liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Norrman, Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Research, facilitate, evaluate: The roles of ongoing evaluation in triple helix projects2010Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, University Library.
  Att leda för både produktion och innovation i kommuner2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under senare år har innovation lyfts fram som en strategisk fråga för kommuner och andra organisationer inom den offentliga sektorn. På både nationell och kommunal nivå konstateras att samtida och framtida samhälls- och välfärdsutmaningar inte kan hanteras och lösas på samma sätt som tidigare. Det behövs nya lösningar. Dessutom finns förhoppningar om att innovationsarbete ska kunna bidra till att höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig sektor.

  I rapporten undersöks vad som händer när den kommunstrategiska frågan ”innovation” landar på verksamhetsnivå hos kommunala chefer, och hur dessa hanterar och bemöter utmaningen att balansera samtidiga verksamhetskrav på stabil och effektiv produktion av välfärdstjänster, samt utvecklingsinriktat innovationsarbete. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för de organisatoriska förutsättningar kommunala chefer har att leda för innovation. Sammanlagt 34 kommunala chefer har intervjuats om hur de uppfattar innovation, deras egen roll som chefer i innovationsarbetet, samt de organisatoriska förutsättningarna för att leda för innovation.

  Resultaten visar att cheferna uppfattar att det är:

  • svårt att veta vad innovation innebär i ett kommunalt sammanhang

  • viktigt att skapa strukturella och kulturella grundförutsättningar för innovation

  • en utmaning att få utrymme för arbetet med utvecklingsfrågor Det framstår som att cheferna lämnas att själva fylla begreppet innovation med betydelse. Det finns inte någon gemensam definition eller förståelse som cheferna lutar sig mot, vilket kan skapa otydligheter kring vad chefen egentligen ska leda när chefen ska leda för innovation. När det gäller förutsättningarna för chefernas eget arbete ges de inget tydligt stöd för att balansera kraven mellan produktion och innovation i organisationen. Cheferna lämnas att själva göra individuella val om innovationsarbetet utifrån de krav och begränsningar som finns i situationen.

  Download full text (pdf)
  Att leda för både produktionoch innovation i kommuner
  Download (png)
  presentationsbild
 • 3.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ledarskap för innovation i offentlig sektor2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ”Chefer i offentlig sektor ska bli bättre på innovationer” slog den dåvarande näringsministern fast i ett pressmeddelande i juni 2014. Regeringen hade då givit Vinnova uppdrag att ta fram och genomföra insatser för ett innovationsledarlyft (www.regeringen.se). Regeringsuppdraget kan förstås mot bakgrund av det ökande intresset för – eller kanske ökade kravet på – innovation inom offentlig sektor, i kombination med det till synes outsinliga intresset för ledarskapets möjligheter att bidra till ökad framgång för organisationer.

  Rapporten fokuserar chefers ledarskap för innovation i offentlig sektor. Den kommer framför allt att behandla chefens roll för att skapa förutsättningar för medarbetarnas innovationsarbete. Att chefer har en viktig roll i innovationsarbetet är känt sedan tidigare. Men för att chefer ska kunna göra ett bra jobb måste de ha kunskap – och dessutom organisatoriska förutsättningar för sitt ledarskap. Därför sammanför rapporten kunskap för att kunna förstå förutsättningarna, och för att kunna identifiera kunskapsgap. Att vara medveten om kunskapsgap är också viktigt för att kunna jobba varsamt med frågorna i praktiken.

  Rapportens syfte är att skapa en struktur för att diskutera och analysera ledarskap för innovation i offentlig sektor. För att förstå förutsättningarna för att stödja och främja innovationer i offentlig sektor måste såväl ledarskap som innovation förstås i sin kontext: offentlig sektor, se Figur 1. Kring vart och ett av begreppen finns stora forskningsområden, vilket innebär att en rapport av det här slaget inte redovisar fullständiga kunskapsöversikter, utan fokuserar på forskning i skärningspunkten av ett eller flera av begreppen innovation, ledarskap och offentlig sektor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Nordström, Kristina
  et al.
  Linköping University, University Services.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, University Library.
  Kartläggning av datahantering hos tio forskare vid LiU: ”Man lutar sig på pragmatik och tradition.”2020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under 2019 startade ett samarbete mellan Dokument- och arkivenheten, Juristenheten och Universitetsbiblioteket kring hanteringen av forskningsdata. Frågan har aktualiserats bland annat genom att kraven på efterlevnad av offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen vad gäller forskningsdata har ökat. Mängden frågor som rör forskningsdata ur olika aspekter har också ökat. Även införandet av dataskyddsförordningen GDPR och diskussionen kring öppna data har ökat kraven på hanteringen av forskningsdata och forskningshandlingar i stort. Samtidig fick forskningsdirektören ett uppdrag i LiU:s verksamhetsplan1 (2018) från universitetsledningen att inventera universitetets forskningsdata.

  Tidigt i processen stod det klart att även om frågorna om efterlevnad av offentlighets- och arkivlagstiftningen å ena sidan och frågan om öppen tillgänglighet av forskningsdata å andra sidan ofta betraktas som två olika organisatoriska stuprör har de stor beröring. Inte minst för forskare som förväntas ta hänsyn till båda i sitt arbete med forskningsdata.

  Det övergripande syftet med kartläggningen är att ge en bild av vilken forskningsdata som finns vid LiU och hur den hanteras i dagsläget. Det är viktigt att påpeka att syftet med intervjustudien inte har varit att få en heltäckande bild av vilken forskningsdata som finns och hur den i dagsläget hanteras av forskare.

  Tillämpningen av offentlighets- och arkivlagstiftningen (inklusive frågan om hur allmänna handlingar ska hanteras) har vi här diskuterat under benämningen ”bevara”. Frågor kopplade till tillgängliggörande av öppna data har vi här diskuterat under benämningen ”tillgängliggöra”. För mer bakgrund, information och diskussion av begreppen hänvisar vi till en uppföljande rapport som analyserar intervjuerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Entreprenörskap - mer än "bara" entreprenören2011In: Politikens entreprenörskap: kreativ problemlösning och förändring / [ed] Marie-Louise von Bergmann-Winberg, Elin Wihlborg, Malmö: Liber, 2011, 1, p. 90-109Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ser politikens entreprenörskap ut? Gäller samma regler och processer här som inom de klassiska entreprenörskapsteorierna? Kan vi lära av varandras entreprenörskap, och hur gör vi det i olika sammanhang?Hur kan man studera och förstå politikens entreprenörskap? Entreprenörskap har blivit ett modeord inom flera vetenskapsområden och står för något positivt och eftersträvansvärt. Tidigare har det varit en fråga för det privata näringslivet, där det alltid har kommit fram nya entreprenörer inom olika branscher. I den här boken lyfts de politiska entreprenörerna fram – entreprenörer som verkar inom den offentliga sektorn och i samarbete med näringsliv och ideella organisationer.

 • 6.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Följeforskning i ett innovationsprojekt2009In: Lärande utvärdering genom följeforskning / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1, p. 183-194Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

  Download full text (pdf)
  Följeforskning i ett innovationsprojekt
 • 7.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Innovation and Employment in Services: The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation.

  The thesis is based on a discussion of innovation in services with a focus on how innovation in services may be understood and delineated. A long discussion is dedicated to the taxonomy of product and process innovation and the extent to which these concepts may be applicable to innovation in services. The thesis also scrutinises the concept of KIBS and how this can be defined. It further discusses features commonly associated with KIBS firms. The thesis is also rooted in the broader issue of innovation as a creator and destroyer of employment and makes a contribution in applying these issues to service sectors.

  The empirical part of the thesis builds on a database compiled for the research project, comprised of 967 Swedish KIBS firms. The database covers issues of innovation, employment and characteristics of the firm.

  The findings indicate that innovation was common in Swedish KIBS firms and that innovations often had an impact on employment. However, the thesis did not detect a straightforward relation between type of innovation (technological process innovation, organisational process innovation, goods product innovation and service product innovation) and the impact on employment. Explanations other than type of innovation have to be considered to analyse the impact of innovation on employment. The thesis further suggests that although innovation in KIBS is common, innovation itself is difficult to conceptualise and delineate.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Innovationer från vardagen2011In: Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen / [ed] Elin Wihlborg och Jenny Palm, Linköping: Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet , 2011, 1, p. 87-97Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innovationer, nya lösningar omsatta i praktik, finns överallt. Läsaren kanske rynkar på pannan åt det. Vadå överallt? Detta är en typisk reaktion, eftersom vi är vana att se innovationer som något stort och avgränsat (där står en innovation!). Vi ser ångmaskinen, vi ser mobiltelefonen, kanske rentav den mekaniska vävstolen.

  Vi gör en koppling mellan teknik och innovation. Vi förutsätter att innovationer är tekniska. Vi gör helt enkelt en lång rad med antaganden om vad som är, och vad som ska räknas som, "riktiga" innovationer. Tidningen Fokus publicerade i ett höstnummer 2008 en lång artikel om innovationer och hur man bäst får fram dem. Artikeln, i vilken man säger sig ha intervjuat de "skarpaste hjärnorna", är ett praktexempel på en vanlig bild av vad som är en ”riktig” innovation genom att beskriva de optimala förutsättningarna för att få fram dem.

  Artikeln beskriver ett amerikanskt företag som vill fungera som en idéfarm, ett löpande band-lab för innovationer. I artikeln beskrivs hur företaget varje vecka sammanför uppfinnare, ingenjörer, hjärnkirurger, programmerare och matematiker för gränsöverskridande idémöten. Man beskriver värdet av den intilliggande välutrustade verkstaden för att omedelbart kunna testa nya idéer och betydelsen av patent-advokaterna för att skydda idéerna.

  Bilden av vad som är en riktig innovation skapas och återskapas ständigt, bland annat i artiklar i tidningar. Det här kapitlet tittar på innovationer som in te syns när vi använder begränsande glasögon för det som kallas riktiga innovationer. Jag vill visa varför det är viktigt att synliggöra osynliga innovationer, såsom de som görs med garn och stickor, och deras betydelse. Syftet med kapitlet är att problematisera vår användning av ordet innovation och det sätt på vilket det osynliggör vissa kategorier av innovationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, The Institute of Technology.
  Innovationer i offentlig sektor: En litteraturöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det står klart att innovationer i offentlig sektor – åtminstone inom innovationsstudier – är en ungt forskningsområde. Problemområdet innovationer i offentlig sektor är till sin natur tvärvetenskapligt. Diskussion om detta förs inom flera olika discipliner och forskningsområden. Jag har här valt att avgränsa mig från närliggande områden såsom organisationsteori, management-litteratur och förvaltningspolitik. Huvudfokus ligger istället på det område vi kan kalla innovationsstudier och de verktyg och logiker vi tar med oss därifrån. Avgränsningen innebär också att det är produkten (innovationen) och inte organisationen (entreprenörskap) som står i fokus. Denna avgränsning innebär att begreppet innovation är centralt. Syftet med litteraturöversikten blir då att sammanställa aktuell forskning inom området innovationer i offentlig sektor.

  Download full text (pdf)
  Innovationer i offentlig sektor: En litteraturöversikt
 • 10.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, The Institute of Technology.
  Innovativt klimat 2006: Om organisationsklimat och innovativt beteende i PIMM2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektplanen framhålls att man vill mäta det innovativa klimatet i organisationerna före och efter projektet. Därför genomfördes en mätning av det innovativa klimatet i ett litet antal enheter inom Norrköpings kommun och Östergötlands landsting. Syftet med denna rapport är därför att undersöka det innovativa klimatet i några enheter inom Norrköpings kommun och Östergötlands landsting. Hur detta har gått till, och vad jag menar (och inte menar) med begreppet innovativt klimat beskrivs i denna del av rapporten.

  Download full text (pdf)
  Innovativt klimat 2006: Om organisationsklimat och innovativt beteende i PIMM
 • 11.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Knowledge intensive business services as gazelles: Implications on innovation2010In: Entrepreneurship and regional development: Local processes and global patterns / [ed] Karlsson, Charlie; Johansson, Börje; Stough, Roger R, cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, 1, p. 172-194Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Perhaps the most exceptional aspect of the current era of globalisation is that entrepreneurship has become the engine for local processes of economic, social and cultural development throughout the world. This important new book brings together a number of leading scholars in the field to explore the development aspects of globalisation, in particular those that foster the evolution of entrepreneurs in local-global processes. The expert contributions consider local processes such as entrepreneurship, new firm formation, creativity, media clustering, migration, and many more. They examine how the footprints of these processes reveal themselves in the contemporary global context, characterised by increasing economic interdependences as evidenced by the expanding trade in goods and services, and the growth in capital, knowledge and technology flows. The authors highlight the fact that global patterns of change are the result of innumerable local processes driven by economic, political and social entrepreneurs in localities, regions and nations around the world.

 • 12.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Mellan proktoskop och kjolklämma: eller varför kommer offentligt anställda tjänsteproducenter med idéer till varor som ska produceras av privata företag?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I introduktionen beskriver jag projektet och dess aktörer övergripande. I kapitel 2, 3 och 4 diskuterar jag tre olika aspekter av projektet som påverkar vad PIMM gjort och vilka konsekvenser det kan leda till utanför projektet. I kapitel 2 diskuterar jag de mål och syften som styrt projektet och hur de hänger ihop med arbetssättet. Som vi ser i kapitel 2 har vissa typer av mål dominerat över andra, och arbetsprocessen har haft betydelse även som selektions- och prioriteringsverktyg. I kapitel 3 diskuterar jag vilka typer av innovationer som projektet främst stöttat och varför det är lättare att stötta varuinnovationer än tjänsteinnovationer och organisatoriska innovationer. Jag diskuterar även hur arbetsprocessen som sådan är anpassad för att stödja forskningsnära varuinnovationer, och att det beror på att de gängse innovationsstödet är utvecklat med dessa i åtanke. Slutligen, i kapitel 4 återgår jag till att diskutera effektmålen och ger en förklaring till varför det är svårt att uppnå dem. Sedan följer en sammanfattande slutsats och en reflektion där jag sätter in PIMM i ett större sammanhang. Rapporten avslutas med referenslista och två bilagor. I den första bilagan återges PIMMs syfte och mål som de beskrivs i PIMMS projektplan (ALMI 2006). I den andra bilagan återfinns titlarna på alla publikationer som jag publicerat i anslutning till PIMM.

  Download full text (pdf)
  mellan proktoskop och kjolklämma
 • 13.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ongoing evaluation in an innovation project2009In: Learning through ongoing evaluation / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund, 2009, 1, p. 189-202Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book presents a relatively new perspective of learning evaluation in interactive forms. The question is how long-term effects can be achieved, i.e. a sustainable development with the aid of projects. This is an important question, particularly in the context of EU Structural Funds. In the book learning evaluation concepts are grounded in theory. The majority of chapters also include practical examples of learning evaluation and discuss these in some depth. Important aspects of the evaluation process include the researcher?s or evaluator?s constructive dialogue with the participants, the importance of critical examination, and that approaches shift between proximity and distance. Common knowledge formation is important in a learning evaluation and analysis seminars are presented as a way of achieving this. The book?s target groups include university students in the fields of sociology, education, business economics and management and human resources management. The book could also be used in university courses and in-service training for managers, developers, consultants, project managers

 • 14.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Sysselsättningseffekter av innovationer i kunskapsintensiva tjänsteföretag2003Report (Other academic)
 • 15.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Understanding innovation in a municipal context: A conceptual discussion2013In: Innovation: Management, Policy & Practice., ISSN 1447-9338, Vol. 15, no 3, p. 315-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines how local government practioners understand the concept of innovation in a municipal concept. The rainbow eceonomy concept is used to distinguish between three different attitudes toward the word innovation among practioners. One important conclusion is that the poor understanding of innovation among practioners will strengthen the view of the public sector as non-innovative and incapacitate the concept as a human instrument.

 • 16.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Vi tar höjd för innovationerna.: Att förstå innovationer i kommunal sektor2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är tvåfaldigt.

  Det första syftet är granska och analysera arbetet inom projektet ”Innovationspolicies i offentlig sektor” med avseende på funktionalitet. Finns det förutsättningar för projektet att uppnå sina mål?

  Det andra syftet är att analysera hur de deltagande kommunerna förstår innovationsbegreppet och relaterar till hur innovationsarbetet kan och bör stödjas i den egna kommunen.

  Rapporten är disponerad på följande sätt.

  Efter introduktionen (kapitel 1) diskuteras i rapportens andra kapitel forskning inom området innovationer i offentlig sektor. Fokus i kapitlet ligger på tre svenska rapporter som är viktiga för att förstå hur området har utvecklats. Kapitel 3 tar avstamp från den tidigare forskningen och presenterar två olika modeller som tillsammans skapar ett ramverk för att på ett bättre sätt förstå innovationsbegreppet i offentlig sektor. I det fjärde kapitlet presenteras projektet PIMM som var en föregångare till projektet ”Innovationspolicies i offentlig sektor”. Inom PIMM, som riktade sig till anställda inom medicin, vård och omsorg i landsting och några kommuner i Östergötland, arbetade man aktivt med att stödja anställda med innovativa idéer. Kapitel 5, som är ganska omfattande, beskriver projektet ”Innovationspolicies i offentlig sektor”, dess bakgrund, dess huvudsakliga uppbyggnad samt dess programlogik. Kapitel 6 ger en bild av hur några av projektets deltagare uppfattar innovationsbegreppet. Kapitel 7 analyserar den bild av projektet ”Innovationspolicies i offentlig sektor” som framkommer i kapitel 5 med utgångspunkt i rapportens syfte. I kapitel 8 presenteras och diskuteras rapportens resultat. Den egentliga rapporten avslutas sedan med en källförteckning.

  Till rapporten hör även tre bilagor. I den första bilagan presenteras de intervjufrågor som använts vid intervjuerna med projektets deltagare. Den andra bilagan innehåller ett längre citat där projektet har formulerat sitt mål. Under projektets gång hr det framkommit ett behov att se och ta ställning till exempel på vad innovationer i offentlig sektor kan vara. Därför har en sådan längre bilaga lagts till rapporten.

  Download full text (pdf)
  Vi tar höjd för innovationerna.: Att förstå innovationer i kommunal sektor
 • 17.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, The Institute of Technology.
  Where are all the female innovators? Nurses as innovators in a public sector innovation project2010In: Journal of Technology Management & Innovation, E-ISSN 0718-2724, Vol. 5, no 1, p. 13-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The individual innovator is seldom seen in innovation research, but there is still an implicit understanding that men are more innovative than women, and that men-dominated occupations are more innovative than women-dominated ones. The female nurse is one among those who are not seen as innovative and few innovation policies target her. In this paper, two of the many factors that determine the alleged lack of innovativeness of women are tested empirically: that women work in occupations which are not associated with innovation; and that women lack the self-confidence to carry out innovative work. Our results show that there are gender differences in favour of women regarding the creativity and innovativeness of employees within the same care sector occupation. Men and women end their innovative efforts for different reasons and the innovativeness of women is sometimes hampered by low self-confidence and low prioritization of work issues over family or household issues. Overall, innovation policies targeting these groups are needed to mobilize otherwise dormant potential innovators. © Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Economia y Negocios.

 • 18.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att skapa förutsättningar för innovation: Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - Förstudier 2015"2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten sammanfattar erfarenheter från elva förstudieprojekt som bedrevs under perioden november 2015-november 2016 inom ramen för Vinnovas utlysning ”Idéslussar i kommuner - förstudier 2015”. Fokus för förstudieprojekten var att undersöka möjligheterna att utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner och denna rapport beskriver de utmaningar och möjligheter som funnits i förstudieprojekten.

  Förstudieprojekten befann sig alla i tidig utvecklingsfas, hade många projektparter och i nästan alla förstudieprojekt fanns viktiga systerprojekt. Sex av elva förstudieprojekt använde sig av konsulter på olika positioner, inklusive som projektledare. Förstudieprojekten utredde möjligheten att rigga1 en idésluss företrädesvis genom aktiviteter inriktade på förankring inom förstudieprojektet och kommunorganisationen samt kunskapsuppbyggnad.

  Utifrån de utmaningar och möjligheter som förstudieprojekten beskrivit uppmärksammar rapporten ett antal faktorer att beakta när kommuner ska utreda möjligheterna att etablera idéslussar:

  • Förankring
  • Intern projektkoordinering
  • Kännedom om och samordning med andra projekt och processer
  • Förutsättningarna för samverkan mellan projektparter
  • Gemensam kultur och intresse för innovationsfrågor
  • Möjlighet att avsätta tid för idéslussarbetet

  Utifrån materialet i sin helhet och tidigare forskning uppmärksammas även följande faktorer:

  • Bred förankring (ledningens reella stöd och medarbetarnas delaktighet)
  • Grundläggande diskussion om och förståelse för innovationsarbete i kommunen
  • Möjlighet till erfarenhetsutbyte om innovationsfrågor
  • Idéslussens relation till ordinarie verksamhet och organisationsstruktur
  • Möjlighet att ”tanka av” kunskaper till kommunen från eventuellt samarbete med konsulter i idéslussarbetet
  Download full text (pdf)
  Att skapa förutsättningar för innovation: Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - Förstudier 2015"
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Innovationer. Inte ett mål i sig2017In: Kommunal ekonomi, ISSN 0282-0099, no 5, p. 29-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Outcome, process and support: analysing aspects of innovation in public sector organizations2019In: Public Money & Management, ISSN 0954-0962, E-ISSN 1467-9302, Vol. 39, no 6, p. 443-449Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The authors present an analytical model to distinguish between different aspects and modes of innovation. By showing how innovation in the public sector differs from the private sector, this paper is an important stepping-stone to understanding and supporting innovation in the public sector.

 • 21.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  The MIO Model: A Guide for Innovation Support in Public Sector Organisations2017In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 21, no 2, p. 23-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The innovation imperative in the public sector is not yet matched by fully developed knowledge on how to support innovation. As a response to the theoretical as well as practical knowledge gaps on how to support innovation in the public sector the paper suggests a tentative model for designing innovation support in public sector organizations, the MIO-model. The model is developed as a practical theory, based on extensive empirical research on innovation and innovation support in Swedish local government, and it is theoretically informed by integrations of innovation studies and theories on organization and workplace learning. Rather than prescribing exactly what to do and how to form innovation support, the MIO-model focuses on core conditions for informed and locally embedded innovation support.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Nyström, Monica
  Karolinska institutet.
  Learning together as professionals or just playing different games?2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores an initiative by a Swedish governmental agency to create a temporary arena for collaboration between management consultancies, researchers and representatives from the public sector. This temporary arena, a pilot effort hereafter called the Lab, was intended to support consultancies to develop and offer services to strengthen public organizations' capacity for innovation and change, by utilizing research-based knowledge about the conditions for innovation, development and change in the public sector. In other words, the governmental agency hoped that scientific research and knowledge could be transferred to consultancies so that they in turn could package their learnings into high quality services to be sold to the public sector, in particular local and regional authorities. The Lab was in this sense a pilot in trying to find ways to increase the practical application of available research and experience-based knowledge in the field amongst consultancies. A multilateral and interprofessional – and complex - constellation was set up in the Lab around the consultancies: process leaders; consultancies; researchers of innovation in public sector; local government representatives; and observers from the governmental agency. Over a period of approximately one year the participants of the Lab met in different constellations, particularly in common workshops. During the Lab period, the researchers (the three authors of the paper) applied a ’split vision approach’ by both acting as knowledge support and also collecting data by documenting the process through meeting notes and personal diaries. The purpose of the paper is to contribute to increased knowledge on the conditions for interprofessional collaboration and learning in arenas where different forms of knowledge meet. The following questions are investigated: What characterized the conditions for learning in the Lab in terms of enabling and constraining conditions? What intersections of professional knowledge were key to the outcome of the Lab? These questions are discussed and problematized through analytical entries based on theories on workplace learning and forms of knowledge. The conclusion is that is was hard to create a common ground for the different forms of knowledge and professional practices that met in the Lab. Despite the lab-metaphor, the Lab did not turn out as an expansive learning environment as was intended from the beginning – at least not in relation to the goals of the program. Some aspects that will need more attention in future intitiatives mixing these types of actors was the shortage of time in general, the limited time for reflection; unclear roles (not sufficient trust); and a low degree of teamwork.

 • 23.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Hellsten, Ulla-Karin
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Silfverhielm, Maria
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texterna i denna rapport har alla vuxit fram under projektets gång. De har skrivits med olika fokus av personer som intresserar sig för olika delar av processen och därför uppmärksammat och lagt tonvikt på olika aspekter. Om du läser samtliga kapitel kommer du att märka att vissa saker återkommer, men beskrivs lite olika. Det beror på att samma händelser kan tolkas och ses på olika sätt beroende på vad vem som står bakom texten och vilken målgrupp den riktats till.

  Det första kapitlet ”Textila utövare. Företagare i gränslandet mellan affärsmässighet och konstnärskap” är skrivet av Johanna Nählinder som är forskare och lärare på Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap vid Linköpings universitet. Texten fokuserar hur det textila utövandet kan ses som en del av det kreativa skapandet, vilket framhålls som mycket viktigt för samhällens tillväxt och utveckling både i politiken och den internationella forskningen. Men trots detta visar Johanna på hur svårt det kan vara att se textila företagare i statistiken och att de därför kan ha svårt att finna en egen identitet när det inte alltid är enkelt att förena affärsmässighet och konstnärlighet. Därför ges förslag på hur textila företagare kan beskrivas och synliggöras på olika sätt för att kommunerna och andra än bättre skulle kunna stödja dem.

  Det andra kapitlet ”En entreprenörs dagbok” är en dokumentation av Ulla-Karin Hellsten, som är formgivare, entreprenör och småföretagare som driver familjeföretaget Östergötlands Ullspinneri AB tillsammans med sin man Börje Norberg. Ulla-Karin var en av initiativtagarna till nätverket och hela projektet. Hennes personliga engagemang och drivkraft synliggörs i dessa dagboksanteckningar. Här framträder tydligt hur företagande, organiserande och nätverkande fogas samman till en process där målet är att växa som kreatör, entreprenör, företagare och människa genom processen. Här syns tydligt hur hinder kan mötas och hanteras. Det blir också påtagligt genom dagboken hur processen utvecklas mot en lämplig lösning som inte alls var tydlig i början, vilket är en viktig lärdom för många utvecklingsprojekt.

  Det tredje kapitlet ”Master Class i ett textilt nätverk” är skriven av Maria Silfverhielm, forskare och lärare på Estetiska avdelningen vid Linköpings universitet. Master Class är en form av kompetensutveckling som brukas i konstnärliga och estetiska miljöer bland konstnärliga utövare. Deltagarna i Master Class ska vara etablerade och poängen är att de  yrkesverksamma deltagarna möter varandra under ledning av en erfaren  Master. Master Class är således ett seminarium för utövare inom en specifik estetisk verksamhet som leds av en expert. Maria har tidigare  använt metoden vid Linköpings universitet. Att använda Master Class som pedagogisk modell för företagarna som deltog i detta projekt gav nya erfarenheter. En påtaglig nytta för alla deltagare var att de blev medvetna om sin kompetens och framgången i sitt företagande. Det förtroende som byggdes upp mellan dem som deltog i nätverket gav möjligheter att tryggt och konstruktivt kunna ge och ta kritik liksom att utveckla nya idéer.

  Projektet kommer även att presenteras på engelska i en artikel som skrivits av Johanna Nählinder och Elin Wihlborg: “‘Östgöta Textile’ an Innovative Network in a Triple Helix Logic – Towards Peer Incubating” i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Small Business & Entrepreneurship. Manuset är antaget med vissa ytterligare ändringar.

  Som en bilaga till texterna har Kajsa Ellegård, professor vid tema Teknik och social förändring Linköpings universitet gjort en sammanställning av aktiviteterna i projektet som ligger till grund för bilden av processen som presenterades ovan.

  Download full text (pdf)
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan
 • 24.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Sundin, Elisabeth
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Everyday innovation in elderly care and healthcare2009In: Organising work for innovation and growth: experiences and efforts in ten companies / [ed] Marianne Döös, Lena Wilhelmson, Stockholm: Vinnova , 2009, 1, p. 101-114Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Organisational innovations are of prime importance to successful companies. Innovative ways of organising work can improve production efficency and productivity, but also develop conditions for organisations that promote the creative and innovative capacity of all its members.

  In this book researchers contribute to the understanding of how the high road strategy for development can take place in practice. They shed light upon the query how companies work in practise to create organisational conditions that promote innovation, competitiveness and growth.

  It is not always the revolutionary changes that ensure a company's success. It is not the incremental continuous changes either. What matters is seeing things differently and learning to think in new ways, both when it comes to organising internal work processes and external cooperation. Welcome to the shifting of minds.

 • 25.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om ägarskap av långsiktiga och oförutsedda effekter2013In: Att fånga effekter av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 177-194Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 26.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wigren, Caroline
  Lunds Universitet.
  Towards a gender-aware understanding of innovation: a three-dimensional route2015In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 7, no 1, p. 66-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this study is to discuss the theory of gender bias in innovation studies, to illustrate the gender bias of innovation studies by using empirical means and to suggest what is needed to reduce such bias. Previous studies on innovation have primarily focussed on male-dominated industries. These studies have been biased and hence unable to capture the range of innovations covered by theoretical definitions.

  Design/methodology/approach– An innovation survey was conducted among entrepreneurs in the traditionally “female-labelled” health-care industry, avoiding the “male-labelled” concept of innovation itself in the questionnaire. The authors endeavoured to ascertain whether there is a significant difference between males and females in terms of innovativeness. Quantitative analyses were used to analyse the results and draw comparisons with an ordinary innovation survey.

  Findings– Using a gender-aware operationalisation of innovation, no significant difference in innovativeness was found between men and women. This suggests that more attention is needed to correct the prevailing gender bias in innovation studies. A research model is presented to further understand the gender-biased operationalisations of innovation. Each of its three dimensions has a clear impact upon perceived innovativeness: the gender-label of the sector studied, the gender-neutrality of the operationalisation used in the study and the gender of the actors involved. All dimensions should be taken into account in future innovation studies that aim for gender neutrality.

  Practical implications– Operationalisations for measuring innovations are usually biased. Therefore, women appear less innovative, which, in turn, leads to less visibility.

  Originality/value– Gender perspectives are very seldom employed in innovation studies. In quantitative studies of this sort, it is even rarer. Our empirical evidence from the quantitative study shows the urgency of the need to broaden the concept both in academic, political and public debates. This is not the least for efficiency reasons in resource allocation and public policy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wigren-Kristoffersson, Caroline
  Malmö Högskola.
  Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries2012In: Gender and Innovation / [ed] Andersson, Berglund and Sundin, Stockholm: Vinnova , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Östgöta Textile" an innovative network in a triple helix logic: towards peer incubating2014In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 21, no 3, p. 391-405Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper tells the story of a group of small, creative firms collaborating in a regional network and forming an association to promote growth. The network is a triple helix context and supports the firms to growth through what we call a peer-incubating process. This article builds on an action-research project supporting the development of the association and the network ‘Östgöta Textile’. The analysis of the Ostgota Textile network shows that the local and low-tech firms have received critical support from the academic and governmental networks during the formative process. The main conclusion and implication is that by supporting a triple helix network, even in other sectors than traditional high tech industries, entrepreneurial activities and growth can lead to growth in small firms.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Sandberg, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Välkommen till nätverket – En utredning av erfarenheter kring forskarskolor vid IEI2008Report (Other academic)
 • 30.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nählinder, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  “Östgöta Textile” an innovative network in a triple helix logic – towards peer incubating2012In: Entrepreneurship and innovation networks: revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2012, Faro, Portugal / [ed] Irene Bernard, Trollhättan: Department of Economics and IT, University West , 2012, p. 691-706Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Policies and practices promoting growth in jobs and local/regional economies almost always include the promotion of firms. In the triple helix logic, the promotion of firms can be supported by a close network of actors from government and universities. However, even firms that have been in business for long may need support to develop or stay in business. This is probably even more the case in small, instable markets. In creative industries such as art and handicraft, these growth processes might be even more complicated and intricate.

  This paper tells the story of a group of small, creative firms collaborating in a regional network to improved growth. The firms are all led by enthusiastic women in different stages of doing business through textile handicraft. The common theme is taking the cultural heritage of textile design and production further and even becoming tourist attractions.  They have formed a network named “Östgöta Textile” to help each other and find inspiration for growth through collaboration.

  Östgöta Textile is the outcome of a long process of network formation, aided by the university-led Kultexturism project that had the mission to help these women to form the network. By forming a network and finding public support (both economic and other resources), both the individual firms and the idea of the textile cultural heritage are promoted and marketed. The formalized network is called Östgöta Textile. During its first years, the network has focused on business learning schemes/education, shared marketing and exhibitions, a webpage etc. 

  The analysis of Östgöta Texile shows that the local and low-tech firms have received an important amount of help and support from the academic and governmental networks during the formative process. We describe how different types of entrepreneurs have taken on leading roles in this process and finally we elaborate on the idea the network as a form of peer incubation. 

 • 31.
  Nählinder, Johanna (Creator, Editor)
  Linköping University, University Library.
  Erdtman, Edvin (Designer)
  Linköping University, University Library.
  Survival guide 2.0: Hjälp! Jag får inte tag i artikeln jag letar efter!2021Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En infografic som visar hur en användare kan hitta artiklar och innehåller följande:

  Välkommen till Survival Guide 2.0! Sedan vi gjorde första versionen av Survival Guide 2017 har mycket hänt. Idag är det till exempel mycket vanligare att artiklar publiceras med öppen tillgång (open access) och inte kräver biblioteksprenumerationer. För de tillfällen då det trots allt är svårt att hitta en viss artikel finns Survival Guide.

  Unpaywall går att installera som plug-in i din webbläsare. Den hjälper dig att snabbt hitta open access-versioner av publikationer. Andra liknande tjänster är Google Scholar Button och Open Access Button.

  Via ResearchGate, och i viss mån LinkedIn, kan man ladda ner och efterfråga artiklar och få kontakt med författare.

  UniSearch: UBs sökmotor ger direkt tillgång till resurser som biblioteket prenumererar på (inklusive e-böcker som är svårt att kommer åt annars) och även fritt tillgängligt innehåll. Missa inte PubMedCentral!

  Mejla direkt till författaren! Förmodligen är hen intresserad av att bli läst och citerad.

  Undersök om artikeln du letar efter finns som preprint. Inom vissa områden finns många artiklar som icke granskade manus, så kallade preprints. Se Wikipedia uppslagsord ”list of preprint repositories” för adresser till preprintservrar.

  Fjärrlån är gratis för dig som forskar eller studerar vid LiU. Du kan ofta mycket snabbt få artiklar.

  Download full text (pdf)
  Survival guide 2.0
  Download (png)
  presentationsbild
 • 32.
  Nählinder, Johanna (Creator, Editor)
  Linköping University, University Library.
  Survival guide: Help! I can't get access to the article I need!2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  An infographic that shows how a user can access scholarly articles and contains:

  Unpaywall: A plugin to your web browser that helps you find free versions of articles through Google. Download for free: http://unpaywall.org/ [accessed 2017-11-07]

  Google Scholar button: A plugin from Google. Select the title of the article you want and click the blue icon. Several versions for different browsers are available. The Google Chrome version is available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=sv [accessed 2017-11-07]

  UniSearch: Besides books and journals at Linköping University Library, the search service UniSearch covers many databases, e g PubMedCentral.

  PubMedCentral (PMC) is an open database with articles in the medicine/ life sciences fields. Search through UniSearch.

  ArXiv is an open database with early versions of articles published in journals in the natural sciences field. Search through UniSearch.

  Researchgate.net and Academia.edu are social medias for researchers. Ask your fellow researchers for the article you need.

  Email the author, who is probably interested in being read and cited.

  Use Twitter! With #ICanHazPDF, you can request articles. Read more at: https://en.wikipedia.org/wiki/ICanHazPDF. [accessed 2017-11-07]

  Open access button is a website where you can search and get access to articles, https://openaccessbutton.org/ [accessed 2017-11-07]

  Download full text (pdf)
  Survival Guide in English
 • 33.
  Nählinder, Johanna (Creator, Editor)
  Linköping University, University Library.
  Survival guide: Hjälp! Jag får inte tag i artikeln jag letar efter2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En infografic som visar hur en användare kan hitta artiklar och innehåller följande:

  Unpaywall: ett plugin som du lätt installerar på din webbläsare. En grön flik visar på gratisversioner på de artiklar du googlar på. http://unpaywall.org/ [besökt 2017-11-07]

  Google Scholar button: ett plugin från konkurrenten Google. Markera titeln på den artikel du söker och klicka sen på den blå symbolen. Laddas ner på olika ställen för olika webläsare. Chrome finns på https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=sv. [besökt 2017-11-07]

  UniSearch: LiUB:s sökmotor täcker förutom LiU:s bokbestånd och tidskrifter även bland annat databaser som PubMedCentral.

  PubMedCentral (PMC) är en öppen databas med artiklar från medicin/life sciences. Sök via UniSearch!

  ArXiv är en öppen databas med artiklar i tidig version från naturvetenskaper. Sök via UniSearch!

  Researchgate.net och Academia.edu är sociala medier för forskare. Etablera kontakt med andra forskare och efterfråga de artiklar du är i behov av.

  Mejla direkt till författaren! Förmodligen är denne intresserad av att kunna bli läst och citerad.

  Använd Twitter! Med #ICanHazPDF kan du efterfråga artiklar. Läs mer om hur man gör på https://en.wikipedia.org/wiki/ICanHazPDF. [besökt 2017-11-07]

  Open access button är en hemsida där man kan söka bland annat titlar. https://openaccessbutton.org/ [besökt 2017-11-07]

  Download full text (pdf)
  Survival guide: Hjälp! Jag får inte tag i artikeln jag letar efter
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf