liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bäckryd, Emmanuel
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Heilig, Markus
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Center for Social and Affective Neuroscience. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Psychiatry.
  Hoffmann, Mikael
  Stiftelsen NEPI - nätverk för läkmedelsepidemiologi - Linköping, Sweden .
  Dynamiken i förskrivningen av opioider i Sverige 2000–2015 - Markanta omfördelningar inom opioidgruppen, men ingen »epidemi«2017In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Opioid prescription changes in Sweden 2000-2015 In contrast to the well-established »opioid epidemic« in the US, very little is known about how the prescription of opioids in Sweden has developed during the last decade. Aggregated data from the open Statistical database of the Swedish Board of Health and Welfare were analyzed descriptively. The yearly prevalence of opioid prescription did not change 2006-2015, but there were dramatic shifts in the choice of opioids. During this period, dextropropoxyphene was pulled off the market. Tramadol was used by fewer individuals (-54 % over the decade), but dosages expressed as Defined Daily Dose/patient/year (DDD/pat/y) increased (+41 %). In contrast, oxycodone and morphine were used by more individuals (+465 % and +137 %, respectively), but DDD/pat/y decreased during the period (-56% and -54%). Studies on non-aggregated data from available registries are needed to further elucidate the circumstances and possible consequences of these shifts in opioid prescription patterns.

 • 2.
  Carlsson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI).
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Sandman, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap.
  Wiss, Johanna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Prioritering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar2014In: Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd: hantering och prissättning. Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen, Stockholm: Fritzes, 2014, p. 639-699Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vilken utsträckning kan särskilda hänsyn tas vid prioritering av särläkemedel och läkemedel för behandling av sällsynta tillstånd? Bör man i vissa speciella situationer kunna acceptera sämre kostnadseffektivitet och lägre krav på vetenskapligt underlag? Om så, vad är det för villkor/kriterier som då bör vara uppfyllda? Hur stämmer ett sådant undantag med den etiska plattformen för prioriteringar? Finns det andra argument som talar för eller mot en särbehandling av sällsynta tillstånd? Detta är frågor som vi diskuterar i denna rapport som tagits fram på uppdrag av Läkemedels- och apoteksutredningen.

  I rapporten konstaterar vi att särläkemedel är en relativt heterogen grupp av läkemedel och att det finns andra läkemedel med motsvarande egenskaper som inte ansökt eller kunnat ansöka om status som särläkemedel. Ur prioriteringssynpunkt är det därför mer relevant att fokusera på alla typer av läkemedel, som används för sällsynta tillstånd, när vi diskuterar vilka principer för prioriteringar som bör gälla.

  Utifrån litteratur och erfarenheter i andra länder, som formulerat kriterier för en särskild hantering av läkemedel vid sällsynta sjukdomar, drar vi den preliminära slutsatsen att samhället bör kunna betala mer per hälsovinst (kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY)) och acceptera lägre krav på vetenskapligt underlag vid prioritering av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • att behandlingen har en hög kostnad per hälsovinst som en konsekvens av att den omfattar endast få patienter,
  • att det rör sig om ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad,
  • att det behandlingsalternativ som övervägs på goda grunder ska antas ha en väsentlig effekt,
  • att det inte finns någon alternativ behandling med en väsentlig effekt som förväntas förebygga, bota, fördröja försämring eller lindra det aktuella tillståndet.

  Om dessa kriterier anses uppfyllda kan läkemedlet bedömas i relation till ett förhöjt tröskelvärde för kostnadseffektivitet. Hur högt detta värde kan vara för att anses rimligt tar vi inte ställning till i rapporten, men en viktig ståndpunkt är att det måste finnas en övre gräns för hur hög kostnad per QALY samhället kan acceptera. Detta bör gälla även om ovanstående kriterier är uppfyllda, annars riskerar det uppstå oacceptabla undanträngningseffekter av andra prioriterade åtgärder. Även lägre krav på vetenskapligt underlag skakunna accepteras....

 • 3.
  Carlsson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Clinical Pharmacology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås.
  Wiss, Johanna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An addendum to the terms of reference for the inquiry on certain issues regarding pricing, accessibility, and market conditions in the pharmaceutical and pharmacy sector (Dir. 2011:82) calls for an analysis of the need for special solutions in decisions on subsidising orphan drugs. An orphan drug is a drug that fulfils certain conditions and is thereby covered by special stimulus measures prior to approval by agencies that evaluate medical products. Orphan drugs also have the possibility, but not the right, to hold sole rights in the marketplace for 10 years.

  The report includes an analysis of the ethics platform and the Pharmaceutical Benefits Act, which serve as the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency’s base for making decisions on subsidies. One conclusion drawn is that the current ethics platform, along with the modification of the cost-effectiveness principle that appears in the Pharmaceutical Benefits Act, offers the option to determine that society is prepared to pay more per health benefit for drugs targeted at very rare and severe diseases/conditions.

  The human dignity principle indicates that irrelevant group affiliation or group characteristics should not affect equality in a patient group’s opportunities and outcomes regarding health. Whether a patient group is small or large is an irrelevant group characteristic, and the size of the group or the rarity of the condition should not affect the group’s opportunities for treatment, or the possibility to achieve an equitable health outcome compared to other larger groups or groups with more common diseases. However, the consequence of higher costs for intervention that can result from rarity could be grounds for special treatment.

  The needs and solidarity principle indicates that all citizens should be given equal opportunities to achieve good health and that we should achieve health outcomes that are as equitable as possible for citizens. If we allow the development costs for orphan drugs to influence the possibility to access these drugs, then the citizens are not given equal opportunities to achieve good health. Hence, we draw the conclusion that people with rare and severe conditions should be given opportunities to achieve good health that are equal to those given to people with common and serious conditions.

  The cost-effectiveness principle. When lower cost effectiveness is primarily due to high costs connected with the size of the patient group, i.e. the market size for a drug, and not poor effects from the intervention, there is just cause, on the grounds of equity, to try to influence the cost aspects of the drug and in some cases accept a lower level of cost effectiveness. The cost can be influenced, for example, by pricing based on special agreements with the company marketing the drug.

  There is value in knowing that we live in a compassionate society that cares for and attempts to help people that find themselves in life-threatening or other difficult situations. This value stems partly from the assertion that knowledge creates greater security and trust in the community (based on self interest since we are all at risk of contracting a severe condition) and partly from a more altruistic motivation stemming from the assertion that we are affected positively by knowing that we live in a compassionate society. This is a factor that should also be considered in cost-effectiveness analyses. The size of this value is uncertain.

  Orphan drugs are a relatively heterogeneous group, and there are other drugs with corresponding characteristics that have not applied for status as orphan drugs. From a standpoint of priority setting, it is more relevant to focus instead on drugs that are used for rare and severe diseases. Drugs for very rare and severe conditions, particularly when no other treatment is available, should therefore be processed in a special manner regardless of whether or not they are classified as an orphan drug. To assure equitable access, transparent decisions, and appropriate care it is preferable to use a model involving national decision- making for such drugs. Three alternative principles for decisions and financing can be discussed: 1) the state as the principal authority, 2) collaboration between the state and the county councils, and 3) collaboration among the county councils.

 • 4.
  Carlsson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffmann, Mikael
  Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Sandman, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Wiss, Johanna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  To what extent can special consideration be given towards prioritising orphan drugs and drugs for treating rare conditions? In certain special situations should we accept lower cost effectiveness and lower standards for scientific evidence? If so, what are the conditions/criteria that should be fulfilled? How would such exceptions fit in with the ethical platform for priority setting? Are there other arguments that speak for or against special handling of rare conditions? These are questions we discuss in this report commissioned by the Committee on Pharmaceuticals and Pharmacies.

  In this report we describe orphan drugs as a relatively heterogeneous group of pharmaceuticals, and discuss that other drugs with similar characteristics have not applied for, or were able to apply for, status as orphan drugs. Hence, from a priority setting perspective it is more relevant to focus on all types of drugs used for rare conditions when we discuss the principles that should apply when setting priorities.

  Based on literature and experiences from other countries that have formulated criteria for special handling of drugs for rare diseases, we have drawn the preliminary conclusion that society should be able to pay more per health gain (cost per quality-adjusted life year [QALY]) and accept lower standards for scientific evidence when prioritising drugs for treating rare diseases if all of the following conditions are met:

  • that treatment has a high cost per health gain as a consequence treating only a few patients
  • that it involves a health condition with a very high level of severity
  • that the treatment option being considered is assumed, based on firm grounds, to have a substantial effect
  • that no alternative treatment having a substantial effect is available that can be expected to prevent, cure, delay, or ameliorate the health condition in question.

  If these criteria are met, the drug can be evaluated in relation to an elevated threshold value for cost effectiveness. In this report we do not address how high this value should be to be considered reasonable, but an important point is that there must be an upper limit regarding how high of a cost per QALY society can accept. This should apply even if the above criteria are met to avoid the risk of unacceptable displacement of other prioritised interventions. Even lower standards for scientific evidence could be acceptable.

  These preliminary conclusions were tested against the Swedish ethical platform and from a perspective of welfare economics.

  Our conclusions from the ethical analysis are:

  The human dignity principle allows for special handling of rare conditions that can generate high treatment costs. Hence, our first criterion is acceptable based on the ethical platform. When a higher threshold value (cost per health gain achieved) for treating rare conditions is accepted, these patients are given greater equity in access to health compared to other patients (assuming that the other criteria are also met). However, this does not automatically mean that all rare conditions generating high treatment costs should receive special handling.

  According to the needs and solidarity principle society should strive, to the extent possible, to give all citizens equal opportunities for care; but also enable them to achieve a level of health that is as equitable as possible. The latter assumes that we primarily prioritise those who are furthest from such an equitable level, i.e. those with the greatest needs. To be able to influence the opportunities and outcomes regarding health, it is essential that the interventions used can actually help people approach more equitable outcomes, i.e. that these interventions have a substantial effect on health.

  The cost-effectiveness principle states that a reasonable relationship between costs and effects should be pursued in choosing between different interventions or areas of activity. Very severe conditions should take precedence over minor conditions, even if the interventions, in contrast to the former, are associated with relatively higher costs per health gain. When the above criteria are met in treating a rare condition it only means that the treatment can be subject to evaluation of whether a higher threshold value can be accepted. Hence, this does not automatically mean that the treatment should be offered or that a drug, for example, should be included among the pharmaceutical benefits. Even when these criteria are met, and hence there is reason for special handling of the treatment, decisions makers in this context should decide what constitutes a reasonable relationship between costs and effects, i.e. what is an acceptable threshold value in a particular decision-making situation.

  In conclusion, we believe that the current ethical platform along with the modification of the cost effectiveness principle, which appears in more recent legislation, offers the opportunity to give special consideration when prioritising drugs targeted at rare and very severe conditions. For a drug to be considered for special handling, it should have a substantial effect on the condition in question. There is a difference between treatments that have poor cost effectiveness due to minor effects and those that have poor cost effectiveness due to high costs. The difference arises since the effect size of the treatment influences its potential to contribute to an outcome in line with the health and quality of life of the rest of the population, where a greater effect size approaches this in a better way. Our interpretation is that if there are two interventions with the same cost effectiveness ratio and the same severity level, but where one has greater effects on the condition than the other, it is the one with the greatest effects that should be given priority.

  We also studied whether there are any arguments from a socioeconomic efficiency standpoint that speak in favour of or against special handling of rare conditions. This has been done based on theoretical and empirical literature on the subject and preliminary data from a Swedish study. Some studies suggest there is a social value: first in the knowledge that people receive care regardless of the situation, which creates greater security and confidence in society based on self interest since everyone in society is at risk for severe conditions; and second, based on more altruistic motivation where people in general can be influenced in a positive way knowing that they live in a compassionate society.

  However, purely empirical studies do not offer any evidence that people in general think that treatment of rare diseases should receive special handling, everything else being equal. In other words, no empirical studies show that rarity per se is a relevant criterion in priority setting – this was also the conclusion of our previous ethical argument in this context (see Carlsson et al 2012). Preliminary data from an ongoing Swedish study support this conclusion to some extent. When complementing the analysis in the same study with attitude questions and focus group interviews, a more detailed picture emerges – namely, support can be found for special handling if the condition is rare, has a high level of severity, and is the only treatment option.

  After deciding that special consideration can be given in prioritising drugs for severe and rare conditions, based on the ethical platform and from a welfare economy perspective, positions must be taken on a series of practical considerations in designing procedures for priority setting, namely:

  • Based on the goal to reduce differences and guarantee care on equal terms for rare conditions, it would be preferable to use a model involving national decision making. The same principles for prioritising drugs for rare and severe conditions should apply regardless of how the drug reaches the patient, i.e. regardless of whether it involves prescribed or requisitioned drugs. Whether one or more bodies set priorities is an organisational issue that we do not address in this report.
  • From a priority setting standpoint there should be no difference between orphan drugs and other drugs used for rare conditions. When it comes to decisions on whether orphan drugs in general should be included under the pharmaceutical benefits system, they should be assessed and approved by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency in usual fashion, while drugs targeted at conditions that are both very rare and very severe may need special consideration and handled according to a modified procedure. This should include the cost per health gain and dealing with uncertainty of the scientific evidence, and should apply whether or not the drug has orphan status.
  • In some situations where the scientific evidence is uncertain, problems arise in deciding on general use of expensive drugs for severe diseases on a group level. In this context it seems reasonable to initially allow some exceptions in the evidence for cost effectiveness related to severe diseases when, for various reasons, practical factors stand in the way of producing such evidence. However, a conflict can arise in both accepting a higher willingness to pay and accepting greater uncertainty in the scientific evidence. In such cases it is particularly important to pursue adequate follow-up and try to reduce uncertainty as quickly as possible and reassess the decision.
  • Various principles are available to define patient groups with very severe and rare conditions. Groups may be defined based on the prevalence of the condition in the population or on the number of patients with a given condition that the drug in question will be used to treat (in other words, the number of patients who are potential candidates for treatment). The latter method appears to be advantageous when the particular problem we address here relates to the fact that few patients are candidates for treatment, not how usual/unusual the condition/disease is. In the report we do not take a definitive position on what constitutes a suitable limit. This needs further study. However, we believe that such a limit should be set much lower than the usual definition for orphan drugs. In Sweden’s case, a reasonable starting point for discussion could be that the expected estimated size of the patient group should not exceed 200 patients (1 in 50 000 inhabitants) during 5 years. Experience from England, for instance, supports this definition.
  • One way to arrive at a reasonable threshold for cost effectiveness in different situations involving rare conditions is to designate some entity to make decisions transparently. Such decisions could then be discussed broadly and possibly be subject to reassessment. By comparing with other situations in health care and society where decisions are made on interventions for severe conditions and small patient groups, the development of accepted practice can be accelerated. Even comparisons with decisions in other countries can give an indication of reasonable threshold values in various situations.
 • 5.
  Erlandsson, Marcus
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hanberger, Håkan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Infectious Diseases . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffmann, Mikael
  Isaksson, Barbro
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Clinical Microbiology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Laboratory Medicine, Department of Clinical Microbiology.
  Lindgren, Sune
  Sörén, L.
  Department of Clinical Microbiology, County Hospital, Jönköping .
  Walther, Sten
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Physiology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Surveillance of Antibiotic Resistance in ICUs in Southeastern Sweden1999In: Acta Anaesthesiol Scand, Vol. 43, no 8, p. 815-820Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: A study was designed to assess a computer-based program for continuous registration of antibiotic resistance, statistics concerning severity of illness, and consumption of antibacterial drugs.

  Methods: The frequency of antibiotic resistance among bacteria in eight ICUs in southeastern Sweden was investigated yearly from 1995 through 1997. The antibiotic consumption in the ICUs was registered as defined daily doses (DDD) and compared to severity of illness (APACHE-II scores).

  Results: There was a statistically significant increase in ampicillin resistance among Enterococcus spp. between 1996 and 1997, which was due to a shift from Enterococcus faecalis to Enterococcus faecium. A high prevalence of resistance among coagulase-negative staphylococci to oxacillin (≈ 70%), ciprofloxacin (≈ 50%), fucidic acid (≈ 50%) and netilmicin (≈ 30%) was seen in all ICUs during the whole study period. There was a statistically significant increase in ciprofloxacin resistance among Escherichia coli and Enterococcus spp. The resistance among Enterobacter spp. to cefotaxime decreased but this change was not statistically significant. Efforts were made to avoid betalactam antibiotics, except carbapenems, for treatment of infections caused by Enterobacter spp. and the consumption of cephalosporins decreased whereas the consumption of carbapenems increased. The total antibiotic consumption decreased by 2.5% during the study period. There was no correlation between APACHE II scores and antibiotic consumption.

  Conclusions: Each ICU within a hospital ought to have a program for "on-line" antibiotic resistance surveillance of drugs used in that unit so that changes in empirical treatment can be made when there is an increase in antibiotic-resistant isolates within that unit.

 • 6.
  Godman, B.
  et al.
  Institute for Pharmacological Research, Mario Negri, Milan.
  Wettermark, B.
  Stockholm County Council.
  Hoffmann, M.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Andersson, K.
  Nordic School of Public Health.
  Haycox, A.
  University of Liverpool Management School.
  Gustafsson, L.L.
  Stockholm County Council.
  Multifaceted national and regional drug reforms and initiatives in ambulatory care in Sweden: Global relevance2009In: Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, ISSN 1473-7167, Vol. 9, no 1, p. 65-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is a continual challenge trying to improve the quality of prescribing while concurrently trying to address increasing pharmaceutical development, utilization and expenditure. National and regional reforms and initiatives in Sweden have moderated growth in ambulatory drug expenditure to 2.7% per annum in recent years despite increasing volumes. National reforms include mandatory generic substitution and value-based pricing alongside devolution of drug budgets to the regions. Regional initiatives include strengthening the role of the regional Drug and Therapeutic Committees, further budget devolution as well as strategies incorporating prescribing guidance and monitoring coupled with financial incentives. The extent and nature of the regional initiatives vary depending on their characteristics. In this article, we compare initiatives undertaken in two major counties, Stockholm and Östergötland, and their outcomes. Outcomes include annual drug budget savings while achieving agreed quality as well as increased adherence to prescribing targets and guidance; the latter associated with savings. Appraising these multifaceted reforms can provide guidance to other countries and regions in view of their diversity. Future steps must incorporate measures to improve the utilization of new expensive drugs, which should include horizon scanning and forecasting activities as well as post-launch activities involving monitoring of prescribing and registries. This may well require cooperation with other European countries.

 • 7.
  Hallberg, Inger
  et al.
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
  Taft, Charles
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
  Ranerup, Agneta
  Avdelningen för informatik, Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
  Bengtsson, Ulrika
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Stiftelsen NEPI, Linköping .
  Höfer, Stefan
  Department of Medical Psychology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria.
  Kasperowski, Dick
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet.
  Mäkitalo, Åsa
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet.
  Lundin, Mona
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet.
  Ring, Lena
  Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala Universitet, Enheten för läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket, Uppsala.
  Rosenqvist, Ulf
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in West Östergötland, Department of Medical Specialist in Motala.
  Kjellgren, Karin I
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
  Phases in development of an interactive mobile phone-based system to support self-management of hypertension2014In: Integrated Blood Pressure Control, ISSN 1178-7104, E-ISSN 1178-7104, Vol. 7, p. 19-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Hypertension is a significant risk factor for heart disease and stroke worldwide. Effective treatment regimens exist; however, treatment adherence rates are poor (30%–50%). Improving self-management may be a way to increase adherence to treatment. The purpose of this paper is to describe the phases in the development and preliminary evaluation of an interactive mobile phone-based system aimed at supporting patients in self-managing their hypertension. A person-centered and participatory framework emphasizing patient involvement was used. An interdisciplinary group of researchers, patients with hypertension, and health care professionals who were specialized in hypertension care designed and developed a set of questions and motivational messages for use in an interactive mobile phone-based system. Guided by the US Food and Drug Administration framework for the development of patient-reported outcome measures, the development and evaluation process comprised three major development phases (1, defining; 2, adjusting; 3, confirming the conceptual framework and delivery system) and two evaluation and refinement phases (4, collecting, analyzing, interpreting data; 5, evaluating the self-management system in clinical practice). Evaluation of new mobile health systems in a structured manner is important to understand how various factors affect the development process from both a technical and human perspective. Forthcoming analyses will evaluate the effectiveness and utility of the mobile phone-based system in supporting the self-management of hypertension.

 • 8.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Risk Talk: On Communicating Benefits and Harms in Health Care2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the most critical elements in empowering the patient, and ensuring concordance, is communication of the possible benefits and harms of different actions in health care. Risk assessment is a complex task due both to the different interpretations of the concept of risk, and the common lack of hard facts. Hormone, or hormone replacement, therapy (HT) is used by many women in, and after, the menopause. The benefits and possible harms associated with short and long term treatment with HT have been extensively discussed the last decade and the use of HT has decreased dramatically internationally the last few years.

  The aims of this thesis were to study the interaction between patient and physician when discussing risks and benefits of different treatment alternatives, and to suggest strategies to improve risk communication in clinical practice. The studies have focused on how risks and benefits with HT were communicated between women and physicians during firsttime consultations in 1999- 2000 on this subject (20 women, 5 gynaecologists), and through questionnaires how attitudes towards HT have changed between 1999 (n=1,760) and 2003 (n=1,733) among women entering the menopause (53-54 years).

  Through a qualitative analysis of the risk communication in the consultations a system was constructed to classify how risk is communicated in relation to benefits. This was used to assess and present differences in risk communication in the consultations. Different rhetorical strategies by the physicians were identified and the dominating tendency was a move from the woman’s current problems to the long-term effects of HT.

  The questionnaires showed a marked difference in attitudes towards HT between the years. In 2003 women perceived HT to be associated with higher risk and less benefits than in 1999. This correlated to a drastic reduction in the use of HT over the same period. Media was the most frequent source of information about HT during the last twelve months before the questionnaire in 2003.

  Possible explanations for the different attitudes towards HT between women entering the menopause and gynaecologist; how this difference might have influenced the results; and how they may have implications for future communication strategies are discussed. This thesis illustrates the importance of a deeper understanding in health care of the concept of risk in order to achieve an adequate communication of risk. This is important both in consultations and in campaigns to educate and inform the public.

  List of papers
  1. Hormone replacement therapy in the menopause - structure and content of risk talk
  Open this publication in new window or tab >>Hormone replacement therapy in the menopause - structure and content of risk talk
  Show others...
  2005 (English)In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 50, no 1, p. 8-18Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Objective: To investigate how risks and benefits of hormone replacement therapy (HRT) are communicated to women in clinical practice. To evaluate the usefulness of a risk classification based on context framing, i.e. whether the risk is discussed for one or several alternative treatments, and/or in the same context as possible benefits.

  Design: Analysis of structure and content of transcribed consultations (n=20) from first-time visits for discussion of climacteric discomfort and/or HRT with five physicians at three different out-patient clinics of gynecology.

  Results: All women received a prescription of HRT. An alternative to HRT was discussed in seven of the consultations. No decision aids were used. Risk discussion was dominated by the physicians giving information about long-time risk and benefits. The decision to prescribe was made either before the risk discussion was initiated, or before it was finished, in 8 of the 18 consultations where risk discussion was present. Risk classification according to context framing was performed and indicated use of different communication strategies by the physicians.

  Conclusions: The perspective of the physicians was mainly on prevention while the women were more focused on symptom alleviation. Each physician had a strategy of his/her own for the risk discussion. Thus, the major differences found between the consultations were between physicians, and not between the women. Risk discussion seemed to be aimed at motivating the woman to follow the physician’s decision rather than to help her participate in the decision-making process.

  Keywords
  Hormone replacement therapy, Risk, Communication, Patient participation, Patient compliance, Concordance
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13970 (URN)10.1016/j.maturitas.2004.03.014 (DOI)
  Available from: 2006-09-19 Created: 2006-09-19 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
  2. Risk communication in consultations about hormone therapy in the menopause – concordance in risk assessment and framing due to the context
  Open this publication in new window or tab >>Risk communication in consultations about hormone therapy in the menopause – concordance in risk assessment and framing due to the context
  2006 (English)In: Climacteric, ISSN 1369-7137, E-ISSN 1473-0804, Vol. 9, no 5, p. 347-354Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background

  It is important for the physician and the patient to have a mutual understanding of the possible consequences of different treatment alternatives in order to achieve a partnership in decision making.

  Objective

  The aim of this study was to explore to which degree first-time consultations for discussion of climacteric discomfort achieved shared understanding of the risks and benefits associated with hormone therapy in the menopausal transition (HT).

  Methods

  Analysis of structure and content of transcribed consultations (n=20), and follow-up interviews of the women (n=19 pairs of consultations and interviews), from first-time visits for discussion of climacteric discomfort and/or HT with five physicians at three different out-patient clinics of gynaecology in Sweden.

  Results

  Four distinctively different interpretations of risk, depending on whether or not benefits were discussed in the same context, emerged from the analysis. On average 5 advantages (range 0-11) and 2 (0-3) disadvantages were mentioned during the consultations. In the interviews the women expressed on average 4 advantages (0-7) and 1 disadvantage (0-3). There were major variations between advantages and disadvantages expressed in the consultation and the following interview.

  Conclusion

  Even though the consultations scored high in patient involvement, the information in most consultations was not structured in a way that made it possible to achieve a shared or an informed decision making.

  Keywords
  Risk, Risk assessment, Communication, Physician-Patient Relations, Professional-Patient Relations
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-11692 (URN)10.1080/13697130600870220 (DOI)
  Note
  Original publication: Hoffmann M, Hammar M, Kjellgren K I, Lindh-Åstrand L and Ahlner J, Risk communication in consultations about hormone therapy in the menopause – concordance in risk assessment and framing due to the context, 2006, Climacteric, (9), 5, 347-354. http://dx.doi.org/10.1080/13697130600870220. Copyright © Taylor & Francis Group, an informa businessAvailable from: 2008-10-13 Created: 2008-10-13 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
  3. Risk talk: rhetorical strategies in consultations on hormone replacement therap
  Open this publication in new window or tab >>Risk talk: rhetorical strategies in consultations on hormone replacement therap
  2005 (English)In: Health, Risk and Society, ISSN 1369-8575, E-ISSN 1469-8331, Vol. 5, no 2, p. 139-154Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  When analysing risk discussions in medical settings it is important to consider the specific activity type. In this qualitative study 20 first-time consultations by healthy women regarding hormone replacement therapy (HRT) in the menopause the risk discussion is asymmetrical with the doctors dominating. Despite being set up as a specific opportunity for women in the menopause to discuss problems and risks, it comes forth as a decision-making activity in a traditional medical setting. The consultations fulfil to a high extent the demands for informed decision making, but the risk discussions are recontextualised into a cost-benefit discourse with a typical implicit quantitative bias. The doctors use several different rhetorical strategies such as positive introduction of HRT, embedding drawbacks in positive introductions and/or exits thereby diminishing them. The word risk is avoided to a considerable extent and the term 'drawbacks' is used instead. The most obvious strategy is to move from the woman's symptoms to aspects of prevention, thus changing the discussion from the menopause and different strategies to cope with menopausal problems into a medically oriented discussion of pharmacological treatment alternatives. The 'change of life' in these talks is entirely conceptualised within a 'medical model'.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Hants, UK: Carfax Publishing, 2005
  Keywords
  Risk, Communication, Menopause, Hormone Replacement Therapy, Physician-patient Relations
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13972 (URN)10.1080/1369857031000123920 (DOI)000184127500003 ()
  Available from: 2006-09-19 Created: 2006-09-19 Last updated: 2017-12-13
  4. Changes in women’s attitudes towards and use of hormone therapy after HERS and WHI
  Open this publication in new window or tab >>Changes in women’s attitudes towards and use of hormone therapy after HERS and WHI
  Show others...
  2005 (English)In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 52, no 1, p. 11-17Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Objectives:

  To assess changes in women's attitudes towards risk and benefits of, and use of hormone treatment in the menopausal transition (HT) before and after Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) and the oestrogen and progestin trial of Women's Health Initiative (WHI).

  Methods:

  Postal questionnaires to all women 53 and 54 years of age in a Swedish community in 1999 (n = 1.760) and 2003 (n = 1.733). Data on sales of HT were collected from the database of the National Corporation of Swedish Pharmacies.

  Results:

  The fraction of women reporting current use of HT fell from 40.5 to 25.3% (p < 0.001, χ2-test) both by fewer women starting and more women discontinuing treatment. This corresponded to a decrease in dispensation of HT in Linköping and nationwide for the same age group. The fraction of women who had tried complementary treatment for climacteric discomfort, increased from 9.6 to 18.1% for natural remedies (p < 0.001, χ2-test).

  Women perceived HT as more risky and less beneficial in 2003 as compared with 1999 (both p < 0.001, χ2-test). The most frequent source of information about HT during the last year before the 2003 questionnaire were newspaper or magazines (43.8%) and television or radio (31.7%).

  Conclusions:

  The decreased use of HT in the community correlated with pronounced changes in the attitudes towards HT. Media were a more frequent source of information than health care personnel. This indicates that media reports about major clinical studies might have influenced the use of HT among women.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2005
  Keywords
  Hormone replacement therapy, Risk, Communication, Communications media/mass media, Concordance (patient compliance)
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13973 (URN)10.1016/j.maturitas.2005.06.003 (DOI)
  Available from: 2006-09-19 Created: 2006-09-19 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
 • 9.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kjellgren, Karin I.
  Faculty of Health and Caring Sciences, Institute of Nursing, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Brynhildsen, Jan
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Changes in women’s attitudes towards and use of hormone therapy after HERS and WHI2005In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 52, no 1, p. 11-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives:

  To assess changes in women's attitudes towards risk and benefits of, and use of hormone treatment in the menopausal transition (HT) before and after Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) and the oestrogen and progestin trial of Women's Health Initiative (WHI).

  Methods:

  Postal questionnaires to all women 53 and 54 years of age in a Swedish community in 1999 (n = 1.760) and 2003 (n = 1.733). Data on sales of HT were collected from the database of the National Corporation of Swedish Pharmacies.

  Results:

  The fraction of women reporting current use of HT fell from 40.5 to 25.3% (p < 0.001, χ2-test) both by fewer women starting and more women discontinuing treatment. This corresponded to a decrease in dispensation of HT in Linköping and nationwide for the same age group. The fraction of women who had tried complementary treatment for climacteric discomfort, increased from 9.6 to 18.1% for natural remedies (p < 0.001, χ2-test).

  Women perceived HT as more risky and less beneficial in 2003 as compared with 1999 (both p < 0.001, χ2-test). The most frequent source of information about HT during the last year before the 2003 questionnaire were newspaper or magazines (43.8%) and television or radio (31.7%).

  Conclusions:

  The decreased use of HT in the community correlated with pronounced changes in the attitudes towards HT. Media were a more frequent source of information than health care personnel. This indicates that media reports about major clinical studies might have influenced the use of HT among women.

 • 10.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kjellgren, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ahlner, Johan
  National Board of Forensic Medicine, Linköping, Sweden.
  Risk communication in consultations about hormone therapy in the menopause: concordance in risk assessment and framing due to the context2006In: Climacteric, ISSN 1369-7137, E-ISSN 1473-0804, Vol. 9, no 5, p. 347-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  It is important for the physician and the patient to have a mutual understanding of the possible consequences of different treatment alternatives in order to achieve a partnership in decision-making.

  OBJECTIVE:

  The aim of this study was to explore to which degree first-time consultations for discussion of climacteric discomfort achieved shared understanding of the risks and benefits associated with hormone therapy in the menopausal transition.

  METHODS:

  Analysis of structure and content of transcribed consultations (n = 20), and follow-up interviews of the women (n = 19 pairs of consultations and interviews), from first-time visits for discussion of climacteric discomfort and/or HT with five physicians at three different outpatient clinics of gynecology in Sweden.

  RESULTS:

  Four distinctively different interpretations of risk, depending on whether or not benefits were discussed in the same context, emerged from the analysis. On average, five advantages (range 0-11) and two (0-3) disadvantages were mentioned during the consultations. In the interviews, the women expressed on average four advantages (0-7) and one disadvantage (0-3). There were major variations between advantages and disadvantages expressed in the consultation and the following interview.

  CONCLUSION:

  Even though the consultations scored high in patient involvement, the information in most consultations was not structured in a way that made it possible to achieve a shared or an informed decision-taking.

 • 11.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ahlner, Johan
  Department of Forensic Chemistry, National Board of Forensic Medicine, Linköping, Sweden.
  Risk communication in consultations about hormone therapy in the menopause – concordance in risk assessment and framing due to the context2006In: Climacteric, ISSN 1369-7137, E-ISSN 1473-0804, Vol. 9, no 5, p. 347-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  It is important for the physician and the patient to have a mutual understanding of the possible consequences of different treatment alternatives in order to achieve a partnership in decision making.

  Objective

  The aim of this study was to explore to which degree first-time consultations for discussion of climacteric discomfort achieved shared understanding of the risks and benefits associated with hormone therapy in the menopausal transition (HT).

  Methods

  Analysis of structure and content of transcribed consultations (n=20), and follow-up interviews of the women (n=19 pairs of consultations and interviews), from first-time visits for discussion of climacteric discomfort and/or HT with five physicians at three different out-patient clinics of gynaecology in Sweden.

  Results

  Four distinctively different interpretations of risk, depending on whether or not benefits were discussed in the same context, emerged from the analysis. On average 5 advantages (range 0-11) and 2 (0-3) disadvantages were mentioned during the consultations. In the interviews the women expressed on average 4 advantages (0-7) and 1 disadvantage (0-3). There were major variations between advantages and disadvantages expressed in the consultation and the following interview.

  Conclusion

  Even though the consultations scored high in patient involvement, the information in most consultations was not structured in a way that made it possible to achieve a shared or an informed decision making.

 • 12.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ahlner, Johan
  National Board of Forensic Medicine, Linköping, Sweden.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kjellgren, Karin I.
  Faculty of Health and Caring Sciences, Institute of Nursing, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Hormone replacement therapy in the menopause - structure and content of risk talk2005In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 50, no 1, p. 8-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To investigate how risks and benefits of hormone replacement therapy (HRT) are communicated to women in clinical practice. To evaluate the usefulness of a risk classification based on context framing, i.e. whether the risk is discussed for one or several alternative treatments, and/or in the same context as possible benefits.

  Design: Analysis of structure and content of transcribed consultations (n=20) from first-time visits for discussion of climacteric discomfort and/or HRT with five physicians at three different out-patient clinics of gynecology.

  Results: All women received a prescription of HRT. An alternative to HRT was discussed in seven of the consultations. No decision aids were used. Risk discussion was dominated by the physicians giving information about long-time risk and benefits. The decision to prescribe was made either before the risk discussion was initiated, or before it was finished, in 8 of the 18 consultations where risk discussion was present. Risk classification according to context framing was performed and indicated use of different communication strategies by the physicians.

  Conclusions: The perspective of the physicians was mainly on prevention while the women were more focused on symptom alleviation. Each physician had a strategy of his/her own for the risk discussion. Thus, the major differences found between the consultations were between physicians, and not between the women. Risk discussion seemed to be aimed at motivating the woman to follow the physician’s decision rather than to help her participate in the decision-making process.

 • 13.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Clinical Pharmacology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Linell, Per
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kjellgren, Karin I.
  Faculty of Health and Caring Sciences, Institute of Nursing, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Risk talk: rhetorical strategies in consultations on hormone replacement therap2005In: Health, Risk and Society, ISSN 1369-8575, E-ISSN 1469-8331, Vol. 5, no 2, p. 139-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When analysing risk discussions in medical settings it is important to consider the specific activity type. In this qualitative study 20 first-time consultations by healthy women regarding hormone replacement therapy (HRT) in the menopause the risk discussion is asymmetrical with the doctors dominating. Despite being set up as a specific opportunity for women in the menopause to discuss problems and risks, it comes forth as a decision-making activity in a traditional medical setting. The consultations fulfil to a high extent the demands for informed decision making, but the risk discussions are recontextualised into a cost-benefit discourse with a typical implicit quantitative bias. The doctors use several different rhetorical strategies such as positive introduction of HRT, embedding drawbacks in positive introductions and/or exits thereby diminishing them. The word risk is avoided to a considerable extent and the term 'drawbacks' is used instead. The most obvious strategy is to move from the woman's symptoms to aspects of prevention, thus changing the discussion from the menopause and different strategies to cope with menopausal problems into a medically oriented discussion of pharmacological treatment alternatives. The 'change of life' in these talks is entirely conceptualised within a 'medical model'.

 • 14.
  Hoffmann, Mikael
  et al.
  Stiftelsen NEPI - nätverk för läkmedelsepidemiologi - Linköping, Sweden - Stiftelsen NEPI Linköping, Sweden.
  Lövström, Rikard
  Sweden.
  Nordgren, Håkan
  Sweden.
  Vårdpersonal bör vara öppna för att dra nytta av e-hälsa2018In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 115Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 15.
  Järvstråt, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Spetz, Anna-Clara
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis.
  Fredrikson, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Use of hormone therapy in Swedish women aged 80 years or older2015In: Menopause: The Journal of the North American Menopause, ISSN 1072-3714, E-ISSN 1530-0374, Vol. 22, no 3, p. 275-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Menopausal symptoms such as hot flashes and night sweats may persist for 10 to 20 years or even longer. Information about the extent to which older women use hormone therapy is limited. The aim of this study was to determine the use of hormone therapy in Swedish women aged 80 years or older.Methods: The study is based on national register data on dispensed drug prescriptions (ie, prescribed therapy that has been provided to individuals by pharmacies) for hormone therapy and local low-dose estrogens.Results: Of 310,923 Swedish women who were aged at least 80 years, 609 (0.2%) were new users of hormone therapy. A total of 2,361 women (0.8%) were current users of hormone therapy. The median duration of hormone therapy use in new users was 257 days (25th to 75th percentiles, 611-120 d). About one in six women aged 80 years or older had used local vaginal estrogen therapy for at least four 3-month periods. The drugs were mainly prescribed by gynecologists and general practitioners.Conclusions: Our results show that a number of women aged 80 years or older still use hormone therapy and that most women who started a new treatment period had only one or two dispensations despite the median duration of treatment being more than half a year. Because at least some of the women aged 80 years or older who used hormone therapy probably did so owing to persistent climacteric symptoms, vasomotor symptoms and hormone therapy are still relevant issues that need to be discussed when counseling women around and after age 80.

 • 16.
  Levin, Lars-Åke
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Andersson, David
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Anell, Anders
  Lunds universitet.
  Heintz, Emelie
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffman, Mikael
  Östergötlands Läns Landsting. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Schmidt, Andrea
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carlsson, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning har tagits fram av Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet. Utgångspunkten var ett uppdrag som givits av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting inom arbetet med Handlingsplan för effektivare läkemedelsanvändning. Handlingsplanen presenterades av en arbetsgrupp i mars 2009. Rapportens resultat kommer att integreras i arbetet med en nationell läkemedelsstrategi.

  Syftet med rapporten är att kartlägga olika styrformer för läkemedelsanvändning i landstingen och analysera deras betydelse för rättvisa och effektivitet i läkemedelsanvändningen. Ett delsyfte med studien, som görs för första gången, är att starta utvecklingen av metodik för den här typen av analys.

  Studien består av tre delar. Den första delen är en kartläggning av landstingens styrning av läkemedelsförmånerna. I del två redovisas mått (indikatorer) som beskriver utfallet i form av läkemedelsanvändningen i olika landsting. I del tre analyseras skillnader i kunskaps- och ekonomistyrning i relation till skillnader i läkemedelsanvändning i form av de utfallsmått som beskrivits i del två.

  Material till kartläggningen har insamlats via enkät till samtliga 21 landsting och enkätsvaren har sedan följts upp per telefon. I enkäten efterfrågades hur styrningen fungerade år 2008 och år 2005.

  • Decentraliseringsgraden i landstingen har ökat. Kostnadsansvaret låg på klinik- och vårdcentralsnivå i tolv landsting (9 landsting år 2005), på en mellannivå i fem landsting (7 landsting år 2005) och centralt i fyra landsting år 2008 (5 landsting år 2005).
  • Fler landsting valde en förskrivarbaserad modell (9 landsting) istället för en befolkningsbaserad modell (8 landsting) 2008. Tre år tidigare var det istället något fler som hade valt den befolkningsbaserade modellen (10 landsting respektive 6 landsting med förskrivarbaserad modell).
  • Tio landsting hade en integrerad hälso- och sjukvårdsbudget år 2008 (8 landsting 2005). Sju landsting hade en separat läkemedelsbudget (8 landsting 2005).
  • Oavsett om landstingen hade en separat läkemedelsbudget eller en integrerad hälso- och sjukvårdsbudget var det vanligast att över- och underskott på lokal nivå hanterades inom den totala budgetramen för hälso- och sjukvård. Några landsting hade utvecklat olika incitamentsmodeller där det fanns möjlighet att ta del av hela eller delar av eventuellt överskott om vissa förskrivningsmål/produktionsmål/ kvalitetsmål uppfylldes.
  • Frågan om hur under- och överskott hanteras i praktiken upplevdes som svår att besvara av kontaktpersonerna. Det finns en osäkerhet om vilka formella regler som egentligen gäller, vilket påverkat svaren.
  • Kunskapsstöd i form av läkemedelskommitténs rekommendationslista och producentobunden information fanns i alla landsting. Representanter för ansåg generellt att deras olika former av förskrivarstöd fungerade minst lika bra som motsvarande stöd i övriga landsting. Ett undantag var IT-baserat förskrivarstöd inom privat vård där många landsting ansåg att det egna stödet fungerade sämre än i andra landsting.
  • Vid en rangordning av de tre viktigaste stödformerna anses IT-baserat förskrivarstöd vid sjukhus som allra viktigast följt av läkemedelskommitténs rekommendationslista samt producentobundeninformation.
  • Tidigare kartläggningar visar att landstingen över tiden hanterat kostnadsansvaret för öppenvårdsläkemedel på olika sätt. Jämfört med en tidigare undersökning från 2002 har decentraliseringsgraden inomlandstingen år 2008 ökat markant[1, 2].

  Analysdelen – med sammanvägning av enkätresultat och utfall av indikatorer i skilda dimensioner – visar att:

  • Landstingens struktur i form av förekomst av universitet och landstingets storlek är den faktor som påverkar läkemedelsanvändningen mest.
  • Landsting som infört ett decentraliserat kostnadsansvar jämfört med övriga landsting:
  1. har inte mindre volym (DDD/invånare) men lägre kostnad per invånare.
  2. har bättre följsamhet till läkemedel som rekommenderas av läkemedelskommittéer.
  3. avvek däremot inte från övriga landsting vad gällde andel patienter som fick kostnadseffektiv behandling, olämplig förskrivning inklusive polyfarmaci, användning av nya läkemedel med stor innovationshöjd samt jämlikhet. Detta kan eventuellt förklaras av otillräcklig statistisk styrka för att finna skillnader mellan grupperna.
  • Kunskapsstyrning har i denna studie en liten påverkan på  läkemedelsanvändningen. Det beror bland annat på att:
  1. kunskapsstyrning är starkt korrelerad med struktur vilket gör analysen svårtolkad.
  2. kunskapsstyrning är svår att operationalisera och mäta.
  3. kunskapsvariablernas variation är dessutom liten mellan landstingen.
  • IT-stöd i form av gemensam läkemedelslista samvarierar emellertid med kvalitetsvariabeln ”färre interaktioner”.

  Ett huvudresultat är att landsting med ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel samtidigt hade lägre kostnader för läkemedel i öppen vård per invånare och högre följsamhet till rekommendationer utan att volymen läkemedel avvek från övriga landsting.

  Då detta är en epidemiologisk studie kan samvariationer beskrivas. Däremot kan studien inte visa om samvariationerna också är uttryck för orsakssamband, eller i vilken riktning ett eventuellt orsakssamband skulle gå. Inte heller kan studien kontrollera för okända faktorer som kan tänkas påverka båda de variabler som samvarierar. Inventeringen och analysen av existerande indikatorer på effektiv och jämlik läkemedelsanvändning visar på en mängd metodproblem som försvårar studier av samband mellan styrformer och utfall. Det är därför angeläget att arbetet med att utveckla valida effektivitetsindikatorer fortsätter.

 • 17.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Brynhildsen, Jan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Vasomotor symptoms usually reappear after cessation of postmenopausal hormone therapy: a Swedish population-based study.2009In: Menopause (New York, N.Y.), ISSN 1530-0374Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:: The purpose of this study was to investigate the extent of reappearance of vasomotor symptoms after cessation of postmenopausal hormone therapy (HT) in women who started HT because of hot flashes. METHODS:: A cross-sectional postal survey was conducted. A validated questionnaire was sent to all women 53 to 54 years old living in Linköping, Sweden (n = 1,733), including questions about menopause, HT, and vasomotor symptoms. Pearson's chi test and logistic regression were used for statistical analyses. RESULTS:: Response rate after one reminder was 77.3%. After omitting incomplete answers, 72.9% remained for analysis. In all women, 319 (25.3%) were current users of HT, 242 (19.2%) were previous users, and 702 (55.6%) were never-users. Of the 242 previous users, 165 (69%) women stated that they had vasomotor symptoms before starting HT. Vasomotor symptoms recurred after cessation of HT in 143 (87%) of these 165 women. We found no significant difference in symptom recurrence in comparisons of the three groups based on usage of HT for 0 to 1, 2 to 4, or 5 years or more. CONCLUSIONS:: Most women who had vasomotor symptoms when they initiated HT reported recurrence of symptoms after cessation of HT (87%), although the flashes were usually reported to be less frequent and bothersome than they were before HT. Effective and safe treatment approaches for women with recurrence of vasomotor symptoms are needed.

 • 18.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Brynhildsen, Jan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Kjellgren, Karin I
  Sahlgrenska Academy.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Knowledge of reproductive physiology and hormone therapy in 53- to 54-year-old Swedish women: a population-based study.2007In: Menopause: The Journal of the North American Menopause, ISSN 1072-3714, E-ISSN 1530-0374, Vol. 14, no 6, p. 1039-1046Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate knowledge of hormone therapy (HT), reproductive physiology, and menopause in a population of 53- to 54-year-old women. Further aims were to determine whether the knowledge differed between users and nonusers of HT and between groups with different levels of education.

  DESIGN: In 2003, all 53- and 54-year-old women (N = 1,733) in Linköping, Sweden, were sent a questionnaire containing questions about reproductive physiology related to menopause and HT. Answers from 73% of the women were analyzed.

  RESULTS: Swedish women had limited knowledge of HT, reproductive physiology, and menopause irrespective of HT use or educational level. Most of the women knew that hot flashes are common around menopause and decreasing estrogen production causes the menopause. They knew little about the effects of progestagens and the effects of HT on fertility. Women with low educational level were more likely to answer the questions by stating that they were unsure than did women with high educational level. Ever-users of HT knew more than never-users about risks and benefits of HT in relation to breast cancer and osteoporosis, and ever-users thought that the risks of thrombosis and myocardial infarction were lower than did never-users.

  CONCLUSIONS: Women need improved knowledge of the risks and benefits of HT as well as education about the reproductive system around menopause. This would probably better support and empower women to manage an important period of their lives.

 • 19.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Brynhildsen, Jan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Liffner, Susanne
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Attitudes towards the menopause and hormone therapy over the turn of the century2007In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 56, no 1, p. 12-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To assess attitudes and beliefs about the menopausal transition in a population of peri- and postmenopausal women, and if these attitudes differed before and after publication of studies on risks and benefits with hormone therapy (HT).

  Material and methods: In 1999 and 2003 all women aged 53 and 54 years in the community of Linköping, Sweden, were sent a questionnaire about use of HT, menopausal status and attitudes regarding menopause and HT.

  Results: Most women regarded menopause as a natural process characterized by both hormonal deficiency and aging and these views did not differ between 1999 and 2003. A majority of women thought that significant climacteric symptoms were a good reason to use HT, but not that women without symptoms should use HT. The fraction of women who supported HT use was, however, significantly lower in 2003 than in 1999. Most women agreed that menopause leads to increased freedom and that it is a relief not to have to think about contraception and pregnancies.

  Conclusions: Most Swedish women had a mainly biological view on menopause but nevertheless they thought that only women with climacteric symptoms should use HT. Women’s attitudes towards HT have changed after recent reports on risks from long-term use of HT whereas the attitudes towards the menopausal transition were stable. Other factors than attitudes towards menopause affect women’s actual use of HT. Probably women’s and health care provider’s apprehension of the risk-benefit balance of HT use is one such factor.

 • 20.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Obstetrics and gynecology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Paediatrics and Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics in Linköping.
  Kjellgren, Karin I.
  Faculty of Health and Caring Sciences, Institute of Nursing, The Sahlgrenska Academy, Göteborg, Sweden.
  Women’s conception of the menopausal transition – a qualitative study2007In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, no 3, p. 509-517Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore, with a qualitative approach, whether the conception of menopause varies between women seeking medical advice due to climacteric symptoms and, if so, to describe these different conceptions.

  Background: For many women, the menopausal transition is a troublesome period of life, often associated with decreased well-being and a number of symptoms. Besides the hormonal changes, many other factors such as psychological, sociological and lifestyle factors affect how women perceive their menopause.

  Method: Semi-structured interviews were held with 20 women after their first-time visits at outpatient clinics of gynaecology for discussion of climacteric symptoms. The interviews were audio-taped, transcribed and analysed using a phenomenographic approach.

  Results: A wide variation of conceptions was revealed. Two main categories were identified including different physical changes with varying symptoms and both positive and negative psychological changes. The menopausal transition was also described as a natural process and as a developmental phase of life.

  Conclusion and relevance to clinical practice: Women’s conceptions of the menopausal transition were individual and contained both physical and psychological symptoms but also expressed a more holistic view of the menopausal transition. The transition was described as a natural process affected by endocrine and life-style factors as well as by the psychosocial situation and by aging per se. It is important that health care providers are aware of women’s conceptions about the menopausal transition to be able to communicate optimally, support and empower middle-aged women in different health care situations and thereby optimise the result of care.

 • 21.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. The NEPI foundation.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Spetz, Anna-Clara
  Region Östergötland, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Hot flushes, hormone therapy and alternative treatments: 30 years of experience from Sweden2015In: Climacteric, ISSN 1369-7137, E-ISSN 1473-0804, Vol. 18, no 1, p. 53-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives The use of hormone therapy (HT) for hot flushes has changed dramatically over the past five decades. In this cross-sectional questionnaire study, the aim was to describe the use of HT and alternative treatments and to study the frequency of hot flushes. A further aim was to compare data from the present questionnaire with data from previous studies made in the same geographic area. Method A questionnaire was sent to a random sample of 2000 women aged 47-56 years living in Ostergotland County, Sweden. The results were compared with findings from previous studies regarding use of HT, alternative treatment and hot flushes, and the number of HT prescriptions dispensed during the corresponding time using data derived from the Swedish Prescribed Drug Registry. Results The response rate was 66%. Six percent used HT, in line with prevalence data from the Swedish Prescribed Drug Registry. Alternative treatments were used by 10%. About 70% of postmenopausal women reported flushes and almost one-third of those with flushes stated that they would be positive to HT if therapy could be shown to be harmless, a view more often stated by women with severe complaints of hot flushes (67%). Conclusion The use of HT and alternative treatments is low and many women suffer from flushes that could be treated. Women considered their knowledge of the climacteric period and treatment options as insufficient. Individualized information should be given and women with significant climacteric complaints, without contraindications, should be given the opportunity to try HT.

 • 22.
  Lindh-Åstrand, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Järvstråt, Lotta
  Fredrikson, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammar, Mats
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Spetz, Anna-Clara
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Hormone therapy might be underutilized in women with early menopause.2015In: Human Reproduction, ISSN 0268-1161, E-ISSN 1460-2350, Vol. 30, no 4, p. 848-852Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  STUDY QUESTION Are Swedish women age 40–44 years with assumed early menopause ‘undertreated’ by hormone therapy (HT)?

  SUMMARY ANSWER Many women with probable early menopause discontinue their HT after a short period of time. Thus, they fail to complete the recommended replacement up to age 51–52 years, the average age of menopause.

  WHAT IS KNOWN ALREADY Spontaneous early menopause occurs in ∼5% of women age 40–45 years. Regardless of the cause, women who experience hormonal menopause due to bilateral oophorectomy before the median age of spontaneous menopause are at increased risk of cardiovascular disease, neurological disease, osteoporosis, psychiatric illness and even death.

  STUDY DESIGN, SIZE, DURATION The study is descriptive, and epidemiological and was based on the use of national registers of dispensed drug prescriptions (HT) linking registers from the National Board of Health and Welfare and Statistics Sweden from 1 July 2005 until 31 December 2011.

  PARTICIPANTS/MATERIALS, SETTING, METHODS The study population consisted of 310 404 women, 40–44 years old on 31 December 2005 who were followed from 1 July 2005 until 31 December 2011.

  MAIN RESULTS AND THE ROLE OF CHANCE Only 0.9% of women 40–44 years old started HT during the study period. A majority of these women used HT <1 year.

  LIMITATIONS, REASONS FOR CAUTION We do not know the indications that led to the prescription of HT but assume that early onset of menopause was the main reason. Because of the study design—making a retrospective study of registers—we can only speculate on the reasons for most of the women in this group discontinuing HT. Another limitation of this study is that we have a rather short observation time. However, we have up to now only been able to collect and combine the data since July 2005.

  WIDER IMPLICATIONS OF THE FINDINGS As the occurrence of spontaneous early menopause in women age 40–45 is reported to be ∼5%, the fact that <1% of Swedish women age 40–44 are prescribed HT, and can be shown also to have had the medication dispensed at a pharmacy suggests an unexpectedly low treatment rate. Some women with early menopause may have used combined contraceptives as supplementation therapy, but in Sweden HT is the recommended treatment for early menopause so any such women are not following this recommendation. Women who experience early menopause are at increased risk for overall morbidity and mortality, and can expect to benefit from HT until they have reached at least the median age of spontaneous menopause. It is therefore important to individualize the information given these women and to convey new knowledge in this area to gynaecologists and physicians in general as well as the recommendation that women in this group continue HT at least until the average age for spontaneous menopause is reached.

 • 23.
  Molander, L
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology.
  Hansson, A
  Lunell, E
  Alainentalo, L
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Laboratory Medicine, Department of Clinical Pharmacology.
  Larsson, Rutger
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Internal Medicine. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Nephrology UHL.
  Pharmacokinetics of nicotine in kidney failure2000In: Clinical Pharmacology and Therapeutics, ISSN 0009-9236, E-ISSN 1532-6535, Vol. 68, no 3, p. 250-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Smoking is an important risk factor for cardiovascular and cerebrovascular complications in patients with chronic kidney failure. Very high plasma nicotine concentrations have been reported in patients with severe kidney failure, indicating that the disposition of nicotine in these patients may be different. The purpose of this study was to assess the pharmacokinetics of intravenously administered nicotine in healthy subjects and in patients with kidney failure. Methods: Nine healthy subjects (glomerular filtration rare [GFR], 84 to 143 mL/min/1.73 m2), four patients with mild kidney failure (GFR, 63 to 73 mL/min/1.73 m2), five patients with moderate kidney failure (GFR, 18 to 36 mL/min/1.73 m2), and six patients with severe kidney failure (GFR, 1 to 10 mL/min/1.73 m2) were recruited. Three patients were treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. An intravenous infusion of nicotine (0.028 mg/kg) was given for 10 minutes. Nicotine and cotinine concentrations were measured in plasma, urine, and peritoneal dialysate from 0 to 24 hours after start of infusion Results: There were significant correlations between GFR and total clearance, nonrenal and renal clearance of nicotine, area under the plasma concentration-time curve extrapolated to infinity, terminal elevation half-life, and mean residence time. Nonrenal clearance was 1303 mL/min and 661 mL/min in healthy subjects and patients with severe kidney failure, respectively. Only 1% to 2% of the nicotine dose was excreted unchanged in a 24-hour collection of peritoneal dialysate. The elimination of cotinine was also decreased in patients with kidney failure. Conclusion: Progressive kidney failure is associated with a gradual decrease of renal and nonrenal elimination of nicotine.

 • 24.
  Walther, Sten
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Physiology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart Centre, Department of Thoracic and Vascular Surgery.
  Erlandsson, M.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Infectious Diseases . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Olsson-Liljequist, B.
  Smittskyddsinstitutet, Solna, Sweden.
  Hanberger, Håkan
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Infectious Diseases . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Infectious Diseases in Östergötland.
  The Icustrama Study Group (2002),
  Burman, L.G.
  Smittskyddsinstitutet, Solna, Sweden.
  Cars, O.
  Smittskyddsinstitutet, Solna, Sweden.
  Gill, Hans
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Medical Informatics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Clinical Pharmacology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Isaksson, Barbro
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Clinical Microbiology . Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Laboratory Medicine, Department of Clinical Microbiology.
  Kahlmeter, G.
  Department of Clinical Microbiology, Växjö lasarett.
  Lindgren, S.
  Nilsson, Lennart
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Clinical Microbiology . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Antibiotic prescription practices, consumption and bacterial resistance in a cross section of Swedish intensive care units2002In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, Vol. 46, no 9, p. 1075-1081Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The purpose of this work was to study usage of antibiotics, its possible determinants, and patterns of bacterial resistance in Swedish intensive care units (ICUs).

  Methods: Prospectively collected data on species and antibiotic resistance of clinical isolates and antibiotic consumption specific to each ICU in 1999 were analyzed together with answers to a questionnaire. Antibiotic usage was measured as defined daily doses per 1000 occupied bed days (DDD1000).

  Results: Data were obtained for 38 ICUs providing services to a population of approximately 6 million. The median antibiotic consumption was 1257 DDD1000 (range 584–2415) and correlated with the length of stay but not with the illness severity score or the ICU category. Antibiotic consumption was higher in the ICUs lacking bedside devices for hand disinfection (2193 vs. 1214 DDD1000, p=0.05). In the ICUs with a specialist in infectious diseases responsible for antibiotic treatment the consumption pattern was different only for use of glycopeptides (58% lower usage than in other ICUs: 26 vs. 11 DDD1000,P=0.02). Only 21% of the ICUs had a written guideline on the use of antibiotics, 57% received information on antibiotic usage at least every 3 months and 22% received aggregated resistance data annually. Clinically significant antimicrobial resistance was found among Enterbacter spp. to cephalosporins and among Enterococcus spp. to ampicillin.

  Conclusions: Availability of hand disinfection equipment at each bed and a specialist in infectious diseases responsible for antibiotic treatment were factors that correlated with lower antibiotic consumption in Swedish ICUs, whereas patient-related factors were not associated with antibiotic usage.

 • 25.
  Wårdell, Karin
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Biomedical Instrumentation.
  Hoffman, Mikael
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology.
  Ilias, Michail
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Biomedical Instrumentation.
  Salerud, Göran
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Biomedical Instrumentation.
  Stücker, M.
  Karaktärisering av blodperfusionen I hudlesioner med laser Doppler perfusion imaging2000In: Svenska Läkarsällskapets Riksstämma,2000, 2000, p. 249-249Conference paper (Other academic)
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf