liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 44 of 44
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Skill, Karin
  Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, USA..
  The Asamblea: Social Protest and Political Mobilization in Contemporary Argentina2017In: Meeting Ethnography : Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development, and Resistance / [ed] Jen Sandler och Renita Thedvall, London, New York: Routledge , 2017, 1, p. 69-87Chapter in book (Refereed)
 • 2.
  Gustafsson, Mariana S.
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elvström, Rebecca
  Motala kommun.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Digital delaktighet är en demokratisk rättighet. Därför är digitalt utanförskap ett demokratiskt problem när allt fler offentliga tjänster hanteras i digitala kanaler med allt från bankärenden till skolfrågor, bussturlistor och kommunal information. I FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som ligger till grund för en del av forskningen som presenteras i denna rapport, talas det om att ingen ska lämnas efter eller utanför – alla ska med. Vi tar denna uppmaning från global policy som ett riktmärke för studier av lokal praktik.

  I rapporten presenteras kommunens och bibliotekens roll i vår digitala omvärld. På biblioteket stöttar medarbetarna medborgarna med både informationsinhämtning och att lära sig att använda digital teknik. Biblioteksmedarbetarna arbetar också med yttrandefrihet, medie- och informationskunskap och hållbar utveckling. Vi beskriver arbetet på bibliotek för att kunna tillmötesgå såväl politiska förväntningar och lokala realiteter, som vilka kompetenser personalen behöver och hur arbetet kan organiseras. Ett syfte har även varit att sprida erfarenheter av de arbetssätt för digital delaktighet som utvecklas på DigidelCenter i Motala, till i första hand politiker och tjänstemän i Sverige. Karaktären på studierna har varit aktionsforskning där design och resultat kontinuerligt diskuteras med intresserade aktörer i kommunen och på bibliotek i samverkan, i Östergötland.

  I rapporten beskriver och analyserar vi arbetet på DigidelCenter i Motala kommun som en demokratisk arena. Motalas arbete har i flera sammanhang lyfts fram som en framgångsrik modell för att stödja digital inkludering, bland annat av digitaliseringsministern Peter Eriksson vid hans besök våren 2018. Det framhölls även när regeringen lanserade en satsning på flera DigidelCenter runt om i Sverige och sköt till medel för arbetet (Regeringen Pressmeddelande, 2018). Därför står arbetet på Motala bibliotek i fokus här.

  En utmaning här är svårigheterna att mäta digital kompetens, men även hur den kan studeras och beforskas. I policydokument finns många olika perspektiv som pendlar mellan uppfattningar om enskilda personers kompetens att vara aktiva medborgare (EU:s styrdokument/ EU, 2017?), till krav på tjänstemän och medarbetares digitala kompetens att kunna förklara för andra, visa och leda (OECD, 2017). I båda fallen handlar det om vad som händer i möten med digital teknik.

  Vi presenterar resultat från aktiviteter med besökare och deltagare i DigidelCenters verksamhet i form av observationer, en enkätstudie, och intervjuer med bibliotekspersonal och kommunala politiker. Dessa olika sammanhang visar på vad vi måste förstå för att tala om digital delaktighet i det offentliga, det vill säga det vi har för avsikt att studera inom forskargruppen DINO.

  Resultaten indikerar att arbetet med digital inkludering behöver fortsätta, samt att det handlar om mer än tillgång till teknik - kompetens är också viktigt. Resultaten från DigidelCenter i Motala visar även att personal som i sin tjänst möter människor med digitala frågor behöver både pedagogisk kompetens och kännedom om samhällets logik kring var olika e-tjänster ”hör hemma”. Dessa resultat kommer att bidra till att utveckla stöd för dem som arbetar med digital kompetens och inkludering.

  Download full text (pdf)
  DigidelCenter i Motala : Lärdomar för ökad digital kompetens
  Download (png)
  presentationsbild
 • 3.
  Gyberg, Per
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
   Framing Devices in the Creation of Environmental Responsibility:  A Qualitative Study from Sweden2010In: Sustainability, ISSN 2071-1050, Vol. 2, no 7, p. 1869-1886Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to analyze the relationship between identity work for environmental responsibility and sustainable development in relation to an ecological master frame. The material is based on a case study with Swedish householders and focusses on the interviewees identity work in relation to specific and detailed environmentally friendly activities. The argument put forth is that individuals construct what is possible and reasonable by identifying themselves in relation to the multitude of others and by doing certain activities. The conclusions suggest that the householders consider themselves to have a responsibility for the environment, but that they do enough by performing specific activities such as recycling. Thereby the study shows how the individuals present their own ideas and actions in relation to an ecological master frame.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Iacobaeus, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Francisco, Marie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nordqvist, Cecilia
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sefyrin, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Digitalt utanförskap: en forskningsöversikt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten bygger på en kartläggande litteraturstudie om internationell forskning av digitalt utanförskap. Digitalt utanförskap är ett demokratiskt problem när alltfler välfärdstjänster digitaliseras. Rapportens syfte är att undersöka vilken forskning som har publicerats inom området digital exkludering, samt vilka faktorer som nämns som bidrar till digital exkludering och vilka grupper som studerats som digitalt exkluderade tidigare.

  Modell

  En användbar modell för att analysera digitalt utanförskap har utarbetats av forskaren Jan van Dijk. Den har tidigare illustrerats som en triangel med motivation som bred bas, men utifrån vårt arbete med denna forskningsöversikt föreslår vi att den illustreras som en trappa med stegen: motivation, tillgång, färdigheter, användning. Denna modell visar hur forskningen har gått från fokus på tillgång till digital teknik, till att se det som ett mer komplext fenomen.

  Resultat

  Resultatet visar att tidigare forskning har förklarat och förstått individuellt digitalt utanförskap utifrån följande faktorer:

  • Bristande motivation
  • Bristande infrastruktur/tillgång
  • Bristande kunskap och färdigheter
  • Låg socioekonomisk status
  • Bristande tillit/självtillit

  När det kommer till samhälleliga faktorer som kan bidra till digitalt utanförskap så nämns:

  • Bristande styrning och ledning

  Motsatsen till digitalt utanförskap är digital delaktighet och inkludering. Det främsta resultatet visar att det är en pågående process som här liknas vid en trappa. Eftersom den digitala utvecklingen är pågående kan inte digital kompetens och inkludering ses som avslutade processer; människor måste ständigt uppgradera sina kompetenser för att kunna hänga med. Människor som befinner sig på de övre stegen kan dock halka ner vid en förändrad livssituation,

  som att gå från anställning till arbetslöshet.

  Slutsatser

  • Det saknas enhetliga begrepp om vad som avses med digitalt utanförskap, inkludering och kompetens, vilket kan försvåra jämförelser
  • Digital inkludering är pågående process, som människor kan halka efter i
  • Digitalt utanförskap kan förstås utifrån situationer snarare än utifrån människors karaktär eller identitet (som implicit innebär att det kan undvikas)
  • Digitalt utanförskap kan handla om komplexa samband mellan flera faktorer
  • Digitalt utanförskap kan förekomma i olika sociala grupper och ålderskategorier

  Rapporten har en sammanställning över faktorer som lyfts fram i tidigare forskning som gynnsamma för insatser som syftar till digital inkludering. Det handlar om faktorer som i stort återspeglas i ovan nämnda modell:

  1. Motivera
  2. Skapa tillgång
  3. Främja färdigheter
  4. Främja användning

  Idéer för fortsatt forskning

  Med slutsatsen i tidigare forskning om att digital inkludering är en pågående och komplex process eftersom den digitala tekniken ständigt utvecklas behövs fortsatt forskning som visar hur olika faktorer hänger samman och kan bidra till inkludering eller exkludering. Det behövs även fortsatt forskning om olika grupper, till exempel nyanlända och migranter samt människor med olika funktionsvariationer. Att fokusera på hur olika situationer påverkar digital delaktighet och inkludering framstår som relevant. Mer tillämpad forskning om hur offentliga digitala system och tjänster designas inom ett svenskt sammanhang skulle också vara värdefull, liksom utvecklandet av nydanande metoder för att studera digital delaktighet.

  Download full text (pdf)
  Digitalt utanförskap: En forskningsöversikt
  Download (png)
  presentationsbild
 • 5.
  Karlsson, Kristina
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Society, Diversity, Identity . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mapping and Characterizing: Nordic Everyday Life Research2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this report is to present references that originate from the Nordic countries,including Sweden, Finland, Denmark, and Norway, and that have been assigned the keyword“everyday life” or one of its Nordic counterparts and published in the period 1990 through2008. The presentation includes information on the total number of references from eachcountry, the most frequent authors and the institutions to which they belong, and the referencetypes and the number of each type. Based on an analysis of some limited information aboutthe dissertations and the journals, it is discussed how Nordic everyday life research may becharacterized.

  In total 560 references were found in the search procedure that is described in the report. Thenumber of references from the different countries is: Finland 176, Sweden 171, Denmark 110,and Norway 103. The analysis imply that the field of Nordic everyday life research is big,multifaceted, and multi- and interdisciplinary. It is performed mainly within the frame ofvarious social science subjects, but also to quite a great extent within subjects of healthscience, and to a minor extent within technology subjects. Some of the references seem torepresent studies with a more comprehensive view on the everyday lives of a certain group ofpeople located in the same place or sharing some characteristic and they try to capture bothwhat people do and what they think and experience. Other studies are narrower and focus on,for example, attitudes towards food or how computers are used or should be designed. Inother words Nordic everyday life research is hard to define clearly. The limited analysis andthe fact that the international field of everyday life research is not well known, do not allowconclusions to be drawn about either a typically Nordic character of everyday life research, ordifferences between the Nordic countries. However, the work of mapping Nordic everydaylife research will continue and the plans of constructing an open-access Everyday LifeResearch Database that will be easily accessible on the Internet are presented.

  Download full text (pdf)
  Mapping and Characterizing : Nordic Everyday Life Research
 • 6.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Agrotóxicos y Salud: controversias ycolaboraciones en la producción de conocimiento2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [es]

  Sabemos que una gran parte de la producción de conocimiento acerca de lo que llamamos salud socioambiental tiene lugar afuera de la universidad y el ámbito académico. Además es un área multidisciplinaria. También sabemos que la producción de conocimiento acerca de enfermedades producidas por actividades como el agronegocio y sus agrotóxicos, muchas veces resulta controversial, o, silenciada. En ésta mesa queremos abrir un espacio para escuchar las experiencias de diferentes actores sociales que están produciendo conocimiento sobre la relación entre salud/enfermedad y agrotóxicos, y dialogar sobre posibles maneras de colaborar entre militantes, académicos y otros profesionales. Posibles preguntas para tratar en la mesa son: cómo juntamos datos, cómo y con quién colaboramos, qué rol cumplen datos y proyectos científicos, qué conflictos existen en la producción de conocimiento, y, finalmente, que rol puede cumplir la antropología y sus herramientas?

 • 7.
  Skill, Karin
  Linköping University.
  ¿Agua contenciosa? Valor, riesgo, y vida cotidiana en Andalgalá2014In: Roundtable: Politics of nature: socioenvironmental conflicts in Argentina, surrounding water, territory and conservation politics, 2014Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ansvar för den argentinska Naturen?2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljöpåverkan är ofta nationsöverskridande, och det är sällan som det går att uttyda och därmed avkräva ett tydligt ansvar. De som drabbas behöver inte nödvändigtvis ha bidragit till miljöpåverkan. Miljöfrågan bör därför studeras ur ett globalt rättviseperspektiv som fokuserar såväl enskilda individers som nationalstaters syn på sin roll i det globala systemet. Den modernistiska uppdelningen mellan natur och kultur är centrala referenspunkter i mycket av miljöforskningen. Vad dessa verk gör är att visa på människans dominans över naturen och möjligheterna att styra naturen, men samtidigt ger det också människan en moralisk skyldighet att ta ansvar för naturen och miljön vilket i västerländsk forskning kommit att kallas för en individualisering av miljöansvaret eller en politisering av vardagliga aktiviteter. Att människor från under-/outvecklade nationalstater ofta framställts som närmare naturen, och mindre kontrollerande av naturen personifierat har samtidigt belysts av postkoloniala tänkare. Syftet med detta bidrag är att presentera en analys av en argentinsk etnografisk studie om miljöansvar genom att belysa de sätt som medborgare refererar till idéer om Naturen, mänsklig påverkan, utveckling och teknikens roll. Kan synen på sitt eget ansvar relateras till medborgerlig och statlig position i det globala systemet?

   

 • 9.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Between everyday activities and environmental awareness2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I de flesta policyer för hållbar utveckling efterfrågas mer folkligt deltagande i besluten om och implementeringen av ett mer ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Men få ifrågasätter vad deltagandet består av och hur människor i sina vardagliga aktiviteter stödjer och/eller utmanar dessa politiska visioner. Den här uppsatsen baseras på en etnografisk studie av 29 svenska hushålls olika aktiviteter, och fokuserar särskilt på miljövänliga aktiviteter. Möjligheten att analysera materialet med hjälp av begreppet ”ekologiskt medborgarskap” prövas i uppsatsen med syftet att kunna uppmärksamma skärningspunkten mellan enskildas rättighet till en god miljö och skyldigheterna att agera för det gemensamma bästa och en hållbar utveckling. Begreppet utgår ifrån att många av våra vardagliga aktiviteter med tillhörande resursbruk, kan ha långtgående och komplexa konsekvenser för miljön, djur och människor såväl här som på andra platser, vilket vi som enskilda följaktligen har ansvar för. Men vad finns det för empiriska belägg för att människor tar detta ansvar? Utifrån hur hushållsmedlemmarna pratar om, beskriver hur de genomför olika vardagliga aktiviteter, hur de förhandlar om vad de ska genomföra, samt hur de samverkar med andra människor, dras vissa slutsatser om idealet om den ”ekologiska medborgaren”. Tesen att människor kan delta politiskt i andra situationer än vid demokratiska val, och på andra sätt än i muntliga diskussioner förs här fram med stöd av resonemang om mänsklig interaktion i vårt samtida komplexa samhälle.

 • 10.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Body politics in the Bathroom and Beyond2009Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Dimensions of Sustainability in Conflict2005In: Vetenskap för Hållbar utveckling - utgångspunkter, dialog och kritisk reflektion,2005, 2005, p. 16-16Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Glocalized Environmental Responsibility at Earth-Day in Buenos Aires2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper will analyze an Argentinean case-study concerning how individual responsibility for global environmental change is communicated at the public event “Earth Day” by environmental actors. The case-study is based on observations and interviews. The attempt to mobilize the general public is just in line with Agenda 21 and the requirement for wide civic participation. While individuals have been given responsibility for changing their everyday habits with environmental consequences in many Western countries, governments and environmental organizations are still considered as the predominant actors in many developing countries. The sprouting focus on individual responsibility in Argentina is thereby an interesting empirical case.

 • 13.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hidden City: Ciudad oculta – ciudad visible: Visualización de la relación entre hombre y medio ambiente [Visualizing the relationship between humans and the environment]2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  As a researcher of sustainable development, I first met the foundation ph15 at the international environmental event Earth Day in Buenos Aires in 2008. They had a stand and presented their work, which interested me. Since its foundation in 2001, ph15 has worked to strengthen the capacity of the participants to express themselves through the medium of photography, with the conviction that art can be used as a tool for social change. The idea to raise awareness through visualization connects the continuous work by ph15 with the principal aim of the environmental movement that photos and images can be used to promote social change. With this introduction I partly hope to inspire environmental academics and activists who want to use photography in their work, as well as others who have an interest in the use of photography. The catalogue will also serve as a description of the different points of departure that have motivated the project, and not the least to present the selected photographs.

 • 14.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Householders’ Participation in political processes for sustainable development2007Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hållbara dimensioner i konflikt: miljövänliga hushållsaktiviteter och jämställdhet2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Agenda 21 lyftes en mängd s.k. vinna – vinna lösningar fram där de olika dimensionerna av den föreslagna hållbara utvecklingen - ekonomisk, ekologisk och social - integrerades på ett framgångsrikt sätt. Mycket av den tidigare dokumentationen om hållbar utveckling framhåller konsensus och samverkansfördelar mellan de olika dimensionerna. Detta har inneburit att beredskapen för eventuella konflikter och hur de kan hanteras kommit i skymundan. Vinna – vinna lösningarna saknas i senare beskrivningar, samtidigt som en utvecklad integrering efterfrågas. Både hållbarhet och jämställdhet är mål som det råder politiskt konsensus om i svenska policyer. Medlen att nå dithän skapar dock större konflikter och kan bidra till att policyerna blir svåra att implementera. Detta paper lyfter fram en del av de slutsatser som drogs vid en genusanalys av tidigare forskning om hållbar konsumtion och produktion. Vilka möjliga effekter policyer för hållbar produktion och konsumtion kan få på jämställdheten lyfts också fram. Fokus ligger på hushållens aktiviteter, och hur hushåll kan påverkas av policyer för hållbar utveckling vilka försöker integrera olika dimensioner.

 • 16.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Individualized Environmental Responsibility and Complexity in Sweden2009In: RECIIS - Electronic Journal of Communication, Information & Innovation in Health, ISSN 1981-6278, Vol. 3, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the individualization of environmental responsibility and the requirements to reflect on the environmental consequences of everyday activities. This is done in relation to the idea that awareness of environmental risks and problems will influence environmental activities. 64 Swedish householders’everyday life and sustainable activities has been investigated in a multidisciplinary, qualitative study. By interacting with intricate socio-technical systems in order to live everyday life, these householders can affect and are affected by the environment in near and distant places, and the focus is on how the householders conceive of these influences and their responsibility for the environment. The discussion will be run in relation to a set of categories concerning the ways the householders described environmental problems. The article shows that the householders know of environmental problems and risks, and believe they have a personal responsibility, which they mainly take by recycling. But the article also discusses arguments about why the householders do not act pro-environmentally. The theoretical discussion is run in relation to reflexivity and risk society, and the conclusions are related to the challenges that complexity poses to the possibility to reflect on the environmental consequences and to act pro-environmentally. Key words: Environmental problems; risk; responsibility; action competence; complexity; risk society

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Intercultural pedagogy in Bolivian education and the power of knowledge2009In: New Community Quarterly, ISSN 1448-0336, Vol. 6, no 4, p. 30-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is written within a course on intercultural pedagogy, and focuses an adult educational project in Bolivia called Kawsay. The indigenous communities of Bolivia have experienced stigmatization and exclusion ever since the colonisation began, which have hindered possibilities for democratic participation and community development. The organisation called Kawsay is attempting to upgrade the indigenous knowledge systems through an empowerment process based on intercultural pedagogy. The translation between these different knowledge systems is in focus in this paper, and especially the power dimension. This specific project has to be understood in relation to globalisation and colonisation. Focus is on the continuous construction of identities and how knowledge(s) are legitimated in relation to the dominant knowledge and educational system. I argue that Kawsay use intercultural pedagogy to stimulate community development in these processes attempting to take charge of the knowledge production and research by constructing their own university.

 • 18.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Investigar problemas ambientales como antropóloga2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  En ésta ponencia utilizaré mi propia formación como antropóloga para exponer   diferentes maneras que se puede investigar problemas ambientales en la antropología. Tomo como un punto de partida que para ser considerado como un problema ambiental, un grupo o un individuo debe poner su atención en este, o comunicarlo como un problema de la salud humana o como un cambio en el medio ambiente. Los problemas ambientales no son problemas en si mismos, sino que son definidos por actores sociales.

 • 19.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Investigar problemas ambientales en Antropología Social. Pertinencia social y científica: una aproximación al campo2012In: Avá: Revista de Antropología, ISSN 1515-2413, E-ISSN 1851-1694, Vol. 18, p. 77-92Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Latinamerikas öppna och förorenade ådror: miljörättvisa och förkroppsligande av det kapitalistiska systemet2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  För ungefär fyrtio är sedan publicerade Eduardo Galeano en bok som skulle komma att få stort inflytande på vårt sätt att förstå Latinamerika och det som kallades, och i vissa sammanhang fortfarande kallas, utvecklingsländer. Boken var Latinamerikas öppna ådror, och den diskuterar den internationella arbetsfördelningen där vissa länder specialiserat sig på att vinna medan andra specialiserat sig på att förlora. Galeano skriver att det vi idag kallar Latinamerika, specialiserade sig på att förlora sedan européerna korsade Atlanten och satte tänderna i strupen på oss. Boken är precis som titeln låter ana uppbyggd kring ådror och förkroppsligade beskrivningar av blodomlopp och matsmältning. Läsaren hittar redogörelser av hur gruvarbetare i den bolivianska gruvan Potosí tappar tänder och hår och börjar skaka som reaktion på föroreningarna som flyter genom deras artärer, om hur kolonialmakten Spanien öppnar sin mun, tuggar i sig och sväljer resurserna från den latinamerikanska kontinentalkroppen så att bara smulor fastnar mellan tänderna, och blod som forsar från den kapitalistiska åderlåtningen. Ådror kan användas för att diskutera och förstå den mobilisering som sker i bland annat Argentina, mot besprutningen av monokulturgrödor som genmodifierad soja, solrosor, majs och ris. För att fullt förstå den intelligenta användningen av ådror som genomströmmar och bygger upp Galeanos text, och för att se hur den relaterar till mobiliseringen mot besprutning, så bör vi titta på den spanska definitionen av ”ådror” i Spanska Akademiens ordlista RAE.

  Download full text (pdf)
  Latinamerikas öppna och förorenade ådror: miljörättvisa och förkroppsligande av det kapitalistiska systemet
 • 21.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Legitimizing Indigenous Knowledge: challenging eduscapes2007In: Ways of Knowing, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  During the last decades various organizations and scholars have demanded that what has been termed indigenous, traditional and/or local knowledge ought to be acknowledged, especially in connection to environmental movements and within development projects. The attempts to widen the definition of knowledge therefore have a political nature and are central as a mean to empower or strengthen indigenous people. In this context knowledgeable actors are at the heart of the matter.   

   

  This paper will draw on an ethnographic study performed with participants in the Kawsay adult education project in Bolivia, and their specific conceptualizations of their knowledge. The ethnographic study is based on oral histories and semi-structured interviews with the participants in order to capture their definition of knowledge and what the organization has contributed with. Kawsay is an organization that specifically attempts to legitimize and upgrade what they call indigenous knowledge, by creating a university structure to their education and maintenance of indigenous knowledge. In focus for the analysis are the possibly different definitions of knowledge and science that may diverge from the dominant “rationalistic” and mainly western view of them. The analysis will depart from previous theoretical challenges by multiculturalism and highlight whether the concept of indigenous knowledge is the knowledge held by indigenous people or defined by a different cosmology. Thereby the paper will investigate whether attempts to legitimize knowledge systems may work to challenge current “eduscapes,” or if it is part of the very same phenomena.   

 • 22.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan grönt tänkande och vardagligt görande: en hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner.2006Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur hushållsmedlemmar organiserar, uppfattar och genomför sina vardagliga aktiviteter och vilka resurser de använder för att genomföra dessa, i förhållande till visionerna om hållbar utveckling som avmaterialisering. Resurserna antas här innebära såväl materiella resurser, som kunskaper, sociala nätverk och infrastrukturer som människor behöver för att genomföra sina aktiviteter. Syftet operationaliseras genom de tre frågeställningar, som utgör analysrarm i fallstudierna i de fyra kommunerna.

 • 23.
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Methods for reflection in sustainable development2006In: Annual Meeting for the Association of American Geographers,2006, 2006, p. 247-247Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

    

 • 24.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Methods for reflection on sustainable development: Time-diaries and interviews2006Conference paper (Other academic)
 • 25.
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Migration testimonies by Kurdish refugees in Sweden2006In: Society for Applied Anthropology World on the Egde,2006, 2006, p. 67-67Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Recension av Auyero, Javier, 2012. Patients of the State: The Politics of Waiting in Argentina. Durham & London: Duke University. 2014In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 116, no 3, p. 251-254Article, book review (Other academic)
 • 27.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Recension av Kaijser, Anna. 2014. Who is Marching for Pachamama? An Intersectional Analysis of Environmental Struggles in Bolivia under the Government of Evo Morales. Ph.D. Dissertation. 2016In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 37, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Evo Morales and the Movimiento al Socialismo (MAS) took office in Bolivia in 2006, riding on the wave of fierce popular protests against previous, neoliberal regimes. Morales was depicted as the country’s first indigenous president. His government promised a radical transformation of national politics and rebranded Bolivia as a “plurinational state”. Under MAS, indigenous subjectivity has moved from a marginalized position to center stage, and become a key condition for political legitimacy.

  This development is reflected in environmental politics. In international forums, the Bolivian government has claimed to represent a green indigenous alternative, a “culture of life”, as opposed to a Western, capitalist “culture of death”. However, on home ground, critics have accused MAS of coopting aspects of indigenous identity for its own interests and not applying its green agenda within the national borders. The national economy is dependent on intense extraction and export of natural resources, a trend which has not diminished under Morales. Thus, the first Bolivian government to frame itself as indigenous now stands behind initiatives for resource extraction and infrastructural expansion. This raises questions about whose rights are privileged when different actors express conflicting claims based on indigeneity.

  In this thesis, two salient themes are explored: MAS’ positioning in international climate change negotiations, and the conflict around the plans to construct a highway across the TIPNIS national park and indigenous territory. Drawing on poststructural and postcolonial feminist theory, I analyze intersecting processes of power in Bolivian environmental struggles by unwrapping two figurations: the endangered glacier and the ecological indigenous. These have become emblematic, and are mobilized by various actors for different purposes. Situating these figurations in national and international discourses, I show how they may shift in meaning and both reinforce and challenge relations of power. The research material was generated through ethnographic fieldwork and collection of written texts. Through this study of contemporary Bolivia, I shed light on how power dynamics play out in the framing of environmental problems and their solutions; questions which should be central to research on environmental issues in all contexts.

 • 28. Order onlineBuy this publication >>
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  (Re)Creating Ecological Action Space: Householders' Activities for Sustainable development in Sweden2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Where does my individual responsibility for the environment start and end? Should I be responsible for environmental stress in India only because my shoes were produced there, or for climate change that endangers species in Antarctica, or rising sea levels on Pacific islands which just might have been caused by my driving? What do I need to do if I think it is my responsibility? And how do I decide which is a better alternative from an environmental point of view? Who should I trust when deciding on what action to take, and what opportunities do I need for acting?This multidisciplinary thesis takes the politicization of everyday household activities due to environmental consequences, and individualization of responsibility, as its starting points. These points make it increasingly important to understand what responsibility individuals experience, and how they act in accordance with these perceptions. The present thesis is a qualitative study with 28 Swedish households that concern how the householders express responsibility for the environment through their everyday activities, partly by claiming to be “environmentally conscious”, and how they attempt to exert political influence. The study contributes to the discussion on the wide field of sustainable development and environmental politics. It deals specifically with the ways four Swedish municipalities (Gothenburg, Huddinge, Piteå and Växjö) attempt to influence what the householders do in the private sphere when it comes to implementing sustainable development, and what opportunities and they supply, and what expectations they have on householders. The study thereby discusses the possibility to interfere in the perceived private sphere, and different ways to participate politically.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 29.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Review of Cultural Trauma and Collective Identity2009In: Transforming Anthropology, ISSN 1051-0559, E-ISSN 1548-7466, Vol. 17, no 1, p. 69-70Article, book review (Other academic)
 • 30.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Review of Globalisation: Studies in Anthropology2008In: Transforming Anthropology, ISSN 1051-0559, E-ISSN 1548-7466, Vol. 16, no 2, p. 184-185Article, book review (Other academic)
 • 31.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Review of Watermarks: Urban Flooding and Memoryscape in Argentina. Susann Ullberg. Sweden, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013.2013In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 21, no 4, p. 236-237Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The challenge for deliberative democracy – where do we find the environmental citizen and how does she participate?2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The environmental citizen takes responsibility for the impact her actions cause and has the right to demand a healthy environment. This is a theoretical ideal that has to find empirical support. When most environmental problems are cross-boundary they are not only complex, but also imply that the consequences and responsibilities are difficult to discern.

  The present paper departs from an empirical case study in Swedish households where their everyday and environmentally friendly activities where in focus. In the material various examples stand out as interesting in order to discuss the theoretical ideal (and implicit assumptions) of the environmental citizenship, democratic participation and responsibility through everyday activities.

 • 33.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The distribution of environmental responsibility through consumerism2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation I connect the way Swedes construct and distributes responsibility for the environment with the ways that Argentinean socioenvironmental asambleas construct and distribute responsibility. The presentation deals with different ways to act on what you know and are conscious about, what is commonly called environmental consciousness. The analysis forms part of the post-doc project that I am working on.

 • 34.
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  The enlightened citizen in Swedish households2005In: Nordic Conference on Environmental Social Science,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Skill, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The materiality of implementing policies for sustainable development in municipalities2006Conference paper (Other academic)
 • 36.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The What, Who, and How of Ecological Action Space2012In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 4, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This text presents an analytical concept which is aimed at analysis of the construction of environmental responsibility—ecological action space. The concept makes it possible to analyze what environmental activities householders perform, who takes on the environmental responsibility, and how they motivate and justify everyday practices in relation to other actors. The concept builds on structuration theory, and is useful in studies of sustainable development in everyday life, and in investigations about how actors perceive their role in creating and solving environmental problems, and what actions they take in light of this. The concept should be used for empirical rather than normative studies. Relevant questions for a study about ecological action space are: What activities are considered environmentally friendly? How do the actors conceive of their opportunities to act in environmentally friendly ways and what constraints do they express? These questions are relevant not just for outspoken activists. When promoting increased participation, it is valuable to discuss when, where and how people are expected to get involved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vardag, visualisering och värdefull kunskap: reflektioner kring ett fotografiskt miljöprojekt i Buenos Aires2011In: Sammanvävt: det goda livet i vardagsforskningen : en vänbok till Kajsa Ellegård / [ed] Jenny Palm och Elin Wihlborg, Linköping: Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet , 2011, p. 175-187Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Skill, Karin
  et al.
  Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, USA..
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Asambleas socioambientales en la Argentina: Activismo como Agenciamiento2017In: Etnografías Contemporáneas, ISSN 2451-8050, Vol. 3, no 4, p. 200-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Argentina of the 21st century, the asamblea has emerged as a figure of and for grassroots political mobilization, claiming social change and demanding justice. The Argentinean asambleas bear transnational traits of contemporary collective action, yet they also feature particular discourses and practices related to the Argentinean and Latin American political settings and historical continuities. This article examines the Argentinian asamblea as an assemblage and analyses the heterogenous aspects that interrelate which each other during asamblea meetings. The study is based on ethnographic research carried out in the last decade on the anti-mining Asamblea El Algarrobo in Andalgalá, the Association for Citizen Assemblies (UAC), and the post-disaster Permanent Assembly of Flood Victims in Santa Fe City.

 • 39.
  Skill, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Grinberg, Ezequiel
  Instituto de investigación Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
  Controversias socio-técnicas en torno a las fumigaciones con glifosato en Argentina: Una mirada desde la construcción social del riesgo2014In: Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina / [ed] Gabriela Merlinski, Buenos Aires: Ciccus , 2014, p. 91-117Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Skill, Karin
  et al.
  Linköping University.
  Ullberg, Susann
  Implicaciones del Uso de Imágenes y las Prácticas Visuales en la Etnografía:  Material, Método y Representación2010Conference paper (Other academic)
 • 41.
  Skill, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att bygga ett hållbart digitalt samhälle: frågan om asymmetriskt kommunalt självstyre för digitalisering2019In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors förlag , 2019, Vol. Sidorna 59-80, p. 58-80Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skill, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dealing with environmental Responsibilities: Living Everyday Life as Political Participation2010In: Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday Life / [ed] Söderholm, Patrik, Earthscan , 2010, p. 267-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  `Househld activities account for about a quarter of our CO2 emissions yet relatively little research attention has been paid to this vital arean. The combination of theoretical insights and empirical underpinnings presented here is unparalleled. The SHARP team has provided researchers with an indispensable framework for future studies and policy makers will find a wealth of grounded research here on which to base informed policy.' Professor Andrew Dobson, Keele University, UKOur behaviour in our own homes - our recycling habits, consumer choices and transport preferences - all have a huge impact on the environment locally and globally. Governments across the world are trying to formulate and implement policies to encourage and enforce more sustainable household actions. Yet so often these policies fail to have the desired effects because of a lack of understanding of the complex interplay of policy and individual behaviour.This book examines this interplay, looking at the role of values, attitudes and constraints in the links between policy and changing behaviour at the household level. The first part of the book explores the theoretical background looking at the politics of lifestyles and lifestyle change, policy legitimacy and barriers and facilitators for pro-environmental behaviour. The second part is made up of in-depth case studies from Sweden - one of the fore-running countries in this area - examining three main types of household behaviour: waste and recycling; consumption and labelling; and transportation choices. Within these case studies, the contributors examine what policy initiatives have and haven't worked and the role of values and constraints in those processes.This is the first inter-disciplinary, in-depth look at how environmental policy enters the private, domestic sphere. The theoretical insights and policy guidance the book offers will be vital in the drive to generate behaviour change at the household level and the move towards sustainable societies

 • 43.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science .
  Skill, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Gender and environmental policies - a combined policy analysis of Swedish national policies2005In: NESS - Nordic Environmental Social Sience, Workshop 1: A New Generation of Green Thought,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Skill, Karin (Editor)
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Hansson, Per-Olof (Editor)
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Digitalisering av lärares undervisning: Översikt och exempel från examensarbeten vid ämneslärarprogrammet i samhällskunskap2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna publikation är en del av rapportserien DINO – Digitalisering i nya offentligheter. Syftet med rapportserien är att publicera tidiga forskningsresultat som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt det som sker inom och i relation till offentliga verksamheter.

  Digitaliseringen av skolan handlar om ett offentligt sammanhang i allra högsta grad. Och bland lärarstudenterna som vi handleder på ämneslärarprogrammet i samhällsvetenskap har kraven på att arbeta med digitala verktyg och att ha digital kompetens fångat mångas intresse och uppmärksamhet. Vi vill därför ge en inblick i den kunskap som skapas kring temat i den här rapporten. Rapporten vänder sig till en intresserad allmänhet, men även forskare och universitetslärare som undervisar lärarstudenter, lärarstudenter som står i startgroparna för att skriva examensarbeten, samt aktiva lärare som vill få inblick i kollegors utmaningar och tillvägagångssätt när det gäller digitaliseringen och användningen av digitala verktyg i undervisningen.

  I rapporten vill vi dela med oss av relevanta sätt att studera och förstå hur lärare i grundskola och på gymnasiet kan undervisa med digitala verktyg, hur studenterna kan arbeta för att fånga detta, samt visa på resultat som framkommit ur examensarbetena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 44 of 44
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf