagångssätt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Avdan, Nazli
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ‘Collaborative Competition’: Stance-taking and Positioning in the European Parliament2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Europaparlamentet (EP) är scenen där vissa frågor rörande mer än 500 miljoner ‘européer’ officiellt debatteras och där politiskt relevanta grupperingar diskursivt konstrueras [co-constructed]. Medan parlamentsmedlemmarna (MEPs) driver sina egna politiska agendor dras gränser mellan grupperna, och dessa gränser förstärks och/eller överträds. Talare intar oavbrutet vad man skulle kunna kalla för olika ‘hållningar’ (stances) för olika grupperingar i relation till vissa förutsatta andra grupperingar, och argumenterar för vad som skiljer ‘jaget/det egna’ (Self) från ‘de andra’ (Others). Denna studie undersöker språkmönster som används av parlamentsledamöterna när de hänger sig åt kontextuellt och historiskt situerade dialogiska processer rörande positionering mellan grupper (intergroup positioning) och stance-taking. Den fokuserar vidare på de strategiska och konkurrensutsatta aktiviteterna grouping (gruppformering), grounding (ung. legitimering av en talares stance) och alignment (när man placerar sig i linje med eller tar avstånd från en annan talares åsikter) för att urskilja den dynamiska konstruktionen av gränser mellan grupper.

  Studien baseras på en korpus av så kallade ‘Blue-card question-answer sequences’ från plenardebatter som hölls i EP under 2011, när statsskuldkrisen hade stabiliserats något men fortfarande utgjorde grunden för många kontroverser.

  Teoretiskt sett bygger studien på Stance-teori (Du Bois, 2007), Positionerings-teori (Davies & Harré, 1990) och ett flertal breda socialkonstruktivistiska infallsvinklar till diskursanalys (Fairclough, 1995).

  Analysen visar att positioneringen mellan de olika grupperingarna i EP framstår som något jag kallar ‘kollaborativ konkurrens’ mellan motstridiga ideologier och politiska agendor. Parlamentsledamöterna manipulerar strategiskt sina motståndares tidigare eller förutsedda yttranden för att positionera sig själva, en gruppering de står för, och därigenom dess meningsmotståndare. Alla deltagare agerar för att upprätthålla och förhandla gränsdragningen mellan grupperna, trots att gränserna nästan aldrig överensstämmer mellan de olika talarna. Diskursivt styckar de av några imaginära territorier, vilket lämnar deras motståndare i vaga positioner.

  När de ställer Blue-card questions använder sig parlamentsledamöterna av en särskild turtagningsorganisation, vilken inbegriper rutinformer av interaktionsenheter (interactional units), tilltal (addressing), hur frågor initieras (question framing), och frågeformer (question forms), av vilka var och en visar sig bidra till stance-taking. En dynamisk modell för stance-taking föreslås, vilket möjliggör en transformation av det kontinuerligt omdefinierade stance-objektet såväl som av de diskursivt konstruerade stance-takers.

  Medan Blue-card questions är avsedda att fungera som en strukturerad procedur för att få fram information från en talare demonstrerar analysen att parlamentsledamöterna lyckas med olika avledande manövrer som tjänar positioneringen mellan grupper. Avhandlingen bidrar på så vis till förståelsen av det diskursiva spelet i Europaparlamentet där parlamentsledamöterna strävar efter att konstruera sociala realiteter som tjänar deras politiska mål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
  Ladda ner (pdf)
  errata
 • 4.
  Axell, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Teknik i barnlitteraturen2020Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Varje deli denna modulhar tagit upp en aspekt av vetenskapligt skrivande och läsande och har försökt se det vetenskapliga ur flera olika perspektiv och synvinklar.Artiklarna har strävat efter att man som lärareska kunna betrakta den egna undervisningen i ämnet och få inspiration till antingen förändring av förhållningssätt och metoder, eller få inspiration och uppleva en styrka att fortsätta utvecklingen av den egna undervisningen.

  Som tidigare angetts har också denna modul haft fokus på att alla elever ska lyckas med sina teoretiska gymnasiestudier och sin högskoleförberedelse. Detta låter sig inte göras utan målmedvetet arbete och stöd från lärare, handledare, skolbibliotekarier och andra stödfunktioner i skolan. Nedan följer en översikt över vad alla som är inkluderade i gymnasiearbetet och andra liknande typer av vetenskapligt förankrade arbeten kan tänka på närde ger stöd i elevernas skrivprocesser.

 • 5.
  Bard, Oscar
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Ballin, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Språket är nyckeln till kunskap: En studie om den statliga satsningen Läslyftet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läs – och skrivsvårigheter är ett problem som den svenska skolan kämpat emot länge och det är ett problem som succesivt eskalerat. I internationella mätningar uppvisar Sverige gång på gång sjunkande resultat i läsförståelse. Denna eskalation av problemet är egendomlig eftersom de akademiska institutionerna i Sverige presenterat adekvata lösningsalternativ och forskning att luta sig emot när det gäller läs- och skrivutveckling. Behovet av att utarbeta lässtrategier, bemöta olika texttyper, vad som kännetecknar en god läsare och vikten av textsamtal är exempel på det forskarvärlden menar är centralt för att undvika läs- och skrivsvårigheter. Trots att det råder viss konsensus på området är det inte sällan som dessa forskningsbaserade metoder och lösningsalternativ misslyckas med att implementeras i den svenska gymnasieskolan. Att forskning och pedagogiska program inte sipprar ut i praktiken ute på skolorna, utan tenderar att arkiveras och stanna på universitet och högskolor. I syfte att återta Sveriges höga position i de internationella mätningarna och få bukt med läs- och skrivproblematiken tog regeringen under 2013 de första stegen med projektet: Läslyftet. Tanken bakom detta projekt var att med hjälp av vetenskap, forskning och beprövad erfarenhet förmedla tillvägagångssätt och metodstöd till lärare och skolor i Sverige med målet att utveckla elevernas läsförståelse. Utifrån bakgrunden att forskningen och vetenskapen kring läs – skrivsvårigheter inte lyckats implementeras i de svenska gymnasieskolorna ämnar denna studie således att utreda huruvida det statliga projektet, Läslyftet, kan fylla funktionen att utgöra en brygga mellan den akademiska forskningen och gymnasieskolan. Med andra ord, om Läslyftet har den funktionen att den bidrar till att implementera vetenskapens lösningsalternativ på läs – och skrivproblematiken i Sverige. Vidare söker denna studie svar på om Läslyftet påverkar den övergripande pedagogiken samt den mer konkreta didaktiken hos enskilda lärare i gymnasieskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Broth, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Levin, Lena
  Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI).
  Showing where you're going: Instructing the accountable use of the indicator in live traffic2018Ingår i: International Journal of Applied Linguistics, ISSN 0802-6106, E-ISSN 1473-4192, Vol. 28, s. 248-264Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel undersöker hur körskoleelever instrueras i hurman gör sin bil förståelig (accountable) för andra trafikanter.Med bilens blinkers som exempel fokuserar analysen påinstruktioner om när det är relevant att använda blinkers, hurman blinkar i god tid, och, mer generellt, hur blinkerssignalenlärs ut som en integrerad del i vissa körmanövrer. Blinkers ärkanske bilens viktigaste instrument för att visa andra vart manavser att köra härnäst. Även om inte aktivering av blinkers isig får bilen att ändra riktning, är blinkersanvändning avgörandeför att andra ska kunna förutse hur en bil kommer att röra sig,så att de därmed kan anpassa sin körning. Analysen visar hurinstruktörer på ett strukturerat sätt formar elevers bilkörninggenom att påpeka vad blinkers åstadkommer innan man ger eninstruktion att svänga (a), efter en instruktion att svänga; (b),och som förklaringar till en tidigare korrigering av elevenskörning (c).

 • 7.
  Broth, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Levin, Lena
  Swedish Natl Rd and Transport Res Inst VTI, Linkoping, Sweden.
  Telling the Others side: Formulating others mental states in driver training2019Ingår i: Language & Communication, ISSN 0271-5309, E-ISSN 1873-3395, Vol. 65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines ascriptions of mental states to other road users in live traffic driver training. Through this practice, instructors formulate how others make sense of the trainee drivers car. Using multimodal conversation analysis, we demonstrate how others side formulations support trainee drivers communicative handling of the car during ongoing coordination events. In contrast, formulations occurring after coordination events serve educational ends, yielding the generic inferential practices by which competent drivers make contextual sense of others actions. Therefore, others side formulations comprise an important instructional resource for introducing neophyte drivers into the real-world theorizing, rendering traffic its orderly social character. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 8.
  Broth, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mondada, Lorenza
  Univ Basel, Switzerland.
  Delaying moving away: Place, mobility, and the multimodal organization of activities2019Ingår i: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 148, s. 44-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In mobile activities alternating between staying at a place and walking to the next place, such as guided visits, the initiation of walking awayis a powerful practice to achieve closing of conversational sequences and courses of action. This was demonstrated in a previous paper (Broth amp; Mondada, 2013): in this follow-up paper, we elaborate on the options that can be responsive to walking away, by focusing on actions that co-participants make in order to momentarily stopit, occasioning a delayed departure/closing. Delying walking awaymay be done, accountably, either as a continuation of the previous course of action, or as an initiation of a new course of action related to the present local position of the participants. The study is based on a large corpus of visits to different places and for diverse purposes, in French, Swedish and English. It also shows how trajectories of walking, their projections and their obstacles, are exemplary embodied practices revealing fundamental features of sequential organization - crucially related to the progressivity of talk, actions, and activities. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Daugaard, Solveig
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Receptionen av den amerikanska avantgardepoeten, dramatiken, konstsamlaren och salongsvärdinnan Gertrude Stein (1874-1946) har till stor del ägt rum i konstnärliga sammanhang innan hennes verk kommit att kanoniseras genom akademiska studier och tolkningar. Denna avhandling är dels en kartläggning av denna transmediala reception, såsom den utspelat sig i en nordamerikansk kontext under perioden från Steins död fram till idag, dels en redogörelse för hennes specifika samarbetspoetik som uppmuntrat till en sådan reception. Dessutom hävdar avhandlingen att vi i en samtida kontext upplever en stadigt växande mottaglighet för Steins verk, som tycks mer aktuellt idag än någonsin tidigare.

  Dessa omständigheter belyser och förklarar avhandlingen med hjälp av ett medieteoretiskt ramverk, där både Steins egna arbeten och deras konstnärliga reception betraktas som inbäddade i en komplex medieekologi. Medieekologi förstås här som en decentraliserande, nätverksorienterad tillgång till estetiska fenomen, inom vilken många typer av aktörer och materialiteter kan ingå. Ett verks medieekologi utgörs således, potentiellt, av hela det nätverk av processer, agenter och material som är relevanta för produktionen, distributionen och konsumtionen av verket i fråga, och påverkar utformningen av de subjektspositioner som är tillgängliga för de enskilda aktörerna.

  Genom den konstnärliga receptionen av Stein är det möjligt att få syn på viktiga komponenter som är verksamma i medieekologin, men som ofta försummas eller betraktas som underordnade textinterna faktorer, till exempel. Till dessa komponenter hör mediets materiella gränssnitt, författarens estetiserade persona och infrastrukturer såsom salongen, som påverkar hur och till vem verket och dess betydelser distribueras. Avhandlingen följer också en räcka paralleller mellan Steins mediesituation i 1900-talets början och den digitala mediesituation som präglar 2000-talets inledning, vilka kan bistå med både förklaringar och implikationer av Steins växande aktualitet.

  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 10.
  De Stefani, Elwys
  et al.
  Katholieke Univ Leuven, Belgium.
  Broth, Mathias
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Deppermann, Arnulf
  Inst Deutsch Sprache, Germany.
  On the road: Communicating traffic2019Ingår i: Language & Communication, ISSN 0271-5309, E-ISSN 1873-3395, Vol. 65Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  How do people communicate in mobile settings of interaction? How does mobility affect the way we speak? How does mobility exert influence on the manner in which talk itself is consequential for how we move in space? Recently, questions of this sort have attracted increasing attention in the human and social sciences. This Special Issue contributes to the emerging body of studies on mobility and talk by inspecting an ordinary and ubiquitous phenomenon in which communication among mobile participants is paramount: participation in traffic. This editorial presents previous work on mobility in natural settings, as carried out by interactionally oriented researchers. It also shows how the investigation into traffic participation adds new perspectives to research on language and communication. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 11.
  Deppermann, Arnulf
  et al.
  Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Germany.
  Laurier, Eric
  Institute of Geography and the Lived Environment Drummond Street, School of GeoSciences, University of Edinburgh, Edinburgh,United Kingdom.
  Mondada, Lorenza
  Universität Basel Romanisches Seminar, Basel, Switzerland.
  Cromdal, Jakob (Medarbetare/bidragsgivare)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  De Stefani, Elwys (Medarbetare/bidragsgivare)
  KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Haddington, Pentti (Medarbetare/bidragsgivare)
  University of Oulu, Oulu, Finland.
  Levin, Lena (Medarbetare/bidragsgivare)
  Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI).
  Nevile, Maurice (Medarbetare/bidragsgivare)
  University of Oulu, Oulu, Finland.
  Rauniomaa, Mirka (Medarbetare/bidragsgivare)
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Overtaking as an interactional achievement: Video analyses of participants' practices in traffic2018Ingår i: Gesprächsforschung, ISSN 1617-1837, Vol. 19, s. 1-131Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article we pursue a systematic and extensive study of overtaking in traffic as an interactional event. Our focus is on the accountable organisation and accom-plishment of overtaking by road users in real-world traffic situations. Data and anal-ysis are drawn from multiple research groups studying driving from an ethnometh-odological and conversation analytic perspective. Building on multimodal and se-quential analyses of video recordings of overtaking events, the article describes the shared practices which overtakers and overtaken parties use in displaying, recog-nising and coordinating their manoeuvres. It examines the three sequential phases of an overtaking event: preparation and projection; the overtaking proper; the re-alignment post-phase including retrospective accounts and assessments. We iden-tify how during each of these phases drivers and passengers organise intra-vehicle and inter-vehicle practices: driving and non-driving related talk between vehicle-occupants, the emerging spatiotemporal ecology of the road, and the driving actions of other road users. The data is derived from a two camera set-up recording the road ahead and car interior. The recordings are from three settings: daily commuting, driving lessons, race-car coaching. The events occur on a variety of road types (mo-torways, country roads, city streets, a race track, etc.), in six languages (English, Finnish, French, German, Italian, and Swedish) and in seven countries (Australia, Finland, France, Germany, Sweden, Switzerland, and the UK). From an exception-ally diverse collection of video data, the study of which is made possible thanks to the innovative collaboration of multiple researchers, the article exhibits the range of practical challenges and communicative skills involved in overtaking.

 • 12.
  Edvardsson, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Edlund Gustavsson, Madelene
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Det kommunikativa klassrummet: Att arbeta med kommunikation i åk 4-62018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar det kommunikativa klassrummet och vad det har för eventuella fördelar. Uppsatsen utreder begreppen bundet och fritt tal och hur de påverkar elevers lärande. En annan punkt som utreds är talångest och vilken påverkan det kan ha på eleverna i det kommunikativa klassrummet. Resultatet visar vilka fördelar ett kommunikativt klassrum har. Genom det kommunikativa klassrummet blir eleverna mer aktiva och motiverade. Fokus ligger på eleverna eftersom klassrummet blir mer elevstyrt. Det fria talet, som låte releverna styra talet, är bättre för elevers lärande än det bundna där läraren styr. Ett problem som kan förhindra elevers lärande i det kommunikativa klassrummet är elevers talångest. Talångest påverkas av olika faktorer såsom rädslan att göra fel, dåligt självförtroende, kulturella faktorer och lärarens påverkan på eleverna. Detta kan motarbetas genom att läraren inte hakar upp sig på elevers misstag och att läraren kan skapa ett tryggt klassrum för eleverna.Genom att arbeta med ett kommunikativt klassrum öppnas nya vägar upp för eleven och fokus läggs mer på elevernas tal än på att läsa och skriva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A Typographical Primer: Some Basic Conventions2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Within academia a central activity is the production of scientific theses and papers, including formal aspects of this activity – learning about typographical conventions, how these can differ between departments, countries, journals and publishers, etc.

  Very often, and sadly, huge amount of of time is spent on this during both thesis supervision and thesis examination. The rationale for this document is to – during supervision and examination – free up time for more focus on thesis content and scientific quality.

  The Primer is not to be regarded as “101 on typographical conventions”. Such books are easy find and/but include many phenomena that can be regarded as “over the top” for the average student BA or MA thesis producer, or indeed PhD students.

  This primer is completely “stimulus-based” and includes things that the author has encountered during years of supervision, examination and conference proceedings editing, and thus covers things that are “battle-proven” when it comes to phenomena that are missed in thesis production.

  In 29 sections phenomena like underlining, dashes, transliteration, filenames, section numbering, tables, figures, plates, margin adjustment and much more are covered. See the Contents listing on page 3.

  At the end a few instructions are included, showing the reader how to implement the covered phenomema in their papers – something which is not always completely transparent or obvious and requires a certain level of word processing knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A Typographical Primer: Some Basic Conventions
 • 14.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Acoustic Phonetics2019Ingår i: The Sage Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders / [ed] Jack S. Damico & Martin J. Ball, Thosand Oaks, California: Sage Publications, 2019, s. 21-36Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 15.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En Typografisk ”Primer”: Några Grundläggande Konventioner2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom akademika ingår som en central del av produktion av vetenskapliga uppsatser, vilket inkluderar formella aspekter av detta – från att lära sig strikt typografiska konventioner som att lära sig hur dessa kan skilja sig åt mellan avdelningar, länder, tidskrifter.

  Väldigt ofta, och tyvärr, läggs mycket tid på sådan under såväl handledning som examination av uppsatser. Detta dokument har till syfte att, under handledning och examination, frigöra tid för ett mer markerat fokus på innehåll och vetenskaplig kvalitet i de aktuella uppsatserna.

  Primern är inte uppbyggd som en ”grundkurs i typografiska konventioner”. Sådana är lätta att finna och/men inkluderar mycket sådant som kan betraktas som ”överkurs” för studenter som skriver kandidat- eller magisteruppsatser, eller till och med doktorander.

  Denna primer är helt stimulustyrd och inkluderar saker som författaren under åratals handledning, examination och redaktörsskap (för konferensproceedings) har stött så de vanligaste misstagen, och täcker således med eller mindre ”fält-testade” fenomen som missas i uppsatsskrivning.

  I 29 avsnitt täcks företeelser om understrykning, tankstreck, transliterering, filnamnsgivning, kapitelnumrering, tabeller, figurer, bilder, marginaljustering och mycket mer. Se Innehållsförteckning på sidan 3.

  På slutet inkluderas även lite instruktioner för hur man ser till att vissa av de täckta fenomenen blir implementerade i uppsatsen, något som inte alltid är helt solklart utan kräver en viss nivå av ordbehandlingskunskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En Typografisk ”Primer”: Några Grundläggande Konventioner
 • 16.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Neurala korrelat till fyllda pauser: En fMRI-studie av disfluensperception2019Ingår i: Röstläget, ISSN 1103-3983, nr Februari 2019, s. 13-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mänskligt, spontalt producerat talspråk kännetecknas av att inte vara helt ”flytande”. Jag sätter ordet inom citationstecken eftersom det råder delade meningar om huruvida ”oflyt” i själva verket underlättar såväl talproduktion som talperception. Den vanligaste termen för detta är disfluenser, men även denna term är inte helt etablerad. En annan sak att hålla iminne är att den alternativa stavningen dysfluenser förekommer, speciellt engelskspråkig litteratur.

  Disfluenser har studerats i över ett sekel, och en introduktion följer nedan. Denna artikel redovisar resultaten från en unik fMRIstudie av den mest ”speciella” av de olika disfluenstyperna, det som ofta(st) benämns ”fyllda pauser”, som (i svenska) ”eh” eller ”öh”. Notera att även denna term inte är etablerad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Neurala korrelat till fyllda pauser: En fMRI-studie av disfluensperception (Tryckt version)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Neurala korrelat till fyllda pauser: En fMRI-studie av disfluensperception (Längre och utökad webbversion)
 • 17.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Pulmonic Ingressive Speech2019Ingår i: The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders / [ed] Jack S. Damico & Martin J. Ball, Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2019, s. 1529-1532Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 18.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Xenophone2019Ingår i: The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders / [ed] Jack S. Damico & Martin J. Ball, Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2019, s. 2127-2129Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 19.
  Eklund, Robert
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McAllister, Anita
  Karolinska Institutet, Sweden; Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Dahlström, Anita
  Swedish Museum of Performing Arts, Stockholm, Sweden.
  An acoustic analysis of Swedish cattle calls,‘kulning’, performed outdoors at three distances2019Ingår i: Proceedings from Fonetik 2019 / [ed] Mattias Heldner, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Kulning is a Swedish cattle call singing style with an almost mythical status inSwedish folklore. In previous studiestwo of the authors (RE, AM) studied kulning produced by a kulning singer (FP) in both indoor and outdoor settings. In this paper we report kulning as produced by a second singer (the third author, KD), recorded outdoors in a forest setting, with simultaneous recordings at 1, 11 and 22 meters. The results of amplitude, FFT and LPC analyses reported, and compared to theearlier studies reported in Eklund, McAllister and Pehrson (2013) and McAllister and Eklund (2015).

 • 20.
  Eldelin, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att slå dank med virtuositet: Reträtten, sysslolösheten och essän2018 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Enligt renässansförfattaren Michel de Montaigne var det den sysslolöshet som uppstod då han dragit sig tillbaka från sina offentliga plikter som ledde till att han började tänka och skriva essäistiskt. Reträtten till avskildhet blir sedan ett återkommande tema i essäns historia, både som materiellt privilegium och som ett slags sinnesstämning.

  Emma Eldelin undersöker i denna bok förbindelserna mellan reträtt, sysslolöshet och essä, och de laddningar och betydelser som dessa begrepp har haft under olika tidsperioder. Med utgångspunkt hos fyra essäistiska författare från renässansen till vår tid - Michel de Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski - flätar hon en vindlande tankeberättelse om villkoren för skapande, tänkande och skrivande och hur de utmanas i en värld som i allt högre grad har kommit att präglas av arbetsetiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att slå dank med virtuositet: Reträtten, sysslolösheten och essän
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 21.
  Eldelin, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tunnelbanans poetik. Rum, plats och intertextualitet i Malte Perssons Underjorden2018Ingår i: Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 139, s. 178-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Poetics of the Underground: Space, Place and Intertextuality in Malte Persson’s Underjorden (Tunnelbanans poetik. Rum, plats och intertextualitet i Malte Perssons Underjorden)

  The descent to the underworld in search of wisdom or to regain something or someone lost is a classic topos of literary history. In the context of urbanization and the technological transformation of society of the last two centuries, literary underworlds have often been re-imagined as actual and material subterranean spaces like subways, catacombs or sewers. In modernist poetry, for example, the descent to the underworld — rethought as an underground of modern transportation — has served as a spatial point of departure for reflections on poetics, on the poet’s conflictual relationship to the literary past and to his or her own society. Staged as a collection of sonnets on the Stockholm metro, Malte Persson’s Underjorden (2011) can be read as a contemporary take on this modern metamorphosis of the underworld. It can also be put forward as an example of a recurring tendency in the last few decades to link writing and literature to various urban and semi-public spaces of transit and transport, a tendency which poses significant challenges to Romantically infused ideas of literary creation as a place-bound, domestic, private and solitary activity. In this article, Persson’s Underjorden is discussed as an example of how a poetics of the underground is reflected and reconfigured in the Information Age. With perspectives from spatial theory and intertextual analysis, it is argued that two classic myths of poetic creation are contrasted and associated with underground space in Persson’s sonnet collection. Rather than opting for one of them, the self-reflective speaker of Underjorden remains playfully undecided on which side to take: is the contemporary poet a modern Orpheus or genius, creating original poetry, or an imitator, copyist and sampler, pouring from the boundless storehouse of literature?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tunnelbanans poetik. Rum, plats och intertextualitet i Malte Perssons Underjorden
 • 22.
  Forsell, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Tenglet, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wessbo, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The “Bashing” of Education Research2018Ingår i: Confero: Essays on education, philosophy and politics, E-ISSN 2001-4562, Vol. 6, nr 1, s. 5-12Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This special issue of Confero presents six essays with different aims and scope, which relate to the criticism or “bashing” of educational research. Starting with Martin Malmström’s essay How do you think it feels? On Being the Epitome of Pseudoscience that clearly connects to the bashing theme, the other essays elucidate and question related aspects of the universities, of pedagogy, teacher education and educational research. Together the essays form a dialogue on the underpinning perspectives on science and learning, not only in the field on education but academia at large. To clarify, the intention of this issue is not to constrain the critics, but an ambition to deepen the conversation and open up for different perspectives and voices.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Confero 6-1 The "Bashing" of Educational Research
 • 23.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Birgitta Trotzig2019Ingår i: Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv / [ed] Lisbeth Larsson, Stockholm: Bonnier, 2019Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 24.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Book Review: Experimental Selves: Person and Experience2019Ingår i: The Sixteenth Century Journal, ISSN 0361-0160, E-ISSN 2326-0726, Vol. 50, nr 3, s. 982-984Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  n/a

 • 25.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Christine de Pizan: The Book of the Mutability of Fortune: Review2018Ingår i: Renaissance quarterly, ISSN 0034-4338, E-ISSN 1935-0236, Vol. 71, nr 2, s. 799-800Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  n/a

 • 26.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Christine de Pizan: Heures de contemplacion sur la Passion de Nostre Seigneur Jhesucrist & Sept psaumes allégorisés2019Ingår i: Renaissance quarterly, ISSN 0034-4338, E-ISSN 1935-0236, Vol. 72, nr 1, s. 234-236Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 27.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  «En känning av vad språk kan vara»: Om Katarina Frostensons Sånger och formler2017Ingår i: NORSK LITTERÆR ÅRBOK 2017 / [ed] Nora Simonhjell & Benedikt Jager, Oslo: Det Norske Samlaget , 2017, s. 74-89Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 28.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jag gav honom inte min kärlek: Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi2012Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  »Kvinnorna gör alldeles rätt när de förkastar de levnadsregler som införts i världen, eftersom det är männen som har skapat dem utan kvinnorna.«Michel de Montaigne (1533–92)

  Vid de medeltida franska hoven diktade och sjöng man om kärleken mellan man och kvinna, mellan riddaren och hans tillbedda. Särskilt besjöngs den omöjliga kärleken, som präglades av konvenansen och de stränga regler som styrde sällskapslivet i de högre samhällsskikten. Denna kulturyttring spred sig över Europa och kom först på artonhundratalet att få namnet »den höviska kärleken«.

  I sin rika studie presenterar Carin Franzén den höviska kärlekens kulturhistoriska uttrycksformer. Författarna Grevinnan av Dia, Christine de Pizan, Margareta av Navarra och Madame de Lafayette bildar utgångspunkter för undersökningen och ställs i relation till varandra.

 • 29.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kritiken och det omedvetna2018Ingår i: Kritiken i den nya offentligheten: kritiken som konst- och kunskapsform / [ed] Magnus William-Olsson, Stockholm: Ariel förlag , 2018, s. 141-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lacan and the Archeology of the Subject2020Ingår i: Analysing the Cultural Unconscious: Science of the Signifier / [ed] Lilian Munk Rösing, Henrik Jøker Bjerre, Brian Benjamin Hansen, Kirsten Hyldgaard, Jakob Rosendal, London: Bloomsbury Academic, 2020Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 31.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  När vi talar om oss själva: nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Subjektiviteten är inget i sig. Den uppstår när vi svarar på de sociala mekanismer som tilltalar oss som subjekt. Denna insikt är utgångspunkten för Carin Franzén nedslag i subjektivitetens historia. Författaren pekar på den slående likheten mellan 1600-talets franska salongskultur och vår egen av sociala medier och självframställning präglade offentlighet. De krav på självkontroll som bestämde hovsamhället och den absoluta monarkin liknade i mycket kraven som vår tids senkapitalism och nyliberalism reser på oss som är underkastade den. Men liksom den litterära salongens libertiner i leken, samtalet och förställningen fann vägar att utnyttja sprickorna i maktens anspråk erbjuder även vår epok möjliga motståndsstrategier. I en rad läsningar av författare som Montaigne, Descartes, Madame de La Fayette och Jean de La Fontaine och vår tids Marguerite Duras och Lars Norén kartlägger Carin Franzén subjektivitetens transfigurationer. I själva talandet om oss själva uppdagas möjligheter till motstånd mot de ordningar som söker behärska talet.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 32.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  recension av Living Together: Roland Barthes, the Individual and the Community: Knut Stene-Johansen, Christian Refsum og Johan Schimanski (red.)2019Ingår i: Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, Vol. 22, nr 01Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 33.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Subjects of Sovereign Control and the Art of Critique in the Early Modern Period2018Ingår i: Control Culture: Foucault and Deleuze after Discipline / [ed] Frida Beckman, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018, s. 63-81Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 34.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller konstnärlig framställning.

  Carin Franzén rör sig över ett vitt fält av estetiska, filosofiska frågor, från Dante till Jelinek. På olika vis handlar texterna om den långa väg som gör konsten och litteraturen till något mer än konsumtion.

  Carin Franzén är docent i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Hon har bland annat givit ut Att översätta känslan: En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik och För en litteraturens etik: En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap.

 • 35.
  Franzén, Carin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vägval i subjektivitetens historia: Det moderna subjekts genealogi som posthumanism avant la lettre2017Ingår i: Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, ISSN 0809-2044, E-ISSN 1504-288X, Vol. 19, nr 02, s. 94-107Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Genealogy of the Subject as Posthumanism avant la lettre

  If the constitution of the modern subject is indebted to Descartes’ self-grounding and self-positing of the subject of thought and knowledge, this article discusses how some of the period’s libertines and moralists in the wake of Montaigne articulated a counter-discourse to this dominating form of subjectivity. I argue that they point to a pathway for the modern subject grounded in an art of existence rather than in Descartes’ cogito. Special attention is given to their reception of Montaigne’s critique of human sovereignty. Focussing on the discussion about the animal-human relationship in Descartes and La Fontaine, but also on the latter’s relationship to Madame de Sablière as well as to the period’s court society and salon culture in general, the article’s purpose is to highlight the plurality of early modern subjectivity, and its relevance for current theories of posthumanism and critique of the modern subject.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Geneid, Ahmed
  et al.
  Department of Otolaryngology and Phoniatrics – Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital and University of Helsinki, Finlan.
  Laukkanen, Anne-Maria
  Speech and Voice Research Laboratory, School of Education, University of Tampere, Finland.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McAllister, Anita
  Division of Speech and Language Pathology, Karolinska Institutet, Sweden.
  Kulning: A study of the physiological basis for long-distance sound propagation in Swedish cattle calls2018Ingår i: Proceedings of FONETIK 2016, KTH Royal Institute of TechnologyStockholm, Sweden8-10 June 2016 / [ed] Jens Edlund, Stockholm: Royal Institute of Technology , 2018, s. 25-30Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Swedish cattle call song, kulning, is an example of very marked and far-reaching sound propagation of vocal communication. While earlier studies have investigated the acoustic characteristics of kulning, the present study focuses on its physiological basis from the point of view of vocal fold functionand supralaryngeal posture by applying electroglottography and stroboscopy to two types singing: falsetto (head voice)and kulning. It is shown that kulning, ascompared to falsetto, exhibits a better contact of the vocal folds and a longer glottal closure in the phonation cycle. Nasofiberendoscopy also showedmedial and anteroposterior narrowing of the laryngeal inlet and approximation of the false vocal folds in kulning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kulning: A study of the physiological basis for long-distance sound propagation in Swedish cattle calls
 • 37.
  Gósy, Mária
  et al.
  Department of Phonetics, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Language-Specific Patterns of Segment Prolongation in Hungarian2018Ingår i: the Phonetician, ISSN 0741-6164, Vol. 115, s. 36-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Segment prolongation has been shown to be one of the most common forms of non-pathological speech disfluency. The distribution in the word (initial– medial–final segment) seems to vary across languages based on morphological complexity, making it interesting to study segment prolongation in languages that exhibit different degrees of morphological complexity. In this paper we study segment prolongation in Hungarian, a language with very complex morphology. Our results indicated that distribution of prolongations according to their placements in words in Hungarian is comparable to English and Swedish, with a similar degree of morphological complexity, but not to Japanese or Mandarin Chinese, languages with a less complex morphology. Prolongations involve more vowels than consonants, more function words than content words, and word length does not influence the duration of the prolonged segment. Phonologically long vowels were produced shorter durations than phonologically short vowels. Finally, we suggest a ‘phonotactics matters hypothesis”, emphasizing the complexity of permissible syllable structures, which seems to be the main cause of the observed differences in how prolongation is realized in different languages.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Hall, Nina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Ekon av det förflutna: En undersökning av den antika erotikens roll och tematisering i romanen och filmen Call Me by Your Name2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen utforskas André Acimans roman Call Me by Your Name (2007) och regissören Luca Guadagninos filmatisering av verket (2017) i relation till det antika begreppet eros (ung. begär). Det finns sedan tidigare en konstnärlig tradition i västvärlden att tillämpa antik tematik vid gestaltningen av manligt samkönat begär och för att åskådliggöra hur detta sker även i Acimans och Guadagninos respektive verk används i den här uppsatsen Platons Gästabudet (Symposion, ca 385 f. Kr) som en återkommande utgångspunkt i analysen. Utifrån ett urval tematiska inslag i Gästabudet, som alla anknyter till Platons övergripande behandling av begär ur ett filosofiskt perspektiv, riktas i det här arbetet uppmärksamheten mot hur dessa teman även förekommer i Call Me by Your Name, roman som film. Detta gäller inte minst Platons presenterade tanke att eros, under rätt omständigheter, har förmågan att leda filosofen mot upplysthet och förståelsen av en upphöjd och evig ordning.

  Utöver att visa på hur båda verken (som utspelar sig i relativt modern tid) genomsyras av denna antika begärstematik är ett annat mål med uppsatsen att genom en komparativ analys, och med ett genusvetenskapligt och queerteoretiskt perspektiv, blottlägga hur skillnaderna mellan romanförlagan och filmadaptionen påverkar bilden av den unge huvudpersonen Elio och dennes utforskande av sin sexualitet – även då bilden av sexualitet i en mer generell mening. Slutsatsen som den här uppsatsen leder fram till är att Acimans förlaga vid en första anblick framstår som mer utmanande i förhållande till en modern heteronormativ ordning (så som åskådliggjord av Judith Butlers heteronormativa matris) medan Guadagninos version – trots skildringen av samkönat begär i berättelsens centrum – innefattar mer konservativa indikationer. Samtidigt är de utmanande aspekterna i Acimans roman inte heller helt oproblematiska vid en andra anblick. I den mån Acimans skildring med hjälp av den antika tematiken gör motstånd mot moderna uppfattningar om sexualitet, begär och relationsformer leder nyttjandet parallellt till att andra diskriminerande och begränsande uppfattningar om kön, genusidentitet och könsmaktsordning snarare bekräftas inom berättelsens ramar mer än vad de utmanas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ekon av det förflutna
 • 39.
  Hammarström, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Dealing with ‘Trouble Spots’ in Interaction in the English as a Foreign Language Classroom2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on ‘trouble spots’ that occur in the English as a Foreign Language classroom. A trouble spot is an umbrella term for all types of language problems that arise. This means that it covers the trouble sources of repairs, corrections as well as problematising activities in the classroom. Ten different instances of trouble spots are identified and documented in the study. These are grouped into four different categories depending on how the trouble spot occurred, who initiated it and how it was resolved. To investigate the classroom interaction Conversation Analysis was chosen as a method and two different English lessons in two different Swedish upper-secondary schools were filmed.

  In order to investigate the trouble spots the following research questions are addressed

  • What types of trouble spots arise in the English language classroom and how are they signalled as trouble?
  • How are the trouble spots dealt with by teachers and students?

  The results confirm that most trouble spots are identified and handled by the speakers themselves and that the second-most involved person is the teacher. This is expected as there is a preference for self-initiated self-repair in ordinary conversation. However, in classroom interaction the preference organisation is not always similar to that of ordinary conversation. Correction in the classroom is often other-initiated without it being face-threatening. Furthermore, the context of the task at hand is very important when it comes to how trouble spots are resolved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hankvist, Annikki
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Technology in the English Language Classroom: Computer-Assisted Grammar Learning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As technology advances so does the availability of computer-assisted learning software. Since the Swedish curriculum and syllabus in the subject English do not state how teachers should teach grammar or what grammatical items they should focus on, it is left to the teachers to decide themselves. This thesis aims to investigate how one can make use of CALL, Computer-Assisted Language Learning, when teaching grammar in the English language classroom. The following three research questions are posed: 

  • In what ways is CALL used in teaching grammar? 

  • Are any of the different ways of using CALL more successful than others? 

  • What are the students’ reactions to using CALL as a means of learning grammar? 

  The questions are answered by analyzing the theoretical background of second language acquisition, as well as by analyzing ten articles about learning grammar with the help of modern technology. The findings show that there are more ways of using technology in a teaching environment than there are articles about it, and this thesis only covers a few of the different means of using CALL to teach grammar. The findings also show that the results of computer-assisted teaching and learning are overall positive, but it cannot be concluded whether this is because of the software or the novelty of using CALL. Some software shows better results than other, such as error correction software. The overall perceptions of using CALL in the classroom are overwhelmingly positive from both teachers’ and students’ perspective. Furthermore, the results show that the students believe that using technology to learn helps them more than it actually does, showing how it helps motivate students to acquire new knowledge by making it more interesting for them. All in all, the findings of the research give teachers an overview of the current progress of CALL, as well as giving them suggestions about how to incorporate technology in their own teaching. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41. Haslam, Mara
  et al.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The role of consonant clusters in English as a lingua franca intelligibility2019Ingår i: Proceedings of the 10th Annual Prnunciation in Second Language Learning and Teaching Conference / [ed] Levis, J., Nagel, C. & Todey, E., Iowa: Iowa State University Press, 2019, s. 276-284Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Hefele, Anna-Maria
  et al.
  http://www.anna-maria-hefele.com.
  Eklund, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McAllister, Anita
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Polyphonic Overtone Singing: an acoustic and physiological (MRI) analysis and a first-person description of aunique mode of singing2019Ingår i: Proceedings from Fonetik 2019 / [ed] Mattias Heldner, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper describes a unique singing mode, tentatively labeled “polyphonic overtone singing”. In overtone singingthe vocal harmonics of a stabile fundamental frequency are filtered by the singer in such a way that specific upper harmonics are amplified, and heard clearly, as a second musical voice. In the “throat singing” of Tuva (Mongolia) moving overtones usually occur over astable drone. In polyphonic overtone singing not only the pitch of the overtonesare changed and moving, but also the fundamental which results in two-voice singing.

 • 43.
  Hofstetter, Emily
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Robles, Jessica
  Loughborough University, Loughborough, United Kingdom.
  Manipulation in board game interactions: Being a sporting player2019Ingår i: Symbolic interaction, ISSN 0195-6086, E-ISSN 1533-8665, Vol. 42, nr 2, s. 301-320Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Deception and manipulation are expected in strategic gameplay, but how do players negotiate what counts as acceptable kinds of manipulation? We compare three examples from a corpus of 30 hours of competitive board game play, using conversation analysis to examine how players orient to the reasonableness of manipulations. We show that contingencies of timing of the attribution and receipt of the manipulation are as morally concerned as manipulation itself. Players organize their negotiations of acceptability around the concept of a “sporting” player or move. The “sporting” resource shows one situated members' method for collaboratively managing fairness and morality in play. A video abstract is available at https://youtu.be/IlaE‐w6FUxw.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ivenäs Dyverfeldt, Sabina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  I svenskhetens gränsland: Vithet, rasifiering och skönhet i litteratur skriven av utlandsadopterade2018Ingår i: Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering / [ed] Tobias Hübinette, Andréaz Wasniowski, Malmö: Arx Förlag , 2018, s. 237-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Ivenäs Dyverfeldt, Sabina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. University of Washington, WA 98195 USA.
  White Like Me: Whiteness in Scandinavian Transnational Adoption Literature2017Ingår i: Scandinavian Studies, ISSN 0036-5637, E-ISSN 2163-8195, Vol. 89, nr 2, s. 240-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  n/a

 • 46.
  Johansson, Maritha
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att förstå begrepp eller förstå med begrepp [Understanding concepts or understanding through concepts]: en studie av litterär begreppsanvändning, tolkning och analys [A study of the use of literary conceptual tools, interpretation and analysis]2019Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 7, nr 2, s. 50-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel redovisar resultat från en studie inom litteraturdidaktik med fokus på litterära begrepp. I studien används två kombinerade metoder, ett begreppsförståelsetest och ett tänka-högt-test, för att undersöka gymnasieelevers litterära begreppsanvändning och begreppsförståelse. Studien syftar till att undersöka hur eleverna förstår och använder litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av en litterär text, i detta fall en dikt. Resultaten visar att begrepp i form av ”gloslistor” är svåra att hantera för eleverna. De kan ibland ge korrekta definitioner men de flesta ger vaga eller felaktiga svar på begreppsdefinitionstestet. Tänka-högt-testet visar att eleverna har svårt att tillämpa begreppen i en analys och att när de väl använder begrepp, leder det till ett starkt fokus på textens yta. Det innebär att eleverna främst fokuserar på att identifiera och namnge stilgrepp i texten. Att enbart beskriva texten utan att reflektera över vilken betydelse eller effekt ett visst stilgrepp har leder inte till en djupare förståelse. Studiens resultat visar att överföringen mellan en passiv begreppskunskap och en aktiv användning av begrepp, vilket skulle kunna öka förståelsen, är långt ifrån självklar.

 • 47.
  Johansson, Maritha
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En litteraturundervisning som utmanar2017Ingår i: Svenska ett kritiskt ämne: Svensklärarföreningens årsskrift 2016 / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Nils Larsson, Malmö: Svensklärarföreningen , 2017, s. 66-76Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Johansson, Maritha
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  In i texten och ut ur den - nordiska lärarstudenter samtalar om lyrik2019Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 3, s. 62-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study aims to explore literary text-talk in higher education and how some students’ reception of a poem is influenced by their interaction with each other. A particular focus is on whether and how the students use a set of literary conceptual tools when they talk about the poem. The study also illuminates factors that prompt the students perform close readings of the text. The data comes from four recorded and transcribed text-talks, where the students from different teacher training programs in Sweden, Denmark and Norway talk about a poem. These text-talks have been analysed through a thematic analysis. The results show that the students start by focusing on details and try to interpret the vocabulary rather than trying to understand the poem in its entirety. Initially, they also perform close readings and then continue with more extra-textual interpretations. However, because of the interactive nature of the text-talk, the students keep returning to the text. All the four groups use quite a few literary concepts, but they hesitate about the meaning and the use of these concepts. The results further show that the students help each other achieve a deeper understanding of the poem, and the talk itself has an impact on their reception of the poem.

 • 49.
  Johansson, Maritha
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Litterär förståelse och begreppsanvändning2017Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna artikel diskuteras inledningsvishur man kan se på förhållandet mellan läsare och texter och samspelet mellan dem. Därefter berörs elevers förståelse av skönlitterära texter, samt hur lärarekan förhålla sig till begrepp och begreppsinlärning i relation till litteraturun-dervisning.

 • 50.
  Johansson, Maritha
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Magnusson, Petra
  Högskolan i Kristianstad, Kristianstad, Sweden.
  Läslyftet i praktiken: Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal2019Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, E-ISSN 1504-9922, Vol. 13, nr 1, artikel-id 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  ”Läslyftet” är en statlig kompetensutvecklingssatsning baserad på arbetet av Timperley et al. (2007). Syftet är att genom kollegialt lärande utveckla lärarnas didaktiska kunskaper för att förbättra elevernas läs- och skrivförmåga. Denna artikel redovisar en studie av hur satsningen genomförs på en gymnasieskola. Syftet är att förstå och diskutera genomförandet genom att undersöka det pedagogiska material som studeras av lärarna och hur det uppfattas av dem. Det analyserade materialet är 1) artikeln ”Att bearbeta text – före läsandet” (Hallesson & Visén, 2016) och 2) en gruppdiskussion i en grupp av sju lärare, en bibliotekarie och en samtalshandledare, om samma artikel. Studien använder två metoder: en textanalys (Hellspong & Ledin, 1997) av artikeln och en kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) av lärarnas diskussion. Analysen av lärarnas diskussion visar en avsaknad av matchning mellan lärarna och texten. Denna kan delvis förklaras av textanalysens resultat som visar att texten innefattar ett antal abstrakta begrepp och saknar tydlig röst. Analysen av lärarnas samtal visar att samtalshandledaren endast delvis kan överbrygga denna distans till texten. Lärarna utvecklar i samtalet en överenskommelse om att det är svårt att se det som erbjuds i texten som användbart i den egna praktiken. Vår tolkning är att lärarnas mottagande av texten kan beskrivas som motstånd och att de upplever texten som ett hot mot sina identiteter som lärare. I analogi med Timperley et al. (2007) visar vår studie också att kompetensutveckling och kollegialt lärande är komplext och beroende på olika kontextuella faktorer som behöver undersökas ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 av 192
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf