liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 43 av 43
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

 • 2.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

 • 3.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

 • 4.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

 • 5.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

 • 6.
  Bengtsson, Cecilia
  et al.
  Department of Heat and Power Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Berntsson, Thore
  Department of Heat and Power Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Co-ordination of pinch technology and the MIND method: applied to a Swedish board mill2002Ingår i: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 22, nr 2, s. 133-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By combining the pinch technology and the MIND method, it is possible to identify beneficial and energy-efficient measures in a complex industrial energy system. By tackling a problem on the two different aggregation levels, the result is thoroughly evaluated and durable measures are achieved. The strength of the combination of methods is elucidated in a case study where a Scandinavian pulp and paper mill is analysed. The studied problem concerns pre-evaporation of effluents in a board mill using excess heat. Different alternatives are evaluated, taking into account economic, technical and practicable constraints. The results show that it is cost-effective to pre-evaporate the effluent using excess heat in the studied mill.

 • 7.
  Bengtsson, Cecilia
  et al.
  Department of Heat and Power Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Berntsson, Thore
  Department of Heat and Power Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Cost-efficient CO2-reduction in the pulp and paper industry: a case study2002Ingår i: International Conference on Sustainable Energy Technologies, 2002, Porto, Portugal: FEUP , 2002, s. EES58-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is generally accepted that human activities have a large influence on global climate. In order to minimize human impact on global warming, regulations and agreements may be introduced for all CO2‑generating sectors. Therefore, measures to reduce CO2-emissions will be of importance to the industrial sector. Strategic decisions and long-term thinking are needed to comply with the regulations and to fulfil the agreements.

  The pulp and paper industry is an energy intensive sector with relatively large potentials to accomplish energy efficiency measures that result in reduction of CO2-emissions. To settle the cost-effectiveness for each measure a number of system parameters have to be considered, such as investment costs, boundary conditions and reference systems.

  This paper presents two methods, pinch technology and the MIND method. These methods are used for analysis of industrial energy systems considering different parameters and aspects. Pinch technology is used for thermodynamic and economic evaluation of process integration possibilities and the MIND method is used for strategic evaluation of different energy efficiency measures. Foundation for long-term decision-making can be obtained by co-ordinating the results from the two methods. In this paper, cost-effectiveness has been determined for different energy efficiency measures. The measures are non-conventional evaporation and heat pumping. The case studied is from a Swedish board mill. Economic potentials and consequences for these CO2-reducing measures are discussed from both an industrial and a societal perspective.

 • 8.
  Carl-Erik, Grip
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Thollander, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Stakeholder study on Barriers to Exergy Analysis2012Ingår i: International Conference on Applied Energy ICAE 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 9.
  Difs, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Wetterlund, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Trygg, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Biomass gasification opportunities in a district heating system2010Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 34, nr 5, s. 637-651Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper evaluates the economic effects and the potential for reduced CO2 emissions when biomass gasification applications are introduced in a Swedish district heating (DH) system. The gasification applications included in the study deliver heat to the DH network while producing renewable electricity or biofuels. Gasification applications included are: external superheater for steam from waste incineration (waste boost, WE), gas engine CHP (BIGGE), combined cycle CHP (BIGCC) and production of synthetic natural gas (SNG) for use as transportation fuel. Six scenarios are used, employing two time perspectives - short-term and medium-term - and differing in economic input data, investment options and technical system. To evaluate the economic performance an optimisation model is used to identify the most profitable alternatives regarding investments and plant operation while meeting the DH demand. This study shows that introducing biomass gasification in the DH system will lead to economic benefits for the DH supplier as well as reduce global CO2 emissions. Biomass gasification significantly increases the potential for production of high value products (electricity or SNG) in the DH system. However, which form of investment that is most profitable is shown to be highly dependent on the level of policy instruments for biofuels and renewable electricity. Biomass gasification applications can thus be interesting for DH suppliers in the future, and may be a vital measure to reach the 2020 targets for greenhouse gases and renewable energy, given continued technology development and long-term policy instruments.

 • 10.
  Eklund, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Industriell miljöteknik.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem.
  Wolf, Anna
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem.
  Skogsindustriellt ekosystem i Kisa - projektrapport2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Gong, Mei
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Industry and the energy market - optimal choice of measures using the MIND method2002Ingår i: CRIS Conference on Power Systems and Communications Infrastructures for the future, 2002, China: CRIS, International Institute for Critical Infrastructures , 2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  No abstract available.

 • 12.
  Grip, Carl-Erik
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Dahl, Jan
  Luleå University of Technology.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Exergy as a means for process integration in integrated steel plants and process industries2009Ingår i: STAHL UND EISEN, ISSN 0340-4803, Vol. 129, nr 9, s. S2-S8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exergy analysis can be a useful tool for process comparison and improvement in industrial energy systems. Examples from three branches are given: pulp and paper, bio refineries (ethanol) and steel production. The application and development of exergy analysis in an integrated steel plant is shown together with description and explanations on destroyed and lost exergy. Implementation for energy conservation and use as a pedagogic tool is discussed.

 • 13.
  Grip, Carl-Erik
  et al.
  Luleå University of Technology, Division Energy Technology, Luleå.
  Elfgren, Erik
  Luleå University of Technology, Division Energy Technology, Luleå.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Thollander, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Berntsson, Thore
  Chalmers University of Technology, Division Heat and Power Technology, Gothenburg.
  Åsblad, Anders
  CIT Industriell Energi, Gothenburg, Sweden.
  Wang, Chuan
  Swerea MEFOS, Luleå .
  Possibilities and problems in using exergy expressions in process integration2011Ingår i: Proceedings of the World Renewable Energy Congress 2011 (WREC 2011), 9-13 May, Linköping., Linköping University Electronic Press, 2011, Vol. 7, s. 1605-1612Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industrial energy systems are complicated networks, where changes in one process influence its neighboring processes. Saving energy in one unit does not necessarily lead to energy savings for the total system. A study has been carried out on the possibility to use the exergy concept in the analysis of industrial energy systems. The exergy concept defines the quality of an amount of energy in relation to its surrounding, expressing the part that could be converted into work. The study consists of literature studies and general evaluations, an extensive case study and an interview study. In the latter it was found that non technical factors are major obstacles to the introduction of exergy.

 • 14.
  Heidari, Tari Mehrdad
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem.
  Modelling of thermal energy storage in industrial energy systems the method development of MIND2002Ingår i: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 22, nr 11, s. 1195-1205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industrial energy efficiency is of vital importance as regards environment and industrial profitability. Optimisation of industrial energy systems may show a way towards improved use of resources in energy supply as well as in production processes. The deregulation of the electricity market in some countries increases flexibility in electricity contracts. Taking advantage of the price structure in these contracts is one of the ways to minimise the energy costs and decrease the influence on the environment. Thermal energy stores are very suitable facilities for achieving these goals, having the capability of moving energy use from one period of time to another and thereby influencing not only energy cost but also costs related to power demand if electric energy use is involved. In this paper, the influence on energy costs, energy and material flows resulting from the use of energy storage is discussed. Energy storage has been modelled by using MIND (Method for analysis of INDustrial energy systems) in the form that has recently been developed by the author. A case study from the pulp and paper industry has been used to verify this. © 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 15.
  Hrustic, Adnan
  et al.
  Swerea SWECAST AB.
  Sommarin, Per
  Swerea SWECAST AB.
  Thollander, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A simplified energy management system towards increased energy efficiency in SMEs2011Ingår i: Proceedings of the World Renewable Energy Congress 2011 (WREC 2011), 9-13 May, Linköping / [ed] Bahram Moshfegh, Linköping University Electronic Press, 2011, Vol. 7, s. 1513-1520Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   

  Swedish companies have since 2003 been able to get certified by an energy management system (EEMS) and companies that have been certified, can now show savings in energy use. The downside of today's EEMs is that too few small and medium-sized enterprises (SMEs) have chosen to certify such a system in the organization. To increase awareness and interest among SMEs, a simplified version of the EEMS would be desirable. This article presents a simplified EEMs for SMEs developed from the original European standard (SSEN 16 001). The article describes how the simple EEMS was developed and how the system was validated, i.e. how different companies responded to test-runs of the developed simplified EEMS. By testing the simplified EEMS in practice among various SMEs, different needs from the industry have been documented. The requests that were of greatest importance was how different incentives can be designed to increase the certification level, e.g. tax exemptions etc. The Swedish LTA for energy-intensive industries includes tax exemptions, as well as the certification of the European EEMS standard, and has shown to lead to large energy savings. An examples of a future energy policy could thus be a Long-Term Agreement (LTA)s program for SMEs including the simplified EEMS.

 • 16.
  Johansson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Bio-syngas as fuel in the steel industry's heating furnaces: a case study on feasibility and CO2 mitigation effects2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Today, climate change is at the top of the political agenda. The European Commission has set atarget to reduce greenhouse gas emissions by 20 % by 2020, compared to 1990 levels. The steelindustry contributes significantly to industrial CO2 emissions, and thus it is important for thissector to find options to reduce its CO2 emissions. One alternative is to substitute fossil fuelswith biomass derived fuels; a promising option is to replace LPG (Liquefied Petroleum Gas) used asfuel in heating furnaces with bio-syngas produced through the gasification of biomass. This paperis a feasibility study of the implementation of this concept at a Swedish scrap-based steel plant.The results have been obtained through a case study approach with interviews and literaturesurveys. The study shows that if a fuel gas mixture of 50 vol% bio-syngas and 50 vol% LPG would beused, the global CO2 emissions would be reduced by 5,400 tonnes/year. Moreover, a full-scale fuelsubstitution would result in reduced emissions by 68,600 tonnes/year. In the case of a partial fuelsubstitution, a 4 MWth High Temperature Agent Gasifier (HTAG) is a suitable choice while a 45 MWthindirectly heated Circulating Fluidised Bed Gasifier (CFBG) would be suitable for a full-scale fuelsubstitution. In the case of a fuel switch, the lower heating value of syngas, compared to LPG, notonly implies that a different combustion technology must be used, but also that the exhaust gasflows will be substantially larger, and consequently the exhaust gas cleaning system must bedesigned with dimensions suitable for larger flows. Excess heat from the gasifier can be used forspace heating, but if the excess heat replaces district heating from a Combined Heat and Power(CHP) plant, the global CO2 emissionsreductions would be less than if the excess heat is not recovered.

 • 17.
  Johansson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Electricity generation from low-temperature industrial excess heat—an opportunity for the steel industry2014Ingår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 7, nr 2, s. 203-215Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Awareness of climate change and the threat of rising energy prices have resulted in increased attention being paid to energy issues and industry seeing a cost benefit in using more energy-efficient production processes. One energy-efficient measure is the recovery of industrial excess heat. However, this option has not been fully investigated and some of the technologies for recovery of excess heat are not yet commercially available. This paper proposes three technologies for the generation of electricity from low-temperature industrial excess heat. The technologies are thermoelectric generation, organic Rankine cycle and phase change material engine system. The technologies are evaluated in relation to each other, with regard to temperature range of the heat source, conversion efficiency, capacity and economy. Because the technologies use heat of different temperature ranges, there is potential for concurrent implementation of two or more of these technologies. Even if the conversion efficiency of a technology is low, it could be worthwhile to utilise if there is no other use for the excess heat. The iron and steel industry is energy intensive and its production processes are often conducted at high temperatures. As a consequence, large amounts of excess heat are generated. The potential electricity production from low-temperature excess heat at a steel plant was calculated together with the corresponding reduction in global CO2 emissions.

 • 18.
  Johansson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Options for the Swedish steel industry - Energy efficiency measures and fuel conversion2011Ingår i: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 36, nr 1, s. 191-198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The processes of iron and steel making are energy intensive and consume large quantities of electricity and fossil fuels. In order to meet future climate targets and energy prices, the iron and steel industry has to improve its energy and resource efficiency. For the iron and steel industry to utilize its energy resources more efficiently and at the same time reduce its CO2 emissions a number of options are available. In this paper, opportunities for both integrated and scrap-based steel plants are presented and some of the options are electricity production, fuel conversion, methane reforming of coke oven gas and partnership in industrial symbiosis. The options are evaluated from a system perspective and more specific measures are reported for two Swedish case companies: SSAB Strip Products and Sandvik AB. The survey shows that both case companies have great potentials to reduce their CO2 emissions.

 • 19.
  Johansson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ökad energieffektivitet i aluminiumindustrins värdekedjor2015Ingår i: Aluminium Scandinavia, ISSN 0282-2628, Vol. 32, nr 5, s. 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet är att undersöka energieffektiviseringspotentialerna och möjligheterna att realisera dessa i hela värdekedjan (från metallframställning till återvinning) i aluminiumindustrin. Branschen använder årligen ca 3 TWh och delar av den är mycket energiintensiv, 30-40% av kostnaderna för produktion av primäralúminium är energi.

 • 20.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Biogas Research Center.
  Ivner, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Biogas Research Center.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Biogas Research Center.
  Final report for BRC EP3 (New industries)2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In BRC EP3 focus has been on new industries. The goal has been to find some new industries where biogas production is a resource‐efficient way to take advantage of material flows that are not used today. From this goal seven activities were formulated and are in short: (A1) Present biogas solutions, (A2) Overview of new industrial sectors in Sweden regarding biogas production, (A3) Possibilities and impossibilities process‐wise, (A4) Energy and environmental impacts, (A5) Societal aspects, (A6) Selection of case studies, and (A7) Case study design. These activities needed different angles of approach and therefore a variety of methods were used in the project, e.g. literature studies, calculations, measurements, interviews and workshops. The results from the activities are presented in short below.

  A1: International comparison of biogas production at industrial sites, for example, is impossible to carry out as different classifications are used in different countries. In A1 a way to categorize biogas plants is proposed and discussed.

  A2: By screening and geographically pin‐pointing the food industry, eight clusters were chosen for deeper studies. A mapping of biogas potential was thereafter carried out in these clusters. The activity shows great potentials for some of the clusters regarding biogas production.

  A3: Process‐related feasibility for opportunities for the clusters studied in A2 is targeted. The general conclusion is that there are no severe aspects that imply that one should not continue working with a specific cluster or a specific substrate found in those clusters, regarding biogas production.

  A4: Each cluster found in A2 is assessed in terms of environmental aspects (climate, acidification and eutrophication), energy balance and economy, which were found being the most important assessment criteria when it comes to efficient biogas solutions. The results show, for example, that even though some of the clusters hold a large potential for biogas production some of these clusters do not imply profitable solutions or environmental advantages compared to the present situation of using the substrates. Moreover, the study shows that the end use of the biogas (electricity, heat and vehicle fuel) has significant influence on the results. It is shown that each cluster has a unique combination of substrates and unique alternatives for use of both substrates and produced biogas, implying different beneficial solutions. Sometimes the beneficial solutions differ dependent on what assessment criterion used.

  A5: Societal aspects were explored for each cluster found in A2. It is shown that there are differences between the clusters regarding institutional and organizational prerequisites. Important areas have been identified on both a national level (e.g. taxes) and regional level (e.g. cooperation between public and private sectors).

  A6: When selecting case studies it is found that the following aspects needs to be considered: (1) biogas potential, (2) character of substrates and other materials, (3) environmental aspects (climate, acidification and eutrophication), (4) influence on energy balances (5) economy, (6) use of biogas, and (7) societal aspects.

  A7: When designing case studies the same aspects as for A6 applies. However, when designing the case study it is also vital to consider where to put the system border and also consider the localization of the production unit (e.g. internal at a company or detached).

  Moreover, integration of biogas solutions with other types of material or energy flows has to be considered.

  All the stated parts in “Motivation and aim” are addressed in the project. Consequently, the target of the project is achieved.

 • 21.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Sensitivity analysis of investments in the pulp and paper industry: on investments in the chemical recovery cycle at a board mill2002Ingår i: International journal of energy research (Print), ISSN 0363-907X, E-ISSN 1099-114X, Vol. 26, nr 14, s. 1253-1267Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the pulp and paper industry, energy costs represents a relatively large proportion of the value of production. When investing in new equipment, considerations concerning boundary conditions, such as electricity and oil prices, are therefore of great importance. A vital requirement is the identification of other key parameters influencing production costs as well as possible interaction between these parameters. In this paper, a sensitivity analysis is accomplished by using an optimization model that minimizes the system cost combined with a systematic approach involving a statistical method.

  The paper analyses the possibilities of investing in a new chemical recovery cycle, including a new recovery boiler and evaporation plant, at a Swedish board mill. The study includes a survey of future changes, together with forecasts of boundary conditions, such as changes in the price of electricity and oil. Interactions between different parameters are also examined.

 • 22.
  Larsson, Mikael
  et al.
  Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Sweden.
  Sandberg, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Dahl, Jan
  Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Sweden.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Vourinen, H.
  SSAB Tunnplåt AB, Luleå, Sweden.
  System gains from widening the system boundaries: analysis of the material and energy balance during renovation of a coke oven battery2004Ingår i: International journal of energy research (Print), ISSN 0363-907X, E-ISSN 1099-114X, Vol. 28, nr 12, s. 1051-1064Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The coke oven plant has a central role in the iron and steel making process in an integrated steel plant. The subject of this research is to study how the production and energy system at the steel industry, with a connected combined heat and power plant, is affected by renovation of the coke oven. The aim is to investigate the interaction between the different processes and how the choice of system boundary affects the operation practice for the steel plant. MILP-based optimization models have been developed and used for the evaluation. The analysis shows that it is very important to take the interactions between the different production units in the system into consideration when making the analysis. A system optimization with a boundary including the whole system has a greater potential for minimizing the total system cost than one that only includes the processes where the actual changes are made. Conclusions are also drawn regarding the production practice for the specific system.

 • 23.
  Lundgren, Joakim
  et al.
  Division of Energy Engineering, Luleå University of Technology.
  Ji, Xiaoyan
  Division of Energy Engineering, Luleå University of Technology.
  Grip, Carl-Erik
  Division of Energy Engineering, Luleå University of Technology.
  Wetterlund, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Svensson, Elin
  Division of Heat and Power Technology, Chalmers.
  Harvey, Simon
  Division of Heat and Power Technology, Chalmers.
  Lundmark, Robert
  Economics Unit, Luleå University of Technology.
  Alriksson, Stina
  School of Natural Sciences, Linnaeus University.
  Wang, Chuan
  PRISMA, Swerea MEFOS AB.
  Resin, Monika
  Billerud Karlsborg AB.
  Lundstedt, Karin
  Billerud Karlsborg AB.
  Brännström, Mattias
  Billerud Karlsborg AB.
  Hoffner, Nils
  Billerud Karlsborg AB.
  Development of a regional-economic process integration model for Billerud Karlsborg AB2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The pulp and paper industry is an energy-intensive industrial sector that faces several challenges such as increased competition and rising feedstock and energy prices. To adress this, it is crucial for the industry to improve the material and energy efficiencies to the greatest possible extent. Process integration methods like pinch analysis and mathematical programming are useful tools for evaluating possible process alternatives, i.e. applications of new technologies, changes to new equipment and/or different operating conditions. Development of industrial energy combines is an interesting approach towards an overall optimization of energy and material flows. One problem is often that there are a large number of essentially different actors and financers that are interested in studying other parameters than those that are normally investigated in process integration studies, for example national or regional economics and various social values.In this project, engineering, economic and statistical tools and methods have been applied separately as well as in combination for different types of investigations conducted at the paper and pulp mill Billerud Karlsborg AB in Kalix, Sweden. One main objective has been to develop a process integration model of the mill based on the reMIND method to be used for introductory process simulations of the existing mill configuration. Additionally, pinch analysis has been used to identify alternatives for energy savings in the mill. Another objective has been to develop a regional economic market model (ReCOM) that should be suitable for analysis and predictions of price changes on relevant feedstock markets. A more simplified model based on the reMIND method has been used for intitial studies on how the mill can be turned into a biorefinery. The main purpose of that work has been to investigate if biomass gasification can be economically interesting for the mill and if so, under what boundary conditions. A statistical technique, conjoint analysis, has been used to study and analyze the attitude of employed people at the mill to changes in the production process that may affect for example the local and global environment etc. Finally, possible interactions between the different models and tools have been investigated.The reMIND modelling of the existing mill configuration has showed several alternatives to save steam and fuel. For example, if the wood-chips supplied to the digester is pre-heated from a temperature of 0°C to say 60°C by the use of low grade residual heat, approximately 1.5 ton per hour of 10 bar steam or 5 ton per hour of biomass fuels can theoretically be saved. Furthermore, if the inlet liquor temperature to effect 4 of the evaporation plant increases from 85 to 105°C, the steam used for evaporation decreases from 77 to 66 ton per hour and as a consequence, the biomass fuel supply to the bark boiler decreases from 51 to 39 ton per hour. This, however, also leads to a slightly reduced electricity production, from 35 to 34 MW due to a reduced production of the high pressure steam.The results from the developed ReCOM model, suggest that only none to small changes in the fibrous input prices from an increase in the fuel price (affecting the forestry sector) and a small price increase as a result from a reduced supply of purchasable wood-chips and pulp wood. The small effect that increasing fuel prices has on the fibrous input prices can largely be explained by the relatively small cost share that fuels have in the forestry sector. An increase of the labour costs would most likely have a larger impact. As for the price effect from a reduction in the supply of purchasable wood-chips, there is a substitution possibility between purchased and internally produced wood-chips for the pulp mill. However, when the limit for how much internally produced wood-chips is reached its will probably results in larger price effectsThe Pinch study of the mill indicated that there is a theoretical steam-saving potential of 18.5 MW, corresponding to 12% of the current steam demand. Two different retrofit proposals were suggested for how to achieve specific steam saving levels in practice. According to a basic retrofit proposal, a steam saving of 5.8 MW could be achieved at an investment cost of 7 MSEK while a more rigorous retrofit would enable steam savings of 11 MW at an investment cost of 14.5 MSEK. An approach for using these results in a reMIND model of the mill has also been proposed.The results from the more simplified reMIND modelling have showed that if the mill starts to produce DME via biomass gasification, the necessary policy support to make it economically feasible ranges from 92-561 SEK per MWh biofuel (DME) over four different future scenarios. This could be compared to the Swedish exemption from energy tax on biofuels, which currently amounts to approximately 275 SEK per MWh. It is also concluded that biomass gasification results in a larger net CO2 reduction when integrated with the pulp and paper mill, than when the mill and the gasification plant operate separately.The conjoint analysis showed that it is possible to find groups of respondents that were unknown prior to the study. If an organisation wants to implement a change in the process, conjoint analysis can be used to identify groups of participants with similar preferences and then tailor information to suit these specific groups.Many possibilities for the different models to interact have been identified and illustrated. The interaction between the reMIND method and ReCOM is based on exchanging information on fibrous input prices and quantities and conducted through an iterative process. The results indicate that the models can interact to produce more robust and reliable conclusions regarding optimal resource utilization suggesting that the described approach is feasible and that further research efforts can be made to extend the models. Pinch analysis and reMIND modelling has in other studies shown to be able to interact iteratively. In this study, the retrofit proposals obtained from the pinch analysis could serve as inputs to future reMIND modelling. Another interaction between reMIND and pinch analysis that has been identified during the project is to use pinch analysis to evaluate the opportunity to pre-heat certain process streams. The results from a conjoint analysis are quantitative in form of regression coefficients. However, to use these numbers for example in a Pareto front analysis will be difficult as the numbers has no monetary, energy or emission unit. Nonetheless, conjoint analysis can interact in many different ways with ReCOM as well as the reMIND models. For example, to choose scenarios to be modelled in ReCOM where the factors in the conjoint analysis can be tailored to indicate how the market would respond in a hypothetical situation. Conjoint analysis can be used to weight different factors in the reMIND model. The weighting can possibly also be used in the ReCOM model.This work has illustrated how the various engineering, economic and statistical methods and tools can be used both separately and in combination to help an industry towards more energy-efficient production processes.

 • 24.
  Olsson, Linda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Wetterlund, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Luleå Tekniska Universitet.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Assessing the climate impact of district heating systems with combined heat and power production and industrial excess heat2015Ingår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 86, s. 31-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Heat demand is a large contributor to greenhouse gas (GHG) emissions in the European Union (EU), as heat is largely produced using fossil fuel resources. Extended use of district heating (DH) could reduce climate impact, as DH systems can distribute heat produced in efficient combined heat and power (CHP) plants and industrial excess heat, thus utilising heat that would otherwise be wasted. The difficulty to estimate and compare GHG emissions from DH systems can however constitute an obstacle to an expanded implementation of DH. There are several methods for GHG emission assessments that may be used with varying assumptions and system boundaries. The aim of this paper is to illuminate how methodological choices affect the results of studies estimating GHG emissions from DH systems, and to suggest how awareness of this can be used to identify possibilities for GHG emission reductions. DH systems with CHP production and industrial excess heat are analysed and discussed in a systems approach. We apply different methods for allocating GHG emissions between products and combine them with different system boundaries. In addition, we discuss the impact of resource efficiency on GHG emissions, using the framework of industrial symbiosis (IS). We conclude that assessments of the climate impact of DH systems should take local conditions and requirements into account. In order for heat from CHP production and industrial excess heat to be comparable, heat should be considered a by-product regardless of its origin. That could also reveal opportunities for GHG emission reductions.

 • 25.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Chalmers Tekniska Högskola, Sweden.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Crossing boundaries in graduate education – experiences from the process of designing and running an interdisciplinary graduate course2010Ingår i: Engineering Education in Sustainable Development (EESD), Göteborg, 19-22 september, 2010, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sustainable development requires an interdisciplinary approach. Thus, it is vital to design graduate courses to facilitate interdisciplinary research and training opportunities for doctoral students that transcend traditional disciplinary perspectives and promote collaboration across departments. These are the goals of the graduate student course “Perspectives on Energy Systems” offered collaboratively by the Swedish Energy Agency and a consortium of six Swedish universities, including both social science and engineering departments. This paper discusses experiences from designing, organising and running a nationwide interdisciplinary graduate course that includes perspectives from social and engineering sciences.

 • 26.
  Rosenqvist, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Thollander, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rohdin, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Industrial Energy Auditing for Increased Sustainability - Methodology and Measurements2012Ingår i: Sustainable Energy: recent research / [ed] Alemayehu Gebremedhin, Rijeka: InTech Publisher , 2012, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 27.
  Sandberg, Peter
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Larsson, Mikael
  Division of Energy Engineering, Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Dahl, Jan
  Division of Energy Engineering, Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Vourinen, Henrik
  SSAB Tunnplåt, Luleå, Sweden.
  In search of stability: investigating flexible and stable production strategies for an optimised steel plant2004Ingår i: Proceedings of the 2nd International Conference on Process Development in Iron and Steemaking, Scanmet II., 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is crucial for a steel making production system to operate at the lowest possible production cost, while satisfying stability and reliability conditions. To plan future production strategies, it is therefore important to be able to model the system behaviour when internal and external parameters are changed. In this study the sensitivity and stability of an optimised solution, of an integrated steel plant, have been investigated. The solution’s sensitivity has been analysed taking both internal process changes and external price variations into account, through applying both simulation and optimisation. The analysis also includes both costs and environmental issues such as carbon dioxide and sulphur emissions. Based on the methodology suggested, it is possible to determine the stability of the system solution, including both economic and environmental performance.

 • 28.
  Sandberg, Peter
  et al.
  Asset Management, Business Development, Vattenfall Power Consultant AB, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Mikael
  Division of Energy Engineering, Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Dahl, Jan
  Division of Energy Engineering, Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Vourinen, Henrik
  SSAB Tunnplåt AB, Luleå, Sweden.
  In search of stability: investigating flexible and stable production strategies for an optimised steel plant2006Ingår i: International Journal of Green Energy, ISSN 1543-5075, E-ISSN 1543-5083, Vol. 3, nr 2, s. 159-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is crucial for a steel making production system to operate at the lowest possible production cost, while satisfying stability and reliability conditions. To plan future production strategies, it is therefore important to be able to model the system behaviour when internal and external parameters are changed. In this study the sensitivity and stability of an optimised solution, of an integrated steel plant, have been investigated. The solution’s sensitivity has been analysed taking both internal process changes and external price variations into account, through applying both simulation and optimisation. The analysis also includes both costs and environmental issues such as carbon dioxide and sulphur emissions. Based on the methodology suggested, it is possible to determine the stability of the system solution, including both economic and environmental performance.

 • 29.
  Sandberg, Peter
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem.
  Industrial energy efficiency: the need for investment decision support from a manager perspective2003Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 31, nr 15, s. 1623-1634Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Global competition, commitment to the Kyoto Protocol and a deregulated, integrated European electricity market will in all probability increase the demand for energy efficiency on the part of companies in Sweden. Investment decisions are an important part of meeting the new demands, because they decide the future efficiency of industrial energy systems. The objective of this study is to investigate, from a managerial perspective, the need to improve decision support in some industries, which can help to facilitate and improve investment decisions concerning energy efficiency. This work has been conducted through in-depth interviews with representatives for a number of energy-intensive companies and non-energy-intensive companies from different sectors. One need that was identified was the improvement of working methods in order to support the decision-making process. Here, external players seem to be playing an increasingly important role. Access to correct information, better follow-up activities, and transparent, understandable calculations are also considered to be important. The study will form the foundation for subsequent work on decision support and energy efficiency in industry.

 • 30.
  Söderström, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Johansson, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Haraldsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Samarbete för energieffektivitet2017Ingår i: Aluminium Scandinavia, ISSN 0282-2628, Vol. 34, nr 3, s. 26-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31. Tari, M.H.
  et al.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem.
  Optimisation modelling of industrial energy systems using MIND introducing the effect of material storage2002Ingår i: European Journal of Operational Research, ISSN 0377-2217, E-ISSN 1872-6860, Vol. 142, nr 2, s. 419-433Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Strategic decisions regarding industrial energy systems should ideally involve the entire plant. Systems analysis using optimisation methods identifies the minimum cost solution among numerous alternatives. In the deregulated Swedish (and European) energy market, there are large variations in electricity contracts. These contracts affect the possibilities of industrial energy systems to react not only through the price level but also through the price structure. Material storage can affect an industrial system in many ways. One of them is that material storage can prevent a situation in which different parts of an industrial system with different production rates counteract each other. In this paper, the influence on energy costs of the use of material storage is discussed. The importance of modelling material storage has been shown, especially in situations where there are time-of-use-prices of electricity. A case study from the pulp and paper industry has been used to confirm this. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 32.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Creutz, Dan
  Swedish Foundry Association, Jönköping.
  Reducing industrial energy costs through energy-efficiency measures in a liberalized European electricity market:: case study of a Swedish iron foundry2005Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 81, nr 2, s. 115-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Swedish industry, which has one of the lowest electricity prices in the European Union, will face higher electricity prices due to the Union’s electricity market liberalization. Rising electricity prices, together with a larger use of electricity than other European countries, pose a threat to industrial activity in Sweden. The Swedish foundry industry, with large proportions of energy costs in relation to the added value, is particularly sensitive to higher electricity costs. The aim of this paper is to study the effect of higher electricity prices on the Swedish iron-and steel foundry industry, quantify an energy efficiency potential for a medium-sized Swedish iron foundry resulting from a thorough industrial energy audit, and investigate what impact they have on the energy cost.

 • 33.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Industrial energy auditing: A key to competitive energy-efficient Swedish SMEs2007Ingår i: Energy Efficiency Research Advances: Edited by David M. Bergmann / [ed] David M. Bergmann,Grant allan,Carla Balocco,Giovan Battista Andreani ,C. A. Cardona, Nova Science Publishers, Inc , 2007, s. 213-238Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Energy efficiency is increased when an energy conversion device, such as a steam turbine, undergoes a technical change that enable it to produce more heat or electricity from the same amount of fuel. This contrasts with energy conservation and energy curtailment. The cumulative effect of energy efficiency can be enormous and significant in a country like the United States which uses so much more energy than it produces. This book brings together important research and analyses which put this critical issue in perspective

 • 34.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rohdin, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rosenqvist, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A standardized energy audit tool for improved energy efficiency in industrial SMEs2012Ingår i: eceee 2012 Industrial Summer Study: Conference proceedings, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2012, Vol. 2, s. 659-668Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Improved energy efficiency in industrial energy systems is for example of outmost importace as a mean to reduce greenhouse gas emissions and reduce energy costs. The energy efficiency potential in European industry is stated by the European Commission to be 25 percent, where the majority of the measures are found in pumps, fans and lighting. Despite extensive attention given to energy efficiency, research states that a majority of avaliable cost-efficient energy efficiency measures are not implemented due to the existence of various barriers to energy efficiency, in particular information-related barriers. Energy audits, and energy audit programs, are one of the most widespread and used instruments to overcome barriers to energy efficiency and promoting energy efficiency in industry. In particular when it is related to generic technologies and industrial small- and medium-sized enterprizes. Despite the importance of energy audits, and the fact that a large number of energy audit programs are in operation in the EU and across the world, there is a considerable lack of so called energy audit tools, i.e. a standardized tool to conduct the actual energy audit. The aim of this paper is to present an energy audit tool for industrial SMEs. The tool is based on more than three decades of research and teaching in the area of energy audting in industry, covering more than 300 energy audits, primarly conducted in Sweden. The developed tool uses unit process categorization, which enables energy auditors and energy program administrators to conduct energy audits in a standardized way.

 • 35.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rohdin, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Trygg, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Energy in Swedish industry 2020 – current status, policy instruments, and policy implications2013Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 51, s. 109-117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The EU has established so-called 20–20–20 targets, which in relation to energy mean that each Member State shall improve energy intensity levels by 3.3% annually, leading to a reduced primary energy use of 20% by the year 2020, calculated from a projected level based on the primary energy use in 2005. Sweden has established a less ambitious target of 1.7% annual energy intensity improvement through 2020. The aim of this paper is to evaluate, ex-ante, the EU 2020 primary energy target for the Swedish industrial sector. An applied backcasting methodology is used. The assessment made in this paper is that actions that lead to between 31.6 and 33.2 TWh/year reductions in energy end-use are needed if the EU target is to be achieved. Results from this paper shows that the current energy policy instruments are not sufficient to the EU or Swedish targets. Estimations in this paper are that a primary energy target of about 22.3 TWh/year is reasonable. The paper concludes by presenting a roadmap on how the Swedish 2020 target can be achieved through: i) energy management; ii) energy-efficient technology; and iii) energy supply measures, with an approximate cost of 280–300 MEUR or 75–80 kWh per public EUR. Three major additional policy measures are needed compared with the current policy: including all energy carriers, not just electricity, in the Swedish long-term agreements program PFE; setting up networks; and making it possible for third parties, i.e., industry, to deliver excess heat into the monopolized Swedish district heating grids.

 • 36.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rohdin, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Trygg, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  EUs 2020-mål avseende primärenergi: En studie av effekterna för svensk industri2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hotet om globala klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser som i sin tur är en följd av framförallt användningen av fossila bränslen för energitillförsel, har fått beslutsfattare inom EU att agera kraftfullt. År 2006 kom EU med det så kallade energitjänstedirektivet (ESD) som syftar till att minska slutenergianvändningen med 9 procent fram till 2016. Utöver direktivet har EU fastställt de så kallade 2020-målen som i relation till energi innebär att Sverige ska effektivisera primärenergianvändningen med 20 procent fram till år 2020 beräknad utifrån en projicierad nivå baserad på 2005-års primärenergianvändning. Syftet med detta arbete är att undersöka effekten, i form av minskad energianvändning, som EUs 2020-mål beträffande primärenergi medför för svensk industri.

  Arbetet avgränsas till att omfatta primärenergimålet för 2020 och dess implikationer för den svenska industrisektorn. I relation till detta antagande bör det nämnas att åtgärder i industrin inte nödvändigtvis behöver vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppfylla målet på eftersom styrmedel mot t.ex. transportsektorn kan ha högre kostnadseffektivitet. Det bör alltså noteras att en bedömning av energiintensiteten på sektorsnivå kan bli missvisande.

  Resultatet från denna studie visar att om 2020-målet avseende primärenergi ska kunna uppnås kommer det att leda till kraftiga förändringar av användning och tillförsel av energi i svensk industri. De två styrmedel avseende energieffektivisering som inbegripits i bedömningen, PFE och energikartläggningschecken, räcker inte för att målet ska nås. Bedömningen som görs i denna rapport är att insatser som leder till cirka 35,0 TWh/år minskad slutenergianvändning måste komma till stånd för att målet ska uppnås. Om effekterna av PFE och energikartläggningscheckarna räknas bort från denna siffra erhålls något lägre siffror, 31,9-33,6 TWh/år. För att kunna uppnå sådana väsentliga besparingar är bedömningen att ett antal nya styrmedel måste utvecklas som främjar en effektivare primärenergianvändning. Det är denna utveckling som avgör om Sverige kommer att kunna nå det högt satta 2020-målet.

 • 37.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Solding, Petter
  n/a.
   ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRIAL SMES2009Ingår i:  5TH EUROPEAN CONFERENCE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENERGY IN INDUSTRY, 2009, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Zubizarreta Jiménez, Rogelio
  Morales, Inés
  Kimura, Osamu
  Cornelis, Erwin
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Backlund, Sandra
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  The design and structure of effective energy end-use policies and programs towards industrial SMEs2014Ingår i: eceee Industrial Summer Study Proceedings, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The issue of climate change due to, in particular anthropogenic emissions of CO2 is driving decision-makers to make decisions towards more efficient use of energy. Improved industrial energy efficiency is stated to have a key role in the transition into more carbon-neutral energy systems. In most countries, industrial SMEs represent more than 95 % of the number of companies. Thus, the sector is apart from using energy, a major driver in the Economy in regard to innovations, and GDP growth, investments and export etc. The aim of this paper is to present results of an international study within International Energy Agency Industrial Energy Technologies and Systems) concerning the design and structure of effective energy end-use policies towards industrial SMEs in the countries Belgium, Japan, Spain and Sweden. The major method used was workshops, and literature studies, mainly country-specific reports and documents, mostly written in that countries native language.Results from this paper states that for medium-sized and energy-intensive industrial SMEs it is emphasized that Energy Conservation Law/Long-Term Agreements (LTA)/Voluntary Agreement (VA) are strong energy end-use policies followed by energy audit programs, preferably but not necessarily located regionally or locally. Energy networks, preferably locally or regionally anchored, are also policies suggested to be considered for medium-sized and energy-intensive industrial SMEs followed by investment subsidies mainly for investments in production-related technologies, benchmarking, and finally sector guidelines.For small-sized and non-energy-intensive industrial SMEs it is emphasized that energy audit program, preferably locally or regionally anchored, followed by energy networks, preferably locally or regionally anchored, are strong energy end-use policies followed investment subsidies, benchmarking, and finally sector guidelines.

 • 39.
  Wetterlund, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Difs, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Energy policies affecting biomass gasification applications in district heating systems2009Ingår i: Proceedings of the First International Conference on Applied Energy, 5-7 January 2009, Hong Kong, 2009, s. 1502-1512Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Biomass gasification is considered a key technology in reaching targets for renewable energy and CO2 emissions reduction. This study evaluates policy instruments affecting the profitability of biomass gasification applications integrated in a Swedish district heating (DH) system for the medium-term future (around year 2025). Two gasification applications are included: co-production of SNG (synthetic natural gas) for use as transportation fuel and DH heat in a biorefinery, and BIGCC CHP (biomass integrated gasification combined cycle, combined heat and power). Using an optimisation model the level of policy support necessary to make biofuel production competitive to electricity generation, and the level of tradable green electricity certificates necessary to make gasification based electricity generation competitive to conventional steam cycle technology, are identified. The results show that in order for investment in SNG production to be competitive to investment in electricity production in the DH system, support policies promoting biofuels in the range of 16-22 EUR/MWh are needed. For investment in BIGCC CHP to be competitive to investment in conventional steam cycle CHP tradable green electricity certificates in the range of 4-15 EUR/MWh are necessary. The necessary policy support levels are very sensitive to variations in investment costs. It is concluded that the large capital commitment and strong dependency on policy tools makes it necessary that DH suppliers believe in the long-sightedness of future policy tools, in order for investments in large-scale biomass gasification in DH systems to be realised.

 • 40.
  Wetterlund, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Biomass gasification in district heating systems - The effect of economic energy policies2010Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 87, nr 9, s. 2914-2922Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Biomass gasification is considered a key technology in reaching targets for renewable energy and CO2 emissions reduction. This study evaluates policy instruments affecting the profitability of biomass gasification applications integrated in a Swedish district heating (DH) system for the medium-term future (around year 2025). Two polygeneration applications based on gasification technology are considered in this paper: (1) a biorefinery plant co-producing synthetic natural gas (SNG) and district heat; (2) a combined heat and power (CHP) plant using integrated gasification combined cycle technology. Using an optimisation model we identify the levels of policy support, here assumed to be in the form of tradable certificates, required to make biofuel production competitive to biomass based electricity generation under various energy market conditions. Similarly, the tradable green electricity certificate levels necessary to make gasification based electricity generation competitive to conventional steam cycle technology, are identified. The results show that in order for investment in the SNG biorefinery to be competitive to investment in electricity production in the DH system, biofuel certificates in the range of 24-42 EUR/MWh are needed. Electricity certificates are not a prerequisite for investment in gasification based CHP to be competitive to investment in conventional steam cycle CHP, given sufficiently high electricity prices. While the required biofuel policy support is relatively insensitive to variations in capital cost, the required electricity certificates show high sensitivity to variations in investment costs. It is concluded that the large capital commitment and strong dependency on policy instruments makes it necessary that DH suppliers believe in the long-sightedness of future support policies, in order for investments in large-scale biomass gasification in DH systems to be realised.

 • 41.
  Wolf, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem.
  Eklund, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Developing integration in a local industrial ecosystem: An explorative approach2007Ingår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, Vol. 16, nr 6, s. 442-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to develop and evaluate an approach for initiating development of a local industrial symbiosis network. By maintaining the broad perspective of industrial symbiosis, which includes both material and energy flow analysis, and also taking into account the internal energy use and possibilities for energy savings, we aim to achieve a better system view that avoids both sub-optimizations and unhealthy dependencies. The approach is applied to a case based on the cooperation between the forest industry, municipality and energy service company in a small town in southern Sweden. Several possibilities for improving material and energy use by increasing integration were identified. It was concluded that it is important to have a genuine knowledge of the system studied and close contact with the actors involved, since a simple analysis of energy and material flows is not sufficient to decide which solutions might be more advantageous. It is also important to have a flexible system boundary looking at the system from different perspectives and at different levels to find the best uses for existing energy and material streams.

 • 42.
  Wolf, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Eklund, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Developing integration in a local industrial ecosystem: Human dimensionsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to evaluate the human dimensions of improving energy and material-use efficiency of a system through increased integration and exchange between local actors. The results are based on a case study of a Swedish municipality with developed forest industry. The actors' views are discussed together with the most important factors to enable increased integration and exchange to take place. The greatest barriers found were lack of knowledge and resources, attitudes, time frames, development consent, and lack of continuity and local power for some companies. One conclusion is that the municipal authority could have a role as coordinator of local integration projects. However, tius role can be impeded by the weak integration of different divisions in the municipality's organisation and it is suggested that companies with integration as their business concept can be key actors when developing more integrated networks. It was also clear that intra-organisational issues may impede inter-organisational integration.

 • 43.
  Wolf, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem.
  Eklund, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Towards cooperation in industrial symbiosis: considering the importance of the human dimension2005Ingår i: Progress in Industrial Ecology – An International Journal, ISSN 1476-8917, Vol. 2, nr 2, s. 185-199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to evaluate the human dimensions of improving energy and material-use efficiency of a system through increased integration and exchange between local actors. The results are based on a case study of a Swedish municipality with a developed forest industry. The actors' views are discussed together with the most important factors to enable increased integration and for exchange to take place. The greatest barriers found were the lack of knowledge and resources, attitudes, time frames, development consent, and lack of continuity and local power for some companies. One conclusion is that the municipal authority could have a role as coordinator of local integration projects. However, this role can be impeded by the weak integration of different divisions in the municipality's organisation and it is suggested that companies with integration as their business concept can be key actors when developing more integrated networks. It was also clear that intraorganisational issues may impede interorganisational integration.

1 - 43 av 43
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf