liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues2012In: Journal of Strategic Innovation and Sustainability, ISSN 1718-2077, Vol. 8, no 1, p. 36-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Europe–2020 strategy European Union puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. The focus of this paper is to investigate what we know about implementing innovation and entrepreneurship policy programmes. How could they be conducted to enhance growth and innovation in a long-term perspective? We address a particular interest to design and impact issues of such programmes. The empirical part of the research project is based on theoretically derived knowledge and illustrative case studies of management of innovation programmes. Secondary data emanating from research reporting, ex post programme evaluation and interviews of programme managers.

 • 2.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den ofrivilligt frivillige egenföretagaren2001In: Att vara eller jobba som: Betydelsen av yrken i arbetslivet / [ed] Arbetets museum, Norrköping: Arbetets museum , 2001, p. 60-Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Johansson, Christer
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den ofrivilligt frivillige företagaren: Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis aims to describe and analyze the importance of work for those who start up in business through the active labour market programme – the start-up grant entrepreneur. The material was collected partly through an extensive questionnaire study covering the entire population of current and former entrepreneurs in subsidized enterprises from 1995 in Östergötland, Sweden, and partly by a series of life story-oriented interviews about attitudes to work with a sample of active or former entrepreneurs.

  The results show, inter alia, that the establishment motives are often essentially based on the structure and circumstances beyond the individual and that his/her actions in terms of starting their own business are largely based on a non reflective approach.

  The analysis also highlights the identity-building aspects of work and shows that in many cases the part of one’s identity that is associated with work significantly affects other identity issues. Start-up entrepreneurs can be regarded as ”necessity entrepreneurs” when they create new jobs for themselves.

  Among the current workers, just over half believe that their lives have taken a positive direction. The most negative is the group of former start-up entrepreneurs, in which just over one third indicate that their lives have taken a negative direction. The benefits of entrepreneurship highlighted by the studied subjects include the possibility of a perceived self-monitoring at work. Disadvantages indicated by the same people include economic concerns, skills shortages and lack of social relationships.

 • 4.
  Johansson, Christer
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Narrativ forskning: biografiskt perspektiv på berättelser1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med uppmaningen ”Berätta om ditt liv!” som utgångspunkt väljer Öberg (1997) att studera äldre människor och deras syn på sitt liv och sin ålderdom. Här är det inte tal om att använda kvantitativa metoder som går ut på att kvantifiera information i siffror eller andra mängdtermer. Det handlar istället om att via intervju ta tillvara och analysera människors berättelser om sitt liv. Detta är exempel på kvalitativ metod med ett induktivt förfaringssätt vad gäller insamling och bearbetning av data i enlighet med biografisk forskningstradition.

  Den biografiska forskningstraditionen, som de senaste decennierna fått en renässens, består av en något heterogen samling metoder som används inom flera samhällsvetenskapliga discipliner som t.ex. etnologi, historia och sociologi. Inom forskning som arbetar med levnadshistoriska källor kan likartade begrepp används för närliggande fenomen. Arvidsson (1998, s 8) exemplifierar detta med termen ”livshistoria” som kan stå för individens egen berättelse om sitt liv, en serie händelser i en individs liv eller en forskares utifrån muntliga och skriftliga källor redigerade berättelser om individen.

  I samband med att man läser Öbergs (1997) uppmaning till de äldre blir frågan som Kvale (1997, s 161) lyfter fram intressant: ”Hur skall jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor intervjuutskrift som jag har samlat ihop.” Med frågan och resonemanget om begreppet livshistoria inser man att en människas berättelse om sitt liv kan utgöra olika utgångspunkter för såväl forskare som för informant. Vad finns det för metodmöjligheter för en forskare att analysera en människas berättelse om sitt liv och händelser som varit avgörande ur flera aspekter?

  Syfte – frågeställningar – metod

   

  Syftet med denna uppsats är att studera biografisk forskningsmetod som används vid studier av människors berättelser om sitt liv. Avgränsning görs till senare års biografiska forskningstradition med avseende på narrativ forskning.

   

  Utifrån syftet koncentreras uppsatsen på följande områden:

   

  • biografisk forskningstradition och dess utveckling
  • berättelsens form/struktur och narrativa forskningsperspektiv
  • metodologiska aspekter vid narrativ forskning
 • 5.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nödvändighetsentreprenören - den ofrivilligt frivillige företagaren2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport sammanfattas de centrala delarna i doktorsavhandlingen Den ofrivilligt frivillige företagaren av sociologen Christer Johansson (2009) vid Linköpings universitet.

   

  Syftet är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget-bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en ansenlig enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete.

   

  Resultaten visar bland annat att etableringsmotiven ofta utgår främst från strukturer och omständigheter utanför individen och att dennes handlande när det gäller att starta eget i mycket bygger på ett oreflekterat förhållningssätt.

   

  Analyserna lyfter också fram de identitetsskapande aspekterna av arbete och visar att den del av identiteten som är knuten till arbete i många fall mycket starkt påverkar eller omformar övriga identitetsaspekter.

   

  Starta eget-bidragsföretagarna kan betraktas som s.k. ”nödvändighetsentreprenörer” då de skapar nya arbetstillfällen åt sig själva. Bland nuvarande företagare anser drygt hälften att deras liv tagit en positiv riktning. De mest negativa återfinns i gruppen tidigare starta eget-bidragsföretagare, av vilka drygt en tredjedel anser att deras liv tagit en negativ riktning. Bland fördelarna med företagande framhålls av de studerade personerna framför allt möjligheten till en upplevd egenkontroll i arbetet. Nackdelar som betonas är ekonomisk oro, kompetensbrist och brist på sociala relationer.

 • 6.
  Johansson, Christer
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lögdlund, Ulrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melander, Emelie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den europeiska unionens incitament att skapa fler och bättre jobb i Europa stöds via den europeiska socialfonden (ESF). Svenska ESF är en statlig myndighet som sorteras under Arbetsmarknadsdepartementet vilken har till uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige. Socialfonden stödjer projekt som arbetar med kompetensutveckling för att motverka utanförskap.

  ESF-projektet SPIK! står för studier, poolarbete, idrott och kompetens och är ett arbetsmarknadshöjande projekt i Östergötlands län som finansieras av Europeiska socialfonden samt arbetsförmedlingen i Linköping, Motala och Norrköping. Syftet med denna utvärdering är att studera SPIK!-projektets inverkan på deltagarna. Frågeställningarna i utvärderingen är kopplade till SPIK!-projektets egna målsättningar. Vilken är individens sysselsättningssituation efter SPIK!-projektet avslutats? Vilken är individens bakgrund och förutsättningar till sysselsättning? Vilken är individens inställning till SPIK!-projektet?

  Utvärderingen visar att 35 % av deltagarna fick någon form av sysselsättning efter projektet. Av dessa 27 deltagare som fick sysselsättning efter projektet var det 41 % som fick arbete på sin praktikplats (vaktmästare eller kanslist i idrottsförening). Deltagarna som erhöll en sysselsättning hade främst genomfört en vaktmästarpraktik. Det visade sig att flera av deltagarna som rekryterats till projektet hade sämre hälsotillstånd än vad de hade angett vid rekryteringstillfället, vilket påverkade projektet och dess förutsättningar då bland annat poolverksamheten istället blev en kurativ verksamhet där det handlade om att stötta individen i dess livssituation.

  I projektet deltog personer med olika bakgrund och förutsättningar. Majoriteten av deltagarna har svenskt ursprung och det är en jämn fördelning mellan könen. Resultatet visar att för gruppen som fått sysselsättning träder en profil vilken omfattas av en man, med svenskt ursprung, med yrkesinriktad gymnasieutbildning, med motivation att vilja arbeta, med kortare tid i arbetslöshet och inte har nedsatt arbetsförmåga. Anledning till varför denne inte fått jobb är på grund av bristen av arbete på arbetsmarknaden.

  Resultatet visar att 61 % av deltagarna anser att SPIK!-projektet varit bra eller mycket bra. Flera av deltagarna har fått ökad kunskap i form av de olika utbildningarna och praktiken men det har också lett till personlig utveckling. Deltagarna upplever att det kommit ett steg framåt, de söker arbete mer aktivt och fått bättre självförtroende men de har fortfarande några steg kvar för att ta sig ut på arbetsmarknaden. 61 % av deltagarna ansåg att stödet från projektledarna varit bra eller mycket bra och 60 % av deltagarna ansåg att engagemanget från projektledaren varit bra eller mycket bra. Generellt har gruppen som fått sysselsättning högre medelvärden och procentsatser i figurerna, vilket skulle kunna innebära att de upplevt projektet något mer positivt än de som inte fått någon sysselsättning.

 • 7.
  Johansson, Christer
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Norrman, Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Niklasson, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  Entreprenörskap och Företagande – Förutsättningar i projekt: En förstudie av socialfondsprojekt 20102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från europeiska socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande och i så fall hur.

  Detta har gjorts utifrån ett urval av 14 ESF-projekt från en mindre lista som Tillväxtverket anvisat. De utvalda projekten har studerats beträffande entreprenörskap och företagande, om detta kan bidra till att förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. De utvalda projektens projektlogik har analyserats – hur de arbetat med entreprenörskap och företagande, de studerade projektens arbetsprocess och uppbyggnad – hur man praktiskt arbetat. Datainsamlingen har gjorts genom besök och telefonintervjuer samt via enkät.

  Studien fokuserar på att visa på lärorika exempel som illustrerar framgångsfaktorer och hinder i arbetet för att förändra, förbättra och förstärka sysselsättningspolitiken, vilken inbegriper arbetsmarknads och näringspolitik samt kopplingar till social- och socialförsäkringspolitiken. Studien har kompletterats, för ett urval av projekten, med en undersökning av målgruppen – individerna som deltar i projekten. Det är dessutom viktigt att både projektarrangörernas och deltagarnas erfarenheter speglas i slutsatserna då detta är avgörande för att kunna uppfylla studiens syfte.

  De huvudsakliga resultaten från vår studie är följande:

  • Entreprenörskap och företagande i olika former kan vara en typ av lösningar för att häva individers utanförskap.
  • Det måste finnas en koppling mellan projektens mål, interventionen och resultaten, dvs. programlogiken måste vara tydlig. För detta krävs bland annat att projekten är väl förankrade i den kontext de verkar i. Det krävs även samverkan mellan inblandade aktörer, inte minst vid rekrytering/anvisning av deltagare till projekten.
  • Projektledningen är en nyckelfaktor för projektets framgång.
  • Vilken typ och grad av utanförskap som representeras hos de individer som deltar i projekten är styrande för projektens inriktning och aktiviteter.
 • 8.
  Lögdlund, Ulrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boman, John
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Jenny
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att studera kvalitetsaspekter i Kommunalarbetareförbundets fackliga utbildningar. Studien har utförts på uppdrag av förbundet och föreliggande text är projektets slutrapport.

  studien har deltagare på tre fackliga kurser i Kommunals regi intervjuats med ett särskilt fokus på deras erfarenheter och upplevelser av kurserna.

  Den övergripande forskningsfrågan har varit att granska om kurserna – utifrån deltagarnas perspektiv – har bra kvalitet och om kurserna bidrar till att skapa en praktiskt nytta för deltagarna i deras fackliga verksamhet. Vi som forskare har i denna studie arbetat med att studera den fackliga utbildningen utifrån en dynamisk kvalitetsaspekt. Mycket tidigt i forskningsprocessen insåg vi nämligen att forskningsprojektet inte kunde göra anspråk på att studera kvalitet utifrån en statisk kvalitetsmåttstock. Denna rapport innehåller således inte några mätningar av huruvida de studerade kurserna har bra eller bristande statisk kvalitet eftersom det är mycket svårt att på ett metodologiskt tillförlitligt sätt värdera en enstaka kurs och dess innehåll utifrån objektivt mätbara indikatorer.

  Däremot gör studien anspråk på vara ett bidrag till en diskussion om hur kvaliteten inom fackliga utbildningar kan diskuteras och i förlängningen förbättras och/eller säkras.

  Studien granskar kvalitetsaspekter inom facklig utbildning utifrån tre datainsamlings-metoder. Den första metoden är en litteraturstudie av kvalitet, kvalitetsarbete och mätning av kvalitet. Den andra metoden är enskilda intervjuer med medlemmar i Kommunal som under det senaste året deltagit i facklig utbildning. Den avslutande datainsamlingsmetoden är gruppintervjuer med ett urval av de medlemmar som deltog vid de enskilda intervjuerna. I denna metoddel beskrivs dessa tre datainsamlingsmetoder i den ordning de genomfördes.

 • 9.
  Norrman, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Effects of ESF projects2013In: Capturing effects: of projects and programmes / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg ; translation: Brian Turner, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 117-130Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Norrman, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Effekter av ESF-projekt2013In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 115-128Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 11.
  Norrman, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Entrepreneurship against all odds: tool to create social cohesion, inclusion and jobs2012In: 17th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB 2012), Helsinki, FINLAND, ABSTRACT VOLUME / [ed] Markku Virtanen, Helsinki, Finland: School of Economics Small Business Center , 2012, p. 1-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Large sums have during the recent years been allocated towards the European Social Fund (ESF) goals of job creation, inclusion and social cohesion. Entrepreneurship has been launched as important tool to reach the desired outcomes. In this paper we have investigated whether entrepreneurship is present in the context of ESF projects, how it is constituted and, by whom it is carried out. The findings show that there were grains of entrepreneurship in most of the projects studied. It was carried out by project participants in the form of new general ventures, and in the form of social entrepreneurship ventures. In the latter, the targeted individuals were in a deep social exclusion position, and the entrepreneurship was carried out by the project managers. Jobs and inclusion were created, but we question for how long.

 • 12.
  Norrman, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av programmet Ungas Innovationskraft har vi gjort en kartläggning av stödaktörerna i det Svenska innovationssystemet. Syftet med kartläggningen är att undersöka hur aktörerna i det befintliga innovations- och entreprenörskapsstödjande systemet arbetar med att stimulera, synliggöra och utveckla/stödja ungas innovationskraft. Datainsamlingen har gjorts i två steg; först en webinventering som grund och därefter en intervjuundersökning där respondenter från 30 stödaktörer från sammanlagt 7 NUTS-regioner intervjuades. De intervjuade aktörerna är hämtade från såväl storstad som glesbyggd och representationen är spridd från Malmö i söder till Jokkmokk i norr.

   

  Våra resultat visar att det finns ett stort utbud av aktörer, med olika inriktning och kompetens som kan stötta idéutveckling, innovation, entreprenörskap och företagande ute i landet. Dock finns det mycket som tyder på att denna djungel av aktörer är svårnavigerad för den som söker stöd, varför en ökad positionering och en ökad samordning aktörerna emellan skulle vara lämplig. Målgruppen unga 18-30 år har hittills inte varit i nämnvärt fokus, dock ser vi att förändringar verkar vara på gång. Förmodligen behövs såväl kompetensutveckling som föryngring av rådgivargruppen för att bättre möta och hantera unga människors idéer. Vi kan också se att det är få aktörer som kan bistå med finansiering för ungas idéer. Sociala medier ses som en lösning att nå unga människor, men vi ifrågasätter om det är hela svaret.

 • 13.
  Norrman, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Litteratur- och forskningsöversikt: Socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk genomgång av vilken forskning och vilka insatser som i dag finns på områdena ”arbetsintegration”och ”socialt företagande”. Detta arbete har genomförts under hösten 2012. Studien omfattar dels en översikt över forskningslitteraturen på området och dels en inventering av vad som görs ute på ”fältet”.

 • 14.
  Urban, Susanne
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmberg, Rurik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ray, Giulia
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boman, John
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lögdlund, Ulrik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna text är slutrapporten från den externa utvärderingen av ett projekt som i huvudsak bestod av så kallade jobb- och praktikverkstäder belägna i fyra stadsdelar i Norrköping och Linköping. Projektet finansierades delvis av Europeiska Socialfonden och pågick under perioden juli 2008 till juni 2011 i stadsdelarna Klockartorpet och Ringdansen i Norrköping samt Skäggetorp och Ryd i Linköping. Sammanlagt 318 personer deltog i projektet under perioden. Den viktigaste målsättningen för Tänk Om var att skapa förutsättningar för individer i de berörda stadsdelarna att få större inflytande över sin egen livssituation och möjlighet att försörja sig själva. 26 procent av alla deltagare fick arbete eller gick vidare till utbildning efter projekttidens slut. Rapportens slutsatser vilar på intervjuer, observationer, informella och formella samtal som gjordes från våren 2009 till slutet av 2010, samt ett flertal olika dokument. Sammanlagt utfördes 48 intervjuer och 18 deltagarobservationer.

  Några särskilt viktiga lärdomar från projektet Tänk Om är följande.

  1. Det finns behov av en lokal plattform, möten för dialog. Många deltagare var nöjda med den sociala delen i jobb- och praktikverkstäderna. Många lärde känna nya människor och blev trygga i en grupp av människor de inte skulle ha pratat med annars. Behov av möten och dialoger mellan olika grupper finns troligen hos flera än de som är arbetslösa och har samhällsförsörjning. En vidareutveckling av en plattform för lokal dialog skulle även kunna ta tillvara på engagemang från andra boende, lokala föreningar, etcetera. Samtidigt med erbjudande om studiebesök och föreläsningar på olika tema skulle man kunna erbjuda större inflytande i lokala frågor.
  2. Det finns behov av ”personligt ombud light”, som processledarna har kallat sig. Människor som varit arbetslösa länge kan ha många olika problem. Det kan ta lång tid och behöva flera olika professioner för att kunna komma närmare arbetslivet. Att bygga nära kontakt med en representant för ”myndigheterna” kan underlätta vägen till olika vård och insatser som individen behöver. Erfarenheterna från Tänk Om visar också att sjukvården behöver bli mera lättillgänglig.
  3. Det finns kraft. Många som varit arbetslösa länge har fått jobb. Känslan är att dessa personer inte skulle ha fått det om de inte deltagit i Tänk Om. Deltagarna visade initiativförmåga och kraft både i att förändra sig själva, påverka lokalområdet och i att medverka i gruppens aktiviteter.

  Rapporten tar upp och diskuterar projektets målsättningar och hur de omformulerades över tid, redogör för statistik kopplat till projektets kvantitativa mål, lyfter fram relationen mellan projektets organisation och deltagarnas perspektiv samt personalens balansgång mellan styrning och vägledning och för en diskussion kring denna typ av projekts möjligheter att bidra till lokal och strukturell omvandling. Avslutningsvis summeras projektets viktigaste lärdomar. I två bilagor finns separata rapporter, dels en med intervjuer med samverkande parter om samverkan, dels en intervjustudie med projektdeltagarna.

  Utvärderingen har lyft fram att arbetssättet som utvecklats var lyckosamt på så sätt att många av deltagarna har fått arbete eller gått till utbildning. Jobbverksstäderna gav en trygg utgångspunkt för deltagarna. Man arbetade med ett helhetsperspektiv och strävade efter att kunna hjälpa deltagarna med i princip alla sina problem. Intensiv personlig kontakt upprättades och man hade ett längre och intensivare stöd än vad som annars är brukligt. Målsättningen angående antalet deltagare uppnåddes, medan andelen som gick till vidare till arbete eller studier efter projektet blev lägre än vad som angavs i ansökan.

  Under projektets genomförande förflyttades målsättningarnas betoning från område till individ. Deltagarna blev inte heller dem som man förväntade sig. De huvudsakliga förklaringarna till att mål och metod förändrades uppgavs vara dels att en del av metoderna inte gick att genomföra på grund av organisatoriska eller juridiska hinder, dels på grund av lågkonjunkturen. Ett problem som framkom i detta projekt är att ett öppet och flexibelt arbetssätt kan göra så att målgrupp och målsättning blir otydlig. Eftersom mål och verksamhet skulle utformas i dialog med deltagarna kunde man inte fastställa vare sig mål eller verksamhet innan deltagaren var på plats. Samverkande aktörer blev därmed osäkra på vilka personer som de skulle remittera till projektet, eftersom de inte visste vad verksamheten innebar och vilken målsättning som skulle gälla för deras klient.

  Arbetssättet var uppskattat av många deltagare och verkar ha fyllt en viktig funktion som en mellanstation eller skyddsnät på vägen mot arbetslivet. En nackdel var att arbetsuppgifterna var alltför omfattande för personalen. Arbetssättet betraktades inte som hållbart i längden. I sin roll som processledare balanserade de mellan styrning och coachning samt mellan att vara privat och professionell dialogpartner. Tillsammans med deltagarna utvecklades en kunskap om mångkulturell dialog som är svår att föra vidare. Det leder till frågan om hur de lärdomar som dragits från detta projekt ska kunna implementeras i andra verksamheter. Å ena sidan finns en risk att det arbetssätt som utvecklades är alltför resurskrävande för att rymmas inom ramen för parternas budget. Å andra sidan har man kunnat visa att verksamheterna gav önskade effekter för deltagarna. De metodologiska fördelarna som framkommit i projektet har i huvudsak riktats till de deltagande individerna. Samtidigt har samtliga deltagare från samverkande parter till processledare och deltagare i jobb- och praktikverkstäderna diskuterat och kommit närmare frågan om hur lokal social ekonomi kan stimuleras. Utvärderingens generella slutsats är att man inom Tänk Om har lyckats med många av sina ambitioner, men att man skulle ha kunnat uppnå mer långsiktiga resultat med en tydligare styrning och om det breddade samarbetet hade kunnat uppnås till fullo. Jag tror att det är kunskaper som kommer att komma väl till användning i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet.

1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf