liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Antilla, Sten
  et al.
  Socialstyrelsen.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 2.
  Halldén, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Familjeliv och homosexualitet2003In: Nätverksfamiljen / [ed] Margareta Bäck-Wiklund & Thomas Johansson, Stockholm: Natur och Kultur , 2003, p. 172-192Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i vårt land men samhällstrenden visar på en allt större variation i samlevnadsmönster. Familjer bryter upp och nya par flyttar samman. Med barnen som länkar bildas nätverk av relationer. Den senmoderna familjen utgör en nätverksfamilj. Med nätverket som metafor upplöses familjen som en sluten social enhet.I stället ställs relationerna och det vardagliga familjelivet i fokus. Invanda levnadsmönster, traditionella roller och könsidentiteter utmanas och ifrågasätts. Uppbrotten kan även splittra familjer mellan länder och världsdelar. Vad är en familj? Vilka familjekonstellationer är tänkbara? Hur påverkar de nya strukturerna barns och föräldrars roller? Denna bok skildrar samtidens mångfald i samlevnadsformer, t ex den traditionella kärnfamiljen, nya familjebildningar med styvföräldrar och egna samt gemensamma barn, ensam mor-familjen, heltids-eller deltidspappan, den homosexuella familjen och den inflyttade familjen från en annan kultur. I bokens andra del fördjupas resonemangen kring det nya fader- och moderskapet, fosterfamiljen, den utsatta familjen, våld i familjen och problematik kring barnlöshet

 • 3.
  Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hydén, MargaretaLinköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv1997Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att studera berättelser är en bok om narrativ teori och metod inom samhällsvetenskap och medicin. Boken är den första på svenska om berättelseforskning. Här medverkar bl.a. forskare som E.G. Mishler, C.K. Riessman och V. Adelswärd. Från olika utgångspunkter beskriver författarna hur människors berättelser kan analyseras och därmed bidra till att vidga och fördjupa kommunikationen mellan läkare och patient, mellan socialarbetare och klient.

  Berättelsen är en del av vårt kulturarv och en del av vår vardag. Boken ger stoff och kunskap åt alla som på ett eller annat sätt intresserar sig för människors tal och samtal. Författarna vänder sig till såväl yrkesverksammainom vård och omsorg som studerande och forskare inom samhälls- och vårdvetenskaperna.

 • 4.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att bli brottsoffer är inte någon enkel sak2019In: Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet: Festskrift till Eva Tiby / [ed] Anita Heber & Lena Roxell, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet , 2019, p. 173-194Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet speglar Evas och mitt gemensamma intresse för brottsoffer. Vad jag avser att visa är att det inte är någon enkel sak bli brottsoffer, utan att det är en omfattande och ofta motsägelsefull process. Jag kommer att närma mig frågan hur man ”blir” ett brottsoffer genom Nils Christies (2001) ofta citerade beskrivning av ”det idealiska offret”. Jag kommer sedan lyfta fram Rainer Strobls (2010) kategorisering av brottsoffer, där graden av överenstämmelse mellan den brottsutsattes egen och omgivningens uppfattning, utgör kategoriseringsgrund.

 • 5.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet2000In: Det lokala våldet : om rädsla, rasism och social kontroll / [ed] Ingrid Sahlin och Malin Åkerström, Stockholm: Liber , 2000, 1, p. 210-237Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Berättelsen i psykoterapins värld1997In: Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv / [ed] Lars-Christer Hydén och Margareta Hydén, Stockholm: Liber , 1997, p. 173-197Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Break-Up Narratives2008In: Health, Illness and Culture. Broken Narratives / [ed] Lars-Christer Hydén and Jens Brockmeier, New York: Routhledge , 2008, p. 154-164Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This collection of essays examines the interrelations between illness, disability, health, society, and culture. The contributors examine how "narratives" have emerged and been utilized within these areas to help those who have experienced d injury, disability, dementia, pain, grief, or psychological trauma to express their stories. Encompassing clinical case studies, ethnographic field studies and autobiographical case studies, Health, Illness and Culture offers a broad overview and critical analysis of the present state of "illness narratives" within the fields of health and social welfare.

 • 8.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Break-up narratives. Temporal and Spatial Organization of Battered Women's Narratives of Leaving2007In: 3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living, Telling,2007, 2007, p. 1-18Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Den berättarfokuserade intervjun2000In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 7, no 1-2, p. 137-158Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarbefrielse1994In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 1, no 2-3, p. 193-205Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Det är barnets trygghet som gäller. Om föräldrarelationer efter skilsmässan2001In: Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället / [ed] Margareta Bäck-Wiklund; Tommy Lundström, Stockholm: Natur och Kultur , 2001, 1, p. 112-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken handlar om barns vardag  om hur det är att växa upp i Sverige i dag. Det finns ett stort behov av skildringar där barnets egen röst beskriver sin miljö och familjesituation. En viktig utgångspunkt i denna antologi har varit barnens perspektiv, att barnen själva ska få komma till tals, och flera kapitel bygger på intervjuer med barn.

  Kapitelförfattarna är forskare inom socialt arbete, och det kanske gör att läsaren drar slutsatsen att boken bara skulle handla om utsatta barn, om barn som på olika sätt far illa. Tvärtom, här behandlas både det allmänna och det särskilda, både hur det är att växa upp i en vanlig familj (om det nu finns någon vanlig familj) och hur det är att växa upp i familjer med exempelvis missbruksproblematik.

  I boken beskrivs aktuella förändringar i samhällets syn på barn och barnets plats i familjen. Här visas hur barn tar sin geografiska omgivning i besittning med dess möjligheter och begränsningar. Kärnfamiljen utgör inte längre den självklara familjetypen i praktiken. I dag existerar en rad andra familjeformer där föräldrar och barn möts under nya förutsättningar. Här diskuteras olika familjestrategier i hem med en ensamförälder. Hur förhåller sig föräldrarna till sin föräldrauppgift efter en skilsmässa? Och hur beskriver barn sin vardagstillvaro i familjehemmet?

  Barns vardag riktar sig till studerande vid utbildningen i socialt arbete, till lärarutbildningarna, till yrkesverksamma inom fältet samt till alla som är intresserade av familjemönster i dagens samhälle.

 • 12.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Evidence-based social work på svenska - att sammanställa systematiska kunskapsöversikter2008In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 15, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

    

 • 13.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer2008In: SSR-tidningen Socionomen, ISSN 0282-1001, no 1, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  For the childs sake: Parents and socialworkers discuss conflict-filled parenta relations after divorce2001In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 6, no 1, p. 115-128Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Forskning om barn i en tid då evidensbaserad kunskap efterfrågas2006In: Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Forskningsintervjun som relationell praktik2000In: Kjønn og fortolkende metode : metodiske muligheter i kvalitativ forskning / [ed] Hanne Haavind, Oslo: Gyldendal , 2000, p. 147-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [no]

  Fortolkende metode er en kreativ prosess hvor standardiserte fremgangsmåter hverken er mulig eller ønskelig. Kjønn og fortolkende metode setter derfor søkelyset på metodiske muligheter.  Hver artikkel presenterer ulike fasetter ved forskningsprosessen, samtidig som boka som et hele viser hvordan fortolkende metode kan utvide det metodiske repertoar .; enten problemstillingen, som her, knytter seg til kjønn, eller til problemstillinger som samfunnsklasse, aldersgruppe, etnisk tilhørighet og seksuell orientering. Boka er rettet mot studenter innen samfunnsvitenskapelige fag og forskere. Den er også aktuell for personer som er opptatt av å forstå kjønn i en kulturell sammenheng

 • 17.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Har sociala problem ett kön?2002In: Perspektiv på sociala problem / [ed] Anna Meeuwisse och Hans Swärd, Stockholm: Natur och Kultur , 2002, p. 274-292Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. Hur kan man till exempel förstå fattigdom, missbruk, prostitution, våldshandlingar med rasistiska förtecken, kvinnomisshandel och stökiga barn? Ska man söka förklaringar i samhället eller hos den enskilda individen?I denna andra omarbetade utgåva av Perspektiv på sociala problem har alla kapitel uppdaterats och ett par nyskrivna kapitel har tillkommit. Sociala problem relateras nu också till aktuella globala frågor som kapital- och folkomflyttningar, en ökande ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar och tillväxtkritik. I ljuset av dagens krav på att all professionell verksamhet ska vara kunskapsbaserad analyserar och särskiljer författarna olika typer av kunskap som socialarbetaren har att tillgå, och introducerar i detta sammanhang en ny form av realism.Boken riktar sig till studerande i samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och andra sektorer av det samhällspolitiska området som journalister, politiker och tjänstemän i offentlig administration.

 • 18.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  'I must have been an idiot to let i go on' Agency and Positioning in Battered Women's Narratives of Leaving2005In: Feminism and Psychology, ISSN 0959-3535, E-ISSN 1461-7161, Vol. 15, no 2, p. 169-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To be assaulted is to be subjected to an illegal action and confronted with one's own helplessness and powerlessness. It also requires confronting one's own actions, aimed at protection and resistance. This article examines the relationships between male violence and female resistance by focusing on agency, i.e. the relationships between power, responsibility and activity as reflected in the various ways battered women positioned themselves in their narratives of leaving. Three basic positions were identified casting the victimized woman as: Wounded, Self-blaming, or Bridge-building. These positions are associated with relational themes such as vulnerability, isolation and connectedness. The overall message of the article is to urge feminists to return to the roots of feminist theorizing of men's violence towards women, and to include women's strategies of resisting the violence in that theorizing

 • 19.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Intervjun som lyssnande och samtal2011In: Familj, vardagsliv och modernitet: En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund / [ed] Ingrid Höjer och Staffan Höjer, Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet , 2011, p. 287-305Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Kvinnomisshandel inom äktenskapet: Mellan det omöjliga och det möjliga2008 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvinnomisshandel inom äktenskapet är en bok för alla som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och som vill utgöra en positiv kraft i bekämpandet av kvinnomisshandel. Författaren strävar efter att tolka och förstå våldet ur såväl kvinnans som mannens perspektiv och ta del av den innebörd det har för deras uppfattning om sig själva, sina liv och sitt äktenskap. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete och vård samt till personal inom polis och kriminalvård.

 • 21.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga1995 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 22.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Listening to the children´s experiences of being participant witnesses to domestic violence2010In: Social Work and child welfare politics: Through Nordic lenses / [ed] Hannele Forsberg & Teppo Kröger, Bristol, UK: Polity Press, 2010, p. 129-146Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Children and families are at the heart of social work all over the world, but, until now Nordic perspectives have been rare in the body of English-language child welfare literature. Is there something that makes child welfare ideas and practices that are in use in the Nordic countries characteristically 'Nordic'? If so, what kinds of challenges do the current globalization trends pose for Nordic child welfare practices, especially for social work with children and families? Covering a broad range of child welfare issues, this edited collection provides examples of Nordic approaches to child welfare, looking at differences between Nordic states as well as the similarities. It considers, and critically examines, the particular features of the Nordic welfare model - including universal social care services that are available to all citizens and family policies that promote equality and individuality - as a resource for social work with children and families. Drawing on contemporary research and debates from different Nordic countries, the book examines how social work and child welfare politics are produced and challenged as both global and local ideas and practices."Social work and child welfare politics" is aimed at academics and researchers in social work, childhood studies, children's policy and social policy, as well as social work practitioners, policy makers and service providers, all over the world who are interested in Nordic experiences of providing care and welfare for families with children.

 • 23.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess2001In: Det motspänstiga offret / [ed] Malin Åkerström & Ingrid Sahlin, Lund: Studentlitteratur , 2001, 1, p. 92-118Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad är egentligen ett brottsoffer? I samtal, filmer, berättelser och lagtexter används bilden av offer på olika sätt. Politiker, myndigheter, media och de som arbetar på brottsoffer- och kvinnojourer söker skapa sympati eller mobilisera fördömanden genom att understryka eller nedtona offrens ansvar eller lidande och det behjärtansvärda, det modiga eller det dumdristiga i deras agerande. Uppmärksamheten kring brottsoffer väcker flera frågor: Hur ser ett ”idealiskt offer” ut? Finns det genuina brottsoffer? Vad krävs för att den brottsdrabbade skall betraktas som offer? Forskare från olika områden visar i denna antologi hur människor både tar hjälp av och begränsas av de etablerade föreställningarna om vad ett brottsoffer är.

 • 24.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process1995In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 16, no 4, p. 67-74Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Mäns ansvar och kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld i nära relationer1999In: Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, ISSN 0283-1929, no 6, p. 27-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer2010In: Sexologi / [ed] P.O Lundberg & Lotta Löfgren-Mårtensson, Stockholm: Liber, 2010, Tredje, p. 246-250Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sexologi är ett tvärvetenskapligt samlingsverk skrivet av Sveriges främsta experter på området. Denna tredje upplaga har fått ett ännu bredare innehåll än tidigare och omfattar nu både fler och nya kunskapsområden. Boken är indelad i tio avsnitt som motsvarar olika aspekter på sexualiteten. De medicinska och naturvetenskapliga kapitlen handlar dels om anamnes, undersökning, diagnostik och behandling, dels om sjukdomar som medför skador som direkt drabbar funktioner som är väsentliga för sexuallivet. De psykologiska, sociala och samhällsvetenskapliga kapitlen tar upp samhälleliga och strukturella aspekter på sexuella problem och fenomen, individuella såväl som parrelaterade.Läs merSexologi spänner över många specialiteter. Den vänder sig därför till både medicinstudenter, läkare, psykologer, barnmorskor, socionomer och andra sexologistudenter. Boken är också lämplig för många andra grupper som arbetar med människor, t.ex. präster, jurister och lärare, samt inte minst för politiker och journalister.Om författarnaLotta Löfgren-Mårtenson är docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid Malmö högskola, samt NACS-auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Hon har erfarenhet både av kliniskt arbete och forskning i sexologi, och är koordinator vid Nordens enda masterprogram i sexologi.Per Olov Lundberg är professor i neurologi vid Uppsala universitet. Han har arbetat med sexologiska frågeställningar, framför allt som forskare och med undervisning sedan slutet av 1960-talet. Han är också NACS-auktoriserad specialist i klinisk sexologi och en av grundarna till fl era sexologiska organisationer, både i Sverige och internationellt.Recensioner"Tredje upplagan av denna utmärkta tvärvetenskapliga antologi är både moderniserad och avsevärt utvidgad. 49 författare, representerande skilda vetenskapsområden, beskriver i 54 kapitel biologiska, historiska, kulturella, sociologiska, pedagogiska, juridiska och kommersiella aspekter på sexualitet. Även kärlek och sexuell utveckling avhandlas liksom homo-, bi- och transsexualitet samt könsrelaterat våld. Utredning och behandling av sexuella dysfunktioner upptar 19 av bokens kapitel. Boken är välskriven med en bredd som saknar motstycke bland läroböcker i sexologi tack vare all expertis som anlitats för detta samlingsverk." /.../ "Boken vänder sig främst till medicin- och sexologistudenter men är användbar också i utbildningar för psykologer, poliser och barnmorskor. Även lärare, journalister, politiker och präster kan här inhämta värdefull information. Tidigare upplagor bör bytas ut." BTJ häfte 2010:18 lektör Per-Gunnar Moldin.

 • 27.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - nya svar på gamla frågor2011In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 7, p. 13-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Narrating Sensitive Topics2008In: Doing Narrative Research / [ed] Molly Andrews, Corinne Squire and Maria Tamboukou, London: Sage Publications, 2008, 2, p. 121-136Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Examining narrative methods in the context of its multi-disciplinary social science origins, this text looks at its theoretical underpinnings, while retaining an emphasis on the process of doing narrative research. The authors provide a comprehensive guide to narrative methods, taking the reader from initial decisions about forms of narrative analysis, through more complex issues of reflexivity, interpretation and the research context.

  The contributions included here clearly demonstrate the value of narrative methods for contemporary social research and practice. This book will be invaluable for all social science postgraduate students and researchers looking to use narrative methods in their own research

 • 29.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen2005Report (Other academic)
 • 30.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Om den svåra konsten att lyssna till berättelser2008In: Narrativa metoder i socialt arbete, Lund: Studentlitteratur , 2008, 1, p. 85-110Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna antologi ger en bred introduktion till hur man kan använda berättelsemetoder inom forskning med fokus på olika typer av psykosociala problemområden. Teoretiska perspektiv presenteras liksom empiriska exempel på vad en narrativ strategi kan innebära vid forskning inom samhällsvetenskap och socialt arbete. Författarna diskuterar bland annat följande frågor:- Vad menas med en berättelse?- Hur kan man förstå och analysera berättelser inom det sociala fältet?- Hur kan man rent konkret använda berättelser i forskning inom socialt arbete? Boken innehåller också en diskussion om evaluerings- och bedömningskriterier inom narrativ forskning. Narrativa metoder i socialt arbete vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt yrkesverksamma socialarbetare, psykologer och vårdpersonal som ska genomföra mindre undersökningar.

 • 31.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om utvärderingas kön2011In: Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning / [ed] Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygran, Stockholm: Natur och kultur, 2011, p. 171-182Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att kunna utföra ett socialt arbete som ger resultat för de som berörs, behövs en ständig granskning av de metoder och tillvägagångssätt som används. Men vad innebär det att utvärdera socialarbetares enskilda insatser, liksom hela verksamhetsfält?I den här boken diskuterar författarna utmaningar och möjligheter när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete. Aktuella modeller och begrepp granskas kritiskt, och läsaren får bland annat kunskaper om kvalitet och evidensbasering kopplat till utvärdering. Dessutom diskuteras utvärdering inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg med flera områden samt i anslutning till etnicitet, kön och funktionshinder. Boken ger läsaren en god inblick i hur man kan vända utvärdering som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete inom det människovårdande fältet. Redaktörerna Björn Blom, Stefan Morén och Lennart Nygren är professorer i socialt arbete vid Umeå universitet och forskar inom bland annat utvärderingsområdet. Övriga skribenter är forskare och utvärderingsexperter inom socialt arbete eller angränsande områden i Sverige, Storbritannien och Australien.

 • 32.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om våldet mot kvinnor i nära relationer: Ett ofta oanmält men sällan okänt våld2012In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 1, p. 22-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Samarbetssamtal - socialt arbete med föräldrar2000Report (Other academic)
 • 34.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. The University of Manchester, UK.
  The response network2016In: Response based approaches to the study of interpersonal violence / [ed] Margareta Hydén, David Gadd, Allan Wade, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 77-97Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Teller-focused Interview: Interviewing as a Relational Practice2014In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article traces its origin to 25 years of qualitative study of men’s violence towards women in close relationships. Major methodological concerns have involved finding ways to facilitate and support the research participants – women, men and children – in formulating themselves in as genuine and multifaceted a narrative as possible. Over the years, the approach ‘the teller-focused   interview’ has emerged, with its theoretical and methodological base in feminist research, narrative theory and methodology, and a dialectical way of thinking about the relationship between interviewer and interviewee. It views them as partners with different tasks and responsibilities in the research process. This dialectic is referred to as a ‘relational practice’. It is argued that the methodological concerns brought up are not limited to the area of violence towards women but are also applicable in studies of various types of human experience that are complex, sensitive, and difficult to bring up. Indications for the use of the approach will be addressed, and basic aspects of the relational practice of tellerfocused interviewing will be presented. Some remarks on the relationship between qualitative research and psychotherapy will also be included.

 • 36.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  The World of the Fearful: Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands1999In: Feminism and Psychology, ISSN 0959-3535, E-ISSN 1461-7161, Vol. 9, no 4, p. 449-469Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Trying to Escape. Agency and Positioning in Children's Narratives of Domestic Violence2008In: Society for Social Work and Research. 12th Annual Conference: Research that Matters,2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 38.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering1995In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851, Vol. 10, no 1, p. 55-72Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Våga se - kunna handla. Utväg Skaraborg - samverkan för kvinnofrid2001Report (Other academic)
 • 40.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Våld i nära relationer - att lyssna till berättelser om responser på våldet2012In: Viktimologisk forskning / [ed] Anita Heber, Eva Tiby, Sofia Wikman, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 95-116Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken är en viktimologisk antologi skriven av forskare verksamma vid olika universitet, högskolor och myndigheter. Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån både individuella och strukturella perspektiv. Vi visar hur begreppet brottsoffer skapas i olika sammanhang, vi problematiserar brottsofferskapet och brottsofferstödet samt belyser brottsoffrens möte med rättsväsendet.I boken presenteras aktuell forskning med betoning på teori och metod. Boken tar bland annat upp sexualbrott, hatbrott mot muslimer, grooming på internet, gärningspersoner som utsätts för brott och barn som bevittnat våld.

  Den tar även upp arbetsrelaterat våld, brott mot äldre och mot unga, mediers beskrivningar av brottsoffer samt innehåller ett kapitel skrivet strax efter terrordåden i Oslo och Utøya.Boken kan användas i undervisning på universitet och högskolor men riktar sig även till en bredare publik med intresse för brottsofferfrågor och kan vara av intresse för studenter inom kriminologi, sociologi, psykologi, juridik, statsvetenskap och socialt arbete.

  Den kan också läsas av studenter i medievetenskap, journalistik, statsvetenskap och genusvetenskap samt vara till nytta på polisutbildningar. Boken riktar sig även till dig som är forskningsmässigt intresserad av viktimologi, arbetar professionellt med brottsoffer eller känner ett personligt engagemang för brottsoffer.

 • 41.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. The University of Manchester, UK.
  What Social Networks Do in the Aftermath of Domestic Violence2015In: British Journal of Criminology, ISSN 0007-0955, Vol. 55, no 6, p. 1040-1057Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Claims that domestic violence is best deemed a ‘hidden crime’ tend to equate being hidden with non-disclosure to social services, the police or other criminal justice professionals. However, the social worlds of domestic violence victims are much more intricate than this. Family, relatives, friends and neighbours usually form the immediate social world of domestic violence. They can be regarded as a ‘response network’ that may be mobilized in the aftermath of domestic violence. This article focuses on the analysis of three women’s narratives about what happened in their social networks in the aftermath of violence. In all three cases, the culturally based understanding of how to deal with unacceptable behaviour in the social network constituted a framework for the response action. The analysis shows how social networks can be both responsible enough to intervene in the violence and responsive enough to recognize how the violence affects women and their children.

 • 42.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context1994In: Qualitative Studies in Social Work Research / [ed] Catherine Kohler Riessman, Thousand Oaks: Sage , 1994, p. 225-243Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Woman Battering as Marital Act: The Construction of a Violent Marriage1994Book (Other academic)
  Abstract [en]

  How do women and men make sense of acts of marital woman battering? How do they define, interpret, and explain them? Do they try to justify them? What does violence do to their lives and marriages?

  In the search for answers, Margareta Hydén, through a series of interviews of twenty couples, gained access to intimate accounts of marital violence from several perspectives: the male perpettator, the female victim, and the couple engaged in the joint project of marriage.

  Woman Battering as Marital Act presents a penetrating and disturbing picture of modern marital violence.

 • 44.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. The University of Manchester, UK.
  Gadd, David
  The University of Manchester, UK.
  The Difference a Response Based Approach Makes to the Study of Interpersonal Violence2016In: Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence / [ed] Margareta Hydén, David Gadd, Allan Wade, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 216-224Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. The University of Manchester, UK.
  Gadd, David
  The University of Manchester, UK.
  Wade, Allan
  Centre for Response Based Practice, Vancouver, Canada.
  Introduction to Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence2016In: Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence / [ed] Margareta Hydén, David Gadd, Allan Wade, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 1-16Chapter in book (Refereed)
 • 46.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. The University of Manchester, UK.
  Gadd, DavidThe University of Manchester, UK.Wade, AllanCentre for Response Based Practice, Vancouver, Canada.
  Response based approaches to the study of interpersonal violence2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Interpersonal violence has been the focus of research within the social sciences for some considerable time. Yet inquiries about the causes of interpersonal violence and the effects on the victims have dominated the field of research and clinical practice. Central to the contributions in this volume is the idea that interpersonal violence is a social action embedded in responses from various actors. These include actions, words and behaviour from friends and family, ordinary citizens, social workers and criminal justice professionals. These responses, as the contributors to this volume all show, make a difference in terms of how violence is understood, resisted and come to terms with in its immediate aftermath and over the longer term.

  Bringing together an international network of scholars and practitioners from a range of disciplines and fields of practice, this book maps and expands research on interpersonal violence. In doing so, it opens an important new terrain on which social responses to violence can be fully interrogated in terms of their intentions, meanings and outcomes.

 • 47.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Hydén, Lars-Christer
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet2002 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur undviker man att bråka om barnen även om man inte är sams efter skilsmässan? En skilsmässa föregås ofta av konflikter. Att då, i samband med separationen, hitta de bästa lösningarna för barnens vårdnad och umgänge ställer så stora krav på förhandlingsförmåga att de är övermäktiga för flertalet. För barnen är det av största betydelse att föräldrarna kommer överens. Över 50 000 barn och ungdomar i Sverige berörs varje år av en skilsmässa. Enligt svensk lag har barn rätt att behålla kontakten med bägge sina föräldrar, även om föräldrarna tycker illa om varandra eller befinner sig i någon form av konflikt. Sedan 1991 är kommunen skyldig att ställa upp med så kallade samarbetssamtal för dem som vill. Allt fler par, ungefär en fjärdedel av samtliga som separerar, tillvaratar den möjligheten. Det är alltså inte fråga om familjerådgivning, utan det uttalade målet är att hitta en överenskommelse mellan föräldrarna om barnens vårdnad och umgänge efter separationen. Vanligen är det socionomer inom familjerättsenheten som ansvarar för dessa samtal. Den första delen av boken är skriven utifrån ett familjesociologiskt perspektiv och diskuterar de förändrade familjeformerna i dagens samhälle. Den andra delen behandlar samarbetssamtal ur ett kommunikativt perspektiv, dvs hur man kan föra samarbetssamtal som leder fram till att parterna kan träffa en överenskommelse om barnens framtid. Boken tar upp frågor om hur man samtalar, hur man bryter mönster av anklagelser och försvar, hur man trots kanske låsta konflikter kan förhandla, vad man pratar om och vad man inte pratar om. Denna bok riktar sig till utbildningen i socialt arbete och för vidareutbildning av socionomer inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och familjerådgivning. Den kan även läsas av par under separation som önskar hitta lösningar på vårdnad och umgänge för sina barns bästa.

 • 48.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Monica
  Skaraborgs Kommunalförbund.
  Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd: en studie i professionalitet och medmänsklighet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten bygger på en studie genomförd vid Linköpings universitet. Författarna har samlat lärare och skolpersonal vid tre landsortsskolor med elever i årskurs F-6 och diskuterat med dem i form av fokusgrupper.

 • 49.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  McCarthy, Imelda
  University College Dublin.
  Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgement1994In: Discourse & Society, ISSN 0957-9265, E-ISSN 1460-3624, Vol. 5, no 4, p. 543-565Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Hydén, Margareta
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Månsson, Sven-Axel
  Malmö Högskola.
  Kön i teori och praktik2006In: Socialt arbete: En grundbok / [ed] Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Stockholm: Natur och Kultur , 2006, 2, p. 265-284Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad är egentligen socialt arbete? Är det att likna vid en konst där socialarbetaren med fantasi och uppfinningsrikedom skapar relationer till människor som har problem och hjälper dem att hjälpa sig själva? Eller är socialt arbete en profession som baseras på forskning och beprövad erfarenhet?

       Detta är inte en metodbok med anvisningar, utan författarna visar i stället på mångfalden och komplexiteten  i socialt arbete och redogör också för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter. I boken behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, utveckling och yttre ramar, framför allt i Norden men även med internationella utblickar. Dessutom berörs de förutsättningar och svåra problemställningar som professionella inom området ständigt ställs inför. Frågor om relationer, etik, makt, kön och etnicitet diskuteras, liksom förhållandet mellan teori och praktik samt den viktiga kunskapsutvecklingen.

    Det är en bok som man kan återkomma till under hela utbildningen i socialt arbete. Inför arbetet med denna andra utgåva har synpunkter från undervisningen inhämtats och många nya kapitel och illustrationer har tillkommit.

12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf