liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Att våga försöka är en bra början!2007In: Att forska på tvären- Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem / [ed] Jenny Palm, Magnus Karlsson, Linköping: Program Energisystem , 2007, p. 25-28Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Beroende, tillit och entreprenörer i nätverksbygganden - regionala krishanteringsråd i Kalmar och Östergötlands län2007In: XVI Nordiska kommunforskarkonferensen,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 3.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ramsell, Elina
  Länsstyrelsen i Östergötland, Sweden.
  Johansson, Joakim
  Mälardalens Högskola, Sweden.
  Länsstyrelsens samordningsansvar i krisberedskapssystemet - hur och med vem sker samverkan: En fallstudie av Länsstyrelsen i Östergötlands regionala krishanteringsråd och Riskbild Östergötland2007Report (Other academic)
 • 4.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

 • 5.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

 • 6.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

 • 7.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

 • 8.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

 • 9.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rohracher, Harald
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems2015Book (Other academic)
 • 10.
  Backlund, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Thollander, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ottosson, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Extending the Energy efficiency gap2012In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 51, p. 392-396Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to reach the EU: s 20–20–20 primary energy savings target, energy efficiency needs to increase. Previous research on energy use and energy efficiency has focused mainly on the diffusion of energy efficient technologies. The discrepancy between optimal and actual implementation of energy efficient technologies has been illustrated in numerous articles and is often referred to as the energy efficiency gap. However, efficient technologies are not the only ways to increase energy efficiency. Empirical studies have found that a cost-effective way to improve energy efficiency is to combine investments in energy-efficient technologies with continuous energy management practices. By including energy management into an estimated energy efficiency potential this paper introduces an extended energy efficiency gap, mainly in manufacturing industries and the commercial sector. The inclusion of energy management components in future energy policy will play an important role if the energy savings targets for 2020, and later 2050, are to be met in the EU.

 • 11.
  Dahlqvist, Erik
  et al.
  Mälardalens Högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Energiteknik.
  Palm, JennyLinköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on“Energy systems with IT” at Alvsjö fair in association withEnergitinget March 16-17 2010.2010Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 12.
  Dahlqvist, Erik
  et al.
  Mälardalen University.
  Palm, JennyLinköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Proceedings of the Scientific Conference on Energy and IT at Alvsjo fair2009Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 13.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visualizing energy consumption activities as a tool for making everyday life more sustainable2011In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 88, no 5, p. 1920-1926Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need to analyze and understand energy consumption in relation to households’ activity patterns is vital for developing policy means that contribute to an energy efficient life and what people would deem as a ‘‘good’’ everyday life. To do this we need to learn more about how energy use is a part of everyday life; this article contributes to that objective. We use the time-geographic diary approach together with interviews to analyze everyday life as a totality. From household members’ time diaries, we can analyze and learn about when, where, and what energy-related activities occur in a household context and by whom (and in what social context) they are performed. We discuss the importance of relating information and feedback to households’ everyday activities, in order to make it relevant to households. Through our method we discover and visualize activity patterns in a household during a given period. The method is also useful to households as a reflective tool when discussing families’ daily lives in relation to energy consumption. The method gives direct feedback to households and the information is relevant since it emanates from their own reported activities.

 • 14.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Who Is Behaving? Consequences for Energy Policy of Concept Confusion2015In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 8, no 8, p. 7618-7637Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Policies to reduce household energy use usually target the individual customer. This is probably one explanation to the limited effect of many information policies, because two concepts with different meanings are confused: individual and household. In most contexts, an individual stands for what s/he does, but in the policy context, an individual is taken to represent the entire household. This is not problematic for a single-person household, but, in a multi-person household, activities performed by different household members influence the whole households energy use. This paper illuminates problems arising from confusing the concepts of household and individual when developing policies to reduce household energy use. Examples relate to indoor space heating and energy-intensive home-based activities. The results indicate that it is analytically simple to consider individuals at home, as well as their activities using electrical appliances contributing to heating, but much more complicated to take the whole household into consideration. Our model provides a basis for better-targeted information actions to reduce energy use. Also, empirically based models capturing variations between households with different activity patterns are important for developing policies resulting in reduced energy use for space heating in multi-person households.

 • 15.
  Fenton, Paul David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stakeholder participation in municipal energy and climate planning – experiences from Sweden2016In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 21, no 3, p. 272-289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses the factors influencing stakeholder participation in municipal energy and climate planning, together with stakeholder experiences of participation in such processes. The article presents findings from a survey of 60 Swedish municipalities and detailed case studies of energy and climate planning in five Swedish municipalities to explore which stakeholders are involved, how and why they are involved, and the impacts of participation on both stakeholder experiences. The results of this study provide insight into the role of stakeholders in municipal energy and climate planning.The study proceeds as follows: the Introduction is followed by a discussion of theoretical perspectives on stakeholder participation and energy and climate planning. The Methods used to conduct the study are presented, followed by Results and Analysis. In the subsequent Discussion, the authors propose a conceptual approach that may assist municipalities in development of energy and climate strategies. The Analysis and Discussion inform Conclusions in which the authors advocate early and active stakeholder engagement in energy and climate strategy planning and emphasise the possible utility of their conceptual approach in supporting stakeholder participation.

 • 16.
  Fenton, Paul David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, The Institute of Technology.
  Sustainable Energy and Climate Strategies: lessons from planning processes in five municipalities2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish municipalities have traditionally had significant powers and played a major role in implementing national energy strategies. This paper describes the factors influencing development of municipal climate and energy plans in five Swedish municipalities and assesses the relevance and importance of these factors from theoretical and practical perspectives. The questions raised in the paper are: what are the characteristics of municipal climate and energy planning processes in the five Swedish municipalities, how do municipalities include stakeholders in the process, and in what ways do stakeholders influence outcomes? Results suggest that a number of key factors influence the development of municipal climate and energy strategies and their content. These include the importance of a clear, shared vision and engaged politicians; the size and organisational structure of the municipality and its willingness and capability to act; the organisation of the process and extent to which stakeholders have been involved and feel included; the need for clarity about financial aspects, such as planned financing of implementation; the need for greater clarity concerning selection of targets and their relevance to global climate and energy trends. By illustrating the characteristics of the municipal climate and energy planning processes in five Swedish municipalities, the study makes a contribution to the research on local governments and sustainable development in general, and specifically to the growing literature on municipal climate and energy planning. The study and its results may be used to inform policy-makers on the national and local levels about the factors influencing municipal energy planning and the importance of involving stakeholders and citizens in the strategic work to reduce climate impacts and energy consumption.

 • 17.
  Fenton, Paul David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sustainable Energy and Climate Strategies: lessons from planning processes in five municipalities2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The presentation describes the factors influencing development of municipal climate and energy plans in five Swedish municipalities and assesses the relevance and importance of these factors from theoretical and practical perspectives. This will help answers the research questions: what are the characteristics of municipal climate and energy planning processes in the five Swedish municipalities; and, what lessons can be learnt from these cases which may be applicable to other municipalities in Sweden, the EU and other countries?

 • 18.
  Fenton, Paul David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sustainable energy and climate strategies: lessons from planning processes in five Swedish municipalities2015In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, p. 213-221Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish municipalities have traditionally had significant powers and played a major role in implementing national energy strategies. This paper describes the factors influencing development of municipal climate and energy plans in five Swedish municipalities and assesses the relevance and importance of these factors from theoretical and practical perspectives. The questions raised in the paper are: what are the characteristics of municipal climate and energy planning processes in the five municipalities, do these municipalities include stakeholders in the process, if so how, and do the stakeholders influence the content of strategies? Results suggest that a number of factors influence the development of municipal climate and energy strategies and their content. These include the importance of a clear, shared vision and engaged politicians; the size and organisational structure of the municipality and its willingness and capability to act; the organisation of the process and extent to which stakeholders not only have been involved but also felt included; the need for clarity about financial aspects, such as planned financing of implementation; and the need for greater clarity concerning selection of targets and their relevance to global climate and energy trends. The study and its results may be used to inform policy-makers on the national and local levels about factors influencing municipal energy planning and also contribute to a discussion on benefits and problems of involving stakeholders and citizens in the strategic work to reduce climate impacts and energy consumption.

 • 19.
  Galis, Vasilis
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gyberg, Per
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hushållens energibeteende: en forskningsöversikt och metodgenomgång2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna förstudie ska vi analysera tidigare forskning kring hushållens energianvändning och relatera detta till styrmedel och energibeteende, samt bygg- och bostadssektorns aktörers arbete med energieffektivisering och hushållning. Syftet med denna rapport är att få en överblick av forskningen kring byggnader och hushållens energibeteende samt att formulera teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt för att undersöka hushållens energibeteende. I denna rapport ska vi diskutera teoretiska och metodologiska angreppssätt inför fortsättningen av projektet och påbörja utvecklingen av en analysram för att förstå energianvändningen i hushåll.

 • 20.
  Gebremedhin, Alemayehu
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Henning, Dag
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Energianalys Vingåker2006Report (Other academic)
 • 21.
  Glad, Wiktoria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Establishment and implementation of new sustainable technology in networks - an analyse of the development of passive house in Sweden2007In: VHU-konferensen 6-7 september 2007, Linköping,2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Glad, Wiktoria
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Establishment and implementation of new sustainable technology in networks: an analyse of the development of passive house in Sweden2008In: Science for Sustainable Development. The Social Challenge with Emphasis on the Conditions for Change,: Procceding of the 2nd VHU Conference on Science for Sustainable Development, Sweden 6-7 september 2007, Uppsala: VHU , 2008, p. 141-148Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A passive house may reduce the energy demand for heating in dwellings by 80 percent. So far, Germany has been the main market for the concept, where a limit of 15 kWh per square metre per year has been set for household heating. These buildings are extremely air tight, have thick insulation and rely mainly on passive sources of heating, for example solar heating through window panes and heat surplus from humans and domestic appliances. Since the early 2000's, passive houses have also been established on the Swedish market and this paper shows how this was achieved. Established networks within the building sector became the platform for the implementation of houses incorporating passive houses. An important part of the implementation process was the stakeholders' tactile experiences of the concept. Also, the local urban regime of Göteborg played an important role and provided resources from the municipality, academia and the Göteborg trade and industry. As a consequence, housing companies owned by the municipality were important facilitators for the establishment of passive design in housing.

 • 23.
  Gustafsson (fd Emilsson), Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Management and stakeholder participation in local strategic energy planning: – examples from Sweden2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapid environmental degradation and consumption of natural resources is a growing global concern, leading to the awareness that environmental sustainability is a critical new strategic objective. Municipalities are important actors when it comes to energy efficiency and improve environmental sustainability. One important tool to promote this work is implementing a local energy and/or climate strategy. How such local strategies are and could be designed in order to make a difference and promote sustainable energy solutions will be in focus for this paper. In order to promote strategic energy work at the local level, the, Swedish Energy Agency initiated a program called Sustainable Municipalities. As a part of this program participating municipalities were mandated to develop local energy and climate strategies.

  This paper aims at creating a general overview of approaches to, and uses of, local energy strategies among the participants in the Sustainable Municipalities program. This overview includes: analyzes of whether energy plans or strategies are present, which issues these plans address, what actors that are included, and whether follow-up is pursued.

  We will elucidate local energy strategies from a management perspective, and discuss if and how the composition of actors influence suggested goals and measures, if there were plans for implementation and follow-ups. Our theoretical ambitions are to integrate theories on how to manage an efficient energy strategic planning and on how to achieve successful stakeholder participation. This in order to discuss weaknesses and strengths in existing municipal energy planning practices and how to improve energy planning in relation to those theories.

  Document studies and structured telephone interviews with representatives from 60 municipalities were used to collect data. Around 75 percent of the municipalities in the study had adopted local energy strategies. This figure is surprisingly low; given that participation in the sustainable Municipalities program required energy strategies. In general, processes to develop a strategy included different parts of the municipality, and resulted in concrete measures. There were no correlations between included actors, and measures suggested and themes in the strategies. Most commonly occurring were strategies related to public buildings and other buildings owned by municipality owned companies. The most commonly suggested measures were related to transports. Almost all respondents claimed that they performed follow-ups and that this was planned for already in the set-up phase.

  Ten out of sixty respondents, who mainly were managers or strategists, meant that they were they alone were the main driving actors in strategic energy issues.

  The studied municipalities had not adopted energy plans or strategies to a higher degree compared to other Swedish municipalities. Cooperation is often broad within the municipalities but limited when it comes to external actors. The content of the energy plans do not always reflect the content of the measures and goals. The rather limited participation in the process could affect the impact and legitimacy of the strategies in the organizations.

 • 24.
  Gustafsson (fd Emilsson), Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Management and stakeholder participation in local strategic energy planning – Examples from Sweden2015In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, p. 205-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When it comes to improving energy efficiency and environmental sustainability, municipalities are important actors. The Swedish Energy Agency initiated a program called Sustainable Municipalities to support strategic energy activities at the local level. Participating municipalities were mandated to develop local energy and climate strategies. This study gives a general overview of how the 60 participants in the Sustainable Municipalities program developed and used energy strategies. The paper focuses on analyses of whether energy plans or strategies are present, and if present, how the municipalities address the issues, what actors are involved, and whether follow-up of the strategies is pursued. The empirical data were collected using structured telephone interviews and other studies. The paper elucidates local energy strategies from a management perspective, discuss whether and how the composition of actors influences suggested goals and measures, and explore whether there were plans for implementation and follow-ups. The theoretical ambitions are to integrate theories on how to manage efficient strategic energy planning with theories on how to achieve successful participation of stakeholders. These theories are used to discuss weaknesses and strengths in existing municipal energy planning practices and potential improvements.

  The results from this paper show that only 75% of the municipalities adopted local energy strategies. In addition, it was revealed that the processes to develop the strategies generally included several municipal actors although other stakeholders were rarely represented. The strategies resulted in concrete measures; however, there were no clear correlations between included actors, suggested measures, and identified themes in the strategies. The rather limited participation in the process could affect the impact and legitimacy of the strategies.

 • 25.
  Gustafsson, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ivner, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, The Institute of Technology.
  Översiktlig kartläggning av kommuners erfarenheter kring energi- och klimatstrategiarbete: en enkätstudie2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Local authorities play several important roles when it comes to promoting sustainable energy systems and can have a significant impact on the local development as planners, real estate owners, communicators and owners of local energy companies. According to Swedish legislation all local authorities establish a local energy plan; however several studies show that this law is poorly followed. Therefore, it is interesting to study and analyze whether and how the local strategic energy efforts could be designed in order to make a difference in local energy planning processes.

  This report presents the results from a telephone questionnaire survey that was performed in the winter 2010/2011 and serves as a pre-study in a research project aimed at studying and developing methods for developing and implementing local energy strategies. The survey was addressed to the local authorities within the Swedish Energy Agency’s program Sustainable Cities. The purpose of this report is to create a general overview and a snapshot of the selected local authorities approaches to energy strategies, and cover issues such as whether an energy plan or strategy is present, what issues it addresses, who took part in the development, which actors actuate work with energy issues at the strategic level, and whether follow-up is pursued. The survey was addressed to each local authority’s contact person for the Sustainable City program and it resulted in a response rate of 92 percent.

  A little more than 75 percent of the local authorities in the study had adopted local energy strategies. This figure is surprisingly low; given that one of the requirements for participation in the program Sustainable City was that the local authority should have an energy strategy in place. The results also show that the energy planning process generally included several parts of the local authority and municipal companies and had resulted in concrete measures. The most common theme in the respondent organization’s energy strategies were related to the real estates owned and run by the local authority, while the most common measures were related to transports. Almost all local authorities in this study claimed that the performed follow-ups of the energy strategy work and that this was planned for when the plan was designed and set up.

  The energy strategies used in the local authorities have been labeled differently and the focus varies. These varieties can be explained by the need to adopt the work to existing local conditions and working procedures. This may however lead to difficulties to compare energy strategies between local authorities and may inhibit collaboration with other local authorities. This will be analyzed further in the next part of the project.

  The respondents of the survey, who also were the local contact persons of Sustainable City, had a wide variety of titles of which the most common was related to manager or strategist. This means that they have a central role in the organization. Men were overrepresented in this group, even though there was an even share between male and female respondents. The next most common title was coordinator (environmental-, energy-, climate-) and this group was dominated by women. The respondents were asked who the key persons or functions were regarding the energy strategy efforts and ten out of sixty answered that they alone were the main pushers. However, the most common reply to this question was that it was a combination of officials and politicians that pushed this work forward.

 • 26.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Galis, Vasilis
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hushållens energibeteende - en arena för förändring2007In: Energianvändning i vardagen idag och i framtiden, 2007Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Avbrott i vardagen2009In: Världens gång - teknikens utveckling, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 221-234Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Teknik är ett angeläget ämne. Om det än handlar om energi, globala klimatförändringar, välfärd eller mer vardagliga göromål spelar tekniken en avgörande roll. Att förstå samspelet mellan teknik, människa och samhälle är därför viktigt, både för oss som enskilda individer, medborgare och för samhället i stort. Världens gång - teknikens utveckling är uppbyggd kring ett antal centrala teman som exemplifieras genom olika författares kapitel. Bidragen ger exempel på viktig teknik i människans historia och är tänkta som inspiration för att kunna problematisera modern teknik. Vi får möta gammal teknik när den var ny, teknik under förändring, teknik i skolan och hos arkitekten, teknik som identitetsskapare, teknik som såväl redskap som komplexa system, teknik när den inte fungerar och när den får svårbegripliga och ibland förhatliga konsekvenser. Det handlar om teknikens roll i världens gång! Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, ingenjörer och tekniker samt till forskarstuderande inom olika ämnesområden. Den kan också läsas med stor behållning av personer med ett brett allmänt intresse för teknik.

 • 28.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Energy choices in households - consumption for sustainability2008In: VHU Conference on Science for Sustainable Development,2007, Uppsala: VHU , 2008, p. 141-148Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Consumption has become one of the most crucial factors, or tools, for managing development towards sustainability. Consumption offers different choices on the scale of more or less sustainable commodities. The politics and responsibility for the environment has to a large extent been transferred from an aggregate level of national politics to the world of everyday life. This paper investigates how different actors try to influence the choices made in the world of everyday life concerning energy. The study is conducted through interviews with different actors such as energy companies and municipal energy advisors, and by participating observation of practices where households are informed or educated in areas concerning energy. Another growing source of information and knowledge is, of course, the Internet. A number of different websites have been selected and analyzed in the same manner as other material. There are different ways to motivate households to change their energy behaviour. There is a strong conviction that in order to change behaviour, something must be gained, preferably economic gain. A more efficient way of living results in more money left in the wallet, and a positive side effect is that it is also good for the environment. The idea of efficiency might be the strongest one. Increasing efficiency is a way of not changing lifestyle but changing technical equipment and user routines.

 • 29.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Energy choices in households - consumption for sustainability2007In: VHU-konferensen 6-7 september 2007, Linköping,2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Influencing households' energy behaviour - how is this done and on what premises?2009In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 37, no 7, p. 2807-2813Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the discourse that the idea of efficiency is built upon according to different actors trying to influence households’ energy behaviour in Sweden. The focus is on information from authorities as well as from interest organisations and energy companies. Information directed to households often contains a strong idea that the individual has to take responsibility for his/her own choices, and that it is through consumer choices the energy system will become more sustainable. The reasons given for changing one’s behaviour are motivated both by lower energy costs and a reduced impact on the environment. Common advice for energy reduction is to change to a more energyefficient apparatus. In this sense efficiency is a way of not changing lifestyle but instead changing technical equipment and user routines. Only the LA21 project questions the need for all the apparatus as well as the possibility to improve existing artifacts, pointing to a need to change our lifestyle. The strong belief in science and technology results in a definition of the problem as a lack of knowledge, where the only solution is to fill this gap.

 • 31.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tillförsel och brukare - diskursiv kamp på den kommunala arenan2008In: Vardagsteknik: Energi och IT: Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem / [ed] Jenny Palm och Kajsa Ellegård, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2008, 1, p. 57-82Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

    Denna bok tar upp energi- och IT-användningen i dagens moderna samhälle. Jämförelser mellan järnvägsbyggandet boom och datasamhällets bubbla görs. Hur hanteras elektricitet och demokrati? Vad innebär inrednings- och göra om-program i i-världen för resursförbrukningen? Ett flertal forskare granskar dagens konkreta verklighet ur dessa perspektiv.

 • 32.
  Henning, Dag
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Energitillförsel och energihushållning i samverkan2006Report (Other academic)
 • 33.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Kurser på tvären2007In: Att forska på tvären- Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem / [ed] Jenny Palm, Magnus Karlsson, Linköping: Program Energisystem , 2007, p. 17-24Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metoder för tvärvetenskaplig analys av energisystem - några exempel: Essäer från doktorandkursen : Systemanalys med metodexempel från energiområdet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Program Energisystem är ett forskningsprogram och en forskarskola som startades 1997 och består av fem olika avdelningar vid fyra universitet i Sverige. De deltagande forskarna tillhör inte bara olika ämnen utan också helt olika fakulteter. Inom ramarna för Program Energisystem arbetar tekniker och samhällsvetare tillsammans för att studera energifrågorna ur olika infallsvinklar. Det är inte bara tekniken i sig, utan även hur den påverkas av bland annat samhällets regelsystem, politiska beslutsprocesser och olika aktörers intressen som studeras. Följande avdelningar deltar i Program Energisystem:

  Energiprocesser, KTHEnergisystem, Linköpings universitetFasta Tillståndets Fysik, Uppsala universitetTema Teknik och social förändring, Linköpings universitetVärmeteknik och maskinlära, Chalmers

  Nya doktorander har antagits vartannat år, med början 1997 vilket lett till att 7 doktorandgrupper har antagits till programmet. Den senaste antagningen genomfördes under hösten 2010. Varje årskull läser ett gemensamt kurspaket om 45 högskolepoäng. Kurspaketet har förändrats något under årens lopp, men huvudlinjerna är kvar. För doktoranderna som antogs 2010 ingår följande kurser i detta kurspaket:

  Vetenskapsteori, 6hpPerspectives on Energy Systems, 7,5hpSystemanalys med metodexempel från energiområdet, 12hpTvärprojekt i energisystem, 15hpPraktisk tvärvetenskap inom energiområdet, 4,5hp

  Kurserna är öppna för andra doktorander i mån av plats och denna bok är ett resultat av de uppsatser som doktoranderna skrev under ”Systemanalys med metodexempel från energiområdet” och utgör en del i examinationen.

 • 35.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Palm, JennyLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Omställning för uthållighet - essäer om energisystem i utveckling2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 36.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, JennyLinköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  På spaning efter systemteori och tvärvetenskaplig metod2009Collection (editor) (Other academic)
 • 37.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Palm, JennyLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.Ingelstam, Lars
  Att analysera system -reflektion och perspektiv,2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

     

 • 38.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Widén, Joakim
  Teknikvetenskaper, Uppsala universitet, Sweden.
  Interdisciplinary energy system methodology: A compilation of research methods used in the Energy Systems Programme2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this volume is to present the basics of our methods used within the Energy Systems Programme and to introduce how we have combined methods in earlier research. A research-oriented learning experience includes a formal and informal process of gaining and utilizing knowledge in an area of interest. In our short description of the methods,  e end up with a rather formal description of the essence of each method; however, this should be seen as an introduction to methods as a whole, where the reader can deepen their understanding of a method by looking at the reference literature given. We also hope that our book will contribute to vibrant discussions within your research environment concerning the pros and cons of different methods, and the possibilities and limitations when combining different methods. We also encourage the reader to contact people familiar with a method to discuss their experiences and understand that there are lessons to be learned from them.

  In this chapter, we will introduce the methods presented here. However, we will start by introducing the system perspective and explain how to do a system analysis.

 • 39.
  Kooij, Henk-Jan
  et al.
  Radboud University Nijmegen, Institute for Management Research.
  Oteman, Marieke
  Radboud University Nijmegen, Institute for Management Research.
  Veenman, Sietske
  Radboud University Nijmegen, Institute for Management Research.
  Sperling, Karl
  Aalborg University, Department of Development and Planning.
  Magnusson, Dick
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Lund University, The International Institute for Industrial Environmental Economics.
  Hvelplund, Frede
  Aalborg University, Department of Development and Planning.
  Between grassroots and treetops: Community power and institutionaldependence in the renewable energy sector in Denmark, Sweden and theNetherlands2018In: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 37, p. 52-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The speed and progress of transitions towards renewable energy systems varies greatly between Europeanmember states. Among others, these differences have been attributed to the emergence of grassroots initiatives(GIs) that develop radical ideas and sustainable practices. The goal of this paper is to understand the differencesin the emergence of GIs for renewable energy in relation to the institutional characteristics of Denmark, theNetherlands and Sweden. We analyze the possibilities of GIs to emerge and act within three dimensions: thematerial-economic, the actor-institutional and discursive dimension. We conclude that conditional factors liewithin the material-economic dimension in terms of the biophysical conditions, the structure of the economy,energy dependency and the energy market. Within the actor-institutional dimension, we conclude that thepresence or absence of fossil fuel incumbents, such as regional utilities, strongly influence the possibilities of GIs.Within the discursive dimension, openness for alternative discourses proved to be enabling for GI-activities, aswell as democratized knowledge production. In addition to these conditions of possibility, GIs can also actdespite dominant institutions, albeit limited. Finally, GIs need a strong network with knowledge institutes,technology developers and political parties in order to achieve institutional change that enables GIs to flourish.Without institutional space, GIs remain subjected to the dominant power-relations, and cannot exert much influenceupon the energy system.

 • 40.
  Larsson, Anneli
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Energianvändning i bostadsrätter: Fallstudie av HSB2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Energianvändning i flerbostadshus har kommit i fokus bland annat genom lagen om energideklaration. Detta arbetsnotat syftar till att undersöka hur HSB arbetar med energi- och miljöfrågor på central, regional och lokal nivå. En kvalitativ intervjustudie har genomförts innefattande intervjuer med HSB Riksförbund, HSB Östra, bostadsrättsföreningar och hushåll. Intervjufrågorna har fokuserat på energieffektivisering, energideklaration, individuell energimätning samt information och kommunikation.

  Vi har kunnat se att det finns en central, regional och lokal vilja att arbeta med energi- och miljöfrågor samtidigt som detta motverkas, enligt de intervjuade, av upplåtelseform, statens förhållningssätt till bostadsrättsföreningar samt svårigheten att åstadkomma beteendeförändringar hos hushåll. HSB centralt arbetar på bred front med syftet att få ett mer övergripande energi- och miljöarbete. Regionalt arbetar HSB operativt genom att t.ex erbjuda. behovsstyrning utav energi, energideklaration och åtgärdsprogram för energibesparande åtgärder. Hushållen talade främst om energibesparande åtgärder så som att släcka lampor, byta till lågenergilampor, tvätta fulla maskiner och stänga av elektriska apparater. De ansåg sig inte ha behov att påverka sin energianvändning ytterligare eftersom de bodde i lägenhet och även hade kollektiv energimätning.

  HSB centralt, regionalt och lokalt var positiva till individuell energimätning. Samtidigt har majoriteten av de lokala bostadsrättsföreningarna kollektiv elmätning. HSB centralt och regionalt ställde sig även positiva till lagen om energideklaration. Bostadsrättsföreningarna ifrågasatte nyttan med deklaration av yngre fastigheter samt att det fanns en rädsla för att energideklarationen ska komma att användas i beskattningssyfte.

  Centralt och regionalt talas det om beteendeförändring och viljan att förändra hushållens beteende, men aktörerna menade att det samtidigt är svårt att veta hur denna förändring ska åstadkommas. Centralt kan HSB med hjälp av frivilliga avtal driva frågor på regional och lokal nivå. Det problematiska är dock hur man väcker medlemmarnas intresse. På riks- och regionalnivå ser man främst information som möjlighet till påverkan och därigenom lägger de också över ansvaret för det praktiska genomförandet av centralt framarbetade mål på lokal nivå. På lokal nivå kompliceras energi- och miljöfrågor genom att det blir tydligt att många andra hänsyn måste tas. En reducerad energianvändning kräver ibland en kostsam investering som vare sig hushåll eller föreningen är villiga att dra på sig, framförallt inte om den har lång återbetalningstid. Det kan dock finnas potential för minskning vid införande av individuell mätning, men det diskuteras inte. Bostadsrättsföreningarna har samtidig gjort vissa insatser för att reducera energianvändningen i gemenskapsutrymmen såsom att installera rörelsesensorer och lågenergilampor.

  Hushållen menade att de säkert kan påverka, men var osäkra på hur. De pekade också på andra aktörers informationsansvar. Vi kan konstatera att omtjatade råd som att släcka lampan, tvätta med full maskin, undvika stand-by osv, är råd som hushållen känner väl till och försöker följa. Samtidigt är energianvändning inte någon central fråga i hushållens vardag. De gånger som den uppmärksammas verkar vara i samband med reflektioner kring om hushållet tjänar eller förlorar på den kollektiva mätningen. Det är dock inget av hushållen som planerar för förändringar som skulle medföra reducering i den egna användningen.

 • 41.
  Leurent, Martin
  et al.
  University of Paris Saclay, France.
  Jasserand, Frederic
  University of Paris Saclay, France.
  Locatelli, Giorgio
  University of Leeds, England.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rama, Miika
  VTT Technical Research Centre Finland, Finland.
  Trianni, Andrea
  Politecn Milan, Italy.
  Driving forces and obstacles to nuclear cogeneration in Europe: Lessons learnt from Finland2017In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 107, p. 138-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nuclear power plants generate electricity and a large amount of waste heat which is valuable for cogeneration. District heating (DH) is a suitable technology to decarbonize the European heat sector. By contrast with most of nuclear non-electric applications, nuclear district heating (NDH) has already been implemented in Europe, thus providing us with some valuable empirical insights. This paper investigates the forces and obstacles to nuclear cogeneration by looking at the Loviisa 3 NDH project in Finland. The key forces are energy efficiency, decarbonization of the heat sector, operational competitiveness of future nuclear technologies, and synergies with renewable energies. The key obstacles are split incentives, electricity prices volatility, inexpediency of business models and regulatory frameworks, electioneering of local authorities and pessimist expectations with regards to project financing. Policy makers should recognize nuclear plants alongside other utilities generating large amounts of wasted heat. International cooperation programs involving both nuclear and heat stakeholders should be encouraged. EU28 Member States wanting to promote nuclear cogeneration may consider providing support for the electricity generated by high-efficiency plants.

 • 42.
  Luthander, Rasmus
  et al.
  Uppsala universitet.
  Widén, Joakim
  Uppsala Universitet.
  Nilsson, Daniel
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Photovoltaicself-consumption in buildings: A review2015In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 142, p. 80-94Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The interest in self-consumption of PV electricity from grid-connected residential systems is increasing among PV system owners and in the scientific community. Self-consumption can be defined as the share of the total PV production directly consumed by the PV system owner. With decreased subsidies for PV electricity in several countries, increased self-consumption could raise the profit of PV systems and lower the stress on the electricity distribution grid. This review paper summarizes existing research on PV selfconsumption and options to improve it. Two options for increased self-consumption are included, namely energy storage and load management, also called demand side management (DSM). Most of the papers examine PV-battery systems, sometimes combined with DSM. The results show that it is possible to increase the relative self-consumption by 13–24% points with a battery storage capacity of 0.5–1 kW h per installed kW PV power and between 2% and 15% points with DSM, both compared to the original rate of self-consumption. The total number of papers is however rather limited and further research and more comparative studies are needed to give a comprehensive view of the technologies and their potential. Behavioral responses to PV self-consumption and the impact on the distribution grid also need to be further studied.

 • 43.
  Löfström, Erica
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visualizing household energy use in the interest of developing sustainable energy systems2008In: Housing Studies, ISSN 0267-3037, E-ISSN 1466-1810, Vol. 23, no 6, p. 935-940Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Energy is an important social resource on which we depend in our everyday lives; however, energy-related emissions constitute a major environmental burden, so in Sweden a major political goal is to reduce total energy consumption and to use energy more efficiently. To achieve this, users need to transform their behaviour and start reflecting on their energy use. This paper discusses three different methods for visualizing energy use, namely information tools, keeping time diaries, and using the “Power-Are Cord.” Each method has its pros and cons, but combining different methods could prove a useful way to drawing attention to household energy use and the possibilities for energy reduction. By combining the data gained from the different methods, we are more likely to find strategies that are better suited to people’s behaviour.

 • 44.
  Löfström, Erica
  et al.
  NTNU, Norway.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  International encyclopedia of housing and home2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Suitable for housing professionals, both academics and practitioners for teaching, discovery, and research needs, this title contains over 500 entries, listed alphabetically, and grouped into seven thematic sections including methods and approaches; economics and finance; home and homelessness; institutions; policy; and welfare and well-being.

 • 45.
  Löfström, Erica
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  On the Invisible Socio-Technical system - The Great Unknown2007In: Power and Energy Systems.: Proceeding of the Ninth IASTED Internationl conference / [ed] Erica Löfström, Jenny Palm, Anaheim: ACTA Press , 2007, p. 111-116Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Energy is an important resource in society and we often depend on energy in our everyday life. Energy related emissions constitute at the same time a major environmental load, and we need to use energy more efficient. To develop sustainable energy systems users need to transform their behavior and start reflecting on their energy use. The aim with this paper is to discuss different methods to visualize energy use in households. We will discuss experience from three different methods to visualize energy, namely information, time-diaries and a power aware cord. Every method has its drawbacks, but combining the three methods could be one way to highlights households energy use and their possibility to energy conservation. By using the results from the introduction of time-diaries and technical artefacts in households when developing information campaigns and in energy guidance, we can probably find strategies that appeal more closely to peoples behaviour hence making it easier for households to put the advice into practice in their everyday

  the energy system, which increases their importance as a key component in the system.

  But transforming the energy system for greater sustainability also sometimes requires the users to "transform" their own behavior and conserve energy. At the same time, households are not interested in energy

  per se, but rather in the services that the energy companies provide. Energy is in demand to meet various needs, such as the need to feel full and satisfied, to have heat and light, and to be healthy and clean (Carlsson-Kanyama and Lindén, 2002). As long as the energy system is working and performing in accordance with our demands, it is essentially "invisible" (Blomkvist and Kaijser, 1998; Giddens, 1999). To develop sustainable energy solutions it is consequently important for national and municipal governments to make both the energy system and our energy use more visible.

 • 46.
  Löfström, Erica
  et al.
  NTNU, Norway.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  On the invisible socio-technical systems – the great unknown2010In: International Journal of Power and Energy Systems, ISSN 1078-3466, Vol. 30, no 3, p. 176-182Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Energy is an important resource in society and we often depend on energy in our everyday life. Energy-related emissions constitute at the same time a major environmental load, and we need to use energy more efficiently. To develop sustainable energy systems users need to transform their behaviour and start reflecting on their energy use. The aim of this paper is to discuss different methods to visualize energy use in households. We will discuss experience from three different methods, namely information, time-diaries and a power-aware cord. Every method has its drawbacks, but combining the three methods could be one way to highlight households’ energy use and their possibility to energy conservation. By using the results from the introduction of time-diaries and technical artefacts in households when developing information campaigns and in energy guidance, we can find strategies that appeal more closely to peoples’ behaviour, hence making it easier for households to put the advice into practice in their everyday lives.

 • 47.
  Löfström, Erica
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Visualizing energy - filling the gap between attitudes and behaviour?2006In: ENHR European Network for Housing Research,2006, Slovenien: Book of Abstracts , 2006, p. 11-12Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Löfström, Erica
  et al.
  NTNU, Norway.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gullberg, Eric
  Interactive Institute, C-studio, Norrköping, Sweden.
  Environmental consciousness2012In: International encyclopedia of housing and home / [ed] Smith, Susan J., Oxford: Elsevier, 2012, 1, p. 92-98Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Suitable for housing professionals, both academics and practitioners for teaching, discovery, and research needs, this title contains over 500 entries, listed alphabetically, and grouped into seven thematic sections including methods and approaches; economics and finance; home and homelessness; institutions; policy; and welfare and well-being.

 • 49.
  Löfström, Eva
  et al.
  Norwegian Univeristy of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Energy saving2012In: International encyclopedia of housing and home, Oxford: Elsevier, 2012, p. 87-91Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Magnusson, Dick
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Between Natural Monopoly and Third Party Access – Swedish District Heating Market in Transition2011In: Monopolies: theory, effectiveness and regulation / [ed] Karlsen, B and Pettyfer, M, New Yotk: Nova Science Publishers, Inc., 2011, p. 1-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish energy sector has gone through a number of major changes over the last 15 years. In 1996, the electricity market was deregulated, and at the same time the prerequisites for district heating were changed, as the heat was now supposed to be sold at market price rather than self-cost price. In this chapter we analyse the process of market transformation in the district heating sector following deregulation, by using case studies on the development in Stockholm and media reports on district heating. As a theoretical framework we use the theories of Large Technical Systems and Splintering Urbanism. We show that after deregulation, a major market transformation occurred, as many municipalities sold their energy companies, either to private actors or larger municipally-owned energy companies. Following this, the price of district heating increased rapidly, especially in Stockholm and Uppsala, where both municipalities sold their energy company. The price increases led to protests and debate in the media, where it became clear that there is a significant disparity in the interpretation of the market for district heating. The protesters argue that the energy companies are taking advantage of the natural monopoly that the district heating systems constitute. The energy companies on the other hand argue that they are acting in a heating market, where they are competing with other heating systems, such as heat pumps. However, the protesters argue that the lock-in effects are such that once district heating is chosen, it is almost impossible to change systems because of the high investment costs. It is also clear that customers have not accepted the new market structure. Rather, many are arguing in favor of the “old system”, with municipally-owned companies. The protests have also led to two government investigations regarding the possibility of an introduction of obligatory Third Party Access to the district heating systems, as a way to create competition within the market. Some of the energy companies oppose such an introduction, while others are in favor, as they see an opportunity to enter the market and compete for customers. However, there is no clear evidence that prices would actually decrease. Nevertheless, the processes over the last few years have shown how energy has gone from an invisible product that is simply “there” to something that is debated with a higher degree of public awareness.

1234 1 - 50 of 151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf